Aandacht voor leven Spreker Ledenbijeenkomst - Univé Oost

univeoost.nl

Aandacht voor leven Spreker Ledenbijeenkomst - Univé Oost

Ledenbrief Univé Oost

Uitgave 7

Oktober 2011

Uitnodiging Ledenbijeenkomst

Datum

17 nov.

2011

Ontvangst

19.30

uur

Start

20.00

uur

Locatie stadion

de Vijverberg

Doetinchem

Voor de tweede Ledenbijeenkomst van dit jaar hebben wij Foppe de Haan

als gastspreker uitgenodigd. Kijk voor het programma van deze informele

bijeenkomst op pagina 3.

Schrijf u snel in om zeker te zijn van een plaats. Dit kan eenvoudig via onze

website www.univeoost.nl of door de antwoordstrook op de adresdrager

ingevuld aan ons te retourneren. Uw aanmelding ontvangen wij graag

uiterlijk 6 november a.s.

Verder o.a. in deze Ledenbrief:

Aandacht voor leven

• Juridische hulp dichtbij

Univé Oost gaat ledenkapitaal

terugbetalen

Column

Univé Oost is een

Coöperatieve vereniging

die het ledenbelang en de

ledenbetrokkenheid hoog

in het vaandel heeft staan.

We willen dicht bij onze

leden staan.

Dit vullen we onder andere in door op

meerdere plaatsen in ons werkgebeid

vestigingen te hebben, ledenbrieven

uit te geven en tweemaal per jaar een

ledenbijeenkomst te organiseren.

Op 17 november a.s. organiseren wij een

ledenbijeenkomst in Doetinchem in het

stadion van De Graafschap. Met gepaste

trots laat ik u weten dat de heer Foppe de

Haan als spreker aanwezig zal zijn.

Uiteraard stellen wij uw aanwezigheid

op 17 november zeer op prijs. De manier

waarop u zich kunt aanmelden vindt u

verderop in deze ledenbrief.

Ook in deze ledenbrief vindt u weer

allerlei wetenswaardigheden. Ik wens u

veel leesplezier en graag tot ziens op 17

november a.s.!

Met vriendelijke groet,

B.C. Reinders

Algemeen Directeur Univé Oost

Daar plukt ú de vruchten van!


Aandacht voor leven

Met het project “aandacht voor leven

is per 1 januari jl. binnen Univé Oost de

levenadvies-afdeling ingericht.

Professionals verzorgen de advisering op

het terrein van levensverzekeringen en

pensioenen.

Misschien denkt u, dat deden ze toch al bij

Univé ? Dat klopt inderdaad, dat doen we

zelfs al jaren. Echter door de toenemende

deskundigheidseisen en wetgeving, die

geregeld worden aangepast, is het van het

grootste belang dat onze adviseurs ook

daadwerkelijk “professionel” kunnen zijn in

deze specifi eke adviestak. We noemen dat

specialiseren.

En op die manier weet u zeker dat u altijd

met de juiste adviseur van Univé spreekt.

Zo hebben we dat eerder al met onze

hypotheekadviseurs gedaan. Door de

recente fusie én de daardoor bereikte

schaalgrootte hebben we dit nu ook voor

de levenadvisering kunnen inrichten. Graag

stellen wij onze levenadviseurs aan u voor.

Voor de Twentse kantoren zijn Janet Stevens

en Martin Olydam uw gesprekspartners, voor

de Gelderse kantoren Jacqueline Bergervoet

en Robert Veerbeek.

Ledenbrief Univé Oost

U kunt een afspraak maken via telefoonnummer

088-3300300 of via email:

leven.oost@unive.nl.

Spreker Ledenbijeenkomst: Foppe de Haan

Foppe de Haan was jarenlang de coach van

SC Heerenveen. Vanuit de eerste divisie

promoveerde SC Heerenveen met Foppe de

Haan naar de eredivisie.

Van links naar rechts: Martin Olydam, Janet Stevens, Robert Veerbeek en Jacqueline Bergervoet.

Onder zijn leiding haalde de Friese club tot

twee keer toe de fi nale van de Nederlandse

beker en in 2000 werd kwalifi catie

afgedwongen voor de Champions League.

Na 20 jaar in Heerenveen gewerkt te hebben

was Foppe de Haan toe aan een nieuwe

uitdaging. Bij de KNVB werd hij aangesteld

als bondscoach van Jong Oranje. Bij zijn

eerste toernooi als coach (WK onder 20 in

eigen land) werd Foppe de Haan uitgeschakeld

in de kwartfi nales. Successen volgden in

2006 en 2007. Beide jaren wist Foppe de

Haan met Jong Oranje Europees Kampioen

te worden. Van een groep jonge talenten met

verschillende (culturele) achtergronden wist

hij een winnend team te smeden.

Tegenwoordig is hij actief als trainer van

Ajax Cape Town. In 2006 én 2007 coachte

hij de jonge talenten naar het Europees

Kampioenschap.

Wanneer de oude meester begint met

spreken is iedereen stil. Met zijn verhalen

weet hij iedereen te boeien. Ontwapenend,

nuchter en relativerend vertelt Foppe de

Haan zijn visie over samenwerken, presteren

en motiveren.

Foppe de Haan is authentiek in zijn werkwijze

en authentiek in zijn presentaties.

