Schoolreglement

lambertus.be

Schoolreglement

Groene kleuromdat hun kind dan niet altijd in orde is,soms zelfs niet kan meedoen met deanderen.De kleur van de formulieren die u moetinvullen en terugbezorgen aan de school,alsook de vraag tot aankoop van kaartenvoor middagverblijf en naschoolseopvang, zal altijd GROEN zijn.Een groen formulier wil zeggen dat u “ietsmoet doen”!!! opdat uw kind in orde zouzijn.LichamelijkeopvoedingAanbod:- minstens 1 uur LO per week- regelmatig : fietslessenKleding: tijdens de turnles dragen deleerlingen de voorgeschreven sportkledij :gele T-shirt met logo (in school aan teschaffen) sportbroekje en pantoffels.ZwemmenAanbod: om de 14 dagen gaan de 4- ende 5-jarige kleuters en de leerlingen vande lagere school zwemmen in hetSchindebad in Ekeren.Kleding: de leerlingen van de lagereschool dragen de verplichte gele badmuts(in school aan te schaffen).Vergoeding: de kleuters en leerlingen vanhet derde leerjaar zwemmen gratis. Deandere leerlingen wordt aangerekend watde stad Antwerpen per kind aanrekent( behoort tot de uitgaven “maximumfactuur”)7

More magazines by this user
Similar magazines