gedetailleerde instructies digitale voicerecorder - Olympus

olympus.cz
  • No tags were found...

gedetailleerde instructies digitale voicerecorder - Olympus

Inleiding• De inhoud in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. Neemcontact op met ons klantenondersteuningscentrum voor de recentste informatie overproductnamen en modelnummers.• De illustraties van het scherm en de recorder in deze handleiding kunnen verschillendzijn van het eigenlijke product. We hebben alles in het werk gesteld om de juistheid vandit document te garanderen, maar wanneer u een twijfelachtig item, fout of weglatingopmerkt, kunt u contact opnemen met ons klantenondersteuningscentrum.• Olympus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, gevolgschadeof andere schade van welke aard ook als gevolg van gegevensverlies dat is opgetredendoor een defect aan het product, reparaties die zijn uitgevoerd door derde partijen andersdan Olympus of door Olympus geautoriseerde servicebedrijven, of voor om het evenwelke andere reden.Handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken• IBM en PC/AT zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van InternationalBusiness Machines Corporation.• Microsoft, Windows en Windows Media zijn gedeponeerde handelsmerken van MicrosoftCorporation.• Macintosh en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc.• microSD en microSDHC zijn handelsmerken van SD Card Association.• MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.• Dit product werd ontwikkeld op basis van ruisonderdrukkingstechnologie onder licentievan NEC Corporation.• Voice Activity Detection-technologie onder licentie van NTT Electronics Corporation.Overige product- en merknamen die in dit document zijn vermeld, zijn handelsmerken ofgedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.NL2

More magazines by this user
Similar magazines