11.07.2015 Views

seizoen 2009/2010 nummer 2 - Rondom Voetbal

seizoen 2009/2010 nummer 2 - Rondom Voetbal

seizoen 2009/2010 nummer 2 - Rondom Voetbal

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DE GRATIS VOETBALKRANTNOVEMBER 2009 SEIZOEN ’09-’10 NUMMER 2NEEM MEEnr2PAGINA 4 T/M 7DERBY DAGMONTFOORT - GEINOORDPAGINA 16 T/M 18STADIO TOPPERSPAGINA 29VROUW & VOETBAL METANOUK HOGENDIJKPAGINA 35TRAINERSTAAL METMARINUS DIJKHUIZENFOTO: FRANK ZILVER


2NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 2 DE AFTRAPOPSTELLINGPagina 05: DERBYDAG vv Montfoort - sv GeinoordPagina 09: Rondom de FC, met oud-trainer Cees LoffeldPagina 11: Rondom de FC, column Gregoor van Dijk,Grijsgedraaid en Klein GalgenwaardPagina 13: Jongleren, met de zoon van....& Onder de loepPagina 14: Oude meesters met Gijs UitenboschPagina 16: Stadio ToppersPagina 19: Credit Force RanglijstenPagina 21: Levenswerk Jan de JonghPagina 22: ProgrammaPagina 23: Het Amateurwereldje (clubnieuws)Pagina 29: Damesvoetbal, met Anouk HogendijkPagina 31: Hoe is het met....& column Martin DonkerPagina 32: Kampioen van toen Midlandia in 1982Pagina 35: Trainerstaal met Marinus DijkhuizenPagina 37: De Fitte Voetballer & 'Vriend' van RVPagina 38: CrosspassRV TEAMUitgave:Rondom Voetbal Voetbal B.V.Uitgever:Sportfacilities & Media BVAdres:Steynlaan 19 B-D, 3701 EA Zeist, telefoon030-6977710, www.rondomvoetbal.nlHoofdredacteur:Rob Zomer, mobiel 06-14281531, robzomer@rondomvoetbal.nlredactie@rondomvoetbal.nlEindredactie:Maaike DenkersMedewerkers:Johan van de Zande, Johan van Dien,RogierFonteijne, Martin Donker, Maarten Hoevers,Ton van Rietbergen, Maaike Denkers, KeesGrovenstein,Tom van den Heiligenberg, JanSoek, Rene van de Laan, Jean Paul de Jong,Frans van Seumeren, Floris Schmitz, Gregoorvan Dijk, Rien van Wolfswinkel, Hans Vos, Patrickde Ruijter, Hans Kraay sr., Hans van Echtelt,Dirk van der Peijl, Remco Neu, Derk Schut,Peter te Linkel Hekkert, Frank Zilver, Ton vanZoeren, Wouter Bongers, Nicole Wartenberg,Sjoerd van Renselaar en tientallen clubverslaggevers.Advertenties:advertentie@rondomvoetbal.nlSales:Ina Scholman, Rien van WolfswinkelVormgeving:Aldo Elfrink en Anton GouverneurClubnieuws:Ook met uw clubnieuws en uw vrijwilligers inde krant? Mail uw nieuwtjes, berichten, aankondigingenen bijvoorbeeld jubileanaar:mijnclub@rondomvoetbal.nlOplage:De Rondom Voetbal krant wordt 4 keer pervoetbalseizoen in een oplage van 30.000exemplaren verspreid, onder meer bij veledoelgroep locaties en bij ongeveer 100 voetbalverenigingenin en rondom Utrecht. Tevenswordt er elke editie in een bepaald RondomVoetbal gebied huis aan huis verspreiding verzorgd.Niets uit deze uitgave mag worden gebruiktzonder uitdrukkelijke toestemming vande uitgever.Seizoen begintDoor Rob ZomerFC UTRECHT:Als BVO voetbalclub heb jetwee opties, geen (financiële) risico'slopen en gewoon spelenin het tweede rijtje van de eredivisieof de nek uitsteken en eenrol van betekenis gaan spelen.FC Utrecht heeft voor hettweede gekozen en heeft vanzich laten spreken. Binnen enbuiten het veld werden er maatregelengenomen. Gezocht werdnaar een nieuwe structuur eneen nieuw elan. Vooral het laatstekun je niet kopen maar moetje creëren. Alleen goede spelerskopen is niet genoeg. Onderandere duidelijkheid, een goedeorganisatie, plezier, keihardwerken en loyaliteit zijn onmisbareingrediënten om te presteren.Erg belangrijk onderdeel isde rol van een technische stafwaar ook de scouting bij hoort,want uiteindelijk wordt hetmeeste succes bepaald door water op het veld gebeurt. Het beginterop te lijken dat FCUtrecht grote stappen maakt omin de buurt te komen van goedgeorganiseerde clubs als Heerenveenen FC Twente. De leidingis een weg ingeslagen omeen goed functionerende organisatieneer te zetten die straksniet gedwongen wordt om spelerste verkopen en geen rolvan betekenis meer kan spelen.Op een groot FC Utrecht galawerd er tijdens een veiling voor€ 75.000 opgehaald, dit bedragging in zijn geheel naar diversegoede doelen. Op het gala werdook de eerste MVO krant gepresenteerd.Maatschappelijk verantwoordondernemen is ookvoor FC Utrecht een manier omzich te onderscheiden en met deFC4YOU krant kan men het totuiting brengen. Het imago vanFC Utrecht heeft weer glans gekregen,op het veld maar ookzeker daar buiten. De laatste nederlaagtegen Heracles zal datniet wegpoetsen.AMATEURS:Bij de amateurs kunnen demeeste clubs na 7 a 8 wedstrijdenal redelijk de balans opmakenwaar hun elftal staat. Ditseizoen wordt het dringen geblazenvanwege de verhoogdepromotie kansen in de diverseklassen. Er zijn natuurlijk slowstartersdie net als een diesellangzaam op gang komen ofnog te maken hebben met blessuresvan cruciale spelers. Maarde huidige standen liegen nieten sommige trainers denken alaan een aanpassing van hunspelopvatting.ZONDAG VOETBAL:Elinkwijk heeft een goede selectieen wil graag naar de topklasse.Tot nu toe lijkt het eropdat de Zuilenaren het geluk nietmee hebben. De hoofdklasseruit Zuilen heeft nog 18 wedstrijdende kans om de ambitiewaar te maken om bij de eerstevier te eindigen. De laatstecompetitiewedstrijd werd uitbij Chabab gewonnen. HuidigeJan Willem van Dop reikt de eerste FC4YOU uit aan onzeburgermeester.© FRANK ZILVER1ste klasser vv De Meern heefthet uiteraard na twee promotieswat zwaarder maar is zekerniet kansloos om bij de eerstedrie te eindigen om zodoendete stunten en de hoofdklasse inte sluipen. De start van de IJsselsteinsezondagclub VVIJ metHerman Wallenburg als nieuwetrainer is veelbelovend en voorVVIJ lonkt de 1ste klasse. Opmerkelijkis dat de zoon vanoud FC Utrecht spits John vanLoen, namelijk Denny, de genenvan zijn vader heeft en als '1ejaars' er lustig op los scoort. Inde derde klasse D, met achtUtrechtse ploegen, is het wederomspannend en zijn er zoop het oog vijf Utrechtse regiokanshebbersvoor de twee plekkendie rechtstreekse promotiebetekenen. Daarnaast zijn ermet de verhoogde promotiekansenvia de play-offs ook nogtwee promoties te verdienen.DHSC wil heel graag naar een


4NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 2 DERBYDAGSV GeinoordAardvletterweg 3aMontfoortTel: 0348 - 47 22 47www.climateexperience.nlSport Vereniging Geinoordopgericht:14-juli-1952Aantal leden:1100Huidig niveau:1ste klasse A zaterdagVoorzitterRob de VriesHuidige hoofdtrainerGerard Topvv Montfoort(Voetbal Vereniging Montfoort)opgericht:30 juli 1946Aantal leden:400Huidig niveau:1ste klasse A zaterdagVoorzitter: D. ten HoonteHuidige hoofdtrainer:Marinus Dijkhuizen


RONDOM VOETBALDERBYDAG NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 25DERBYDAG TERUGBLIKvv Montfoort - GeinoordAndy van Vliet (Geinoord): “We willen niet als team knokken”Aanpak van Marinus Dijkhuizen werpt zijn vruchten afDoor Wouter BongersMONTFOORT – Er is in één jaar veel veranderd. Vorig seizoen wist Montfoort met hangen en wurgen degradatie naar de tweede klasse te ontlopen,terwijl het nabij gelegen Geinoord uit Nieuwegein in de hoofdklasse acteerde. Maar het kan raar lopen. Na acht competitierondesstaan de oranjehemden drie punten los van Geinoord. In een rechtstreeks duel werd duidelijk waarom Montfoort momenteel het hoogstewoord mag voeren. De elf van Marinus Dijkhuizen blonken uit in passie en effectiviteit: 4-1.MONTFOORTDERBYDAGSCOREBORDGEINOORD4 16:15 1OPSTELLINGEN:Montfoort: Johan Verkerk, Jeroen Vlieger (aanvoerder), Jelle de Boer (Leroy Blonk),Wouter Agterwerk, Barend Schrijvers, Gerben Drost, Joost van Apeldoorn, Erwin van de Klis(Bart Roelofs), Mitchel Bottenheft (Max Verwey), Lodewijk Drost, Yorno VorkGeinoord: Bas van Straalen, Djuric Winklaar, Jan Maarten van Dijk, Paul Roestenburg (aanvoerder),Rick van de Graaf, Michael Thé, Nick Marchal, Joey Hirdes (Paul Dimmendaal),Bram Verbruggen, Andy van Vliet, Jeffrey LammersGele kaart: Michael Thé, Jeffrey Lammers, Paul Roestenburg (Geinoord) Wouter Agterwerk,Michael Bottenheft, Joost van Apeldoorn (Montfoort)


6NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 2 DERBYDAGMontfoort en Geinoord vlak voor de aftrap.Het heeft erwat van weg dat de nieuwbakkentrainer van GeinoordGerard Top nog niet zijn stempelkan drukken op de selectie.Want de negende plaatsmet acht punten uit evenzoveelgespeelde wedstrijdenliegt er niet om. Als de ploegzo doorgaat, moet het uitkijkendat het niet nog eenklasse naar beneden tuimelt.Top voorafgaand aan dederby: “Ik denk dat Geinoordterug moet naar de basis endat zijn plezier, beleving, maarzeker ook instelling.” Rakewoorden, want de laatste driewedstrijden voorafgaand aanhet duel tegen Montfoort washet spel en het resultaat nouniet om over naar huis teschrijven. En ook tegen Montfoortkreeg de meegereisdeaanhang uit Nieuwegein nietbepaald een hoopvol gevoel.Toch verweet Top zijn eigenselectie niet heel veel. Welmerkte hij op: “Iedere verliespartijstaat op zich, maar momenteelzijn wij niet bijmachte een wedstrijd naarons toe te trekken in 2x 45minuten.” Al vier duels op rijis deze patstelling durende enhet is aan de technische stafen de spelers om een uitwegte vinden in deze misère.Na het laatste fluitsignaal vanVan Ewijk strompelden de bezoekersrichting kleedkamer,behalve Andy van Vliet, deman met een Montfoort achtergrond.Terwijl hij zijn ogenopen had, leek hij niets tezien. Doodstil staarde de middenveldervoor zich uit,maakte een kort praatje metbekenden, maar de Geinoord-spelerwas vooral vervuldvan machteloosheid. Denummer 22 had kilometersgevreten zonder resultaat. Endat frustreerde hem. “We willenniet als team knokken. Nade 1-1 hadden we even eengoede fase, maar we creëerdengeen kansen. Dan maghet er vanaf de kant misschiengoed uitzien, maar daar winje geen wedstrijden mee. Eenslechte zaak, een hele slechtezaak is dit”, aldus Van Vliet.Hoe anders staat de ploeg uitMontfoort er voor. De laatstewedstrijden tegen De Merino’sen Swift begon de machine alop toeren te raken. Alleentegen Swift leverde dat geenoverwinning op. “Het kan altijdbeter, maar we spelen bijvlagen goed voetbal. DeHoofdsponsor van de derbydag Edwin de Bruin (rechts op defoto) van Technische handelsonderneming De Bruin BVkoos Lodewijk Drost als Man of the Match.sfeer en disciplinezijn in orde en dusstaan we er goed voor”, zeiDijkhuizen in aanloop naar dewedstrijd. Een vrijwel fitte selectie,waar Erwin van de Klis


RONDOM VOETBALDERBYDAG NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 27zijn debuut maakte en ookMitchel Bottenheft een plaatsjekreeg toebedeeld bij de eersteelf, leefde erg uit naar de ontmoetingtegen het nabij gelegenGeinoord. Andersom laghet anders. “Montfoort uitklinkt altijd leuk, maar vanuitGeinoord leeft het derbygevoelveel minder. Geen ideehoe dat komt”, wist ook Topniet. En misschien was dit verschilvan beleving wel van invloedop het begin van hetspelverloop.Montfoort liep niet weg voorzijn verantwoordelijkheid omvoor eigen publiek het initiatiefin handen te nemen. Hetdoelpunt van De Vlieger wasdaar de beloning van. Snelherstelde Djuric Winklaar deachterstand door een vrijeVoorzitter Dick ten Hoonten vanMontfoort overhandigt aan BiancaVermeulen de prijzen.trap van Michael Thé binnente tikken in de doelmond. Enook al schrok Montfoort daarvan, en had deze schrik eennegatieve invloed op heteigen spel, echt geraffineerdeaanvallen kwamen niet vande grond van het aanvallendekwartet Hirdes, Thé, Van deGraaf en Van Vliet. De strafschopvan De Vlieger, na eenovertreding op Bottenheft,De beste voorspeller van deze wedstrijd was Bas Reehorst. Hij ontvingo.a. de wedstrijdbal die geschonken was door Andy van Vliet.deed Montfoort prettig lurkenaan de thee. Een kwartier inde tweede helft tekende zicheen cruciaal momentaan in de ogen van GerardTop. Invaller ChananBrandsma rukte open in plaats van het leervan ruim zestien meteraf te drukken, koos despeler voor het balletjebreed. In de nabeschouwingtilde Top daarnogal zwaar aan: “Westartten de tweede helftprima. Chanan kanschieten, maar vergeetdat te doen. Dat wasecht het kantelmoment,want vanaf toen kwamMontfoort weer onderde druk vandaan. Zijpakte die breedtebalaan om weer in dewedstrijd te komen.”Ook man of the match,gekozen door sponsorEdwin de Bruin, LodewijkDrost beaamdedat de eerste fase narust niet de meestmakkelijke was: “Het beginvan de tweede helft haddenwe het moeilijk. Geinoordkreeg drie á vier corners achterelkaar, maar op het juistemoment maakten we de 3-1.Ik vind dat we de winst verdiendhebben. Vorig seizoenontliepen we de promotie –degradatie wedstrijden opdoelsaldo. Dit jaar willen weons makkelijker handhaven.De nieuwe trainer brengtmeer voetbal en oefent vaakop positiespel. Dat gebeurdete weinig in het verleden. Metde bal in de ploeg wordt hetspel leuker.” Toen in een wirwarvan spelers de bal overde doellijn kroop, terwijl keeperVan Straalen deed voorkomenof hij onreglementaironder de zoden werd gestopt,geloofde Andy van Vliet nietmeer in een goede afloop:“Toen wist ik het wel. Montfoortis dan niet de ploeg dieinstort, zij kregen juist vleugels.”Uiteindelijk resulteerdedie vleugels in een kwartetdoelpunten. De laatste kwamvan de voet van invaller BartRoelofs.Het contrast in de nabeschouwingwas groot. Duikhuizenspeelde op rustigetoon de loftrompet: “Dit waswel de wedstrijd zoals ik hemhoopte. Dat mag je wel zeggenja als je met 4-1 wint. Ikben erg tevreden. De teamspiritwas goed en de 3-1 vielnatuurlijk op een goed moment.”In de dug-out waarAndy van Vliet zijn licht lietschijnen over de gebrekkigeprestaties gingen zijn gedachtenterug naar de voorbereiding:“Toen hebben wewat met zijn allen afgesproken.De lat ligt hoog. Misschienmoeten we vandaagconcluderen dat de lat tehoog ligt.”Onder de boompjes 13417 HE MontfoortTel: 0348-470565KapsalonBoDames en HerenAcrylnagelsMake-upBlack hairAutobedrijf ColjéVan Rietlaan 25-A, LinschotenTel.: 06 537 429 78 / 0348 423 618APK keuring + reparaties (ook laswerk)In-verkoop gebruikte auto’s


RONDOM VOETBALOUD FC TRAINERS NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 29Met de complimenten van Mart SmeetsOp de late avond van 15 juni 1970gaat de kogel door de kerk:DOS, Elinkwijk en Velox gaanfuseren. Na tal van geheimebesprekingen hebben de drieclubs besloten dat FC Utrechtals enige betaalde club deDomstad voortaan zal vertegenwoordigen.Op 15 juni2010 bestaat de fusieclub preciesveertig jaar. Reden voorjournalist Hans van Echtelt om inde aanloop naar dit jubileum alletrainers die in de afgelopen periode aanhet bewind geweest zijn, nog eens te profileren.In dit nummer: Cees Loffeld, de zevende FC-trainer na BertJacobs, Jan Rab, Han Berger, Barry Hughes, Nol de Ruiter enweer Han Berger.Door Hans van EchteltOp indringende wijzevoerde hij onlangs hetwoord tijdens de crematieplechtigheidvan Henny vanSchoonhoven. Cees Loffeld (63)die door de veel te vroeg overledenHenny ‘De Tank’ als zijntweede vader werd beschouwd.Een profielschetswaarin tal van voetballers dieonder Loffeld hebben getraind,zich zullen herkennen. Ceeswas vooral een menselijke enbeschaafde oefenmeester die inde eerste periode bij FC Utrechtin een historisch interview metMart Smeets ook als zodanigwerd herkend. FC Utrecht hadzojuist een fraaie seizoenstartachter de rug en in Galgenwaardmet Feyenoord de vloeraangeveegd door met 3-1 tewinnen. ,,Zo kunnen trainers inhet betaald voetbal dus ooknog over voetbal praten,’’ aldusde tv-presentator van ‘StudioSport’ aan het einde van hetopmerkelijke vraaggesprek metLoffeld die met FC Utrecht zojuistkoploper van de Eredivisiewas geworden.We praten nu over het seizoen1989-1990 waarin Loffeld deplaats had ingenomen van HanBerger. Voor laatstgenoemdewas zijn tweede periode in Galgenwaardminder succesvolverlopen dan de eerste. Demedia hadden zijn terugkeerals opvolger van Nol de Ruiterin alle toonaarden bejubeld.Piet Imbos vond in Het Stadsbladzelfs ‘dat de Domtoren numaar geheel rood-wit geschilderdmoest worden omdat desuccestrainer Berger was teruggekeerd'.De twee seizoenenmet Han hadden echter niet gebrachtwat het FC bestuur ende fans zich ervan haddenvoorgesteld zodat in het voorjaarvan ’89 naar een nieuwetrainer werd gezocht. Leo vanVeen en Dick Advocaat lekende belangrijkste kandidatenmaar beiden vielen af omdathet bestuur verdeeld was overhun kandidatuur. Uiteindelijkkwam mede door invloed vaneen lobby in het UtrechtsNieuwsblad de naam Loffelduit de hoge hoed.Zoals gezegd had de formatievan de nieuwe trainer een bliksemstart.Na vijf duels koplopervan de Eredivisie na de toppertegen Feyenoord overtuigendgewonnen te hebben. Een jongeRobbie Alflen scoorde twee keertegen de Rotterdammers, hetene doelpunt was nog mooierdan het andere. Hij kijkt metplezier terug op deze prestatie.,,Volgens mij was Feyenoord navier wedstrijden medekoploper.Wie in Galgenwaard zou winnen,was dus de nieuwe lijstaanvoerderin de Eredivisie. Diemiddag lukte alles en het publiekstond op de banken. Eenandere kant van de medaillewas natuurlijk dat het verwachtingspatroonvan het publiekenorm was gestegen.’’Die uitspraak van Alflen bleekprecies te kloppen. FC Utrechtkon de opgaande lijn niet vasthouden,ondanks het goede spelvan de nieuwelingen Gert vanHanegem en Hennie Lettinck.De nieuwe Engelse spits JohnMoore was vaker geschorst dandat hij voetbalde en het scorendvermogen van de ploeg bleefver onder de maat. Dat moestveranderen in het seizoen ’90-’91 toen Loffeld de beschikking“Zo kunnen trainers in hetbetaald voetbal dus ook nogover voetbal praten”kreeg over nieuwelingen als AbPlugboer, Marcel Liesdek, PieterBijl, Marcel Lindenaar en Johnvan der Linden. De laatste verdiendezijn contract in een oefenwedstrijdtussen Elinkwijken FC Utrecht waarin de amateursmet 3-1 wonnen en Vander Linden zijn opponent Johande Kock helemaal wegspeelde.Kortom: het leek een veelbelovendseizoen te worden doordeze serie aankopen maar depraktijk was anders. FC Utrechtbegon het seizoen ’90-’91 tegeneen serie sterke opponenten enbelandde onderin de ranglijst,een schrille tegenstelling tot hetvoorgaande seizoen. Loffeldprobeerde zich nog te verdedigenmet zijn opmerking: ‘hetseizoen gaat nu pas beginnenvoor ons’ maar die tijd kreeg hijniet meer. Het bestuur besloothet contract met hem voortijdigte ontbinden en dat bekend temaken na een ochtendtrainingin het Panbos. De media haddenechter lucht gekregen van hetkomende ontslag en journalistenwachtten de spelersgroepop. Het duo Barend & Van Dorpmaakten er zelfs een onthutsendereportage van waarbijCees door beide presentatorenwerd geconfronteerd met zijnnaderende ontslag. Pijnlijkebeelden die ook voorzitter TheoAalbers niet kon voorkomen.,,Een van de slechtste dagen uitmijn periode als voorzitter,’’ zouhij er naderhand over zeggen. Inde commentaren werd het trainerschapvan Cees Loffeld destijdsals ‘te menselijk’getypeerd. Hij zou te veel vertrouwenhebben gehad in dezelfdiscipline van de voetballersen in tactisch opzicht niet altijdeven duidelijk geweest zijn.Maar er waren ook spelers diemet de aanpak van Loffeld heelgoed uit de voeten konden enjuist die menselijke benaderingextra waardeerden. Hoe danook, het bestuur ging op zoeknaar een interim-trainer enkwam uiteindelijk terecht bij AbFafie. Onlangs merkte Loffeldnog op dat hij zijn tussentijdsevertrek van destijds heeft verwerkt.,,Dat is intussen al weertwintig jaar geleden, die pijn isallang weer weg. Als geborenUtrechter is FC Utrecht mijnclub, waar ik ook nog eens driejaar een contract heb gehad. Ikspeelde toen in het tweede elftal,was niet goed genoeg voorhet eerste team, maar heb eronder Fritz Korbach een mooietijd gehad. Daarna ben ik in hettrainersvak gestapt.’’ Hij is o.a.oefenmeester geweest bij DEV,Elinkwijk en Hercules. Cees isintussen toegetreden tot de stafvan scouts die FC Utrecht aannieuwe talenten moet helpen.,,Een aantal weken geledenwerd ik gebeld door Edwin deKruijff met de vraag of ik seniorscoutvan de club wilde worden.Ik was positief verrast doordat telefoontje en heb er nietlang over na hoeven te denken.FC Utrecht wilde graag en ikwas blij met die interesse.’’ Loffeldwas ‘vrij’ omdat hij sindseen aantal maanden niet meerals technisch directeur vanFOTO’S: ARCHIEF REMCO NEUElinkwijk functioneert. Hijkrijgt nu ook weer te makenmet Rob Alflen die als jeugdtrainervan FC Utrecht actief is.Exact twintig jaar geleden washet dezelfde Alflen die furoremaakte onder het trainersschapvan Cees Loffeld in die befaamdewedstrijd tegen Feyenoord.De cirkel is dus ook weerrond...Loffeld speelde onder andere voor het Utrechtse DOS.Met DOS kwam hij in twee Europese wedstrijden uit. In1965/66 speelde de club in de eerste ronde van deJaarbeurs Stedenbeker in eerste instantie doelpuntloosgelijk tegen FC Barcelona. In de return gingen de Kanariesechter roemloos met 7-1 ten onder. Beide wedstrijdenspeelde Loffeld negentig minuten lang. Verderspeelde Loffeld ook bij Stichtse Boy's, FC Wageningen,Elinkwijk en Fc Utrecht.Loffeld was in de jaren '80 onder meer trainer van amateurclubUSV Elinkwijk, DEV, Sloterplas, Hercules. Hij werd voorhet seizoen 1989-1990 aangesteld als hoofdtrainer van FCUtrecht, als opvolger van Han Berger. Het was voor Loffeld deeerste keer dat hij een profclub trainde. Tegenwoordig is hijscout van Elinkwijk.


10NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 2 ADVERTENTIE


RONDOM VOETBALRONDOM DE FC SEPTEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 111HET BELANG VAN EEN GOEDE SCOUTINGCOLUMNGREGOORAls er binnen FC Utrecht noueen afdeling is te noemen diedeze zomer zijn waarde heeftbewezen, is het de scouting.Nou lijkt het niet zo moeilijkom een goede speler te vinden,maar een speler zoeken diepast bij de clubcultuur, bij deal aanwezige spelers en ooknog binnen het budget past, isandere koek. En dan ook nog 7in een transferperiode! Duswat mij betreft alleen maarcomplimenten voor Edwin deKruijff en de rest van de scouting.Het leuke is ook dat het allemaaltotaal verschillende spelerszijn. En dan bedoel ik nietde positie in het veld maar eerderdat elke speler op een anderemanier binnen komt. Uitverschillende landen, verschillendecompetities, andere verwachtingenetc.Khalid Sinouh was clubloos enwerd aangetrokken om ervaringaan de selectie toe te voegen enom Michel Vorm scherp te houden.Jan Wuytens kwam vanHeracles Almelo en heeft zich inkorte tijd in de basis gespeeld.Dries Mertens kwam vanAGOVV en deze transfer leverdeop voorhand wat twijfelop. Is ie te klein? Komt ie fysiekte kort? Gelukkig heeft Drieslaten zien dat het echte voetbalaltijd overwint. Ricky vanWolfswinkel is natuurlijk opmeerdere fronten een toptransfergeweest. Ricky is een geweldigtalent en een echte topscorermaar vooral het feit dat FCUtrecht een dergelijke spelerweet op te halen bij Vitesse isnatuurlijk een ongelooflijk signaalnaar de buitenwereld. Declub durft te investeren, heeftambitie en laat zien dat men rekeningmoet houden met FCUtrecht. Nana Asare ( KV Mechelen)heeft laten zien overkwaliteiten te beschikken en isbovendien op meerdere positiesinzetbaar. Ik heb overigens nogmaar weinig spelers gezien dieconditioneel zo sterk zijn alsNana. Verder had denk ik nognooit iemand gehoord vanJacob Mulenga. Opgehaald uitLigue 2 in Frankrijk, waar FCUtrecht eerder Fortune en Grandelopduikelde. Fysiek enormsterk en daarnaast ontzettendsnel. Het meest opmerkelijkeverhaal is natuurlijk wel JacobLensky. Een speler die zichzelfaanmeldde en zich mocht gaanbewijzen bij Jong FC Utrecht. Albinnen een week of vier had deleiding genoeg gezien en werdhij overgeheveld naar de A-selectieen nu is hij zelfs basisspeler.Al deze jongens hebben zichbinnen de kortste keren aangepasten hebben een positieve invloedop de groep. En het zijnallemaal spelers die kwaliteitenmeebrengen die deze groep nogniet bezit en zodoende de groepals geheel sterker maken. Je zietook dat de selectie veel breder iswaardoor er mensen op de tribunemoeten zitten die normaalgewoon bij de eerste achttienzitten.Goed om te zien dus dat de clubdaadwerkelijk zijn nek heeft uitgestokenen spelers heeft aangetrokkendie de club sterkermaken, maar ook op termijngeld op kunnen leveren. FCUtrecht leeft weer en hopelijk isdit het begin van een geweldigseizoen.Groet, Gregoor van DijkGRIJSGEDRAAID...EERSTE PLAAT EN EERSTECONCERTIk weet het niet zeker, maar volgensmij is de eerste plaat die ikkocht er eentje van MichaelJackson. Hij was een grote artiesten ik was een echte fan vanhem. Naar concerten ga ik nietecht veel, ik ben niet echt eenfrequent bezoeker ervan. Ik luisterliever gewoon thuis.weest, een Belgisch rockfestival.Daar ben ik onder meer naarKings of Leon (Amerikaanserockgroep) geweest. Dat waswel leuk, want ik vind dat welecht een superband.MUZIKAAL?Ik ben totaal niet muzikaal aangelegd.Ik zing hoogstens onderde douche, haha.© FRANK ZILVERLAATSTE CDVolgens mij is de laatste cd dieik gekocht heb, die van Jay-Z. Ikvind dat een hele goede muzikant.Ik houd erg van deze muziek.Hiphop, R&B; dat is tochhet genre wat ik het meest interessantvind. Al ben ik in dezomer naar Rock Werchter ge-Jay-ZUITGAAN?Ik ga niet veel uit. Als ik al ga,dan is het naar een kroeg ofdisco met R&B-hits.NEDERLANDSE MUZIEK?Daar heb ik niets mee. Die muziekdoet me heel weinig.Kings of Leon... door Dries MertensWIJK EN VOETBALMooie tijd voorKlein Galgenwaard!Op ons sportcomplex starthalf november een opleidingvoor Leider Sportieverecreatie (LSR). Iedereendie van sport en van spelhoudt kan er aan meedoen.En leren om sport enspel te begeleiden. Watleer je zoal: voor een groepstaan, jezelf te presenteren,activiteiten organiseren,leiding geven aangroepen en een groep actiefbezig te laten zijn metsport en spel.Je kan met het diploma ondermeerterecht bij jeugdenjongerenwerk, maarook bij recreatieteams vanhotels en campings.(www.kleingalgenwaard.nl).Sporten voor en door mensendie in Utrecht in de opvang zitten.Klein Galgenwaard gaat ermee aan de slag. Dat doen wesamen met het Leger des Heilsen Veld 42. Sport als middelom mensen die een kwetsbaarleven hebben meer bij de samenlevingte betrekken. Henweer een plaatsje te geven.Al verschillende jaren traint eengroep dak- en thuislozen bijKlein Galgenwaard voor deelnameaan de Dutch HomelessCup. Dit is het NederlandsKampioenschap straatvoetbalKLEIN GALGENWAARDSport voor een Toekomst bij Klein Galgenwaardvoor dak- en thuislozen. KleinGalgenwaard zag dat er indeze groep veel kwaliteiten zitten.Niet alleen op voetbalgebied,maar ook zeker opandere vlakken. Klein Galgenwaardwil de groep letterlijkeen basis gaan geven, vanwaaruit ze hun toekomst weer verderin kunnen richten. En zoontstond Sport voor een Toekomst!In Sport voor een Toekomst krijgenmensen uit de doelgroepde mogelijkheid te werken aanhun toekomst. Zo kunnen zeniet alleen meedoen met verschillendesporten, maar ookkunnen ze verantwoordelijkheidnemen. Zo is er een sportbegeleidingsteam.Dit team organiseertsportactiviteiten voor dedoelgroep. Dan moet je denkenaan bijvoorbeeld voetbal, kickboksen,hardlopen en diverseevenementen voor de mensendie een kwetsbaar leven hebben.Maar ook krijgen ze demogelijkheid om aan een opleidingLeider Sportieve Recreatiedeel te nemen. Verder zullenze een rol krijgen in andere activiteitenvan Klein Galgenwaard.Ze gaan bijvoorbeeldmeehelpen bij het project Wijkvoetbal.Agendasportactiviteiten3 november VoetbalwedstrijdUtrecht HomelessCup Football Team tegenGG&GD29 november MinitoernooiUtrecht HomelessCup Football Teams enHomeless Teams Gent uitBelgie.Door de groep verschillende ervaringenop te laten doen, lekkerpositief en sportief bezig telaten zijn en door hen een basisen ondersteuning te bieden,kunnen de deelnemers weerkeuzes gaan maken in hunleven. En daar ondersteunenwe hen bij. Klein Galgenwaarden het Leger des Heils zullenzich de komende jaren samensterk gaan maken voor dedoelgroep.Sport voor een Toekomst…. datis toch geweldig!Jean Paul De Jong


12NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 2 ADVERTENTIE


RONDOM VOETBALJONGLEREN NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 213JONGLERENDE ZOON VAN...In deze rubriek komt een voetballende zoon of dochter van een bekende (oud)voetballer aan bod. Deze keer isdat Maxx, de zoon van IJFC speler Dennis Groenendijk. Wij hebben Maxx een aantal vragen gesteld.PROFIELMaxx Groenendijk is 6 jaar,is geboren in Nieuwegein enspeelt momenteel bij de 5tegen 5 van V.V.I.J. te IJsselsteinOp welke plek in het elftal speel je?OveralWaar ben je goed in met voetballen?Scoren en overspelenVind je trainen leuk?Ja, heel leukWat is het mooiste doelpunt die je ooit hebtgemaakt?Een doelpunt na een 1-2 tjeWie is je favoriete voetballer?Mijn vaderWelke hobby's heb je nog meer?Skaten en beestjes zoekenWat wil je later worden?ProfvoetballerMaxx en Dennis.Vader Dennis met zijn befaamde linker.....ONDER DE LOEPJSV Nieuwegein F1STANDWil je ook met uw selectie jeugdelftalmeedoen aan de rubriek 'Jeugdonder de loep'? Stuur een mailtjenaar redactie@rondomvoetbal.nl enwellicht staat jouw team in devolgende uitgave van Rondom Voetbal!Elftal G P Elftal G P1 JSV Nieuwegein F1 6 152 UVV F1 4 123 Desto F1 5 124 VVIJ F1 4 95 Houten F1 5 96 Delta Sports F1 6 57 Vriendenschaar F1 4 48 Geinoord N'gein F1 6 39 Meern De F1 4 110 DVSU F1 4 0PROGRAMMA31-okt-2009 09:00 Houten F1 - JSV Nieuwegein F1Sportpark "Oud Wulven"07-nov-2009 11:00 JSV Nieuwegein F1 - DVSU F1Galecopsportpark sportpark.Bovenste rij van links naar rechts: Jesse, Robin, Tim, Thijs, AlexOnderste rij van links naar rechts: Liam, Kenyi, Pjotter, Ricky, StefanNaam speler Postitie Favoriete club Favoriete speler Hobby naast voetbal Hekel aanLiam Hopstaken Rechtsachter Ajax Lionel Messi Straatvoetbal Kinderen die chagrijnig zijnRobin Kool Rechtsachter FC Utrecht Robin van Persie Hardlopen Op tijd naar bed gaanJesse Camphuysen Laatse man Ajax Dirk Kuyt Technisch Lego OpruimenAlex Eenjes Linksachter FC Utrecht Dries Mertens Straatvoetbal RuzieKenyi Schenkers Spits / Rechtsbuiten Ajax Lionel Messi Vechtsport RuzieRicky Kuipers Centrale middenvelder Real Madrid Ronaldo Stuntfietsen RuzieStefan van Cuilenborg Middenvelder Feyenoord Maradona Sinterklaasfeest BalletTim van Cuilenborg Spits / linksbuiten Feyenoord Biseswar Voetbal kijken AugurkThijs Schaftenaar Rechtsbuiten FC Utrecht Gregoor van Dijk Nintendo Ds’en HooghoudenPjotr Westdijk Keeper Ajax Edwin v.d. Sar Drummen Onrecht


14NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 2 OUDE MEESTEROudeMeestersGijs Uittenbosch (73) kijkt met genoegenvoetbal’ bij Velox en zijn jaren als trainer/‘Talent krijg je mee vanOUDE MEESTERKom bij Gijs Uittenbosch niet aan met mooie praatjes.Laat vooral niet blijken dat de Utrechter, 73 jaar oud inmiddels,in zijn geboortestad wordt gezien als dé ontdekkervan latere internationals als Ronald Spelbos, JanWouters en Rob de Wit. Die talenten voetbalden ‘toevallig’bij de clubs waar hij training gaf aan de voetbaljeugd:Velox en VV Utrecht. Een trainer maakt geen spelers, zoluidt de filosofie van Uittenbosch, die nog met regelmaatlangs de voetbalvelden in Utrecht en in Stadion Galgenwaardopduikt. Om te genieten van het spel dat hem zelfzo veel vreugde schonk.Door Hans VosFOTO: HANS VOSIneens, zonder aankondiging,staat hij op van zijn fauteuilbij het raam van zijnUtrechtse appartement. Weg isGijs Uittenbosch, verdwenendoor een openstaande kamerdeur.Snel is hij terug op zijn favorietezitplek in huis, met eengoed uitzicht op de woonbuurten een prima uitzicht op zijnflatscreen televisiescherm.Onder zijn arm draagt hij eendoos. Dé doos. Vanaf dat momentkrijgt zijn spraakwatervalover zijn vroegere voetbaljarenin Utrecht, bij zijn club Velox,iets beeldends. Oude zwart-witfoto'skomen tevoorschijn, vergeeldekrantenknipselsevenzeer. Het zijn, zegt Uittenboschvoor alle duidelijkheid,de verzamelde werken van zijnechtgenote. Vrouwlief hield zijnloopbaan op foto- en krantenpapierbij. Zelf was hij niet zo’nverzamelaar. Terwijl hij als delinksbinnen in het elftal vanVelox, zeker in het succesjaar1957-1958, regelmatig de kolommenin de plaatselijke krantenhaalde. Dé doos mag tot derand toe vol zitten met herinneringsmateriaal,zijn hoofd zitnog vol anekdotes uit zijn actievejaren en zijn latere carrièreals jeugd- en hoofdtrainer in hetUtrechtse voetbal. In zijn flatwoningin de wijk Overvechtverhaalt Uittenbosch met datvoor hem kenmerkende enthousiasmeover zijn dierbare voetbalsport.Over de dierbarejongens en mannen die hij op develden leerde kennen als medespeleren later als trainer/coach.De lach is zijn natuurlijke ‘metgezel’bij al zijn verhalen uit deoude doos. En dé doos staatdaarbij voor hem op de salontafel.Waar de gedrukte herinneringenvoor het grijpen liggen.En toeval of niet. Uittenboschdrinkt er thee bij. Vast net alstoen, in de kleedkamer, in derust van al die wedstrijden diehij speelde met Velox, eerst bijde amateurs en later de profs.Met Dick Zwezerijn, aanvoerderTom Sambeek, Cienus van Kooten,Co Alflen, Piet Wallenburg,zijn oudere broer Dick Uittenbosch(nu 79 jaar), Jan van denBerg, Jaap van der Horst, LeenMorelissen en Wim Adelaar. Enmet nog veel meer ‘voetballegers’.,,Allemaal kwamen ze uitvolksbuurten, er was er niet ééndie beschaafd Nederlandssprak.’’ De naam van de een ende ander rollen over de tongvan de kwieke Uittenbosch.Tennissend houdt hij zijn lichaamin conditie. En bovenalveel sociale contacten in stand.De stoel voor het raam is gedurendede dag niet zijn vasteplek, hij trekt er dagelijks noggraag op uit. Ook naar deUtrechtse binnenstad, daarwaar hij in 1936 geboren is. DeSpringweg, tussen singel engracht, herinnert hem aan zijnjeugdjaren. ,,Het huisje waar ikin geboren ben, staat er nietmeer. Vroeger was het een echtevolksbuurt. Met steegjes, oudehuizen. Nu is het een yuppenbuurt.Als ik dat geweten had,dan had ik jaren terug al dieoude stenen opgekocht voor een‘drollencent’ en was ik nu multimiljonairgeweest. Hahaha.’’Om die lang vervlogen jongensjarente typeren, heeft Uittenboschaan één zinnetjevoldoende. ,,We voetbalden enhaalden kattenkwaad uit.’’ Hijgroeide op in het Utrecht van deoorlogsjaren. Pas daarna, op z’ntwaalfde, werd Uittenbosch lidvan Velox. ,,Nu beginnen zeWim van Hanegem, was zestientoen hij in clubverband gingvoetballen. Die heeft het naVelox toch aardig ver geschopt.Talent krijg je mee van de LieveHeer. Niet één trainer kan datontwikkelen. Hoe hard hij ookschreeuwt vanaf de bank, daarga je niet beter van voetballenhoor.’’ Aan technisch vaardigespelers geen gebrek tegenwoordig,zo constateert Uittenboschdie bij veel clubs over de vloerkomt. ,,Ze halen alles uit meteen bal. Maar als ik dat zo zie,kunnen ze beter bij Circus Renzin de piste gaan staan. Ze poortendat het een lieve lust is, danis hun dag weer goed. Maarvraag je ze om een pass overtwintig meter te geven, danhebben ze daar de grootstemoeite mee. Ze kunnen vijf man“Ze halen alles uit met een bal. Maarals ik dat zo zie, kunnen ze beter bijCircus Renz in de piste gaan staan”veel te jong’’, zegt hij verwijzendnaar de ‘kabouters’ die bijtal van voetbalverenigingenrondhuppelen. ,,Met vier, vijfjaar al voetballen bij een club,dat is waanzin. Als die jongenseen jaar of twaalf achter elkaarhebben gevoetbald, zijn ze hetzat. Terwijl het dan, op zestien-,zeventienjarige leeftijd, eigenlijkmoet beginnen.’’ Voor jongensmet natuurlijke talenten maaktde beginleeftijd als voetballerniet uit, beweert Uittenboschstellig. ,,Die Kromme bij ons,op rij passeren, maar het gaatom de bal die ze afgeven. Al diepasseeracties hebben totaal geennut als de bal over de zijlijn ofachter het doel verdwijnt.’’Achttien jaar geleden stopte Uittenboschals trainer/coach, 55jaar oud was hij destijds. HetUtrechtse DSO profiteerde alslaatste van ’s mans praktijkkennis.,,Ik heb nog wel tot mijnzestigste in de zaal gevoetbald.Ja, afkicken was dat. Vergis jeniet, dat was nog vrij intensief.


RONDOM VOETBALterug op het ‘zoete koekjescoachGIJS UITENBOSCH NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 215Uittenbosch één seizoen als‘Prins Carnaval’ bij RUCde Lieve Heer’Naam:Gijs UittenboschLeeftijd:73 jaarGeboorteplaats:UtrechtWoonplaats:UtrechtClub als prof- en amateurvoetballer:Velox (Utrecht)Clubs als trainer:Velox (jeugd), Brederodes (Vianen),RUC (Utrecht), VV Utrecht, DSO(Utrecht)Grootste succes als voetballer: hetlandskampioenschap met Velox behaaldin het amateurvoetbal, in hetseizoen 1957-1958Achter het Utrechtse Stadion Galgenwaard,aan de Laan van Maarschalkerweerd, waarSterrenwijk nu speelt, beleefde Gijs Uittenboscheen kortstondige, heftige periode alstrainer van RUC. Slechts één seizoen hield devoormalige Velox-prof het vol bij de fusieclub,die sinds 1980 onderdak heeft op sportparkLunetten. ,,Ik zei na een jaar tegen de bestuurders:jullie kunnen het geld voor een trainerbeter in een pot stoppen en op de elfde vande elfde met de hele club naar het carnavalgaan. Want RUC was een echte carnavalsclub.Het ging de jongens om het plezier makenmet elkaar. Die hadden geen enkele interesseom met RUC hogerop te gaan voetballen. Zewaren wel altijd allemaal op de training. Voorde gezelligheid. Na afloop dronken ze eenkrat of drie bier leeg met z’n allen.’’ Toch verdweenRUC niet uit z’n hart nadat Uittenboschhet trainerschap er had neergelegd. Integendeelzelfs. Met het veteranenelftal ging hijgraag op stap naar de vaste bestemming Belecke,een plaatsje in de Duitse deelstaatNoord-Rijnland-Westfalen. ,,Zes jaar lang benik elk jaar met ze heen en weer geweest, zogezellig als dat was. Het jammere was alleendat we daar op gravel moesten voetballen...’’Maar een kneder van talent wilUittenbosch zich niet noemen.,,Het lag niet aan mij dat zij zogoed werden, dat hebben zezelf gedaan.’’Wouters, een van zijn vroegerepupillen bewondert hij dit seizoenbij thuiswedstrijden vanFC Utrecht vanuit de skyboxvan Van der Gun Glas- en Schilderwerkenuit Vianen. Dat ereplaatsje(,,Ik zit er als eenHet elftal van Velox, gefotografeerd op 11 november1958. Voor aanvang van de thuiswedstrijdtegen OSV (1-1). Staand van links naarrechts: Grensrechter Van de Bildt, Dick Uittenbosch,Jan van den Berg, Jaap van der Horst,Leen Morelissen, Gijs Uittenbosch en Wim Adelaar.Gehurkt van links naar rechts: Dick Zwezerijn,Tom Sambeek, Cienus van Kooten, Co Alflenen Piet Wallenburg.Met het team van OpenbareWerken zaalvoetbalden we opeen behoorlijk niveau. Maar ophet laatst zat ik meer op hetbankje om uit te blazen dan datik nog speelde.’’ Met Velox bereikteUittenbosch de hoogstepiek: het landskampioenschapbij de amateurs in de jaargang1957-1958. In de acht seizoenendie daar op volgden, was hijcontractspeler bij de Utrechters.,,In vergelijking met wat voetballersnu verdienen in het betaaldevoetbal, kregen wij zoetekoekjes. We hadden niks, kregenniks, maar we hadden allemaalvoor twee ton lol.’’ Zelfhielp hij in latere jaren, alsjeugdtrainer bij VV Utrecht,mee aan de ontwikkeling vaneen hele lichting Utrechtseprofs. Jan Wouters, Willy Carbo,Rob de Wit en Mark Verkuyl behoordener tot zijn volgelingen.heertje’’) heeft hij nog te dankenaan zijn vroegere rol als trainervan Brederodes, de club uit forensenplaatsaan de Lek. Hetdoet hem goed dat Wouters alsassistent-coach een belangrijkefunctie in de technische stafheeft gekregen. ,,Jan noemt mein al zijn bescheidenheid nog altijdmeneer Uittenbosch als weelkaar tegenkomen.’’Arbiter Leo Horn ziet bij de cornervlag toe hoeGijs Uittenbosch op het besneeuwde veld vanVelox de bal binnen de lijnen probeert te houden.


16NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 2 STADIO TOPPERSTOPSPELERSNr Naam Club Cijfer1 Geert-Willem Merkens SVL 7.92292 Pascal Florie Meern, vv De 7.843 Ivar van Dinteren Breukelen, FC 7.72144 Alex Sacca Breukelen, FC 7.69625 Raoul Oostdam Meern, vv De 7.5956 Alex Kaya Meern, vv De 7.5957 Irak Asad Sterrenwijk, vv 7.58578 Wendl Droefs Sterrenwijk, vv 7.59 Denny Berkouwer Meern, vv De 7.3510 Lars van de Post Breukelen, FC 7.343811 Mark Hillen Bilt, fc De 7.328612 Jacky Castelijns Breukelen, FC 7.28513 David Bouwmeester SVL 7.251414 Taoufik Adnane Meern, vv De 7.227515 Lars Verlinden VVIJ, rkvv 7.206716 Martin Zeldenrijk Kockengen, vv 7.217 Marco v/d Heiligenberg Schalkwijk, vv 7.186718 Michiel van Hoof SVF 7.165719 Anouar Beneroua Magreb '90, vv 7.1520 Kevin Flight Meern, vv De 7.1421 Renato Droefs Sterrenwijk, vv 7.135722 Bob van Leeuwen SVL 7.117123 Andre de Groot DESTO, cov 7.117124 Mo Raisi Magreb '90, vv 7.113325 Stefan Hoogvliet Breukelen, FC 7.1087Kijk op: www.rondomvoetbal.nl voor de rest van deze ranglijstElke periode ontstaat er een Topspelers overzicht. Voor deze editievan Rondom Voetbal hebben we gekozen voor een periode tussenstand,in deze periode moesten de spelers minimaal 6 wedstrijdengespeeld hebben. Als je naam niet is terug te vinden kun je de beoordelerhierop aanspreken om alsnog de cijfers door te geven of jehebt natuurlijk een te lage beoordeling. De nummer 1 van de lijstontvangt van Paul Pessel Sports een mooi Stadio trainingspak. EenTopspeler kan maar eenmaal per seizoen het trainingspak overhandigdkrijgen, is deze speler in een volgende ranglijst weer winnaargaat de prijs naar de nummer twee. Op het eind van het seizoen zalblijken of hij ook de Gouden Dom zal winnen.De 23 jarige doelman GeertWillem Merkens van SVL isde eerste Topspeler van ditseizoen. In de eerste serie vandit seizoen haalde hij een gemiddeldevan 7,92 uit zevenwedstrijden. De jonge fysieksterke, grote keeper staat aldrie seizoenen in de top vande RV Ranglijsten. Dit seizoenging het alleen mis tegenFC Breukelen en kon GeertWillem 5x de bal uit het netvissen. Voor de rest gaat heterg goed, mede vanwege dekomst van de nieuwe keeperstrainerSander Pater die devisie van Maarten Arts hanteert.Deze "aanvallende"denkwijze werkt niet alleenbij Michel Vorm maar ook bijMerkens. Merkens voelt zicher prettig bij. De Langbroekerspeelde zijn hele leven tot nutoe bij de club op het OranjeHof in Langbroek. Een eventueleovergang naar eenhoofdklasser kan altijd nog.DE BESTEGeert Willem Merkens van SVL.Wanneer er een goede aanbiedingkomt zal ik daar goedover na moeten denken, ookal omdat ik sinds kort bij mijnvader in het bedrijf werk.SVL laat opnieuw zien dat metde kleine dorpsclub rekeninggehouden moet worden.FC Breukelen en vv Eemdijksteken er weliswaar bovenuitmaar met een groepje van 5FOTO: JAN VAN KOOTENclubs daaronder kan ook SVLmeedoen voor een derde plekdie recht geeft op rechtstreeksepromotie. De clubmoet dat dan wel doen zonderRoy van de Brenk dietwee weken geleden in eenongelukkig duel zijn kuit-enscheenbeen brak en twee enhalf uur geopereerd moestworden.TOPAANVALLERS TOPMIDDENVELDERS TOPVERDEDIGERSNr Naam Club Cijfer1 Ivar van Dinteren Breukelen, FC 7.72142 Jacky Castelijns Breukelen, FC 7.2853 Andre de Groot DESTO, cov 7.11714 Mo Raisi Magreb '90, vv 7.11335 Rob Koppen Meern, vv De 7.1056 rocky siberie Hercules, usv 7.077 Jerryl Smeenk Meern, vv De 78 Mounir Beneroua Magreb '90, vv 6.97719 Maikel Goossens Breukelen, FC 6.971710 Derk Schut Meern, vv De 6.9311 Willem Baay SVL 6.893312 Sven van Vuuren Maarssen, vv 6.814313 Gokhan Yassar Breukelen, FC 6.781414 Thomas Malolepszy SVL 6.736715 Miquel Ballo IJFC 6.693816 Frank Vermeulen Kockengen, vv 6.685717 Farid Kandoussi Magreb '90, vv 6.65518 Selcuk Albayrak SVL 6.647119 Niels Lauwers Kockengen, vv 6.4520 Henk-Jan Veenendaal CDN, vv 6.43521 Hafid Charadi DESTO, cov 6.423322 Daniel Willekes IJFC 6.412523 Michael The Geinoord Nieuwegein, sv 6.3724 Dyaley Kers Maarssen, vv 6.356325 Charles van Ligten DEV Doorn 6.3486Nr Naam Club Cijfer1 Raoul Oostdam Meern, vv De 7.5952 Wendl Droefs Sterrenwijk, vv 7.53 Lars van de Post Breukelen, FC 7.34384 Anouar Beneroua Magreb '90, vv 7.16575 Kevin Flight Meern, vv De 7.146 Bob van Leeuwen SVL 7.11717 Michael van Rossum Vreeswijk, vsv 6.9858 Dennis Groenendijk IJFC 6.9759 Frank Donkervoort DESTO, cov 6.971710 Ferdi Vrede Meern, vv De 6.941711 Rob Houwers IJFC 6.862512 Joost van Apeldoorn Montfoort, vv 6.8613 Lodewijk Drost Montfoort, vv 6.778314 Frank Barte CDW, vv 6.7515 Roald Jornick CDN, vv 6.725716 Erik de Hoop Kockengen, vv 6.685717 Patrick Gierveld Elinkwijk, usv 6.662918 Gerco Romeijn Kockengen, vv 6.621419 Rory Olsthoorn DESTO, cov 6.5820 Danny Vizee CDW, vv 6.52521 Dobias Aldenkamp SVL 6.501722 Gerwin van de Klift CDN, vv 6.4923 Richard Luiten Maarssen, vv 6.468824 Nathan Bijl Hercules, usv 6.451725 Wouter Agterberg Montfoort, vv 6.4517Nr Naam Club Cijfer1 Alex Kaya Meern, vv De 7.5952 Irak Asad Sterrenwijk, vv 7.58573 Denny Berkouwer Meern, vv De 7.354 David Bouwmeester SVL 7.25145 Taoufik Adnane Meern, vv De 7.22756 Lars Verlinden VVIJ, rkvv 7.20677 Michiel van Hoof SVF 7.16578 Stefan Hoogvliet Breukelen, FC 7.10879 Thijs Attevelt Meern, vv De 7.10510 Barry Roestenburg IJFC 7.031311 Arnoud Schoonis Maarssen, vv 6.97512 Nowar Asad Sterrenwijk, vv 6.97513 Erik Vernooij SVF 6.914314 Ronald Berger Kockengen, vv 6.878615 Yorno Vork Montfoort, vv 6.8616 Jeroen van Bemmel SVF 6.851417 Semih Canik Magreb '90, vv 6.851418 Jeroen Barte CDW, vv 6.82519 Michel Hoekstra CDN, vv 6.8220 Barry van Leeuwen SVL 6.81521 Andre Rietveld Elinkwijk, usv 6.788622 Tim van Breukelen Breukelen, FC 6.756323 Melvin van Eck VVIJ, rkvv 6.736724 Jesse Verheul Meern, vv De 6.696725 Bjorn Lens Sterrenwijk, vv 6.675STADIOTOPAANVALLERIvar van DinterenFC BreukelenSTADIOTOPMIDDENVELDERRaoul Oostdamvv De MeernSTADIOTOPVERDEDIGERAlex Kayavv De MeernKijk op: www.rondomvoetbal.nl voorde rest van deze ranglijstKijk op: www.rondomvoetbal.nl voorde rest van deze ranglijstKijk op: www.rondomvoetbal.nl voorde rest van deze ranglijst


RONDOM VOETBALSTADIO TOPPERS NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 217TOPKEEPERS TOPTALENTEN TOPSCHUTTERSNr Naam Club Cijfer1 Geert-Willem Merkens SVL 7.92292 Pascal Florie Meern, vv De 7.843 Alex Sacca Breukelen, FC 7.69624 Mark Hillen Bilt, fc De 7.32865 Martin Zeldenrijk Kockengen, vv 7.26 Marco v/d Heiligenberg Schalkwijk, vv 7.18677 Johan Verkerk Montfoort, vv 7.02338 Bas van Stralen Geinoord Nieuwegein, sv 6.869 Manuel Hoogewoning Magreb '90, vv 6.788610 Stefan Kolvers Maarssen, vv 6.7511 Vincent Rinck Vriendenschaar, cvv 6.7512 Zimon vd Horst Hercules, usv 6.737513 Remco van Veen ZU 1911 6.662914 Kevin Urich Houten, sv 6.658315 Matthijs Jacobsen DESTO, cov 6.647116 Dennis van de Bogaard SVF 6.617 Bjarni Vlak IJFC 6.52518 Michel van Bruggen CDN, vv 6.43519 Jordy Lievers VVJ 6.32520 jochem van rijn Jonathan, vv 6.187521 Nick Dijkstra Sporting '70, vv 6.1622 Chris Valk Sterrenwijk, vv 6.1523 Timo Freen CDW, vv 6.1524 Daan Bunnik Kampong, sv 6.1125 Erik Jan Daalhuizen Aurora, sv 5.985Nr Naam Club Cijfer1 Denny Berkouwer Meern, vv De 7.352 Lars van de Post Breukelen, FC 7.34383 Renato Droefs 3e Klasse D 7.13574 Jerryl Smeenk 1e Klasse A 6.98255 Tonnie Koppers Schalkwijk, vv 6.89336 Ronald Berger Sterrenwijk, vv 7.13577 Yorno Vork Montfoort, vv 6.868 Chris Coffie Sterrenwijk, vv 6.8259 Manuel Hoogewoning Magreb '90, vv 6.788610 Willem Baay SVL 6.781411 Gokhan Yassar Breukelen, FC 6.781412 Vincent Rinck Vriendenschaar, cvv 6.7513 Robert Diemer ZU 1911 6.746714 Roald Jornick CDN, vv 6.725715 Thomas Malolepszy SVL 6.714316 Jesse Verheul Meern, vv De 6.696717 Miquel Ballo IJFC 6.693818 Gerco Romeijn Kockengen, vv 6.621419 Jelle de Boer Montfoort, vv 6.61520 Stefan Berger Kockengen, vv 6.557121 Dobias Aldenkamp SVL 6.501722 Michel van Bruggen CDN, vv 6.43523 Joey Koetsier Bilt, fc De 6.428624 Nick de Bruyn VVIJ, rkvv 6.423325 Jordy de Nas Elinkwijk, usv 6.38Nr Naam Club Cijfer Doelp.1 Ivar van Dinteren Breukelen, FC 6.4 82 Daniel Willekes IJFC 5.6 83 Stefan de Bree Jonathan, vv 5.6 84 Harry Buur Vriendenschaar, cvv 4.9 75 Henk-Jan Veenendaal CDN, vv 4.8 86 Jacky Castelijns Breukelen, FC 4.8 67 Miquel Ballo IJFC 4.2 68 Sven van Vuuren Maarssen, vv 4.2 69 Brain Kosterman Vriendenschaar, cvv 4.2 610 Robert van Veldhuijzen Jonathan, vv 4.2 611 Gokhan Yassar Breukelen, FC 4 512 Denny van Loen VVIJ, rkvv 4 513 Travis Metten Elinkwijk, usv 3.6 614 Roy de Kruijf Vreeswijk, vsv 3.6 615 Elvin Hardeveld Geinoord Nieuwegein, sv 3.6 416 Dennis Groenendijk IJFC 3.5 517 Dyaley Kers Maarssen, vv 3.5 518 Koen Wisse DESTO, cov 3.2 419 Willem Baay SVL 3.2 420 Maikel Goossens Breukelen, FC 3.2 421 Maurice Willekes VVJ 3 522 Koen Sueters Elinkwijk, usv 3 523 Glenn Molenaar Aurora, sv 3 624 Lennart van Dijk Bilt, fc De 2.8 425 Raymond Derks MSV '19 2.8 4Kijk op: www.rondomvoetbal.nl voor de rest van deze ranglijst Kijk op: www.rondomvoetbal.nl voor de rest van deze ranglijst Kijk op: www.rondomvoetbal.nl voor de rest van deze ranglijstSTADIOTOPKEEPER NR. 2Pascal Florievv De MeernDe Pro-gaol handschoenengaan naar nummer 1Geert-Willem MerkensDe winnaars van hetkeepers-klassement gaanstrijden (naast de ZilverenDom) voor de "GoudenPro Goal Handschoen".Hiervoor wordt extra eenbokaal gemaakt in devorm van de Pro Goal Handschoen (t.w.v. 250euro). De nummers 2 en 3 ontvangen een kleinereversie. Maarten Arts zal de prijzen zelf uitreiken opons eindfeest. Alle deelnemende keepers krijgenvan Maarten Arts een clinic aangeboden.STADIOTOPTALENTDenny Berkouwervv De MeernElke periode ontstaat er eenToptalenten overzicht.De nummer 1 van de lijst ontvangtvan Rondom Voetbal deze editievier kaarten voor een thuiswedstrijdvan FC Utrecht. Een Toptalentkan maar eenmaal per seizoeneen prijs voor Toptalentkrijgen, is deze speler in een volgende ranglijstweer winnaar gaat de prijs naar de nummer twee.Op het eind van het seizoen zal blijken of hijeen Zilveren Dom zal winnen.STADIOTOPSCHUTTER NR. 3Stefan de Breevv JonathanDe Stadio voetbalschoenengaan naar nummer 1Ivar van DinterenElke periode ontstaat er eenTopschutters overzicht. Denummer 1 van de lijst ontvangtvan Patrick Sports 1paar Stadio voetbalschoenenom nog meer doelpuntente maken.. Een Topschutter kan maar eenmaal perseizoen de voetbalschoenen overhandigd krijgen, isdeze speler in een volgende ranglijst weer winnaargaat de prijs naar de nummer twee. Op het eind vanhet seizoen zal blijken of hij een Zilveren Dom zalwinnen.TOPELFTALIn het doel:1 Geert Willem Merkens SVFReseve Pascal Florie vv de MeernAchterin:2 Alex Kaya vv de Meern3 Irak Asad vv Sterrenwijk4 Denny Berkrouwer vv de Meern5 David Bouwmeester SVLReserve Taoufik adnane vv de MeernMiddenveld:6 Raoul Oostdam vv de Meern7 Wendl Droefs vv Sterrenwijk8 Lars van de Post FC BreukelenReserve Anouar Beneroua Magreb '90Aanval:9 Ivar van Dinteren FC Breukelen10 Jacky Castelijns FC Breukelen11 Andre de Groot DestoReserve Mo Raisi Magreb '90Op deze toppers pagina's vindt u, in alle categorieën, debest beoordeelde Rondom Voetbal spelers van de afgelopenperiode. Om in aanmerking te komen voor een noteringmoet men minimaal 6 wedstrijden gespeeld hebben.Door de cijfers met wegingsfactoren te vermenigvuldigenkomt niveau verschil tot uitdrukking. Een zes in de hoofdklasselevert dan een hogere plaats op dan een zes in devijfde klasse. Een wegingsfactor (coëfficiënt) wordt ooktoegepast voor de topschutters.De wegingcoëfficiënten:hoofdklasse cijfer x 1,001e klasse cijfer x 0,982e klasse cijfer x 0,943e klasse cijfer x 0,904e klasse cijfer x 0,885e klasse cijfer x 0,846e klasse cijfer x 0,82Voor de topscoorders geldt:hoofdklasse doelpunten x 1,001e klasse doelpunten x 0,902e klasse doelpunten x 0,803e klasse doelpunten x 0,704e klasse doelpunten x 0,605e klasse doelpunten x 0,506e klasse doelpunten x 0,40


18NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 2 STADIO TOPPERSTOPTEAMSMarco van der Meer is al 6 seizoenen actief op deBroekdijk in Breukelen, eerst als trainer van Vitesse endaarna van FC Breukelen. Met Vitesse promoveerde vander Meer al eens en samen met Cor ten Bosch werd hijmet de zaterdag van FC Breukelen kampioen in dederde klasse.Het ziet er naar uit dat dit seizoen de bolderkar wederom ophet eind van de rit van stal kan worden gehaald.Marco : “Met 22 punten uit 8 wedstrijden liggen we prima opkoers. Eemdijk volgt op kleine afstand en zal waarschijnlijk detweede rechtstreekse plek voor promotie opeisen. Voor dederde club geef ik VVA '71 uit Agterberg de meeste kans. Hegaat inderdaad goed, we maken veel goals, spelen bij vlagenflitsend voetbal en willen graag kampioen worden. Vorig seizoenmoesten de goals voornamelijk van Michael Goossenskomen, dit seizoen hebben we vijf andere spelers die ookkunnen scoren. Ik merk wel dat we tegen mindere tegenstandersmoeite hebben om scherp te blijven, gemakzucht kanonze grootste vijand worden. We hebben een brede selectie,ons tweede elftal is geweldig van start gegaan, meer dan 60xwerd er gescoord en staat onbedreigd bovenaan. Met dezewaardering als beste Top Team van alle clubs uit deze regiozijn we ook trots".TopTeam FC Breukelen zaterdag.In elke editie van RV ontstaat er een Topclub overzicht. Wie heeft tot nu toe de meestepunten gehaald en heeft het beste doelsaldo? Op het eind van het seizoen krijgt de besteTopclub een prachtige Gouden Dom. Ook voor deze waardering wordt het eindcijfer,nadat het gedeeld is door het aantal wedstrijden, met een wegingsfactor vermenigvuldigdna aanleiding van het niveau.TOPCOACH1 FC Breukelen Marco van der Meer2 IJFC John Vink3 Ardahanspor Omer Umut4 CDN Wilco Nap5 UTS Michel NokTOPTEAMSTopclub Punten Topclub Punten Topclub Punten Topclub Punten1.FC Breukelen 2,34 8.VVIJ 1,7 15.De Meern za 1,5 22.Elinkwijk (za) 1,42.IJFC 1,97 9.De Meern zo 1,69 16.UVV za 1,49 23.SVMM 1,43.Ardahanspor 1,95 10.Jonathan 1,69 17.UVV zo 1,48 24.Odysseus 1,314.CDN 1,93 11.Faja Lobi 1,63 18.Voorwaarts za 1,48 25.HMS 1,35.UTS 1,8 12.Lopik 1,6 19.SVL 1,466.SVM Maartensdijk 1,8 13.Maarsen 1,5 20.Vriendenschaar 1,417.Fair Play 1,78 14.Sterrenwijk 1,5 21.Magreb 90 1,4


