mededelin g enb lad / facu lteit bou wku nde - Technische ...

w3.bwk.tue.nl
  • No tags were found...

mededelin g enb lad / facu lteit bou wku nde - Technische ...

08jaargang 2424 04 2008bouwpersbouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundemededelingenblad / faculteit bouwkunde


InhoudOnderwijs 3• Colloquia 3Ter informatie 4• Aanmelden examens 4• Bouwkunde Bedrijvendagen 2008 4• The sky is the limit! 7• Vacatures 7• Faculteitsbibliotheek: sluitinglunchpauze 7• CFD-symposium 8


OnderwijsColloquiaTussen- en eindcolloquia zijn aangelegenhedendie een openbaar karakterhebben en waarbij de mogelijkheid wordtgeboden aan vakgenoten (docenten enmedestudenten bouwkunde) om daarbijaanwezig te zijn.De Bouwpers is het forum waarin tusseneneindcolloquia worden aangekondigd.Studenten en capaciteitsgroepssecretariatenworden dringend opgeroepen om deaankondiging van tussen- en eindcolloquiatijdig (één week voor verschijningsdatum)aan te leveren bij de redactie vande Bouwpers. Verdere informatie aan deachterzijde van de bouwpers.Het is nu ook mogelijk om aankondigenvan colloquia op de website te zetten!Zie http://w3.bwk.tue.nl, kies voor studenten dan colloquiaBouwtechniekTussencolloquium Tim de HaasDatum en tijd: 22 mei 2008 om9.30 uurLocatie: Vertigo 7.06Begeleiders: prof.dr.ir. Jos Lichtenberg, ir.Roel Gijsbers, ir. Mark CoxTussencolloquium Pieter DerksDatum en tijd: 22 mei 2008 om10.45 uurLocatie: Vertigo 7.06Begeleiders: prof.dr ir. Jos Lichtenberg,ir. Guus Timmermans,prof.ir. WimZeilerArchitectuurTussencolloquium Andrea StamDatum en tijd: 17 april 2008 om14.30 uurLocatie: Colloquiumruimte vloer 5Titel: Alone - TogetherOndertitel: Een wooncomplex voor jongen oudTrefwoorden: zorg, wonen, onderwijsBegeleiders: prof.ir. Bas Molenaar, dr.Jacob Voorthuis en ir. Mark v.d. PollTussencolloquium Hyuk Jin KangDatum en tijd: 21 april 2008 om15.30 uurLocatie: Vertigo 7.06Title: Amsterdam Hidden WallKeywords: particularity, space perception,urban landscapeBegeleiders: dr.ir. Jos Bosman, ir. HüsnüYegenoglu en dr.ir. Kees DoevendansTussencolloquium Ilse RooijackersDatum en tijd: 24 april 2008 om11.15 uurLocatie: Vertigo 7.06Titel: Ontmoeting in een loopbrugOndertitel: Onderzoek naar de waardevan de tweede maaiveldstructuur op deEindhovense campus.Trefwoorden: campus, ontmoeting, belevingvan de ruimteBegeleiders: prof.dr. BernardColenbrander, ir. Sjef van Hoof, drs.Marieke van RooyEindcolloquium Femke HeerkensDatum tijd: 13 mei 2008 om 14.00 uurLocatie: auditorium 12Titel: Monta_as y MusicaOndertitel: van expo-paviljoen naar conservatoriumTrefwoorden: expo