27.11.2012 Views

4 - academisch ziekenhuis Maastricht

4 - academisch ziekenhuis Maastricht

4 - academisch ziekenhuis Maastricht

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

magazine voor het azM en de UM-faculteiten geneeskunde en gezondheidswetenschappen<br />

jaargang 2 / nummer 1 / oktober 2006<br />

Opinie: bedrijfsleven, vriend of vijand?<br />

Wat maakt kinderen ziek?<br />

Kanker voorkomen door vaccinatie<br />

Medisch professional in vier stappen<br />

nieuwe rubrieken<br />

opinie &<br />

de expert(ise)


colofon<br />

2<br />

SUMMUM is een gemeenschappelijke, tweemaandelijkse<br />

uitgave voor de medewerkers en<br />

externe relaties van het <strong>academisch</strong> <strong>ziekenhuis</strong><br />

<strong>Maastricht</strong> en de faculteiten der Geneeskunde en<br />

Gezondheidswetenschappen van de Universiteit<br />

<strong>Maastricht</strong>. Kijk ook op www.summum.mumc.nl<br />

Uitgever stafdienst Communicatie azM<br />

Wnd. hoofdredacteur Martin Lehmann<br />

Eindredactie Ellen Kennes<br />

De redactie is gevestigd bij de stafdienst<br />

Communicatie azM op niveau 1, voorbij de<br />

Guddezaal.<br />

Postbus 5800, 6202 AZ <strong>Maastricht</strong><br />

T 043 387 51 12, F 043 387 51 14<br />

E summum@mumc.nl<br />

Teksten Karin Burhenne / Jos van Cann / Jules<br />

Coenegracht / Willy Janssen / Ellen Kennes / Mieke<br />

Luyris<br />

Foto’s Appie Derks / Hollandse Hoogte / Engelbert<br />

Schins / Sander van der Torren fotografie / Geertjan<br />

van Zonneveld<br />

Illustraties Aad Goudappel / Geertjan van<br />

Zonneveld<br />

Basisvormgeving Zuiderlicht, <strong>Maastricht</strong><br />

Grafisch design Zuiderlicht, <strong>Maastricht</strong><br />

Druk Drukkerij Rosbeek BV, Nuth<br />

ISSN: 1871-1758<br />

SUMMUM wordt gedrukt op EMAS milieugecertificeerd<br />

papier.<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke<br />

toestemming van de stafdienst communicatie van<br />

het azM. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid<br />

voor schade, mogelijk geleden door informatie<br />

uit dit blad, dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid<br />

wordt samengesteld.<br />

inhoud<br />

nr 1<br />

10.06<br />

Patiënt centraal<br />

Telkens wanneer de 9-jarige Floyd<br />

Hendriks in het azM moet zijn,<br />

brengt hij steevast een bezoek aan<br />

de kindertelevisie-studio van Bert Buis.<br />

Alle uitzendingen waarin hij te zien was,<br />

heeft hij op videobanden en DVD’s.<br />

“Zo kan ik thuis terugkijken naar al die<br />

leuke dingen die we hebben gedaan.”<br />

4<br />

Grenzeloos<br />

Stel je voor dat je beenspiercellen kunt<br />

‘omtoveren’ tot cellen die beschadigde<br />

hartspiercellen herstellen. Dat is slechts<br />

één van de opzienbarende onderzoeksprojecten<br />

binnen BioPartner Center<br />

<strong>Maastricht</strong>.<br />

6<br />

Waar worden kinderen ziek van?<br />

Veroorzaakt het eten van een zwart<br />

randje aan een biefstuk door een<br />

zwangere moeder, bij een ongeboren<br />

baby dusdanige DNA-schade dat het<br />

kind later leukemie krijgt? Dat is - héél<br />

kort door de bocht - de vraag waar<br />

kennisinstellingen en bedrijven in<br />

zestien Europese landen zich de<br />

komende vijf jaar over buigen.<br />

8<br />

Proefschrift<br />

Promovendus Gerda Kraag ontwikkelde<br />

een betrouwbaar instrument waarmee op<br />

objectieve wijze stresssymptomen bij<br />

kinderen kunnen worden gemeten en zij<br />

ontwikkelde het stressmanagementprogramma<br />

‘Jong geleerd is oud gedaan’ dat<br />

kinderen helpt stress te herkennen en hen<br />

verschillende technieken aanleert om<br />

beter met stress te kunnen omgaan.<br />

15 16 18 20 24<br />

In de draaideur<br />

Prof.dr. Jelte de Haan kwam in 1978 naar<br />

<strong>Maastricht</strong> als hoogleraar en afdelingshoofd<br />

Obstetrie & Gynaecologie. “Men had hier<br />

echt een achterstand. Ik heb zelfs serieus<br />

overwogen rechtsomkeer te maken, maar<br />

ik gooi niet snel het bijltje erbij neer. De<br />

Gynaecologie en Obstetrie maakte in<br />

<strong>Maastricht</strong> een enorme ontwikkeling door:<br />

we hebben nu alle faciliteiten in huis en<br />

bieden alle geavanceerde voortplantingstechnieken.”<br />

Virussen<br />

en kanker<br />

Vaccin tegen keelholtekanker<br />

Er zijn aanwijzingen dat er verband<br />

bestaat tussen bepaalde virussen<br />

en kanker. Wat dat zou kunnen<br />

betekenen voor patiënten met mond-<br />

en keelholtekanker onderzoeken de<br />

afdeling KNO azM en de Capaciteitsgroepen<br />

KNO, Radiotherapie en<br />

Moleculaire Celbiologie van de UM.<br />

De expert(ise)<br />

Volgens Ham Kuipers, hoogleraar<br />

Bewegingswetenschappen Faculteit<br />

der Gezondheidswetenschappen en<br />

dopingexpert, worden de effecten van<br />

doping schromelijk overdreven en werkt<br />

doping soms zelfs averechts. “Wellicht<br />

moet tourwinnaar Floyd Landis een gele<br />

trui erbij krijgen!”<br />

11<br />

Opleiding klinische verloskunde<br />

Vanaf september is de Vroedvrouwenschool<br />

van <strong>Maastricht</strong> omgedoopt tot<br />

Academie Verloskunde <strong>Maastricht</strong>.<br />

Behalve de reguliere opleiding tot<br />

verloskundige kan men op deze<br />

academie voortaan ook een opleiding<br />

tot klinisch verloskundige volgen;<br />

een belangrijke verrijking van de<br />

kennis en vaardigheden van de reguliere<br />

verloskundige.<br />

Opinie<br />

Eén keer per maand een pleister<br />

plakken, in plaats van elke dag een<br />

pil slikken. Het azM en de UM onderzoeken<br />

samen met het bedrijfsleven<br />

of dat kan. Wetenschappers volgen de<br />

samenwerking van wetenschap en<br />

bedrijfsleven kritisch.<br />

12<br />

Bedrijfsleven:<br />

vriend of<br />

vijand?<br />

3<br />

summum ©<br />

nr 1 / 09.05<br />

Aan de ene kant<br />

Juanita Vernooy en haar echtgenoot<br />

spelen graag bordspellen. Inmiddels<br />

hebben ze er bijna 600 verzameld.<br />

“Mijn zoontje Senn begint ook<br />

spellen te ontdekken. Vooral de<br />

gekleurde dobbelstenen vindt hij<br />

geweldig.”


“Mooie herinneringen”<br />

4<br />

5<br />

Televisietechnicus Bo is Floyds grote<br />

vriend. De twee kennen elkaar al vanaf<br />

de tijd dat hij Floyd als 4-jarige meenam<br />

naar de studio en verkleedde als<br />

‘oliebeestje’. Inmiddels is Floyd al zó<br />

vaak op de <strong>ziekenhuis</strong>televisie geweest<br />

dat hij door medewerkers, vrijwilligers<br />

en door andere chronische patiëntjes<br />

uit het azM wordt herkend. Alle uitzendingen<br />

waarin hij te zien was, heeft<br />

hij op videobanden en DVD’s. “Zo kan<br />

ik thuis terugkijken naar al die leuke<br />

dingen die we hebben gedaan. Zoals<br />

die keer dat wij detectives waren en<br />

gestolen knuffels moesten zoeken.<br />

Toen werden we zelfs opgesloten; dat<br />

was pas een spannend toneelstuk!<br />

Maar een van de leukste filmpjes vind<br />

ik toch die waar stagiaire Jeanine met<br />

de rolstoel van de trappen kukelt.”<br />

Ongeduldig zoekt Floyd naar het fragment<br />

waarbij hij als machinist van de<br />

‘rolstoeltrein’ door het hele <strong>ziekenhuis</strong><br />

mag crossen. Zijn ogen stralen als hij<br />

het filmpje voor de zoveelste keer<br />

terugkijkt. “Toen ik een paar jaar geleden<br />

tot Prins Carnaval van Bert Buis<br />

Beroemd dankzij Bert Buis<br />

summum © summum ©<br />

Telkens wanneer de 9-jarige Floyd Hendriks in het azM moet zijn, wordt steevast een bezoek gebracht aan de<br />

kindertelevisie-studio van Bert Buis. Daar zijn altijd wel bekenden van hem te vinden. Floyd is geboren met een open<br />

ruggetje (Spina Bifida) en is vanaf zijn geboorte al talloze malen opgenomen op de kinderafdeling van het azM.<br />

