11.07.2015 Views

Hét promotiemagazine voor het Sallandse ... - Salland Zakelijk

Hét promotiemagazine voor het Sallandse ... - Salland Zakelijk

Hét promotiemagazine voor het Sallandse ... - Salland Zakelijk

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

No. 4, DECember 2010ZESDE jaargang4Dennis Haarman van Disselhorst Metaal Raalte<strong>Hét</strong> <strong>promotiemagazine</strong><strong>voor</strong> <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijfsleven


Ferdi Zwerink en Peter Jan Kamphuisschudden elkaar de hand.Sonodruk is leverancier van <strong>het</strong>drukwerkpakket van <strong>Salland</strong>Verzekeringen minimaaltot en met 2012!L.J. Costerstraat 11Postbus 10 8140 AA Heinot 0572 391 700 e info@sonodruk.nlsonodruk.nl2


No. 4, DECEmbEr 2 0 1 0ZESDE jaargaNgHaarman van Disselhorst Metaal RaalteInhoudsopgave579111213141516171821232324252729313334353738Disselhorst Metaal versterkt relatie met klantenProcee & Oors: Einde gemeenschap van goederen bij huwelijk?Gemeente Dalfsen stimuleert innovatie en duurzaamheidIMG-gelden versnellen realisatie projecten in gemeente RaalteColumn Guts: Oud en nieuw, maar dan anders…Boerhof eervol onderscheiden als ‘Familiebedrijf van <strong>het</strong> jaar’Ondernemers maken er samen werk vanBedrijfsleven en beroepsonderwijs kunnen niet zonder elkaarColumn Heinz: SelectieWebsite, brochure of advertentie? Denk GROOT’s!Ondernemend <strong>Salland</strong>Communicatieprofessionals houden van hartigBij More Cars staat de mens centraal, niet de autoOAF Holland ontwikkelt en produceert topkwaliteitZoekt u personeel? Lees dan verder!Beekman Elektro houdt ook bij grote projecten de spanning erinSamen verantwoordelijk <strong>voor</strong> veiligheidNotariskantoor Houwaard: Ook als sparringpartner <strong>voor</strong> bedrijfslevenVital Centre blijft je bewegen!1600 enthousiaste bezoekers op vijfde Techniekdag <strong>Salland</strong>Pedro Pico Pop: Kleinschalig feest groeit uit tot culturele speeltuinUniek muzikaal project steekt loftrompet over ondernemersBruggemanMulder: Uw zaak in vertrouwde handenStarters en nieuwe inschrijvingenGeachtelezerAls uitgever van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> ontmoet ik veel ondernemers.Vaak zijn <strong>het</strong> inspirerende, enthousiaste en daadkrachtigemensen. Ik kom echter ook ondernemers tegen die nogzoekende zijn naar de juiste managementstijl, besluiteneindeloos uitstellen en niet uit <strong>het</strong> ondernemerschap halenwat erin zit. Goed management vereist nu eenmaal bepaaldekwaliteiten en vaardigheden.Mocht u zich <strong>voor</strong> 2011 <strong>voor</strong>nemen om uwmanagementvaardigheden nog meer te vergroten, dan raad iku in deze decembereditie van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> <strong>het</strong> interessanteboek van Ben Tiggelaar aan: Dromen, Durven, Doen. Dezeinspirerende managementspreker geeft daarin tal van tips <strong>voor</strong><strong>het</strong> managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf. Weweten vaak wel wat we willen, maar op de een of andere manierkomt <strong>het</strong> er niet van. Ben Tiggelaar vertelt op aansprekendewijze hoe u de stap van dromen, naar durven en uiteindelijknaar doen kunt zetten. De Raalter muzikant Hans Groen geeft oppagina 35 een schitterend praktijk<strong>voor</strong>beeld van deze effectievehandelwijze.Ik wens u namens <strong>het</strong> team van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> prettigefeestdagen en een succesvol 2011 waarin u uzelf en uwonderneming optimaal weet te managen.Met vriendelijke groet,Jos Tielbeke (uitgever)Redactie: Communicatiebureau Tielbeke TekstproductiesColofonm.m.v. Rudi Buitenkamp en Linda Klein OvermeenEindredactie: Jos Tielbeke<strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>is een uitgave vanFotografie: Stefan Kemper e.a.CommunicatiebureauTielbeke TekstproductiesMarketing: 123Promotion - Werner Gilein (M: 06-42896001)N35 Media – Martijn Jansman (T: 0572-395558)Vormgeving en drukwerk: Sonodruk - HeinoBevernel 16, 8101 HA Raalte Telefoon: 0572-363781E-mail: info@sallandzakelijk.nlInternet: www.sallandzakelijk.nl© COPYRIGHT 2010Oplage: 5000 exemplarenNiets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm,internet of op welke wijze dan ook, zonder <strong>voor</strong>afgaande toestemming van de uitgever. Communicatiebureau TielbekeTekstproducties en de bij deze uitgave betrokken medewerkers aanvaarden ten gevolge van omissies geen aansprakelijkheid<strong>voor</strong> mogelijke gevolgen die zouden kunnen <strong>voor</strong>tvloeien uit <strong>het</strong> gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie..4Dennis<strong>Hét</strong> magazine<strong>voor</strong> de ondernemer in <strong>Salland</strong>Coverfoto:Dennis Haarman van Disselhorst Metaalte Raalte (zie ook pagina 5)3


OPBOUWEND, SINDS 1973...Soms komt er iets op uw pad waar u niet op had gerekend of gehoopt, en is inschakelen van een advocaatheel slim of simpelweg onvermijdelijk. In die gevallen mag u weten dat de Benthem Gratama advocaten<strong>het</strong> in hun genen hebben om preciés te doen wat goed is <strong>voor</strong> uw zaak. Neem nou mr. Bram van de Kam.Bijzonder opbouwend in huur-, bouw-, en aanbestedingsrecht. Dus: KOM MAAR OP!Huize Eekhout | Burg. van Roijensingel 2 | 8001 BA Zwolle | t.: 038 428 00 77 | i: www.benthemgratama.nlIT dienstverlening <strong>voor</strong> <strong>het</strong> MKBOokAppleSupport!• Betaalbaar netwerk onderhoud• Hulp op afstand & locatie• Online diensten als Hosted Exchange & Online Back-Upwww.digiworks.nl | info@digiworks.nl | tel: 0572 - 39 50 30037-0018 Adv. template DW.indd 1 10-11-2010 14:35:184


Disselhorst Metaalversterkt relatie met klantenDisselhorst Metaal maakt plaatwerk <strong>voor</strong> demetaaltechniek, machinebouw, carrosseriebouw eninterieurbouw. Of <strong>het</strong> nu gaat om <strong>het</strong> maken ofprogrammeren van een ontwerp, assembleren enmonteren van halffabrikaten, lasersnijden,ponsnibbelen, knippen, kanten of poedercoating:Disselhorst Metaal beheerst alle vakgebiedenbinnen de metaalbewerking tot in de puntjes enlevert kwalitatief hoogwaardige producten. Naastvakmanschap en kwaliteit streeft <strong>het</strong> Raalter bedrijfbovendien naar een optimaal contact met haartalrijke relaties. Daar streven meer bedrijven naar,maar Disselhorst Metaal maakt hier echt werk vanen heeft daarom de directie onlangs uitgebreid metcommercieel directeur Dennis Haarman.Dennis Haarman (32) heeft veel commerciële kennisen ervaring opgedaan binnen wehkamp.nl. Voor ditlandelijk opererende online warenhuis was hij als category managerverantwoordelijk <strong>voor</strong> de in- en verkoop van elektronicaproducten.Verder beschikt Dennis ook binnen de metaalsector over goede enwaardevolle contacten. “Voordat ik bij wehkamp.nl actief werd, heb ikjaren met veel plezier gewerkt bij NIJL staalconstructies in Lemelerveldwaar mijn vader destijds directeur was. Daar is mijn interesse <strong>voor</strong> demetaalsector ontstaan en bij Disselhorst Metaal keer ik dus weer terugnaar mijn roots,” aldus de nieuwe, enthousiaste directeur.De 47 medewerkers van Disselhorst Metaal vormen een hecht teamvan gedreven, goed opgeleide en ervaren vakmensen, die methun technologische kennis en met behulp van hightech apparatuurkwaliteit leveren. Dennis: “Wij zoeken constant naar verbeteringenvan de productie om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.Onze verregaande automatisering en robotisering zijn daar bewijzenvan. Door deze veelzijdigheid worden we door een uiteenlopendegroep opdrachtgevers ingeschakeld, waaronder VDL, een belangrijketoeleverancier van de chipmachinefabrikant ASML. Dit hightech bedrijfhanteert zeer strenge eisen bij de selectie van leveranciers en datDisselhorst Metaal aan hen mag leveren, bewijst onze hoogwaardigekwaliteit. Ook dichter bij huis vind je onze producten. Zo zijn destellingen van de nieuwe Raalter Gamma, onderdelen <strong>voor</strong> depaardentrucks van Roelofsen Carrosseriebouw en de lichtbakken vanalle Kruidvat-vestigingen bij ons geproduceerd”.Als commercieel directeur wil Dennis Haarman <strong>voor</strong>al de relatiemet de klanten versterken. “Ik wil goed weten wat er speelt bij onzeklanten en daar zo optimaal mogelijk op aansluiten. Dat is ooknoodzakelijk, want de markt binnen de metaalsector kent de laatstejaren een flinke verschuiving. Voorheen was er <strong>voor</strong>al vraag naarseriematige producten, nu produceren we veel meer bewerkelijke,kleinschalige producten waarbij ‘just in time’ leveren vereist is. Tochdurf ik wel te stellen dat we door onze verregaande automatiseringzelfs concurrerend zijn met de kostprijs van seriematige producten ingoedkope productiegebieden zoals <strong>het</strong> Verre Oosten en Oost Europa.Waarom zou je <strong>het</strong> ver zoeken als <strong>het</strong> dichtbij huis ook mogelijkis. Dat bespaart in ieder geval op de transportkosten en ook decommunicatielijnen zijn een stuk korter.”Wilt u meer weten over onze interessante mogelijkheden, bij<strong>voor</strong>beeldover seriematig werk dat we onbemand met onze robots produceren?Neem dan vrijblijvend contact op met Dennis Haarman van:Disselhorst Metaal BVOverkampsweg 268102 PH RaalteT: 0572-362600E: d.haarman@disselhorstmetaal.nlI: www.disselhorstmetaal.nl5


Persoonlijk, betrokkenen deskundig..Uw zaak invertrouwde handen!Voor meer informatie:Westdorplaan 134 • • 8101 PP • • RaalteTel. 0572-36 33 95 Fax. 0572-36 32 48E-mail info@bruggemanmulder.nl6


