Medische onderzoekshandschoenen

www3.kchealthcare.com

Medische onderzoekshandschoenen

Kimberly-Clark*SAFESKIN*Medische OnderzoekshandschoenenComplicaties in verband met handschoenpoederSinds het midden van de jaren vijftig hebben onderzoekers geconstateerd dathandschoenpoeder diverse complicaties kan veroorzaken, zoals een tragerwondherstel, adhesie of zetmeelgranulomen na chirurgie. De genoemdeproblemen met betrekking tot handschoenpoeder (behalve het transport vande allergenen van latexproteïne) gelden voor zowel handschoenen van natuurlijkrubberlatex als synthetische handschoenen.Van handschoenpoeder is aangetoond dat het:• een ontstekingsreactie veroorzaakt• het helen van wonden vertraagt en littekenvorming doet toenemen [7]• een potentiële bron van beroepsastma vormt• het risico van infecties verhoogt• huidirritaties of een droge huid veroorzaakt• fungeert als drager van natuurlijke latexproteïnen, chemicaliën uit dehandschoenen en bacteriën• laboratoriumtests en röntgenfoto’s beïnvloedt• een voedingsbron voor micro-organismen vormtNiet alleen het materiaal vande handschoenen, maar ook dehoeveelheid poeder en het chemicaliën-en proteïnegehalte speleneen rol bij het ontstaan van degenoemde handschoenallergieën.Het gebruik van poedervrije handschoenen kan het risico van complicaties inverband met handschoenpoeder verminderen, waardoor een veiliger omgevingvoor zowel zorgverlener als patiënt ontstaat. Safeskin, producent van de meestgebruikte medische onderzoekshandschoen in de Verenigde Staten, was in1989 de eerste die poedervrije onderzoekshandschoenen op de markt bracht.Sindsdien heeft het bedrijf met zijn complete assortiment poedervrije producteneen voortrekkersrol vervuld in het creëren van een veiliger omgeving.Handschoengerelateerde reactiesNiet iedereen is gevoelig voor chemicaliën- en proteïneallergieën, maar bij iedereenkan een irritatiereactie ontstaan. Niet alleen het materiaal van de handschoenen,maar ook de hoeveelheid poeder en het chemicaliën- en proteïnegehalte spelen eenrol bij het ontstaan van de genoemde handschoenallergieën. Zowel handschoenenvan natuurlijk rubberlatex als synthetische handschoenen kunnen een bron vanhandschoengerelateerde reacties vormen. Het verminderen van de blootstelling aanproteïnen van natuurlijk rubberlatex, chemicaliën en poeders die bij het fabricageprocesvan de handschoen worden gebruikt, kan irriterende Type IV- en Type I-reacties helpen voorkomen.Kimberly-Clark* SAFESKIN* heeft een poedervrije latex onderzoekshandschoenmet minder dan 50 microgram per gram aan door waterextractie verwijderbareproteïnen. Bovendien kan Kimberly-Clark* SAFESKIN* poedervrije synthetischealternatieven aanbieden, om het risico van poedergerelateerde reacties te verminderen.Voor alle poedervrije SAFESKIN* handschoenen van natuurlijk rubberlatexof nitril geldt dat het dermatitisrisico gering is. Tevens is bij deze producten slechtseen kleine kans op huidirritaties als gevolg van chemische toevoegingen gebleken.

More magazines by this user
Similar magazines