Als Floyd daar weer eens spoorloos was, vonden zijn ouders hem altijd weer terug in de Bert Buis TV-studio.<br />

werd gekozen, mocht mijn vriend Jean<br />

Pierre mij de muts opzetten. Ook dát<br />

staat op de DVD. Daar ben ik heel blij<br />

om, want ondertussen zijn Jean Pierre<br />

en een paar andere vriendjes over -<br />

leden en met deze beelden heb ik toch<br />

mooie herinneringen aan ze.”<br />

Voor Floyd en veel andere kinderen<br />

vormt het team van medewerkers en<br />

vrijwilligers van Bert Buis een welkome<br />

compensatie voor het verblijf in het<br />

azM. Elke donderdag wordt een nieuw<br />

live-programma uitgezonden waarbij<br />

de kinderen uit het azM meedoen,<br />

zowel vóór als achter de camera.<br />

Desnoods vanuit hun <strong>ziekenhuis</strong>bed.<br />

Gedurende de rest van de week wordt<br />

het programma regelmatig herhaald.<br />

Een enkele keer was Floyd echt te ziek<br />

om van de afdeling af te gaan. Het<br />

uurtje van de uitzending hield hij dan<br />

echter tóch vol voor de televisie. Ook<br />

buiten de uitzending zijn de vrijwilligers<br />

en medewerkers van Bert Buis voortdurend<br />

in en buiten het azM aanwezig<br />

om opnamen te maken met en voor de<br />

kinderen. Tijdens een langdurig<br />

<strong>ziekenhuis</strong>verblijf van Floyd verraste<br />

het camerateam hem bij voorbeeld<br />

een keer met opnames uit zijn eigen<br />

schoolklas.<br />

Floyds ouders kunnen alleen maar<br />

beamen dat Bert Buis heel belangrijk<br />

is voor hun zoon en zijn vriendjes uit<br />

het azM. “Het is jammer dat de ruimte<br />

in de studio beperkt is, anders konden<br />

nóg meer kinderen er live bij zijn. De<br />

vrijwilligers en medewerkers van Bert<br />

Buis be zorgen de kinderen echt een<br />

geweldige afleiding.” •<br />

Kijk voor meer informatie over<br />

Bert Buis op www.bertbuis.nl<br />

patiënt centraal 5


grenzeloos<br />

Van<br />

wetenschappelijke<br />

kennis naar<br />

marktproduct<br />

Lees meer op www.bpcm.nl<br />

azM biedt<br />

thuisdialyse<br />

in Zuid-<br />

Limburg<br />

Erfelijke afwijkingen in<br />

lamine-gen<br />

Deze week ontmoette ik twee<br />

verpleegkundigen, Nurse<br />

Practitioners in opleiding. De<br />

één gericht op het direct<br />

postoperatief starten van een<br />

therapie, de ander gericht op de<br />

voorbereiding van opvang van<br />

patiënten met specifieke gezondheidsproblemen.<br />

Nurse<br />

Practitioners zijn in Nederland<br />

sinds 1997 actief. Wegens capaciteitsproblemen<br />

bij medici en de<br />

vraag naar continuïteit van zorg,<br />

gaf de Raad voor de Volksgezondheid<br />

en Zorg het advies de medische<br />

en verpleegkundige taken te<br />

herschikken. Deze herschikking<br />

moet niet gezien worden als taak-<br />

6<br />

verarming voor verpleegkundigen.<br />

summum<br />

Nurse Practitioners functioneren<br />

als arts-assistenten maar richten<br />

zich daarbij specifiek op het<br />

zelfmanagement van de patiënt.<br />

De hiërarchie van de oude<br />

beroepenstructuur verdwijnt.<br />

Diseasemanagement anno 2006<br />

vraagt immers om deskundigheid<br />

en om specifieke competenties<br />

van hulpverleners.<br />

Taakherschikking creëert meer<br />

ruimte voor innovatie in de<br />

organisatie van onze zorg en sluit<br />

prima aan bij de azMove-slagzin:<br />

‘Vernieuwend in zorg en leren’.<br />

Het biedt de mogelijkheid een<br />

gedifferentieerd aanbod te<br />

ontwikkelen en de kwaliteit en<br />

toegankelijkheid van onze<br />

zorgverlening te verbeteren.<br />

Dát zal onze klant waarderen!<br />

Maar minstens even belangrijk<br />

is dat door taakherschikking ook<br />

nieuwe carrièreperspectieven<br />

ontstaan en dát waardeert onze<br />

medewerker!<br />

Janine Mouthaan<br />

Hoofd Recovery azM<br />

© summum ©<br />

Het Laminopathie Centrum <strong>Maastricht</strong> (in oprichting) bestudeert<br />

ziekten die worden veroorzaakt door erfelijke afwijkingen in het<br />

lamine-gen, de zogeheten laminopathieën. Mutaties in het lamine-gen<br />

veroorzaken twaalf verschillende erfelijke ziekten, variërend van<br />

bepaalde vormen van spierdystrofie tot de verouderingsziekte<br />

Hutchinson-Gilford Progeria. Binnen het Laminopathie Centrum<br />

<strong>Maastricht</strong> wordt intensief samengewerkt door de afdelingen<br />

Dermatologie, Klinische Genetica, Cardiologie, Pathologie en<br />

Neurologie van het azM, en Moleculaire Celbiologie & Genetica en<br />

Fysiologie van de UM. Het onderzoek maakt bovendien onderdeel uit<br />

van twee onderzoeksinstituten, te weten GROW (Research Institute<br />

Growth & Development) en Carim (Cardiovascular Research Institute<br />

<strong>Maastricht</strong>). Daarnaast wordt internationaal samengewerkt met<br />

collega’s in Parijs en Durham in het Euro-laminopathie consortium.<br />

Sinds kort verzorgt het azM, als<br />

een van de weinige ziekenhuizen<br />

De <strong>Maastricht</strong>se onderzoekers publiceerden onlangs drie artikelen in<br />

in Nederland, zelf de thuisdialyses.<br />

gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften. Human Molecular<br />

De meeste ziekenhuizen laten de<br />

Genetics wijdde de voorpagina aan het onderzoek van Valérie Verstraeten<br />

thuisdialyse over aan de stichting<br />

(Dermatologie) waarin zij aantoont dat zogenoemde farnesyltransferase<br />

Dianet. Door deze zelf in de hand<br />

inhibitoren, waarmee soms Progeria wordt behandeld, bij sommige<br />

te nemen, wil het azM de capaciteit<br />

Progeria-kinderen eerder averechts werken doordat extra defecten in<br />

vergroten en thuisdialyse beschik-<br />

de celkern kunnen optreden. In Physiological Reviews verscheen een<br />

baar stellen aan nierdialyse patiënten<br />

uitgebreid overzichtsartikel van dr. Jos Broers en prof.dr. Frans Ramaekers<br />

uit heel Zuid-Limburg.<br />

van alle ziekten die veroorzaakt worden door afwijkingen in lamines en nauw<br />

verwante kerneiwitten. Het derde artikel in het EMBO Journal betreft het<br />

Het aantal nierdialysepatiënten stijgt.<br />

kerneiwit emerine, waarin afwijkingen kunnen leiden tot spierzwakte en<br />

Ook het aantal jonge dialysepatiënten<br />

verlies van spiermassa. Deze publicatie is de resultante van de samen-<br />

neemt toe. Zij hebben vaak een gezin en<br />

druk sociaal- en beroepsleven. Dan is<br />

werking met het Integrative Cell Biology Lab in het Engelse Durham, dat<br />

onder leiding staat van professor Chris Hutchinson. •<br />

Stel je voor dat je beenspiercellen kunt ‘omtoveren’ tot cellen die<br />

thuisdialyse een uitkomst omdat ze niet<br />

beschadigde hartspiercellen herstellen. Dat is slechts één van de<br />

langer meerdere keren per week naar<br />

Lees meer op www.summum.mumc.nl onder ‘berichten’.<br />

opzienbarende onderzoeksprojecten binnen BioPartner Center<br />

het <strong>ziekenhuis</strong> hoeven te komen. Het<br />

<strong>Maastricht</strong> (BPCM). BPCM is een Life Sciences Incubator: een<br />

