formulierenboek (PDF) - ProRail

prorail.nl

formulierenboek (PDF) - ProRail

FormulierenboekVanAuteursDirecteur ProRail VLKees van Dijk / Wilco van der WolfProjectleiderHerman TijsmaVersie 1.0Datum 24 mei 2012StatusDefinitief


Inhoudsopgave1 Inleiding 32 Beheer 32.1 Wijzigingen 33 Doel en doelgroepen 33.1 Doel van het formulierenboek 33.2 Doelgroepen 34 Overzicht formulieren / aanwijzingen Treindienstleiding 35 Overzicht formulieren / aanwijzingen Machinisten 46 Mogelijke situaties 47 Afkortingen 48 Gebruikte formulieren 58.1 Formulieren voor treindienstleiders 58.1.1 Aanwijzing STS (Stop Tonend Sein) 58.1.2 Aanwijzing STS-A (Normale Snelheid) 68.1.3 Aanwijzing AKI/AHOB/AOB 78.1.4 Aanwijzing VR (Voorzichtig Rijden) 88.1.5 Aanwijzing SB (Snelheid Begrenzen) 98.1.6 Aanwijzing TTV (Telefonisch Toestemming Vragen) 108.1.7 Aanwijzing Verkeerd Spoor Oldenzaal – Bad Bentheim 118.1.8 Aanwijzing Verkeerd Spoor Venlo – Kaldenkirchen 128.1.9 Aanwijzing Verkeerd Spoor voor het baanvak Roosendaal – Essen 138.1.10 Aanwijzing Verkeerd Spoor via STS-passage voor baanvak Roosendaal – Essen 148.2 Formulieren voor machinisten 158.2.1 Aanwijzing STS (Stop Tonend Sein) 158.2.2 Aanwijzing STS-A (Normale Snelheid) 168.2.3 Aanwijzing AKI/AHOB/AOB 178.2.4 Aanwijzing VR (Voorzichtig Rijden) 188.2.5 Aanwijzing SB (Snelheid Begrenzen) 198.2.6 Aanwijzing TTV (Telefonisch toestemming vragen) 208.2.7 Aanwijzing Verkeerd Spoor Oldenzaal - Bad Bentheim 218.2.8 Aanwijzing Verkeerd Spoor Venlo – Kaldenkirchen 228.2.9 Aanwijzing Verkeerd Spoor voor het baanvak Roosendaal – Essen 238.2.10 Aanwijzing Verkeerd Spoor via STS-passage voor baanvak Roosendaal – Essen 24Formulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding2/25


1 InleidingDe Europese Unie heeft door het uitbrengen van Technical Specifications for Interoperability(TSI’s) aan zowel Spoorwegondernemingen als aan Infrastructuurbeheerders richtlijnen en eisengesteld.Als uitgangspunt voor dit document gelden de TSI Operations Conventional Rail (TSI OPE CR),versie 2006 en de TSI Operations Highspeed (TSI OPE HS), versie 2008.Er bestaan nieuwere versies van beide TSI’s OPE, maar die zijn door de verantwoordelijk regelgever(Ministerie van Infrastructuur en Milieu) nog niet voor implementatie vrijgegeven.In de TSI OPE 1 zijn inhoudelijke regels vastgelegd voor zowel de mondelinge-, als de schriftelijkevariant van veiligheidscommunicatie.Deze notitie gaat specifiek in op schriftelijke veiligheidscommunicatie, als beschreven in bijlage C,paragraaf 2.2 en 2.3.Voor mondelinge veiligheidscommunicatie is een afzonderlijk document opgesteld.2 BeheerDit document valt onder de verantwoordelijkheid van de Directeur ProRail Verkeersleiding.Aanpassingen vinden plaats na veranderingen van wet en regelgeving en/of van infrastructuur.Het document is te vinden op www.prorail.nl/vervoerders.2.1 WijzigingenTen opzichte van de vorige versie (versie 0.5, d.d. 19 augustus 2011) zijn de aanwijzingen VerkeerdSpoor Roosendaal – Essen aangepast.3 Doel en doelgroepen3.1 Doel van het formulierenboekDit document is bedoeld om alle formulieren, die de doelgroepen onderling bij het voeren van (veiligheids)communicatiegebruiken, vast te leggen en met elkaar te delen.3.2 DoelgroepenDoelgroepen van dit document:• de machinisten van alle in Nederland toegelaten spoorwegondernemingen;• de treindienstleiders van ProRail VL, Keyrail en NedTrain.4 Overzicht formulieren / aanwijzingen TreindienstleidingAanwijzing STSAanwijzing STS-A(Stop Tonend Sein)(Stop Tonend Sein, Normale Snelheid)1 Zowel in TSI OPE CR, als in TSI OPE HS.Formulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding3/25


