11.07.2015 Views

Lions Europa Forum - Lions Clubs International - MD 112 Belgium

Lions Europa Forum - Lions Clubs International - MD 112 Belgium

Lions Europa Forum - Lions Clubs International - MD 112 Belgium

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Lions</strong> <strong>Europa</strong> <strong>Forum</strong>Istanbul, van 31 oktober tot 2 november 2013Programma en inschrijvingsformulierwww.europaforum2013.orgDe Reiscommissie 2012-2013Nom Functie GSM E‐mailLuc Deketelaere Voorzitter 0475 48 55 69 Luc.deketelaere@telenet.beCynthia Simpson Secretariaat 0477 33 85 47 Cynthia.simpson@skynet.beGeorges Loix Schatbewaarder 0497 05 89 40 loixgeorges@hotmail.comWalter Buelens Lid 0475 49 42 68 buelens.walter@telenet.beJean‐François Hébrant Lid 0496 16 53 31 jean.francois.hebrant@bxlroyal.be


Programma <strong>Europa</strong> <strong>Forum</strong> 2013Woensdag, 30 oktober 2013•Aankomsten Check‐in HotelDonderdag, 31 oktober 2013• Opening <strong>Forum</strong>• Council en andere meetings•Agora tijdens de dag•Get Together PartyVrijdag, 1 november 2013•Thema‐ en andere meetings•Agora tijdens de dag•Gala DinnerZaterdag, 2 november 2013• Council en andere meetings•Agora tijdens de dag• Sluiting <strong>Forum</strong> ‐ Turkish NightZondag, 3 november 2013• Vertrek en Check‐out hotelDeelname <strong>Europa</strong> <strong>Forum</strong> 2013Types Tarieven.Prijzen<strong>Lions</strong> € 200Leo €75Reispartner € 150De deelnamekosten omvatten :Toegang tot seminaries & workshops, toegang Agora, badge van het <strong>Forum</strong> & Brochure met programma & <strong>Forum</strong>pin, draagtas<strong>Forum</strong> met materiaal van het congres, koffiepauze, voucher Get Together Party, deelnamebewijs, Turkse B.T.W. (18 %)


INSCHRIJVINGSFORMULIERGelieve dit document vóór 16 september 2013, volledig ingevuld (in hoofdletters) en ondertekend,terug te sturen via e‐mail naar cynthia.simpson@skynet.beIk, ondergetekende Mr/Mrs .............................................................................................................................neem deel aan het <strong>Lions</strong> <strong>Europa</strong> <strong>Forum</strong> 2013 in Istanbul, als afgevaardigde van : <strong>MD</strong> District ……………. (vermeld de letter van uw District) Zone ……………….. (vermeld het nummer van uw Zone) PrivéKruis aan wat van toepassing is.(Een onvolledig ingevuld document wordt teruggezonden en als ongeldig beschouwd) Vluchten heen/terug met Turkish Airlines, taksen inbegrepen (richtprijs € 392,‐)Gelieve het gewenste reisschema aan te vinken (let op de vluchturen) :o Woensdag 30 oktober BRUSSEL 08.00 – 12.25 ISTANBULZondag 03 november ISTANBUL 14.35 – 17.10 BRUSSELo Woensdag 30 oktober BRUSSEL 11.40 –16.00 ISTANBULZondag 03 november ISTANBUL 08.00 – 10.40 BRUSSELo Woensdag 30 oktober BRUSSEL 08.00 –12.25 ISTANBULMaandag 04 november ISTANBUL 11.50 – 14.25 BRUSSELIk regel zelf mijn eigen vervoerVerblijf in hotel Hilton Istanbul ***** op basis van kamer en ontbijt.Gelieve het gewenste kamertype aan te vinken :oDubbele kamer (met dubbel bed – park view) voor 2 personen :oDubbele kamer (met dubbel bed – sea view) voor 2 personen :oTwin kamer (met 2 aparte bedden – park view) per persoon :oTwin kamer (met 2 aparte bedden – sea view) per persoon :€ 235,‐ per nacht€ 285,‐ per nacht€ 117,50 per nacht€ 142,50 per nachtVermeld ook de naam (meisjesnaam) van de persoon met wie u de kamer wenst te delen :Mr / Mrs ………………………………………………….................................................oSingle kamer (park view) :oSingle kamer (sea view) :€ 200,‐ per nacht€ 250,‐ per nachtwens deel te nemen aan de conventie (zie prijzen op vorige bladzijde)wens deel te nemen aan het avondfeest van het <strong>MD</strong> <strong>112</strong> op 30 oktober €85wens deel te nemen aan de galadiner op vrijdag 1 november, prijs per persoon: 105€wens deel te nemen aan de Turkse avond op zaterdag 2 november, prijs per persoon: 95€ TOTAAL:


Gelieve een voorschot van € 1000,‐ per persoon te storten vóór 16 september 2013 op rekeningnummer:BE 14 3630 0173 0983 van <strong>Lions</strong> <strong>MD</strong> <strong>112</strong> – Istanbul 2013. First come first serve!!!Gelieve ook duidelijk naam en voornaam van de deelnemer (en van de partner) te vermelden op hetoverschrijvingsformulier, zoals die op uw identiteitskaart staat. De betaling van het voorschot bevestigt uwinschrijving. Indien het voorschot niet betaald is vóór die datum is uw inschrijving niet geldig. Allereservaties gedaan na 16 september garanderen noch hotel, noch vervoer.Het saldo moet worden betaald vóór 1 oktober 2013.Vergeet ook niet vóór 1 oktober 2013 een kopie van uw identiteitskaart op te sturen.Een annuleringsverzekering i.v.m. bagage, ziekte en repatriëring uit Turkije is verplicht.Een kopie van het contract moet aan de Nationale reiscommissie worden overhandigd vóór het vertrek.Informatie <strong>Lions</strong> Naam van de partner of de persoonmet wie u de kamer deeltNaamVoornaamAdresPostcodeStadNationaliteitGeboorteplaatsGeboortedatumPrivé telefoonnummerFaxGSME-Mail AdresPaspoort nr. (niet EU)<strong>Lions</strong> Club<strong>Lions</strong> ID nummerRoker Ja/neen Ja/neenRekeningnummerSpeciale wensenDatum: Handtekening :De nationale reiscommissie dankt u voor uw inschrijving.Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende inlichtingen.Wij wensen u nu reeds een uitstekend <strong>Forum</strong>!Walter BuelensCynthia SimpsonLid ReiscommissieSecretariaat ReiscommissieTel : 0475 49 42 68 Tel : 0477 33 85 47buelens.walter@telenet.becynthia.simpson@skynet.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!