PDF (1.8 Mb) - Delabie

delabie.belux.be
  • No tags were found...

PDF (1.8 Mb) - Delabie

SECURITHERM KRAANWERKAlgemene eigenschappenAlgemene eigenschappen 44/45SECURITHERM kraanwerkvoor wastafel en spoeltafelWastafelkraanwerk46/47• SECURITHERM thermostatische mengkranen• SECURITHERM mengkranen met drukcompensatie "EP"Spoeltafelkraanwerk 48/49• SECURITHERM thermostatische mengkranen• SECURITHERM mengkranen met drukcompensatie "EP"Toebehoren49 - 61/63• Voormengers voor voeding van kranen• Afvoeren en hevels• Beluchters, straalbrekers, flexibels, koppelingen,…42


SECURITHERM kraanwerkSECURITHERM kraanwerkAnti-verbrandingsveiligheidMeer dan 80% waterbesparingSECURITHERMthermostatische kraanDe SECURITHERM kranen bieden een optimale beschermingDe temperatuur van het sanitair warm water is vastgelegd op 50°C op het aftappunt in ruimtes bestemdvoor de dagelijkse hygiëne. Bij deze temperatuur neemt het risico op brandwonden toe en dit in hetbijzonder in verzorgingsinstellingen en rusthuizen (personen met verminderde gevoeligheid, minderreflexen,..). In Frankrijk is heet water de 3de oorzaak van verbranding bij jonge kinderen en veroorzaaktmeer dan 400 ongelukken per jaar, met soms zeer ernstige gevolgen. Vooral geverlengdecapte of ouderepersonen zijn aan dit risico blootgesteld, voornamelijk wanneer ze door onoplettendheid de vooraf door heningestelde temperatuur ontregelen. Het is dus noodzakelijk om het risico op verbranding in te perken doorgerichte veiligheidsmaatregelen te treffen (zie p.12/13).DELABIE biedt 2 technologieën die beide even efficiënt zijn om het aftappunt maximaal te beveiligen:SECURITHERM thermostatische mengkranen• Begrenzing van de maximumtemperatuur:Al onze SECURITHERM thermostatische mengkranen worden geleverd met een temperatuursbegrenzingvergrendeld op 40°C. In tegenstelling tot thermostatische mengkranen voor huishoudelijk gebruik,kan de gebruiker deze temperatuur niet overschrijden. Zo bestaat er geen enkel risico op verbrandingdoor onoplettendheid (aftappunt is volledig beveiligd).• Automatische anti-verbrandingsveiligheid:- De SECURITHERM-technologie garandeert een onmiddellijke sluiting van de warm watertoevoerin geval van onderbreking van de koud watertoevoer. De NF EN 1111 norm voorziet dat bij eenonderbreking van de koud watertoevoer een beperkt hoeveelheid warm water uit de kraan maglopen (0,10 l/10 sec). In ziekenhuizen is er een dusdanig verhoogd risico dat het essentieel is dat ergeen enkele druppel heet water uit de kraan vloeit. Met onze thermostatische mengkranen is deafsluiting van heet water compleet (geen lekkage). Onze mengkranen zijn conform met denorm TMV3 (Britse norm D08 specifiek voor gebruik in ziekenhuizen).- In geval de warm watertoevoer onderbroken wordt, stopt bij onze thermostatische mengkranen ookde koud watertoevoer (geen "koude douche" effect).• Thermische schok:Mogelijkheid tot het uitvoeren van thermische SPOELINGEN aan de warmwatertemperatuur van het net zonder demonteren van de draaiknop: tijdswinstvoor het onderhoudspersoneel.- Eenvoudig de rode stip indrukken met een stift: de begrenzing op 40°C wordtgedeblokkeerd. SECURITHERM is bestand tegen temperaturen tot 85°C.Het verbruik en de waterfactuur beheersenHet waterverbruik in verzorgingsinstellingen is hoog: 300 tot 450 liter water per dag en per persoon inziekenhuizen, tegenover 137 liter thuis. Dit bijzonder hoog verbruik is te wijten aan de dagelijksehygiëne die er aan de wastafel gebeurt alsook aan de wasprotocollen voor het verzorgendpersoneel (zie pagina’s 14/15).Het SECURITHERM kraanwerk laat een waterbesparing van 80% toe t.o.v. de kranen op de markt.De wastafelkranen zijn namelijk uitgerust met een nieuwe straalbreker met regelbaar debiet.Constant debiet begrensd op 3 l/minDankzij een nieuwe straalbreker met regelbaar debiet (patent DELABIE)- voor een optimaal comfort van de gebruiker en een besparing op de waterfactuur van de beheerder.