azM onderhandelt momenteel met de<br />

hoogwaardig bedrijfsverzamelgebouw voor bestaande en startende<br />

zorgverzekeraars over een vergoeding<br />

bedrijven in de Life Sciences die nieuwe biotechnologische<br />

voor de thuisdialyses, maar omdat de<br />

geneesmiddelen, behandelmethoden en diagnostica ontwikkelen,<br />

kosten niet veel verschillen met die van<br />

produceren en/of vermarkten. BPCM faciliteert daarmee de<br />

een zieken huis dialyse hoopt het azM de<br />

vertaling van wetenschappelijke kennis in gezondheidsbevorderende<br />

onderhandeling op korte termijn af te<br />

producten.<br />

ronden.<br />

Verder onderzoekt het azM de mogelijk-<br />

BioPartner Center <strong>Maastricht</strong> is erop gericht de kans op succes van<br />

heden voor nachtelijke dialyses in het<br />

startende life science-bedrijven te vergroten en stelt daartoe allereerst<br />

azM. Dat houdt in dat patiënten dialy-<br />

huisvesting beschikbaar. Het pand, direct naast het azM en de geneesseren<br />

tijdens hun slaap. Voor met name<br />

kunde- en gezondheidswetenschappenfaculteiten, beschikt over kantoor-<br />

jongere patiënten kan dit betekenen dat<br />

en laboratoriumruimten, waaronder ruimtes voor farmaceutische productie<br />

zij weer aan het werk kunnen. Hetgeen<br />

(zoals celkweek, eiwitkweek en celtherapie), specifieke voorzieningen<br />

niet alleen een verbetering van hun<br />

voor biotechnologiebedrijven en gemeenschappelijke voorzieningen zoals<br />

levenskwaliteit inhoudt, maar tevens<br />

ondermeer een gemeenschappelijke receptie. Het idee daarachter is dat<br />

een aanzienlijke maatschappelijke<br />

de jonge life science-bedrijven zich daardoor kunnen concentreren op<br />

kosten besparing.<br />

hun kernactiviteiten. In het centrum kunnen bedrijven bovendien techno-<br />

Een half jaar geleden startte het azM<br />

logieën met elkaar delen zonder concurrenten te worden. Ze kunnen<br />

al met een predialysepoli voor nier-<br />

samenwerken en daarbij gebruik maken van de onderzoeks voorzieningen<br />

patiënten die waarschijnlijk in de nabije<br />

van de UM en het azM.<br />

toekomst moeten dialy seren. Op de poli<br />

Op dit moment telt het BPCM 24 bedrijven: veertien life sciences start ups, vinden voorbereidende gesprekken<br />

drie ICT start ups en zeven life sciences ondersteunende bedrijven waar-<br />

plaats. Met de toekomstige nier dialyseonder<br />

BiomedBooster b.v. en de Universiteit <strong>Maastricht</strong> Holding b.v. In de<br />

patiënten en hun mantel zorgers kunnen<br />

toekomst verwacht Jan Cobbenhagen, directeur van het BPCM, bedrijven<br />

nierpatiënten alvast aangeven welke<br />

te huisvesten die voortkomen uit azM en de UM. Denk aan de bedrijven<br />

vorm van dialyse ze straks willen en<br />

die BiomedBooster gaat opzetten, en op termijn aan bedrijven met een<br />

krijgen ze instructies. Zo worden ze<br />

focus op celtherapie en celkweek. “Er zou hier een Cell Therapy Center of<br />

langzaam voorbereid op hun eerste<br />

Excellence moeten ontstaan. Naarmate de bezetting en vraag toenemen,<br />

kan gedacht worden aan een tweede incubatorgebouw.” •<br />

dialyse. De Niervereniging <strong>Maastricht</strong><br />

juicht de initiatieven van het azM toe. •<br />

column 7


Europa zet zich in voor gezondheid kinderen<br />

Veroorzaakt een zwart randje aan een biefstuk die door een zwangere moeder wordt gegeten, bij een ongeboren<br />

baby dusdanige DNA-schade dat het kind later leukemie krijgt? Dat is - héél kort door de bocht - de vraag waar<br />

kennisinstellingen en bedrijven in zestien Europese landen zich, onder de noemer NewGeneris - Newborns and<br />

Genotoxic Exposure Risks, de komende vijf jaar over buigen. Dat gebeurt onder leiding van de <strong>Maastricht</strong>se<br />

professor Jos Kleinjans van de capgroep Gezondheidsrisico Analyse en Toxicologie van de Faculteit der<br />

Gezondheidswetenschappen. “We nemen aan dat het milieu schadelijke invloed heeft op de gezondheid van<br />

kinderen, maar we weten er verrekte weinig van.”<br />

Wat maakt kinderen ziek?<br />

8 9<br />

summum © summum ©<br />

De afgelopen decennia zijn kanker<br />

(leukemie) en immuunziekten zoals<br />

astma bij kinderen voortdurend toegenomen.<br />

Van kanker is vastgesteld<br />

dat het kan worden veroorzaakt door<br />

schade aan het DNA. NewGeneris<br />

onderzoekt of die schade al wordt<br />

veroorzaakt in het ongeboren kind<br />

tijdens de zwangerschap, wanneer<br />

de moeder wordt blootgesteld aan<br />

schadelijke stoffen. En het gaat dan om<br />

stoffen waar we dagelijks mee in aanraking<br />

kunnen komen via bijvoorbeeld<br />

luchtverontreining (verkeers uitstoot,<br />

sigarettenrook), bereid voedsel<br />

(aan gebrand vlees, te lang gebraden<br />

kip), verontreinigd voedsel (dioxine),<br />

water en drank (alcohol).<br />

De Europese Unie draagt de gezondheid<br />

van kinderen hoog in het vaandel.<br />

Sinds 2004 ligt de bescherming van<br />

de gezondheid van kinderen tegen<br />

schadelijke milieueffecten als ‘topprioriteit’<br />

vast in de Milieu en Gezondheid<br />

Strategie en het bijbehorende<br />

Actie Plan. NewGeneris is één van de<br />

onderzoeksprojecten op Europese<br />

schaal die daaruit voortkomen. Het<br />

project startte 1 februari van dit jaar,<br />

duurt vijf jaar en wordt uitgevoerd door<br />

tweeëntwintig kennisinstellingen en<br />

drie bedrijven in zestien Europese<br />

landen. Er zullen driehonderdduizend<br />

moeder-kind paren worden onderzocht.<br />

De kosten zijn vijftien miljoen<br />

euro.<br />

NewGeneris is één van de grootste<br />

onderzoeksprojecten van zijn soort.<br />

“Zo’n grote schaal is nodig om ruis<br />

weg te filteren”, legt projectleider Jos<br />

Klein jans uit. “Diversiteit is een andere<br />

vereiste. Voor een deel kunnen we<br />

gebruikmaken van databanken van<br />

Europese moeder-kind onderzoeken<br />

die al langer lopen.” Het gaat dan<br />

bijvoorbeeld om enquêtes naar het<br />

voedselpatroon van zwangere vrouwen<br />

en monsters van navelstrengbloed.<br />

Dergelijke ‘biobanken’ bestaan al<br />

in vijf Europese regio’s. Om ook voldoende<br />

gegevens uit Zuid-Europa<br />

te genereren, worden daar drie nieuwe<br />

biobanken opgericht.<br />

Voor Kleinjans is het onderzoek klaar<br />

als wetenschappelijk bewijs is geleverd<br />

voor de huidige aannames. De Europese<br />

beleidsmakers zullen verder<br />

willen gaan met de resultaten. “Je<br />

kunt denken aan vervolgstudies”,<br />

aldus Jos Kleinjans. “Maar ook aan<br />

advisering over voedselbereiding voor<br />

aanstaande moeders en verbetering<br />

van productiemethoden door de<br />

voedsel industrie”. Vanwege de grote<br />

maatschappelijke relevantie is rondom<br />

het onderzoeksproject een gebruikersgroep<br />

ingesteld. Alle belanghebbenden<br />

- van volks gezondheid tot voedings<br />

middelen industrie - zijn daarin<br />

vertegenwoordigd. “Die gebruikersgroep<br />

krijgt van stap tot stap inzicht in<br />

het onderzoek”, besluit Jos Kleinjans.<br />

“Het perfecte poldermodel”. •<br />

Lees meer op<br />

www.newgeneris.org


10<br />

summum ©<br />

‘Hart lopers’ zijn gezonde<br />

lopers<br />

Hart- en vaatziekten zijn nog altijd doodsoorzaak nummer één. Dè remedie<br />

is gezond(er) leven en (meer) bewegen. Daarnaast kan de medische wetenschap<br />

hartinfarcten en hersenbloedingen steeds beter voorspellen. Het<br />

Heart Attack Prevention Program for You, ofwel het HAPPY-programma,<br />

combineert een geïntegreerd systeem van geavanceerde bloedtesten met<br />

de nieuwste beeldvormende technologieën om patiënten die een hoog en<br />

onmiddellijk risico lopen op een hartziekte te herkennen en te behandelen.<br />

Ter ondersteuning van de introductie van het HAPPY-programma werd<br />

onlangs de eerste HAPPY Run gehouden; een initiatief van het Hart en Vaat<br />

Centrum van het azM om inwoners van <strong>Maastricht</strong> en omstreken bewuster<br />

te maken van preventie en lifestyle.<br />

De ruim 600 deelnemers (de jongste was 6, de oudste 83) renden of liepen, na<br />

een gezamenlijke warming-up, van het azM naar het Vrijthof in hartje <strong>Maastricht</strong>;<br />

een tocht van circa zeven kilometer. Burgemeester Gert Leers opende de HAPPY<br />

