Het CBP in 2011 - College bescherming persoonsgegevens

cbpweb.nl
  • No tags were found...

Het CBP in 2011 - College bescherming persoonsgegevens

Raad van adviesDe Raad van Advies heeft tot taak het College te adviseren over de hoofdlijnen van het beleidvan het CBP en andere algemene aspecten van de bescherming van persoonsgegevens.In 2011 waren de leden van de Raad:Mevrouw drs. T.A. Maas-de Brouwer(voorzitter), lid Raad van Commissarissenvan o.m. pen, Schiphol Groep, Arbo Unie enVan Leer Group Foundation. Voormalig senatorPvdADe heer drs. H.G.M. Blocksadviseur/bestuurder, oud-directeurNederlandse Vereniging van BankenDe heer H.W. Broedersvoorzitter Directieraad Capgemini NederlandMevrouw H.C.J. van den Burgcommissaris asml en apg, lid MonitoringCommissie Corporate Governance, voorheenlid Europees Parlement en federatiebestuurfnvDe heer drs. B.R. Combéedirecteur ConsumentenbondDe heer prof. mr. E.J. Dommeringemeritus hoogleraar informatierechtUniversiteit van Amsterdam, lid CommissieMensenrechten (cmr, subcommissie van deAdviesraad Internationale Vraagstukken vanhet Ministerie van Buitenlandse Zaken (aiv))Mevrouw prof. dr. H.M. Dupuislid van de Eerste Kamer voor de vvd en eersteondervoorzitter van de Eerste Kamer, voorzittervan de brancheorganisatie VerenigingGehandicaptenzorg Nederland en voorzittervan twee Raden van Toezicht in de gezondheidszorg,emeritus hoogleraar medischeethiek Universiteit LeidenDe heer mr. T.H.J. Joustravoorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid,voorheen Nationaal CoördinatorTerrorismebestrijding(aangetreden per 1 september 2011)De heer prof. mr. J. Legemaatehoogleraar gezondheidsrecht amc/Universiteit van AmsterdamDe heer mr. R.J. Manschotoud-hoofdofficier van Justitie, oud-vicevoorzitterEurojust, bestuurslid AmnestyInternational NederlandDe heer drs. L. J.E. Smitsdirecteur Het Expertise Centrum, roiOpleiding Coaching & Advies en ZencDe heer drs. G.M. de Vriescollegelid Europese Rekenkamer teLuxemburg en oud-CoördinatorTerrorismebestrijding eu(afgetreden per 1 juni 2011)De heer mr. A.A. Westerlakenlid Raad van Bestuur Erasmus mc(per 1 januari 2012 voorzitter Raad vanBestuur Maasstadziekenhuis)De heer mr. A. Wolfsenburgemeester van UtrechtDe heer drs. L.J. Wijngaardenberoepscommissaris, voorheen ceo Postbanken ceo Nationale NederlandenHet CBP in 2011 37

More magazines by this user
Similar magazines