- het debiet blijft constant op 3 l/min ongeacht de mogelijke drukverschillen. De installateur of hetonderhoudspersoneel kan het debiet van de straalbreker van buitenaf regelen met een inbussleutel van2,5: de straalbreker is standaard ingesteld op 3 l/min maar kan van 2 tot 5 l/min worden afgeregeld.Voorbeeld van waterbesparing in verzorgingsinstellingenWaterbesparing voor eenziekenhuis met 400 beddenZiekenhuizen: type patiëntenafdelingAfdelingen korte verblijven(geneeskundige dienst, chirurgie,gynaecologie, materniteit)Afdelingen langere verblijven(nazorg, revalidatie,geriatrie enz)Aantal bedden 250 150Aaftappunt voor dagelijkse hygiëneWASTAFEL DOUCHE WASTAFEL WASTAFELHanden wassen Lichaam wassen Handen wassen Lichaam wassenAantal gebruiken/dag en bed 6 1 6 1Duur gebruik aftappunt 45 sec. 10 min 45 sec. 15 minAantal gebruiksdagen/jaar 290 290 290 290Verbruik/jaar (merk X)- wastafelmengkraan: 13 l/min 4 220 m 3 13 050 m 3 2 532 m 3 8 483 m 3- douchemengkraan: 18l/minVerbruik/jaar (DELABIE)- wastafelmengkraan: 3 l/min- douchemengkraan: 8 l/min978 m 3 5 800 m 3 587 m 3 1 957 m 331 476 T 25 413 TJaarlijkse waterbesparing56 889 TPrijs per m 3 koud water: 3 T excl. BTW/m 3 exclusief productiekost warm water.Klassiekekraan13 l./min9,7 l.(45 sec.)NIEUW80 %W AT E R B E S PA R I N GStraalbreker metdebietregeling3 l/minDELABIEkraan5 l/min61 %3,75 l.(45 sec.)WATERBESPARINGPER GEBRUIKDELABIEkraan3 l/minwaterbesparingwaterbesparing77%2,25 l.(45 sec.)SECURITHERM«EP»Werkingsprincipe van hetbinnenwerk "EP"WW EC KW EF3 bar 3 bar3 bar2 barWW EC KW EFWW EC KW EF2 bar3 barSECURITHERM mengkranen met drukcompensatie "EP"Het binnenwerk met drukcompensatie "EP" is een alternatief voor de thermostatische technologie.• Drukcompensatie:Het binnenwerk "EP" zorgt voor een constante druk tussen het warm en koud water waardoortemperatuursschommelingen te wijten aan drukverschillen in het net beperkt worden. Bij hetbinnenwerk "EP" is het eveneens onnodig drukregelaars voor de installatie te plaatsen. Dezedrukregelaars zijn vaak vrij complexe toestellen die uit één of meerdere holtes en membranen bestaan,die enkel een bijkomende haard van bacteriën vormen.• Automatische anti-verbrandingsveiligheid:In geval van ongewilde onderbreking van het koud water, wordt het warm water onmiddellijkafgesloten en omgekeerd.> Bij eventuele noodzaak om een thermische schok uit te voeren is het keramisch binnenwerk "EP"bestand tegen een temperatuur van 85°C.• Begrenzing van de maximumtemperatuur:Al onze SECURITHERM "EP" mengkranen worden geleverd met een temperatuursbegrenzing.Deze wordt in de fabriek ingesteld waardoor veel tijd wordt bespaard tijdens de installatie*.De fabriekinstelling kan desgewenst door de installateur gewijzigd worden.* Indien een PREMIX Comfort is geplaatst vóór de mengkranen op de aftappunten, dient detemperatuursbegrenzing van deze laatste te worden verwijderd.ComfortStabiele temperatuurDe SECURITHERM mengkranen verzekeren een stabiele temperatuur, ongeacht de druk- endebietverschillen in het net: iedere mogelijke variatie wordt onmiddellijk opgevangen.Progressieve temperatuurregeling - heropenen op dezelfde mengingDagelijkse hygiëne en handenwassen geoptimaliseerd dankzij de hoogteen voorsprong van de bek.HygiëneBacteriënwerende straalbrekerNiet te vergelijken met een traditionele straalbreker: de straalbreker van DELABIE heeft een uniekhoninggraatontwerp in kalkwerend materiaal (5x minder snel kalkaanslag).Deze straalbreker beperkt achterblijvend water en vuilresten en verhindert deontwikkeling van kiemen.Specifieke hoogte van de bek• Beperkt het risico op terugspatten van kiemen op de bek (hoogte > 85mm).