Run. Niet met een traditioneel startschot, maar middels het doorknippen van een<br />

ECG-lint.<br />

De eerste vijfhonderd HAPPY-runners kregen voorafgaand aan de Run in het<br />

azM een gezondheids-check up. Circa 60 medici, laboranten en medisch studenten<br />

stonden paraat om de bloeddruk van de lopers te meten en hun bloed af te<br />

nemen voor een cholesterolbepaling. Aan de hand van deze gegevens en een<br />

ingevulde lijst risicofactoren kon per deelnemer het risico op het krijgen van een<br />

hartinfarct in de komende tien jaar worden bepaald. Twee weken na afloop van<br />

de Run ontvingen de deelnemers een risicoscore met een op maat gesneden<br />

leefadvies. •<br />

Lees meer op www.summum.mumc.nl onder ‘berichten’.<br />

Sterkste MRI-scanner<br />

voor proefdieronderzoek<br />

De UM beschikt als eerste universiteit in Nederland over een hoogveld<br />

MRI-scanner (Magnetic Resonance Imaging) die stoffen, zoals contrastmiddelen<br />

in bijvoorbeeld een levend konijn, met hoge resolutie in beeld kan<br />

brengen. De scanner wordt in <strong>Maastricht</strong> gebruikt voor het molecular<br />

imaging-onderzoek naar plaquevorming in de bloedvaten. Deze zogeheten<br />

atherosclerose veroorzaakt ondermeer hersen- en hartinfarcten of etalagebenen.<br />

De onderzoekers verwachten met de MRI meer inzicht te krijgen in<br />

het gedrag van plaques, zodat er op termijn ingegrepen kan worden vóórdat<br />

een infarct optreedt. Ook kan dankzij het onderzoek in de toekomst<br />

sneller worden vastgesteld of bepaalde therapieën daadwerkelijk aanslaan.<br />

De komst van de scanner bewijst opnieuw dat <strong>Maastricht</strong> het zwaartepunt<br />

in Nederland vormt op het gebied van molecular imaging ofwel moleculaire<br />

beeldvorming van hart- en vaatziekten.<br />

De 7 Tesla MRI-scanner ziet eruit als een gewone MRI-scanner, maar heeft een<br />

kleinere ‘tunnel’, waarin alleen dieren passen. Dieren hebben doorgaans kleinere<br />

vaten dan mensen, zodat alleen speciale scanners die in beeld kunnen brengen<br />

met behulp van een sterker magnetisch veld.<br />

De nieuwe MRI is aangekocht in het kader van een grootschalig onderzoeksproject<br />

- Molecular Imaging Ischemic Heart Diseases - waarvan UM-onderzoeksinstituut<br />

Carim (Cardiovascular Research Institute <strong>Maastricht</strong>) penvoerder is.<br />

Radiologie azM is verantwoordelijk voor het beheer van het apparaat. Naast<br />

Carim zijn ook de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Philips en Organon<br />

betrokken bij het onderzoek. •<br />

Lees meer op www.unimaas.nl/researchmagazine<br />

Jong geleerd is<br />

oud gedaan<br />

Stress hoort bij het leven en ook kinderen<br />

hebben er mee te maken. Leerlingen van<br />

groep 7/8 van het basisonderwijs staan vlak<br />

voor de Cito-toets, de overgang naar de<br />

brugklas, en het begin van de puberteit.<br />

Allemaal spannende en stressvolle gebeurtenissen.<br />

Hoewel stress nodig is om goed<br />

te functio neren, kan teveel of onaangename<br />

stress schadelijk zijn, vooral als kinderen<br />

niet weten hoe ze ermee om moeten gaan.<br />

Gerda Kraag, promovendus aan de<br />

Faculteit der Gezond heidswetenschappen,<br />

depar tement Experimentele Psycho logie,<br />

ont wikkelde een betrouwbaar instrument -<br />

MUSIC (<strong>Maastricht</strong> University Stress<br />

Instrument for Children) - waarmee op<br />

objectieve wijze stresssymptomen bij<br />

kinderen kunnen worden gemeten. Verder<br />

ontwikkelde zij het stressmanagement-<br />

programma ‘Jong geleerd is oud gedaan’;<br />

een eenvoudig en effectief programma dat<br />

kinderen helpt stress te herkennen en hen<br />

verschillende technieken aanleert waardoor<br />

ze beter met stress kunnen omgaan. Het<br />

programma bestaat uit acht lessen van<br />

een uur en vijf her halingslessen ofwel<br />

boostersessies. Verder ontwikkelde Kraag<br />

een bijbehorend werkboek voor kinderen en<br />

een handleiding voor leraren.<br />

Het stress management programma ‘Jong<br />

geleerd is oud gedaan’ werd eerst uitgetest<br />

op een lagere school in <strong>Maastricht</strong>. Hierna is<br />

het lesprogramma aangepast en ver volgens<br />

op 25 scholen uitgevoerd. De onderzoeksresultaten<br />

tonen aan dat het een waardevol<br />

lesprogramma is: kinderen leren hun eigen<br />

stresssignalen te herkennen, bovendien<br />

verbeteren hun vaardigheden om (stress)gevoelens<br />

te hanteren. Kraag adviseert<br />

scholen dan ook theoretisch en wetenschappelijk<br />

ver antwoorde stressmanagementprogramma’s<br />

in hun curriculum op te<br />

nemen. •<br />

proefschrift<br />

11<br />

summum ©


opinie<br />

12<br />

summum ©<br />

Eén keer per maand een pleister plakken, in plaats van elke dag een pil slikken.<br />

Het azM en de UM onderzoeken samen met het bedrijfsleven of dat kan. Een goed voorbeeld van onderzoek<br />

dat dankzij de samenwerking van wetenschap en bedrijfsleven van de grond kon komen. De overheid gaat<br />

de komende jaren veel geld investeren in deze vorm van toegepast onderzoek, aangeduid met<br />

Research & Development. Wetenschappers volgen de ontwikkelingen kritisch.<br />

Bedrijfsleven:<br />

vriend of vijand van<br />

de wetenschap?<br />

Voorzitter Guy Peeters van de Raad van Bestuur van het<br />

azM gelooft heilig in samenwerking. Daarom staat hij ook<br />

pal achter de vorming van het <strong>Maastricht</strong>se Universitair<br />

Medisch Centrum (<strong>Maastricht</strong> UMC+), waarin het azM<br />

nauw samenwerkt met de faculteiten Geneeskunde en<br />

Gezond heidswetenschappen. Ook de samenwerking met<br />

het bedrijfsleven schuwt hij niet. Integendeel. “Die samenwerking<br />

leidt tot beter onderzoek, waarvan de resultaten<br />

bovendien sneller toepasbaar zijn in de praktijk. En de<br />

patiënt heeft daar baat bij”, zegt de bestuursvoorzitter.<br />

Neem het <strong>Maastricht</strong>se onderzoek naar de moge lijkheid<br />

om te voorspellen of iemand op korte termijn een hartinfarct<br />

krijgt, door diens bloed op bepaalde stofjes te onderzoeken:<br />

een gezamenlijk project van de UM, het azM en het bedrijfsleven.<br />

Het maakt volgens Peeters meteen duidelijk welke<br />

bijzondere rol acade mische ziekenhuizen in Nederland<br />

vervullen. En waarom het zo slecht is dat de overheid de<br />

algemene en <strong>academisch</strong>e ziekenhuizen onderling wil laten<br />

concurreren. Bedoeling is om steeds meer <strong>ziekenhuis</strong>zorg te<br />

