de wateroorlog tussen België en Nederland - theobakker.net

theobakker.net

de wateroorlog tussen België en Nederland - theobakker.net

De wateroorlog België-NederlandDe Engelsen waren door de oorlog met Napoleon het gevaargaan inzien van de Schelde als uitvalsbasis voor een invasievlootdie op Engeland gericht was. Tijdens de onderhandelingentussen 1813 en ’15 zorgden zij ervoor dat Antwerpen uitsluitendeen handelshaven zou zijn en er nooit oorlogsschepen mochtenliggen. Door de Belgische onafhankelijkheidsstrijd (geïnitieerddoor het Franstalige Wallonië en de katholieke kerk) bestondhet gevaar dat België onder invloed van Frankrijk kon komen.Daarop vonden bijna alle claims van Nederland goed gehoor bijde Engelsen en trok België aan het kortste eind.Tijdens de succesvolle 17 e -eeuwse campagnes van Mauritsen Frederik Hendrik was een keten van versterkingen en ves-Gouden Eeuw en het einde van de welvaart voor de ZuidelijkeNederlanden. De hele oorlog door bleef Antwerpen geblokkeerden ook na de vrede in 1648 werd dat niet opgeheven. In1794 bezetten de Franse revolutionaire troepen de ZuidelijkeNederlanden en in het noorden ontstond de Frans-gezinde BataafseRepubliek. De blokkade werd toen overgenomen doorde Engelsen. Nadat Napoleon verslagen was werd in 1814 detoegang tot Antwerpen eindelijk vrijgegeven.Boven: Inundaties tijdens het beleg van Antwerpen 1584-’85, dat eindigdemet het definitieve verlies van de stad aan de Spanjaarden.Rechts: Het Verdronken Land van Saaftinge, waar de Hedwigepolder en deProsperpolder deel van uitmaken.23

More magazines by this user
Similar magazines