De nuchtere Fries vertelt met een vleugje

humor relativerend over zijn rol als coach in

de presentatie ’van een schouderklopje krijgt

niemand een blessure’.

Een geweldige spreker dus voor onze

Ledenbijeenkomst!


Victor Veilig

Univé Oost en Veilig Verkeer Nederland

(VVN), partners op het gebied van verkeersveiligheid,

zijn samen de campagne

“de scholen zijn weer begonnen” gestart.

Daarbij werd gebruik gemaakt van Victor

Veilig, een opvallende waarschuwingspop

die automobilisten attent maakt op de

aanwezigheid van kinderen in het

verkeer.

Victor Veilig bij gevaarlijke kruispunten.

Helaas vallen er ieder jaar onder kinderen

die op weg zijn van en naar school 35 doden

en meer dan 600 gewonden. De al meer

dan 20 jaar lopende campagne van VVN

“de scholen zijn weer begonnen” blijft nog

steeds hard nodig.

Op 15 augustus jl. werden de “Victor Veilig”

poppen op de eerste schooldag in Doetinchem

geplaatst bij een gevaarlijk kruispunt.

Programma Ledenbijeenkomst

Op donderdag 17 november a.s. organiseren wij onze tweede informele Ledenbijeenkomst.

Dit keer verwelkomen wij u graag bij voetbalstadion de Vijverberg in Doetinchem.

Stadion De Vijverberg, bakermat van De Graafschap B.V., ligt op een unieke locatie;

aan de rand van de stad Doetinchem en pal naast de bossen.

Het adres van Stadion De Vijverberg is:

Lijsterbeslaan 101A, 7004 GN Doetinchem

Het programma is als volgt:

19.30 – 20.00 uur ontvangst

20.00 – 20.45 uur algemene informatie Univé Oost en coöperatie Univé

20.45 – 21.45 uur lezing van Foppe de Haan

21.45 – 22.30 uur afsluiting / borrel

Vergeet u zich niet voor 6 november a.s. aan te melden voor deze boeiende avond via

www.univeoost.nl?! U kunt ook de antwoordstrook onderaan de adresdrager aan ons

terugsturen.

In de weken daarna doken op verschillende

plaatsen nabij scholen en gevaarlijke kruispunten

in Oost Gelderland en Twente de

Victor Veilig poppen op.

Univé Oost heeft meer dan 200 Victor Veilig

poppen beschikbaar gesteld aan scholen en

buurten en hoopt op die wijze een bijdrage te

leveren aan het vergroten van de verkeersveiligheid

voor kinderen.

Enthousiaste

reacties na

Erica Terpstra

Bijna 400 leden bezochten dinsdag 24 mei

jl. de eerste Ledenbijeenkomst van 2011.

Deze avond werd gehouden in de sfeervolle

ambiance van Luttikhuis te Deurningen.

Bé Reinders, algemeen directeur, opende de

avond en informeerde de aanwezigen over de

laatste stand van zaken m.b.t. de Coöperatie

Univé en Univé Oost.

Vervolgens was het woord aan gastspreekster

Erica Terpstra. Zij hield op de haar

bekende super enthousiaste wijze een

energiek betoog over samenwerken.

Ook wist zij het aanwezige publiek te boeien

met verhalen en anekdotes over haar tijd

als voorzitter van NOC*NSF.

Univé Oost kijkt terug op een zeer geslaagde

Ledenbijeenkomst en bedankt de aanwezige

leden voor hun komst.

Gastspreekster Erica Terpstra en Algemeen

Directeur Univé Oost Bé Reinders.


Ledenraad Univé Oost

Het afgelopen half jaar zijn we als Ledenraad

weer een aantal malen bij elkaar

geweest.

Op 10 mei jl. hebben we een thema bijeenkomst

gehouden onder de bezielende

leiding van prof. dr. ir. Gert van Dijk, die

ons vertelde over de rol van een Ledenraad

binnen een coöperatiemodel als Univé en

over het belang van “Good Governance”.

Hierbij benadrukte hij vooral het feit dat

de leden van de Ledenraad moeten weten

wat er leeft bij de leden en dat juist zij de

vertaalslag moeten maken, van de leden

naar de organisatie en van de organisatie

naar de leden toe. Dit heeft ertoe geleid dat

we als Ledenraad willen proberen om een

duidelijk gezicht naar buiten toe te krijgen

en dat hebben we letterlijk opgevat door een

smoelenboek te maken welke we op de website

gaan plaatsen. Dit smoelenboek is bij

uitkomen van dit schrijven nog in de maak.

Bereikbaar zijn en blijven we natuurlijk via

het secretariaat: laroost@unive.nl.

Naast deze leerzame avond was er ook

nog de succesvolle en goed bezochte

Ledenbijeenkomst, met als speciale gast

mevrouw Erica Terpstra. Zij sprak over

vertrouwen en samenwerking. Iets wat

we als Ledenraad samen met de Raad van

Bestuur en de Raad van Commissarissen

als uitgangspunt hebben binnen Univé Oost.

Aan de hand van enkele anekdotes, uit haar

tijd als staatssecretaris van VWS, vertelde

Erica over wat lef en ambitie met mensen en

organisaties kan doen. Een echt hart onder

de riem voor onze organisatie.

