Wat kunnen tandheelkundige implantaten voor u ... - Astra Tech

dentsplyih.com
  • No tags were found...

Wat kunnen tandheelkundige implantaten voor u ... - Astra Tech

ERVARINGEN VAN MENSEN HOOFDSTUK 1"Ik ben zelfs weer begonnenmet trombone spelen!"Ben 55, consultantVanwege een ongeluk in zijn tienertijd moest Benvele jaren door het leven met een partiële uitneembaregebitsprothese, die niet naar tevredenheidfunctioneerde. Deze ging vaak los zitten.“Ik stond de ochtend van een belangrijk symposiumop en staarde naar het gat in mijn mond. Toenmijn tandarts het Astra implantaat voorstelde, aarzeldeik geen moment. In mijn werk is mijn uiterlijkbijzonder belangrijk om een vertrouwde indruk temaken. Nu heb ik alweer tien jaar implantatenwaar nieuwe tanden op zitten. Ik ben zelfs weerbegonnen met trombone spelen. Met mijn oudetanden was dat onmogelijk geweest!”Christine 29, studenteToen Christine nog klein was, viel ze van haarpaard en beschadigde haar voortand. Oplatere leeftijd kreeg ze herhaaldelijk infecties enmoest een wortelkanaalbehandeling ondergaan.“Op een dag brak er een stuk van de tanden werd deze vervangen door een kroon, waardoorik bang was om bepaald voedsel te eten.Helaas was dat nog niet alles. Uiteindelijkmoest de wortel eruit gehaald worden. Mensenkunnen haast niet geloven dat mijn nieuwe tandeen implantaat is. Het ziet er zo natuurlijk uit.Nu kan ik weer vrijuit lachen!”7

More magazines by this user
Similar magazines