Nr Naam Club Cijfer Nr Naam Club Cijfer Nr Naam Club Cijfer1 Geert-Willem Merkens SVL 7.92292 Pascal Florie Meern, vv De 7.843 Ivar van Dinteren Breukelen, FC 7.72144 Alex Sacca Breukelen, FC 7.69625 Raoul Oostdam Meern, vv De 7.5956 Alex Kaya Meern, vv De 7.5957 Irak Asad Sterrenwijk, vv 7.58578 Wendl Droefs Sterrenwijk, vv 7.59 Denny Berkouwer Meern, vv De 7.3510 Lars van de Post Breukelen, FC 7.343811 Mark Hillen Bilt, fc De 7.328612 Jacky Castelijns Breukelen, FC 7.28513 David Bouwmeester SVL 7.251414 Taoufik Adnane Meern, vv De 7.227515 Lars Verlinden VVIJ, rkvv 7.206716 Martin Zeldenrijk Kockengen, vv 7.217 Marco v/d Heiligenberg Schalkwijk, vv 7.186718 Michiel van Hoof SVF 7.165719 Anouar Beneroua Magreb '90, vv 7.1520 Kevin Flight Meern, vv De 7.1421 Renato Droefs Sterrenwijk, vv 7.135722 Bob van Leeuwen SVL 7.117123 Andre de Groot DESTO, cov 7.117124 Mo Raisi Magreb '90, vv 7.113325 Stefan Hoogvliet Breukelen, FC 7.108726 Maikel Goossens Breukelen, FC 7.108727 Rob Koppen Meern, vv De 7.10528 Thijs Attevelt Meern, vv De 7.10529 Rocky Siberie Hercules, usv 7.0730 Erik van Uden Kockengen, vv 7.0531 Fabian Roest DESTO, cov 7.0532 Nicky Segura Peralta Sterrenwijk, vv 7.0533 Mounir Beneroua Magreb '90, vv 7.0434 Barry Roestenburg IJFC 7.031335 Johan Verkerk Montfoort, vv 7.023336 Michael van Rossum Vreeswijk, vsv 6.98537 Jerryl Smeenk Meern, vv De 6.982538 Arnoud Schoonis Maarssen, vv 6.97539 Nowar Asad Sterrenwijk, vv 6.97540 Dennis Groenendijk IJFC 6.97541 Derk Schut Meern, vv De 6.9342 Semih Canik Magreb '90, vv 6.9343 Erik Vernooij SVF 6.914344 Tonnie Koppers Schalkwijk, vv 6.893345 Ronald Berger Kockengen, vv 6.878646 Rob Houwers IJFC 6.862547 Bas van Stralen Geinoord 6.8648 Joost van Apeldoorn Montfoort, vv 6.8649 Yorno Vork Montfoort, vv 6.8650 Jeroen van Bemmel SVF 6.851451 Chris Coffie Sterrenwijk, vv 6.82552 Jeroen Barte CDW, vv 6.82553 berry spies ZU 1911 6.8254 Michel Hoekstra CDN, vv 6.8255 Barry van Leeuwen SVL 6.81556 Sven van Vuuren Maarssen, vv 6.814357 Ferdi Vrede Meern, vv De 6.798858 Andre Rietveld Elinkwijk, usv 6.788659 Manuel Hoogewoning Magreb '90, vv 6.788660 Willem Baay SVL 6.781461 Gokhan Yassar Breukelen, FC 6.781462 Lodewijk Drost Montfoort, vv 6.778363 Tim van Breukelen Breukelen, FC 6.756364 Frank Barte CDW, vv 6.7565 Vincent Rinck Vriendenschaar 6.7566 Stefan Kolvers Maarssen, vv 6.7567 Robert Diemer ZU 1911 6.746768 Zimon vd Horst Hercules, usv 6.737569 Melvin van Eck VVIJ, rkvv 6.736770 Sam van de Horst SVF 6.725771 Roald Jornick CDN, vv 6.725772 Thomas Malolepszy SVL 6.714373 Jorrit Blaas Vreeswijk, vsv 6.7174 Jesse Verheul Meern, vv De 6.696775 Miquel Ballo IJFC 6.693876 Bjorn Lens Sterrenwijk, vv 6.685777 Erik de Hoop Kockengen, vv 6.685778 Frank Vermeulen Kockengen, vv 6.685779 Andre Berger Kockengen, vv 6.67580 Rremco van Veen ZU 1911 6.662981 Patrick Gierveld Elinkwijk, usv 6.662982 Joran Hofman SVL 6.658383 Kevin Urich Houten, sv 6.658384 Farid Kandoussi Magreb '90, vv 6.65585 Matthijs Jacobsen DESTO, cov 6.647186 Tim Plomp Breukelen, FC 6.647187 Selcuk Albayrak SVL 6.647188 Frank Donkervoort DESTO, cov 6.647189 Gerco Romeijn Kockengen, vv 6.621490 Jeroen de Vlieger Montfoort, vv 6.61591 Jelle de Boer Montfoort, vv 6.61592 Dennis van de Bogaard SVF 6.693 Gerben Veldhuijsen DEV Doorn 6.694 jordy godeé Hercules, usv 6.5895 Jorg Doorschot Houten, sv 6.5896 Jorden van Luxemburg Houten, sv 6.5897 Rory Olsthoorn DESTO, cov 6.5898 Koen Hooijmaijers Breukelen, FC 6.5899 Wim van Kippersluis Breukelen, FC 6.58100 Stefan Berger Kockengen, vv 6.5571101 Frank Ebskamp Kockengen, vv 6.5571102 Sabir Verkleij Vreeswijk, vsv 6.5371103 Paul Weideman Bilt, fc De 6.5267104 Thijs van Breukelen Vreeswijk, vsv 6.5267105 Bjarni Vlak IJFC 6.525106 Danny Vizee CDW, vv 6.525107 Ron Brenk SVL 6.5129108 Bart Vrielink Houten, sv 6.5129109 nathan bijl Hercules, usv 6.51110 Dobias Aldenkamp SVL 6.5017111 Klaas Hoving SVL 6.5017112 Niels Lauwers Kockengen, vv 6.4929113 Nick Brouwer Vreeswijk, vsv 6.49114 Gerwin van de Klift CDN, vv 6.49115 Richard Luiten Maarssen, vv 6.4688116 Michel van de Broek Meern, vv De 6.4517117 Wouter Agterberg Montfoort, vv 6.4517118 Michel van Bruggen CDN, vv 6.435119 Henk-Jan Veenendaal CDN, vv 6.435120 Mark Coljee Kockengen, vv 6.4286121 Joey Koetsier Bilt, fc De 6.4286122 Nick de Bruyn VVIJ, rkvv 6.4233123 Daniel Willekes IJFC 6.4125124 Barry van Eijden Schalkwijk, vv 6.4114125 Ton Edelbroek Vreeswijk, vsv 6.4114126 Nick van dam SVF 6.4114127 Mo Aynao Magreb '90, vv 6.38128 Jordy de Nas Elinkwijk, usv 6.38129 Peter van de Reijden Houten, sv 6.3786130 Tonie Boelijn DESTO, cov 6.3786131 Dennis Kooi SVL 6.3786132 Michael The Geinoord 6.37133 kevin ligtermoet Hercules, usv 6.37134 Bob de Vries IJFC 6.3643135 Egbert Dahl Sterrenwijk, vv 6.3643136 Dyaley Kers Maarssen, vv 6.3563137 Roberto Jacobs VVJ 6.3486138 Charles van Ligten DEV Doorn 6.3486139 Rob Mocking SVF 6.3486140 Bram van Egdom ZU 1911 6.3486141 Koen ter Mors Kampong, sv 6.345142 Denny van Loen VVIJ, rkvv 6.345143 Jordy Lievers VVJ 6.325144 Michael Cotè VVJ 6.325145 Kris Daalhuizen Houten, sv 6.3114146 Hafid Charadi DESTO, cov 6.3114147 Rob Rietveld Hercules, usv 6.3088148 Nick v Schaik Hercules, usv 6.3088149 Rick Andeweg DEV Doorn 6.3067150 Paul Okkersen DEV Doorn 6.3067151 bas koppel Hercules, usv 6.2883152 Travis Metten Elinkwijk, usv 6.2857153 Jonathan Yeboah Sporting '70, vv 6.2857154 henry van veen ZU 1911 6.2857155 Jeffrey Schuilenburg Elinkwijk, usv 6.2857156 Alexander Kosterman CDN, vv 6.27157 Marsh Konigs Kampong, sv 6.2667158 Patrick van den Berg DESTO, cov 6.2667159 J Schagen van Leeuwen Houten, sv 6.2667160 Bart Scholts Houten, sv 6.2667161 willem romp Hercules, usv 6.2475162 Nick Lanfermeijer Maarssen, vv 6.2438163 Harry Buur Vriendenschaar 6.2357164 Ferdi Brand MSV '19 6.2357165 Danny Purkovic Elinkwijk, usv 6.2333166 Nick Kentie Maarssen, vv 6.225167 Koen Sueters Elinkwijk, usv 6.2229168 Marcel du Breuil SVF 6.2229169 Bas van Veen SVF 6.2229170 Khalid el Abassie ZU 1911 6.2229171 Roy Nieuwenhuys Elinkwijk, usv 6.2229172 Erwin Bouwens Vreeswijk, vsv 6.2229173 Pieter Hegger DEV Doorn 6.2229174 Robert van Woerkom DEV Doorn 6.2229175 Niels Bergsteijn Vreeswijk, vsv 6.215176 Jordy Stins Vreeswijk, vsv 6.215177 Pim Hulshof Kampong, sv 6.1883178 Ralf Reniers DESTO, cov 6.1883179 Koen Wisse DESTO, cov 6.1883180 jochem van rijn Jonathan, vv 6.1875181 Sander Verbeek Vriendenschaar 6.1875182 Dusty Louwaars IJFC 6.1875183 Tim van Beek Houten, sv 6.1771184 Raymond Derks MSV '19 6.1714185 Matthias Aaftink Maarssen, vv 6.1714186 Nick Dijkstra Sporting '70, vv 6.16187 Jeffrey Groeneveld Sporting '70, vv 6.16188 Sebastiaan Horssius VVJ 6.16De Totaal Ranglijst wordt samengesteld uit alle beoordelingen tot nu toe. Om in aanmerking te komen voor deze lijst moet men minimaal 6 wedstrijdengespeeld hebben. Op www.rondomvoetbal.nl kunt u de complete lijst terug vinden in Totaal Ranglijsten.


20NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 2 ADVERTENTIE


RONDOM VOETBALLEVENSWERK NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 221Jan de Jongh bundelt kladjes tot levenswerk‘Driekwart van eerste elftal moetkomen uit jeugdopleiding’sociale binding met de wijkspeelde een belangrijke rol.De Jongh zag de laatste decenniade gezichten van onder andereDanny Blind, Raymond Atteveld,Alfons Groenendijk,Wim Jonk en Dwight Lodewegesvoorbij trekken tijdens decursussen Coach Betaald Voetbal.In diezelfde periode bezochthij de betaald voetbalclubs. “Het was soms schrikbarendwat er op tafel kwam als jevroeg naar het jeugdplan. Eenuitzondering was bijvoorbeeldSparta, dat plan maakte indrukop me. Dat zie je ook terug in dedoorstroom van zo’n club”,weet De Jongh. Zelf probeerdehij altijd een duidelijke structuurneer te zetten, van de jeugdtot aan de senioren aan toe. Eigenlijkis dat de voedingsbodemgeweest tot het bundelen van alzijn kladjes en schetsen die in deloop der jaren zijn opgestapeld.Tijdens zijn carrière als traineren technisch directeur werkteDe Jongh aan een totaalplan.Het is iets wat hij mist in het hedendaagsevoetbal. “Er ontstaatmomenteel een wildgroei aanvoetbalscholen en kampen,omdat ze denken dat de KNVB“Uiteindelijk moet het eerste elftalvoor 70 a 80% bestaan uit spelersvan eigen opleiding.”Door Wouter BongersBREUKELEN – Hij lijkt los geweekt van de voetbalwereld.Steeds meer vinden we Jan de Jongh met een hengel terug aan dewaterkant waar hij zijn nieuwe passie gevonden heeft. Maarschijn bedriegt. Het 71 jarige voetbaldier heeft de laatste jarenzijn imposante ervaring gebundeld in een boek. “Een totaal trainingssysteemvoor de jeugd”, noemt De Jongh zijn levenswerk.De docent die 35 jaar bij de KNVB trainers opleidde, hoopt clubshiermee te kunnen helpen. Het betekent dat de inwoner uit Zuilenzijn kennis wil overdragen aan de voetbalverenigingen: “Ikben tevreden wanneer clubs er baat bij hebben en mensen enthousiastzijn deze trainingen te geven.”Maar wie is Jan deJongh? In de jaren vijftigen zestig stond deUtrechter in de spits bij Elinkwijk.Dertien seizoenen speeldede stormram profvoetbalwaarin hij vaak moest vechtentegen degradatie: “Mijn mooisteherinnering heb ik over gehoudenaan een beslissingswedstrijdin De Kuip. We speeldentegen Blauw Wit en ik maaktehet enige doelpunt.” Na zijn actievecarrière trok hij al snel detrainersjas aan. Die leidde hemlangs EMS, DOSC, DOVO, Huizenen weer DOVO waar hijtoen elf jaar technisch directeurwas. “Als voetballer wist ik altijdal dat ik later trainer zouworden, was constant met voetbalbezig. Ik denk dat ik van deEngelse trainer Richmond hetmeest heb geleerd. Hij voeldede praktijk aan, wat spelers juistnodig hebben. Als hij iets voordeed,snapte iedereen dat. Hijkon de vertaalslag maken naarzijn spelers”, aldus de zeventiger.Zijn dienstverbanden bij degenoemde amateurverenigingenliepen parallel aan zijn tijd bijde KNVB. In 1989 verliet DeJongh de Universiteit vanUtrecht, waar hij hoofd van definanciële afdeling was, enstortte zich vol op het voetbal.Tijdens zijn eerste periode bijDOVO kon De Jongh zich voorhet eerst echt uitleven: “Daarspeelde we het voetbal wat ik inmijn hoofd had. We werdentoen algemeen kampioen van dezaterdagamateurs.” Clubs alsHeracles en Sparta klopten aan,maar Jan de Jongh sloeg de aanbiedingenaf. Hij koesterde deambitie naar het profvoetbalniet en heeft nooit spijt gehadvan deze keuze: “Ik trainde bijeen topamateurclub, had die tijdeen goede baan bij de Universiteiten de KNVB. Dat wilde ikniet opgeven.” Ook het feit datde KNVB coryfee Zuilen weigerdete verlaten vanwege zijn“Ouders betalen handenvolgeld, terwijl het niets toevoegt.”gaten laat vallen. Ouders betalenhandenvol geld om hun kinderendaar naar toe te sturen,terwijl het niets toevoegt. Ik ziedaar jongens met een bal goochelen,maar het is niet geïntegreerdin het totaalvoetbal.Zoveel mensen hoor ik op tvover talentontwikkeling pratenen dan heb ik wel eens zin ommet hen de discussie aan tegaan. Zeist stond bekend dat zeCoerver buiten de deur lieten endaar spelen de commerciëlevoetbalscholen op in”, aldus eenkritische De Jongh, die tevensvindt dat de aanpak van WielCoerver tekort schiet in zijnvisie op het totaalplan.En misschien is dat wel de belangrijkstereden voor zijn missie.De man die de zomerdagenmomenteel doorbrengt in zijnstacaravan aan het water inBreukelen beseft dat er veelinzet van hem wordt gevraagdom zijn evangelie te verkondigenaan de voetbalverenigingen.Maar graag maakt hij tijd vrijom clubs te helpen en trainersde enthousiasmeren. Middelseen presentatie en twee naslagwerken,één voor de F t/m Dpupillen en één voor de C t/mA junioren met totaal honderdunieke trainingen, hoopt hij zijnboodschap duidelijk te maken.Een boek met individuele trainingenper positie is nog in demaak.Het is vooral de samenhang inde elementen van het voetbalwat zijn aanpak uniek maakt.Tijdens zijn periode als technischdirecteur bij DOVO steldehij ‘functieprofielen’ op van alleposities in het elftal. Een mustvoor centrale verdediger is bijvoorbeeldkoppen, een man uitschakelenen een diepe balversturen naar de aanval. Vanuitdeze gedachte worden naastde reguliere ook individueletrainingen opgesteld. De Jonghbesteedde twee jaar aan het bestuderenvan jeugdtrainingenen wedstrijden en kwam zo tothet inzicht een totaalplan teschrijven, waarbij, net als in hetonderwijs, spelers de juiste oefenstofnaar leeftijd en talentkrijgen.Voor de F t/m D pupillen zijnde trainingen veelal gebaseerdop de technische vaardighedenen voor de C t/m A junioren gerichtop de wedstrijden. Hijsplitst het positiespel in algemeenen specifiek vanuit detaken in het veld, vanuit dezegedachte is het duidelijk hoe deploeg tot automatismen komt.Het is de bedoeling dat juniorendie instromen naadloos aansluitenbij de senioren, vindt deJongh.DOVO, waar hij zijn ideeënvoor het eerst praktisch uitvoerde,plukte de vruchten. Dejeugd werd betiteld als het Ajaxvan het amateurvoetbal en meteen hoge doorstroom van deeigen jeugd naar het eerste elftalwist DOVO met beperkte middelenzich te scharen in dehoogste regionen van de ranglijsten.Het verbaast De Jonghdat de club is afgegleden enmoeite heeft om zich te handhaven:“Ik hoor de huidige trainerEric van de Meer roepen datalles nog moet worden opgezet,maar het hele plan is al aanwezig.Alleen weet ik niet wat ze ermee gedaan hebben.” Omdat hijweg is bij DOVO, wil hij zich erniet meer mee bemoeien. Des temeer is hij graag te gast bij verenigingendie open staan omeen nieuw technisch jeugdplanop te zetten. “Ik heb wel een bepaaldwiel uitgevonden. Een totaalplandat voor iedereenleesbaar en uitvoerbaar is, benik nog niet tegen gekomen,”aldus de Jongh: “Uiteindelijkmoet het eerste elftal voor 70 a80% bestaan uit spelers vaneigen opleiding.”Voor inlichtingen kunt u contactopnemen met Jan de Jongh viatelefoonnummer: 030 2445867 /034 6266278 of mobiel:0623045216E-mailen kan ook via zijn zoonArjan de Jongh:xander.nieuwegein@telfort.nl


ZATERDAGEERSTE KLASSE A7-11 Sportlust '46 - Geinoord7-11 Roda '46 - Montfoort14-11 Sportlust '46 - Montfoort14-11 Geinoord - Beursbengels De28-11 Young Boys - Geinoord28-11 Montfoort - Ajax afc5-12 Zuidvogels - Geinoord5-12 Montfoort - Beursbengels De12-12 Geinoord - Swift12-12 VVZ '49 - MontfoortTWEEDE KLASSE B7-11 Eemdijk - SVL7-11 DESTO - UVV7-11 VRC - Breukelen FC14-11 Loosdrecht - UVV14-11 SVL - Candia '6614-11 Breukelen FC - DESTO28-11 DESTO - VVA '7128-11 ASC Nieuwland - SVL28-11 UVV - Breukelen FC5-12 Breukelen FC - VVA '715-12 DESTO - DVVA5-12 VRC - SVL5-12 UVV - Eemdijk12-12 SVL - DESTO12-12 DVVA - Breukelen FC12-12 VVA '71 - UVVDERDE KLASSE C7-11 IJFC - TOV7-11 Kockengen - AH '787-11 DHSC - Argon14-11 WV-HEDW - IJFC14-11 Ouderkerk SV - DHSC14-11 Argon - Kockengen28-11 IJFC - Eemnes28-11 Kockengen - Ouderkerk28-11 DHSC - Eemboys28-11 AH '78 - Argon5-12 Argon - Ouderkerk5-12 Kockengen - Eemboys5-12 DHSC - TOV5-12 AH '78 - IJFC12-12 IJFC - Altius12-12 WV-HEDW - DHSC12-12 TOV - Kockengen12-12 Eemboys - ArgonDERDE KLASSE D7-11 FZO - Hercules7-11 Dalto - Woudenberg7-11 Sterrenwijk - Scherpenzeel7-11 Valleivogels - Meern De7-11 Cobu Boys - Benschop14-11 Scherpenzeel - Dalto14-11 Woudenberg - FZO14-11 Hercules - Renswoude14-11 Jonathan - Cobu Boys14-11 Benschop - Valleivogels14-11 Meern De - Sterrenwijk28-11 FZO - Scherpenzeel28-11 Dalto - Sterrenwijk28-11 Benschop - Meern De28-11 Valleivogels - Jonathan5-12 Dalto - Meern De5-12 Sterrenwijk - FZO5-12 Hercules - Cobu Boys5-12 Jonathan - Benschop12-12 FZO - Dalto12-12 Benschop - CJVV12-12 Valleivogels - Hercules12-12 Renswoude - Sterrenwijk12-12 Meern De - Jonathan19-12 FZO - Woudenberg19-12 Dalto - Scherpenzeel19-12 Sterrenwijk - Meern De19-12 Valleivogels - Benschop19-12 Cobu Boys - Jonathan19-12 Renswoude - HerculesVIERDE KLASSE E7-11 DOB - Nita7-11 VIOD Tienhoven - Buitenboys7-11 Bilt FC De - Abcoude FC14-11 Hilversum - Nita14-11 Bloemenkwartier - CDN14-11 Abcoude - VIOD Tienh’28-11 Bilt FC De - Bloemenkwartier28-11 CDN - Omniworld28-11 Nita - Buitenboys5-12 VIOD Tienhoven - Bloemenkwartier5-12 Bilt FC De - Omniworld5-12 CDN - Hilversum5-12 Nita - Almere12-12 Almere - CDN12-12 Hilversum FC - Bilt FC De12-12 Omniworld - VIOD Tienh’VIERDE KLASSE F7-11 Maarssen - EDO (U)7-11 SVM Maartensdijk - HMS7-11 VSC - Lopik SV7-11 VVJ - Posthoorn De7-11 DOSC - DVSU14-11 Maarssen - HMS14-11 EDO (U) - Hees14-11 DVSU - VVJ14-11 Posthoorn De - VSC14-11 Lopik SV - SVM Maartensdijk28-11 Hees - Maarssen28-11 SVM Maartensdijk - Posthoorn28-11 VSC - DVSU28-11 DOSC - EDO (U)28-11 HMS - Lopik SV5-12 Lopik SV - Posthoorn De5-12 SVM Maartensdijk - DVSU5-12 VVJ - EDO (U)5-12 DOSC - Maarssen5-12 HMS - Hees12-12 Hees - DOSC12-12 Maarssen - VVJ12-12 EDO (U) - VSC12-12 DVSU - Lopik SV12-12 Posthoorn De - HMSVIERDE KLASSE G7-11 Delta Sports '95 - Musketiers7-11 VOP - Elinkwijk7-11 ZU 1911 - DEV Doorn7-11 Bunnik '73 - SVMM7-11 DVSA - Odysseus '9114-11 Elinkwijk - DVSA14-11 JSV Nieuwegein - Delta Sports '9514-11 Musketiers - Bunnik '7314-11 SVMM - ZU 191114-11 DEV Doorn - VOP28-11 DVSA - DEV Doorn28-11 VOP - SVMM28-11 ZU 1911 - Musketiers28-11 Bunnik '73 - JSV Nieuwegein28-11 Odysseus '91 - Elinkwijk5-12 Elinkwijk - DEV Doorn5-12 DVSA - SVMM5-12 VOP - Musketiers5-12 ZU 1911 - JSV Nieuwegein5-12 Odysseus '91 - Delta Sports '9512-12 Delta Sports '95 - Bunnik '7312-12 JSV Nieuwegein - VOP12-12 Musketiers - DVSA12-12 SVMM - Elinkwijk12-12 DEV Doorn - Odysseus '91VIJFDE KLASSE C7-11 OSM '75 - Overamstellieverdjes14-11 OSM '75 - SDZ28-11 Vliegdorp - OSM '755-12 KDO - OSM '7512-12 OSM '75 - RAPVIJFDE KLASSE D7-11 Vianen - Rivierwijkers7-11 Brederodes - Eminent Boys7-11 Hoograven - DWSM7-11 Austerlitz - SVP14-11 Brederodes - DWSM14-11 Eminent Boys - Vianen14-11 Rivierwijkers - Austerlitz14-11 Focus '07 - Voorwaarts U28-11 Vianen - Brederodes28-11 Hoograven - Focus '0728-11 Voorwaarts U - SVP28-11 Austerlitz - Eminent Boys5-12 Hoograven - SVP5-12 Voorwaarts U - Rivierwijkers5-12 Austerlitz - Brederodes5-12 DWSM - Vianen12-12 Vianen - Austerlitz12-12 Eminent Boys - Voorwaarts U12-12 Rivierwijkers - Hoograven12-12 Focus '07 - DWSMTrainingskampen.nlsamen met SV Houtennaar Belek in TurkijeVan 5 tot en met 9 januari zal de A selectievan SV Houten haar trainingskamp houdenin Belek Turkije. SV Houten verblijft in hetKaya Belek Hotel, een prachtige accommodatievoorzien van alle sport faciliteiten.Aan de Turkse kust zal de selectie zich klaarstomen voor de tweede seizoenshelft.ZONDAGHOOFDKLASSE A8-11 Elinkwijk - TONEGIDO8-11 Argon - Hilversum FC15-11 Feyenoord AV - Elinkwijk15-11 Hollandia - Argon29-11 Elinkwijk - Omniworld FC29-11 Argon - Chabab6-12 HBS - Elinkwijk6-12 TONEGIDO - Argon13-12 Elinkwijk - WestlandiaEERSTE KLASSE A8-11 Blauw Wit A’dam - Meern De8-11 Hercules - DWV15-11 Roda '46 - Meern De15-11 KFC - Hercules29-11 Hercules - Kennemers De29-11 Meern De - Zouaven De6-12 Hercules - Roda '466-12 Meern De - Purmersteijn13-12 Purmersteijn - Hercules13-12 JOS/Watergr’meer - Meern DeTWEEDE KLASSE B8-11 Kampong - DCG rksv8-11 Houten - Pancratius8-11 VVIJ - Hoogland15-11 Koninklijke HFC - VVIJ15-11 Hoogland - Houten15-11 RODA '23 rksv - Kampong29-11 Houten - Koninklijke HFC29-11 VVIJ - DCG rksv6-12 Houten - DCG rksv6-12 VVIJ - RODA '23 rksv6-12 Zeeburgia - Kampong13-12 Kampong - Hoofddorp13-12 RODA '23 rksv - HoutenHerman Jansen, teammanagervan FC Breukelen 1:,, Dit seizoen gaan we niet naar het buitenland,we willen in Nederland overwinteren.We hebben daarover contact gehad metTraniningskampen.nl want ook in Nederlandheeft Trainingskampen.nl veel mogelijkheden.We hebben goede ervaringenmet deze organisatie. Afgelopen seizoenkijken we met een goed gevoel terug opons trainingskamp in Portugal. We zaten ineen goed hotel met prima voetbalvelden inde nabijheid. Ook het vervoer naar de diverselocaties was prima. De mensen vanTrainingskampen.nl zijn erg betrokken, zijnelke dag aanwezig en geven goede tipsvoor uitgaansgelegenheden en goede restaurants”.DERDE KLASSE D8-11 CDW - DHSC8-11 SMVC Fair Play - Vriendenschaar8-11 Quick 1890 AFC - Bilt FC De8-11 Maarssen - SO Soest8-11 Brederodes - MSV '1915-11 SMVC Fair Play - Bilt FC De15-11 Vriendenschaar - CDW15-11 DHSC - Brederodes15-11 MSV '19 - Wasmeer15-11 Baarn SV - Maarssen29-11 CDW - SMVC Fair Play29-11 Maarssen - MSV '1929-11 Wasmeer - DHSC29-11 Brederodes - Vriendenschaar29-11 Bilt FC De - SO Soest6-12 Quick 1890 AFC - MSV '196-12 Maarssen - DHSC6-12 Wasmeer - Vriendenschaar6-12 Brederodes - SMVC Fair Play6-12 Bilt FC De - CDW13-12 CDW - Brederodes13-12 SMVC Fair Play - Wasmeer13-12 Vriendenschaar - Maarssen13-12 DHSC - Quick 1890 AFC13-12 MSV '19 - SO Soest13-12 Baarn SV - Bilt FC DeVIERDE KLASSE G8-11 UTS - SCH '448-11 PVCV - Vreeswijk8-11 UVV - Magreb '908-11 OSM '75 - SVF15-11 PVCV - Gooi 't15-11 Vreeswijk - UTS15-11 SCH '44 - Victoria15-11 Graveland 's - OSM '7515-11 SVF - UVV15-11 Magreb '90 - Olympia '2529-11 UTS - PVCV29-11 Olympia '25 - SVF29-11 UVV - Graveland 's29-11 OSM '75 - SCH '4429-11 Victoria - Vreeswijk29-11 Gooi 't - Magreb '906-12 Magreb '90 - SVF6-12 UVV - SCH '446-12 OSM '75 - Vreeswijk6-12 Victoria - PVCV6-12 Gooi 't - UTS13-12 UTS - Victoria13-12 PVCV - OSM '7513-12 Vreeswijk - UVV13-12 SCH '44 - Olympia '2513-12 Graveland 's - Magreb '9013-12 SVF - Gooi 'tVIERDE KLASSE H8-11 Schalkwijk - AS '808-11 ZU 1911 - Amsvorde8-11 Sporting '70 - APWC15-11 KVVA - Schalkwijk15-11 AS '80 - Sporting '7015-11 SDO - ZU 191129-11 Schalkwijk - Waterwijk29-11 ZU 1911 - VVZA29-11 Sporting '70 - KVVA6-12 ZU 1911 - APWC6-12 Sporting '70 - Waterwijk6-12 Amsvorde - Schalkwijk13-12 Schalkwijk - Sporting '7013-12 AS '80 - ZU 1911VIJFDE KLASSE G8-11 Almere FC - DWSV8-11 Voorwaarts U - Faja Lobi8-11 HVC - DSO8-11 Zebra's De - Hoograven8-11 VSC - BVV '318-11 RUC - Goy 't15-11 Voorwaarts U - DSO15-11 Faja Lobi - Almere FC15-11 DWSV - RUC15-11 Goy 't - VSC15-11 Hoograven - HVC29-11 Almere FC - Voorwaarts U29-11 Zebra's De - Goy 't29-11 VSC - DWSV29-11 RUC - Faja Lobi29-11 DSO/Ultrajectum - Hoograven6-12 Hoograven - BVV '316-12 HVC - Goy 't6-12 Zebra's De - DWSV6-12 VSC - Faja Lobi6-12 RUC - Voorwaarts U6-12 DSO/Ultrajectum - Almere FC13-12 Almere FC - RUC13-12 Voorwaarts U - VSC13-12 Faja Lobi - Zebra's De13-12 DWSV - HVC13-12 Goy 't - Hoograven13-12 BVV '31 - DSOVIJFDE KLASSE H8-11 Aurora - Patria8-11 Zeist - Achterveld8-11 Focus '07 - JSV Nieuwegein8-11 Odijk - PVC8-11 Saestum - Hooglanderveen15-11 Zeist - JSV Nieuwegein15-11 Achterveld - Aurora15-11 Patria - Veenendaal15-11 HDS - Saestum15-11 Hooglanderveen - Odijk15-11 PVC - Focus '0729-11 Aurora - Zeist29-11 Focus '07 - Hooglanderveen29-11 Odijk - HDS29-11 Saestum - Patria29-11 JSV Nieuwegein - PVC6-12 PVC - Hooglanderveen6-12 Focus '07 - HDS6-12 Odijk - Patria6-12 Saestum - Achterveld6-12 Veenendaal - Zeist6-12 JSV Nieuwegein - Aurora13-12 Aurora - Veenendaal13-12 Zeist - Saestum13-12 Achterveld - Odijk13-12 Patria - Focus '0713-12 HDS - PVC13-12 Hooglanderveen - JSV Nieuwegein