Op 1 juni jl. was er nog een reguliere

vergadering van de Ledenraad, waarbij

naast fi nanciële zaken en de benoeming van

2 vrouwelijke leden van de RvC, het fonds

voor goede doelen: “het Univé Oost Fonds”

op de agenda stond. Het fonds, dat dit jaar

is opgericht, zal maximaal 12 goede doelen,

met een sociaal karakter, een fi nanciële

ondersteuning geven. Uit de Ledenraad is

een commissie samengesteld die zich over

Opening vestiging Winterswijk

Op 10 september jl. werd de 14e winkel van

Univé Oost geopend. Ruim 170 bezoekers

zijn een kijkje komen nemen in het zeer

bijzondere kantoorpand aan de Zonnebrink

in Winterswijk.

Inderdaad een zeer bijzonder pand voor een

kantoorlocatie. We moesten er dan ook even

“doorheen” kijken aldus Eddie ter Beest,

Ledenbrief Univé Oost

regiomanager bij Univé Oost. Maar toen we

eenmaal de mogelijkheden zagen die dit

pand biedt, was de keuze snel gemaakt.

Door de overname van de assurantieportefeuille

van Wenzel Spellbrink Assurantiën

is het aantal klanten in deze regio sterk

gestegen. Opgeteld bij onze bestaande

klanten bedienen we nu meer dan 4.000

de uiteindelijke toekenning gaat buigen.

De commissie bestaat uit vijf leden van de

Ledenraad ondersteund door Toine Faber en

Stéphanie Brandt. U kunt nog tot

1 december a.s. projecten aanmelden.

Op de website www.univeoost.nl vindt u alle

informatie onder het kopje Univé Oost Fonds.

De vakantie zit er al weer enige tijd op, en

voor het najaar staan er nog enkele zaken

op de agenda. Onder andere de laatste

vergadering van de Ledenraad op

22 november 2011. Graag tot ziens,

Hartelijke groet,

Gerda ter Denge

Voorzitter Ledenraad Univé Oost

klanten in dit gebied. Met deze nieuwe

servicewinkel brengen wij Univé ook bij

onze klanten in Winterswijk “dichtbij”. En

“dichtbij zijn” is een belangrijke kernwaarde

van Univé Oost. Want ondanks dat veel zaken

via Internet geregeld worden, blijven onze

servicewinkels zeer druk bezocht.

Een duidelijk signaal dat persoonlijk advies

nog steeds zeer gewenst is.


Al uw juridische problemen

U kunt al uw juridische problemen voorleggen aan de Univé Jurist Eddy Dijk. Dit kunnen consumentenzaken zijn, zoals

een geschil met een winkelier of de telecomaanbieder. Ook als u dreigt te worden ontslagen kunt u bij de Univé Jurist te e

rade gaan. Als u ondernemer bent, legt u zaken als wanbetalers, algemene voorwaarden of vergunningen aan de Univé

Jurist voor. De Univé Jurist schakelt waar nodig één van de 200 andere juristen van Univé in voor uw vraagstuk.

De Univé Jurist

Juridische hulp dichtbij

Als u ziek wordt dan belt u een dokter.

Lekt de kraan dan belt u de loodgieter. Maar

wat als een winkelier zijn afspraken niet

nakomt, u plotseling ontslagen wordt of u

ellende heeft met uw telecomaanbieder?

Dan moet u ineens op zoek naar iemand

die u juridische ondersteuning kan bieden.

Maar wie is er gespecialiseerd in uw

probleem? En wat gaat dat wel niet kosten?

Univé heeft daarom de Univé Jurist. U kunt

altijd bij hem terecht. Met of zonder Univé

Rechtsbijstandverzekering, de Univé Jurist

helpt u graag. En het eerste half uur kost u

helemaal niets!

Door Univé Oost is de nieuwe dienst, de

Univé Jurist, geïntroduceerd die voor u

bereikbaar is via uw regiokantoor. De Univé

Jurist, Eddy Dijk, behandelt uw juridische

vragen en problemen.

Univé Oost wil haar leden meer service

bieden. Veel mensen hebben namelijk

moeite met het vinden van een oplossing

voor juridische vraagstukken en uitgebreide

kennis over juridische zaken is niet altijd

aanwezig. Daarnaast is de drempel soms

hoog om bij een advocaat binnen te stappen

en hem of haar een probleem voor te leggen.

‘Dat moet gemakkelijker kunnen’, is de

opvatting bij Univé Oost, vandaar dat de

Univé Jurist in het leven is geroepen.

Voor iedereen

Natuurlijk geeft Univé uitstekende juridische

ondersteuning aan mensen en

bedrijven die hiervoor verzekerd zijn via

een rechtsbijstandverzekering of een

rechtshulpverzekering. Bij Univé in Assen

zijn hiervoor ruim 200 juristen actief om

verzekerden bij te staan en advies te geven.

Univé Oost gaat nog een stap verder door

juridische hulp aan te bieden aan iedereen

met een juridisch probleem, dus ook voor

niet-verzekerden. Dit gebeurt in de vorm

van de Univé Jurist. Als iemand aanklopt bij

één van de regiokantoren kan hij of zij zijn

juridisch probleem voorleggen aan de Univé

Jurist, mr. Eddy Dijk. Het eerste half uur van

het gesprek is gratis. De ervaring leert dat

De Univé Jurist, Mr. Eddy Dijk. Hij lost juridische

vraagstukken op voor verzekerden en nietverzekerden

na dit halve uur in een aantal gevallen het

probleem is opgelost of er geen actie meer

nodig is omdat het voor de vragensteller

duidelijk is hoe het zit.