Ook <strong>voor</strong> úw ondernemingEINDE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN BIJ HUWELIJK?Op 25 november jongstleden kopte De Stentor: "Onder <strong>voor</strong>waarden trouwen is een durezaak." Het <strong>voor</strong>stel van D66-Kamerlid M. Berndsen is dat mensen die trouwen standaardVanaf deze uitgave zal ons kantoor een vaste bijdrage aan <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> leveren,op huwelijks<strong>voor</strong>waarden moeten trouwen. Haar motivatie is onder meer besparing vanwaarin allerlei juridische onderwerpen de revue zullen passeren.kosten. Voorts vindt zij kennelijk dat gemeenschap van goederen niet meer van deze tijdis. Onderwerpen Voor mij reden die om <strong>voor</strong> dit onderwerp u als ondernemer aan de hand van van belang huidige kunnen wetgeving zijn. te bespreken.Schroom daarom niet om contact met ons op te nemen, als u een bepaald actueelGEMEENSCHAP onderwerp besproken VAN GOEDEREN wilt hebben of informatie kinderen wenst. heeft, andere huwelijks<strong>voor</strong>waardenOp <strong>het</strong> moment dat aanstaande echtgenoten maken dan een agrariër die <strong>voor</strong> de eersteelkaar WETSVOORSTEL <strong>het</strong> ja-woord PERSONENVENNOOT-geven, ontstaatkeer onder gaat firma. trouwen. De C.V. blijft in deze bijdragetussen SCHAPPEN hen automatisch een zogenaamde onbesproken.gemeenschap Al enige tijd staan van goederen, in <strong>het</strong> ondernemingsrechttenzij zij bijEen aantal veel <strong>voor</strong>komende bedingen zal ikhuwelijks<strong>voor</strong>waarden een tweetal belangrijke hiervan wets<strong>voor</strong>stellen afwijkende hieronder nader bespreken:op HET WETSVOORSTELregelingende agenda,hebbente wetengemaakt.de zogenaamde flexibiliseringvan <strong>het</strong> BV-recht en <strong>het</strong> Wets<strong>voor</strong>stel slechts één hoofdvorm: de vennootschap.Het wets<strong>voor</strong>stel kent - naast de C.V. -De wettelijke regeling houdt kort gezegd in Geen gemeenschap van goederendat na <strong>het</strong> huwelijk in beginsel alle bezittingen Het uitgangspunt in de meestePersonenvennootschappen.De vennootschap is de overeenkomst toten schulden van de (aanstaande) echtgenoten huwelijks<strong>voor</strong>waarden is dat door <strong>het</strong> trouwenvan Aangezien hen gemeenschappelijk de verwachting (dus is dat van met hen name tussen samenwerking de (aanstaande) gericht op echtgenoten <strong>het</strong> behalen géén vansamen) <strong>het</strong> laatste worden. wets<strong>voor</strong>stel Dit geldt alleen binnenkort niet <strong>voor</strong> zal gemeenschap vermogensrechtelijk van goederen <strong>voor</strong>deel ontstaat. ten behoeve Iederbezittingen worden ingevoerd, die door een zal echtgenoot ik een aantal via punten een van de echtgenoten vennoten door houdt middel gewoon van inbreng. zijn eigenschenking daaruit kort of erfenis bespreken. met een zogenaamde bezittingen De vennootschap schulden zullen en we wordt in twee om dieuitsluitingsclausule zijn verkregen.reden gedaantes ook niet tegenkomen:zomaar aansprakelijk <strong>voor</strong>HUIDIG RECHTeventuele1. De openbareschuldenvennootschapvan zijn/haar(OV)echtgenoot.HUWELIJKSVOORWAARDENSoms wordt echter ook gekozen <strong>voor</strong> eenHet huidig recht kent de volgende drie De openbare maatschap en de vennootschapDoor <strong>het</strong> vastleggen van huwelijks<strong>voor</strong>waardenkan worden afgeweken van bij<strong>voor</strong>beeld gemeenschap van inboedel,beperkte gemeenschap van goederen,soorten personenvennootschappen:onder firma gaan samen verder als openbare1. De maatschap:vennootschap. DE MAATSCHAP VERDWIJNTdeze wettelijke gemeenschap van goederen. gemeenschap van onroerende zaken,De maatschap is een samenwerkingsovereenkomst.De echtgenoten uitoefening die van in een notariële beroep uitoefening van een beroep of bedrijf onderDERHALVE. Kenmerkend <strong>voor</strong> de OV is deHuwelijks<strong>voor</strong>waarden zijn afspraken tussen enzo<strong>voor</strong>t.(aanstaande)akte (zoals worden arts, vastgelegd. advocaat, notaris) Deze afspraken staat centraal. Verrekenbedingeneen <strong>voor</strong> derden duidelijk kenbare naam. Dehebben Naar buiten betrekking toe wordt op <strong>het</strong> al vermogen dan niet onder enEen vennoten nadeel zijn van in <strong>het</strong> beginsel trouwen hoofdelijk buiten aansprakelijk.Aan van de OV goederen kan rechtspersoonlijk-is dat als één vaninkomen gemeenschappelijke (en pensioenen) naam van opgetreden(aanstaande) gemeenschapechtgenoten.(stille maatschap of openbare maatschap). beide heid worden echtgenoten toegekend géén inkomsten (OVR). heeft,Huwelijks<strong>voor</strong>waarden De maten zijn in beginsel kunnen aansprakelijk vóór de sluiting <strong>voor</strong>door2. Dehem/haarstille vennootschapgeen vermogen kan wordenvan opgebouwd.gelijke <strong>het</strong> huwelijk delen. worden vastgelegd.De stille vennootschap is de vennootschapOok tijdens <strong>het</strong> huwelijk kan door deOm die reden zijn in veel huwelijks<strong>voor</strong>waardenzogenaamde verrekenbedingen2. De vennootschap onder firma (V.O.F.) die geen openbare vennootschap is. Alsdanechtgenoten worden overgegaan tot <strong>het</strong>De V.O.F. is ook een samenwerkingsovereenkomst.In afwijking van de maatschap gaat <strong>voor</strong> gelijke delen.opgenomen.geldt <strong>voor</strong> de vennoten: aansprakelijkheidvastleggen of wijzigen van huwelijks<strong>voor</strong>waarden.<strong>het</strong> om de uitoefening van een bedrijf onder Ik noem de twee meest <strong>voor</strong>komendeINHOUD gemeenschappelijke naam. Een belangrijkterm verschil huwelijks<strong>voor</strong>waarden is dat vennoten zegt in beginsel niets over 1. De Amsterdam hoofdregel Verrekenbedingis dat iedere vennoot <strong>voor</strong> eenbedingen: Hoofdregel winstverdelingDede hoofdelijk inhoud van aansprakelijk de huwelijks<strong>voor</strong>waarden. zijn.In de De gelijk echtgenoten deel in de winst/<strong>het</strong> spreken in verlies de huwelijks<strong>voor</strong>waardenbij overeenkomst af dat hiervan zij (een is deel) afgeweken. van <strong>het</strong>geendeelt, tenzijpraktijk 3. De commanditaire verschillen de huwelijks<strong>voor</strong>waardenvennootschap (C.V.)van zij verdienen, na aftrek van de kosten van deDe geval C.V. is tot een geval. bijzonder Zo zal soort een middenstandervennootschapdie <strong>voor</strong> de derde keer gaat trouwen enhuishouding, samen delen.Notaris mr. Mark Oors2. Finaal verrekenbedingRegels De echtgenoten ontbinding spreken en <strong>voor</strong>tzetting af dat zij bij <strong>het</strong>Uittreding einde van hun van huwelijk, een vennoot denk zal aan niet overlijden meerautomatisch en/of echtscheiding, tot ontbinding financieel van met de elkaar vennootschapafrekenen alsof leiden. zij Verder waren getrouwd heeft faillissementvan een vennootschap niet meerin een(beperkte) gemeenschap van goederen.automatisch faillissement van alle vennotentot gevolg en/of andersom.STANDAARD HUWELIJKSVOORWAARDEN?Zoals ik hier<strong>voor</strong> heb gesc<strong>het</strong>st bestaater niet één standaardpakket vanOpenbaar of stil?huwelijks<strong>voor</strong>waarden.Indien Ik ben niets daarom wordt zeer geregeld benieuwd zal naar <strong>het</strong> de overgangsrechtinhoudelijke tot <strong>voor</strong>stellen gevolg kunnen met betrekking hebben dathoofdelijke tot wettelijke aansprakelijkheid huwelijks<strong>voor</strong>waarden. ontstaat, metname Ik vraag indien me daarbij gehandeld tevens wordt af wat onder wordt eengemeenschappelijke geregeld <strong>voor</strong> de echtparen naam (denk die vóór bij<strong>voor</strong>beeldwetswijziging aan artsen al zijn e.d.). getrouwd. Zullendeeventuele wets<strong>voor</strong>stellen inderdaad leidentot vereenvoudiging en de daarmee gepaardRechtspersoonlijkheid?gaande door mevrouw Berndsen <strong>voor</strong>zieneToevoegen van rechtspersoonlijkheidkostenbesparing en modernisering?betekentDe huidigedatgemeenschapde vennootschapvan goederenzelfiseigenaar immers kosteloos, kan worden soms van fiscaal goederen <strong>voor</strong>delig en/of énverplichtingen eenvoudig. kan aangaan. Ook zal de toeenuittreding eenvoudiger zijn.INFORMATIE?CONCLUSIE:Belangrijk is dat een ieder die gaat trouwenHet zich Wets<strong>voor</strong>stel eerst goed laat zal informeren. <strong>voor</strong> bestaandepersonenvennootschappenWij staan u daarover graag teaanleidingwoord.geven de contracten/rechtsvorm kritisch tebekijken!Bezoek onze website www.procee-oors.nl <strong>voor</strong> meer informatie over ons kantoorof neem telefonisch contact met ons op: 0572 - 35 88 337


€Taveerne Tivoli Zwolsestraat 63 8101 AB Raalte 0572—364187 E : info@taveernetivoli.nl W www.taveernetivoli.nl 8


Gemeente Dalfsen stimuleertinnovatie en duurzaamheidTijdens de jaarlijkse bedrijvencontactavond van degemeente Dalfsen op 2 november jl. kwamen drieactuele thema’s aan bod: MaatschappelijkVerantwoord Ondernemen, Duurzaamheid enInnovatie. Ruim 100 lokale ondernemers luisterdenin restaurant Madrid geboeid naar de inspirerendewoorden van wethouder Klaas Agricola, AnnemarieBeumers van Kennispoort regio Zwolle, GertjanBrand van de gemeente Dalfsen en de ondernemersPeter Swager en Martin Luinstra. Ook werd dewinnaar van de Duurzaamheidsprijs 2010 van degemeente Dalfsen bekend gemaakt.Wethouder Agricola heette de aanwezigen welkom ensprak zijn waardering uit <strong>voor</strong> de creativiteit en innovatievan de ondernemers in zijn gemeente. “Jullie zijn onze ambassadeursen zetten de gemeente Dalfsen op de kaart, regionaal, landelijk en zelfsinternationaal. Als nieuwe wethouder van Economische Zaken heb ikinmiddels al enkele bedrijfsbezoeken afgelegd en daarbij ben ik onderde indruk geraakt van de verrassende initiatieven van ondernemers.”De wethouder gaf de aanwezige ondernemers nog <strong>het</strong> advies meeom in <strong>het</strong> kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen ookeens de mogelijkheden te bekijken van werkgelegenheid bieden aanmensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.Duurzaam BedrijfHierna motiveerde Annemarie Beumers de ondernemers om deel tenemen aan de innovatieve activiteiten van Kennispoort regio Zwolle,zoals de innovatieversneller, <strong>het</strong> project Innoverend Ondernemenen de financieringsdesk. Vervolgens kreeg Gertjan Brand <strong>het</strong> woordals coördinator van de ambitieuze projecten van de gemeenteDalfsen rond duurzaamheid. “We zijn in 2009 gestart met <strong>het</strong> projectDuurzaam Thuis om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dat wildenwe o.a. bereiken door <strong>het</strong> uitbrengen van een Energie MaatwerkAdvies aan huishoudens en <strong>het</strong> verlenen van duurzaamheidsleningen.Inmiddels hebben we al 400 adviezen gegeven en is er <strong>voor</strong> €350.000aan leningen verstrekt. Dit succes is mede te danken aan de goedesamenwerking met lokale energieadviseurs en de betrokkenheid van<strong>het</strong> lokale bedrijfsleven. In 2011 willen we starten met <strong>het</strong> projectDuurzaam Bedrijf, want bedrijven hebben veel mogelijkheden omte besparen op CO2 uitstoot.” Het project Duurzaam Bedrijf bestaatuit twee onderdelen, namelijk <strong>het</strong> uitvoeren van energiescans en <strong>het</strong>houden van informatiebijeenkomsten rond duurzaam ondernemen. Degemeente Dalfsen faciliteert de scans en <strong>het</strong> streven is om maatregelente nemen die binnen drie jaar worden terugverdiend. Wie interesseheeft, kan contact opnemen met Melanie van de Loo:m.vandeloo@dalfsen.nl of 0529-488394.Duurzaamheidsprijs 2010De Duurzaamheidsprijs 2010 werd uitgereikt door Herman van Lenthe,de winnaar van 2009. IJreca b.v. uit Dalfsen mag zich een jaar lang demeest duurzame onderneming van Dalfsen noemen. Dit heeft dezeproducent van speeltoestellen o.a. te danken aan de toepassing vanduurzaam NobelWood, een innovatief en vernieuwend product alsalternatief <strong>voor</strong> hardhout. Aanmoedigingsprijzen gingen naar LenferinkBeheer uit Lemelerveld en Sari Fair Fashion uit Dalfsen.Advies bij innovatieDe bedrijvencontactavond werd afgesloten met een duopresentatievan Peter Swager van Foreco en Martin Luinstra van LuinstraWatermanagement. Beide ondernemers zijn erg actief en succesvolmet innovatie. Peter Swager gaf op inspirerende wijze waardevolleadviezen <strong>voor</strong> ondernemers die ook vernieuwend willen zijn, zoals:• Begin op tijd, stippel een route uit en stel doelen vast.• Analyseer je sterke kanten en maak van daaruit je innovatiekeuze.• Innoveren is geen uitvinden, maar <strong>het</strong> handig toepassen van iets datal uitgevonden is.• Een goed plan is nooit te duur, maar zorg wel dat je de centen hebt.• Laat je adviseren bij subsidieaanvraag op basis van no cure no pay.Martin Luinstra lichtte de adviezen tot slot toe met eenpraktijk<strong>voor</strong>beeld, namelijk de ontwikkeling van de kunststoffen RoelofsKipper, een wereldprimeur die binnenkort geproduceerd wordt doorVolvo.Wethouder Agricola met links de winnaar van 2009 Herman van Lenthe en rechts dewinnaar van 2010: Bas Slijkhuis van IJreka te Dalfsen.9


WoningbouwUtiliteitsbouwInterieurbouwRenovatieLaat uw bedrijfspand, kantoor of winkelpand bouwen door bouwers metbetrokkenheid, ervaring, kennis en kunde.Bouwbedrijf Louis Wijnhout BV, Paalweg 5, 8141 RT HeinoT: 0572-39 29 40 E: info@louiswijnhout.nl I: www.louiswijnhout.nl10


IMG-gelden versnellen realisatieRaalter projectenJarenlang kreeg de rug van menigtrucker <strong>het</strong> flink te verduren doorde drempels in de Overkampswegte Raalte, een belangrijkeontsluitingsweg <strong>voor</strong> <strong>het</strong>vrachtverkeer richtingbedrijventerrein de Zegge.Drempels die ruim tien jaargeleden door de gemeente warenaangelegd op aandringen van deProvincie die een sluiproutevreesde <strong>voor</strong> <strong>het</strong> doorgaandeverkeer op de N348. Sinds kort zijnde drempels verdwenen enverantwoordelijk wethouder BenHaarman hoopt hiermee dat al <strong>het</strong>bestemmingsverkeer richting debedrijventerreinen via deOverkampsweg gaat in plaats vande route via de Acacialaan in debebouwde kom van Raalte.Truckers rijden nu een stuk prettiger op de drempelloze OverkampswegIn goed overleg met omwonenden en de Kring RaalterWerkgevers (KRW) zijn de drempels verwijderd."In eerste instantie wilden we ook de snelheid verhogen van 60naar 80 km per uur, maar dat stuitte op bezwaren. Omwonendenvreesden <strong>voor</strong> onveilige situaties bij <strong>het</strong> oversteken en we hebben <strong>het</strong>verkeersbesluit rond de verhoging naar 80 km daarom ingetrokken.Gelukkig staan nu alle betrokkenen achter deze nieuwe situatie en zijnwe tegemoet gekomen aan een al lang levende wens van met namevrachtwagenchauffeurs. Voor hen is <strong>het</strong> nu een stuk prettiger rijdenop de Overkampsweg en wordt <strong>het</strong> alternatief via de Westdorplaan enAcacialaan ontmoedigd. De Westdorplaan ligt tussen twee woonwijkenen ook de Acacialaan grenst aan een woonwijk. Daar willen weeigenlijk geen zwaar vrachtverkeer hebben. Juridische maatregelen omvrachtverkeer daar te verbieden zijn echter moeilijk te realiseren,” alduswethouder Haarman.De aanpassing van de Overkampsweg wordt deels bekostigd via <strong>het</strong>provinciale project ‘Investeren Met Gemeenten’ (IMG). Dit project isopgezet na de verkoop van <strong>het</strong> aandelenpakket Essent wat de Provincieeen flink bedrag opleverde. De gemeente Raalte kreeg door dezeverkoop de beschikking over 2,8 miljoen euro. Dit bedrag wordt doorde Provincie verdubbeld bij projecten die ook van provinciaal belangzijn en die <strong>voor</strong> 1 januari 2012 zijn gestart. Om optimaal gebruik tekunnen maken van de IMG-gelden heeft de gemeente Raalte daaromtal van projecten naar voren gehaald. Dat is een financiële meevaller,want <strong>voor</strong> veel van deze projecten was al geld gereserveerd en eendeel kan dan ook terugvloeien naar de algemene middelen.Om de Overkampsweg nog aantrekkelijker te maken worden de IMGgeldenook aangewend om de rotonde op de N348 aan te pakken.Tijdens <strong>het</strong> spitsuur staat <strong>het</strong> verkeer op deze rotonde vaak vast enis <strong>het</strong> moeilijk om vanuit een van de aantakkingen de N348 op terijden. Andere IMG-projecten binnen de gemeente Raalte zijn <strong>het</strong>doortrekken van de Ceintuurbaan richting N348, de revitalisering vanbedrijventerrein De Zegge en <strong>het</strong> veiliger maken van <strong>het</strong> kruispuntOkkenbroekstraat bij Nieuw Heeten.Wethouder Ben Haarman prijst de samenwerking van alle betrokkenenbij de realisatie van de IMG-projecten. “Minimaal tweemaal perjaar is er overleg met de Provincie en dat contact verloopt prima.Ook de lijnen naar de ondernemers zijn kort door de actieveondernemersverenigingen die we binnen onze gemeente hebben. Watde infrastructuur betreft hebben we allemaal <strong>het</strong>zelfde belang, namelijkeen veilige en goede doorstroming op de aan- en afvoerroutes van debedrijventerreinen. Daarom komen we in goed overleg altijd tot eenoplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.”11


