Achteras hulpluchtvering - Topdrivesystem.it

topdrivesystem.it
  • No tags were found...

Achteras hulpluchtvering - Topdrivesystem.it

MONTAGE HANDLEIDINGSET INHOUDM10 (4X)Ø10x20 (4X)Ø92 (2X)M10x90 (4X)Ø10 Schotelring (4X)Rechter luchtbalg (1x)Linker luchtbalg (1x)Dwarsbalk (1x)60x20 (1X)Steun (1X)KLEIN MATERIAAL SETKunststof ringBevestigingssteunVentielWerkdruk sticker (1X).WartelLuchtleidingen, bestaande uit:• Rode luchtleiding (6 m.)• Zwarte luchtleiding (6 m.)Manometer set bestaande uit:• Manometer met kunststof ring• Vul-/afblaasventiel• Wartel (t.b.v. manometer)• Manometer steunDrukbegrenzingsset, bestaandeuit:• Drukbegrenzingsventiel metluchtkoppelingen (2x)• Wartels (6x);• Bevestigingssteun (2x);• Kunststof ring (2x).Trekband set, bestaande uit:• Trekbanden (20x).Handleiding instellingdrukbegrenzingsventiel (1x)Linker zijdeLinker zijdeLinker zijde123Plaats het voertuig op een put of brug, om veiligen efficiënt te kunnen werken.Verwijder beide (links en rechts) aanslagrubbersen geef deze eventueel terug aan de voertuigeigenaar.Demonteer beide schokdempers (links en rechts) en - indien vantoepassing - het verdeelblok van de remleiding.Linker zijdeLinker zijdeLinker zijde456Verwijder - indien van toepassing - het tapeindbovenop de as. Waarschuwing: Ga zorgvuldig ommet de remcomponenten.Plaats - indien van toepassing - de meegeleverdesteun op de as en bevestig het verdeelblok vanhet remsysteem (zie afbeelding).Monteer de luchtbalg zoals aangegeven inafbeeldingen 6 t/m 8.Linker zijdeLinker zijdeLinker zijde789Bevestig de luchtbalg zoals aangegeven opbovenstaande afbeelding.Linker zijdeLinker zijdeLinker zijde101112Demonteer de ALR hevel zoals aangegeven opbovenstaande afbeelding.Plaats de meegeleverde ALR aanpassingsstrip zoalsaangegeven op bovenstaande afbeelding.Juiste montage van de ALR aanpassingsstrip.Rechter zijde Rechter zijde1314 1516Herhaal de stappen 6 t/m 9 voor demontage van de luchtbalg aan derechterzijde. Monteer de schokdemperspas als beide luchtbalgen gemonteerd zijn.Bevestig de dwarsbalk m.b.v. demeegeleverde bouten.Overhandig de voertuig eigenaar degedemonteerde onderdelen en degebruikshandleiding.Plaats de werkdruk sticker op een duidelijk zichtbare positie inde cabine.Let op: Volg de specifieke instructies ten behoeve van de juisteafstelling van het drukbegrenzingsventiel. Zie de werkinstructie“instellen drukbegrenzingsset”.Waarschuwing: Voor een juiste werking van het systeem dient u zich aan de gegeven instructies te houden.Afhankelijk van de uitvoering (o.a. uitbreiding met een compressor set) kan het systeem afwijken, hiertoe dient de separaatmeegeleverde handleiding geraadpleegd te worden.Belangrijk: Gebruik géén oliën/vetten of andere middelen die de onderdelen kunnen beschadigen.

More magazines by this user
Similar magazines