Ook als u, in aanvulling op het adviesgesprek

van een half uur, meer juridische

ondersteuning nodig heeft, staat de Univé

Jurist voor u klaar.

Bent u bij Univé verzekerd voor rechtsbijstand

en valt uw probleem onder de

dekking, dan wordt in veel gevallen alles

kosteloos voor u geregeld.

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering

of valt uw probleem buiten de dekking?

Dan zijn er wel kosten verbonden aan de

ondersteuning van de Univé Jurist. Maar wel

tegen een veel lager uurtarief dan gemiddeld

in de markt. Trouwens, de Univé Jurist

maakt eerst een duidelijke offerte voordat hij

verder gaat. U kunt eerst rustig bekijken wat

de Univé Jurist voor u kan betekenen en wat

dat gaat kosten.

Deskundig antwoord

Het belangrijkste is dat u voortaan bij

Univé Oost deskundige hulp krijgt bij uw

juridische probleem, los van de vraag of u

hiervoor verzekerd bent. Kiest u het liefst

voor zekerheid dan is het verstandig een

rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Uiteraard biedt Univé deze verzekeringen

aan met een aantrekkelijke premie.

Zo schakelt u de Univé Jurist in

Neem contact op met het Univé kantoor bij u

in de buurt, bel 088 - 3 300 310 of mail naar

univejurist@unive.nl.

Univé Jurist

Eddy Dijk

Persoonlijk, deskundig en dichtbij


Wijzigingen in het beloningsmodel

Graag informeren wij u over enkele door

minister De Jager aangekondigde wetswijzigingen

die betrekking hebben op de

beloning die tussenpersonen ontvangen.

Provisie

Een tussenpersoon adviseert en bemiddelt

bij het aanbieden van fi nanciële diensten,

zoals verzekeringen. Tot op heden ontvangt

de tussenpersoon hiervoor een beloning

in vorm van provisie. Deze vergoedt de

maatschappij waar de verzekering is

ondergebracht aan de tussenpersoon.

Een compensatie voor de kosten die de

tussenpersoon maakt bij zijn advies- en

administratieve werkzaamheden.

De provisie is verwerkt in de premie die u

als verzekeringnemer betaalt.

De overheid heeft aangekondigd dat per

2013 géén provisie meer mag worden

uitbetaald aan de tussenpersoon op

bepaalde producten, zoals levens- en

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Per 2012 zal al een andere verplichting

gelden voor overige verzekeringsproducten,

zoals bijvoorbeeld een auto- of caravanverzekering.

Als u dat wenst, wordt u dan al

geïnformeerd over de hoogte van de provisie

op de door u afgesloten schadeverzekering.

Waarom wij u hierover informeren

Diverse marktpartijen stappen al

voor de datum van invoering van deze

wets wijzigingen over op een andere

beloningsvorm. Zo wordt er bijvoorbeeld

gewerkt met abonnementsystemen. Bij

deze systemen betaalt de klant maandelijks

een vast bedrag per verzekering aan zijn

tussenpersoon als vergoeding voor de

geleverde diensten. De premie van de

verzekering die via een abonnement loopt,

zal naar verwachting lager zijn. Dit komt

omdat het provisiedeel er uit is gehaald.

Wij denken dat een abonnementsysteem

prima kan werken. Het kan echter ook

belastend zijn voor u als klant. U krijgt

naast de normale premiebetaling ook te

maken met de betaling van het abonnement

aan de tussenpersoon.

Premievergelijking

Het vergelijken van premies tussen de

diverse aanbieders wordt er niet eenvoudiger

op. Gaat u zelf premievergelijkingen maken

tussen diverse aanbieders? Houd u dan ook

rekening met de provisie. Dat doen wij uiteraard

ook voor u wanneer wij een premievergelijking

maken. Wij vergelijken graag

appels met appels en geen appels met peren!

Zekur Zorg en Zekur Wonen zeer succesvol

Zekur is het jongerenlabel van Univé voor

zorg- en woonverzekeringen. Univé heeft

met Zekur precies in de roos geschoten.

De “Zekur” zorgverzekering is inmiddels

het snelst groeiende zorgproduct.

En met de goedkoopste premie van

Nederland vinden steeds meer jongeren de

weg naar deze unieke Zorgverzekering.

Ledenbrief Univé Oost

Ben je 18 jaar of ouder maar nog niet

verzekerd bij Zekur? Kijk dan snel op

www.zekur.nl en bespaar tot wel € 50,- per

maand op de premie van de basisverzekering.

Het Zekur label is uitgebreid met Woonverzekeringen.

Snel, goed en goedkoop

verzekerd op het jongerenlabel van Univé. Ga naar www.zekur.nl en sluit direct af.

Beloningsvorm Univé Oost

Univé Oost werkt ook als tussenpersoon. Wij

kiezen vooralsnog niet voor een abon ne ment -

systeem. Daarmee kiezen wij voor eenvoud

naar u als klant toe. Vanzelfsprekend informeren

wij u graag over de hoogte van de door

ons te ontvangen provisie. Voor de producten

waar straks géén provisie meer mag worden

vergoed, gaan wij een alternatieve beloningsvorm

voor onze dienst verlening hanteren.