financieren op basis van de geleverde prestaties (Diagnose<br />

Behandeling Combinaties - DBC’s) en steeds minder op<br />

basis van een vast budget van de overheid. “Bijna de helft<br />

van de zorg die wij leveren, is <strong>academisch</strong>e zorg, de topreferente<br />

zorg. Die zorg leent zich niet voor ‘marktgefinancierde’<br />

werking. Als de overheid daar geen rekening mee<br />

houdt, gaan de <strong>academisch</strong>e ziekenhuizen als kenniscentra<br />

verloren”, voorspelt Peeters. Dat zal de overheid niet willen,<br />

want de <strong>academisch</strong>e centra spelen een belangrijke rol bij<br />

het omzetten van kennis in bijvoorbeeld toepasbare technieken<br />

en nieuwe genees mid delen. Sterker. De overheid wil<br />

juist veel geld steken in deze vorm van onderzoek, bekend<br />

onder de noemer Research en Development (R&D). Nu gaat<br />

nog 1,8% van het Bruto Nationaal Product naar R&D, maar<br />

de overheid wil dit percentage optrekken naar 3%. Dat kan<br />

door een deel van de aardgaswinsten via het Fonds<br />

Economische Structuurversterking (FES-gelden) in R&D te<br />

investeren.<br />

“Een goede zaak”, stelt Harry Hillen, decaan van de<br />

Faculteit der Geneeskunde van de UM. “Op dit moment<br />

investeert Nederland te weinig in kennis en onderwijs”,<br />

vindt hij. “Ook slagen we er onvoldoende in om beschikbare<br />

kennis om te zetten in economische activiteiten.” Met als<br />

gevolg dat een relatief klein deel van de omzet van bedrijven<br />

voortvloeit uit nieuwe en verbeterde producten. “Het<br />

octrooiniveau ligt onder het Europese gemiddelde en<br />

wordt vooral bepaald door Philips”, zegt Hillen, die hoopt<br />

dat <strong>Maastricht</strong> flink kan profiteren van de FES-gelden.<br />

De UM en het azM zoeken de samenwerking met bijvoorbeeld<br />

de fijnchemie dan ook bewust op, zegt hij. Hillen ziet<br />

daar ook wel de gevaren van in. Hij wil voorkomen dat de<br />

nadruk te zeer op de bètakant en techniek komt te liggen en<br />

de UM daardoor mogelijk studenten afstoot. Ook mag het<br />

fundamentele onderzoek, dat nieuwe kennis oplevert, niet<br />

verschralen door R&D. “Het moet met elkaar in balans<br />

blijven”, zegt Hillen, daarin gesteund door Peeters. Beiden<br />

13<br />

summum ©


14<br />

summum ©<br />

onderstrepen bovendien dat het belangrijk is om steeds vast<br />

te leggen dat het azM en de UM meeprofiteren van de winst<br />

die nieuwe technieken en geneesmiddelen opleveren, zoals<br />

dat nu ook al gebeurt.<br />

Frits van Merode, decaan van de Faculteit der Gezondheids<br />

wetenschappen, is het daar mee eens. Toch is hij minder<br />

enthousiast over de samenwerking met het bedrijfsleven als<br />

dat betekent dat R&D het fundamenteel onderzoek op de<br />

universiteiten verdringt. “Onze primaire taak is onderwijs<br />

en het ontwikkelen van nieuwe kennis, het fundamenteel<br />

onderzoek, niet R&D. Wat wij onderzoeken, moet de maatschappij<br />

ten goede komen, maar dat wil niet zeggen dat<br />

resultaten van onderzoek direct toepasbaar moeten zijn in<br />

de praktijk. Het kan jaren duren voordat de toepasbaarheid<br />

van nieuwe kennis helder wordt.” Van Merode benadrukt<br />

ook het belang van goed onderwijs. “De maatschappij heeft<br />

er baat bij als mensen die in dienst komen van die maatschappij<br />

op hoog niveau zijn opgeleid. Wij hebben een visie<br />

op zorg en die wordt bewaarheid via de opleiding. Dat is<br />

nog belangrijker dan onderzoek.”<br />

De financiering van de universiteit is nu ook grotendeels<br />

gericht op onderwijs en fundamenteel onderzoek. Er is een<br />

vast budget van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en<br />

Wetenschappen. In een tweede en derde geldstroom wordt<br />

fundamenteel onderzoek betaald uit de bijdragen van de<br />

Technologiestichting STW en het Nederlands Wetenschappelijk<br />

Onderzoek en de opbrengst van collectes.<br />

Die gelden worden verdeeld op basis van ingediende<br />

projecten en kunnen dus elk jaar verschillen. De vierde<br />

Reacties op de miljoenennota<br />

Guy Peeters “De begroting erkent het belang van de ont wikkeling van de kenniseconomie. De 150 miljoen subsidie<br />

voor het Central Translational Molecular Medicine Centre is goed; een investering in de opsporing van ziektes als<br />

Alzheimer en hart- en vaatziekten. Samen met de UM, Philips en de TU in Eindhoven kunnen wij daar ook projecten<br />

voor indienen. Blij ben ik ook met de 35 miljoen euro voor de Biobank. Universitaire centra in Nederland kunnen hun<br />

kennis op dat gebied nu bundelen. Ik vind wel dat de overheid veel te weinig in de gezondheidszorg investeert. Ik ben<br />

bang dat de wachtlijsten weer zullen groeien en personele problemen ontstaan.”<br />

Frits van Merode “Het is goed dat de overheid, het bedrijfsleven en de universiteiten de handen ineen slaan om<br />

belangrijke maatschappelijke doel stellingen te bereiken. Wel is van belang dat universiteiten zich blijven concentreren<br />

op fundamenteel onderzoek en bedrijven op Research & Development. De balans mag niet doorslaan naar R&D. Dat<br />

is niet in het belang van het bedrijfsleven, omdat de basis voor R&D dan verdwijnt. En niet in het belang van de uni-<br />

versiteiten, omdat hun exper tise en daarmee ook hun maatschappelijk gezag vooral afhangt van wat zij bereikten op<br />

het terrein van fundamenteel onderzoek (en ook de vertaling daarvan in goed onderwijs).”<br />

Professor Hillen was helaas niet in de gelegenheid te reageren op de miljoenennota.<br />

