de wateroorlog tussen België en Nederland - theobakker.net

theobakker.net

de wateroorlog tussen België en Nederland - theobakker.net

De wateroorlog België-NederlandRijkswaterstaat handelde onder het Koninkrijk bijna volledigautonoom en bepaalde de prioriteiten. Daar konden ookverongelijkte Waalse en Limburgse industriëlen geen invloedop uitoefenen. Pas toen begin 20 e eeuw de grote rivierverbeteringengereed waren kwam er capaciteit en geld vrij voorverbeteringen aan de Maas. Verschillende Maasverenigingen(van industriëlen) in zowel België als in Nederland lobbydensamen bij hun respectievelijke regeringen voor de gewensteMaaswerken, maar de politiek en vooral die in België wierpsteeds opnieuw bezwaren op. Tot Nederland er genoeg vankreeg en in 1915 de plannen voor de kanalisatie van de Maasvan Ternaaien tot Borgharen ontwikkelde, wat in juni 1915 totde Wet op de Maaskanalisatie uitmondde. WO1 gooide roet inhet eten en de plannen bleven liggen. Na WO1 speelde Belgiëhoog spel door via de geallieerde mogendheden te proberenNederland onder druk te zetten. België wenste grenscorrectieszoals Nederlands Limburg ten zuiden van Roermond enZeeuws-Vlaanderen, zodat de Westerschelde een grensrivierwerd. België nam het Nederland zeer kwalijk dat het neutraalgebleven was waardoor de Nederlandse economie in een klapop voorsprong raakte. Bovendien had Nederland de vluchtendeDuitse troepen ongehinderd door Limburg naar Duitslandgelaten en ook nog de gevluchte Duitse keizer Wilhelm II exilverschaft. België kreeg niet zijn zin van de geallieerden ener bleef niets anders over dan de onderhandelingen weer opte pakken. Tot 1921 ging het gestechel door en ook de lobbyvan de Belgische en Limburgse Maasverenigingen konden depolitieke strijd niet oplossen. Nederland besloot tot een alleengangen ging het Julianakanaal aanleggen tussen Borgharenen Maasbracht, waar de Maas weer volledig Limburgs wasBoven: In het kader van de Maaskanalisatie werd onder meer bij Heel eensluizencomplex met stuw gebouwd (1920-’22). De in de meandersvan de Maas door uitgraving ontstane grindplassen zijn ook goedzichtbaar.Rechts: Grindwinning zoals het zou moeten, gericht op gelijkmatig uitdiepenvan de Maas en hoe het niet moet, vanuit één punt, waardooreen diepe trog ontstaat.19

More magazines by this user
Similar magazines