april - Hoeselt.Be

hoeselt.be
  • No tags were found...

april - Hoeselt.Be

VerkeerBurgerlijke stand en bevolkingInschrijven voor basiscursus motorbeheersing kan ook in 2011 nogDe basiscursus motorbeheersing is een cursus voor motorrijdersdie zich willen vervolmaken op het gebied van bochtentechniek,remtechniek, trage manoeuvres, defensief rijden, enz. Het is gééncursus voor beginners. Het uitgangspunt is trouwens ongevallenpreventie.De cursus wordt gegeven door professionele instructeurs vanhet Team Centrum voor Motorbeheersing te Tongeren. De cursusduurt één dag en kost 150 euro.De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst stelt van het verkeersveiligheidsfonds2011 een budget van nog 5.000 euro ter beschikkingvoor circa 65 kandidaat-cursisten.Inschrijvingscriteria: de kandidaat moet ingeschreven zijnin het bevolkingsregister van de gemeenten Bilzen, Hoeselt ofRiemst of lid zijn van een motorclub in de politiezone. Verdermoet de kandidaat een geldig rijbewijs hebben en beschikkenover een ingeschreven en verzekerde motorfiets.STAPPENPLAN:1. Bied je aan met het volledig ingevulde inschrijvingsformulier bij de projectverantwoordelijke Willy Jackers, Lokale politieBilzen-Hoeselt-Riemst, Schureveld 19, 3740 Bilzen. Dan wordt je inschrijving bevestigd (of kom je op een wachtlijst te staan).2. Na deze bevestiging bepaal je zelf - in overleg met het opleidingscentrum - een geschikte opleidingsdatum.GSM 0479 42 42 00.3. Je volgt de opleiding, en een attest wordt afgeleverd door de instructeur.4. Je stuurt een kopie van het opleidingsattest naar de projectverantwoordelijke. Tenslotte ontvang je van de lokale politieBilzen-Hoeselt-Riemst een financiële tussenkomst van 75 euro.De cursist betaalt uiteindelijk 75 euro voor een cursus ter waarde van 150 euro .Anti-inbraak campagne: ‘Zo hou je ongewenste gasten buiten’Veilig wonen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet altijd.Misschien is het jou ook al eens overkomen. En anders ken je vast wel iemand die het heeftmeegemaakt. Een inbraak is vaak een drama. Ramen en deuren vernield, waardevolle bezittingenverdwenen. Het blijft bovenal een vervelend gevoel dat een ongewenste gast aan jespullen heeft gezeten. Onlangs lanceerde de Provincie Limburg in samenwerking met delokale besturen en politiediensten een reeks nieuwe materialen om het thema inbraakpreventieopnieuw sterk onder de aandacht te brengen.In de nieuwe brochure wordt meer informatie gegeven wat je zelf kan doen om inbraak – ofeen herhaling daarvan - te voorkomen. Met relatief goedkope en eenvoudige maatregelen,die je best van meet af aan integreert in het concept van je woning, kan je de kans op eeninbraak aanzienlijk verminderen. De tips zullen je huis zeker niet veranderen in een versterkteburcht, maar werken inbraakverlagend.Voor meer specifiek gratis advies op maat neem je best contact op met de inbraakpreventieadviseur:jean-pierre.poets.1783@police.be, tel. 089 51 93 00.De nieuwe brochure, de postkaarten, de visitekaartjes, het formulier voor burentoezichten/of registratiemap waardevolle goederen kan men afhalen bij politie Hoeselt,tel. 089 51 93 00.Meer info: www.limburg.be/inbraakpreventieElektronische