Een vergoeding die qua hoogte past bij de

geleverde dienst. Want net zoals bij de beloning

op basis van provisie, zal de adviesvergoeding

in welke vorm dan ook gebaseerd zijn op ons

coöperatieve gedachtegoed. Dit gedachtegoed

komt er kortweg op neer dat wij géén winstoogmerk

kennen. Nu niet en bij een ander

soort beloning ook niet. Dat is een belang rijke

kernwaarde van Univé Oost en daar plukt u de

vruchten van! Wanneer u een verzekeringsproduct

heeft waar straks geen provisie meer

over mag worden verstrekt, informeren wij u op

tijd over onze aantrekkelijke mogelijkheden.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan gerust contact met ons op.

Onze contactgegevens vindt u op pagina 11.


Univé Oost gaat ledenkapitaal

terugbetalen

Univé Oost is een Coöperatieve vereniging. Een vereniging heeft leden en dat is bij

Univé Oost ook zo. De leden van de Coöperatieve vereniging Univé Oost zijn diegenen

die een brandverzekeringspolis hebben afgesloten bij Univé Oost.

Een kenmerk van een vereniging is dat deze wordt gefi nancierd door haar leden.

Ook dat is bij Univé Oost aan de orde. De leden hebben ervoor gezorgd dat Univé Oost

(start)kapitaal heeft om de vereniging te runnen. Het kapitaal dat daarvoor door de leden

beschikbaar is gesteld heet “Ledenkapitaal”. Van ieder lid is precies bekend hoeveel

zij/hij aan ledenkapitaal heeft opgebouwd bij de Coöperatie Univé Oost. Dit varieert van

nihil tot enkele duizenden euro’s.

Naast ledenkapitaal heeft Univé Oost in de loop van de tijd ook eigen vermogen

opgebouwd. Inmiddels heeft dit eigen vermogen een omvang gekregen dat voldoende is

voor de bedrijfsvoering. Het ledenkapitaal is niet meer echt nodig, Univé Oost kan ook

wel zonder. Het ledenkapitaal heeft daardoor z’n functie verloren. Het bestuur van Univé

Oost heeft aan de Ledenraad voorgesteld het ledenkapitaal terug te betalen aan de leden.

De ledenraad heeft hiermee inmiddels ingestemd.

Wat betekent dit voor u als lid?

Voor u als lid is het allereerst van belang te weten of op uw naam ledenkapitaal is

opgebouwd. Dit kunt u zien op de prolongatienota (jaarnota). Als u ledenkapitaal

heeft opgebouwd staat dit onderaan de nota gespecifi ceerd onder het kopje “saldo

ledenkapitaal”. Het gehele saldo ledenkapitaal zal niet in één keer worden uitgekeerd.

Besloten is dit in drie gelijke termijnen te doen. De eerste termijn, 1/3 deel, zal in

2012 worden uitgekeerd, de volgende in 2013 en de laatste in 2014. De uitkering van

het ledenkapitaal wordt in mindering gebracht op de jaarpremie. Een en ander wordt

gespecifi ceerd op uw prolongatienota.

Onze aanhangwagen is inmiddels een vertrouwd beeld geworden in de regio. Als klant

van Univé Oost kunt u hem gratis lenen.

Univé Oost heeft de RTV-Oost uitzending

“Het leukste dorp van Overijssel”

gesponsord. Kijkers konden hun stem

uitbrengen op een dorp naar keuze in

Overijssel.

Tijdens de RTV Oost ‘Zet ‘m op 11 Tour’

in juli en augustus kregen negen dorpen

de gelegenheid om zichzelf op Radio en

TV Oost te presenteren aan de rest van

de provincie. Na een tweede stemronde

kwamen er drie fi nalisten uit de bus.

Op zaterdag 17 september werd in een

spectaculaire live tv-uitzending gestreden

om de titel ‘Leukste Dorp van Overijssel

2011’.

Uiteindelijk werd Borne uitgeroepen tot

het leukste dorp van Overijssel.

Het programma heeft voor veel public i -

teit gezorgd voor de deelnemende

dorpen waarbij inwoners en dorpsvertegenwoordigers

de kans kregen

“hun” dorp op radio en tv te promoten.

Aanhangwagen Univé Oost Univé Oost Fonds

Zit u verlegen om wat extra laadruimte?

Neemt u dan contact met ons op via 088 – 3 300 400. Wij kijken voor u na of de aanhanger

beschikbaar is in de door u aangegeven periode.

Univé is als lokale verzekeraar nauw

verweven met de plaatselijke en

regionale samenleving. Het ledenbelang

en de lokale, maatschappelijke

betrokkenheid staan hoog in het

vaandel.

Dit laten wij onder andere zien in onze

regionale sponsoring. Om dit nog meer

tot uitdrukking te brengen is het Univé

Oost Fonds opgericht. Dit jaar stellen wij

maar liefst 12 keer € 2.500,- beschikbaar.

Kent u een project dat een bijdrage

kan gebruiken?

Kijk dan voor meer informatie en de

voorwaarden snel op www.univeoost.nl.

De aanmeldtermijn sluit namelijk op

1 december a.s.


Willem Ketting loopt voor Nierstichting

Wellicht geen onbekend gezicht voor u.