• Geschikt voor het plaatsen van een filter voor sterilisatie.• Bek met gladde binnenkant die bacteriënvorming beperkt (geen oneffenheden).COMFORT - COMFORT - COMFORT44Toevoerflexibels in PEXDit type flexibel is bestand tegen thermische en chemische SPOELINGEN die uitgevoerd worden inverzorgingsinstellingen in geval van preventieve of curatieve behandelingen tegen legionellose.45


SECURITHERM wastafelmengkranenSECURITHERM wastafelmengkranenSECURITHERM thermostatische wastafelmengkraanmet draaibare bek L.150, ergonomische trekplug en afvoer 1”1/4in messing.- Getrokken bek H.210 L.150 met bacteriënwerende straalbreker,geschikt voor een filter voor sterilisatie.- Debiet begrensd op 5 l/min, bij 3 bar.- Keramisch binnenwerk 1/2" kwartdraai voor debietregeling enkalkwerend, thermostatisch binnenwerk voor temperatuurregeling.- Regelbare temperatuur van koud water tot 40°C met begrenzingop 40°C.- Thermische schok mogelijk (zie pag. 44).- Lichaam en bek in messing verchroomd.- Gevlochten inox flexibels in PEX F3/8" met filters en terugslagkleppen.- Verstevigde bevestiging d.m.v. 2 inox draadstangen en contramoeren.• met "ERGO" greepH9726> In tegenstelling tot andere thermostatische wastafelmengkranenop de markt, laten onze thermostatische mengkranen hetaftappen van koud water aan de temperatuur van het net toe.Ø48,5362Ø46NIEUW35 max.150H972695max. 300210287max. 200Ø63+ Bek met gladde binnenkant: beperkt bacteriënvorming(zie pag. 18).Optie: reductie voor bek voor plaatsen van een filter (p. 49).SECURITHERM wastafelmengkraan metdrukcompensatie, met vaste bek H.85.- Vaste bek H. 85 L.135 met straalbreker ingesteld op 3 l/minbij 3 bar (debiet regelbaar indien druk < 3 bar).- Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie entemperatuursbegrenzing.- Lichaam messing verchroomd met verstevigde bevestiging d.m.v.2 inox draadstangen en contramoeren.- Inox gevlochten flexibels in PEX F3/8", 10x100.• Bediening met open greepmet ergo. trekplug en afvoer 1”1/4 in messingzonder trekplug en afvoer• Bediening met volle greepmet ergo. trekplug en afvoer 1”1/4 in messingzonder trekplug en afvoer• Bediening met lange hendel L.150met ergo. trekplug en afvoer 1”1/4 in messingzonder trekplug en afvoerModellen zonder drukcompensatie beschikbaar:klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 (zie pag. 54).2520EP2521EP2520TEP2521TEP2520LEP2521LEP350 165max. 35 mm350 165max. 35 mm135max. 2003/8”2520EP135max. 2003/8”85Ø 63SECURITHERM wastafelmengkraan met drukcompensatie,vaste bek H.85- Vaste bek H. 85 L.120 met straalbreker ingesteld op 3 l/minbij 3 bar (debiet regelbaar indien druk < 3 bar).- Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en voorafingestelde temperatuursbegrenzing.- Lichaam in messing verchroomd met verstevigde bevestigingd.m.v. 2 inox draadstangen en contramoeren.- Inox gevlochten flexibels in PEX F3/8", 10x100.• Bediening met volle greepmet ergo. trekplug en afvoer 1”1/4 in messingzonder trekplug en afvoer• Bediening met lange hendel L.150met ergo. trekplug en afvoer 1”1/4 in messingzonder trekplug en afvoer2720TEP2721TEP2720LEP2721LEPOptie: afvoeren voor modellen zonder afvoergarnituur (zie pagina 49).18315085174397178NIEUW1281021202821TEP3/8"17515085215197BIOCLIP SECURITHERM wastafelmengkraan metdrukcompensatie, vaste bek H.85- Vaste bek H. 85 L.120 met straalbreker ingesteld op 3 l/minbij 3 bar (debiet regelbaar indien druk < 3 bar).