ColumnOud en nieuw, maar dan anders…Apetrots kocht ik eind november <strong>het</strong> boek van Herman Hannink.Verhalen van Raalte is de titel en <strong>het</strong> bevat prachtige herinneringen. Watme <strong>het</strong> meest trots maakt, is de vermelding van de historie van mijnroots. Als jonge Bonke-telg fleur ik helemaal op bij <strong>het</strong> verhaal over mijnopa’s vader. De oude Bonke (die mijn paardenliefde deelde) wordtafgeschilderd als een optimistische, principiële ondernemer. Iemanddie vol drive op zijn doel af ging. Stoer en daadkrachtig. Ahhh en daarzit ‘t ‘m. Hoewel ik vaak heb geroepen dat ik niet op mijn ouders willijken, moet ik eigenlijk eerlijk bekennen… uh… dat uh… (hier volgteen bekentenis op papier. Heftig dus!) ik best heel trots ben op mijn<strong>voor</strong>-ouders. Hoewel er in elke familie mindere kanten te ontdekkenzijn, droom ik altijd weg bij de verhalen over mijn opa’s en oma’s. Watwas <strong>het</strong> spannend vroeger. Mijn opa Jansen staat nog volop in <strong>het</strong> leven(hij werd onlangs 90 jaar). Pientere man, super helder van geest en deprachtigste verhalenverteller die u zich maar <strong>voor</strong> kunt stellen. Bij elkefoto in <strong>het</strong> boek van Herman vertelt hij opgetogen en met afwisselendstemgeluid een uitgebreid verhaal. Vroeger. Dat waren nog eens tijden.Tegenwoordig is alles anders. Maar opa vindt <strong>het</strong> prachtig dat ik zoondernemend ben. Ik krijg regelmatig tips uit de oude doos. Hoewel ikopa vertel dat internet de wereld heeft veranderd, blijft hij me adviseren.Hoe kan hij weten dat naamsbekendheid steeds minder relevant isgeworden? Het gaat om de vindbaarheid op internet.Meta-tags en zoekwoorden die potentiële klanten intoetsen in zoekmachinesals Google. Ze hoeven mijn naam niet eens te weten. Mensen dieop zoek zijn naar een tekstschrijver of een creatief plan om hun omzette vergroten, zoeken op dergelijke zoekwoorden. De wereld veranderten daarmee de marketing- en communicatiestrategieën. Een mooi <strong>voor</strong>beeldis een recent onderzoek waarin consumenten die op zoek warennaar een nieuw bed werden ondervraagd. Hoewel Beter Bed een primawebsite heeft, kwamen de meesten uit bij Ikea. Doordat de vindbaarheidvan Ikea vrijwel perfect is, eindigde de online beddenjacht bij de meestezoekers dus bij <strong>het</strong> Zweedse woonwarenhuis. Het positieve imago gafvervolgens net <strong>het</strong> laatste duwtje in de rug om over te gaan tot de aankoop.Tsja, van oud naar nieuw…Trouwens, ik wens u een prachtig oud en nieuw.En <strong>het</strong> allerbeste <strong>voor</strong> 2011.Barbara Fleer-JansenGuts CommunicationAdficount <strong>voor</strong> mij eengoede ondersteuningHet gaat goed met ons bedrijf. Zo goed dat we steeds meerpersoneel er bij aan moeten nemen. Dan blijkt een goedepersoneels- en salarisadministratie toch een uitkomst. Ikheb daar<strong>voor</strong> Adficount ingeschakeld. Nu verzorg ik zelfeen deel van de personeelsadministratie. De moeilijkedingen laat ik aan hen over. Ieder zijn werk zeg ik maar.<strong>het</strong> samenstellen van jaarrekeningen(van A tot Z)salarisadministratie enpersoneelsdiensten<strong>het</strong> opstellen van fiscale aangiftenwww.adficount.nlRaalte-Heino-Hellendoorn T. 0572 360 090 info@adficount.nlAltijd dejuistetemperatuur!KoeltechniekAirconditioningWarmtepompWissinkweg 48106 PG MariënheemT 0572 35 73 37M 06 26 88 74 16info@kruiperkoudetechniek.nlwww.kruiperkoudetechniek.nlF-gassen gecertificeerdLid van de NVKL12


Boerhof eervol onderscheiden als‘Familiebedrijf van <strong>het</strong> jaar’Boerhof Projectinrichters ontving dit najaar eeneervolle vermelding als ‘Familiebedrijf van <strong>het</strong> jaar’.De kandidaten <strong>voor</strong> deze landelijke verkiezingwerden beoordeeld op goed bestuur, financiëleprestaties, maatschappelijk verantwoordondernemen, klant- en medewerkertevredenheiden innovatie.Sinds de oprichting in 1973 is Boerhof een echtfamiliebedrijf, met inmiddels de tweede generatie aan<strong>het</strong> roer. Naast ‘eigen’ familie heeft Boerhof onder haar medewerkersook veel familiaire relaties, zoals man-vrouw, moeder-zoon, broers,e.d. Kristel Leerkes-Boerhof: “We horen regelmatig van relaties dat weéén grote familie zijn. En zo voelt <strong>het</strong> ook. We zijn ervan overtuigd dateen onderneming pas goed presteert als er een juiste balans is tussenpeople, planet en profit. Deze pijlers vormen dan ook de basis van alonze beslissingen. Evenals onze no-nonsense mentaliteit: Doe maargewoon, dan doe je gek genoeg. Nieuwe medewerkers omschrijvenons regelmatig als een warm nest waarin ze terecht komen. We doen<strong>het</strong> echt samen en daarbij is elke schakel in de ketting even belangrijk.”MVOVolgens de jury scoort Boerhof op alle criteria goed maar blinkt<strong>het</strong> <strong>voor</strong>al uit op <strong>het</strong> gebied van maatschappelijk verantwoordondernemen. Kristel: “Vanuit <strong>het</strong> streven naar 100% duurzaaminkopen, kijken we zeer kritisch naar onze toeleveranciers en deproducten en materialen die worden ingekocht. Ook is er de afgelopenjaren flink geïnvesteerd in <strong>het</strong> recyclen van ingezamelde gebruiktematerialen. Zo verkochten wij als eerste in Europa cradle to cradletapijttegels. Verder <strong>voor</strong>zien we bij<strong>voor</strong>beeld offertes van een <strong>voor</strong>stelhoe de oplossing duurzaam gerealiseerd kan worden.“FamiliebedrijfDe verkiezing ‘Familiebedrijf van <strong>het</strong> Jaar 2010’ werd opgezet in <strong>het</strong>kader van <strong>het</strong> 65-jarig bestaan van de landelijke vereniging <strong>voor</strong> lokalenieuwsmedia NNP, met als doel in de eigen regio hét familiebedrijfvan <strong>het</strong> jaar te kiezen. Na <strong>het</strong> winnen van de regionale verkiezing konBoerhof zich, samen met negen andere genomineerden, opmaken<strong>voor</strong> de strijd om de landelijke titel. Volgens de definitie van deNyenrode Business Universiteit voldoet een familiebedrijf tenminsteaan twee van de volgende drie criteria:• Meer dan 50% van <strong>het</strong> bedrijf is in handen van een enkele familie.• Eén familie heeft beslissende bevoegdheden inzake bedrijfsvoeringen opvolging.• Een meerderheid, of tenminste twee leden in de leiding van deonderneming, is afkomstig uit één familie.Boerhof ProjectinrichtersDorpsstraat 41-438111 AC HeetenT: 0572-382424E: info@boerhof.nlI: www.boerhof.nl13


ONDERNEMERSMAKEN ER SAMENWERK VAN<strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> wil een platform bieden aan dediverse ondernemersverenigingen die actief zijnin <strong>Salland</strong>. Hebben zij nieuwe ontwikkelingen,bijzonder heden en/of spraakmakende zaken temelden, dan leest u dat in <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>.Ondernemersverenigingen die interessantnieuws hebben, kunnen dat doorgeven aanredactie@sallandzakelijk.nlOndertekening convenantcollectieve beveiligingVeel ondernemers in <strong>het</strong> winkelgebied en bedrijventerrein van Raaltehebben een contract afgesloten rond collectieve beveiliging. Daarmeeverkleinen ze de kans op vernielingen of inbraak van hun bedrijfspandbehoorlijk. De gemaakte afspraken rond deze gezamenlijke beveiliging zijndoor alle belanghebbenden nog eens kritisch bekeken en vastgelegd in eennieuw convenant. Op 1 november jl. werd dit convenant ondertekend doorburgemeester Piet Zoon namens de gemeente Raalte, Jan Bosch van politieIJsselland, Willy Haarman als <strong>voor</strong>zitter van de Kring Raalter Werkgevers(KRW) en Coen Elferink vertegenwoordigde de Raalter OndernemersVereniging (ROV). Sinds januari 2007 wordt de collectieve beveiliging inRaalte verzorgd door Veneberg Security en ook algemeen directeur BerendVeneberg tekende <strong>het</strong> convenant. Meer informatie op pagina 27.Bedrijfsbezoek bijL.C. Maan EngineeringOp maandag 20 september 2010 kwamen ruim zeventig leden van de KringRaalter Werkgevers naar L.C. Maan Engineering aan de Klipperweg 21 teRaalte. Tijdens dit bedrijfsbezoek waren alle afdelingen toegankelijk en inbedrijf. Oprichter en directeur André Jansen en zijn medewerkers verteldende aanwezige ondernemers enthousiast over hun innovatieve activiteiten.“Wij zijn sinds 1996 gespecialiseerd in lijmapplicaties, lijm systemen, hotmelt (PUR) apparatuur, rollercoaters, vatensmelters, coating - en lamineersystemenen speciaalmachinebouw. Naast <strong>het</strong> leveren van appa ratuurontwikkelen en produceren we sinds 2005 hoogwaardige producten waaroplijm wordt aangebracht. Hierbij gaat <strong>het</strong> <strong>voor</strong>namelijk om bijzondere lijmverbindingen,zoals de speakers en microfoontjes in mobiele telefoonsen de membranen in gehoorapparaten. Voor deze markt hebben we eenspecifieke lijm ontwikkeld, die <strong>voor</strong> honderd procent uit vaste stof bestaat engeen oplosmiddelen bevat. Deze hightech producten worden onder schoneen stofvrije omstandigheden in cleanrooms gefabriceerd en verpakt. Eenconstante omgevingstemperatuur en de juiste luchtvochtigheid zijn hierbijgegarandeerd. Onze producten vinden hun bestemming o.a. in Polen,China, Vietnam, Japan en Amerika.”De aanwezige leden keken vol bewondering en verwondering naar de activiteitenvan dit high tech bedrijf. Vele wisten niet dat dit in Raalte gebeurdeen vonden dit nuttige kennisuitwisseling.Nieuwe ledenDe volgende ondernemers hebben zich in de afgelopen periode aangemeldals lid van de KRW:• Erik Blom van Advies & Administratiekantoor Finovion Raalte• Jurry Hekking van Jurry Hekking Metaal• Daniël Kroezen van Current Connect – Telecom Business Center• Paul en Ellen Overmars van Double O Event Design• Ben Bekema van Revisie• Ton Groot Beumer van Groot Beumer BVHiermee staat <strong>het</strong> ledenaantal van de KRW op 215. Samen bieden zewerkgelegenheid aan ruim 9.100 personen.14RAALTE, GRUNDELSTRAAT 2A T 0572 36 22 80PROFILE TYRECENTER RAALTE ZOEKT DE JUISTERAALTEWWW.PROFILETYRECENTER.NLBAND MET ONDERNEMERS!


Bedrijfsleven en beroepsonderwijskunnen niet zonder elkaarHet bedrijfsleven en <strong>het</strong> beroepsonderwijs in degemeente Raalte kunnen niet zonder elkaar, maarwillen dat ook niet. Voor <strong>het</strong> bedrijfsleven is <strong>het</strong> vanbelang dat leerlingen goed worden <strong>voor</strong>bereid zodater in de toekomst voldoende gekwalificeerdemedewerkers zijn. Het beroepsonderwijs heeft <strong>het</strong>bedrijfsleven nodig om de leerlingen kennis te latenmaken met de praktijk. Zeker in de techniek gaan deontwikkelingen zo snel, dat <strong>het</strong> <strong>voor</strong>onderwijsinstellingen financieel niet haalbaar is omde nieuwste apparatuur zelf aan te schaffen. Omhaar leerlingen zo praktijkgericht mogelijk tebegeleiden heeft de sector VMBO van CarmelCollege <strong>Salland</strong> samenwerking gezocht met <strong>het</strong>lokale bedrijfsleven. Dat heeft geresulteerd in tweeprojecten waarbij ook Deltion en Landstede zijnbetrokken om te zorgen <strong>voor</strong> een doorgaandeleerlijn met <strong>het</strong> MBO.Ondernemend Technisch OnderwijsTheo Kalfs, teamleider Techniek & Groen van Carmel College <strong>Salland</strong>,vertelt wat de bedoeling is van <strong>het</strong> project Ondernemend TechnischOnderwijs (OTO). “Met OTO willen we <strong>het</strong> leren in de praktijkverbeteren, vernieuwen en verduurzamen. Door aantrekkelijk technischberoepsonderwijs buiten de school aan te bieden, maken we <strong>het</strong>praktijkleren realistischer. We hopen hiermee de keuze <strong>voor</strong> technischonderwijs te stimuleren en leerlingen te behouden <strong>voor</strong> techniek.” Bij <strong>het</strong> project OTO zijn maar liefst 600 VMBO leerlingen, 16 docentenen 20 praktijkopleiders betrokken. De uitvoering van de activiteitenvindt plaats met de bedrijven Bepacom, Agrobouw, Joop Elders Sanitairen Totaalinstallateur, Veldkamp machinefabriek en Toyota Morrenhof.Waardevolle bijdrage aan keuze <strong>voor</strong> techniekOok Willy Kemper en Willy Haarman, bestuursleden van de KringRaalter Werkgevers en Platform Techniek <strong>Salland</strong>, zijn overtuigdvan <strong>het</strong> belang van dit project. “Het is een prima gelegenheid omtechnische kennis tussen beroepsonderwijs en <strong>het</strong> bedrijfslevenuit te wisselen en uit te bouwen. Bovendien vindt hiermee eendeskundigheidsbevordering plaats van docenten naar bedrijven envan bedrijfsmedewerkers naar <strong>het</strong> beroepsonderwijs. We dienenhiermee ook een maatschappelijk belang, want de maatschappij kanniet zonder techniek. Daarom moeten we jongeren blijven motiverenom <strong>voor</strong> techniek te kiezen. Dat doen we door <strong>het</strong> organiseren vantechniekdagen, maar ook dit project gaat hier een waardevolle bijdrageaan leveren.”(foto Ties van der Heide)Detailhandel in de praktijkEen ander project in <strong>het</strong> kader van de praktijkgerichtere aanpakvan Carmel College <strong>Salland</strong> is ‘Detailhandel in de praktijk’. Bert JanKorteschiel, teamleider Economie van Carmel College <strong>Salland</strong>:“Dit project is <strong>voor</strong>tgekomen uit ervaringen van bedrijven tijdens debegeleiding van onze stagiaires. De uit te voeren opdrachten slotenniet volledig aan bij de beroepspraktijk, <strong>het</strong> ontbrak nog wel eensaan creativiteit en veelzijdigheid bij onze leerlingen en ze toondenzich soms te weinig ondernemend. De nieuwe opzet is bedoeld omonze leerlingen te stimuleren om in een realistische en dynamischeomgeving creatief, doortastend en ondernemend te handelen. Zekrijgen de verantwoording over een afgebakend project, bij<strong>voor</strong>beeld<strong>het</strong> inrichten van een etalage, waarbij ze te maken krijgen met allefacetten die daarbij horen.” Het project ‘Detailhandel in de praktijk’wordt uitgevoerd bij KAMA Mode, Wendy Jeugdmode, IntersportSchutte Raalte, Automat en de HEMA. Ook <strong>het</strong> Raalter OndernemersVereniging is nauw betrokken bij dit project.Overige projectenNaast deze twee pilots lopen er momenteel nog meer praktijkgerichteprojecten waarvan de projectleiding bij Carmel College <strong>Salland</strong> ligt.Zo maken de VMBO-leerlingen samen met bedrijfsmedewerkerspraktijkopdrachten die tijdens themadagen worden uitgevoerd. Verderzijn er ook projecten om de duurzame biologische bedrijfsvoering envoedselproductie onder de aandacht te brengen.15


