11.07.2015 Views

Juryrapport Gouden Kalveren 2011 - Nederlands Film Festival

Juryrapport Gouden Kalveren 2011 - Nederlands Film Festival

Juryrapport Gouden Kalveren 2011 - Nederlands Film Festival

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Beste Montage 2011Sander Vos voor BLACK BUTTERFLIESDe jury zag dit jaar maar liefst 26 speelfilms en 12 lange documentaires die in aanmerkingkwamen voor de vakprijs Montage. Direct na de aftiteling van één van die films ontstond bijde jury een onmiddellijke, spontane, totaal eensgezinde euforie over de kwaliteit van demontage. Met het allergrootse genoegen geeft de jury het Gouden Kalf voor de Beste Montage2011 aan Sander Vos voor BLACK BUTTERFLIES.Beste Camera 2011Jasper Wolf voor CODE BLUEOok dit jaar is de kwaliteit van het vak van de director of photography in Nederland op hoogniveau. Aangedaan en sprakeloos bleef de jury achter nadat zij ondergedompeld werd in devisuele beleving van deze film, die haarscherp de psychologie van de personages blootlegt, enappelleert aan onderbuik gevoelens die zich moeilijk in woorden laten uitdrukken.Het Gouden Kalf voor Beste Camera 2011 gaat met naar Jasper Wolf voor CODE BLUE.Beste Vrouwelijke Bijrol 2011Beppie Melissen voor haar rol in GOOISCHE VROUWENDrie actrices zetten met ogenschijnlijk gemak en knap technisch vernuft drie zeer completerollen neer. Ze creëren filmpersonages die de toeschouwer onmiddellijk in het hart kansluiten en alle drie leveren ze zo een veel grotere bijdrage aan de film dan de grootte van hunrol doet vermoeden. Eén van deze actrices tekende bovendien persoonlijk voor de meestkleurrijke en geestige dialoog die de jury in 26 speelfilms te horen kreeg: “Zo, dus jij bent diesnol die hem zo nodig moest pijpen in de poppenhoek.” Het Gouden Kalf voor de bestevrouwelijke bijrol 2011 gaat naar Beppie Melissen.Beste Mannelijke Bijrol 2011Peter Paul Muller voor zijn rol in GOOISCHE VROUWENMet zijn uitmuntende techniek en timing heeft deze acteur een personage in het levengeroepen dat bijna op zichzelf staat. Volledig geloofwaardig weet hij op een sublieme manierzijn op het oog weinig doortastende personage neer te zetten. De wijze waarop hij met zijnonnavolgbare timing en grote komische talent zijn onhandigheid toont maken zijn karakter,grappig, kwetsbaar en ontroerend tegelijk. Het Gouden Kalf voor Beste Mannelijke Bijrol gaatnaar Peter Paul Muller.Beste Actrice 2011Carice van Houten voor haar rol in BLACK BUTTERFLIESDrie actrices zetten met hun dragende rol een handtekening van formaat op drie verschillendefilms, waarvan de hoge kwaliteit zonder hun specifieke medewerking moeilijk voorstelbaarzou zijn. Van één actrice was de jury buitengewoon onder de indruk. Niet alleen vanwege haarveelzijdige talenten, maar ook omdat zij haar complexe personage met grote overtuiging weette vertolken. Zij maakt binnen haar rol een weergaloze transformatie door, die gezien kanworden als een nieuw hoogtepunt in haar filmcarrière. Het Gouden Kalf voor de Beste Actricegaat naar Carice van Houten voor haar rol in BLACK BUTTERFLIES.


Beste Acteur 2011Nasrdin Dchar voor zijn rol in RABATDe jury werd getroffen door deze acteur, die door zijn prachtige natuurlijke spel, eigenheid enhumor een extra dimensie geeft aan zijn eigen personage, maar ook aan die van zijnmedespelers. Zijn innerlijke strijd (om al dan niet de waarheid te vertellen) wordt langzaamzichtbaar en als toeschouwer ervaar je hoe hij ten slotte tot inzicht komt en besluit zijn eigenleven te leiden. Het kijken naar deze acteur geeft je voor even het gevoel dat je mee mag opzijn reis naar het warme zuiden. Het Gouden Kalf voor Beste Acteur 2011 gaat naar NasrdinDchar voor zijn rol in RABAT.Beste Scenario 2011Nanouk Leopold voor BROWNIAN MOVEMENTEen scenario dat een voorbeeld is van een perfect verteld verhaal, met een uitgekiendebeeldtaal en de juiste dialogen. De ontroering die het verhaal teweegbrengt komt uit eenonverwachte hoek, maar wordt nooit sentimenteel. De personages zijn van vlees en bloed enblijven de toeschouwer, samen met het tot de essentie teruggebrachte eenvoud van hetscenario nog dagenlang bij. Daarom gaat het Gouden Kalf voor het Beste Scenario 2011 naarNanouk Leopold voor BROWNIAN MOVEMENT.Beste Regie 2011Nanouk Leopold voor BROWNIAN MOVEMENTDrie buitengewoon bekwame vakvrouwen onderscheiden zich dit jaar in drie speelfilmgenresdie volstrekt uiteenlopend en dus totaal onvergelijkbaar zijn. Alle drie genomineerdenbepaalden de individuele kwaliteit van hun films met overtuigend vakmanschap, met smaak,met visie en met vaste hand. Hun drie regieprestaties doen niet voor elkaar onder. Maar erkan er maar één winnen. En er is één regisseur die zich volgens de jury met haar uniekeverbeeldingskracht nog eens extra onderscheidt: Het Gouden Kalf voor de Beste Regie 2011gaat naar Nanouk Leopold voor BROWNIAN MOVEMENT.Beste Film 2011BLACK BUTTERFLIES, Frans van Gestel en Arnold Heslenfeld (IDTV Film);Richard Claus (Cool Beans BV); Arry Voorsmit (Riba Film International)De kracht van deze film wordt volgens de jury bepaald door een perfecte mix van nationale eninternationale expertise, vakmanschap en talenten, die niet alleen ten volle benut worden,maar tevens zijn samengevoegd tot een prachtig harmonieus geheel. De toeschouwer wordtdaardoor meegevoerd in de innerlijke strijd van de personages, die deze film tot eenongekende ervaring maakt. Het Gouden Kalf voor Beste Film gaat naar BLACKBUTTERFLIES van Frans van Gestel, Arnold Heslenfeld voor IDTV Film; Richard Claus voorCool Beans BV; en Arry Voorsmit voor Riba Film International.


Speciale Juryprijs 2011Rob Hillenbrink voor special props and make upDe Speciale Juryprijs 2011 gaat naar een man die een bijzondere bijdrage verleende aan eengroot aantal speelfilms. Zo divers als zijn werk voor elk van deze films was, zo hoog is dekwaliteit van de door hem geleverde bijdrage. Zowel de afgehakte vinger in DE BENDE VANOSS, als de special make-up voor ISABELLE , CODE BLUE en LOFT, de special props voorNEW KIDS TURBO en de dikmaakpakken voor DIK TROM getuigen van groot vakmanschap.Het Gouden Kalf voor de Speciale Juryprijs 2011 gaat met groot plezier naar Rob Hillenbrink.Film1 Publieksprijs170 Hz van Joost van GinkelPrijs van de Nederlandse FilmkritiekCURACAO van Sarah Vos & Sander Snoep

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!