Zaragoza, bergen,muziek, conservatorium, perceptie,gelaagdheid, sequentieBegeleiders: prof. ir. René van Zuuk, dr.Jacob Voorthuis, ir. John SwagtenBegeleiders: dr.ir. Jos Bosman, HüsnüYegenoglu, dipl. ing., dr. JeroenBoomgaardTussencolloquium Wout SomersDatum en tijd: 19 mei 2008 om15.45 uurLocatie: Vertigo 7.06Begeleiders: prof.dipl.ing. ChristianRapp, dr. Jacob VoorthuisEindcolloquium René van PoppelDatum en tijd: 19 mei 2008 om15.45 uurLocatie: Vertigo Colloquiumruimtevloer 5Titel: Campus inverseOndertitel: Samenwerking en eigenheidvan vijf kunstfaculteiten in de stadUtrechtTrefwoorden: Hogeschool voor deKunsten Utrecht, infrastructureel gebied,stedelijke verblijfsruimte, cluster, inversie,gelaagdheid, hoftypologieën, samenkomenversus afzonderen.Begeleiders: dr.ir. Jos Bosman; HüsnüYegenoglu, dipl. ing., dr.JeroenBoomgaardEindcolloquium Ioana IliescuDatum en tijd: 22 mei 2008 om13.30 uurLocatie: Vertigo -1. Skybar UndergroundTitel: SELF|CENTREdOndertitel: architectural harmonies parallelto the psycheTrefwoorden: psychological functions,architectural theory, pavilion, case studies;Begeleiders: prof. ir. Bas Molenaar, prof.dr. Bernard Colenbrander, dr. JacobVoorthuisContactpersoon afstuderen: Rietje KarssenTel. 040 - 2 47 3001(H.G.H.Karssen.Schrader@bwk.tue.nl)3bouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundeEindcolloquium Wim van BergeijkDatum en tijd: 17 april 2008 om9.30 uurLocatie: Vertigo 2.32Titel: Herbestemming E-laag en E-hoognaar een campushotelTrefwoorden: wederopbouwarchitectuur,S.J. van Embden, bouwtechnologischonderzoek, herbestemmingBegeleiders: prof. ir. Jan Westra, ir. JohnSwagten, dr. Jacob VoorthuisTussencolloquium Nicole SplinterDatum en tijd: 17 april 2008 om14.00 uurLocatie: Vertigo 2.31Titel: Metropolitain Community LivingOndertitel: Voor 55+ers in het centrumvan RotterdamTrefwoorden: ouderen, hoogbouw, verdichting,individualiteitBegeleiders: prof.ir. Bas Molenaar, ir.Mark van der Poll, dr. Jacob VoorthuisTussencolloquium Remon KappenDatum en tijd: 15 mei 2008 om14.00 uurLocatie: Vertigo 7.06Titel: De VerzamelaarsOndertitel: Een creatieve industrieondersteund door industrieel erfgoedTrefwoorden: Porositeit, waardering,continuïteit, herbestemmingBegeleiders: Christian Rapp, prof.dipl.ing., dr. Jacob Voorthuis, prof.dr.Bernhard ColenbranderEindcolloquium Leonora v.d. LooDatum en tijd: 19 mei 2008 om10.30 uurLocatie: n.n.t.b.Titel: Zwerfjongeren op het StenenHoofdOndertitel: een drijvend restaurant enopvanghuis op het IJTrefwoorden: daklozenopvang, mobiliteit,integratie, segregatieAanwezig op: maandag, dinsdag en vrijdag


