de wateroorlog tussen België en Nederland - theobakker.net

theobakker.net

de wateroorlog tussen België en Nederland - theobakker.net

De wateroorlog België-Nederlandstroom voor beide aangrenzende staten. De graven van Hollanden Zeeland meenden hieruit het recht te hebben tol te heffenop de Westerschelde, wat het begin van de Scheldekwestiebetekende. Hollands gelijk werd bevestigd door Filips (deStoute) van Bourgondië toen deze in 1384 hertog van Vlaanderenwerd, in 1430 ook hertog van Brabant en in 1433 graafvan Holland en Zeeland. Tot slot werden de aanspraken in1504 nog eens schriftelijkvastgelegd door de GroteRaad van Mechelen. DeWesterschelde was definitiefeen Zeeuwse stroom!Onder de opvolger van deBourgondische hertogen,de Habsburgse keizer KarelV waren Vlaanderen,Zeeland en Holland verenigdin een en dezelfdepolitieke bond. De TachtigjarigeOorlog maaktedaar echter een einde aan.De Reformatie was begonnenin West-Vlaanderenen vandaar uitgewaaierdnaar het noord-oosten. Wrang genoeg werd de opstandin ongeveer diezelfde richting ook weer onderdrukt en metde inname van Antwerpen door de Spaanse troepen in 1585stonden de legers aan de Zeeuwse wateren. Met een bedenkelijkegretigheid legden de watergeuzen een blokkade voor deScheldemond, die de Antwerpse handel liet doodbloeden. Hetvertrek van het puikje van de Vlaamse handelsfamilies naarde Noordelijke Nederlanden was de opmaat naar de HollandseBoven: Het tol bij Bergen op Zoom, rond 1500.Links: Zeeland rond 1300. De Honte gaat de taak van de Oosterscheldeovernemen. De doorgang via het Kreekrak blijft belangrijk voor debinnenlandse verbindingen naar de Rijn en de Maas.22

More magazines by this user
Similar magazines