SelectieColumnIn alle gevallen waarin mensen <strong>voor</strong> bepaalde taken worden ingezet is erde noodzaak tot selectie. Vroeger was dat een vrij eenduidig en natuurlijkproces: als je niet kon jagen, had je geen eten, ging je dood. Inmiddelshebben we wat meer de taken verdeeld en kunnen ook mensen metbeperkte kwaliteiten (wij allen dus) ons op deelgebieden nuttig maken inde samenleving. Dat klinkt als verbetering, maar omdat de consequentievan een eventuele slechte keuze niet direct duidelijk hoeft te worden,komen er met enige regelmaat mensen op plekken waar ze niet dekwaliteiten <strong>voor</strong> hebben. Nou ligt <strong>het</strong> <strong>voor</strong> de hand om iets over politiciin <strong>het</strong> algemeen en de PVV-er in <strong>het</strong> bijzonder te gaan roepen, maar datligt gevoelig en is wellicht ook te eenzijdig. Neem dus uw werkomgevingen stel vast, te beginnen bij u zelf, dat alle collega’s in een of anderemate hun taak niet volledig volgens <strong>het</strong> ideale plaatje uitvoeren. Vraag uvervolgens af wie op welke gronden deze mensen heeft gekozen <strong>voor</strong>deze werkplekken (misschien was u <strong>het</strong> wel zelf) en dan <strong>voor</strong>al op basisvan welke informatie. Hoe grondig is er te werk gegaan, in hoeverre isgecheckt wat de kandidaat destijds beweerde ook waar was? Hoe stel jedat vast? Wordt een antecedentenonderzoek uitgevoerd? En zo ja, wordtdat door een ervaren detective gedaan of door iemand die handig is ophyves en facebook? Is er in die mate in <strong>het</strong> verleden gedoken van eenkandidaat? En als er dan onwaarheden zijn gebleken? Goed, de keuzeis gemaakt en de uitverkorene is aan zijn / haar nieuwe taak begonnen.Vanaf dag 1 zijn er signalen over de juistheid van de keuze. Ook als wewelwillend vaststellen dat iemand nog moet wennen, ook als collega’swel wat willen helpen om thuis te raken. De vraag is: wordt daar iets meegedaan? Wordt er eerlijk en objectief beoordeeld en worden de juistewegingen gemaakt? Als iemand iets niet kan, dan is er, afhankelijk vanleeftijd en interesse een beperkte mogelijkheid dit te verbeteren. Datbetekent dat er een beperkte tijd nodig is om nogmaals te beoordelen.Opnieuw is de vraag: worden de juiste wegingen gemaakt? Kortom: wanneeris <strong>het</strong> moment om vast te stellen dat betrokkene wel/niet kan water verwacht wordt, dus wel/niet geschikt is <strong>voor</strong> de taak? En als dat wordtvastgesteld, en <strong>het</strong> antwoord is ‘niet’, wordt er dan gehandeld?Mijn stelling is: <strong>het</strong> vinden van de juiste persoon <strong>voor</strong> een bepaalde taakis meer geluk dan wijsheid, ondanks alle professionele ondersteuning diein dit soort trajecten te krijgen is. Er is echter wel hoop: als wordt vastgestelddat iemand niet voldoet, kan de schade beperkt worden, maar snelheidis geboden. En u kunt uzelf en uw collega’s altijd op survival sturen:dan blijkt wel wie ‘the fittest’ is.Voor ToyoTa gaaT u naarMorrenhofDeventer, Maagdenburgstraat 3,0570-510666, www.morrenhof.nlRaalte, Klipperweg 5, 0572-361616,www.morrenhof.nlHeinz16


Website, brochure of advertentie?Denk GROOT’s!Als copywriter kreeg Linda Klein Overmeenregelmatig van klanten de vraag of ze niet meer konleveren dan alleen een goede tekst. Een completewebsite of brochure bij<strong>voor</strong>beeld. Met eenachtergrond in de reclamewereld had ze hier weloren naar. Ze verzamelde een aantal vakmensen omzich heen die haar op allerlei gebieden kondenaanvullen. Begin dit jaar werd <strong>het</strong> eerste projectafgeleverd, waarna er snel meer volgden. Hoog tijd<strong>voor</strong> een stap <strong>voor</strong>waarts. Er kwam een nieuwenaam, compleet met logo en huisstijl. Sinds oktoberis buro GROOT’s een feit.<strong>Salland</strong> kent al verscheidene goede reclamebureaus.Toch durfde Linda <strong>het</strong> aan om deze markt te betreden:“buro GROOT’s is geen standaard reclamebureau maar hanteertbewust een onderscheidende werkwijze: praktische realisatiein marketingcommunicatie. Dus geen marketingstrategieën ofcommunicatieplannen, maar gewoon concrete producten als websites,brochures, advertenties, mailings of logo/huisstijl. Voor sommigebedrijven is de drempel naar een groot reclamebureau best hoog.Maar als ze hun website willen laten maken door bij<strong>voor</strong>beeld een ICTer,moeten ze wel zelf bedenken hoe de site eruit moet zien, wat er opmoet staan en waar je verder op moet letten. In dat gat springt buroGROOT’s. Ik vertaal hun wensen naar een concreet <strong>voor</strong>stel, begeleidde productie en zorg <strong>voor</strong> een correcte aflevering en after sales.” Voorgrotere bedrijven biedt buro GROOT’s uitkomst met werkzaamhedenop projectbasis. Bij<strong>voor</strong>beeld als (tijdelijke) ondersteuning vanmarketingcommunicatieafdelingen of <strong>voor</strong> bedrijven die hier<strong>voor</strong> geenmensen in dienst willen of kunnen nemen.De juiste professionals per projectEen belangrijk <strong>voor</strong>deel van buro GROOT’s is <strong>het</strong> werken met verschillendefreelance vakmensen op gebied van vormgeving, techniek,fotografie en tekst. Linda: “Hierdoor kan ik heel gericht de juistemensen inzetten, passend bij <strong>het</strong> project én bij de opdrachtgever.Klanten merken hier overigens weinig van, ik blijf te allen tijde <strong>het</strong>aanspreekpunt. Belangrijkste speerpunten hierbij zijn persoonlijkcontact, no-nonsense, snelheid, afspraak is afspraak en <strong>voor</strong>al:ontzorgen. Zodat klanten gewoon lekker hun tijd aan hun werk kunnenbesteden.” Hoewel buro GROOT’s er bewust <strong>voor</strong> kiest geenmarketing- of communicatie strategieën aan te nemen, is kennis enervaring hierin op de achtergrond wel aanwezig. Hier<strong>voor</strong> put Linda uitdiverse opleidingen en ervaring in de reclamewereld. Ook volgt zeregelmatig trainingen om bij te blijven in <strong>het</strong> vak: “In deze branchegaan de ontwikkelingen zó snel. Alleen al op gebied van internet- ene-mailmarketing en uiteraard alles rondom social media. Om dat bij tekunnen houden moet je <strong>het</strong> vak wel echt leuk vinden. In <strong>het</strong> van a tot zbegeleiden van totaal projecten als websites, brochures, advertenties enlogo/huisstijlen voel ik mij als een vis in <strong>het</strong> water.”Buro GROOT’s klinkt overigens niet direct als de meest bescheidennaam: (lachend) ”Mensen kennen mij als Linda Klein Overmeen,maar mijn meisjesnaam is ‘Groot’. In een creatieve branche moet jevan goeden huize komen om een unieke naam te verzinnen. Eeneigen naam is dat meestal wel. Maar echt praktisch bleek ‘Linda KleinOvermeen Copy & Concept’ niet, veel te lang. Met ‘GROOT’s’ kan ikveel meer kanten op. Een bedrijfsnaam met een knipoog dus. Maarverder blijf ik gewoon dezelfde!”Buro GROOT'sEikenweg 28124 RH WesepeT: 0570 - 830911M: 06 - 47 25 44 25E: linda@burogroots.nlI: www.burogroots.nl17


Ondernemend <strong>Salland</strong>Op deze pagina's vindt u een kort overzicht van economisch nieuws uit <strong>het</strong> verspreidingsgebied van <strong>Salland</strong><strong>Zakelijk</strong>. Het verscheen de afgelopen maanden o.a. in de Stentor en op de website van <strong>Salland</strong> Centraal.Wilt u <strong>het</strong> volledige artikel bekijken? Dat kan op www.sallandzakelijk.nl31 augustus 2010:Tegeltoko uit Nieuwleusen maakt doorstart1 september 2010:Verkoopplan <strong>voor</strong> vaccinafdeling Abbott in Olst afgeblazen24 september 2010:Lokale ondernemers verwonderen zich bij L.C. Maan Engineering teRaalte6 september 2010:Heetenaar Vincent ten Zijthof bedrijfsleider Tulip Inn Raalte9 september 2010:Kachelplaats.nl in Wijhe grootste zaak van de regio10 september 2010:Restaurant de Bagatelle in Mariënheem krijgt prijs van bezoekersRestaurantweek13 september 2010:Stichting de Parabool in Top-10 Beste Werkgevers van Nederland18 september 2010:TCR Groep Raalte beschikt nu over eigen centrale werkplaats30 september 2010<strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijven presenteren zich in Wijhe op woonbeurs30 september 2010:Booijink Veevoeders uit Raalte opnieuw gekozen tot beste adviesbedrijfvan Nederland4 oktober 2010:Vijfde Techniekdag <strong>Salland</strong> trekt maar liefst 1.600 bezoekers4 oktober 2010:<strong><strong>Salland</strong>se</strong> makelaars bundelen krachten4 oktober 2010:Eerste Woon Event <strong>Salland</strong> in Keukenland Wijhe groot succes20 september 2010:Ondernemers van Winkelhart Colmschate kijken terug op geslaagdejaarmarkt22 september 2010:Regionale ondernemers stuk positiever dan vorig jaar22 september 2010:Foreco uit Dalfsen is genomineerd <strong>voor</strong> landelijke DuBo Award <strong>voor</strong>duurzaam bouwen22 september 2010:Aantrekkingskracht van Raalte als koopcentrum gedaald24 september 2010:Boerhof Projectinrichters uit Heeten ontvangt eervolle vermelding‘Familiebedrijf van <strong>het</strong> jaar’8 oktober 2010:Larcom investeert in Raalter vestiging8 oktober 2010:Binding klant met detailhandel klein dorp neemt af9 oktober 2010:Aan de Stegge Bouw bouwt nieuwe gemeentehuis <strong>voor</strong> Olst-Wijhe11 oktober 2010:Raalter hightech bedrijf Maan Engineering groeit snel12 oktober 2010:Tom Eilert en Peter Veltmaat starten in Lemelerveld metmarktonderzoeksbureau Market research Inpetto12 oktober 2010:Kwaliteitsscan Bedrijfsterrein De Zegge Raalte toont noodzaak aan vankwaliteitsverhoging en duurzaamheid18


14 oktober 2010:Welkoop Dalfsen is de beste van heel Nederland26 oktober 2010:Workshop in Olst over maatschappelijk betrokken ondernemen27 oktober 2010:Bouwmarkt Gamma Next in Raalte geopend17 november 2010:Alleen C&S Luttenberg reinigt vliegtuigtoiletten van Airbus18 november 2010:Erik Blom start nieuwe vestiging administratie- en advieskantoorFinovion in Raalte2 november 2010:Kledingzaak Hans Textiel in Wijhe gaat dicht4 november 2010:FSC-certificaat <strong>voor</strong> Timmerfabriek <strong>Salland</strong>4 november 2010:Ondertekening convenant collectieve beveiliging van <strong>het</strong>bedrijventerrein en winkelgebied in Raalte5 november 2010:IJreka meest duurzame ondernemer van Dalfsen11 november 2010:Gemeente Dalfsen informeert over brandveilig bouwen24 november 2010:Dit jaar vonden al 705 jonge Raalter werklozen een baan, leerwerkplekof stageplaats24 november 2010:Ondernemersbeurs bij Autobedrijf Wout Zieleman in Nieuwleusen12 november 2010:Tulip Inn Raalte: Geen opening maar open huis dit <strong>voor</strong>jaarZZPHet alledaagse weerbuitengewoon makenColumnZZPC@LCCalculatiesoftware<strong>voor</strong> iedere ZZP’er* GebruiksvriendelijkZeg eens eerlijk. Succesvol. Dat wilt u (stiekem) toch ook zijn? Maar wat isde*exacteTijdbesparenddefinitie volgens u? Meer omzet? Veel geld? Status? Of zit ‘t ‘m in<strong>het</strong> delen van een stukje geluk? Er<strong>voor</strong> zorgen dat er weer een glimlach verschijnt* Overzichtelijkeop <strong>het</strong> gezicht van uw buurvrouw of uw klant…offertesEen prachtige missie,maar wellicht ligt de waarheid ergens in <strong>het</strong> midden. Om uw bedrijf, productof dienstverlening een prominent plekje op de kaart te geven is <strong>het</strong> belangrijkom op <strong>het</strong> juiste moment op de juiste plek te zijn. Trends en ontwikkelin-* Overal toegankelijkgen kunnen een goede basis vormen <strong>voor</strong> uw strategie <strong>voor</strong> 2010. De trends* Slechts € 250,- per jaardie dit jaar zullen domineren, kennen een lange geschiedenis. De kunst van<strong>het</strong> <strong>voor</strong>spellen is om te weten welk stukje aan de oppervlakte verschijnt.Wie dat kan heeft goud in handen. Ik licht er een aantal kort toe.www.zzpcalc.nlIk zou mezelf niet zijn, als ik niet zou beginnen met <strong>het</strong> fenomeen ‘Male-Female’. De vrouw rukt op. Over de hele wereld werpen wij onze historischePowered by 2Jours On-line Bouwenketenen af. Voor die-hard feministen gaat <strong>het</strong> niet snel genoeg, maar opalle continenten Tel. 0570-538135 en op alle fronten hebben - info@2jours.nlvrouwen van 2010 meer sociaaleconomischeen emotionele onafhankelijkheid dan hun moeders. In <strong>het</strong>werkdomein is geaccepteerd dat kerncompetenties als denkkracht, creativiteiten communicatie sekseonafhankelijk zijn. Vrouwen stoten door naar detop. We gaan meer uren werken en <strong>het</strong> primair moederschap gaat er af.Bedrijfspand te huurAan de Praamstraat 38 te Raalte is ditbedrijfspand te huur van 200 m 2 , bestaandeuit een hal en een kantoorgedeelte metdrie kantoorruimtes, een keukentje, toilet,kantine en archiefruimte. Rondom <strong>het</strong> pandis voldoende parkeergelegenheid.Voor bezichtiging en/of meer informatieneemt u contact op met Wim Tutert pere-mail (w.tutert@kpnplanet.nl) of telefonisch(0572-362989). Aanvaarding in overleg.Proef! Wijnimport19Industrieweg 18, 8131 VZ Wijhe