Ter informatieAanmelden examensBouwkunde Bedrijvendagen 2008bouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundeEisen m.b.t. de behandeling inde examenvergadering (van deExamencommissie):• De student dient zich uiterlijk 4 wekenvoor de examenvergadering aan te meldenvia internet: http://owinfo.tue.nl/.Voor data zie het examenrooster opOWINFO (roosters - examenrooster).• Alle beoordelingen van vakken, oefeningenen projectwerk (inclusief hetafstudeerproject) moeten bij BureauOnderwijs uiterlijk 2 weken voor deexamenvergadering ingeleverd zijn.• Aan alle eisen van het afstudeerprojectdient te zijn voldaan, d.w.z. er is eenbeoordeeld afstudeerverslag ingeleverd,er is een eindcolloquium gehouden ener is samenvatting voor de afstudeerbundelingeleverd.Elke maand vindt er een examenvergaderingplaats, namelijk op de laatste dinsdagvan de maand met uitzondering vande maand juli.Houdt er rekening mee dat je je dientaan te melden voor het propedeusebachelor-en doctoraal/masterexamenen wel voor de sluitingstermijn van deaanmelding.Aanmelding geschiedt door de studentzelf via internet: http://owinfo.tue.nlLet op: studenten die zich niet tijdig hebbenaangemeld voor de examenvergadering wordenniet behandeld!Audits PhD-projectWoensdag 21 mei vindt voor de negende maal de Bouwkunde Bedrijvendagen plaats.Voor studenten Bouwkunde en Installatietechniek dé unieke kans om op verschillendemanieren kennis te maken met de bedrijven waar wellicht jouw toekomst ligt! DeBouwkunde Bedrijvendagen zal in het teken staan van diverse activiteiten om de studenten het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen. De bedrijvendag kan je onderandere helpen wanneer je nog niet precies weet welke richting je op wilt binnen de studiebouwkunde, je op zoek bent naar stage- en of afstudeerplaats of nog niet weet wat dearbeidsmarkt jou te bieden heeft. De Bouwkunde Bedrijvendagen is dan ook niet alleeninteressant voor master studenten maar ook zeker voor de bachelor student.Met dit artikel willen we jou als student op de hoogte stellen van een aantal onderdelenuit het programma en we willen je alvast van harte uitnodigen om deel te nemen aan deBouwkunde Bedrijvendagen 2008.BedrijvenmarktWoensdag 21 mei wordt Vertigo Plaza omgebouwd tot een bedrijvenmarkt. De bedrijvenmarktbiedt alle studenten Bouwkunde en Installatietechniek de mogelijkheid in contactte komen met 34 vooraanstaande bedrijven uit de bouw- en bouwgerelateerde sector.De bedrijvenmarkt is zo samengesteld dat bedrijven uit alle disciplines vertegenwoordigdzijn. Voor de studenten die een eigen bedrijf willen opzetten is ook de Kamer vanKoophandel aanwezig om deze mensen te informeren wat daar allemaal bij komt kijken.Voor iedere student Bouwkunde en Installatietechniek is het dan ook de moeite waardom een bezoek te brengen aan de bedrijvenmarkt.GesprekkenDe Bouwkunde Bedrijvendagen biedt ook dit jaar de mogelijkheid aan studenten enbedrijven om nader kennis met elkaar te maken. Tijdens de Bouwkunde Bedrijvendagenworden gesprekkenrondes georganiseerd die in het teken staan van individuele gesprekkentussen de student en bedrijfsvertegenwoordiger. De gesprekken vormen de idealegelegenheid om te praten over persoonlijke wensen en de mogelijkheden met betrekkingtot een stage, afstudeerplek of loopbaan.De volgende bedrijven nemen dit jaar deel aan de gesprekkenrondes: Van AkenArchitecten, Arcadis, Ballast Nedam, Bartels, BESIX, Brink Groep, Croonen Adviseurs/ TIRO Croonen, DHV, Grontmij, Heijmans, Laanbroek Schoeman, Nieman, RoyalHaskoning, RO-job, Stevens Van Dijck, Witteveen + Bos.TrainingenMeedoen aan de gesprekkenrondes? Een goede voorbereiding is goud waard! De maandagvoorafgaand aan de bedrijvenmarkt worden twee trainingen gegeven zodat je methet volste vertrouwen het gesprek aan kunt gaan. Deze workshops zullen worden verzorgddoor Coby Doreleijers van het STU. De volgende workshops vinden plaats:On Tuesday May 27, 2008 the VCW will auditthe PhD-project of Mrs. L.Abarca Guerrero, PhD candidate SDCTThe presentation will be held in Vertigo, RoomVRT 2.32 at 10:30 a.m.Subject: Sustainable construction in Costa Rica.Towards a strategicapproach to construction material managementfor waste reductionOn Tuesday May 27, 2008 the VCW will auditthe PhD-project of Mr. R.Spoorenberg, PhD candidate SDCTThe presentation will be held in Vertigo, RoomVRT 2.32 at 11:30 a.m.Subject: Design Rules of the Out-of-PlaneStability of Steel Arches- Netwerken- Solliciteren in een notendopUiteraard zijn ook de studenten die niet aan de gesprekkenrondes deelnemen van hartewelkom op deze trainingen. Inschrijving voor de trainingen is verplicht en kan via onzewebsite. Inschrijving kan voor elke training afzonderlijk gebeuren.AssessmentIn samenwerking met Con7Bouw is er ook dit jaar de mogelijkheid om jezelf te latenmatchen met aanwezige bedrijven. Jouw uitslag wordt vergeleken met de opgesteldebedrijfs- of functieprofielen van deelnemende bedrijven. Vervolgens bestaat er ruimschootsde mogelijkheid om jouw uitslag te bespreken met een van de consultants vanCon7Bouw. Tijdens dit gesprek verkrijg je inzichten in jezelf, maar niet geheel onbelangrijk,ontvang je ook sollicitatie advies en kan je jouw “Unique Selling Points” directoptimaal inzetten. Een garantie voor een aangename kennismaking tussen jou en jouwtoekomstige werkgever! Bezoek de stand van Con7Bouw om jezelf te matchen met deaanwezige bedrijven en maak kans op een fantastische prijs. De beste ‘match’ van de dagwint een wensbon ter waarde van 100,- euro en een sessie met 1 van de consultants vanCon7Bouw voor een persoonlijke sollicitatie training en een cv-check.WorkshopsDit jaar worden liefst zes workshops aangeboden tijdens de Bouwkunde Bedrijvendagen.De workshops zijn dusdanig gekozen dat zoveel mogelijke studierichtingen vertegenwoordigdzijn. Deelname levert een unieke kijk op in de wereld van de praktijk.Inschrijving voor de workshops is verplicht en kan via