RONDOM VOETBALCLUBNIEUWS NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 223HET AMATEURWERELDJERondom Voetbal heeft voor elke voetbalclub een plek. Is er nieuwsdat ook andere Utrechtse voetballiefhebbers aangaat? Dan kunt udit bericht als clubbestuur/trainer of clubvertegenwoordiger inonze krant publiceren. Een vrijwilliger, een evenement, een vraagof een wetenswaardigheid uit het recente of verre club verleden?Mail uw clubbijdrage naar mijnclub@rondomvoetbal.nlvv BenschopTijdens de afgelopen ledenvergadering heeftLeo Oudshoorn zijn voorzittershamer overgedragenaan Johan Brouwer. Na 37 jaar inhet bestuur van Benschop te hebben gezeten,waarvan 25 jaar als voorzitter, vond hijhet genoeg zo. Onder zijn leiding heeft Benschopeen prachtige accommodatie gekregen,waar vele clubs jaloers op zijn. Eenmooi clubhuis met een prachtige bestuurskameren een overdekte tribune geven Benschopeen prima uitstraling. Ookvoetballend zijn de Benschoppers in al diejaren naar een behoorlijk niveau gegroeid.Het Algemeen bestuur van V.v. Bunnik’73 vond de Week van de Scheidsrechterde perfecte gelegenheid om haar waarderingte tonen aan alle scheidsrechtersdie actief zijn tijdens haar wedstrijden.Zestien sportbonden en het NOC*NSF hebbende handen ineengeslagen om hetscheidsrechtersvak, middels deze Week vande Scheidsrechter, positief onder de aandachtte brengen. Een initiatief dat de verenigingomarmde want ook bij hen staan erweer iedere week veel vrijwillige ouders opde Bunnik '73 velden wedstrijden te begeleiden.Ook zijn er bij de hogere teams gediplomeerdeKNVB scheidsrechters actief dieiedere wedstrijd tot een sportief einde willenbrengen.vv. Bunnik '73 heeft daarom 'haar' scheidsrechtersin het zonnetje gezet en met eenwoord van dank en een bloemetje (gesponsorddoor plaatselijke Bloemisterij Ter Hul)bedankt voor al die wedstrijden die zij begeleidenin weer en wind. Zonder dezescheidsrechters kunnen er geen wedstrijdengespeeld worden.Voor de op de vv. Bunnik '73 velden fluitendescheidsrechters kwam deze aandacht als eencomplete verrassing. Ook voor Tejo van Geffendie dit jaar 25 jaar als scheidrechter bijvv. Bunnik '73 actief is. Tejo fluit de wat ouderejeugd op de zaterdagmiddag en doetdat met heel veel plezier. Tejo hoopt het nogMet name de gedegen jeugdopleiding heeftervoor gezorgd, dat de standaard teams(heren 3e klasse en dames 2e klasse) uitstekendpresteren. Nadat Leo in april al geridderdwas door het Gemeente bestuur vanLopik voor zijn vele vrijwilligerswerk werd hijtijdens de ledenvergadering benoemd tot deeerste erevoorzitter van Benschop. JohanBrouwer lijkt de aangewezen persoon, omde ingeslagen weg bij Benschop te vervolgen.Hij heeft 13 jaar prima als leider bij heteerste elftal gefunctioneerd en kent hetklappen van de zweep.Voorzitter vv Bunnik ’73 bijafscheid benoemt tot erelidVrijdag 2 oktober is Gijs van Lunterentijdens de Algemene Ledenvergaderingals voorzitter van V.v. Bunnik ’73afgetreden. Bij zijn aftreden is Gijsvan Lunteren benoemd tot erelid vande vereniging.Gijs was en is door zijn al 52-jaar durendelidmaatschap het gezicht vanV.v. Bunnik ’73. In vele functies is Gijs vanLunteren verantwoordelijk geweest voorhet reilen en zeilen van de vereniging. Gijswas negen jaar toen hij bij de club kwam.Ze speelden toen op een stuk land waarnu het station van Bunnik ligt. Je moesttoen nog eerst de koeienplakken weghalenvoordat je kon voetballen. En doucheswaren er toen nog niet, wel een pomp uitde sloot. Gijs is o.a. keeper geweest maarheeft eigenlijk op alle posities gespeeld.Gijs is ook jaren actief geweest als KNVBscheidsrechter. De laatste jaren was Gijsals voorzitter actief en heeft hij er medevoor gezorgd dat vv Bunnik ’73 een gezondevoetbalvereniging is met een sterkegroei van de jeugdafdeling. Wat hemstoort is de slechte staat van de velden ende douche/kleedruimten. Hij schaamt zicher voor als gasten bij zijn club komen voetballen.De onderhandelingen met de gemeentehierover gaan stroef, en dat is dereden waarom Gijs gestopt is als voorzittervan de vereniging. Om Gijs voor al zijnverdiensten te bedanken heeft het bestuurbesloten Gijs te benoemen tot erelid vande vereniging. In aanwezigheid van zijnfamilie kreeg Gijs uit handen van Eef Goesde versierselen opgespeld en uitgereikt.Een oorkonde en een beeldje krijgen bijGijs een mooi plekje.Met Gijs vertrekt een bevlogen bestuurderdie het belang van de vereniging altijdvoorop had en heeft staan. Gijs van Lunterenblijft behouden voor de vereniging enzal daarnaast nog regelmatig te zien zijnbij het eerste elftal.Van links naar rechts, Eef Goes(bestuurslid), Gijs van Lunterenen zijn vrouw Joke.vv Bunnik ’73 zet scheidsrechters in het zonnetjelang te kunnen blijven doen. “Het is goedvoor mij vanwege de lichamelijke inspanningen het is goed voor de club”. De club vindthet een geweldige prestatie! Als extra blijkvan waardering ontving hij nog een aandenkenen een waardebon.Alle scheidsrechters waren zichtbaar blij verrastmet deze positieve aandacht. En dat wasprecies wat vv. Bunnik ’73 wilde bereiken.Van links naar rechts, Tejo van Geffenen André Westerhout (Voorzitter Jeugdafdeling).VV De Meern breidt staf uit met Rob DruppersRob Druppers gaat vanaf 1 decemberactief aan de slag bij VV DeMeern. Met name de selectieteamsC en D Junioren zullen onder leidingvan Druppers extra aandachtgaan krijgen met loop- en coördinatietrainingenvan deze zeer ervarenspecialist.Ook zal Rob zijn kennis gaan overdragenaan de overige selectietrainers bijde club uit Leidsche Rijn.Technisch directeur Sjaak van den Helder: “Het is geweldig dat Rob zijn ruimekennis en ervaring kan overbrengen oponze talentengroepen. Ook onze ambitieuzetrainersstaf zal profiteren van RobDruppers. Ik ben uiterst tevreden overhet feit dat het bestuur van de club hetbelang inziet van het aantrekken vandeze specialist. Om hiervoor nog eensextra budget voor vrij te maken getuigtvan visie. We kunnen hiermee een volgendestap maken aan het verder optimaliserenvan onze jeugdopleiding. “Het mooiste Elinkwijkgala ooit'Het nachtelijk uur is aangebroken, stilteheerst rond Stadion Galgenwaard. Slechtsde bomvolle parkeerplaats, uitpuilend metbolides waar menigeen een jaar, zo niettwee, voor moet werken, wijst erop dat eriets gaande is in de thuishaven van FCUtrecht. Wie goed luistert hoort het zachtegebonk dat komt van achter de dikke dieprodegordijnen op de tweede verdieping,aan de kant van de hoofdtribune.Een bonte paradeDaar, in de galerijen van de voetbaltempel,barst de boel bijna uit zijn voegen. Eenbonte parade van smokings en galajurkenhost door de zaal, vanaf zijn podium aangemoedigddoor volkszanger Wesley Bronckhorst.“De lucht was blauw, als de kleur vanje o-hogen!” Het vierde Elinkwijkgala looptop zijn einde maar de ruim driehonderd uitgelatengasten zetten nog een keer aanvoor de polonaise.Emotie bij JoopEen lange slanke gestalte, bekijkt het vanafde zijkant, weggedoken achter een zuil. Zijnogen glimmen. Vermoeidheid? Wijn? Ofemotie? Het lijkt het laatste. Joop Leliveldzucht, kijkt eens naar zijn voeten, schudtdan, alsof hij het ook niet kan bevatten, zijnhoofd. “Weet je, de jeugd is de toekomst bijElinkwijk. En aan die toekomst hebben dezemensen vanavond allemaal heel erg hardmeegewerkt.”180.000 euro in de clubkasWat heet. Een goede 1400 euro voor hetgesigneerde Inter Milaanshirt van WesleySneijder, 10.000 euro voor een WK-arrangementin Zuid-Afrika, 14.000 voor eenklassieke legergroene Land Rover, nog eenstien mille voor een piepklein (echt!) witpaardje. En ga zo maar door. De weldoenersvan Elinkwijk, vooral mensen uit het zakenleven,geven blijk van een grootblauwwit hart en leggen bij de traditioneleveiling bijna 180.000 euro in de clubkas.De boel bij elkaar houdenGeld dat gaat zitten in zaken als de jeugdopleiding,kinderopvang en de zo gewensteterugkeer naar de top van het(amateur)voetbal. Voorzitter Hans Kraay seniorvan de Stichting Topvoetbal U.S.V. Elinkwijkdraaide er al niet omheen in zijnopeningsspeech. “We hebben dit gala nodigom de boel een beetje bij elkaar te houden.”Brandende ambitieWaarmee hij de brandende ambitie nogmaar eens benadrukte van Zuilens trots. Diewil terug naar de gloriedagen van weleer enmisschien wel verder. Meedoen met de besten.De beste zijn. Nu in de hoofdklasse,straks in de Topklasse, en daarna…ja, ookdaarna.© FRANK ZILVERIdeale plek voor zakendoenHet ontbreekt de chique gasten op het galaaan niets. Daar hebben de organiserendeVrienden van Elinkwijk samen met spreekstalmeesteren mede-organisator Hein Vergeerwel voor gezorgd. Zij kennen hunpappenheimers en weten dat dit voor hen,naast een avond om goed te doen, ook deideale gelegenheid is voor zaken.Meer een worstelmanEen belangrijke reden voor Harry Velis, directeurvan las-, constructie- en hydrauliekspecialistVSU, om zijn gezicht te laten zien.Want, zo geeft hij eerlijk toe, voetbal speeltgeen hoofdrol in zijn leven. "Ik ben meereen worstelman." Maar, laat hij daar snel opvolgen, "je bent een echte Utrechter en dusUtrecht-fan. Net zoals je als Utrechter ookiets hoort te hebben met Elinkwijk, een helegrote, oude vereniging in onze stad."Zien en gezien wordenMark Verhoeven van het evenementenorganisatiebureauEventonizer onderstreept hetbelang van het Elinkwijkgala voor de zakenmensen."Het is in ons wereldje altijd zienen gezien worden. Netwerken is het allerbelangrijkstein deze business. Om je eenvoorbeeld te geven: ik heb drie jaar geledeniemand gesproken in de VIP-box van MarcelBoekhoorn. Daarna nooit meer gezien. Enkelemaanden geleden belde die mij ineensop. 'Doe jij dat en dat nog?' Die man is numijn grootste klant."Waar is het beter netwerken?Waar is het dan beter netwerken dan in dedoor Dennis van Tamelen smaakvol aangekledezaal, met uitbundig ingetogen bloemstukkenen zelfs een tot loungeroom omgetoverde rookruimte; met culinairefeestjes op je bord van topcuisinierKarl van Baggem en met de stijlvolle mixvan soul en jazz van het muziekcombo vanDolf de Vries?Klapstuk: Johnny LoganEen keur aan artiesten trekt voorbij. Van LatinozangerJorge Castro, voormalig TenSharpzanger Marcel Kapteyn en Lisa Boray(vertolkster van het GTST-lied) tot het absoluteklapstuk van de avond: Mr. SongfestivalJohnny Logan. Grijs, een tikkie dikker maarnog altijd met een dijk van een stem. Hij zetde tent definitief op zijn kop. Ierland: dixpoints!‘Top!’Clubicoon Leliveld kijkt het allemaal nogeens aan. Lacht dan breeduit. “Ik heb hiereen heleboel zakelijke mensen gesproken,veel mensen die regelmatig naar dit soortgelegenheden gaan. En allemaal zeggen ze:Jopie, dit is het mooiste, meest ontspannendegala ooit. Top!”


24NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 2 ADVERTENTIE


RONDOM VOETBALCLUBNIEUWS NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 225Drukte van belang: 3 succesvolle dagen jeugdvoetbal bij CDWHet begon vorige week donderdag met een door deKNVB op sportpark Marienhoeve georganiseerde regionaletrainingsdag voor meisjes van 8 tot 14 jaar.Middels een perfecte organisatie waarbij jeugdcoordinatorJan Nienhaus van CDW en vooral bestuurslidThomas Nout veel energie staken hadden 45 meidenhet prima naar hun zin op het Wijkse kunstgras.Ook het NTK (Nederlands Techniek Kampioenschap) kwamnaar Marienhoeve. Ooit begon de legendarische WielCoerver met zulke trainingen. Nu worden deze georganiseerddoor de Meulensteen Acadamy, van René Meulensteen,de techniektrainer van het beroemde ManchesterUnited. De trainingen werden door een grote groep enthousiastejeugdspelers gevolgd. Leuk en leerzaam waszeker ook dat een aantal CDW-trainers ook bijdroegen aanhet programma. Ook dit evenement werd door Jan Nienhausbegeleid. Uitendelijk kwamen 4 winnaars per leeftijdscategorieuit de bus. Daarom mogen Quincy de Laat – LexIJssenagger – Luc v.d. Schans en Bram v. Schaffelaar op 1november naar Papendal om daar de landelijke finaledagmee te maken. De eindwinnaars treffen het helemaal, zijgaan voor enkele dagen naar Manchester om daar enkeletrainingen af te werken en een wedstrijd van Man. Unitedte gaan bekijken. Zaterdag tenslotte kwamen een grootaantal E en F pupillen naar Marienhoeve voor iets wat ookal een traditie gaat worden ; de clinic die de spelers van deA selectie en hun begeleidingsteam en de A 1 juniorenjaarlijks in het najaar geven. Ontstaan tijdens het trainerschapvan Gerard Pouw is dat voor zowel oud als jong eendag om naar uit te kijken geworden. Bijna 100 spelers vande jongste jeugd genoten met volle teugen van het programmadat door coördinator Colin Broers met zijn maatjesMark van Oudbroekhuizen, Stefan Nesselaar en Michielvan Beek, allen leerlingen van het R.O.C. in elkaar gezetwas. Ook hierbij keek Jan Nienhaus goedkeurend toe, demannen hadden een goed programma in elkaar gezet. Nade opening door hoofdtrainer Frank Brouwer ging men ergedurende twee uren enthousiast tegenaan. Besloten werdmet een groepsfoto waarvoor de tribune gebruikt werd. Alsverrassing was er daarna voor iedereen nog een mooie balen een consumptie.SV Houten ShirtsponsorloterijDit uit Oostenrijk overgewaaide ideeis omgezet naar een voor SV Houtentoepasbaar concept voor lokale enregionale ondernemers van ZZP totLandelijk opererend. Wekelijks is erinformatie over de zondag A selectievan SV Houten te lezen en te zien,veelal voorzien van foto’s in deplaatselijk en regionale pers, op diversevoetbal - en informatie websites,vele honderdduizenden lezen diten zien deze berichtgeving.Met de SHIRTSPONSORLOTERIJ is ersprake van een unieke mogelijkheidvoor ondernemers om voor 125euro een sponsor communicatiepakket te winnen ter waarde vanmaar liefst 12.500 euro. Vermeldingop het wedstrijdshirt van zondag 1uitkomend in de 2e klasse KNVB, inclusiefdrie seizoenen businessclublidmaatschap en vermelding met debedrijfsgegevens op de drukbezochtewebsite www.svhouten.nl,250.000 bezoekers per jaar. De komendeweken wordt er een publiciteitscampagnegestart om de 500loten die beschikbaar zijn bij de ondernemers af tezetten. De actie is ook een ideale mogelijkheid voorbedrijven van buiten de gemeente Houten om bekendheidte krijgen in een plaats met bijna 50.000inwoners.


26NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 2 ADVERTENTIEwww.trainerssite.nlHerenstraat 41/42, 3431 CW NIEUWEGEIN, TEL. 030 604 94 93Actie in de maanden november en december!* Bij inlevering van deze advertentie ontvangt u 10% korting op de totale rekening bij een bezoek aan onsrestaurant. * Alle pizza, pasta, kleine shoarma en kleine spareribs schotel bij afhalen en bezorgen € 7,75(uitsluitend Nieuwegein)* Kom gezellig op zaterdag avond eten onder het genot van live muziek!(reserveren gewenst) Tot ziens in restaurant La Barca.Ambachtsweg 563542 DH Utrecht (Lageweide)tel: 0307070786fax: 0307070788mob: 06-13391329www.akaline.nlinfo@akaline.nluw vloeren specialistK e r s t m e n u 2 0 0 9VoorgerechtRundercarpaccio Roodals u kiest voor dit gerecht in menuvorm+ € 1,75Schotse zalmtartaar met eenbitterbal van Hollandse garnalenBisque van kreeft met wasabi kaviaarHoofdgerechtTournedos met saus vanwilde paddenstoelenals u kiest voor dit gerecht in menuvorm+ € 4,95Gegrilde kangoeroehaas met chutneyvan peer en aardappelröstiClarissefilet a la meuniere, omringddoor jus van trostomaat€ 3 4, 9 5 p.p.DessertTompouce gevuld met chocolade-ijsen warme kersenGemarineerde ananas, dun gesnedenmet vanille-ijs en frambozen coulisSelectie kazen met vers broodals u kiest voor dit gerecht in menuvorm+ € 1,75Onze jongste gasten mogen een keusmaken uit de a la carte.R e s t a u r a n t R o o d . n lvoorstraat 8 IJsselstein 030 687 64 37


RONDOM VOETBALCLUBNIEUWS NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 227School en Voetbal, daar bereikenwij de Utrechtse jeugd mee!vv SaestumDonderdagavond, 24 september, PVC. Inde dartruimte van voetbalvereniging PVCstaan groepjes mensen druk te praten.Hier en daar wordt gelachen, anderen zijnin serieus overleg. Enkele kennen elkaaral, anderen zijn nog vreemd voor elkaar.Om 19:30 uur wordt iedereen verzocht omplaats te nemen. Het School en Voetbaloverleg Utrecht, onder leiding van deKNVB, gaat van start. School en Voetbal?Wat is dat? Wie doen daar aan mee? Wathebben wij als vereniging, school of wijkhier aan?De samenwerking tussen de drie genoemdepartijen is van groot belang voorde mate van succes en de continuïteit vandit project. Allemaal streven zij hetzelfdedoel na: meer kinderen voorzien van eenstructureel sportaanbod. Dit om gezamenlijkproblemen als overgewicht, hangjongeren,polarisering, sociaal isolement,gebrek aan discipline en sociale vaardighedente voorkomen. Naast al deze sociaalmaatschappelijke doelstellingen isvoetbal natuurlijk erg leuk, dus moet datvooral de insteek zijn om de kinderen aanhet voetballen te krijgen.Op de foto van links naar rechts Joost van Scherpenzeel, Remco Kaper, Wendyvan Scherpenzeel, vrijwilligerster van KIKA, Martin van Denderen, Martin vanScherpenzeel, Marian van Doorn, Wim van Leusden, Ingrid Stalma, Ton Oostveenen Jeroen ZeelenbergSchool en Voetbal is één van de pijlers vanhet overheidsproject Tijd voor Sport/MeedoenUtrechtse Jeugd door Sport. Vanuithet landelijke Tijd voor Sport project, waarde KNVB één van de uitvoerders van is,wordt sportstimulering onder de jeugd bevorderd.In eerste instantie wordt er ingezetop de organisatie, structuur en(ouder)participatie binnen de amateurverenigingen.Zodra verenigingen sterk genoegzijn wordt het wervingstraject Schoolen Voetbal ingezet. Bij dit traject wordt ereen structurele verbinding tussen de vereniging,de scholen en de wijk gerealiseerd.Dit met als doel om meer jeugd aanhet voetballen te krijgen bij een vereniging.Medio aprilkreeg RoyMassop vanhet D-teamtot zijn groteschrik, en natuurlijkookvan zijn oudersRené enAnita, tehoren dat hijkanker haden dat hijdaaraan behandeldmoest worden.Deze kurenheeft hij doorzijn inzet, die hij ook op het veld laat zien,goed doorstaan. Ook kreeg hij veel steunvan o.a. zijn voetbalmaatjes en andereleden van SVL, waaronder 1ste elftalspelerBarry van Leeuwen die zelf in zijn jeugdjarenook met kanker werd geconfronteerd enook door te kuren zijn ziekte toentertijdoverwon. Begin augustus kreeg de kanjer tehoren dat hij schoon was. Op 12 septembermocht hij de officiële aftrap verrichten vande eerste competitiewedstrijd tegen DOVOen van zijn eerste wedstrijd na zijn ziekte.Hij voelde zich zo goed dat hij de hele wedstrijdwel wilde spelen, maar zijn vaderTijdens het overleg waren er zes verenigingenaanwezig, te weten: Kismet, Elinkwijk,Faja Lobi KDS, Magreb ’90, VVOO enDESTO. Daarnaast waren er beweegmakelaarsen brede schoolcoördinatoren aanwezig.Deze verenigingen en partijenzullen komend seizoen betrokken wordenin het School en Voetbal traject. Gedurendeeen aantal weken zal het sportaanbodtijdens de gymlessen op schoolverzorgd worden door de trainers van debetreffende voetbalvereniging. Zij verzorgen,met de vakleerkracht, een leuke voetbalinvullingvan de gymles. Tegelijk makenzij de kinderen warm voor enkele kennismakingstrainingenop de voetbalvereniging.Na een aantal weken zullen dekinderen die geïnteresseerd zijn meekomen trainen bij de vereniging. Wanneerzij enthousiast blijven worden ook de ouderser bij betrokken en kan de jongere ingeschrevenworden bij de vereniging.De komende weken zullen in het tekenstaan van goede afspraken maken met deverschillende betrokken partijen. Vervolgenszullen de trajecten op de basisscholengaan starten. Wij zullen u, als RondomVoetbal lezer, op de hoogte houden vanhet verloop van de trajecten. Hopelijk wordenandere verenigingen ook enthousiasten zullen zij meer samenwerking zoekenmet lokale partners. Want, meer jeugdaan de leukste sport van Nederland krijgen,wie wilt dat nu niet?hoera! Roy is kankervrij!René, die tevens leider is, moest zijn enthousiasmewel even temperen, maar zijn debuutverliep prima en ze stapte met een 5-1overwinning blij van het veld af. Helemaalblij waren zijn ouders René en Anita en natuurlijkheel SVL dat D-tjes weer compleetwaren. Roy schreef hierna nog een mooiebedankbrief. Hallo Allemaal, Zoals jullie inhet vorige clubblad konden lezen heb ik op21 juli gehoord dat ik helemaal schoon ben.Ik moest daarna nog 1 chemo kuur krijgenen die was 9 augustus klaar. Eerst verteldede dokter dat ik in het ziekenhuis moest blijventotdat mijn waardes helemaal goedzouden zijn. Maar toen de dokters op 10augustus zeiden dat ik de volgende dagnaar huis mocht was dat helemaal fijn enkon ik thuis verder herstellen en op krachtenkomen. Dan kon ik ook weer lekker naarbuiten en fietsen om aan mijn conditie tewerken. En vooral weer lekker spelen metmijn vriendjes, inmiddels heb ik ook alweereen beetje getraind en mocht ik de aftrapgeven bij de eerste wedstrijd van het seizoenen heb ik even meegevoetbald, ikvond dat erg leuk. Ook mocht ik van dedokter weer voor halve dagen naar school,wat ik erg fijn vond. Ook vond ik het heelfijn om zoveel post te ontvangen thuis en inhet ziekenhuis en hiervoor wil ik iedereenheel erg bedanken, ook voor alle lievewoorden, ook namens mijn ouders René enAnita, heel veel groetjes van Roy Massop.In juli heeft een achttal leden cq vrijwilligersvan SV Saestum deel genomen aan de NijmeegseVierdaagse. Zij liepen allen 50kmper dag en hebben het vierdaagse kruisjegehaald. Twee andere vrijwilligers van SVSaestum hebben er voor gezorgd dat dewandelaars voor, tijdens en na het lopenwerden voorzien van eten en drinken. Devsv VreeswijkVVJwandelaars zijn op zoek gegaan naar sponsorsvoor een bijdrage aan KIKA als zij deNijmeegse vierdaagse zouden uitlopen. Ditheeft in totaal € 4.549,- opgeleverd voorKIKA. Zaterdag 17 oktober is de cheque inde Saestum kantine overhandigd aan eenvrijwilligerster van KIKA.Na een moeizame start is het vlaggenschipvan vsv Vreeswijk erin geslaagd om3 wedstrijden achtereen om te zetten ineen overwinning. Hierdoor is men in hetlinker rijtje gekomen en heeft men zichtop een klassering bij de eerste vier. Hetspel vertoond een stijgende lijn en hetvertrouwen groeit. Een prima uitgangspuntom hiermee verder te gaan. Binnende jeugdafdeling van Vreeswijk is menmet een pilot begonnen voor de D- pupillenom via een nieuwe trainingsopzet hetniveau van de spelers omhoog te brengen.Onder de bezielende leiding van LiandoHarms en Edwin Werkhoven zijnvele trainers bezig om het nieuwe conceptten uitvoer te brengen. Enkele keren perjaar zal er een evaluatie plaatsvinden endaarna zal het systeem integraal ingevoerdworden. Een zeer ambitieus plan,waarvan de verwachtingen hoog gespannenzijn. Het complex van vsv Vreeswijkheeft een duidelijk herkenningspunt gekregen.De firma Kolenbrander Reclameuit Nieuwegein heeft ervoor gezorgd, datde naam vsv Vreeswijk in grote lettersboven op de rand van het clubhuis te zienis. Als vereniging zijn we daar zeer blijmee en bedanken Kolenbrander Reclamevoor hun medewerking. Binnen de damesafdeling is het initiatief genomen om meteen moeder elftal te starten. Dit jaar nogoefenen en trainen en dan in de toekomstdaadwerkelijk de strijd aangaan met andereverenigingen. Een initiatief, dat toegejuicht wordt en hopelijk vaste vormkrijgt. Wie mee wil doen kan zich opgevenbij de vereniging.Bij VVJ is de gerenoveerde kantine door deleden met grote dank aan de vrijwilligersvan de bouwcommissie weer in gebruik genomen.Vele VVJ-ers hebben nu eindelijkgeestelijk afscheid kunnen nemen van hunoude kantine waar het altijd knus en gezelligwas. VVJ huist nu 4 jaar in de oudeStichtse Boys kantine maar nu pas, na de renovatie,voelt het echt als thuis komen voorde VVJ-ers. Met veel aanpassingen zoals eennieuw plafond, nieuw bar-meubel en nieuwlicht plan is er een ambiance gecreëerdwelke de ambiance van de oude kantineoverstijgt.Ook de vereniging heeft een ware metamorfoseondergaan met de komst van een vrouwenteam, dit is de vereniging alleen maarten goede gekomen, de prestaties zijn nogniet echt je van dat maar daar wordt drukaan gewerkt/getraind. Op 22 november zalSinterklaas VVJ weer bezoeken waar eengrote VVJ kinderschare de goedheiligmanfeestelijk zal onthalen met sinterklaas liedjesen meer.VVJ de mooiste vereniging van Overvechtdaar gebeurt het.............. ben jij ook opzoek naar zo`n gezellige vereniging waaraltijd wat gebeurd dan ben je altijd welkom,sluit je aan bij de blauw witten en je gaat ernooit meer weg.


28NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 2 ADVERTENTIE


RONDOM VOETBALVROUW EN VOETBAL NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 229© FRANK ZILVER© FRANK ZILVERVROUWENVOETBALAnouk Hoogendijk"Mijn periode bij CSW was geweldig"Anouk Hoogendijk is een vaste waarde op het Oranje middenvelden dit seizoen ook aanvoerster van de FC Utrecht vrouwen.Miljoenen Nederlanders zagen haar afgelopen EK in de kwartfinalede historische penalty erin schieten. Onder deze miljoenenbevonden zich ongetwijfeld ook vele CSW'ers. De in Mijdrechtwoonachtige verdedigende middenvelder is nog maar 24 jaarmaar heeft er al heel wat jaren op zitten als voetbalster. Haar eersteclub: CSW uit Wilnis.Tekst: Nicole WartenbergAnouk Hoogendijk wasnog maar negen jaar oudtoen zij lid werd bij CSW."Op mijn negende ben ik bijCSW begonnen. De club is heelbelangrijk geweest in mijn eersteontwikkeling op voetbalgebied.Via het schoolvoetbalCSW Wilnis - oud speelsterAnouk Hoogendijkkwam ik in het Ronde Venenteam. We mochten vervolgenseen wedstrijd tegen een teamvan CSW spelen. Dat heeft metoen ertoe gezet om echt opvoetbal te gaan. Als je op voetbalging kreeg je voetbalschoenenkan ik me herinneren. Ikkoos toen echt de aller goedkoopsteuit in de winkel. Ik wistniet beter, ze zaten zo lekker."Haar eerste lessen op het gebiedvan techniek en later ook tactiekleerde zij bij CSW. Hoogendijk:"Ik heb eerst drie jaar bij meisjesgespeeld, toen maakte ik deoverstap naar de C jongens. Ikmocht daar meetrainen en heber vervolgens drie jaar gespeeld.In die periode speelde ik regelmatigdubbele wedstrijden.Eerst een volledige wedstrijdmet jongens en daarna nog eentjemet dames 1. Daar moet iknu niet meer aan denken! Maargoed, vroeger kon dat nog makkelijk."Niet alleen Hoogendijk is naCSW richting de top in hetvrouwenvoetbal gegaan. Ookploeggenoot bij Oranje AnnemiekeKiesel-Griffioen speeldein haar jonge jaren bij de clubuit Wilnis. "Toen ik net begon bijCSW ging Annemieke net naarSaestum dames 1. Ik kan menog goed herinneren dat zebloemen kreeg van de club bijhaar afscheid. Annemieke en ikschelen zo'n zes jaar. Het is natuurlijkerg leuk dat we afgelopenEK met zijn tweetjes op hetmiddenveld stonden. Twee meidenvan CSW."De periode bij CSW omschrijftHoogendijk in één woord als'geweldig'. "Ik heb zoveel goedeherinneringen aan mijn tijddaar. Van mijn periode bij CSWheb ik nog een aantal foto's.Deze bewaar ik goed." Bij demeisjes was haar eerste trainerNelleke Vrielink. Eerder dit jaarheeft Vrielink nog de eer gehadom de titel 'CSW'er van het jaar'in ontvangst te nemen. Al meerdan twintig jaar zet Vrielinkzich in voor de vrouwentak vanCSW. Inspanningen die beloondwerden in de vorm van successenop het veld en een grotegroei in aanmeldingen. Hoogendijkis er een mooi voorbeeldvan. De nieuwe trainster van deCSW dames dit seizoen is JannyTimesela. Geen onbekende voorHoogendijk: "Ik heb Janny alstrainster gehad in Oranje onder16. Leuk dat zij nu bij mijn oudeclub trainster is."Meisjes die met jongens voetballenstuiten soms op weerstandvan zowel spelers als hun ouders.In het geval van Hoogendijkwas daar bij CSW geensprake van: "Toen ik bij de jongensging voetballen werd ikdoor iedereen geaccepteerd.Door de jongens maar ook doorhun vaders en moeders. Ik hadnooit het gevoel dat ik in hunogen de plek van hun zoon inpikte.Toen ik wat ouder werdstimuleerde de club mij ook ommet dames 1 mee te spelen,maar dat is niet meer dan logisch.De club was altijd trots opme en hebben altijd meegewerktin mijn ontwikkeling.CSW is een warme en gezelligeclub. Ik vergelijk het een beetjemet Saestum waar ik later heenging. Ik hou daarvan. Mensendie elkaar kennen, elkaars wedstrijdenkijken en op de clubblijven hangen na een trainingof wedstrijd."PaspoortAnouk HoogendijkGeboren: 06-05-1985Geboorteplaats: UtrechtWoonplaats: MijdrechtHuidige baan: GymleraresHuidige club: FC UtrechtPositie: verdedigende middenvelderClubs:CSW, Argon, Legmeervogels,Saestum, FC UtrechtBijzonderheden: met Saestumkampioen Hoofdklasseen winnaar Super Cup ('04-'05 en '05-'06) KwartfinaleEuropa Cup met Saestum'06-'07Deze typische CSW sfeer is zelfsnu nog tot in Oranje voelbaarvoor Hoogendijk. "Meiden metwie ik vroeger gespeeld heb endie er nu nog spelen komen ookkijken bij interlands. Dan gaanze met een bus meiden op pad.In het stadion hangt er dan weleenseen spandoek met daarop'Anouk ex- CSW!'. Ook voorAnnemieke doen ze dat. Ontzettendleuk! Die meiden voelentotaal geen afgunst, maar zijnjuist trots op me."De profcarrière van Hoogendijkis nog in volle gang. Als een vanNederlands beste voetbalsters iseen terugkeer naar CSW uiteraardnog niet ter sprake. Maarals ze ver in de toekomst kijkt isdaar misschien wel kans op. Zezegt hierover: "Het is nu nogveel te vroeg om daarmee bezigte zijn. Maar ik heb wel altijdgezegd: ik sluit niet uit dat ik namijn profcarrière bij CSW terugzal keren.'Debuut in Oranje:06-08-2004 Nederland-Japan in ZeistAantal interlands: 46Rugnummer: 6Sterke punten: koppen eninzetVerbeterpunten: linkerbeenen lange bal


30NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 2 ADVERTENTIE


RONDOM VOETBALHOE IS HET MET... NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 231Hoe is het met…. Jan van HoutIn de rubriek..hoe is het met…blikken we terug met oud-trainerJan van Hout. Jan was als trainer in de jaren 80 en 90 werkzaambij clubs uit Utrecht, Werkhoven, Austerlitz, Zeist en Odijk. Degeboren Limburger haalde zijn HTS diploma in Heerlen enspeelde tot en met de A1 in de jeugd bij Roda JC. Jan over zijnvoetbalverleden: ,,Ik was net niet goed genoeg voor de betaaldejeugd, kwam daarvoor techniek tekort. Moest het voornamelijkhebben van inzicht en inzet”.De 59-jarige Van Houtkomt uit een sportievefamilie, zijn vader golddestijds als bekende scheidsrechter,was onder andere voorzittervanscheidsrechtersvereniging “deMijnstreek” en mocht in diehoedanigheid zelfs nog eengouden COVS speld in ontvangstnemen. Een neef van zijnvader was de bekende verzetstrijderen wielrenner “Jan vanHout” die eind jaren dertig werelduurrecordhouderwas enwaarvoor zo’n 5 jaar geleden opde Cauberg een monumentdoor Bernard Hinault is onthuld.Met de amateurs van VV Waubachuit het huidige Landgraafpromoveerde Jan, als speler, vande 4e naar de 1e klasse. Na zijndienstplicht als reserveofficier tehebben vervuld, verhuisde hijnaar Utrecht om bij de GeneeskundigeDienst op de toenmaligeKnoopkazerne te gaanwerken. Omdat hij in Zeist gingwonen vervolgde hij zijn carrièreals voetballer met een seizoenbij Saestum uit Zeist. Hetamateurvoetbal begin jaren 80boeide steeds meer en na eenoverstap naar de net opgerichtezaterdagtak van Hercules, besloothij het zelf voetballen tecombineren met het halen vaneen Trainer Coach III diploma.Jan: ,,Tijdens de cursus kwam almeteen een belletje van Aurorauit Werkhoven of ik trainerwilde worden. Ik ben bij dezezondagclub drie seizoenen trainergeweest en op zaterdagvoetbalde ik ook nog bij Hercules.Vervolgens heb ik ook nogmijn TC II diploma gehaald inmijn tweede seizoen bij Aurora.Ik zat ondermeer met Theo vanDuivenbode op de cursus en wezaten vaak na een cursusavondin de Bastille op het LeidschePlein, een echte Amsterdamsevoetbalverzamelplaats. Daarzaten we dan op maandagavondmidden tussen de Ajaxspelers,oud medespelers vanTheo en vele ander voetbal prominentenin.’’“Ik kijk terug op een fijne tijd inhet Utrechtse amateurwereldje”Na Aurora volgde twee seizoenenAusterlitz en daarna kwamUltrajectum op zijn pad.Jan: ,, Bij Ultrajectum heb ik anderhalfseizoen gezeten, je begrijpthet al, het laatste half jaaris het misgegaan. Ik maakte, naeen fantastisch eerste seizoen,het 2e seizoen niet af en hadachteraf spijt dat ik had bijgetekenden niet vol voor mijn“oude” club Hercules ben gegaanwaar ik toen in januarivergevorderd mee in gesprekwas. Al snel belde mijn andereOud trainer Jan van Hout, tweede van rechts,wist met een middelmatig elftal op het afgelopenjubileum toernooi van Austerlitz weer een puike prestatie neer te zetten.oude kluppie Aurora of ik delaatste vier maanden van hetseizoen wilde afmaken omdatde toenmalige trainer OmerUmut naar Turkije moest omzijn dienstplicht te vervullen.Het seizoen daarop ging Omernaar CDW uit Wijk bij Duurstedeen ik plakte er nog 4 seizoenenAurora aan vast. NaAurora werd ik door de voorzittervan Odijk gehaald om tijdelijkeen zieke collega tevervangen. Deze vervangingleidde uiteindelijk tot een langeren vast verblijf, maar door eenintern probleem zijn we tijdensde winterstop uit elkaar gegaan.Daarna nog een jaar Patria uitZeist wat tevens ook mijn laatsteclub werd.”Na een seizoen Patria moest Janin 1999 stoppen met het trainerschap,een bizar auto ongelukgooide roet in het eten. Langerdan een half uur op een voetbalveldstaan was na het ongelukniet meer mogelijk. Jan: ,, Mijnvrouw en dochter zaten in depaardensport en die hielp iknog weleens met het vervoer.Op de snelweg raakte een vande paarden overstuur waarop ikde auto met trailer naar devluchtstrook dirigeerde. Tijdenshet uitladen raakte het paard inpaniek, drukte me tegen devangrail en sleurde me overdiezelfde vangrail het talud af,einde trainersloopbaan”.De huidige inwoner uit Odijkbleef echter nog volop ambitiesbehouden. Op zijn vijftigste studeerdehij nog psychologie aande Universiteit van Amsterdamen werd hij een gecertificeerdarbeids- en organisatiedeskundige.Met deze certificering opzak was hij daarna tot zijn zevenenvijftigstewerkzaam bij dearbodienst van de defensie. Jan:,, Door een reorganisatie deedzich een mooie kans voor ommet een soort vervroegd pensioente gaan. Ik heb die kans uiteindelijkmaar gegrepen. Geletop de huidige ontwikkelingen,blijkt achteraf een hele goedekeuze. Ik volg het amateurvoetbaluit deze buurt nog slechtsop afstand. Soms heb ik nog weleens contact met een van declubs waar ik gewerkt heb,zoals laatst bij het jubileum vanAusterlitz. Tegenwoordig ben ikwel lid van de vrienden van deFC en dus in ieder geval bij elkethuiswedstrijd in het FC Utrechtstadion te vinden. Daar ontmoetik met veel plezier oud-collega’sals Joop van Maurik en AndreKalmijn, met die laatste heb ikal contact sinds mijn TCII-opleiding.Op dit moment heb ik nog eenmanagement adviesbureau, gespecialiseerdin personal- enteamcoaching. Ook voor arbeids-mediationkun je bij mijterecht. Tevens help ik met veelplezier mijn huidige vrouwMieke met haar Primera tabakswinkelin Odijk. Ik kijk terug opeen fijne tijd in het Utrechtseamateurwereldje”.BuitenbeentjeDoor Martin DonkerMartin Donker is oud-sportjournalistvan het Utrechts Nieuwsblad.Hij schrijft nu voorVoetspoor – boek op maat – (jubileumboeken,levensverhalen,sportboeken), dat de UtrechtseVoetbalbibliotheek introduceerdemet JP CLUBICOON, TONNY enUROPA. De succesvolle seriekrijgt volgend jaar een vervolg metNOL, een biografie over Nol deRuiter en het jubileumboek 40JAAR FC UTRECHT. Meer informatieop www.voetspoor.nlJacob Lensky grijpt liever naar een boek over filosofie of geschiedenis dan naar dejoystick van een videospelletje. De nieuwe linksback van FC Utrecht vindt gamenzonde van zijn tijd. Lensky veracht wel meer zaken die tot de zeden en gebruiken vantrainingscentrum Zoudenbalch worden gerekend. Tot een potje poker laat de Canadeeszich niet verleiden. Ook pijltjes mikken op tops, triple of bull's eye – vroegerheette dat vogeltjepik, nu darts – is niet aan hem besteed. Tafelvoetbal? Te stompzinnig.Het is maar goed dat dat buitenbeentje wel enorm van voetbal houdt. Anders was hetdoek al lang gevallen. 'Profvoetballers zijn mijn types niet', gooide hij in een opzienbarendinterview met Voetbal International al zijn collega's op een hoop.En het doek víel al twee keer. In 2005 hield Lensky het als tiener niet meer uit bij Celtic.In Glasgow had hij zich 'kwetsbaar' opgesteld. En dat is, we weten het allemaal, dodelijkin de voetballerij. In augustus 2008 herhaalde de geschiedenis zich bij Feyenoord.Het vertrek een jaar eerder van trainer Erwin Koeman, met wie Lensky een warmmenselijk contact had, kon de speler maar niet verwerken. De grote jongens in Rotterdamnamen dat eigenzinnige pikkie niet helemaal serieus. Jacob raakte depressief. Zijnovergevlogen ouders, Tsjechische migranten, smeekten Feyenoords clubleiding hetcontract met hun 19-jarigezoon te verbranden. Datgebeurde. Terug in Canadakwam Jacob Lensky langzaamop krachten. Hij voelde geen sociale druk meer. Hij werd weer zichzelf. Halloweenvierde hij als gothic en bij dat feest viel hij voor de duivel. Achter het masker bleekeen lief meisje te schuilen, zijn huidige vriendin. Jacob ging op stap met zijn ouwe maatjes,bezocht popconcerten, kreeg weer zin in het leven. En hij kreeg weer zin in voetbal.Bij Vancouver Whitecaps liet hij na de kerst zien dat hij het spel nog niet wasverleerd. Ook zijn ambities kwamen weer boven. Jacob, 20 intussen, wenste zelfs terugte keren naar Europa. Edwin de Kruijff, hoofd scouting van FC Utrecht, kreeg lucht vandie ambitie en haalde hem naar Jong FC Utrecht. Op proef. In no time verdreef de Canadeesde Roemeen Nesu uit de basis van het eerste. Lensky toonde zich gretig, bezield.Dat bewees hij wel na zijn goal tegen Sparta. Hij juichte zo fanatiek dat hij zichverstapte, een spierblessure opliep en zijn stem verloor. Hij kon er meteen uit.Bij FC Utrecht schijnt Lensky zich anders te gedragen dan bij Feyenoord. Zelfbescherming– om niet opnieuw beschadigd te raken als hij zich open en kwetsbaar opstelt.Als zijn ploeggenoten gaan slapen, kaarten of gamen, verdwijnt Jacob van het toneel,een iPod op het hoofd. De heren van het schaduwbestuur zien hem wandelen aan deoverkant, langs het lover. De linksback is dan verdiept in de klanken van de Pixies, dealternatieve rockband uit Boston die in 1988 uit zijn slof schoot met Where Is MyMind.Lensky is ook fan van Nirvana, de grungeband van leadzanger en componist Kurt Cobain,met wie het zo akelig afliep. Cobain raakte verslaafd aan de heroïne en probeerdeeen paar keer zelfmoord te plegen. Dat lukte in 1994. In een Romeinse hotelkamernam de popster eens vijftig Rohypnol-tabletten, plus een fles champagne voor desmaak. Die poging mislukte. Een paar weken later klauterde Cobain over de muur vande ontwenningskliniek. Hij vluchtte naar zijn villa in Seatlle en schoot zich in zijn tuinhuismet een jachtgeweer door het hoofd. Liever was Jacob Lensky een rockheld geweestdan een profvoetballer. Hij toont kennelijk ook een fascinatie voor spiritisme,duisternis en subculturen. We mogen hopen dat hij niet in de voetsporen van zijn muzikalehelden treedt. Cobainging ten onder aan de ondraaglijkelast van het bestaan.Frank Black,leadzanger en tekstschrijver van de Pixies, laat zich inspireren door werk, leven endood van Herman Brood. In 2008 bracht Black met Angels Come To Comfort You nogeen hommage bij Broods graf.“Laat Jacob lekker zijn gang gaan.”Maar laten we ons over Jacob Lensky geen zorgen maken. Onlangs beloonde FCUtrecht zijn levenslustige spel met een sterk verbeterd contract. Zijn medespelers reageerdennuchter op dat VI-interview. Senior scout Nol de Ruiter gaf hem zelfs eencompliment. 'Blijf maar lekker jezelf, jongen'. En Utrechtser dan de reactie van trainerTon du Chatinier kan ik het niet verzinnen. 'Laat Jacob lekker zijn gang gaan. Zolang hijhier niet met een touw langs het veld loopt, zie ik het probleem niet.'


32NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 2 KAMPIOEN VAN TOEN‘We konden van iedereen winnen, echt!’Bij Midlandia regeerdeKAMPIOEN VAN TOENIn deze serie wordt een kampioenselftalvan welleer teruggehaald. RondomVoetbal kijkt terug in de tijd aan dehand van betrokkenen en artikelen uithet kampioensjaar. Wat is er van die alkampioenen geworden? Spelen ze nogof zijn ze uit beeld geraakt? Wie zijner trainer geworden?UTRECHT – Midlandia werd in het seizoen 1981/1982kampioen. De Utrechtse club voetbalde achter het FCUtrecht-stadion en had in die tijd een geweldig elftal metgezelligheid als belangrijkste factor. Helaas gingen na hetkampioensjaar een hoop spelers weg en zakte de clubweer naar een niveau lager. Inmiddels bestaat de club nietmeer. Rondom Voetbal haalt herinneren op met enkelespelers van destijds.Door Johan van der ZandeAkkie Huussen was éénzo’n speler die het gloriejaarmeemaakte. “Webegonnen dat seizoen heelslecht, pas na de winterstopbegon het te draaien. Een paarwedstrijden voor het eindewonnen we van HVC, terwijl deconcurrenten ook verloren. Toenwerd het ineens spannend, daarwas het alles of niets bij dat elftal.“Het ging vaak niet zo makkelijk,en we hebben best veelgeluk gehad. We hadden natuurlijkeen aardig ploegje,want als het liep, ging het ookals een trein. Na de winterstopwas een half kansje raak. Zelfmaakte ik er dat seizoen zestien.Veel spelers hadden ook vanafeen andere kijk op nagehouden.“We hadden echt twee verschillendegroepen in het elftal. Eenserieuze groep, en vooral bloedfanatiek;en een groep – waarikzelf toe behoorde – waar hetaltijd feest mee was. We hieldensoms te weinig rekening metvoetbal en vonden gezelligheiden een biertje belangrijker.”“En dat was jammer, want weheel veel aardige talenten. Naarmijn mening hebben we er teweinig uitgehaald. Sommigespelers hadden nu eenmaal nietde drang om optimaal te presteren.De trainingsavonden warenecht een feest. De derde helftwas voor een hoop erg belangrijken drank speelde hierin besteen grote rol. Dat krijg je ook alsje een elftal hebt waarbij zo’nzeven á acht jongens elkaar kennenvanaf de jeugd”, aldusNaam: Midlandia, opgericht: 13-05-1952Terrein: Sportpark ZoudenbalchClubkleuren: Rood shirt, witte broekCompetitie eindstand na 22 wedstrijden4e klasse 1981/1982Midlandia 22 27HVC 22 26LVV 22 25HMS 22 25Donar 22 23SEC 22 23Scherpenzeel 22 22De Vest. 22 21‘s Gravelande 22 19BFC 22 18Hoogland 22 18Amersfoorste Boys 22 17Akkie Huussen scoort voor Midlandiahadden we niet op gerekend.Uiteindelijk konden er nogzeven teams vlak voor het eindekampioen worden, bizar.”Volgens de vroegere linksbuitende jeugd samen gespeeld, datmaakte het wel uniek.”Ton Temming was zo iemand.Maakte het jaar van de glorieook bewust mee, maar heeft erTemming.Wim Oostingje was in het jaarvan het kampioenschap de trainer.Volgens Temmink eenkloon van Rinus Michels. “WeWat is er van de spelers geworden?RonDom Voetbal vroeg AkkieHuussen en Ton Temming omenkele spelers eruit te lichten.Ton over Midlandia in die tijd:“We hadden een geweldig elftal,maar het team was wel in tweegroepen verdeeld. De jongens diebloedfanatiek en serieus waren,en de jongens die graag eenpilsje lustte en gezelligheid hoogin het vaandel hadden staan.”Jan Sluik was de trainer, alwas hij in het kampioensjaarcoach van de B-selectie. Die manzat al zijn levenlang bij Midlandia.Een helerustigeman,echteenheer, heel relax. Pas na het kampioensjaarwerd hij de trainer vanhet eerste elftal. Woonde inUtrecht.Adrie Smits was de grensrechter.Ook een echte Midlandia man.Was wel altijd erg timide. Woontin Utrecht. Werkte destijds bij eenwaterleidingbedrijf. Heeft nu eenfunctie bij FC Utrecht, als manusje-van-alles.Rafa Anaya was de reservekeeper.Een hele talentvolle doelman.Was toen meer de jonge jongendie eraan kwam, had geen basisplaats.Jan Rietstra was de rechtsbuiten,een goede voetballer. Bekend inen buiten Utrecht destijds. Hij wasbij tijd en wijle niet af te stoppen,ongrijpbaar. Wel was het bij hemaltijd lang leven de lol. Woont inUtrecht. Werkte destijds in destandbouw.Dick Schouten was de spits. Eenechte. Een meester in koppen. Tevensde zus van Tineke Schouten.Hij was een stormram, kon alsgeen ander sleuren in de puntvan de aanval. Was bloedfanatieken kon zich dan ook soms irriterenaan zijn ploeggenoten. Beleefdehet voetbal als een prof.Woont in Woerden en is keuringsarts.Ton Temming was de linkermiddenvelder.Liep wat sloom, maarwas technisch begaafd. Flegmatiekespeler, ging zelden de duelsaan. Vormde samen met KeesjeTessel en Wander Brummel (topamateur,had betaald voetbalkunnen spelen) een sterk middenveld.Hij liep al op zijn 15e in heteerste. Woont in Utrecht en is aldertig jaar schilder, samen metzijn oud-ploeggenoot Ron van deLaan.Ruud Schoonhoven was devoorstopper. Ton groeide met hemop. Werkte bij de Spoorwegen enkwam daarom vaak donkerbruinaan op het trainingsveld, omdathij continue in de zon had gestaan.Woont in Utrecht.Marcel Kok (zwager van Akkie)was een verdienstelijke middenvelder.Kwam langzaam maarzeker in het eerste elftal. Marcelwoont in Utrecht en is metselaar.Ron van de Laan (zwager vanTon) was ook een spits. Pikte regelmatigzijn goaltjes mee.Hoorde ook bij de groep die altijdlang bleef hangen na trainingenen wedstrijden.Mos Temming was de elftalleider.Oom van Ton. Bekende voetballer,heeft in het verleden voor


RONDOM VOETBALMIDLANDIA NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 233de gezelligheidStaand spelers van links naar rechts: Jan Sluik, Adrie Smits, Rafa Anaya, Jan Rietstra, Dick Schouten, Ton Temming, Ruud Schoonhoven, Marcel Kok,Ron van de Laan, Mos Temming, Willem van der Lee;Gehurkt van links naar rechts: Gert de Geus, Peter Bijl de Vroe, Danny de Beer, Henny van de Stelt, Theo Wenning, Akkie Huussen, Louis Anaya, Kees Tessel.moesten hem altijd ‘meneerOostingje’ noemen. Dat deed jeook, want hij straalde echt autoriteituit. Het was echt net RinusMichels. Eigenlijk was het neteen typetje uit Jiskefet.”Temming weet ook nog goedwat grensrechter Willem van deLee (later pas voorzitter) nogwel eens deed. “Willem wasgrens in die tijd en haalde nogal eens smerige trucjes uit. Zoliep de rechtsbuiten langs endan liet hij die gast met één simpelevoetbeweging struikelen,schitterend.”Hij vervolgt zijn enthousiasteverhaal: “ Een geweldige vereniging,ik kom zo’n club inieder geval nooit meer tegen.De rekening kon je doordeweeksgewoon laten staan,spekkie voor de meester. Eenoergezellige tijd.”Maar hoe kan het dan dat zo’ngezellige club niet meer bestaat?“In 1988 ging de vereniging terziele. We hadden een houtenkantine waar altijd de bingowerd gehouden. Dit leverde altijdveel geld op. We kregenechter op een gegeven momenteen andere kantine, maar debingoavond was er niet meer.Hierdoor kwam er minder geldbinnen. Bovendien gingensteeds meer spelers weg – deechte clubmensen - en was erook meer bonje op het veld. Hetkaarsje ging gewoon uit.”Toch kijkt de voormalige middenveldermet weemoed terugnaar deze tijd. “We speeldentoen destijds tegen grote clubsals Holland, UVV en Elinkwijkop het Thorbecke-toernooi.UVV versloegen we serieus met5-0, 6-0. We haalden drie keerde finale, maar verloren ze welalle drie. Maar we konden goedmee met dat niveau, echt, wekonden iedereen verslaan. Bovendienstonden er altijd zo’ndrieduizend man langs de lijn,dat was wel een belevenis.”“Het mooie is dat we bij Hollandmet een stuk of tien mantot 23 uur in de kantine bleven.Bij Holland hé! Daarna gingenwe uiteraard nog stappen. Datheeft ons wel elke keer de finalesgekost. Ach, iedereen konoveral heen, maar de gezelligheidregeerde nu eenmaal. Destad, dáár ging het om.”onder meer Feyenoord gespeeld.Hij was één van de eerste voetballersuit Utrecht die voor deRotterdammers ging spelen. Mosoverleed enkele jaren terug.Willem van der Lee was devoorzitter. Draaide zo’n beetje declub in zijn eentje. Organiseerdeook altijd een goede bingo, waarveel mensen op af kwamen enwaar veel geld aan verdiendwerd. Regelde ook altijd nieuwekleding. Was buschauffeur vaneen touringcar.Gert de Geus was de verzorger.Had een hart van goud. Zag datde gezelligheid de overhand nambij de jongens en zat dan altijdhoofdschuddend ‘zonde diedrank’ te roepen. Woont inUtrecht.Peter Bijl de Vroe was voorstopperen reserveaanvoerder.Tevens het stapmaatje van Ton.Woont in Utrecht en heeft 2 á 3restaurantjes in de Domstad.Danny de Beer was de linksback.Het was bij hem ‘kop naarbeneden en gaan’. Kon doorgaantot het bittere eind, wasbloedfanatiek. Was altijd nadrukkelijkaanwezig, het hoogstewoord. Dronk echter geen druppelalcohol. Heeft een stomerij inzijn woonplaats Utrecht.Henny van de Stelt was dekeeper. Er was toen veel concurrentie,maar hij won die. Waseen timide, serieuze jongen.Maakte nooit ruzie. Werd ookwel ‘Thomas Magnum’ genoemd,vanwege dito donkereharen en snor. Woont in Utrechten werkt bij een verzekeringskantoor.Theo Wenning was de rechtsback.Was super fanatiek, had bijwijze van het schuim op demond. Hij ging tot het uiterste.De ‘Berti Vogts’ van Midlandia.Dronk ook geen alcohol. Woontin Utrecht en heeft een goedebaan bij de onderhoudsdienstvan Mitros.Akkie Huussen was de linksbuiten.Volgens Ton een supertalent.‘zo zie je ze nog maar weinig opde tv’. Was sterk aan de bal, eenechte voetballer. Was heel snelen amper af te stoppen. ‘Niet tegeloven, zo goed’, aldus Ton.Woont in Utrecht en is ook schilderals beroep. Een echt voetbalbeest,gaat vaak op zaterdag enzondag voetbal kijken.Louis Anaya was een verdediger.Een bikkelaar. Vanaf jongs afaan bij Midlandia. Ton zag hemvroeger drie á vier keer in deweek. Altijd voetballen.Kees Tessel was de rechtsbuiten.Groeide ook op met Ton.Kon verschrikkelijk goed voetballenvolgens Ton. Kon op zijngemak meekomen in de top vanhet amateurvoetbal. Woont inUtrecht en werkt in het ziekenhuis.


34NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 2 ADVERTENTIE


RONDOM VOETBALTRAINERSTAAL NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 235trainersMAGAZINEvakblad voor de moderne voetbaltrainerwww.trainerssite.nlvv Montfoort trainer Marinus Dijkhuizen:De geboren ‘s-GravenzanderDijkhuizen is geen onbekendein het Utrechtsevoetbal. Van 1999 tot 2001kwam hij nog uit voor deFC Utrecht. De FC werdgeen groot succes maarMarinus bleef in de regiowonen met zijn vrouw entwee kinderen. Het trainerschapis de volgendeuitdaging, zijn eerste ervaringendeed hij op bij dejeugd van de betaald voetbalorganisatie Top Oss.Momenteel is Marinus alshoofdtrainer verbondenaan 1eklasser vv Montfoort.De 37 jarige traineris ambitieus en wil wellichtin de toekomst opgaanvoor zijn CoachBetaald Voetbal om zo inde Topklasse of als assistent-coachbetaald voetbalaan de slag te gaan. Marinus:,, Het trainerschapboeit me enorm en ik vindhet enorm leuk om overvoetbaltactische zaken tepraten met onder andereex-collegea. Ik merk nu datik als trainer zieker vaneen nederlaag ben alsvroeger als speler''.Verzorgt voetballen waarhet plezier vanaf straaltMarinus Dijkhuizen (links)in gesprek met Rob ZomerHOE KIJK JE ALS TRAINERTERUG OP DE EERSTEWEKEN BIJ VV MONT-FOORT?,, Achteraf wel gemakkelijkerdan ik had gedacht. In hetbegin was het natuurlijk welspannend maar eigenlijk gingalles automatisch. Ik was ookgoed voorbereid doordat ik deselectie het afgelopen seizoeneen aantal keer aan het werkheb gezien. Als beginnendehoofdtrainer ben ik bij deideale club terecht gekomen.Op het veld gaat het aardig met11 punten uit 8 wedstrijden. Wehebben in de A-selectie bewustgekozen voor veel talentvollespelers. Het afgelopen seizoenwerd er door de stand van deranglijst noodgedwongen 'degradatievoetbal'gespeeld endat zie je nog terug in het spelals een soort erfenis. Op ditmoment probeer ik de spanningbij voornamelijk die jongespelers in de competitiewedstrijdente verminderen en de'angst' van het vorig seizoenweg te nemen. Spelers moetenmeer initiatief nemen en mogenfouten maken, spelers moetenonbevangen zijn''.JE FAVORIETE SPEELWIJZE?,, In mijn Cambuur periodespeelden wij destijds 4:3:3, demanier waarop wij daar toeninvulling aan gaven gaf veelbeleving. Dit probeer ik ook toete passen bij Montfoort. 4:3:3zorgt voor duidelijkheid, jeweet waar je aan toe bent enhet is makkelijk toe te passen.En het belangrijkste, we hebbenbij vv Montfoort de spelers ervoor.Met betrekking tot despelopvatting wil ik graagmeer vooruit gaan voetballen.Sneller druk naar voren, vanachteruit opbouwen en via hetmiddenveld naar voren".WAAR LOOP JE TEGEN AANALS AMATEURTRAINER?Bij eerste klasser 's-Gravenzande,mijn laatste club alsamateurspeler, maakte ik hetmee dat diverse spelers middenin het seizoen op vakantie gingen.Als trainer lijkt mij dat ergmoeilijk om goed mee om tegaan, bij Montfoort valt dat totnu toe erg mee. Als amateurtrainerzal ik daar nog wel eenstegen aan gaan lopen.Met betrekking tot de verzorgingzou ik graag het gat tussende wedstrijddag opzaterdag en de eerstvolgendetraining op dinsdag willen verkleinenzodat spelers met pijntjesen blessures eerderbehandeld kunnen worden.Verder is het jammer dat declub er niet aan gedacht heeftom bij de KNVB een aanvraagte doen om het 1e en 2e teamallebei tegelijkertijd thuis of uitte laten spelen. Op zulke momentenrealiseer je je dat je nietbij een profclub zit.SPELERS BETER MAKEN?Bij Montfoort hebben we individueletrainingen ingepast. Opmaandag is er de mogelijkheidvoor de spelers om individueletraining te krijgen, tot nu toemaken de spelers er goed gebruikvan en zien ze het voordeelervan in. Ik hecht er ookveel waarde aan omdat ik inhet verleden er zelf veel baat bijheb gehad. Ik weet dus uit ervaringhoeveel voordeel jeermee kunt creëren. Bij Excelsiorheb ik samen met RobBaan uren individuele trainingenondergaan waardoor ik eenveel betere voetballer ben geworden.WAT IS VOOR JOU EENZWARE TRAINING?Ik probeer het Verheijen modelte hanteren met mijn trainingen,te vaak intensief trainenmet weinig rust is niet goed.Maar op het goede moment eenzware intensieve training moetnatuurlijk kunnen. Met eenzware training denk ik aantwee uur lang trainen metonder andere een volle bak intervaltraining met 3:3 of 4:4met 1 minuut werken en 1 minuutrust. Totaal 2 series van 6,dus in totaal 12 keer. In die 2uur komt ook snelheidstrainingaan de orde met een serie van 9x 5 meter. Ook een duurvormmet passen en trappen komtaan de orde waarbij ik steedsna verloop van tijd de afstandengroter maak. Als je ditgoed indeelt kan het een effectieveintensieve training zijndie de spelers als zwaar zullenervaren.PaspoortMarinus DijkhuizenLeeftijd: 37 jaarWoonplaats: VleutenClubs als speler (betaaldvoetbal): Excelsior, SC Cambuur,FC Utrecht, Dunfermline(Schotland), FC Emmen, TopOssClubs als speler (amateurs):Excelsior Maassluis(hoofdklasse) en 1e klasser ‘s-Gravenzandse SV, bij dezeclub op zijn 36e gestopt metvoetballenClubs als trainer: de C1, B1WAT IS VOOR JOU DELEUKSTE TRAINING?Als speler vond ik een grotepartij met 7:7, 2 grote goals en 2keepers en 1 vrije man een vande beste en leukste trainingen.Een partij, samen met de vrijeman en de 2 keepers spelen opbalbezit en de andere 7 kunnenscoren op de 2 grote goals. Voordeelvan deze training is dat dekeepers mee moeten voetballen,het element scoren aanwezig isen het positioneel veel vraagtvan spelers. Ik hou dan meestal2 x 4 minuten aan.en A1 bij Top Oss en bij ‘s-Gravenzandse SV individueletrainingen verzorgt, tevens opdit moment stage bij ExcelsiorFavoriete BVO trainer: MarioBeen (eerst alsspeler en laterals trainermeegemaaktbij Excelsior)Favorietespeler: Mitchelvan derGaag