geldstroom komt van het bedrijfsleven en dan spreek je wel<br />

over R&D. R&D en fundamenteel onderzoek moeten met<br />

elkaar in balans zijn, vindt Van Merode. “Maar de balans<br />

dreigt nu door te slaan naar R&D.” Een universiteit die geld<br />

vraagt, moet zich ook goed afvragen wat met dat geld moet<br />

gebeuren, vindt hij. De maatschappij, de politiek, moet keuzes<br />

maken, zegt de decaan. “Als die keuzes niet worden<br />

gemaakt en je vraagt het mij toch: ik vind de klassen op de<br />

basisschool te groot. Daar kan de maatschappij beter in<br />

investeren dan in het vervangen van fundamenteel onderzoek<br />

door R&D.”<br />

Harry Hillen haakt daar graag op in. “Als je kleinere klassen<br />

wil in het basisonderwijs, kost dat geld. Als je geld investeert<br />

in R&D, levert dat Nederland geld op. Daarmee kun je<br />

die kleinere klassen regelen, of de solidariteit in de zorg.<br />

Bovendien kun je de winst die R&D oplevert, ook investeren<br />

in fundamenteel onderzoek.” Tot slot profiteert de regio<br />

mee als het azM en de UM zich opstellen als aantrekkelijke<br />

partner voor het bedrijfsleven. Hillen: “Dan gaan bedrijven<br />

niet snel weg uit Limburg en dat is weer goed voor de werkgelegenheid.”<br />

•<br />

“Ik gooi niet<br />

snel het bijltje<br />

erbij neer”<br />

Prof.dr. Jelte de Haan, hoogleraar en<br />

voor malig afdelingshoofd Obstetrie &<br />

Gynae cologie, neemt deze maand afscheid<br />

van het azM. “Co Greep haalde me in 1978<br />

naar <strong>Maastricht</strong> als hoogleraar en opleider<br />

Gynaecologie en Verloskunde. Men had hier<br />

echt een achterstand in de wijze waarop het<br />

vak werd uitgeoefend en de patiënt werd<br />

benaderd. Ik heb zelfs serieus overwogen<br />

rechtsomkeer te maken, maar ik gooi niet<br />

snel het bijltje erbij neer. De Gynaecologie<br />

en Obstetrie maakte in <strong>Maastricht</strong> een<br />

enorme ontwikkeling door: we hebben nu<br />

alle faciliteiten in huis en bieden alle<br />

geavanceerde voortplantingstechnieken.<br />

Eén daarvan – de pre-implantatie genetische<br />

diagnostiek – zelfs als enige in Nederland.<br />

Dat was mogelijk door de goede koppeling<br />

van het basaal onderzoek en klinisch<br />

handelen. Toen ik wetenschappelijk<br />

directeur van onderzoeksinstituut GROW<br />

werd, en voorlopig blijf ik dat nog, maakte<br />

ik me sterk voor een koppeling tussen het<br />

ontwikkelingsbiologisch en oncologisch<br />

onderzoek. Want zonder kennis van de<br />

normale groei kun je de abnormale groei<br />

nooit begrijpen. Ik kreeg dat met moeite<br />

erdoor, maar nu nemen steeds meer grote<br />

onderzoeksinstituten dit idee over. De<br />

bekroning was de KNAW-erkenning van<br />

GROW als onderzoekschool. Ik was daarnaast<br />

lange tijd medisch directeur van de<br />

Vroedvrouwenschool en pleitte toen al voor<br />

een <strong>academisch</strong>e vroedvrouwenopleiding<br />

op het Randwyck-terrein. Die is er nu<br />

ge lukkig (zie pagina 20-21, red.).<br />

Ik kijk met grote tevredenheid terug op de<br />

afgelopen jaren; zowel naar mijn persoonlijke<br />

carrière als naar het azM. Op wat is<br />

bereikt, kunnen <strong>Maastricht</strong>, en al de mensen<br />

die dit hebben gerealiseerd, trots zijn. Het<br />

azM staat nu voor een geweldige uitdaging<br />

om samen met de twee faculteiten een<br />

UMC te vormen. Maar het gaat te langzaam.<br />

Ik heb het gevoel dat nog teveel op de<br />

onderlinge belangen wordt gelet in plaats<br />

van het centrale doel: eenheid uitstralen<br />

zowel intern als naar de buitenwereld toe.<br />

De concurrentie moet van tafel!” •<br />

in de draaideur<br />

15<br />

summum ©


16<br />

Veelbelovend onderzoek<br />

bij mond- en keelholtekanker<br />

Kanker voorkomen door<br />

vaccinatie? 17<br />

summum © summum ©<br />

Professor Bernd Kremer, hoogleraar Keel-Neus- en Oorheelkunde aan de UM en afdelingshoofd KNO azM, drukt zich<br />

zorgvuldig uit. “Wij denken te weten dat er verband bestaat tussen bepaalde virussen en kanker.” Wat dat zou<br />

kunnen betekenen voor patiënten met mond- en keelholtekanker – daar wil hij het over hebben.<br />