Aanwijzing AKI/AHOB/AOBAanwijzing VRAanwijzing SBAanwijzing TTVAanwijzing VS(Automatische Knipperlicht Installatie, Automatische Halve Overweg Bomen,Automatische Overpad Boominstallatie)(Voorzichtig Rijden)(Snelheid Begrenzen)(Telefonisch Toestemming Vragen)(Verkeerd Spoor)5 Overzicht formulieren / aanwijzingen MachinistenAanwijzing STSAanwijzing STS-AAanwijzing AKI/AHOB/AOBAanwijzing VRAanwijzing SBAanwijzing TTVAanwijzing VS6 Mogelijke situaties(Stop Tonend Sein)(Stop Tonend Sein, Normale Snelheid)(Automatische Knipperlicht Installatie, Automatische Halve Overweg Bomen,Automatische Overpad Boominstallatie)(Voorzichtig Rijden)(Snelheid Begrenzen)(Telefonisch toestemming vragen)(Verkeerd Spoor)Wanneer gebruik je een aanwijzing?• Aanwijzing STS (Stop Tonend Sein)Indien een stopmerkbord (SMB) of een lichtsein zonder P voorbijrijden niet toestaat en eentrein dit sein toch moet passeren.• Aanwijzing STS-A (Normale Snelheid)Indien een lichtsein zonder P voorbijrijden niet toestaat en een trein dit lichtsein toch moetpasseren. Wordt gebruikt op baanvakken waar zich geen tussenseinen bevinden. Na passerenvan het stoptonende sein en voorgeschreven objecten mag de dienstregelingsnelheidhernomen worden.• Aanwijzing AKI/AHOB/AOBIndien een overweg mogelijk niet of niet juist functioneert en/of beschadigd is.• Aanwijzing VR (Voorzichtig Rijden)Bij onregelmatigheden op of rond het spoor.• Aanwijzing SB (Snelheid Begrenzen)Aanwijzing om de snelheid te begrenzen vanwege de toestand van de baan.• Aanwijzing TTV (Telefonisch Toestemming Vragen)Aanwijzing om telefonisch aan de treindienstleider toestemming te vragen om van een bepaaldstation te mogen vertrekken.• Aanwijzing VS (Verkeerd Spoor)Aanwijzing om de hoofdspoorweg in een andere richting te mogen berijden dan waarvoorde beveiliging is ingericht.7 AfkortingenAfkortingSMBAKIAHOBAOBBetekenisStopMerkBordAutomatische KnipperlichtInstallatieAutomatische Halve OverwegBomenAutomatische OverpadBoominstallatieFormulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding4/25


8 Gebruikte formulieren8.1 Formulieren voor treindienstleiders8.1.1 Aanwijzing STS (Stop Tonend Sein)Formulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding5/25