- Kraan gemakkelijk afneembaar voor reiniging en desinfectie(meer info op pag. 18-21).- Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en voorafingestelde temperatuursbegrenzing.- Lichaam,voet en bek in messing verchroomd;- Inox gevlochten flexibels in PEX F3/8", 10x100 geleverd metstopkranen in messing verchroomd.- Verstevigde bevestiging d.m.v. 2 inox draadstangen encontramoeren.• Bediening met volle greepmet ergo. trekplug en afvoer 1”1/4 in messingzonder trekplug en afvoer• Bediening met lange hendel L.150met ergo. trekplug en afvoer 1”1/4 in messingzonder trekplug en afvoer2820TEP2821TEP2820LEP2821LEPTHERMOST. MENGKR. BEK H.210+30 - 5085Ø 63max. 30030 - 50max. 300397350178120Max. 300Max. 2002820LEP3/8"NIEUW128102120852721TEP3/8"17515085197Ø6330 - 50++Modellen zonder drukcompensatie beschikbaar:klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 (zie pag. 21).Lichaam en bek met gladde binnenkant: beperktbacteriënvorming (zie pag. 18).> Gedetailleerde informatie over de desinfecteerbare BIOCLIPkranen op pag. 18 tot 21.Optie: afvoeren voor modellen zonder afvoergarnituur (zie pagina 49).MENGKR. BIOCLIP MET "EP" BEK H.852520TEP174120max. 30085215Ø6330 - 50++Modellen zonder drukcompensatie beschikbaar:klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 (zie pag. 54).Lichaam en bek met gladde binnenkant: beperktbacteriënvorming (zie pag. 18).350Max. 35 mmØ 50350Optie: afvoeren voor modellen zonder afvoergarnituur (zie pagina 49).max. 200MENGKR. MET "EP" BEK H.85DEZE PRODUCTEN ZIJN BESTAND TEGEN THERMISCHE EN CHEMISCHE SCHOKKEN onder voorbehoud van het naleven van de geldende reglementering.463/8"2521LEP2720LEP3/8"MENGKR. MET "EP" BEK H.85DEZE PRODUCTEN ZIJN BESTAND TEGEN THERMISCHE EN CHEMISCHE SCHOKKEN onder voorbehoud van het naleven van de geldende reglementering.47


SECURITHERM mengkranenvoor spoeltafels en wastroggenDELABIEDELABIESECURITHERM mengkranenvoor spoeltafels en wastroggenDELABIEDELABIETHERMOST. MENGKR. H.230SECURITHERM thermostatische mengkraan voorspoeltafel en wastrog met draaibare bek L.200, zondertrekplug en afvoer:- Draaibare, getrokken bek H.230 L.200 met bacteriënwerendestraalbreker, geschikt voor een filter voor sterilisatie.- Regelbaar debiet.- Keramisch binnenwerk 1/2" kwartdraai voor debietregeling enkalkwerend, thermostatisch binnenwerk voor temperatuurregeling.- Regelbare temperatuur van koud water tot 40°C met begrenzingop 40°C.- Thermische schok mogelijk (zie pag. 44).- Lichaam en bek in messing verchroomd.- Gevlochten inox flexibels in PEX F3/8" met filters en terugslagkleppen.- Verstevigde bevestiging d.m.v. 2 inox draadstangen en contramoeren.• met "ERGO" greepH9716> In tegenstelling tot andere thermostatische spoeltafelmengkranenop de markt, laten onze thermostatische mengkranen hetaftappen van koud water aan de temperatuur van het net toe.+ Bek met gladde binnenkant: beperkt bacteriënvorming(zie pag. 18).Opties:- Reductie voor bek voor plaatsen van een filter (zie hiernaast).- Afvoeren (zie hiernaast).SECURITHERM mengkraan voor wastafel, spoeltafel enwastrog, uitgerust met drukcompensatie, en medischehendel L.215 voor bediening zonder manueel contact en hogebek geschikt voor het plaatsen van een filter.- Hoge vaste bek met straalbreker ingesteld op 3 l/min bij 3 bar(debiet regelbaar indien druk < 3 bar).- Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en voorafingestelde temperatuursbegrenzing.- Lichaam, voet en bek in messing verchroomd.- Inox gevlochten flexibels in PEX F3/8", 10x100.