Het virus in kwestie is het Human Papilloma Virus of HPV –<br />

aangename kennismaking. Dit virus kan bijvoorbeeld zoiets<br />

simpels als wratten veroorzaken. Maar virussen uit dezelfde<br />

familie worden ook bij bijna vijftig procent van de patiënten<br />

met mond- en keelholtekanker aangetroffen. Vandaar de<br />

zorgvuldig geformuleerde zin van professor Kremer: “Wij<br />

denken te weten dat er verband bestaat tussen bepaalde<br />

virussen en kanker.”<br />

Nader onderzoek is nodig, en daarvoor wordt een AIO (artsassistent<br />

in opleiding) aangesteld. Het onderzoek zal in een<br />

multidisciplinaire samenwerking tussen de capaciteitsgroepen<br />

KNO, Radiotherapie en Moleculaire Celbiologie<br />

van de UM plaatsvinden. Professor Kremer beschrijft de<br />

verschillende stadia die het onderzoek zal doorlopen.<br />

De eerste stap is het loslaten van therapie op levende<br />

culturen van kankercellen die geïnfecteerd zijn met het<br />

HPV-virus. Die therapie bestaat uit bestraling, wel of niet<br />

in combinatie met antivirale behandeling tegen virussen.<br />

“Wat wij verwachten te vinden, is dat de cellen die antiviraal<br />

worden behandeld beter reageren dan de cellen die niet<br />

antiviraal behandeld worden.” De tweede stap behelst het<br />

verifiëren van de onderzoeks resultaten met dierexperimenteel<br />

onderzoek. Bij de derde stap ten slotte zal dezelfde<br />

antivirale therapie toegepast worden bij patiënten, om<br />

uiteindelijk de duidelijke vraag te kunnen beantwoorden:<br />

werkt het? Of, zoals Bernd Kremer het formuleert: “Zijn de<br />

positieve effecten groter dan de negatieve? Daarop komt<br />

het uiteindelijk aan in de geneeskunde.”<br />

Dit onderzoek is veelbelovend en heeft hoge prioriteit, zegt<br />

Bernd Kremer. En hij legt uit waarom dat zo is. “Baarmoederhalskanker<br />

wordt veroorzaakt door een virus uit dezelfde<br />

HPV-familie. De verwachting is dat binnenkort baarmoederhalskanker<br />

de eerste soort kanker zal zijn die voorkomen<br />

kan worden door vaccinatie.” Voorkomen? Kremer: “Ja.<br />

Zoals je mazelen kunt voorkomen door vaccinatie. Dat is<br />

wel heel nieuw en heel relevant.” De gedachte is dat ook<br />

bepaalde soorten mond- en keelholtekanker op termijn<br />

op dezelfde manier voorkomen zullen kunnen worden.<br />

De term ‘veelbelovend’ lijkt dan ook op zijn plaats bij dit<br />

onderzoek. •


de expert(ise)<br />

18<br />

summum ©<br />

nr 1 / 09.05<br />

Harm Kuipers over<br />

dopinggebruik<br />

“Twee gele<br />

truien voor<br />

Floyd Landis!”<br />

Harm Kuipers, hoogleraar Bewegings<br />

wetenschappen Faculteit der<br />

Gezond heids wetenschappen en<br />

dopingexpert, werd in 1975 wereldkampioen<br />

schaatsen allround in<br />

Oslo. Door het schaatsen ontstond<br />

zijn interesse in doping. “In de<br />

schaats wereld was doping geen<br />

issue, maar in de zomer trainde ik<br />

met de wielrenners en sommigen<br />

gebruikten wel. Het fascineerde mij<br />

dat hun prestaties niet beter waren<br />

alhoewel ik niks gebruikte.”<br />

Kuipers, die zijn schaatscarrière<br />

combineerde met een geneeskundestudie,<br />

onderzocht in één<br />

van de eerste dubbelblind gecontroleerde<br />

doping studies de effecten<br />

van amfetamine. Zelf was hij ook<br />

proefkonijn. “De enige keer dat ik<br />

doping gebruikte.”<br />

Hij onderzocht ook de effecten<br />

van anabole steroïden bij krachtsporters.<br />

“De kracht en spieromvang<br />

namen toe, maar dat<br />

gebeurde ook bij de sporters die<br />

een placebo slikten. Bij mannelijke<br />

duursporters bleken steroïden<br />

weinig en soms zelfs een averechts<br />

effect te hebben.”<br />

Ook deed hij onderzoek naar EPO.<br />

EPO bevordert de productie van de<br />

rode bloedcellen waardoor zuurstof<br />

beter wordt getransporteerd door<br />

het lichaam en prestaties verbeteren.<br />

Tenminste... dat werd<br />

aangenomen. “Ik onderzocht of<br />

de prestaties van topschaatsers<br />

stegen bij een hogere hemoglobinewaarde.<br />

Dat was niet zo.<br />

Schaatsers met lage waardes<br />

kwamen hoog in het klassement<br />

en andersom.” De effecten van<br />

EPO worden dus schromelijk<br />

overdreven, zegt Harm Kuipers.<br />

“Er is slechts een zeer geringe<br />

prestatieverbetering, maar alleen<br />

bij intensieve, kórtdurende inspanningen.<br />

Op een tocht van 200 km<br />

heeft het geen effect. Ik betwijfel<br />

ook of doping aan de gele trui van<br />

tourwinnaar Floyd Landis heeft bijgedragen.<br />

Misschien remde het<br />

zelfs zijn prestaties af want testosteron<br />

kan nadelig werken op de<br />

energiehuishouding. Wellicht moet<br />

hij zelfs een gele trui erbij krijgen!”<br />

Toch is Kuipers zeker geen voorstander<br />

van dopinggebruik. “De<br />

kennis binnen de sportwereld is<br />

beperkt en het zijn gevaarlijke middelen.<br />

Je moet het gebruik niet<br />

vrijgeven, want dan laat je het over<br />

aan de leken en dat kan tot doden<br />

lijden.” •<br />

Jong kinderen krijgen is<br />

geen belemmering voor een<br />

(wetenschappelijke) carrière<br />

Voor: Gerda Kraag Tegen: Thea Mulleneers<br />

summum © summum ©<br />

De stelling van Gerda Kraag<br />

Volgens Gerda Kraag,<br />

vakgroep Experimentele<br />

Psychologie van de Faculteit<br />

der Psychologie, is het jong<br />

kinderen krijgen geen<br />

belemmering voor een<br />

(wetenschappelijke) carrière.<br />

“Carrière maken als je<br />

kinderen hebt, gaat minder<br />

snel; vooral met kleine<br />

kinderen. Daar zit natuurlijk<br />

een kern van waarheid in.<br />

Maar je kunt niet zomaar<br />

zeggen ‘ik heb kinderen<br />

dus ik kan geen carrière<br />

maken’. Het is niet altijd<br />

gemakkelijk, maar ik ken<br />

genoeg vrouwen die<br />

kinderen én een carrière<br />

combineren. Wat vooral telt<br />

is motivatie, doorzettingsvermogen<br />

en wilskracht. Je<br />

moet het écht willen, dat is<br />

het allerbelangrijkste.<br />

Ik was 22 toen de oudste<br />

van mijn drie kinderen werd<br />

geboren. Toen ik 33 was,<br />

besloot ik gezondheidswetenschappen<br />

te gaan<br />

studeren. Ik was heel<br />

ge motiveerd. Wilde deze<br />

kans grijpen en me daarbij<br />

niet tegen laten houden<br />

door praktische problemen.<br />

Je moet creatief zijn in het<br />

oplossen daarvan. En ik had<br />

gelukkig een partner en<br />

familie die me steunden. Als<br />

je alleenstaand bent met<br />

kinderen is het natuurlijk<br />

anders. Ik ben onlangs<br />

gepromoveerd en werk nu<br />

als docent bij Gezondheidswetenschappen.<br />

Verder<br />

werk ik op dit moment aan<br />

een projectvoorstel om mijn<br />

onderzoek op het gebied<br />

van health promotion in<br />

scholen verder uit te breiden.”<br />

(zie pagina 11, red.)<br />

Of de planning van je leven<br />

succesvol is, is niet alleen<br />

afhankelijk van de motivatie,<br />

de wilskracht en het doorzettingsvermogen<br />

om vast<br />

te houden aan de gekozen<br />

route, stelt Thea Mulleneers,<br />

cultureel antropoloog en<br />

werkzaam als communicatie-<br />

medewerker bij het azM. “In<br />

de sociologie zou de visie<br />

van Gerda Kraag kunnen<br />

worden omschreven als het<br />

liberale gedachtegoed dat al<br />

eeuwenlang door de rijke,<br />

blanke Amerikanen wordt<br />

gepropageerd: als je iets<br />

écht wilt, zal het zeker<br />

lukken. Voor mannen zijn<br />

kinderen nooit een belemmering<br />

geweest. Waarom<br />

zou dat voor vrouwen dan<br />

wél gelden? Kortom, als het<br />

niet lukt: eigen schuld,<br />

dikke... Gerda Kraag geeft<br />

zelf al aan dat bepaalde<br />

voorwaarden verbonden<br />

zijn aan haar stelling: een<br />

partner én familie die de<br />

vrouw ondersteunen bij het<br />

reali seren van haar plannen.<br />

Hiermee gaat ze voorbij<br />

aan sociaal-economische<br />

factoren die van invloed zijn<br />

op de planning van veel<br />

vrouwenlevens, zoals de<br />

verregaande individualisering<br />

van de maatschappij.<br />

Om überhaupt betaald werk<br />

te kunnen verrichten, zijn<br />

veel vrouwen voor de<br />

opvang van hun kinderen<br />

aangewezen op organisaties<br />

of mensen, die géén partner<br />

en/of familie zijn. Graag zou<br />

ik willen weten of Gerda ook<br />

een substantieel deel van<br />

haar verdiende geld heeft<br />

moeten uitgeven aan kinderopvang.<br />

Blijkbaar heeft zij<br />

deze keuze nooit hoeven<br />

maken.<br />

Ik ben alleenstaande<br />

moeder (géén BOM) en heb<br />

mijn (wetenschappelijke)<br />

carrière op een laag pitje<br />

gezet aangezien de zorg<br />

voor mijn zoon altijd prioriteit<br />

krijgt. Misschien krijg ik,<br />

nu hij zelfstandiger is,<br />

kansen om een carrière<br />

op te bouwen. Of het zal<br />

lukken gelukkig te zijn<br />

zonder (weten schappelijke)<br />

carrière? Dat weet ik<br />

eigenlijk wel zeker.” •<br />

de stelling 19


20<br />

Nieuwe opleiding tot<br />

klinisch verloskundige<br />

Medisch professional in<br />

vier stappen<br />

summum © summum ©<br />

Vanaf september is de Vroedvrouwenschool van <strong>Maastricht</strong> omgedoopt tot Academie Verloskunde <strong>Maastricht</strong>.<br />

Behalve de reguliere opleiding tot verloskundige kan men op deze academie voortaan ook een opleiding tot klinisch<br />

verloskundige volgen. De opleiding is ideaal voor beginnende verloskundigen, herintreders en verloskundigen die een<br />

nieuwe uitdaging zoeken in de tweedelijns verloskunde in een <strong>ziekenhuis</strong>.<br />

Verloskundigen van de reguliere opleiding komen tot nu toe<br />

grotendeels in de eerstelijns verloskunde terecht. Veelal<br />

gaat het hierbij om zelfstandig gevestigde verloskundigen<br />

die zich met name richten op de bewaking van normale<br />

zwangerschappen. Wanneer hierbij afwijkingen ontstaan,<br />

verwijst de verloskundige deze vrouwen tijdelijk of definitief<br />

door naar een gynaecoloog in het <strong>ziekenhuis</strong>.<br />

Verloskundigen die in de tweede lijn (het <strong>ziekenhuis</strong>) gaan<br />

