Geperforeerde profielplaten met akoestische eigenschappen

aluform.de
  • No tags were found...

Geperforeerde profielplaten met akoestische eigenschappen

PRODUCTENGeperforeerde profielplatenAluform golfprofielplaat 18/76 Aluform golfprofielplaat 55/177Aluform damwandprofielplaat 29/124 Aluform damwandprofielplaat 45/150Extra mogelijkheden metlicht bij het ontwerpenvan gevelsMet geperforeerde Aluform profielplatenkunnen extra optische accenten aangebrachtworden aan buitengevels of binnenwandenen plafonds van gebouwen.Daarvoor kan uit het standaard programmauit een breed assortiment aan profielengekozen worden. Naast de Aluform golfprofielplatenen damwandprofielplaten, deSiding plankprofielen en de Cassette gevelpanelenkunnen ook de fels/klikprofielplatenzoals ALUDECK en ALUFALZ geperforeerdworden verwerkt. In het samenspel vanruimte, kleur en vormgeving biedengeperforeerde aluminium profielplaten eencreatief spectrum voor een innovatievearchitectuur.Toepassingsmogelijkheden:z bij de vormgeving van het interieur en debuitenhuid van een gebouw.z daar waar reductie van het geluidsniveauin een ruimte nodig is.De damwand- en golfprofielplaten zijn inde materiaaldikte 0,8 mm in H 16/46 intwee standaard perforaties leverbaar:z R v 3 – 5 met een doorlaat van 32,7 %z R v 5 – 8 met een doorlaat van 35,4 %andere perforaties zijn op aanvraagmogelijk.760 n


PRODUCTENGeperforeerde profielplatenSidingAlufalzAludeckttwR v 2 – 3,5R v 3 – 5rondeperforatieomschrijving:gatdiameterR v w – tgdriehoekafstandR v 5 – 8omschrijving van de perforatieHet standaard oppervlak van de profielplaatis walsblank of in de kleur zilvermetallicRal 9006 (SP) verkrijgbaar. Vele anderelaksoorten, materiaaldiktes en oppervlaktestructurenvan de aluminium profielplatenzijn op aanvraag mogelijk.perforatie: R v 3 – 5Technische bijzonderheden:z de uiteinden van de langsoverlappen vanz Siding-profielen zijn met met de perforatiesde profielplaten zijn ca 10 mm niet ge-R v 2 – 3,5 und R v 3 – 5 leverbaar.perforeerd.z de aluminium profielplaten ALUDECK enz de damwandprofielplaat 29/124 met deALUFALZ zijn eveneens in geperforeerdeplaatdikte 0,5 mm in H 16 /46 kan addi-uitvoering verkrijgbaar. Bij beide profiel-tioneel alleen in de brede golven geper-platen wordt daarbij enkel de bodemforeerd geleverd worden.geperforeerd.


PRODUCTENAluminium profielplaten met optimaleakoestische eigenschappengeluidsabsorptiewaarde1,000,800,600,400,200,00200 400 600 800 1000 frequentie (Hz)zonder luchtspouwmet 50 mmluchtspouwmet 50 mmluchtspouwmet 60 mmen 20 mm isolatieAluminium profielplatenmet akoestische foliezorgen voor de goede toonMet de Aluform akoestische folie verbetertde akoestiek van ruimten, doordat geluidsgolvenworden geabsorbeerd. De foliewordt op de binnenzijde van de geperforeerdealuminium profielplaten verlijmd,waardoor de geluidabsorptie wordt geoptimaliseerd.De absorptiewaarde alpha geeftaan hoe hoog het absorberend vermogenvan de geluidsgolven is.Dit hangt af van de afstand tussen degeperforeerde profielplaat en de massievewand en de perforatiegraad. Het Aluformakoestische vlies is volgens DIN 4102 brandtechnischgetest en in klasse B 2 ingedeeld.De geluidsabsorptiewaarde van het Aluformakoestische vlies verlijmd op de golfprofielplaat18/76 werd getest volgens DIN ENISO 354 en ingedeeld in de geluidsabsorptieschalen D en C.Aluminium profielplatenvoorkomen beschadigingenbij binnenbekledingenIn sport- en multifunctionele hallen, waarinbalsporten gespeeld worden, wordt eengeperforeerde binnenbekleding als balveiligbeschouwd. De aluminium profielplaten vanAluform voldoen aan de richtlijnen die zijngesteld. Er treden bij een mechanischebelasting door ballen nauwelijks geometrischevervormingen op.In de praktijk heeft de toepassing van dezegeperforeerde aluminium profielplaat incombinatie met de akoestische folie zichals geluidabsorberende, balveilige binnenbekledingbewezen.Het meest geschikt is de Aluform golfprofielplaat18/76. Met een plaatdikte van1,2 mm en de perforatie R v 3 – 5 werd ditaluminium profiel succesvol als plafondbekledingsplaatgetest conform DIN 18032-3.Gymzaal Winzerla - Duitsland,Aluform golfprofielplaat 55/177 geperforeerdmet akoestisch folie en getoogd


Geperforeerde profielplaten van aluminium bieden creatiefen functioneel vele toepassingsmogelijkhedenSkistation Planai - Oostenrijk,Aluform golfprofielplaat 55/177, geperforeerdAardgasbuffer Zuidwending - Nederland, Alufalz profielplaat 65/400, geperforeerdErnsting´s family,Verzorgingscentrum, KliekenAluform golfprofielplaat 55/177, geperforeerdStation Wenen West - Oostenrijk,Aluform damwandprofielplaat 45/150,geperforeerdKarstadt Halle - Duitsland,Aluform golfprofielplaat 18/76,geperforeerd en niet geperforeerdflexible building.sustainable thinking.760 n


Aluform System GmbH & Co. KGDresdener Straße 15D-02994 Bernsdorftelefoon: +49 (0) 35723 99-0telefax: +49 (0) 35723 99-401e-mail: info@aluform.dewww.aluform.deVerkoopkantoorNederlandWester Meeweg 11697 KW Schellinkhouttelefoon: +31 229 272367telefax: +31 229 272349e-mail: aluform@hetnet.nlwww.aluform.nl© www.mkwa.de

More magazines by this user
Similar magazines