VerzuimTotaalPlanVerzuim brengt financiële risico's <strong>voor</strong> uw organisatiemet zich mee. De wet verplicht u om <strong>het</strong> loon van uwarbeidsongeschikte medewerkers twee jaar lang door tebetalen, ongeacht de oorzaak van <strong>het</strong> verzuim. Bovendienmoet u zich, in <strong>het</strong> kader van de Wet verbeteringpoortwachter, samen met uw zieke werknemerinspannen om zijn terugkeer te bevorderen. Met eenverzuimverzekering in combinatie met arbodienstverleningkunt u de financiële risico's rondom verzuimsterk verminderen.Wat is verzekerd?Met <strong>het</strong> VerzuimTotaalPlan heeft u een totaaloplossing inhanden, waarmee u zeker weet dat u uw 'verzuimzaken'goed heeft geregeld. De basis is de verzuimverzekering.Daarmee kunt u de verplichte loondoorbetalingopvangen. U kunt kiezen uit de volgende dekkingen.Uw <strong>voor</strong>delenHet VerzuimTotaalPlan biedt u de volgende <strong>voor</strong>delen.• U heeft een ruime keuze uit eigenrisicotermijnen(van veertien dagen tot twee jaar).• De werkgeverslasten kunnen tot maximaal 40% vande loonsom worden meeverzekerd.• U bepaalt zelf wie u verzekert: al uw personeel ofalleen bepaalde groepen werknemers.• U heeft de keuze uit verschillende verzuimdienstverleners.• U profiteert van een re-integratiebudget vanE 3.000,- per ziektegeval, met 100% vergoeding.• U krijgt gratis verhaal- en rechtsbijstanddekking.• U heeft slechts één loket <strong>voor</strong> alles wat met verzuimte maken heeft: van loondoorbetaling, verzuimpreventieen verzuimbegeleiding tot re-integratie.AanvragenWilt u meer informatie? Of wilt u een offerteaanvragen? Neem dan contact met ons opm a k e l a a r d i j h y p o t h e k e n a s s u r a n t i ë nTen Broeke Makelaardij en Assurantiën. Bewust beter.Postbus 11, 8150 AA Lemelerveldtelefoon (0572) 37 14 08, fax (0572) 37 10 63email info@tenbroeke.nl www.tenbroeke.nl20


Communicatieprofessionalshouden van hartigDe stamtafel is weer gedekt.Biologisch brood met (meer)granenen (vol)koren, drinkyoghurt,karnemelk en natuurlijk diversesoorten beleg zoals kaas, allerleivleeswaren en pindakaas.Ondertussen ontfermt Maarten zichin de keuken over de soep. Roné isvandaag in een experimentele bui.Hij maakt van zijn eerste boterhameen echt feestje: ontbijtspek,geitenkaas en daar overheen eensubtiel laagje honing. Zijn gezichtspreekt boekdelen: dit is eencombinatie, die <strong>voor</strong> herhalingvatbaar is.Na de eerste boterhammen en de onvermijdelijkegesprekken over voetbal en wat <strong>het</strong> komend weekendde heren gaat brengen, komt Roné met een vraag: ‘Hey, mannen,denk eens even met me mee. Voor een schaatsfabrikant wil ik eenleuke actie op poten zetten, die in <strong>het</strong> hele land kan worden uitgezetin de sportzaken.’ Het is <strong>het</strong> startsein <strong>voor</strong> een kleine brainstormsessie.Het resulteert uiteindelijk in een actie, waarbij de schaatsliefhebber deeerste marathon op natuurijs mag <strong>voor</strong>spellen.Wie <strong>het</strong> <strong>voor</strong>recht heeft om ooit een lunch van <strong>het</strong> Communicatiegildemee te maken (op vaste dagen soms zelfs met hotdogs of loempia’s),kan dit tafereel bijna dagelijks meemaken. Samen eten betekentmeteen samen ideeën uitwisselen en elkaar <strong>voor</strong>thelpen. Het is degrote kracht van <strong>het</strong> Communicatiegilde, een paraplu, waaronder eenaantal communicatieprofessionals bijeen is gebracht. Het initiatief isafkomstig van Roné van der Vliet van Sinds77 Echte Reclamemakersen hij heeft versterking gekregen van Eyecatcher Communicatie (RudiBuitenkamp), Ontwerpbureau Lood en Uitgeverij GegarandeerdOnregelmatig (Maarten Metz en Bart van der Mark).KruisbestuivingHet is juni 2009 als Van der Vliet in <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> laat weten dat hij isgestart met Sinds77 Echte Reclamemakers. Amper begonnen met zijnnieuwe bureau droomt hij hardop over de realisatie van een creatief enuitvoerend platform. Daarbij zouden meerderecommunicatiedeskundigen elkaar moeten kunnen vinden enversterken. Een platform, dat ook in een pand zichtbaar moet worden.Hij had nooit kunnen bevroeden dat zijn droom begin 2010 al zouworden gerealiseerd. Na een oriëntatietocht over <strong>het</strong> bedrijventerreinin Raalte viel zijn oog op een pand aan de Spitsstraat 25. Hier was<strong>voor</strong>heen Delmar gevestigd. In overleg met de huurbaas kon <strong>het</strong> pandworden opgedeeld in meerdere units met dezelfde uitstraling.Van der Vliet en Buitenkamp, respectievelijk grafisch ontwerper/bedenker van concepten en tekstschrijver/journalist namen per 1februari van dit jaar hun intrek. Enkele maanden later besloten Van derMark en Metz ook met hun bedrijven te verhuizen van Delden naarRaalte. Ontwerpbureau Lood is een ontwerp- annex reclamebureau enGegarandeerd Onregelmatig is de uitgeverij, waarmee ze hun eigenproducties naar buiten kunnen brengen.Ieder van de bureaus heeft zijn eigen ruimte om daarmee ook deeigen identiteit te kunnen bewaken, maar wel met de insteek om(nog meer) samen te werken. ‘Vanaf de start hebben we gemerkt dat<strong>het</strong> een goede kruisbestuiving is. Voor klanten is <strong>het</strong> prettig dat zedirect met diverse disciplines in contact kunnen komen en met nameconceptmatig kunnen we met elkaar meedenken.’Inmiddels zijn dus vier bedrijven gevestigd op <strong>het</strong> adres Spitsstraat 25,maar als <strong>het</strong> aan de heren ligt, blijft <strong>het</strong> hier niet bij. Er zijn verregaandegesprekken met een specialist op <strong>het</strong> gebied van bedrijfscommunicatie,een tekstschrijver, een fotograaf en een websitebouwer. Stuk <strong>voor</strong> stukeenmanszaken of kleine bureaus, die <strong>het</strong> Communicatiegilde erkennenals een mooi uithangbord en creatief platform. 2011 Moet <strong>het</strong> jaarworden dat <strong>het</strong> Communicatiegilde nog meer vorm krijgt. Het is tevensde bedoeling dat vanaf <strong>het</strong> <strong>voor</strong>jaar meer naar buiten wordt getreden.Tijdens de lunch zal ongetwijfeld een idee worden geboren op welkewijze dit moet worden vormgegeven…………………….CommunicatiegildeSpitsstraat 258102 HW RaalteI: www.communicatie-gilde.nl21


Bij More Cars staatde mens centraal,niet de autoDenkend aan autoverkopers dringt zich al gauw eenbepaald beeld op. Strak in <strong>het</strong> pak, een beetje gladjesen praten als Brugman. Wie eens de moeite neemt om bij MoreCars in Raalte binnen te stappen, zal merken dat <strong>het</strong> ook anders kan.Eigenaar René Herbrink heeft <strong>het</strong> graag over zijn kernwaarden, waarinnaar eigen zeggen niet de auto, maar de mens centraal staat. ‘Weinvesteren graag in lange termijn relaties.’Herbrink is zeven jaar geleden <strong>voor</strong> zichzelf begonnen. Eigenlijkge motiveerd door zijn toenmalige werkgever, die de beslissing nam omals prijsvechter verder te gaan. ‘Met die visie was ik <strong>het</strong> totaal niet eens.Dan draait <strong>het</strong> puur om de winst. Uit onvrede ben ik toen weg gegaanen tijdens een volgende sollicitatieronde kreeg eigenlijk <strong>het</strong> idee vormom <strong>voor</strong> mezelf te beginnen.’Dat zijn manier van werken vruchtenafwerpt, blijkt wel uit de reacties van klanten, die onder andere opdiverse autosites zijn te lezen. In <strong>het</strong> gezelschap bevindt zich ook eenimposant aantal bedrijven. Dat zijn relaties uit <strong>het</strong> verleden, maardankzij een goede internetsite ook vele nieuwe relaties. Sommigennemen niet eens de moeite om naar de vestiging aan de Heesweg tekomen. ‘Ik heb klanten, die per mail of telefonisch bestellen. Zo groot is<strong>het</strong> vertrouwen.’Een groot <strong>voor</strong>deel van More Cars is dat ze niet merkgebondenis en dat Herbrink door zijn jarenlange staat van dienst in deautobranche een meer dan behoorlijke technische kennis heeft opgebouwd.Het Raalter autobedrijf beschikt niet over een eigen werkplaats,maar ze is wel bereid om <strong>het</strong> totale onderhoud te regelen. Ze valtdaar<strong>voor</strong> terug op betrouwbare partners in een brede regio. ‘Eventueelkunnen we ook de assurantiën en de lease <strong>voor</strong> de potentiële klantregelen. Ook financieel denken we mee. Zo doen we veel met jongegebruikte bedrijfswagens. Heel interessant <strong>voor</strong> <strong>het</strong> MKB, want er gaatsoms bijna dertig procent van de nieuwprijs af.’More CarsHeesweg 42, 8102 NB RaalteT: 0572 365 543E: info@morecars.nlI: www.morecars.nlOAF Holland ontwikkelten produceert topkwaliteitOAF Holland BV uit Olst heeft meer dan tachtig jaarervaring in <strong>het</strong> ontwikkelen en produceren van eenbreed assortiment aan verfproducten en andere chemische producten<strong>voor</strong> de zakelijke markt. Daarnaast importeert OAF Holland lijmen,kitten, dakbedekkingen en chemische bouwstoffen uit bijna alleEuropese landen.Met geavanceerde productietechnieken, verantwoorde afvalstromenen recycling stelt OAF Holland milieuvriendelijke en verantwoordebedrijfsprocessen centraal. Bovendien ontwikkelt OAF de meestduurzame en beschermde producten <strong>voor</strong> de bouw en industrie.Producten die vroegtijdige vervanging en onnodige verspilling<strong>voor</strong>komen. Constructies en gebouwen die zijn behandeld metproducten van OAF gaan langer mee en vergen minder onderhoud.OAF levert topkwaliteit door haar enorme ervaring in ontwikkelingen innovatie. Het assortiment bestaat maar liefst uit meer dannegenhonderd producten, die onder eigen naam of private labelworden verkocht. Een van de laatste ontwikkelingen is de productie vanOAF-2K epoxy en OAF-2K polyurethaan producten. Deze productenzijn bij uitstek geschikt <strong>voor</strong> deafwerking van o.a. vloeren, wanden,ijzerconstructies en gevelbekledingvanwege de zeer slijtvaste afwerking,ook bij hoge belasting met bij<strong>voor</strong>beeld een heftruck.Behaal een optimaal resultaat door de juiste middelen op de juistemanier toe te passen. OAF Holland levert actuele productinformatieen deskundig advies bij ieder product. Voor vakkundige adviseringof product- en veiligheidsinformatie neemt u contact op met deprofessionele medewerkers van:OAF Holland BVDe Meente 13, 8121 EV OLSTT: 0570 563838E: info@oafholland.nlI: www.oafholland.nl23


ZOEKT U PERSONEEL? LEES DAN VERDER!Mijn belasting laat ikaan Adficount overAls ondernemer krijg je wat vaker post van de Belastingdienst.Ze kunnen <strong>het</strong> niet leuker maken, zeggen ze. Daar was ik <strong>het</strong>niet helemaal mee eens omdat ik wel erg veel van die blauwebrieven ontving. Ik ben naar Adficount gestapt. Het bleek datik gewoon enkele dingen wat anders moest gaan uitvoeren. Nukrijg ik gelukkig minder vaak post van de Belastingdienst.<strong>het</strong> samenstellen van jaarrekeningen(van A tot Z)salarisadministratie enpersoneelsdiensten<strong>het</strong> opstellen van fiscale aangiftenwww.adficount.nlEnthousiaste vrouw van 31 jaar zoekt werk <strong>voor</strong> 2 à 3 dagenin de week in de regio <strong>Salland</strong>. Haar <strong>voor</strong>keur gaat uit naareen functie als medewerker P&O en/of medewerkersalarisadministratie, maar andere administratievewerkzaamheden zijn ook bespreekbaar. Ze is in <strong>het</strong> bezitvan haar HBO-diploma Personeel & Arbeid (AMA) en <strong>het</strong>Praktijkdiploma Loonadministratie. Ze heeft zich tijdens haaropleiding gespecialiseerd in arbeidsjuridische adviseringen personeelsmanagement. Ze beschikt dan ook - mededoor haar werkervaring - over uitstekende kennis van <strong>het</strong>arbeidsrecht en <strong>het</strong> sociaal zekerheidsrecht. Ze is enthousiast,stressbestendig, flexibel, accuraat en sociaal. Ze kan goedzelfstandig werken, maar werkt ook graag in teamverband.Ze kan prima overweg met computerprogramma's, o.a.Word, Excel, Outlook, PowerPoint, SPSS, Internet ende personeelsinformatiesystemen Perman, Edukaat enFlexservice. Haar beheersing van de Nederlandse taalis uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk. Inmiddelsheeft ze ruim acht jaar ervaring in <strong>het</strong> werken op eenafdeling Personeelszaken binnen zowel de non-profit- als deprofitsector.Heeft u interesse en wilt u meer weten, dan kunt u datkenbaar maken via info@sallandzakelijk.nl.Wij sturen u dan een uitgebreid curriculum vitae enzorgen dat er z.s.m. persoonlijk contact met u wordtopgenomen.Raalte-Heino-Hellendoorn T. 0572 360 090 info@adficount.nl’...tot in de puntjesgeregeld’”Bouwen kunt u met een gerust hart aan Jansman overlaten.Onze opdrachtgevers hoeven zich geen moment zorgen te maken.Wij bouwen niet alleen, maar zorgen <strong>voor</strong> regelmatig overleg met<strong>het</strong> bouwteam, denken mee, adviseren, houden de planningin de gaten en leveren soepel op.”Klus geklaard, opdrachtgever tevreden. Bent u de volgende?Kijk op www.jansman.nl of bel 0572 - 30 13 03Jansman bouwt verder24


