de wateroorlog tussen België en Nederland - theobakker.net

theobakker.net

de wateroorlog tussen België en Nederland - theobakker.net

De wateroorlog België-Nederlandaanspraak op oostelijk Limburg gemaakt,maar de kans de problemenmet Pruisen op de boven omschrevenmanier op te lossen greep ookLonden gretig aan. België had hetnakijken!Opnieuw deden de Oranjevorstener alles aan om Nederlands Limburg, ondanks het lidmaatschapvan de Duitse Bond, als een volwaardige provincie telaten functioneren. In een aantal zaken werd bewezen datLimburg echter meer Duits dan Nederlands was; zo was deNederlandse wetgeving ondergeschikt aan die van de DuitseBond, in die zin dat als wetten conflicteerden de Nederlandseniet toegepast werden. So wie so voeren de eerste koninklijkecommissarissen een geheel eigen koers bij het besturen vanLimburg. Bovendien waren de plattelandsburgemeester bepaaldonwillig de Nederlandse wetgeving te volgen, wat inDen Haag regelmatig tot ergernis leidde.Algemeen wordt door historici aangenomen dat, zo er eenvolkstemming gehouden zou zijn, de Limburgse bevolkingin meerderheid voor aansluiting bij België had gekozen. Hetkiesrecht dat in 1839 gold voorzag echter niet in volksraadplegingen,maar was voorbehouden aan een minieme toplaagder bevolking en afhankelijk van de hoogte van de betaaldebelastingen.In 1848 verklaarde de Duitse Parlement in Frankfurt aan deBoven: De vlag van het Hertogdom Limburg 1839-1867Rechts: Het Hertogdom Limburg na de verdeling in een Belgisch en Nederlandsdeel in 1839.6

More magazines by this user
Similar magazines