de wateroorlog tussen België en Nederland - theobakker.net

theobakker.net

de wateroorlog tussen België en Nederland - theobakker.net

De wateroorlog België-NederlandMain niet gelukkig met de constructiete zijn en eiste dat NederlandsLimburg volledig Duitswerd. Ook dit was weer een actievan Pruisen, die in het Duitseparlement verder weinig interesseopwekte voor die vreemde Limburgseeend in de Duitse bijt. De Limburgse bevolking raaktein jubelstemming en zag zijn kans schoon alsnog onder de Nederlandseheerschappij uit te komen. Tamelijk massaal werdde bondsvlag uitgestoken, wat pas na maanden een Haagsereactie opriep. In een poging het ontluikende Limburgse separatismede kop in te drukken werden alle blijken van anti-Hollandseuitingen onder milde druk verwijderd. Zo bleef oostelijkLimburg en Maastricht op de andere oever Nederlands.De Maas als grensrivier heeft voor een reeks problemen gezorgd,die de relatie België-Nederland nog vele decennia verstoordeen een grote rol speelde in de nu volgende wateroorlog.Noord-Nederlanders, zag er veelbelovend uit maar na de langeonderhandelingen was het Verdrag van Londen in 1839 eenteleurstelling voor ze. Nederland had de hoge financieringskostenvan alle ondernomen werken in het zuiden als aandeelin de staatsschuld op de Belgen afgewenteld. De Nederlandersaccepteerden niet dat de Belgische grens tot de Westerscheldezou reiken wat het verlies van Zeeuws-Vlaanderenbetekende. Met vooruitziende blik was dit landsdeel al in 1814bij de provincie Zeeland gevoegd, tot de grens zoals die inde Tachtigjarige Oorlog was verwezenlijkt. Daarbij waren devestingsteden Sluis, Hulst en Axel en de versterkingen Aerdenburgen Sas van Gent grensbepalend. Op basis van dezepre-Napoleontische grens kreeg Nederland het voor elkaar datDe Belgen hadden reden verontwaardigd te zijn over de honoreringvan hun eisen. Een eerste verdrag in 1831, direct na hetuitbreken van de opstand en de Tiendaagse veldtocht van deBoven: De vlag van de provincie Limburgsinds 1867Links: De vlag van het koninkrijk BelgiëRechts: Tiendaagse Veldtocht, de slag bijLeuven, troepen onder aanvoeringvan de kroonprins Willem II7

More magazines by this user
Similar magazines