Beekman Elektrohoudt ook bijgrote projectende spanning erinAls totaalleverancier op gebied van installatietechniekheeft Beekman Elektro uit Raalte al heelwat projecten gerealiseerd. Van kleinere particuliereoplossingen tot de totale technische installatie vanbedrijfspanden. Onlangs wist Beekman twee groteprestigieuze projecten aan haar portfolio toe tevoegen: De Leeren Lampe en Gamma Raalte.De vernieuwde Leeren Lampe in Raalte moest een uitgaansgelegenheidworden waar gasten zich veilig en ophun gemak voelen. Dit staat of valt met een effectief camerabewakingsysteem,waar<strong>voor</strong> de eigenaar zich wendde tot Beekman Elektro. ErikBeekman: “We kregen een tekening <strong>voor</strong>gelegd van <strong>het</strong> pand, waaropwe samen met Rosec Security een plan gemaakt hebben om alle ruimtesdoorlopend in beeld te kunnen houden. Zowel binnen als buiten.Hier<strong>voor</strong> is een aantal vaste camera’s geïnstalleerd en enkele domecamera’s, waarmee kan worden ingezoomd. Bij calamiteiten of ongeregeldhedenworden de beelden gebruikt. Enerzijds <strong>voor</strong> overdrachtnaar de politie en anderzijds om er<strong>voor</strong> te zorgen dat de persoon inkwestie niet opnieuw wordt toegelaten. Eén persoon houdt in eenspeciale ruimte via vier beeldschermen alle 30 camera’s continu in degaten. Relevante beelden kunnen eenvoudig op dvd worden gebrand.De politie heeft al aangegeven erg tevreden te zijn over zowel inhoudals kwaliteit hiervan. Bij de totstandkoming van <strong>het</strong> plan hebben weveel kunnen putten uit onze kennis en ervaring. Een camerasysteemwerkt alleen maar als je goed weet hoe je iemand moet volgen en waareventuele dode hoeken zitten. En verschillende plekken vragen omverschillende oplossingen, of <strong>het</strong> nu een bedrijfspand betreft of eenwoonhuis.”Een andere <strong>voor</strong>ziening die Beekman realiseerde <strong>voor</strong> De LeerenLampe is de geavanceerde telefooncentrale. Deze maakt <strong>het</strong> mogelijkom, door bellen via internet en vaste lijn te combineren, aanzienlijk optelefoonkosten te besparen. Beekman: “Eigenaar Van den Enk wilde<strong>het</strong> telefoonverkeer van twee locaties naar één brengen. Daarop hebbenwij bekeken wat <strong>voor</strong> hem de beste optie zou zijn en een centralesamengesteld met inkomende lijnen via ISDN en alle uitgaande telefoontjesvia internet. Afhankelijk van <strong>het</strong> belgedrag heb je zo’n systeemer in een paar jaar al uit. Hier<strong>voor</strong> hebben we alles geregeld, van aanvraagvan de ISDN telefoonlijnen, PIN, internet en onze VoIP providerSpeak Up <strong>voor</strong> <strong>het</strong> bellen via internet.“Wie de website van Beekman bekijkt, valt direct de enorme verscheidenheidaan diensten op. Beekman: “We zijn heel breed, datis echt onze kracht. Klanten ervaren <strong>het</strong> als prettig om één partij inte schakelen die alles regelt. Op <strong>het</strong> gebied van elektra, inbraak- enbrandbeveiliging, camerabewaking, telecom, data, geluid en airco doenwe heel veel zelf en <strong>voor</strong> overige werkzaamheden schakelen we somsderden in.” Een mooi recent <strong>voor</strong>beeld hiervan is de nieuwbouw vanGamma in Raalte. Hierbij fungeerde Beekman als hoofdaannemer <strong>voor</strong>de technische installatie, waarbij <strong>voor</strong> gas en water een andere partijwerd ingeschakeld. Een groot project dat de nodige uitdagingen kende:“Nadat we de opdracht binnen hadden besloot Gamma dit filiaal tebouwen volgens de nieuwe stijl, waardoor <strong>het</strong> hele plan op de kopmoest. Er kwam ondermeer een compleet nieuw verlichtingsplan met<strong>het</strong> nieuwste van <strong>het</strong> nieuwste op dat gebied. Enorm veel licht, helder,hoog en toch sfeervol door <strong>het</strong> gebruik van doeken. In totaal is er meerdan 20 km aan kabels gelegd en een meterkast met maar liefst 145groepen. Al met al een prachtige referentie, waar er hopelijk meer vanzullen volgen!”.Beekman Elektro B.V.Stationsstraat 408102 ED RaalteT: 0572-352511E: info@beekman-raalte.nlI: www.beekman-raalte.nl25


J.K. Consultancy is een zelfstandigadviesbureau met een breed scala aandiensten op <strong>het</strong> gebied van management,milieu, processen en kwaliteitVeneberg Security Team is sinds 2000 actiefin de beveiligingsbranche. Sinds januari 2007verzorgen wij de collectieve beveiliging <strong>voor</strong> <strong>het</strong>winkelgebied en <strong>het</strong> bedrijventerrein van Raalte.U kunt Veneberg Security Team inschakelen <strong>voor</strong>:•Alarmopvolging•Mobiele surveillance•Permanente surveillance•Winkelsurveillance•Objectbeveiliging•Hondengeleiders•Preventie•Evenementenbeveiliging•PersoonsbeveiligingVeneberg Security Team BVT: 0545-273312I: www.veneberg.com123Promotion voert elke klus rondmarketing en acquisitie vakkundig enmet passie uit.Onze slogan is ‘Grenzen verleggen’.Wij doen met veel plezier wat extra's <strong>voor</strong>onze opdrachtgevers. Wat dat is, houden wegraag als een verrassing.Nieuwsgierig? Neem dan vrijblijvend contact op metWerner Gilein van:123 PromotionDe Schouw 48102 KM RaalteM: 06-42896001E: info@123promotion.nlI: www. 123promotion.nlToe aan een(nieuwe) website,brochure of huisstijl?www.burogroots.nlmarketing~communicatieprojecten26


Samen verantwoordelijk <strong>voor</strong> veiligheidVeel ondernemers in <strong>het</strong> winkelgebied en op <strong>het</strong>bedrijventerrein van Raalte hebben een contractafgesloten rond collectieve beveiliging. Daarmeeverkleinen ze de kans op vernielingen of inbraakvan hun bedrijfspand behoorlijk. De gemaakteafspraken rond deze gezamenlijke beveiliging zijndoor alle belanghebbenden nog eens kritischbekeken en vastgelegd in een nieuw convenant.Op 1 november jl. werd dit convenant ondertekenddoor burgemeester Piet Zoon namens de gemeenteRaalte, Jan Bosch van politie IJsselland, WillyHaarman als <strong>voor</strong>zitter van de Kring RaalterWerkgevers (KRW) en Coen Elferinkvertegenwoordigde de Raalter OndernemersVereniging (ROV). Sinds januari 2007 wordt decollectieve beveiliging in Raalte verzorgd door <strong>het</strong>Veneberg Security Team en ook algemeen directeurBerend Veneberg tekende <strong>het</strong> convenant.In een korte toespraak gaf burgemeester Zoon aan datveiligheid niet alleen een taak is <strong>voor</strong> de politie. “Wezijn allemaal verantwoordelijk <strong>voor</strong> de veiligheid in onze omgeving.De ondernemers die aangesloten zijn bij de collectieve beveiligingnemen die verantwoordelijkheid serieus. Door goede samenwerkingvan <strong>het</strong> Veneberg Security Team met de politie is de criminaliteit op <strong>het</strong>bedrijventerrein en in ons winkelgebied gelukkig laag. Uiteraard hoopik dat dit zo blijft en dat de handtekeningen onder <strong>het</strong> convenant ookin de praktijk hun uitwerking niet zullen missen.”De Raalter burgemeester vertelde verder dat iedereen binnen degemeente Raalte binnenkort zijn verantwoordelijkheid kan tonenrond veiligheid. “In 2011 starten we met Burgernet, een uniek samenwerkingsverbandtussen burgers, gemeente en politie om de veiligheidin de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkersvan bedrijven uit de gemeente. Na een melding van bij<strong>voor</strong>beeld eeninbraak of een vermist kind, krijgen deelnemers aan Burgernet eenbericht via de mobiele telefoon met <strong>het</strong> verzoek uit te kijken naar eenduidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigenwoning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kunnen we allemaal directbehulpzaam zijn bij de opsporing van bij<strong>voor</strong>beeld dader(s), eenvoertuig of een vermist kind.”Het collectieve contract <strong>voor</strong> Raalte bestaat uit dagelijksesurveillance van 18.00 tot 6.00 uur en alarmopvolging gedurendedeze uren. Het kan daarbij gaan om een inbraakalarm, maar ookbij een ongevalsalarm of brandalarm is <strong>het</strong> de bedoeling dat debeveiligingsmedewerkers van <strong>het</strong> Veneberg Security Team zo spoedigmogelijk actie ondernemen. De vertegenwoordigers van de KRWen ROV hopen dat in de komende periode meer ondernemingenop <strong>het</strong> bedrijventerrein en in <strong>het</strong> winkelgebied zich aansluiten bij decollectieve beveiliging. “Gezamenlijk optrekken levert nu eenmaal<strong>voor</strong>delen op. Als meer bedrijven meedoen, kan er nog efficiëntergewerkt worden en is <strong>het</strong> bovendien mogelijk dat <strong>het</strong> VenebergSecurity Team de dienstverlening uitbreidt.”De ondertekenaars van <strong>het</strong> convenant Collectieve beveiliging met vlnr: Jan Bosch (politie IJsselland), burgemeester Piet Zoon (gemeente Raalte),Berend Veneberg (Veneberg Security Team), Willy Haarman (KRW) en Coen Elferink (ROV).27


GSMIDDELENEMENl.nltotaal.nlSMIDDELENEMENPIER ENETSPRODUKTENPIER ENETSPRODUKTENwww.elcototaal.nlBEDRIJFSKLEDINGStrijkt nu ook neer inFriesland, Groningen en DrentheBEDRIJFSKLEDINGREINIGINGSMIDDELEN BEDRIJFSKLEDINGINDUSTRIEEL EN PERS. EN -SYSTEMENBESCHERMMIDDELENBEDRIJFSKLEDINGREINIGINGSMIDDELENEN -SYSTEMENREINIGINGSMIDDELENEN INDUSTRIEEL -SYSTEMENEN PERS.BESCHERMMIDDELEN PAPIER ENPOETSPRODUKTENINDUSTRIEEL EN PERS.PAPIER ENBESCHERMMIDDELENPOETSPRODUKTENINDUSTRIEEL EN PERS.PAPIER ENBESCHERMMIDDELENPOETSPRODUKTENBEDRIJFSKLEDINGSterk in asbestsaneringDag in dag uit heeft Hoogeboom Raalte meerdere ploegen op de weg omergens in <strong>het</strong> land asbest te saneren. Een beter bewijs <strong>voor</strong> <strong>het</strong> feit dat welandelijk bekend staan om onze zorgvuldigheid en vakmanschap is niet tegeven! Veiligheid is daarbij <strong>het</strong> sleutelwoord. Veiligheid <strong>voor</strong> uw woon- enleefomgeving, maar zeker ook de veiligheid van onze eigen medewerkers.Met Hoogeboom Raalte weet u <strong>het</strong> zeker: gecertificeerd dus betrouwbaar...INDUSTRIEEL EN PERS.BESCHERMMIDDELEN- 362 919lcoraalte.nlcototaal.nlStrijkt nu ook neer inStrijkt nu ook neer inSpitsstraat 3F 0572 - 362 9198102 HW Raalte info@elcoraalte.nlFriesland, Groningen en DrentheFriesland, Groningen en DrentheT 0572 - 362 918 www.elcototaal.nlStrijkt nu ook neer inFriesland, Groningen Strijkt nu ook en Drenthe neer inFriesland, Groningen en DrentheF 0572 - 362 919info@elcoraalte.nlwww.elcototaal.nlAannemen van werk, recycling en verhuurwww.hoogeboom-raalte.nl Tel: 0572-352250Sterk in uitvoeringTel. 0572-39 40 57Fax 0572-39 40 58info@a3bedrijfskleding.nlWerkkleding - VeiligheidskledingSchoeisel - VeiligheidsartikelenPromotie - Logoservice - PBMTotale Arbo/BHV inrichting bedrijven...denk GROOT’s.Praktische realisatie inmarketingcommunicatiewww.burogroots.nlmarketing~communicatieprojecten28


Notariskantoor Houwaard:Ook als sparringpartner <strong>voor</strong> bedrijfslevenDe accountant is meestal degene, die eenondernemer adviseert om een BV op te richten.Vervolgens is <strong>het</strong> aan de notaris om <strong>het</strong> proces ingang te zetten. Dat is de gebruikelijke gang vanzaken. Notariskantoor Houwaard in Wijhe wil ditproces zeker niet onderbreken, maar <strong>het</strong> kan ookanders. ‘We worden pas aan <strong>het</strong> einde van eentraject ingeschakeld, terwijl we al veel eerder vanwaarde kunnen zijn met ons advies’, aldus eigenaarPeter (spreek uit op z’n Engels) Houwaard.Misschien – zo bedoelt de notaris- is de BV niet eensde beste rechtsvorm <strong>voor</strong> die specifieke ondernemer.‘Het gaat vaak om details, maar <strong>het</strong> zijn wel de belangrijkedetails. Onderschat bij<strong>voor</strong>beeld niet wat de verschillen zijn inaansprakelijkheid bij de diverse rechtsvormen. Zeker in tijden met eenonrustige economie is <strong>het</strong> goed om te weten wat de positie is vanaandeel houders en bestuurders. Het is daarom slim om eens met eennotaris van gedachten te wisselen. Dat kan bij<strong>voor</strong>beeld ook als je inde situatie terecht komt dat je met een aantal bedrijven samen eenpand gaat delen. Dan is <strong>het</strong> belangrijk dat de zaken goed op elkaarafgestemd en geregeld zijn. We hebben hiermee al veel ervaringopgedaan. Zo wordt er bij een appartementencomplex een verenigingvan eigenaren opgericht en dit is dan tevens notarieel vastgelegd.’Overigens wordt <strong>het</strong> volgend jaar waarschijnlijk wel een stukeenvoudiger om een BV op te richten. Dat is te danken aan dezogenaamde Flex BV wetgeving, die vermoedelijk per 1 juli ingaat. ‘Jehebt dan geen verklaring van geen bezwaar meer nodig en de eis metbetrekking tot <strong>het</strong> minimumkapitaal valt ook weg. Het traject om totdeze nieuwe wet te komen, is een aantal jaren geleden al in gang gezeten <strong>het</strong> moet nu alleen nog door de Eerste Kamer.’PlattelandskantoorHet moge duidelijk zijn dat Notariskantoor Houwaard zich meerwil profileren in <strong>het</strong> bedrijfsleven. Ze staat nu naar eigen zeggen<strong>voor</strong>al bekend als plattelandskantoor, dat zich <strong>voor</strong>namelijk richt opparticulieren. Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee, maar <strong>het</strong> isaltijd goed om de orderportefeuille te kunnen uitbreiden. ‘Het zoumooi zijn als we na verloop van tijd kunnen zeggen dat tien procentvan onze omzet te herleiden is tot <strong>het</strong> zakenleven. Dat is nu zeker niet<strong>het</strong> geval. Daarbij richten we ons <strong>voor</strong>al op <strong>het</strong> Midden- en Kleinbedrijf,want daar kunnen we <strong>het</strong> meest betekenen.’Dat Notariskantoor Houwaard zich meer richt op <strong>het</strong> zakenleven iseen vorm van goed ondernemerschap, maar <strong>het</strong> wordt deels ookveroorzaakt door de crisis op de huizenmarkt. ‘We hebben altijd veelwerk gehad met <strong>het</strong> passeren van hypotheekaktes. Die hoogtijdagenzijn echter wel <strong>voor</strong>bij’, laat Houwaard merken te beschikken overeen realistische visie. ‘Bovendien’, zo vervolgt hij, ‘zijn hier in <strong>Salland</strong>veel kleinere bedrijven gevestigd, waarbij privé en zakelijk door elkaarlopen. Dan spelen er vragen aan als hoe ga je om met samenlevingscontracten,huwelijkse <strong>voor</strong>waarden en erfrecht. Vragen, waaropeen notaris uitstekend antwoord kan geven. Goede <strong>voor</strong>lichting isonontbeerlijk.’Het Wijhese kantoor richt zich dus op <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijfsleven.De keuze uit notarissen is redelijk groot, maar waarom zoudenzakenmensen nu juist de moeite moeten nemen om naarNotariskantoor Houwaard te gaan? ‘Ons sterke punt is <strong>het</strong> persoonlijkecontact met de cliënt. Dat zullen meer collega’s zeggen, maar wijzijn een klein kantoor en je bent hier zeker geen nummer. We horenwel eens verhalen dat de notaris soms nog net even binnenkomtom een handtekening te zetten, maar je ziet hem verder nauwelijks.Dat zal je bij ons niet gebeuren. We nemen nog echt de tijd <strong>voor</strong> deklant. Bovendien is onze prijs-kwaliteitverhouding bijzonder goed’,sluit Houwaard af met een knipoog naar degenen, die <strong>het</strong> internetafstruinen om <strong>voor</strong> een dubbeltje op de eerste rang te zitten.’Notariskantoor HouwaardDijk 48131 VA WijheT: 0570 - 521 255E: secretariaat@notariskantoorhouwaard.nlI: www.notariskantoorhouwaard.nl29


nieUwboUw | verboUw | onDerhoUD | tiMMerwerK | MetselwerK | teGelwerKKarveelstraat 8 | 8102 GX raalte | t: 0572 - 381221e: info@bKh-raalte.nl | www.bKh-raalte.nl30