RONDOM VOETBALDE FITTE VOETBALLER NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 237ADFYS Paramedisch Centrum; voor iedereen toegankelijkMONTFOORT – Ron Haanschoten zit met zijn fysiopraktijkAdFys al 23 jaar in Montfoort. Het opvallende aan depraktijk is dat twee clubs uit hetzelfde dorp bij hemkomen aankloppen voor blessures. Zowel de spelers vanVV Montfoort als MSV’19 gedijen het beste bij de gespecialiseerdebehandelingen van ADFYS.Door Johan van der ZandeRon Haanschoten verteltdat het langzaam zo is gegroeid.“ Het is gaandewegzo gegaan. Bij MSV’19begonnen we begin 2000 metsportblessurebegeleiding. Wedoen revalidatietraining, zowelin de praktijk als op het veld.Het is voor iedereen toegankelijk.Binnen het fysiotherapeutischcentrum is namelijk eenspeciaal sportgedeelte. Tot aanWoerden komen mensen hiernaartoe. Op dinsdagavond hebbenwe een speciaalsportspreekuur voor blessuresdie in het weekend zijn ontstaan,zo kunnen we snel mensenin het herstel begeleiden.”Haanschoten vertelt verder:“Onze therapeut stoomt de spelerklaar in zijn herstel. Je ziet tevaak dat spelers te vaak te snelwillen. Dit levert vaak snelnieuwe blessures op. We hebbenook een diëtist in dienst. Ditvinden de meeste mensen ookerg interessant. Het is gewooneen leuke invulling binnen onzepraktijk en aan beide kanten bevalthet.”“Ik ondersteun de sportfysiotherapeutenhier. Zo hebben weMark van Loo van de KNVB.Hij is begeleidt daar een KNFBelftal. We kijken ook veel naarde mens achter de blessure.Naar de totale mens. Hoe steektde mens sociaal en emotioneelin elkaar? Zo komen we ooksneller tot oorzaken van blessures.Bovendien hoor je veel vanspelers, dingen die ze normaalgesproken niet prijs geven.”Wat wil Haanschoten metADFYS bereiken? “We willenmet onze praktijk voor Montfoorten de regio dé partij voorsportklachten zijn. We gaan ooksportclubs uitnodigen om voorlichtingte geven over sportgezondheidsbeleid. Binnen depraktijk zijn veel specialisatiesaanwezig met bovendien goedefaciliteiten. We willen gewoonop een hoog niveau sporters begeleiden.”Ondanks al deze futuristischemaatregelen ziet hij nog steedsdezelfde blessures terugkomen.“Het zijn toch vooral de knieëndie onder het voetbal lijden.Kruis- en binnenbanden zijnveel voorkomende blessures.Vroeger zag je dat veel minder,maar toen lag het tempo ookveel lager. Ook gescheurde enkelbandenzie je nog vaak voorbijkomen. Hamstrings zijn ookeen probleem, maar dat komtomdat de opbouw vaak nietgoed is van het herstel. Daardienen wij dan juist voor.”“VRIENDEN” VAN RONDOM VOETBALRondom Voetbal heeft ook een eigen netwerkgroep, namelijk de "Vrienden" van Rondom Voetbal. Voor deze "Vrienden"organiseert Rondom Voetbal elk seizoen twee (sportieve)netwerkbijeenkomsten. In een open en vriendschappelijke sfeerworden kennis, ervaring en inzichten uitgewisseld met als doel elkaar te inspireren, scherp te houden, te ondersteunenen kansen toe te spelen. Inclusief dranken en diner/buffet. Vanaf nu laten wij elke krant een van deze 'vrienden' aan hetwoord komen, het spits wordt afgebeten door Hans de Wit, uitbater van Number4.Ook u kan 'vriend' worden van RondomVoetbal en u aansluiten, 45 ondernemersgingen u al voor. U kunt contact opnemenmet Rob Zomer tel.nr. 06-14281531, mailenkan ook: robzomer@rondomvoetbal.nl.Hans de Wit, uitbater van vv de Meern & NumberFourIn 2004 trok, de voormalig KPNservicemonteur, de stouteschoenen aan en kreeg na eenreorganisatie op zijn werk demogelijkheid de kantine van vvde Meern pachten. De combinatiekantine pachter en trainer bijdezelfde club heeft nooit problemenopgeleverd. Sterker nog, inhet seizoen 2007/2008 werd hijkampioen met vv de Meern.Twee seizoenen op rij heeftHans de Wit al geen club meeronder zijn hoede. Dit alles heeftte maken met zijn werkzaamhedenin de kantine van vv deMeern en een nieuwe uitdaging,namelijk het partycentrumNumber4 (voorheen Rode Hart)waar hij sinds 1 januari 2009 alsuitbater verantwoordelijk is.Een nieuwe club als trainer sluitHans niet uit maar op dit momentis het niet te combineren.Elke thuiswedstrijd van de FCUtrecht is Number4 het homevoor de supportersverenigingvan FC Utrecht. De evenementenlocatieheeft een indrukwekkenduitzicht op het voetbalveldvan FC Utrecht. Bij NumberFour kunt u terecht voor al uwzakelijke bijeenkomsten, personeelsfeestenen recepties meteen capaciteit tot max. 1300 personen.De horeca heeft Hans altijd algetrokken, het begon, voor defun, met een klein eetcafé inDen Dolder. Bij de Meern zochtenze een nieuwe pachter enwisten ze van de horeca ambitiesvan hun toenmalige trainer.Van het een kwam het ander.Number Four is echter weer eenstap verder.Hans ,, Number Four is eenmooie uitdaging, wij organiserengrote (muziek)feesten, bruiloftenen partijen. De stillekrachten achter de horeca ambitieszijn mijn vrouw Jacquelineen bedrijfsleider Joop Blankenstein.Als ondernemer ben jenatuurlijk afhankelijk van goedpersoneel en gelukkig zijn wijvoorzien van goede mensen dieelke week weer vol aan de bakmoeten. Ik ben "vriend" gewordenomdat ik Rondom Voetbaleen warm hart toedraag. MetNumber Four zijn wij tevens devaste locatie voor de jaarlijkseRondom Voetbal feesten. Ik benook vaste adverteerder omdat ikmet de krant rechtstreeks incontact kom met een voor mijbelangrijke doelgroep zodat ikkan melden dat wij met NumberFour de ideale locatie zijnom een mooi (voetbal)feest tegeven".Binnenkort inNumberfour:11 decemberDJ avond met o.a DJ Jeanvan 22.00 tot 01.00 uur.19 decemberSoul avond met o.a Timelessvan 20.00 tot 01.00 uur.Paspoort:De 48 jarige Utrechter Hansde Wit speelde in totaal 25jaar bij de amateurs vanDOS en Elinkwijk. Als hoofdtrainerwas hij werkzaam bijDOS, vv De Meern, Montfoorten SO Soest. Met delaatste club promoveerde hijvan de 2e naar de 1e klasseen met zijn laatste club vv deMeern werd Hans twee seizoenengeleden kampioen inde derde klasse. Dieptepuntin zijn carrière als coach wasde beslissingswedstrijd metMontfoort voor promotienaar de hoofdklasse. TegenSDC Puttenzorgde eendoor richtingverandertschot een minuutvoor tijdde beslissingin het voordeelvan dePuttenaren.


38NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 2 CROSSPASS“Excuses aan Ruud“In mijn ontwikkeling als trainermaak ik natuurlijk gretig gebruikvan de ervaringen die ikzelf heb gehad met trainers. Zoliet Dick Gerwig mij bij Houtenna de training soms op één specifiekonderdeel trainen. Hierwerd ik sterker van en ik probeerdat nu over te brengen opmijn aanvallers. Aandacht voorhet individu dus. Voor het omgaanmet problemen en teleurstellingenbinnen een selectieheb ik veel geleerd van JohnDoeser. Zijn kalme en rustigekijk op zaken heeft mij leren relativereni.p.v. als een bezeteneachter bepaalde dingen aan tehollen en te vliegen. Voor hetcreëren van een goede sfeer binnende groep kan ik een beroepdoen op voorbeelden die mij bijzijn gebleven van WillemSchreijer. De gangmaker bij uitstekdie iedere selectie aan zijnkant kreeg. Onze weekendjesweg waren fantastisch, Culemborgwas standaard Kuilenburgen zijn Engelse uitspraken zoals“wan tats voetbal “, om aan tegeven dat we de bal 1x moestenraken, waren hilarisch. Op zaterdagochtendtijdens de inhaaltrainingkonden we latjeschieten voor een nummertje inde Duitse lotto, ik weet bijnazeker dat de mensen die metWillem gewerkt hebben nuglimlachen. Zijn wedstrijdbesprekingenhadden veel wegvan korte conferences waarFreek en Youp jaloers op zoudenzijn geweest. Die man waszo goed in teambuilding en hetmotiveren van spelers, uniek!Uiteraard neem ik niet alleen depositieve dingen als bagageCOMPLEX TESTmee, ook de negatieve ervaringenhelpen mij verder. Zo werdik ooit door Ruud Vork bij Herculesuit de selectie gezet. Wezaten in een hele moeilijke periodein de competitie waarin opdat moment bijna alles werdverloren. Ik had 's ochtends inhet tweede gespeeld in Amsterdamom daarna snel naar DeMeern te gaan om op de bankplaats te nemen bij het eerste,zonder eerst even wat te eten. Jevoelt hem waarschijnlijk al aankomen.Nog voor de rust begon mijnmaag te knorren en liet ik iemandeen broodje bal halen omdie in de rust op te eten. Eendomme keus natuurlijk omdatdit kwaad bloed kan zetten,zeker bij een trainer die het quaresultaten moeilijk heeft. Hetleek zo onschuldig maar voorRuud was dit waarschijnlijk eenreden om de toon te zetten enheeft hij besloten om mij uit deselectie te zetten. Soms neemteen trainer drastische maatregelenom te proberen het tij tedoen keren. Achteraf kan ikhem wel begrijpen en hij eindigdehet seizoen volgens mijzelfs nog met promotie naar deeerste klasse. En tja … een winnendetrainer heeft altijd gelijk!Maar wat is dan het probleem?De manier waarop! Het wasdinsdagavond, anderhalf uurvoor de training, ik had mijn tasal ingepakt toen de telefoonging. Ruud aan de lijn, hij beldeop om te vertellen dat ik nietmeer welkom was in de selectie.Nou, das lekker. “In het zesdeof elfde is misschien nog plaats,daar ga ik niet over” antwoorddeRuud toen ik vroegCOLUMNPATRICK DE RUIJTERhoe het nu verder moest. Ik bedoeldeeigenlijk wanneer we elkaarzouden treffen om erverder over te praten, Ruuddacht echter een stapje verder.Op dat moment had hij wat mijbetreft zijn naam mogen veranderenin Ruud Hork. Dat doe jetoch niet per telefoon, ik vonddat zó onpersoonlijk. Hoe hetgesprek verder verliep kan ikmij eerlijk gezegd niet meer preciesherinneren. Wat ik wel weetis dat ik uiteindelijk uit kwaadheidde hoorn erop gooide, toenduidelijk werd dat hij niet openstond voor een gesprek.Waarom kon hij niet een uurwachten en mij op de club persoonlijktoelichting geven, faceto face? Ik zal een speler dusnooit op die manier benaderen.Gewoon om de tafel gaan zitten,even apart, elkaar recht inde ogen kijken, kunnen zeggenwat je vind en aanhoren wat deander te zeggen heeft. Dan kanje altijd nog vasthouden aan jevoorgenomen beslissing of nogbeter, je voorgenomen beslissingintrekken. Toch heb ik achterafwel spijt gekregen, ik had gewoonde eer aan mijzelf moetenhouden en de samenwerking opeen correcte manier moeten afsluiten.Ik had het eigenlijk ook niet verwacht.Tijdens het trainingskampin Valkenburg had ik zomet hem gelachen, wat eendroogkloot. In augustus kwamhij 's avonds nog naar het ziekenhuistoen ik geopereerd wasaan een acute blindedarmontsteking.Ik weet nog dat ik nietmocht lachen van de verpleegstersomdat mijn wond anderspijnlijk begon te trekken. Maarwat hebben we gelachen.........en wat had ik dus een pijn.Dát was ook Ruud. Alle plussenen minnen bij elkaar opgeteldtoch een fijne vent om mee tewerken. Ruud, van deze gelegenheidwil ik gebruik makenom mijn excuses aan te bieden!Patrick de RuijterKijk op: www.rondomvoetbal.nlsv GEINOORDIedere editie beoordeeltRondom Voetbal het complexvan een amateurverenigingin de regio aan dehand van een aantal vastecriteria. Deze maand bezochtWouter Bongers hetterrein van SV Geinoord inNieuwegein op zaterdag 17oktober 2009.Naam complexDe thuishaven van Geinoord isSportpark Parkhout, niet toevalliggelegen op het adres Parkhout 1.LiggingDe groene zone in het zuidenvan Nieuwegein tussen het westenen het oosten is de idealeplek voor een grote amateurvereniging.En omdat SV Geinoordeen redelijk centrale liggingheeft, bestrijkt het de hele woonplaats.VeldenHet hoofdveld ligt er als eenplaatje bij. Een vochtig kort geschorengrasmat zonder kaleplekken doet iedere technicuswatertanden van genot. Rondomveld 1 torenen grote bomen dienu in de herfst rood en geel kleuren.De aanwezige zon stelt hetgeheel in een sprookjesachtigdecor. Een tribune kan natuurlijkniet ontbreken bij de degradantuit de hoofdklasse. SV Geinoordbeschikt over vijf wedstrijdvelden,één kooiveld en een groot trainingsveld.De gemeente heeftvoorgesteld om een kunstgras teplaatsen waar zowel SV Geinoordals het kleine broertjeVreeswijk recht op hebben.KleedkamersTien armoedige kleedkamersschreeuwen om een grondige renovatie.Gelukkig voor de duizendleden is dewatervoorziening nog niet zolang geleden aangepakt, waardoorhet toch nog aangenaamtoeven is onder de vier douches.Maar de schreeuwende tekstenop de muur die in de loop vandecennia zijn aangebracht enchronische moddervlekken op demuur maken het wel een beetjeschrijnend. Wel zijn er serieuzeplannen om het kleedkamergebouwuit te breiden met vier extraruimtes.KantineHet plafond op lathoogte maaktde entourage een beetje benauwend,waardoor je het gevoelhebt in een grote keet te zijn beland.Een prachtige kersenhoutenbar is een positieveuitzondering. De grote beukentafels en bordeauxrode stoelenademen de jaren tachtig uit. Er isweinig creativiteit aan te pas gekomenom de kantine te voorzienvan wat franje en frutselswat een typische voetbalkantinenodig heeft.Broodje balHet balletje uit vet is prima inorde. Voor 2,10 euro wordt eenforse bal keurig met een mes geprepareerdvoordat hij zijn plekop het broodje vindt. Stevigehappen, zonder dat het vet langsje mondhoeken naar benedenkruipt, maakt het een heerlijkehartige versnapering. Iets meerkruiden en de maximale vijf ballenwaren een feit geweest.ToilettenEen ruime toiletvoorziening waardrie urinoirs en twee toiletten zijnaangebracht voorkomt wachtrijen.Nette zwarte scheidingswandenbezorgt iedere gebruikervoldoende privacy. Jammer datna het handen wassen de elektronischehanddoek geheel verbruiktis en dat de broek alsdroogdoek moet fungeren.TotaaloordeelSV Geinoord geeft met een schitterendelocatie en een juweel vaneen hoofdveld een goed visitekaartjeaf. Maar wanneer despelers zich moeten omkleden endaarna in de kantine de derdehelft inzetten, kakt het positievegevoel behoorlijk in. Het bestuurerkent de zwaktes en is al tijdenin gesprek met de gemeenteNieuwegein om de zwakke plekkenaan te pakken.


RONDOM VOETBALCROSSPASS NOVEMBER 2009 JAARGANG 4, SEIZOEN ‘09 -’10 NUMMER 239Jubilerend DSO/Ultrajectumin de wachtkamer voor OudFC UtrechtSVM Maartensdijk: Tegende stroom in begonnenUTRECHT – Eind augustus vierdeDSO/Ultrajectum haar 75- jarigbestaan. Een festiviteitenweekliet de mijlpaal niet onopgemerktvoorbij gaan. De club,die sinds de jaren tachtig eenmulticultureel gezicht heeft,wacht echter nog altijd op een reactievanuit Oud FC Utrecht om het jubileumjaar instijl af te sluiten. De veertigers die in 1994 het eersteelftal van DSO vormden, staan ongeduldig te trappelenom tegen de profs van weleer aan te treden.Voorzitter Dennis Butselaar baalt alleen dat hij maar geenreactie krijgt. “Ik ben van hot naar her gestuurd, maar ikheb nog niets mogen ontvangen op mijn mails. Eigenlijkhad de wedstrijd al in september moeten plaatsvinden”,aldus een ietwat bezorgde Butselaar. De laatste week vanaugustus vonden de activiteiten voor jong en oud plaats.De 55 jarige preses noemt de penaltybokaal voor de jeugdals hoogtepunt. Stefan Postma, in zijn jeugd verdedigde hijtot zijn veertiende jaar de kleuren van DSO net zoals IsmaïlAisatti, was de te passeren doelman voor de E en Fpupillen. Butselaar: “Volwassenen komen sowieso wel aanhun trekken. Het was geweldig om te zien dat onze jeugdzoveel plezier had tijdens de strafschoppen.” Ook een gebruikelijkereünie met de oud spelers en een feestavondmet regioartiesten ontbraken niet.De verhuizing naar het nieuwe sportcomplex aan de Vechtachter het ziekenhuis in Overvecht in 1982 noemt Butselaarals één van de highlights in de historie. Een armoedigcomplex aan de Zuilenselaan werd ingeruild voor eenprachtige accommodatie. Het was de tijd dat de Butselaaronderdeel was van het eerste elftal. Na DOS, HVC, SportclubAmersfoort trok de huidige beheerder van sporthal DeCultuurkampus naar DSO waar hij een plezierig verblijfhad. “Ronald Kornet is misschien wel de beste speler metwie ik speelde en die DSO ooit gehad heeft. Toen hij middenjaren tachtig vertrok naar Elinkwijk zeiden de mensen:Wat moeten ze nou met een spits uit de vierde klasse,maar een jaar later werd hij wel gewoon topscorer, echteen wereldvoetballer”, vindt de scheidend voorzitter die dehamer overdraagt aan John Bos.Momenteel is vijftig procent van de leden allochtoon enhanteert de club een ‘zero tolerance’ beleid om de orde tehandhaven: “Iedereen krijgt een kans bij ons, maar wanneerje je niet gedraagt, is het wegwezen.” Ook in de toekomststaat een verandering te wachten. In 2012 krijgt declub een fonkelnieuwe kantine dat bovenop de kleedkamersgebouwd wordt. De renovatie betekent een hufterproofsportpark en daardoor hopelijk een toekomst waarhet plezier de overhand heeft.Door Wouter BongersHet gedegradeerde SVM Maartensdijk is eenclub met een missie: Promoveren in het jubileumjaar.En dat moet een realiseerbare opgavezijn. Nu volgend seizoen de topklasse zijn intrededoet, betekent dat de top drie uit de vierdeklasse in mei het stapje omhoog maakt.In januari bestaat de vereniging uitMaartensdijk zestig jaar en hetbestuur droomt hardopvan zelfs de tweedeklasse dat een jaar ofvijf geleden op eenhaar na gemistwerd. “Het iseen unicum datbijna zestigjaar geledeneen aantalenthousiastelingenbeslotenom competitiefvoetbalte gaanspelen. Datpaste totaalniet bij hetstreng gelovigedorp. Wehebben moetenvechten om eenplaatsje, maar hetis wel gelukt”, verteltde huidige penningmeesterHans Nauta.Nauta, zelf ruim 35 jaar betrokkenbij SVM Maartensdijk, is trots datde club tegen de stroming in een forse groei heeftdoorgemaakt. Het ledental, afkomstig uit de kernenMaartensdijk, Hollandse Rading, Westbroeken Groenekan, staat momenteel op meer dan vijfhonderd.Ooit begonnen met atletiek en drie seniorenteamsfocust de vereniging zich momenteelonder andere op het damesvoetbal dat sinds desuccessen van de oranjedames enorm in trek is enzijn ook squashliefhebbers van harte welkom.Hans Nauta: “Ook trachten we met de beleidsplannende dorpscultuur dat winnen leuk en verliezenjammer is, los te laten. We denken dat wemee kunnen doen voor een stek in de tweedeklasse. Om dat te bewerkstelligen leiden we onzeoud eerste elftalspelers op voor Oefenmeestertwee en drie en proberen we ze aan ons te binden.”Vijf jaar geleden was ras SVM Maartensdijkman Wout van Ronkelaar met twee nacompetitiesheel dichtbij de tweede klasse. Met een kunstgrasveld,waar de club de gemeente nogsteeds dankbaar voor is, tweegrasvelden, en goede faciliteitenvoor alle ledendenkt het bestuureen vruchtbarevoedingsbodemvoor prestatieste hebbenneergelegd.En datmoet uiteindelijkleidentot eenglorieuseindevan decompetitieinmei.Eerststaat er 23januari eenreceptie tewachten vooronder andereleden en oudleden. Nadat allewedstrijden zijn gespeeld,barsten de festiviteiteneind mei los. Eenklaverjastoernooi, darten(beach)voetbaltoernooienen een clinic met spelersvan FC Utrecht staan allemaal op het programma.Op 29 mei sluit de activiteitenweek meteen mixtoernooi, een barbecue en een groot tentfeest.“Ooit begon de club zestig jaar geleden metdrie teams en nu vieren we met meer dan vijfhonderdmensen deze mijlpaal. Door middel van beleidsmatigekeuzes hebben we veel jeugd en delaatste jaren ook veel dames geworven”, eindigteen trotse Nauta, die in de jaren negentig ook nogeens twaalf jaar secretaris was.Heeft uw vereniging dejuridische zaken op orde?Na de vorige keer te hebben geschreven over de positievan amateurspelers in de topklasse en de ontwikkelingenomtrent de licenties van spelersmakelaars, schenk ik ditmaalaandacht aan enkele juridische aspecten van uw vereniging.In deze column kaart ik diverse juridischeknelpunten aan waar uw vereniging waarschijnlijk herhaaldelijkmee geconfronteerd wordt.Laten we beginnen bij de essentievan uw vereniging; ‘het voetballenin teamverband’. Om ditmogelijk te maken rekent u verenigingeen jaarlijkse contributie.Leden van de vereniging zijn –behoudens uitzonderingen –jaarlijks verplicht om de contributietijdig te betalen. Alhoewelvanzelfsprekend, blijkt dat verenigingenin de praktijk kampenmet grote aantallen wanbetalers,met dikwijls jaren contributieachterstand.Hoe lost uw verenigingdit op? Heeft uw verenigingeen intern incassotraject?Ook de organisatie van uw verenigingbrengt de nodige juridischrompslomp met zich mee.Zo dient u uiteraard uw statuten‘up to date’ te houden en moetende interne bevoegdheden enprocedures zwart op wit staan.Dit klinkt logisch, maar bij tallozeverenigingen zijn dezezaken gedateerd of nimmer opadequate wijze vastgelegd. Devereniging kan eveneens wordengeconfronteerd met bestuursrechtelijkeitems. Er moet verhuisdworden, de gemeente wilniet bijdragen aan nieuwe velden/kleedkamersetc. Om nogmaar niet te spreken van de arbeidsovereenkomstenmet trainers,de overeenkomsten metspelers, de sponsorovereenkomstenen uiteraard de overeenkomstenmet leveranciers en/ofuitbaters.Naast deze civiele knelpuntenadviseer ik u ook met klem alsvereniging een tuchtcommissiein het leven te roepen. Mijn vereniging,FC De Bilt, kent al jareneen tuchtcommissie. Sinds eenaantal jaren ben ik lid van dezetuchtcommissie. Een tuchtcommissiefungeert als rechtsprekendorgaan binnen eenvereniging. Normale gele enrode kaarten komen niet bij onzecommissie terecht, wij zijn echterwel verantwoordelijk indien er –uiteraard zeer sporadisch – gevallenzijn betreffendefysiek/verbaal geweld, intimidatie,vernieling, diefstal en anderevoorvallen die men binnen eenfatsoenlijke vereniging dient tesanctioneren. Een tuchtcommissiekan de gedragslijnen van uwvereniging uitzetten en de overtredersdaarvan op de juistewijze aanpakken.Uiteraard zullen verschillendeverenigingen hun juridische“know-how” in huis hebben omgeschetste problematiek ingoede banen te leiden. Mijn kantoor,Bartels Advocaten te Zeist,introduceert een juridisch abonnementvoor sportverenigingen.Uw sportvereniging kan onbeperktjuridisch advies inwinnentegen een vaste jaarlijkse bijdragevan € 499,- ex. BTW. Informeertu eens geheel vrijblijvendbij ondergetekende naar ditabonnement.Succes komend weekend,mr. J.F.L. (Jos) BendersBoulevard 1, NL-3707 BK ZeistPostbus 64, NL-3500 AB UtrechtT: +31(0)308900215F: +31(0)308900219E: info@bartelsadvocaten.nlW: www.bartelsadvocaten.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!