werken, hebben groeiend behoefte aan een aanvullende<br />

opleiding. Maar ook bij veel eerstelijns verloskundigen<br />

bestaat de vraag naar meer kennis, vaardigheden en inzicht<br />

(ondermeer in de pathologie) in de tweedelijns verloskunde.<br />

De nieuwe opleiding tot klinisch verloskundige biedt deze<br />

aanvullende kennis en vaardigheden.<br />

Cursisten kunnen door het jaar heen flexibel in elk van de<br />

vier modules instappen. Elke module duurt drie maanden.<br />

De deelcertificaten van de modules zijn vijf jaar geldig en<br />

hoeven dus niet allemaal direct achter elkaar te worden<br />

gevolgd. Daardoor kan de studielast goed worden aangepast<br />

aan de praktijksituatie van de individuele verloskundige.<br />

De opleiding bestaat grotendeels uit zelfstudie met vijf<br />

contactdagen per drie maanden. Tijdens deze contactdagen<br />

wordt, naast de obstetrische theorie, ook een belangrijk<br />

stuk intervisie aangeboden, dat direct bruikbaar is op het<br />

eigen werkterrein. Cursisten moeten wel al de reguliere<br />

opleiding tot verloskundige hebben afgerond en BIG-<br />

geregistreerd (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)<br />

zijn. Daarnaast dienen ze in de tweede of derde lijn te<br />

werken of als eerstelijns verloskundige een stageplek van<br />

minimaal acht uur in een <strong>ziekenhuis</strong> te hebben geregeld<br />

voor de noodzakelijke praktijkvaardigheden.<br />

De opleiding kwam tot stand in samenwerking met de<br />

UM-vakgroep Onderwijsontwikkeling en Research, het UMexpertisecentrum<br />

Actief Leven, het azM, Atrium Medisch<br />

Centrum Heerlen en de Academie Verloskunde <strong>Maastricht</strong>.<br />

Els Bosch, coördinator en opleider aan de Academie<br />

Verloskunde, ziet de opleiding als een belangrijke verrijking<br />

van de kennis en vaardigheden van de reguliere verloskundige.<br />

“Wanneer verloskundigen meer theoretische<br />

en praktische kennis van de tweedelijns verloskunde<br />

hebben, kunnen ze de kwaliteit van hun zorg verder<br />

optimaliseren, cliënten beter informeren en als professional<br />

beter meedenken en onderhandelen met de gynaecoloog.<br />

Onze beroepsorganisatie KNOV (Koninklijke Nederlandse<br />

Organisatie van Verloskundigen) werkt momenteel nog aan<br />

een beroepsprofiel voor de klinisch verloskundige. Dit<br />

resulteert in de toekomst waarschijnlijk in een specialistenregister<br />

voor deze beroepsgroep.” •<br />

Kijk ook op www.knov.nl<br />

21


22<br />

promoties<br />

5 oktober 2006<br />

Promotie mw.drs. K. Smits<br />

in de Faculteit der Geneeskunde<br />

Titel: “Pharmacogenetic<br />

studies in depression: a focus<br />

on the serotonin transporter<br />

gene”<br />

Promotor: prof.dr. M. Prins<br />

Co-promotores: dr. L. Smits,<br />

dr. J. Schouten<br />

Proefschrift aan te vragen via<br />

kim.smits@epid.unimaas.nl<br />

6 oktober 2006<br />

Promotie mw.drs. L. Heuft-<br />

Dorenbosch in de Faculteit<br />

der Geneeskunde<br />

Titel: “From inflammatory back<br />

pain to ankylosing spondilitis”<br />

Promotores: prof.dr. D. van<br />

der Heijde, prof.dr. J. van der<br />

Linden<br />

Co-promotor: dr. R. Landewé<br />

Proefschrift aan te vragen via<br />

l.heuft@xs4all.nl<br />

6 oktober 2006<br />

Promotie drs. P. Pilot<br />

in de Faculteit der<br />

Gezondheids wetenschappen<br />

Titel: “Short and long term<br />

recovery after total hip<br />

replacement; Physiological,<br />

pathophysiological, outcomes<br />

and clinical implications”<br />

Promotores: prof.dr. H.<br />

Kuipers, prof.dr. R. Geesink<br />

Co-promotores: dr. A.<br />

Verburg (Sittard), dr. J.<br />

Koolen (Eindhoven)<br />

Proefschrift aan te vragen<br />

via peter_pilot@hotmail.com<br />

6 oktober 2006<br />

Promotie mw.drs. J.<br />

Kaper in de Faculteit der<br />

Genees kunde<br />

Titel: “Smoking cessation<br />

treatment and its reimbursement:<br />

The costs and<br />

effects”<br />

Promotores: prof.dr. C. van<br />

Schayck, prof.dr. J.<br />

Severens<br />

Co-promotor: dr. A.J.<br />

Wagena (Zwolle)<br />

Proefschrift aan te<br />

vragen via janneke.kaper@<br />

hag.unimaas.nl<br />

12 oktober 2006<br />

Promotie drs. W. Van der<br />

Elst in de Faculteit der<br />

Geneeskunde<br />

Titel: “The neuropsychometrics<br />

of aging”<br />

Promotor: prof.dr. J. Jolles<br />

Co-promotor: dr. M. van<br />

Boxtel<br />

Proefschrift aan te vragen via<br />

w.vanderelst@np.unimaas.nl<br />

12 oktober 2006<br />

Promotie mw.drs.<br />

N. Reynaert in de Faculteit<br />

der Geneeskunde<br />

Titel: “Redox Redulation of<br />

Inhibitory Kappa B Kinase<br />

Oxidants in the pathogenesis<br />

of inflammatory lung disease”<br />

Promotores: prof.dr. E.<br />

Wouters<br />

Co-promotor: dr. Y. Janssen-<br />

Heininger (University of<br />

Vermont, USA)<br />

Proefschrift aan te<br />

vragen via n.reynaert@<br />

pul.unimaas.nl<br />

13 oktober 2006<br />

Promotie mw.drs.<br />

J. Bloemen-Vrencken<br />

in de Faculteit der<br />

Gezondheidswetenschappen<br />

Titel: “Health problems after<br />

spinal cord injury rehabilitation:<br />

Who cares?”<br />

Promotor: prof.dr. W. van<br />

den Heuvel<br />

Co-promotores: dr L. de<br />

Witte, dr. M. Post<br />

Proefschrift aan te vragen<br />

via j.bloemen@irv.nl<br />

20 oktober 2006<br />

Promotie mw.drs. C.<br />

Schoot in de Faculteit<br />

der Gezondheidswetenschappen<br />

Titel: “Client-Centred Care;<br />

balancing between perspectives<br />

of clients and<br />

nurses in home care”<br />

Promotor: prof.dr. R. ter<br />

Meulen<br />

Co-promotores: dr. L. de<br />

Prof.dr. P. van Trappen is benoemd tot hoogleraar<br />

Gynaecologie in het bijzonder de Gynaecologische<br />

Oncologie met ingang van 1 juli 2006.<br />

Prof.dr. H. Ottenheim is benoemd tot bijzonder hoogleraar<br />

Farmacochemie per 1 augustus 2006.<br />

Prof.dr. Y. Pinto, cardioloog azM/hoofd Experimentele<br />

Cardiologie van UM-onderzoeksinstituut Carim (Cardiovascular<br />

Research Institute <strong>Maastricht</strong>) is benoemd tot<br />

lid van de raad voor medische wetenschappen van de<br />

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen<br />

(KNAW).<br />

Witte, dr. I. Proot<br />

Proefschrift aan te vragen<br />

via t.schoot@hszuyd.nl<br />

25 oktober 2006<br />

Promotie drs. D. Tenback<br />

in de Faculteit der<br />

Geneeskunde<br />

Titel: “An epidemiological<br />

approach to elucidate<br />

dopaminergic mechanisms<br />

in tardive dyskinesia in<br />

schizophrenia”<br />

Promotor: prof.dr. J. van Os<br />

Co-promotores: dr. P. van<br />

Harten (Amersfoort), dr. C.<br />

Slooff (Assen)<br />

Proefschrift aan te vragen<br />

via d.tenback@hccnet.nl<br />

25 oktober 2006<br />

Promotie mw.drs. P.<br />

Jansen in de Faculteit der<br />

Geneeskunde<br />

Titel: “Cholesterol metabolism<br />

in the brain; role in Alzheimer’s<br />

disease”<br />

Promotor: prof.dr. F.<br />

Ramaekers<br />

Co-promotor: dr. M. Mulder<br />

Proefschrift aan te vragen<br />

via p.jansen@molcelb.unimaas.nl<br />

26 oktober 2006<br />

Promotie mw.drs. E. van<br />

den Ham in de Faculteit<br />

der Geneeskunde<br />

Titel: “Body composition<br />

and exercise intolerance in<br />

renal transplant patients:<br />

the response to exercise<br />

training”<br />

Promotores: prof.dr. J. van<br />

Hooff, prof.dr.ir. A. Schols,<br />

prof.dr. K. Leunissen<br />

Co-promotor: dr. J. Kooman<br />

Proefschrift aan te vragen<br />

via evha@groupwise.azm.nl<br />

26 oktober 2006<br />

Promotie mw.drs. N. Buck<br />

in de Faculteit der<br />

Gezondheidswetenschappen<br />

Titel: “Stuck in the past; on<br />

the perdiction and explanation<br />

of post-trauma symptomatology”<br />

Promotores: prof.dr. M.<br />

Prof.dr. M. Daemen, hoogleraar Pathologie UM/hoofd<br />

laboratorium voor Pathologie azM, is per 1 oktober 2006<br />

benoemd tot wetenschappelijk directeur van UM-onderzoeksinstituut<br />

Carim (Cardiovascular Research Institute<br />

<strong>Maastricht</strong>).<br />

Prof.dr. K. Leunissen, internist-nefroloog azM/hoogleraar<br />

Interne geneeskunde in het bijzonder de Nefrologie UM, is<br />

per 1 oktober 2006 benoemd tot directeur van het stafdirectoraat<br />

Zorginnovatie, Opleiding & Kwaliteit van het azM tot<br />

1 januari 2009.<br />

Kindt (UvA), prof.dr. M. van<br />

den Hout (UU)<br />

Proefschrift aan te vragen<br />

via n.buck@dep.unimaas.nl<br />

benoemingen<br />

23<br />

summum ©<br />

Kijk voor de actuele<br />

agenda en nieuws op<br />

www.summum.mumc.nl


aan de andere kant<br />

24<br />

aan de ene kant<br />

bordspellenverzamelaar<br />

postdoc, capgroep Pulmonologie FdG<br />

Juanita Vernooy<br />

postdoc, capgroep Pulmonologie Faculteit der<br />

Geneeskunde<br />

32 jaar<br />

getrouwd met Alex<br />

zoontje Senn<br />

“Ik speelde altijd al graag bordspellen en mijn man ook. In het begin speelden we de<br />

standaardspellen zoals Zeeslag, Monopoly, Triviant. Via internet hoorden we van de<br />

spellenbeurs in Essen, Duitsland; de grootste ter wereld. We waren zo onder de indruk<br />

dat we er sindsdien ieder jaar naartoe gaan om nieuwe bordspellen te spelen en kopen.<br />

Inmiddels hebben we er bijna 600. Ticket to Ride, Puerto Rico en Kolonisten zijn momenteel<br />

mijn top 3. We spelen samen, met vrienden en leden van de Spellenclub Slimbo. Mijn zoontje<br />

Senn begint ook spellen te ontdekken. Vooral de gekleurde dobbelstenen vindt hij geweldig.”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!