Onze hypotheekadviseur Willem Ketting

(47). Willem is vanaf zijn 20ste levensjaar

chronisch nierpatiënt.

Op zijn 30ste was hij zo ziek dat de artsen

dachten dat hij aan de nierdialyse zou komen

en op de wachtlijst voor een donornier

zou komen te staan. Gelukkig is het niet

zo ver gekomen. Dankzij een aangepast

voedingspatroon, en goede begeleiding van

zijn mesoloog en osteopaat is het steeds

een stukje beter gegaan met hem. Vanaf zijn

40ste jaar is de situatie redelijk stabiel. Zijn

nierfunctie is op dit moment ongeveer 70%.

Marathon Bremen

Op 2 oktober 2011 loopt Willem een hele

marathon in Bremen voor de Nierstichting.

Hiervoor heeft hij toestemming van zijn

internist. Willem: “De reden dat ik deze

marathon wil gaan lopen is dat ik aan mezelf

en aan andere mensen wil laten zien dat je

soms meer kunt dan dat je denkt ondanks

een ziekte.” Vanzelfsprekend steunt Univé

Univé in de prijzen

Bij de jaarlijkse verkiezing ‘Klantvriendelijkste

bedrijf 2011’ werd eind september jl.

bekend dat Univé de meest klantvriendelijke

verzekeraar van 2011 is.

Univé behaalde een gemiddelde totaalbeoordeling

van 8.14, en scoorde met name

goed op de criteria die klanten volgens dit

onderzoek het belangrijkst vinden: niet

moeilijk doen en beschikbaar zijn.

Ledenbrief Univé Oost

Oost de deelname van Willem door middel van

een donatie aan de Nierstichting. Op Willems

website http://www.geefsamen.nl/duikertje

kunt u Willem volgen, een steun betuiging

achterlaten of eventueel een donatie doen.

De Nierstichting

Op dit moment is de beste behandeling voor

ernstig nierfalen een niertransplantatie.

Maar door het tekort aan orgaandonoren

is een groot aantal van de nierpatiënten

aangewezen op dialyse. Een groot nadeel

is dat dialyse de functie van nieren beperkt

en met pieken en dalen overneemt. Een nierpatiënt

zou zich veel fi tter voelen als het bloed

continu - 24 uur per dag - gezuiverd wordt.

Dat leverde Univé een eerste positie op

binnen de branche Verzekeraars.

Het was voor Univé niet de eerste keer.

Wij zijn er erg trots op dat wij nu voor het

derde achtereenvolgende jaar deze eervolle

vermelding krijgen!

De verkiezing

Aan de verkiezing, een initiatief van onderzoeksbureau

MarketResponse en auteur

Egbert Jan van Bel, gaat een representatief

onderzoek onder 2.500 consumenten vooraf.

Daarin wordt de consument gevraagd de

klantvriendelijkheid van de bedrijven waar

men klant is te beoordelen. Consumenten

bepalen dus welk bedrijf wint.

Daarnaast wint Univé dit jaar opnieuw de

Incompany Award voor de beste zakelijke

verzekeraar (bron: Blauw Research).

Het is de zesde keer dat Univé deze Award in

ontvangst mag nemen. De resultaten van het

onderzoek zijn eind september gepubliceerd

in een speciale uitgave van

het blad Incompany.

De ontwikkeling van een implanteerbare

kunstnier - die binnen het lichaam

voortdurend alle functies van een gezonde

nier nabootst - is dan ook de ultieme droom

van de Nierstichting. Maar zo’n traject is

complex én neemt vele jaren in beslag.

De eerste stap op deze lange weg is de

ontwikkeling van een draagbare variant van

de dialyse: de draagbare kunstnier. Net als

de eigen nieren kan dit apparaat het bloed

continu zuiveren. Als dat lukt, betekent

dat al een enorme stap vooruit in het leven

van talloze nierpatiënten. De patiënt hoeft

dan niet langer drie keer per week vele

uren naar een dialysecentrum. Dat geeft

meer vrijheid en leidt waarschijnlijk ook tot

minder complicaties.

Er is nog veel kostbaar onderzoek nodig

voordat een goed werkend prototype

draagbare kunstnier beschikbaar is.

De Nierstichting

geeft mensen met

een nierziekte

een toekomst!

Univé is erg blij met deze prijs en bedankt

haar zakelijke klanten, die jarenlang hun

verzekeringen aan ons toevertrouwen.

Onderzoek

In opdracht van Vondel Publications heeft

onderzoeksbureau Blauw Research voor de

achtste keer het onderzoek uitgevoerd onder

zakelijke beslissers naar hun tevredenheid

over adviesbedrijven in Nederland. Univé

scoorde op alle vier de categorieën ‘knowhow’,

‘prijs’, ‘service’ en ‘resultaat’ het hoogste.

De zakelijke klanten waardeerden Unive

met uitspraken als ‘Korte lijnen zijn cruciaal

bij een verzekeraar’ en ‘Alles draait om

onderling vertrouwen tussen de verzekeraar

en jou’.


e-Support: de snelste weg tussen ‘help!’ en hulp

Uw veiligheid staat voorop bij Univé.

Ook in het verkeer. Daarom hebben we de

e-Support Autoverzekering ontwikkeld.