identiteitskaartenvoor kinderenMet het oog op de reizen naar het buitenland herinnerenwij er u nogmaals aan dat er aan kinderen metBelgische nationaliteit enkel nog elektronische identiteitsbewijzenkunnen worden afgeleverd. De termijntussen aanvraag en aflevering bedraagt ongeveer 3weken.Bij de aanvraag dient men in het bezit te zijn vaneen pasfoto met een heldere achtergrond en dienthet betrokken kind samen met minstens één van deouders aanwezig te zijn. De kostprijs is 3 euro.We willen er wel op wijzen dat de vroeger afgeleverdekaartjes hun geldigheidstermijn blijven behouden,alhoewel het aangeraden is om over te schakelen naarde elektronische kaarten.Aandacht!Paspoort of identiteitskaartVooraleer men naar het buitenland vertrekt dient menbijzondere aandacht te schenken aan de documentendie er nodig zijn voor het land van bestemming.Er is een groot verschil tussen een paspoort en eenidentiteitskaart.Een identiteitskaart is het elektronische identiteitsbewijsdat elke Belg boven de 12 jaar dient te bezitten;een paspoort is het boekje dat in de algemeneomgang reispas wordt genoemd. Wanneer er bij degevraagde documenten sprake is van een paspoortdan wordt deze reispas bedoeld.De elektronische identiteitskaart volstaat normaalvoor de landen van de Europese Unie. Hou er rekeningmee dat voor sommige landen ook hier eenminimum geldigheidsperiode van de elektronischeidentiteitskaart van toepassing kan zijn. Ook vooreen aantal niet-Europese lidstaten is de elektronischeidentiteitskaart voldoende (Vb. Turkije, mits eengeldigheidstermijn van minimaal 3 maanden op hetogenblik van terugkeer).Controleer met het oog op reizen naar hetbuitenland ook steeds tijdig de geldigheidsperiodevan uw huidige elektronische identiteitskaart.De periode van aanvraag totafleveren van een nieuwe kaart bedraagt een3-tal weken. Vermijd verrassingen.Een goede raad : check altijd even via www.diplomatie.belgium.be of bij de dienst bevolkingvan de gemeente.GEBOORTENDatum Naam dochter of zoon van22-01-2011 Mauro POESEN Zoon van Kelly Poesen24-01-2011 Daan VANVINCKENROYE Zoon van David en Liesbeth Werelds01-02-2011 Raffaello WOLFS Zoon van Carine Wolfs02-02-2011 Xavi NANU Zoon van Francesco en Keira Dol Martinez08-02-2011 Andreas GOFFIN Zoon van Tommy en Katrien Lambrechts08-02-2011 Lien MORESI Dochter van Tomas en Sara Van Laetem11-02-2011 Dominique KENYERES Zoon van Andreas en Beatrix Gabulya16-02-2011 Alexander PALAGNIOUK Zoon van Dimitri en Elena De Bock17-02-2011 Semih AYDIN Zoon van Abdullah en Tugba Katirci18-02-2011 Jill VRANKEN Dochter van Serge en Inge Schepers21-02-2011 Lauke BAETEN Dochter van Carl en Leentje Hellemans22-02-2011 Helena BUCKINX Dochter van Jan en Sigrid Thijs11-03-2011 Noah SMOLDERS Zoon van Patrick en Manuela Thijsen16-03-2011 Scott VANDEBOSCH Zoon van Kristof en Sabrina Lauwers17-03-2011 Charles BROUX Zoon van Willem en Caroline Maesen22-03-2011 Yana KETELSLEGERS Dochter van Tim en Elke Bosmans19-03-2011 Thorsten VANDERHENST Zoon van Jimmy en Brenda Denissen30-03-2011 Lexi SCHREURS Dochter van Rudi en Hendrika Van VaerenberghHUWELIJKENDatum Bruidegom en bruid11-02-2011 Luc HARDY en Sabine JOLLING12-03-2011 