de wateroorlog tussen België en Nederland - theobakker.net

theobakker.net

de wateroorlog tussen België en Nederland - theobakker.net

De wateroorlog België-NederlandZeeuws-Vlaanderen niet aan België toegewezen werd en hetgarandeerde alleen de vrije doorvaart naar Antwerpen.De deling van Limburg betekende ook dat de Belgen opgezadeldwerden met het armste deel van Limburg. Het Landvan Overmaze, waar al sinds 1723 steenkool gewonnen werd,bevatte de betere grondstoffenreserves en de vele riviertjesvoor de bevloeiing van de akkers. Na de deling woonden in hetNederlandse deel enkele tienduizenden mensen meer dan inhet Belgische. Hun grotere welvaart blijkt deels uit de ontwikkelingvan de bevolkingsaanwas. Bij het uitbreken van WO1was dat verschil al 100.000 en bij die van WO2 bijna 200.000zielen.In 1839 werden alle Limburgers voor de keuze gesteld welkenationaliteit men wenste. Die keuze bepaalde ook een eventueleverhuizing en voor de overwegend agrarische provinciewerd die keuze bepaald door grondbezit, pacht of aan eenlokatie gebonden broodwinning. Ongeveer 1500 Nederlands-Limburgers kozen voor de Belgische nationaliteit, waarvan alleenal zo’n 600 Maastrichtenaren. Toen in 1917 in Nederlandhet Algemeen Kiesrecht ingevoerd was (vrouwen in 1919) eneen volkstemming tot de mogelijkheden had behoord was eronder de Nederlands-Limburgers nagenoeg geen animo meervoor aansluiting bij België, ondanks aandringen van de Belgen.Vaderlandsliefde is het echter nooit geworden.Het Congres van Londen in 1867 was noodzakelijk door hetuiteenvallen van de Duitse Bond en had als hoofddoel deLuxemburgse kwestie opnieuw te regelen. Luxemburg werdeen zelfstandig groothertogdom met Willem III als groothertog.Parallel daaraan werd eenzelfde wijziging ook voorNederlands-Limburg doorgevoerd. Het hertogdom Limburghield op te bestaan en werd een volwaardige Nederlandse provincie.De titel hertog van Limburg verviel daarmee.Terminologie in het vervolg van dit verhaalIn 1830 kwam het zuiden in opstand, in 1831 werd een voorlopigescheiding verordeneerd en werd de staat België gesticht. In 1839volgde de definitieve scheiding in het verdrag van Londen. Om dekemphanen aan te duiden spreken we vóór 1813 van de ZuidelijkeNederlanden en de Noordelijke of de Republiek der VerenigdeNederlanden. Na 1815 van het (Verenigd) Koninkrijk der Nederlanden,met een zuidelijk en noordelijk deel. Na 1831 van Belgiëen het Koninkrijk der Nederlanden of Nederland.8

More magazines by this user
Similar magazines