ROM april 2014 04

btkrth
  • No tags were found...

ROM april 2014 04

van de redactieagendainhoudLessenAls u deze editie leest liggen de gemeenteraadsverkiezingennet achter ons. Misschien is er zelfs al een nieuwecoalitie gevormd. Hoe die er ook uit zal zien: de lessenuit de afgelopen vier jaar onderwijsbeleid zullen zekereen rol spelen.Het ROM heeft al die jaren laten zien hoe mensenvan de praktijk, die de ambities tenslotte waar moetenmaken, aan de gang zijn gegaan. Wat de verschillentussen hen ook mogen zijn, wat hen bond (en bindt) zijnenthousiasme, professionaliteit en de wil om alles voor‘hun’ leerlingen uit de kast te halen.Verderop in dit nummer komen degenen aan het woorddie de beleidslijnen vaststellen en ambities mogelijkmaken: de verantwoordelijke wethouder en enkeleonderwijsbestuurders. In het artikel staat hun kijk op detoekomst, inclusief verschillen daarbinnen. Ook verwoordenzij wat zij als belangrijke opbrengsten beschouwen.Hoe het ook zij, een wijs woord in het artikel dient hiermet instemming te worden geciteerd: ‘We moeten de lijndoortrekken en de wispelturigheid van de politiek mindervat laten hebben op het onderwijs.’ En tegelijkertijd deogen open blijven houden voor wat er verder nodig is,zouden wij er aan toe willen voegen.Rien van Genderen, hoofdredacteurcolofonVolg het ROM op Twitter@RdamsOndMag en sluit je aanvia LinkedIn‘rotterdamsonderwijsmagazine’.Rotterdams Onderwijs Magazine voorlichtings- en opinieblad voor onderwijs, educatie,vorming, opleiding en training in Rotterdam. Gratis voor personeel van voorscholen,primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam.37 e jaargang -- nr. 4 -- april 2014ISSN 1386 -- Verschijnt zeven keer per jaar -- Oplage 7000Uitgave CED-GroepRedactie Meike Ansems, Machiel de Jong, Irene van Kesteren, Tim van der Korput,Rien van Genderen (hoofd- en eindredactie)Medewerkers Ronald Buitelaar, Petja Buitendijk (foto), Renate Mamber, Jan van der Meijde(foto), Marijke Nijboer, Ad Oskam (strip), Anne-Marie Plasschaert, Ineke Westbroek,Linda ZwegersRedactie-adres Postbus 8639 -- 3009 AP Rotterdam -- telefoon 06 316 437 11 --e-mail rom@cedgroep.nlGrafische vormgeving Trichis Communicatie en Ontwerp BNO -- RotterdamFoto cover Jan van der Meijde© CED-Groep24 aprilNEDERLANDgirlsday, meisjes (10-15 jr.) en techniekwww.girlsday.nl17 meiROTTERDAMlandelijke bijeenkomst ‘leraren met lef’www.lerarenmetlef.nl15-18 meiROTTERDAMshell eco-marathonwww.shell.nl20-23 meiAMSTERDAMnationaal congres onderwijs & sociale mediawww.ncosm.nl5 juniLUNTERENlandelijke onderwijsdag techniek, voor vmbo en mbowww.consortiumbo.nl12 juniUTRECHTstudiemiddag dyslexie in de klas, voor vowww.aps.nl8 oktoberEDEhet lerarencongres 2014www.lerarencongres.nl10 oktoberROTTERDAMbegeleiding van jongeren met specialeonderwijsbehoeften, mbowww.cedgroep.nl11 novemberROTTERDAMdag van het literatuuronderwijswww.dagvanhetliteratuuronderwijs.nlROM RECTIFICATIEBij het artikel over het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs in het ROM vanmaart zijn onjuiste contactgegevens vermeld. De correcte gegevens zijn tevinden via www.ziek-en-onderwijs.nl. Het centrum is gevestigd in het ErasmusMC – Sophia Kinderziekenhuis.02 agenda06 topklassenScholen in gesprek met elkaar08 estafetteInvesteren in zelfstandigheid10 theorie krijgt inhoud doorhet werkHet vak van Shirley Westervoorde16 de klas vanKarin den Heijer, ErasmiaansGymnasium18 column Anne-MarieDe jaartaak19 succes van..De airmat20 gaaf om leerlingen naar een hogerplan te tillenRenée van Eijk, leraar met lef22 column LindaWaar komt het vandaan?!22 strip Ad OskamLeraren met lef26 een andere waarheid is nietper se verkeerdReligies ontmoeten30 ouders pushen elkaar Nederlandste gebruikenEducatief partnerschap bijDe Zonnehoek32 dubbelportretFijn dat de mentor ophuisbezoek komt04_ SHELL ECO-MARATHONTeam Zadkine/Albedabouwt energiezuinigeauto R23_ DE LIJN DOOR-TREKKENBestuurders over 4 jaaronderwijsbeleidR14_ VERBETEREN ISEIGEN VERANT-WOORDELIJKHEIDConclusies uit ISOO28_ ZELFVERTROUWENLERENCircus RotjeknorO2 | Rotterdams Onderwijs Magazine --- 01 | 1404 | 14 --- Rotterdams Onderwijs Magazine | 3

More magazines by this user
Similar magazines