ouwpers mededelingenblad faculteit bouwkunde


ouwpers mededelingenblad faculteit bouwkunde


onze website. De volgende bedrijvenzullen een workshop verzorgen: Deerns,DHV, van Aken Architecten, Nieman,Stevens van Dijck en Witteveen & BosLezingenDHV en de Kamer van Koophandel zulleneen lezing verzorgen op de bedrijvendag.Ben je van plan een eigen bedrijf op tezetten? Dan is de lezing van de Kamervan Koophandel zeker een bezoek waard.De lezing met de titel: Een goede voorbereidingis het halve werk, zal in het tekenstaan van alles wat er komt kijken bij hetstarten van een eigen onderneming.Ben je meer van plan om in een multidisciplinairteam te gaan werken, danzal is de lezing van DHV wellicht interessant.De lezing van DHV zal ingaanop het ingewikkelde proces van multidisciplinairontwerpen. In de lezing zalnaar voren komen welke eigenschappenbelangrijk zijn om in multi-disciplinaireteams te kunnen werken en hoe je diebij jezelf kunt ontdekken of ontwikkelen.De lezing van DHV wordt gegeven insamenwerking met Studium Generale.DebatEen nieuw onderdeel op de bedrijvendagis het debat. Onder leiding van RichardEngelfriet is het mogelijk om bedrijvenstevig aan de tand te voelen overhet thema ‘Afgestudeerd: klaar voor dearbeidsmarkt?’. Dit gebeurt aan de handvan een aantal stellingen zoals: ‘Studerenin het buitenland: meerwaarde of vakantie?’en ‘Is het volgen van een bedrijfsstageeen pré?’.Als je zelf een prangende vraag hebt ofeen stelling wilt indienen voor het debat,dan kun je deze via het aanmeldingsformulieraan ons doorgeven. Het beste ideemaakt kans op een digitale camera!De Bouwkunde Bedrijvendagen 2008zal afgesloten worden met een borrel enlive muziek. Een mogelijkheid om op eeninformele manier nog eens na te pratenmet één van de bedrijven.Kortom veel mogelijkheden waarop jeals student kennis kunt maken met hetbedrijfsleven.Kijk voor meer informatie en om je in teschrijven voor één van de activiteiten opwww.bouwkundebedrijvendagen.nl.We hopen je op 21 mei a.s. te begroetenop de Bouwkunde Bedrijvendagen 2008!Commissie Bouwkunde Bedrijvendagen2008The sky is the limit!Studievereniging VIA Stedebouw viert inde week van 18 t/m 23 mei haar 3e lustrum.Dit zal gebeuren met verschillendeactiviteiten binnen het thema ‘The sky isthe limit!’De aftrap voor het lustrum zal plaatsvindentijdens een middag speciaal georganiseerdvoor alumni stedenbouw. Zijkrijgen de gelegenheid onder het genotvan een hapje en een drankje gezelligbij te kletsen. Daarnaast krijgen ze eenrondleiding door een van de meest recentstedenbouwkundig opgeleverde projectenvan Eindhoven: het Smalle Haven-gebied.Op de maandag zijn we trots te kunnenmelden dat de stedenbouwkundigeAshok Bhalotra, o.a. bekend van deAmersfoortse wijk Kattenbroek, eenlezing komt geven. Deze vindt plaats inde Zwarte Doos, met aansluitend eenborrel.De dinsdag staat in het teken van defotowedstrijd ‘Eindhoven in the picture’.Studenten trekken er in teams vantwee erop uit om Eindhoven op de fotote zetten, aan de hand van een aantalkrantenkoppen. Foto’s worden door eendeskundige jury beoordeeld op originaliteiten fototechniek. De hoofdprijs voordeze wedstrijd zal een heuse ballonvaartzijn tijdens het luchtballonnenfestivalEindhoven Ballooning! Daarnaast zullenalle winnende foto’s per krantenkopworden gepubliceerd in de huis-aan-huiskrantGroot Eindhoven.Woensdagmiddag zal een hoogbouwexcursiein Eindhoven worden georganiseerd.De kans om een keer verschillendehoge gebouwen in Eindhoven te ‘beklimmen’!Donderdag zullen onder de titel van ‘Vanstudent tot ingenieur’ een aantal lezingenworden gegeven door docenten en oudstudenten.Hierbij zal de relatie tussenstedenbouwonderwijs en -praktijk aanbod komen. ‘s Avonds wordt de lustrumweekafgesloten met het ‘My Super SweetFifteen-feest’ in cafe ‘t Lempke. Hiervindt de prijsuitreiking van de fotowedstrijdplaats. Tevens maken ook studentendie hieraan niet hebben meegedaankans op nóg een van de twee kaartenvoor de ballonvaart door mee te doen aande loterij!Vrijdags zal de week met actieve ledenworden afgesloten tijdens het katerontbijt.Elke dag van de week zal er trouwens tijdensde lunch nog een stedenbouwkundiginteressante film worden vertoond inde Trappenzaal.Dit programma was bij het ter persegaan van deze Bouwpers redelijk definitief,maar zou tussentijds nog gewijzigdkunnen zijn. Bezoek daarom voor meerinformatie, inschrijvingen en nieuwe ontwikkelingende speciale lustrumwebsite:www.the-sky-is-the-limit.nl!Lustrumcommissie VIA StedebouwVacaturesBij de opleiding CME is er een aantalvacatures vrijgekomen voor student-assistentschap,t.w.:- Ontwikkelen afstudeeratelier A, periodehalf jaar, 1/2 dag per week- Ontwikkelen afstudeeratelier B, periodehalf jaar, 1/2 dag per week- Webmaster, periode half jaar, 1/2 dagper weekVoor inlichtingen kun je contact opnemenmet:prof. dr. ir. W.F. Schaefer, W.F.Schaefer@bwk.tue.nlFaculteitsbibliotheek:sluiting lunchpauzeOp maandag 28 en dinsdag 29 april envan dinsdag 6 t/m donderdag 8 mei sluitde Bouwkunde bibliotheek tussen 12:45u. - 13:15 u.Faculty library:lunchtime closingOn Monday 28th and Tuesday 29th ofApril and also in the period Tuesday 6th- Thursday 8th May, the ArchitecturalSciences Library will be closed between12:45 and 13:15 p.m.bouwpers mededelingenblad faculteit bouwkunde