Want deze verzekering doet méér dan

alleen schade vergoeden. e-Support helpt

u direct bij noodgevallen onderweg. Heeft u

een ongeval? Dan gaat er automatisch een

signaal naar de alarm centrale. Dat kan uw

leven en dat van uw passagiers redden.

Voordelen op een rij:

• e-Support waarschuwt na een crash

zelf de alarmcentrale

• met de noodknop is hulp altijd binnen

handbereik

• de hulpdiensten weten bij nood meteen

waar u bent

• bij diefstal is de auto snel weer terecht

• ondersteund door Veilig Verkeer

Nederland

De autoverzekering die de alarmcentrale

inschakelt

Sluit u de e-Support Autoverzekering

af? Dan krijgt u een klein systeem in uw

auto ingebouwd. De crashsensor van dit

systeem waarschuwt bij noodgevallen de

alarmcentrale. Maar u kunt ook zelf met de

noodknop de alarmcentrale inschakelen.

Daar ziet men direct waar u bent zodat de

locatie aan de hulpverleners doorgegeven

kan worden. Hierdoor zijn hulpverleners

sneller bij u en dat is erg belangrijk. Want

snellere hulp verlaagt de kans op overlijden,

blijvende invaliditeit en ernstig letsel.

Zo helpt e-Support in geval van nood

e-Support kent drie mogelijkheden waarmee

u en uw auto snel gevonden worden.

Crash sensor

Stel, u krijgt ‘s avonds laat op een stille weg

een ongeluk. U kunt zelf de ambulance niet

meer bellen. En niemand in de buurt die

iets merkt. Gelukkig stuurt e-Support via

de crash sensor automatisch een signaal

naar de alarmcentrale. Daar zien ze direct

waar u bent en kan direct hulp worden

ingeschakeld. Dat scheelt kostbare tijd.

Noodknop

Stel, onderweg wordt u plotseling onwel.

U kunt nog net op de noodknop op uw

dashboard drukken. De alarmcentrale belt

u dan zo spoedig mogelijk op uw mobiele

telefoon. Neemt u niet op dan proberen we

toch de hulpdiensten in te schakelen.

Dat scheelt kostbare tijd De noodknop wordt

in overleg met u op een goed bereikbare

plek geplaatst. Als u onderweg hulp nodig

heeft dan drukt u drie seconden op de

knop tot het rode lampje uitgaat. Dan weet

u dat de melding is doorgegeven aan de

alarmcentrale.

Gestolen auto opsporen

Jaarlijks overkomt het 12.000 Nederlanders:

een lege parkeerplek, de auto is gestolen.

Heeft u e-Support? Dan belt u naar een

speciaal telefoonnummer waarna het

opsporingssysteem wordt ingeschakeld.

Met behulp van een satelliet geeft e-Support

constant door waar uw gestolen auto is. Zo

kan de politie die snel en simpel door heel

Europa opsporen.

Mijn e-Support

Met de e-Support Autoverzekering kunt u

tevens online uw rijgedrag bekijken. U ziet

bijvoorbeeld op wat voor soort wegen u vaak

rijdt. En hoe u rijdt in vergelijking met de

gemiddelde e-Support-klant. Zodra in uw

auto het e-Supportsysteem is ingebouwd,

ontvangt u via Internet toegang tot uw

persoonlijke pagina op “Mijn e-Support”.

Uw privacy

Uw privacy is met e-Support volledig

gegarandeerd. Want alleen als u echt hulp

nodig heeft, wordt uw locatie via een melding

van de crash sensor of de noodknop zichtbaar

voor de alarmcentrale. Daarnaast is de

informatie die het systeem doorgeeft volgens

de hoogste normen beveiligd.

De e-Support Autoverzekering

Wilt u extra veiligheid voor u en uw

passagiers? Dan kiest u voor de e-Support

Autoverzekering van Univé.

En of u zich nu Volledig Casco (all risk)

of WA verzekert, u betaalt altijd een

scherpe premie. Want Univé heeft geen

winstoogmerk. Dat merkt u! Kom gerust

eens langs om u te laten informeren over de

e-Support Autoverzekering.


Puzzel oktober 2011

Kruiswoordraadsel Univé oktober 2011.

Van links naar rechts:

1 als je dat bent is de Zekur jongeren verzekering

voor jou bestemd - 7 bericht, bijvoorbeeld

om een schade door te geven - 12 knaag -

dier - 13 Franse rivier - 14 gehoororgaan - 15 dat

apparaat kan worden verzekerd op de Multi -

media Buitenshuisverzekering - 17 hoofddeksel

- 19 persoonlijk voornaamwoord - 20

Duitse rivier - 21 korting op een autoverzekering

- 22 niet (in samenstellingen) - 23

ten bedrage van - 24 deel van de schade

dat de verzekeraar niet vergoedt - 30 Scandinavische

munt - 31 Ierland (internet) - 32

Eerwaarde heer - 34 je kunt niet zonder als

je op vakantie gaat - 40 minder uitgeven,

bijvoorbeeld door je bij Univé te verzekeren -

43 vlag - 45 land waar begin vorig jaar een

catastrofale aardbeving plaatsvond - 47

assistent-econoom - 48 in orde - 49 moet

je naar je oude verzekeraar sturen als je

wilt overstappen naar Univé - 53 begrensde

tijdruimte - 55 kleur - 56 thans - 57 deel van

een boom - 59 persoonlijk voornaamwoord -

61 korte herkenningsmelodie, bijvoorbeeld

bij radioprogramma - 64 dierengeluid - 65

ingedikt sap - 67 siersteen - 68 beding in een

polis.