- Verstevigde bevestiging d.m.v. 2 inox draadstangen en contramoeren.Bediening met medische hendel L. 215Afmetingen van de bek naar keuze, voor plaatsing op keramischblad of werktafel:• bek H.155 L.1602565T1EP• bek H.300 L.1602565T3EP• bek H.300 L.2502565T4EPØ48,5max. 35 mm3/8”3/8”NIEUW35020027 max.H97162151602565T1EP215155230277362 307Min. 30Max. 50Ø 462851/2"150 ±20H9719Ø 46285150 ±201/2"H971824x1001/2”969024.2PØ 631”1/410 25 max.Ø 70Ø 702038720487NIEUWØ 63Ø 421”1/4SECURITHERM mengkraan met BIOCLIP bekThermostatische muurmengkraan voor spoeltafel metthermische isolatie SECURITOUCH en bek demonteerbaarvoor desinfectie.- Tussenafstand 150 mm met excentrische koppelingen M1/2"en rozetten Ø 70.- Filters en kleppen ingebouwd op de toevoeren M3/4".- Regelbaar debiet.- Keramisch binnenwerk 1/2" kwartdraai voor debietregeling enkalkwerend, thermostatisch binnenwerk voor temperatuurregeling.- Regelbare temperatuur van koud water tot 40°C met begrenzingop 40°C.- Thermische schok mogelijk (zie pag. 44).- Lange "ERGO" greep, lichaam in messing verchroomd.• met demonteerbare bek in messing L.180, Ø 28 H9719Geleverd met 2 demonteerbare bekken om het gebruik vande post niet te onderbreken bij desinfectie.- Uitgerust met een bacteriënwerende straalbreker (geenachterblijvend restwater, bestand tegen thermische SPOELINGEN).- Geschikt voor het plaatsen van een filter voor sterilisatie.• met demonteerbare wegwerpbek in hostaform H9718L.124, Ø 22Geleverd met 15 wegwerpbekken in recycleerbaar hostaform.Uitgerust met een stervormige straalbreker.> In tegenstelling tot andere thermostatische spoeltafelmengkranenop de markt, laten onze thermostatische mengkranen hetaftappen van koud water aan de temperatuur van het net toe.+ Bek met gladde binnenkant: beperkt bacteriënvorming(zie pag. 18).Opties: Afvoeren (zie hieronder)Nota: De BIOCLIP wegwerpbek is niet geschikt voor het plaatsen van een filter.REDUCTIE voor bek (2 stuks) 969024.2PKoppeling M24/100 - M1/2"Ter vervanging van de beluchter, voor het aansluiten van eensnelkoppeling voor filter.Afvoer OPEN/DICHT 581000Afvoer 1”1/4 met inox plug, open afvoer met vrije leegloop,aanbevolen voor alle wastafels uitgerust met elektronisch enzelfsluitend kraanwerk alsook handwasbakjes met overloop.Openen/sluiten door het indrukken van de afvoer.SECURITHERM MENGKR. BIOCLIP BEKREDUCTIE VOOR FILTER++Modellen zonder drukcompensatie beschikbaar:klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 (zie pag. 56).Lichaam en bek met gladde binnenkant: beperktbacteriënvorming (zie pag. 18).Opties:- Reductie voor bek voor plaatsen van een filter (zie hiernaast)- Afvoeren (zie hiernaast).3/8"1603452565T3EP30042129 max. 5010611ø 631"1/4580000Ø 61Ø 421"1/46110158100048 28HYGIENA AfvoerBacteriënwerende AFVOER M1”1/4 met hol rooster, zondercentrale vijs, voor wastafel met of zonder overloop:beperkt bacteriënvorming (geen achterblijvend water of vuilresten).• voor wastafel met overloop 611• voor wastafel zonder overloop 61101aanspanmogelijkheid van 1 tot 25 mm.Afvoer met inox rooster M1”1/4 580000MENGKR. "EP" HOGE BEK & HENDELDEZE PRODUCTEN ZIJN BESTAND TEGEN THERMISCHE EN CHEMISCHE SCHOKKEN onder voorbehoud van het naleven van de geldende reglementering.1871"1/445ø 3233-98Afvoergarnituur met sluiting 1”1/4, 620in messing verchroomd.Hevel met horizontale uitgang 5170001”1/4 met J.C. Ø 32, messing verchroomd, waterstand 60 mm.Luxe afdekkap verchroomd, Ø 45 59600048517000596000AFVOER, AFVOERGARNITUUR, HEVEL,…DEZE PRODUCTEN ZIJN BESTAND TEGEN THERMISCHE EN CHEMISCHE SCHOKKEN onder voorbehoud van het naleven van de geldende reglementering.49

More magazines by this user
Similar magazines