8.1.2 Aanwijzing STS-A (Normale Snelheid)Formulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding6/25


8.1.3 Aanwijzing AKI/AHOB/AOBFormulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding7/25


8.1.4 Aanwijzing VR (Voorzichtig Rijden)Aanwijzing voorzichtig rijdenDe machinist van trein (invullen in tabel) moetvoorzichtig rijden met een snelheid van (max. 40 km/h)Aanwijzing afgegeven aan machinist vanTrein Tijd Paraafkm/hTussenenvan kmtot kmbij nadering van kmRedenhulpverleners langs de baanoverigAanvangTijdstipEindeTijdstipGemeld Tijd Gemeld TijdBuurtrdl.Buurtrdl.DVLDVLOC KLPDOC KLPDSMCSMCBackofficeBackofficeMeldingGemeld doorOpmerkingenRVO-nummerLogboeknummerOndertekeningNaamHandtekeningPlaatsDatumSV-VR / 2010-01Formulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding8/25


8.1.5 Aanwijzing SB (Snelheid Begrenzen)Formulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding9/25


8.1.6 Aanwijzing TTV (Telefonisch Toestemming Vragen)Formulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding10/25


8.1.7 Aanwijzing Verkeerd Spoor Oldenzaal – Bad BentheimVSDe machinistvan trein:Aanwijzing Verkeerd SpoorOldenzaal - Bad BentheimBad Bentheim- voert de opdrachten van debeeldinstructie uit.- Rijdt verkeerd spoor van Oldenzaal naarBad Bentheim.Het uitrijsein in Oldenzaal wordt bediend.De overwegen werken normaal.Km 14.827SeinbeeldopvolgenKm 14.827Tijdelijke snelheidsbeperkingwel / niet * van toepassing.Km 16.037van km:Tot km:GrensVanaf de grensmaximum snelheid:100 km/hKm 21.782Km 33.463Maximumsnelheid (km/h):L-A-E borden wel / niet * geplaatst.* doorhalen wat niet van toepassing is.Km. 27.165Als het laatstevoertuig het bordVS is gepasseerd:snelheid verhogen.Maximaal125 km/h3cKm. 27.165Datum:15Machinist:Treindienstleider:Het sein inOldenzaalwordt bediend.(Rijden op zicht)Oldenzaal2561 2 3b 4 5258260262264266Post Over IJssel versie: mei 2006Formulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding11/25


8.1.8 Aanwijzing Verkeerd Spoor Venlo – KaldenkirchenFormulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding12/25


8.1.9 Aanwijzing Verkeerd Spoor voor het baanvak Roosendaal – EssenFormulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding13/25


8.1.10 Aanwijzing Verkeerd Spoor via STS-passage voor baanvak Roosendaal – EssenFormulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding14/25


8.2 Formulieren voor machinistenDe spoorwegondernemingen kunnen vertalingen van de formulieren en bijbehorende informatietoevoegen wanneer zij van oordeel zijn dat dit de machinisten tijdens de opleiding en in depraktijk behulpzaam kan zijn.8.2.1 Aanwijzing STS (Stop Tonend Sein)Formulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding15/25


8.2.2 Aanwijzing STS-A (Normale Snelheid)Aanwijzing stoptonend sein(normale snelheid)De machinist van treinMoet rijden voorbijStoptonend seinIIIDe machinist moet de wissels achter het sein voorzichtig berijden meteen snelheid van maximaal 10 km/h.De machinist moet rekening houden met het niet juist functioneren vande aki / ahob / aobIII De machinist mag de brug bij kmslechts berijden als deafsluitlantaarn “voorbijrijden toegestaan” toontVoor het overige mag de machinist rijden met dienstregelingssnelheid.OndertekeningDatumPlaatsTreindienstleider (of in zijn opdracht)MachinistFuncte (indien in opdracht)SV-STS/norm / mcn / 2010-01Formulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding16/25


8.2.3 Aanwijzing AKI/AHOB/AOBFormulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding17/25


8.2.4 Aanwijzing VR (Voorzichtig Rijden)Aanwijzing Voorzichtig rijdenDe machinist van treinMoet voorzichtig rijden. Met een snelheid van (maximaal 40 (km/h))TussenenVan kmTot kmBij nadering vanRedenHulpverleneners langs de baanOverigOndertekeningDatumPlaatsTreindienstleider (of in zijn opdracht)MachinistFunctie (indien in opdracht)SV-VR / mcn / 2010-01Formulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding18/25