Van boven naar beneden:

1 de oudere - 2 helling - 3 een der Verenig

de Staten - 4 Europeaan - 5 nieuw (in

samenstellingen) - 6 wenk - 7 geheugen -

8 Egyptische waterlelie - 9 verzameling

documenten - 10 ingenieur - 11 niet één -

16 voorkeur - 18 enig - 19 dierentuin - 20

zonderling - 21 bijvoeglijk naamwoord - 25

in opdracht van - 26 handvat - 27 roem - 28

deel van Azië - 29 vogelproduct - 33 gaten

in de kaas - 35 getijde - 36 opspringend

vochtdeeltje - 37 zuiderbreedte - 38 boom -

39 injectie (van drugs) - 40 populaire drank -

41 noot - 42 zoogdier - 43 nadeel, schade -

44 slotwoord - 46 naar - 47 beroemde

Friese voetballer (voornaam) - 49 bezittelijk

voornaamwoord - 50 gelijkmatig - 51 mal -

52 samensmelting - 54 zeer groot (in

samenstellingen) - 58 mal aanwensel - 60

Koninklijke Luchtmacht - 61 bevestiging -

62 achter - 63 Letland (internet) - 65 Guam

(internet) - 66 oude lengtemaat.

Ledenbrief Univé Oost

Stuur uw oplossing vóór 30 november a.s.

in via onze website www.univeoost.nl of

per post onder vermelding van “Oplossing

Puzzel oktober 2011” aan Univé Oost,

Antwoord nummer 3007, 7140 ZX Groenlo.

De inzenders van de juiste oplos sing maken

dit keer kans op één van de 10 boeken bonnen

t.w.v. € 50,-. Over de uitslag kan niet worden

gecorres pondeerd. Prijs winnaars ontvangen

auto matisch bericht.


Ontvang ook Univé-mail

Als u zich aanmeldt voor Univé-mail,

weet u zeker dat u niets mist.

U ontvangt:

• elke maand afwisselend een digitale

nieuwsbrief of een voordeelaanbieding;

• praktische tips voor uw vakantie,

uw gezondheid of uw woonomgeving;

• informatie over verzekeringszaken,

vaak toegespitst op de tijd van het jaar;

• regelmatig lezersvoordeel en

(kortings)acties.

Verder maakt u kans op mooie prijzen – van

dvd’s tot vrijkaarten voor voetbalwedstrijden

of concerten – en hebt u de mogelijkheid

om uw mening te geven over allerlei zaken.

Wilt u voortaan ook Univé-mail ontvangen?

Ga naar www.unive.nl/nieuwsbriefabonneer

en meld u aan.

Oplossing kruiswoordraadsel april 2011

“ONZE FUSIE WERD GEVIERD MET EEN FLEURIG GESCHENK”

De gelukkige winnaars van de 10 arrangementen voor twee personen “The Luncher”

bij MBS Haaksbergen - Boekelo zijn:

• Mw. B.C.M.E. Oude Meilink, Almelo • Dhr. C.M. de Bruin, Oldenzaal

• W. Ketelaar, Etten

• Fam. Jansen, Dinxperlo

• Dhr. F.H.M. Poorthuis, Enschede

• Fam. J.W. Rengelink, Winterswijk

• Mw. C. Geerdink, Hengelo

• Mw. R. Halfmouw-Mooij, Duiven

• E. Hesselink, Oldenzaal

• K.M. Oortgiesen, Tolkamer

Particulier adviseur Sander van Hof (links) feliciteert de heer Poorthuis.

Een prima

kennismaking!

De fusie van Univé Oost met Univé

Twente werd met een bloemetje gevierd.

Al onze klanten werden uitgenodigd op

één van onze 14 vestigingen de Fleurop

bloemenbon t.w. van € 10,- op te halen.

Een leuke attentie en een prima manier

om kennis te maken met Univé Oost, het

kantoor in de buurt en natuurlijk de

medewerkers van Univé Oost. Uit de

honderden positieve reacties bleek dat

dit gebaar zeer werd gewaardeerd. Meer

dan 30.000 klanten zijn bij ons langs

geweest om de attentie af te halen. Een

doorslaand succes aldus Toine Faber,

commercieel directeur.

Colofon

Dit is een uitgave van Univé Oost,

oktober 2011

Redactie

Univé Oost, Postbus 39, 7140 AA Groenlo

088 - 3 300 300 (lokaal tarief)

univeoost@unive.nl

www.univeoost.nl

Drukwerk

Drukkerij Loor BV Varsseveld, www.loor.nl

Oplage

66.000

Univé Oost

Altijd dichtbij! U vindt onze kantoren in

Almelo, Delden, Doetinchem, Enschede,

Groenlo, Haaksbergen, Hengelo (O),

Lochem, Markelo, Oldenzaal, Ruurlo,

Varsseveld, Winterswijk en Zevenaar.

© COPYRIGHT

Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt,

hetzij elektronisch, hetzij mechanisch,

zonder vooraf gaande schriftelijke

toestemming van Univé.


Ledenbrief Univé Oost

More magazines by this user
Similar magazines