Vital Centre blijft je bewegen!Vital Centre is <strong>voor</strong> velen in <strong>Salland</strong>een bekend begrip. Ruim 22 jaargeleden begonnen als relatiefkleine sportschool in Raalte,hebben eigenaren Edwin enJacqueline Ophof hun bedrijfinmiddels ontwikkeld tot eenultramodern fitness & healthcomplex met een tweede vestigingin Heino. Hun tomeloze inzet enenthousiasme werd in augustusbekroond met de benoeming tot‘Raalter Onderneming van <strong>het</strong> jaar’.Naast tal van activiteiten <strong>voor</strong>particulieren, heeft Vital Centre ookzeer veel te bieden <strong>voor</strong> bedrijven.Van bedrijfsfitness tot completearrangementen <strong>voor</strong> teambuildingen feestelijke aangelegenheden.Edwin en Jacqueline Ophof van Vital CentreBedrijfsfitness is <strong>voor</strong> Vital Centre een belangrijk tak vansport. Er is zelfs een speciale afdeling <strong>voor</strong> ingericht, metbijbehorende consulent: Vrienden van Vital. Jacqueline Ophof: “Hieringaan we een stapje verder dan enkel werkgevers bewegen om hunmedewerkers te laten sporten; we proberen hen echt te overtuigenvan <strong>het</strong> belang hiervan. Gezonde werknemers hebben een gunstigeinvloed op de bedrijfscultuur. Je wordt energieker, kunt helderdernadenken en beter omgaan met tegenslagen. Om maar te zwijgenvan <strong>het</strong> ziekteverzuim. Het is ruimschoots bewezen dat sportendewerknemers minder vaak ziek worden en bij ziekte eerder genezen.Als mensen op jaarbasis een paar dagen minder ziek zijn, heb je alswerkgever zo’n sportschoolabonnement er al snel uit. De belastingmaakt bedrijfsfitness ook aantrekkelijker door hier via brutering van <strong>het</strong>salaris aan mee te betalen. Maar dit weet lang niet iedereen.”Naast sportfaciliteiten beschikt Vital Centre over een praktijk <strong>voor</strong>fysiotherapie, een diëtiste en sinds kort zelfs een trainer/coach, GemmaLammers. Jacqueline: “Zij organiseert onder andere teambuildingactiviteiten, waarbij we counseling of coaching combineren metontspanning. Dit zijn mooie arrangementen <strong>voor</strong> bedrijven, compleetmet lunch of diner in onze brasserie. Eerst een kopje koffie hier bij dehaard, dan <strong>het</strong> ochtendprogramma, lunch, een uurtje ontspanning(bij<strong>voor</strong>beeld zwemmen of een sportieve les), vervolgens <strong>het</strong>middagprogramma en afsluitend een diner. En alles kan hier op locatie.Maar ook met individuele begeleiding kan Gemma een belangrijkemeerwaarde bieden. Soms heb je als werkgever te maken meteen medewerker die tijdelijk slecht in z’n vel zit, bij<strong>voor</strong>beeld doorprivé omstandigheden als ziekte, overlijden, scheiding of financiëleproblemen. Vaak wordt die zorg uitbesteed aan arbodiensten. Je kunter als werkgever echter ook <strong>voor</strong> kiezen hem of haar counseling aante bieden. Het geeft vaak snel resultaat, zodat de persoon in kwestieeerder weer functioneert.”Vital Centre blijft in beweging en zoekt derhalve continu naarvernieuwing en verbetering. Zo introduceerde men begin decemberLAPT: Los Angeles Personal Training. Een Personal trainingsprogrammauit Los Angeles waar<strong>voor</strong> Vital Centre drie van haartrainers liet opleiden. Volgens Jacqueline bij uitstek een methode<strong>voor</strong> ondernemers: “Gezondheid is <strong>voor</strong> de meeste ondernemersheel belangrijk. Om deze te waarborgen sluit men allerlei dureverzekeringen af, maar er is maar heel weinig aandacht <strong>voor</strong> preventie.Velen draaien hun hand niet om <strong>voor</strong> een werkweek van 60 uur entoch is <strong>het</strong> op één of andere manier niet haalbaar om 1 à 2 uurtjesaan <strong>het</strong> eigen lichaam te werken. Dan kan 1 op 1 training met eenpersonal trainer uitkomst bieden. Als iemand een bepaald doel heeft,bij<strong>voor</strong>beeld 10 kilo afvallen, dan wordt daar helemaal een individueelprogramma <strong>voor</strong> gemaakt. Inclusief voedingsadviezen en coaching. Datkan heel ver gaan. Bij<strong>voor</strong>beeld door ’s avonds een mailtje te sturenmet: ‘Denk eraan, vanavond geen chips <strong>voor</strong> de buis!’. Je krijgt danook 100% garantie!” Trainen kan één of meerdere keren per week,afhankelijk van de doelstelling, zowel in <strong>het</strong> Vital Centre als op locatie.Meer informatie is te lezen op www.vitalcentre.nl of in de specialebedrijfsfolder ‘Vitale medewerkers werken samen’.31


1600 enthousiaste bezoekersop vijfde Techniekdag <strong>Salland</strong>Jansen Venneboer in Wijhe, Doorgeest Koeltechniekin Heino, Lenferink uit Raalte en Lemelerveld,WeKaDATA, Jansman, Bepacom, Joop EldersTotaalinstallateur en Hevea zijn er op 1en 2 oktoberjl. prima in geslaagd om ouders en kinderen teinteresseren <strong>voor</strong> techniek. Maar liefst 900 kinderenen 700 ouders hebben de techniekdag bezocht en zewaren allemaal superenthousiast.Het overgrote deel van de kinderen kwam met één ofbeide ouders. Ook <strong>voor</strong> ouders is <strong>het</strong> vaak geweldigom de techniek anno 2010 in de bedrijven te zien en <strong>voor</strong> hen is<strong>het</strong> een unieke kans om een kijkje achter de schermen te nemen.De deelnemende bedrijven hebben alles in <strong>het</strong> werk gesteld omde vijfde Techniekdag tot een groot succes te maken. Prima routes,een uitstekende uitleg en uitdagende activiteiten <strong>voor</strong> de kinderenwaren de succesvolle ingrediënten. Daarnaast springt de trots vande medewerkers van de bedrijven in <strong>het</strong> oog; dat kan ook bijna nietanders wanneer je bedenkt dat <strong>het</strong> ook <strong>voor</strong> hen vrijwilligerswerk is opeen vrije vrijdagavond en zaterdag.Wethouder Cor v.d. Berg van de gemeente Olst-Wijhe waardeerde <strong>het</strong>dat ook een bedrijf uit zijn gemeente meedeed en hij feliciteerde deorganisatie met <strong>het</strong> eerste lustrum. Lucien Perizonius, directeur vanJansen-Venneboer en <strong>voor</strong>zitter van de Bedrijvenkring De Enk, verteldevol trots dat de tevredenheid onder werknemers in de techniek <strong>het</strong>grootst is. Directeur Titia Claassen van basisschool St. Jozef in Wijhe,gesteund door een grote schare leerlingen van haar school, vond <strong>het</strong>ook een geweldig initiatief. “Scholen zijn verplicht aan techniek te doenen de jaarlijks terugkerende techniekdag is dan een prachtige kans om<strong>voor</strong> een deel aan die verplichting te voldoen.”33


Pedro Pico Pop: Kleinschalig feest groeit uit tot culturele speeltuinVan stevige rock naar elektronische beats. Van metal naar pop. Regionaal en internationaal. Lokaal talent of grote naam. Bandop <strong>het</strong> podium, tussen <strong>het</strong> publiek of rijdend over <strong>het</strong> terrein…? Kunst aan de wand, op de muur, in de lucht… Tentoongesteldof live gecreëerd. Waaghalzen op wielen trotseren een skate-parcours in de strijd om landelijke roem… Een stuntman vanandere orde zorgt <strong>voor</strong> de nodige consternatie. Cultureel? Ja. Maar <strong>voor</strong>al <strong>voor</strong> een breed publiek.Het <strong>voor</strong>malig fabrieksterrein van MBI-beton in Raalte is <strong>voor</strong> de derde keer <strong>het</strong> toneel <strong>voor</strong> Pedro Pico Pop. Het initiatief dat ooit begon ineen klein-achteraf-zaaltje groeit langzamerhand uit tot een ware multi-culti belevenis van formaat.Van ‘uit de jas’ groeien is geen sprake, nu de toestemming om opnieuw <strong>het</strong> MBI terrein te betrekken is verleend.Ruimte genoeg. Ook <strong>het</strong> publiek weet na de nodige edities haar gang naar <strong>het</strong> festivalterrein te vinden.De broekriem…? Tja, die zal komend jaar aangehaald moeten worden. Hoewel <strong>het</strong> festival kan rekenen op deonverminderde (mentale) steun van onder andere gemeente Raalte, Kunst en Cultuur Overijssel en <strong>het</strong> VSBfonds, komt met de groei, de drang naar zelfstandigheid. Pedro Pico, de eens kleine jongen, wil op eigen benenstaan… Volwassen worden!AangenaamKunnen wij, <strong><strong>Salland</strong>se</strong> ondernemer en Pedro Pico Pop, elkaar versterken? Wat kunnen we <strong>voor</strong> u betekenen?We reserveren alvast prachtige plekken <strong>voor</strong> u op onze vele (media)uitingen: terreinaankleding, medewerkersT-shirts, website, poster, flyer, banner, entreekaart, social media, enz. De ondersteuning van Pedro Pico Pop pastprachtig in <strong>het</strong> plaatje van duurzaam ondernemen. Investeren in Pedro Pico is investeren in cultuur. Op eigenwijze: brutaal en laagdrempelig. Heeft u binnenkort een momentje <strong>voor</strong> ons? Wij dagen u tevens uit om op 9april 2011 een kijkje te nemen! Tot ziens (op onze VIP-bijeenkomst)?Huig van Dam regelt zijn bankzaken op de bank. Dat is <strong>het</strong> idee.BedrijvenMa t/m vr:8.00 - 18.00Met één telefoontje regelt u gemakkelijken snel uw bankzaken: (0572) 33 85 00.Rabobank. Een bank met ideeën.www.salland.rabobank.nl34


Uniek muzikaal project steekt loftrompetover ondernemersAls muzikant in hart en nieren, stond Hans Groenaan de wieg van menig muzikaal project. Meestalvanuit zijn liefde <strong>voor</strong> <strong>het</strong> vak, al dan nietgecombineerd met een charitatieve insteek. Maarals ondernemer zijnde droomde de Raaltenaarheimelijk van een grote commerciële productie. Indie hoedanigheid dacht hij samen met enkelecreatieve vrienden na over een geschikte doelgroep.Na maanden <strong>voor</strong>bereiding durfde Hans de sprongte wagen en in juni 2011 gaat hij <strong>het</strong> doen: eenunieke, exclusieve Nederlandstalige symfonischerockopera over en <strong>voor</strong>… ondernemers!Voor veel muziekliefhebbers in <strong>Salland</strong> en daarbuitenis Hans Groen een bekende naam. Hij componeerdemuziek <strong>voor</strong> diverse radio- en tv-commercials. Daarnaast maaktehij producties <strong>voor</strong> goede doelen zoals 'Vecht <strong>voor</strong> Vrede' (metmusicalsterren Tony Neef en Brigitte Nijman), 'Dissonant - KankerLeeft!' (met o.a. Joke de Kruijf) en 'Amnesty in Music'. Van 1998tot 2005 leidde hij de Big Band Hans Groen en was dirigent vandiverse koren. En recent nog componeerde hij <strong>het</strong> nieuwe Raaltergemeentelied: Raalte, wâh mooi! Deze indrukwekkende staat vandienst wordt komend jaar aangevuld met de unieke, prestigieuzeproductie Dromen, Denken, Durven, Doen!. Een Nederlandstaligesymfonische rockopera met als thema Ondernemen. Hans Groen:“Bedoeld <strong>voor</strong> iedereen met ondernemersbloed. Een muzikaal verhaalmet een vleugje humor: een succesvolle ondernemer op leeftijd diezijn levenswerk overdraagt aan zijn te ambitieuze zoon. Daarbij gaat <strong>het</strong><strong>voor</strong>al om de emotie achter de ondernemer. Het wordt een <strong>voor</strong>stellingmet veel licht en visuele effecten, uitgevoerd door fantastische solistenals pianist Cor Bakker, Ernst Daniël Smid, Cindy Oudshoorn, JamaiLoman, Three-Ality. En begeleid door <strong>het</strong> Noordpool Orkest onderleiding van Reinout Douma. We wilden echt gaan <strong>voor</strong> klasse, inclusiefeen passende omgeving. Die vonden wij in theater Odeon De Spiegelin Zwolle. Een mooie ambiance in een ondernemende stad.“De muzikale basis <strong>voor</strong> DDDD legde Hans vier en half jaar geledenal, aanvankelijk ten behoeve van een ander thema. Uiteindelijk kwamhij echter, samen met creatieve vrienden en tekstschrijvers JokeZwaal en Willem Verdaasdonk, uit op <strong>het</strong> thema familiebedrijven.Een herkenbaar thema waarin veel emotie zit. De muziek werd hieren daar wat bijgeschaafd op <strong>het</strong> verhaal tot er een mooi, kloppendgeheel stond. Met behulp van een demo-cd benaderde Hans debeoogde artiesten, die allen vrijwel direct enthousiast waren. Naasteen creatief team wordt DDDD mede mogelijk gemaakt dankzijtwee betrokken adviseurs. Colard Sjerps, vanuit zijn brede ervaringin <strong>het</strong> MKB, en Marcel Douma, organisatieadviseur en schrijver van<strong>het</strong> managementboek over ondernemerschap, familiebedrijven enbedrijfsoverdracht ‘Nieuwe voeten’. Hans: “De inhoud van zijn boekvertoont veel overeenkomsten met <strong>het</strong> verhaal in DDDD. Beide herenboden zich spontaan aan om belangeloos te helpen <strong>het</strong> project inde markt te zetten. Ze zijn van onschatbare waarde, onder anderedoor structuur te geven aan mijn creatieve ingevingen.” Want, zoalsmusicalster Tony Neef al eens treffend omschreef: “Hans werkt met zijnhart en ziel en niet met verstand".Hans: “DDDD wordt echt een beleving. Een concert met eenprominente rol <strong>voor</strong> <strong>het</strong> orkest. Met spectaculaire bombastischestukken, afgewisseld door kleine luisterliedjes met Cor Bakker achterde piano. En bovendien uniek: een Nederlandstalige rockopera en danook nog met een niet eerder gebruikt thema. Er zijn dan ook al lijntjesuitgegooid om <strong>het</strong> project landelijk op te voeren.” Een event <strong>voor</strong>en over ondernemers is natuurlijk niet compleet zonder netwerken.Vanuit dat oogpunt zijn de toegangskaarten inclusief luxe hapjesbuffetvan Koperen Kees, onderdeel van sterrenrestaurant De Librije.Daarnaast kunnen sponsors zichzelf presenteren op een zakenvloer.Wat dat betreft kan DDDD nog wel de nodige geïnteresseerdengebruiken, waaronder één hoofdsponsor die zijn naam aan <strong>het</strong> projectmag verbinden. Hier<strong>voor</strong> worden verschillende sponsorpakkettensamengesteld, zowel <strong>voor</strong> grote als kleinere participanten.Houd <strong>voor</strong> meer informatie de site in de gaten:www.ondernemersconcert.nlDromen, Denken, Durven, Doen: 18 en 19 juni 2011 in theaterOdeon De Spiegel te Zwolle.35


