programma voor 2013 - BNP Paribas Investment Partners

bnpparibas.ip.nl

programma voor 2013 - BNP Paribas Investment Partners

investment academyBNPP IP CampusInvestment Academybasiscursus beleggen voorpensioenfondsbestuurderspensioendag voorpensioenfondsbestuurdersWaar en wanneerAmsterdam, 18 april 2013De volgende onderwerpen komen aan de orde:Vermogenscategorieën• Obligaties• Aandelen• Alternatieve beleggingenRisico’s: definiëren en meten• Hoe bepaalt u het juiste risiconiveau voor uw portefeuille• Strategische assetallocatie• DiversificatieWaar en wanneerAmsterdam, 30 mei 2013De volgende onderwerpen komen aan de orde:• De invloed van regelgeving voor pensioenfondsen• Nederlandse regelgeving• Europese regelgeving• Reëel beleggen versus nominaal beleggen• Defined Benefit versus Defined Contribution• Wat zijn de belangrijkste trends in de markt?• Governance bij pensioenfondsenDe beginselen van portefeuillemanagement• Het concept van de slimme benchmark• Tactische assetallocatie• Portefeuillebeheer in de praktijk (implementatie)• De invloed van de economie op de verschillende vermogenscategorieën• Hoe bouwt u vermogensbescherming in?• Het complete plaatje: van ALM-studie naar de portefeuille metde nadruk op risicobeheerVoor wiedit seminar is bedoeld voor pensioenfondsbestuurdersvoor wie beleggen nieuw is of voor pensioenfondsbestuurdersdie graag een opfriscursus volgenover de beginselen van vermogensbeheer.Maximum aantal deelnemers80TaalnederlandsVoor wiedit seminar is bedoeld voor alle pensioenfondsbestuurders.Maximum aantal deelnemers80Taalnederlands4


investment academyBNPP IP CampusInvestment Academyfixed Income portfolio ManagementWaar en wanneerparijs, 14-18 oktober 2013Dit seminar gaat diep in op de technieken voor vastrentendportefeuillemanagement en de verschillende vermogenscategorieën.De volgende onderwerpen komen aan de orde:• Analyse rentecurve en monetair beleid• De prijsstelling, duration en convexiteit van obligaties• Risico- en rendementsfactoren- Curvepositie- Overheidsrisico, kredietrisico, liquiditeit, complexiteit- Valutarisico- Volatiliteit: vega, gamma, theta- Correlatie• Kredietderivaten en indices• Belangrijkste vermogenscategorieën:- Staatsobligaties- Bedrijfsobligaties en high yield- Geldmarkten- Inflatiegelinkte obligaties- Alternatieve vastrentende beleggingen- Converteerbare obligatiesDeelnemers kunnen eventuele extra interessegebieden aangeven.Naast de formele training verzorgt de Academy een aantalpraktische workshops.Voor wieOpen voor alle klanten.Maximum aantal deelnemers15Taalengels6


investment academyBNPP IP Campusbij bnp paribas Investment partners beschouwen wijopleidingen en het delen van kennis als belangrijk inonze relatie met u.In deze brochure vindt u een overzicht van deseminars in 2013. Naast deze opleidingen verzorgtde Investment Academy regelmatig korterecursussen op veel van onze locaties in de wereld.Ook denken wij graag met u mee over trainingen opmaat voor kleinere groepen over onderwerpen die uzelf aandraagt.We hopen dat u de gelegenheid aangrijpt om viaéén of meer van onze lezingen of seminars meerkennis op te doen en in contact te komen met andereberoepsbeleggers. We heten u graag welkom!Uw relatiebeheerder vertelt u meer. Neem voor meerinformatie contact op met InvestmentAcademy@bnpparibas-ip.com7


Contactgegevens• Julie van ’t HoffHead of Investment Academyburgerweeshuispad tripolis building 200postbus 717701008 dg AmsterdamJulie.vanthoff@bnpparibas.com• rogier van HartenHead of Institutional Clients netherlandsburgerweeshuispad tripolis building 200postbus 717701008 dg AmsterdamRogier.vanharten@bnpparibas.comWilt u zich inschrijven of meer weten over de Investment Academy? neem contact op metInvestmentAcademy@bnpparibas-ip.com.investment academyBNPP IP CampusDecember 2012 - Design: - P1211050

More magazines by this user
Similar magazines