8.2.5 Aanwijzing SB (Snelheid Begrenzen)Aanwijzing snelheid begrenzenDe machinist van treinMoet de snelheid begrenzen tot (maximaal (km/h))TussenenVan kmTot kmBij nadering vanRedenInfrastructuur (LAE borden wel / niet geplaatst)OndertekeningDatumPlaatsTreindienstleider (of in zijn opdracht)MachinistFunctie (indien in opdracht)SV-SB / mcn / 2010-01Formulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding19/25


8.2.6 Aanwijzing TTV (Telefonisch toestemming vragen)Formulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding20/25


158.2.7 Aanwijzing Verkeerd Spoor Oldenzaal - Bad BentheimVSDe machinistvan trein:Aanwijzing Verkeerd SpoorOldenzaal - Bad BentheimBad Bentheim- voert de opdrachten van debeeldinstructie uit.- Rijdt verkeerd spoor van Oldenzaal naarBad Bentheim.Het uitrijsein in Oldenzaal wordt bediend.De overwegen werken normaal.Km 14.827SeinbeeldopvolgenKm 14.827Km 16.037Tijdelijke snelheidsbeperkingwel / niet * van toepassing.van km:Tot km:GrensVanaf de grensmaximum snelheid:100 km/hKm 21.782Km 33.463Maximumsnelheid (km/h):L-A-E borden wel / niet * geplaatst.* doorhalen wat niet van toepassing is.Km. 27.165Als het laatstevoertuig het bordVS is gepasseerd:snelheid verhogen.Maximaal125 km/h3cKm. 27.165Datum:Machinist:Treindienstleider:Het sein inOldenzaalwordt bediend.(Rijden op zicht)Oldenzaal2561 2 3b 4 5258260262264266Post Over IJssel versie: mei 2006Formulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding21/25


8.2.8 Aanwijzing Verkeerd Spoor Venlo – Kaldenkirchen18.88519.18219.340 (DB)0.000 (NL)Grens/ Grenze0.2520.28014 F14 VF- mag sein 20 passeren als dit wit licht toont;- rijdt Verkeerd Spoor van Venlo naarKaldenkirchen;- rijdt op zicht;- alle Nederlandse overwegen werken normaal- stopt voor overweg km. 19.182 en beveiligtdeze. U mag verder rijden als overweg 19.182is beveiligd;- stopt t.h.v. sein 14F ( rechterspoor) en neemtcontact op met de FahrdienstleiterKaldenkirchen0.5941.391VS- darf an Signal 20 vorbeifahren, wenn das weiße Lichtleuchtet;- fährt auf falschem Gleis von Venlo bisKaldenkirchen;- fährt auf Sicht;- alle niederländische BÜ sind gesichert;- hält vor BÜ in km 19.182. Sie dürfenweiterfahren, wenn BÜ 19.182 gesichert ist;- hält auf dem Gegengleis in Höhe Esig 14F inkm 18.885 und nimmt Verbindung zum FdlKaldenkirchen auf68.83268.86020Formulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding22/25


8.2.9 Aanwijzing Verkeerd Spoor voor het baanvak Roosendaal – EssenFormulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding23/25


8.2.10 Aanwijzing Verkeerd Spoor via STS-passage voor baanvak Roosendaal – EssenFormulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding24/25


ColofonTitelDocumentnummerFormulierenboekVersie/Datum 1.0 / 24 mei 2012StatusDefinitiefVanAuteursProjectleiderDistributieDirecteur ProRail VerkeersleidingKees van Dijk / Wilco van der WolfHerman TijsmaVerificatie:Vaststelling:Functie en naam: Datum: Handtekening:Regiodirecteur ProRail VerkeersleidingF. van der VeenDirecteur ProRail VerkeersleidingJ. Voppen(Verantwoordelijk Regelgever)Formulierenboek versie 1.0, ProRail Verkeersleiding25/25

More magazines by this user
Similar magazines