Handelsweg 22, 8152 BN LemelerveldTelefoon: 0572 - 371609 - Fax: 0572 - 372008E-mail: info@dtf-deuren.nl Internet: www.dtf-deuren.nlP A L M B E A C HVERHUURo.a. Franse- en Amerikaanse Roulette,Texas o.a. Roulette, hold ’em Poker en en BlackjackOok pakketten verhuur <strong>voor</strong> ’zelfverzorging’‘zelfverzorging’Wijhe 0570-525515WWW.CASINOVERHUUR.NETwww.casinoverhuur.netVoor effectieve communicatieneemt u contact op met:Bevernel 16 - 8101 HA RaalteT: 0572-363781 - I: www.tieltekst.nlDe nieuwe Opel Meriva.De nieuwe Opel Meriva vanaf € 17.995,-.Lease vanaf € 395,- per maand.Nu bij ons in de showroomDe nieuwe Opel Meriva doorbreekt <strong>het</strong> traditionele design. Zijn unieke Flex-Doors® gaan ruim 80 graden open, zodat in- en uitstappen gemakkelijker enveiliger is dan ooit. Ter ere van de landelijke première bieden wij u tijdelijkspeciaal geprijsde Merevia introductiepakketten aan. Omarm de nieuwe OpelMeriva in onze showrrom en ervaar deze uniek auto!Intro Pack Editionvan € 2.085,- <strong>voor</strong> € 895,-› Lederen stuurwiel› Mistlampen vóór› Park pilot, parkeerhulp vóór en achter› 17” lichtmetalen velgenIntro Pack Cosmovan € 1.815,- <strong>voor</strong> € 895,-› Ergonomische comfortstoelen (AGR)› Regensensor› Automatisch dimmende binnenspiegel› Automatic Light Control› Park pilot, parkeerhulp vóór en achter› 17” Lichtmetalen velgenHeesweg 21 8102 HJ RAALTE Tel. 0572-356263 - www.rvoskes.nl36


BruggemanMulder:Uw zaak in vertrouwde handenBruggemanMulder Accountants &Adviseurs is een klein accountantskantoorgevestigd aan de Westdorplaan134 te Raalte. Het jonge enthousiasteteam bestaat uit de heren WilfriedBruggeman (36 jaar, Registeraccountant),Walter Mulder (34 jaar, Accountant -Administratieconsulent) en EmielBennink (34 jaar, gevorderd assistentaccountant), allen met ruime ervaring inde accountancy.Het kleinschalige is een bewustekeuze: “Wij zijn niet <strong>het</strong> groteaccountantskantoor waar veel medewerkers aan éénklant werken (junior assistent, gevorderd assistent,relatiebeheerder, vennoot, junior fiscaal medewerker,fiscalist, loonadministratie). In deze situatie kentieder slechts een klein stukje van de klant zonderdat er iemand is die de klant in zijn geheel kent,met alle gevolgen van dien (dubbele of vergetenwerkzaamheden, interne overdracht, internemiscommunicatie of zelfs geen communicatie). Wij zien onszelfals <strong>het</strong> vertrouwde accountantskantoor op de hoek, midden in desamenleving, met persoonlijke aandacht <strong>voor</strong> onze klanten. Wij leverenkwaliteit tegen een betaalbare prijs.”Walter Mulder: “Voor iedere klant verzorgen wij zelf van A tot Z allewerkzaamheden welke komen kijken bij <strong>het</strong> samenstellen van dejaarrekening, met bijbehorende fiscale werkzaamheden. Hierdoorweten wij exact wat er bij een klant speelt en kunnen wij hen <strong>voor</strong>zienvan goede managementinformatie en heldere (fiscale) adviezen. Allesmet als doel om de onderneming beter te laten renderen en minderbelasting te laten betalen”.Wilfried Bruggeman: “Het komt met enige regelmaat <strong>voor</strong> dat wijbij een nieuwe klant constateren dat de klant in <strong>het</strong> verleden teveelbelasting heeft betaald. Veelal is een dergelijke fout door ons alsnog teherstellen. Er zijn <strong>voor</strong>beelden waarbij dit oploopt tot (tien)duizendeneuro’s”.vlnr: Wilfried Bruggeman, Walter Mulder en Emiel BenninkWalter Mulder: “De grootte van een klant maakt ons niets uit. Wijkunnen elke cliënt op <strong>het</strong> gebied van accountancy, fiscaliteiten ensalarisadministratie bieden waar zij om vraagt”.Bruggeman: “Het is juist de mix van ondernemingen, allen met eeneigen benadering en eigen behoefte aan financiële ondersteuning, watons werk super leuk en interessant maakt!”Sinds de start van de onderneming in 2006 is <strong>het</strong> klantenbestandieder jaar gestaag gegroeid en bestaat thans uit circa 150 klantenuit allerlei verschillende branches en groottes binnen <strong>het</strong> MKB. Vande personal holding, bakker of kledingwinkel op de hoek, tot groteondernemingen in de logistieke branche en dienstverlening met 50 tot150 personeelsleden op de loonlijst.Bent u ook benieuwd wat wij <strong>voor</strong> uw onderneming kunnenbetekenen?Neemt u dan gerust contact op metWilfried (06 -23 16 10 23) of Walter (06 - 215 60 492).37


No. 3, SEPTEMBER 2009VijfdE jaaRgaNgOpnieuwadvertentiet.w.v. € 550No. 4, DECEmbEr 2009viJFDE JaargaNgStarters en nieuwe inschrijvingenHieronder ziet u een selectie van bedrijven die van 25 augustus tot 17 november 2010 aan <strong>het</strong> Handelsregister van de Kamervan Koophandel - Oost Nederland - zijn toegevoegd. <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> heeft de selectie beperkt tot starters en nieuweinschrijvingen in Raalte, Olst, Wijhe, Dalfsen, Heino, Nieuwleusen, Heeten, Haarle, Bathmen, Schalkhaar, Diepenveen, Lettele,Colmschate, Okkenbroek, Lemelerveld, Broekland, Laag-Zuthem, Lierderholthuis, Luttenberg, Mariënheem, Nieuw- Heeten,Welsum en Wesepe.Wincanton Retail B.V. L.J. Costerstraat 10 8141 GN HEINODe 4 Klavertjes Bloem en Sfeer A. Geertsstraat 25 8121 BK OLSTKoetsier Installatietechniek Handelsweg 20 8131 XX WIJHEGrand café 't Spocde Lange Slagen 29 8131 DP WIJHEOptimus Facilitair Twickel 134 8103 HK RAALTE4 Stars Accessoires Prinsenstraat 14 7721 AJ DALFSENMore 4 Stars Wilhelminastraat 8 7721 CH DALFSENL. van Ittersum Twentseweg 23 8141 PP HEINOBROOX B.V.Smeenkhof 9 7429 AX COLMSCHATEB & R Autoservice Eschstraat 19 7721 ZN DALFSENKDV De Rode Bank B.V. i.o. Bellinckhof 16 8103 HW RAALTEWS-Media Ankummer Es 3A 7722 RD DALFSENWoondecoratie L' Ambiance A Geertsstraat 11A 8121 BK OLSTBert Bijsterbosch Handelsond. IJsseldijk 91 8196 KC WELSUMDabeko Drachten B.V. De Vesting 22 7722 GA DALFSENHouseInvest B.V. Drostenkamp 27 8101 BZ RAALTEAtelier Pieter Zandvliet Den Hulst 84-B 7711 GR NIEUWLEUSENAranto Rutenberg 34 8103 RG RAALTEHakkers Auto'sLuttenbergerweg 31a 7448 RZ HAARLEHillroad Records Heuvelweg 50 8105 SZ LUTTENBERGDiscus Netherlands B.V. De Vesting 29 7722 GA DALFSENCompareMySolar Ltd. de Essenbree 20 8106 AR MARIËNHEEMRegenboog Auto's Gobelstraat 51 8101 CB RAALTEJTS Twickel 19 8103 HL RAALTEKindercentrum 't Schanebroekkie Schanebroeksweg 4 8105 RJ LUTTENBERGT&J Shopping Stationsweg 19 7448 RP HAARLESolex <strong>Salland</strong> Boxbergerweg 37 8121 PS OLSTDaron Bouw Het Lageveld 10 7722 HV DALFSENBMAMusicLemelerveldsew. 24 8141 PV HEINOStarcouture Diepenveen v. Suchtelensingel 4 7431 AR DIEPENVEEN<strong>Salland</strong> Bedrijfsadministratie Boerhaar 3 8131 ST WIJHETulip Cycling Boerhaar 37 8131 SV WIJHEStijgbeugel Ringmus 23 8121 JL OLSTHof te Dorth B.V. Gorsselseweg 38 7437 BG BATHMENDen Hulst Design Interior Den Hulst 106 7711 GS NIEUWLEUSENVemKa Carcleaning Olst Industrieweg 5 8121 BZ OLSTholterman tentenverhuur De Singel 2 7722 RR DALFSENGrime de la grime Esdoorn 16 8141 TK HEINOAB Trading B.V. Meelsloot 1 7711 GH NIEUWLEUSENFirma A. Massier Veldweg 15 7722 TW DALFSENB. Bonen Westerveen 48 7711 DE NIEUWLEUSENAdviesbureau Simons Kruzebrink 96 8141 WG HEINOAdvies & Administratiekant. Finovion Boeierstraat 10K 8102 HS RAALTEManagement Counselling Lamping Waterdijk 12 7433 RC SCHALKHAARBrands2trade De Singel 28 7722 RR DALFSENDelena Design Nieenhof 53 8111 CG HEETENForlan ICT Services Canadastraat 7 8141 AA HEINOStaam V.O.F. V.Tydencampstr. 657721 XH DALFSENWoefpoef Groenling 31 8121 JT OLSTOptima Kids Kamille 11 8101 HR RAALTEBICT Installatie Oerdijk 1E 7433 AE SCHALKHAARGrieks Specialiteitenrest. Philoxenia Brugstraat 47 8102 ER RAALTERosink Dienstverlening Grasmus 4 8121 JS OLSTInternational Marketing and Sales Deventerweg 52 7437 BK BATHMENA.J. van Dijk Oosterveen 73 7711 BR NIEUWLEUSENConceptdenkers B.V. i.o. Heesweg 30B 8102 HJ RAALTETonique MusicN. Pierkesmarsweg 1 7437 TC BATHMENGusto Nijverdal B.V. Holteveensweg 3A 8105 SW LUTTENBERGGusto Sint Maartensdijk B.V. Holteveensweg 3A 8105 SW LUTTENBERGGusto Maastricht B.V. Holteveensweg 3A 8105 SW LUTTENBERGHalo ophaalservicev. Suchtelensingel 4 7431 AR DIEPENVEENKlussenbedrijf H.D.S. Haarbeltenweg 2 8124 PW WESEPEZwijnenberg Birdfarm Molenweg 37 7448 RD HAARLERook dakbedekkingen Kruzebrink 46 8141 WE HEINOEledone IJsseldijk 37 8196 KB WELSUMEB Service Raalte de Maten 77 8101 GD RAALTEVentivisie Elskamp 21 7721 WT DALFSENMarachtig Vechtvliet 8 7721 BS DALFSENVroukje Parels & Beauty Vechtland 2 7711 VA NIEUWLEUSENMeesters in MarketingDe Ganzeboom 117 7433 GD SCHALKHAARVeltien V.O.F. Enkstraat 68 8102 GM RAALTEButterfly Kruizemunt 15 8101 CW RAALTESALLANDSE ONDERNEMERS KIJKEN OPwww.sallandzakelijk.nlsallandNo. 2, JUNI 2009VIJfde JaargaNgsalland2<strong>Hét</strong> magazine<strong>voor</strong> de ondernemer in <strong>Salland</strong>3kans op gratis<strong>Hét</strong> magazine<strong>voor</strong> de ondernemer in <strong>Salland</strong>4<strong>Hét</strong> magazine<strong>voor</strong> de ondernemer in <strong>Salland</strong>sallandNo. 1, maart 2010zesde jaargaNgLaatstekans op gratisadvertentiet.w.v. € 5501<strong>Hét</strong> <strong>promotiemagazine</strong><strong>voor</strong> <strong>het</strong> Sa landse bedrijfslevenOpnieuwkans op gratisadvertentiet.w.v. € 55038


Overheidsgebouw RotterdamINGERICHT OP SUCCESBoerhof Projectinrichters is dé specialist in projectinrichting. Wij ontwerpen,leveren en produceren creatieve oplossingen <strong>voor</strong> kantoor, horeca, zorg,onderwijs en retail. Samen met u kijken we naar de ideale omgeving omprettig te leren, te werken en te zorgen. Benieuwd naar wat Boerhof <strong>voor</strong>u kan betekenen? U bent van harte welkom in onze inspirerende showroom.Graag tot ziens in Heeten!ADRES Dorpsstraat 41-438111 AC HeetenTELEFOON 0572 38 24 24E-MAIL info@boerhof.nlWEBSITE www.boerhof.nladv 190 x 276mm 2010.indd 4 23-08-2010 10:50:53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!