ouwpers mededelingenblad faculteit bouwkunde


ColofonBouwpersDe Bouwpers is een medelingenbladvan de Faculteit Bouwkunde TechnischeUniversiteit Eindhoven. De Bouwperswordt verspreid onder personeel enstudenten van de Faculteit Bouwkunde.Op verzoek wordt het aan anderen toegezonden.Verschijningsdatanummer:09 op 28 mei 2008Aanlevering KopijKopij voor de Bouwpers dient uiterlijk7 werkdagen voor de verschijningsdatumin het bezit te zijn van de redactie,cd-rom: WORD of e-mail:redactie.bouwpers@bwk.tue.nlAfbeeldingen in afzonderlijk aanleverenin JPG, GIF of TIFF formaat met eenresolutie van 200 dpi (grijswaarden)400 dpi (zwart/wit) bij 100%.UitgaveTechnische Universiteit EindhovenOpleidingsinstituutFaculteit BouwkundePostbus 5135600 MB EindhovenTelefax (040) 247 21 55E-mail boo@bwk.tue.nlbouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundeRedactieWillem BuurkeBert LammersInlichtingenBert LammersTelefoon (040) 247 32 77RedactieadresTU Eindhoven, Faculteit BouwkundeRedactie Bouwpers, Vertigo 2.08Postbus 513, 5600 MB EindhovenTelefoon (040) 247 32 77Telefax (040) 247 21 55E-mail redactie.bouwpers@bwk.tue.nlhttp://w3.bwk.tue.nl/nl/bouwpers/jaargang/Ontwerp en lay-outBert Lammers


08jaargang 2424 03 200810bouwpersbouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundeTU/etechnische universiteit eindhoven/ faculteit bouwkundemededelingenblad / faculteit bouwkunde

More magazines by this user
Similar magazines