Andy LINSEN en Kim WIJNEN19-03-2011 Jonathan FRANSSEN en Nausikaä MOENSOVERLIJDENSDatum Naam van de overledene06-02-2011 Maria MOUCHAERS Groenstraat 7006-02-2011 Albert CROVATTO Nederstraat 3B08-02-2011 Anna OOLS Pasbrugstraat 3209-02-2011 Marleen FOUBERT Dorpsstraat 50 bus711-02-2011 Joseph CAPIOT Molenstraat 5211-02-2011 Maria STEEGMANS Zapstraat 2712-02-2011 Jean HANSEN Rode Kruislaan 924-02-2011 Gerard NIJS Schalkhovenstraat 6725-02-2011 Jeanne VANSPAUWEN Tongersesteenweg 8803-03-2011 Augustine GIELEN Rode Kruislaan 904-03-2011 Henri SCHOEFS Acacialaan 1506-03-2011 Henri JORISSEN Tongersesteenweg 4 bus 807-03-2011 Julles VANHEES Nieuwe Baan 6609-03-2011 Louis BIJLOOS Tongersesteenweg 3113-03-2011 Frans CIELEN Molenstraat 8913-03-3011 Luc BOGAERTS Groenstraat 92 bus 616-03-2011 Maria FIDLERS Gansterenstraat 3018-03-2011 Jozefine SCHOUBS Bilzersteenweg 818-03-2011 Agnes VANHAREN Tongeren21-03-2011 Albert MORESI Tongersesteenweg 48A26-03-2011 Gabriëlle RABAUT Schalkhovenstraat 78


OCMWSociaal maatschappelijkWe willen u graag laten kennismaken met de ‘seniorenadviesraad’Nieuws van de Gemeentelijke Raad Voor OntwikkelingssamenwerkingDe seniorenadviesraad is een gemeentelijke adviesraad enheeft tot doel de belangen van de senioren op gemeentelijkvlak te behartigen en adviezen te formuleren aan het beleid.De raad is dus bevoegd om op eigen initiatief voorstellen tedoen en op verzoek van de gemeenteraad en de OCMWraadadvies te verstrekken zonder beslissingsrecht te hebben.1. Oxfam wereldwinkel Vzw Zuid-Oost LimburgSinds 17 maart kan je terecht in de Oxfam wereldwinkel in de Korenstraat 24 te Bilzen (en dit van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10 en 18uur). De vrijwilligers in deze wereldwinkel komen zowel uit Hoeselt, Bilzen als Riemst.De medewerkers van VZW OXFAM WERELDWINKEL ZUID-OOST LIMBURG nodigen iedereen van harte uit om eens een kijkje te komennemen in deze mooie winkel waar zowel voedingswaren, geschenken, artisanaal als solidariteitsproducten te krijgen zijn.Meer info op www.oxfamwereldwinkels.be of via bilzen@oww.beWat doen wij verder nog:- Taalcursussen i.s.m. het DC.- Computercursus i.s.m. het DC en seniorendienst Bilzen.- Opfrissing ‘ wegcode’ voor 55+ i.s.m. het DC en de dienstmobiliteit’ van de gemeente.- Zumba voor 55+ i.s.m. het DC en de sportdienst.- Alcoholcontrole en ademtest i.s.m. het DC en verkeersdienstBilzen Hoeselt.- Wij werken samen met het Dienstencentrum ofGemeenschapscentrum in verband met vorming en/of ontspanningsnamiddagenvoor senioren.- We zetten telkens in de gemeenteberichten een recept dat de seniorenons kunnen bezorgen. Vanaf 2011 krijgt de zender van het recept dat in degemeenteberichten verschijnt een fles wijn.- Wij staan open om samen te werken met andere adviesraden indien het desenioren ten goede komt.Ons advies werd gevraagd voor:- Finse piste en turntoestellen, seniorennamiddag,programma 10-jarig bestaan DC, cursussen.- Sint Hubertuszaal te Sint-Huibrechts-Hern.- Wij bemiddelen tussen Cordium en senioren v/d bejaardenflats.Dit is een kleine greep uit wat wij zoal doen.Wij staan open voor suggesties of ideeën die de senioren aanbelangen.U kan ons hiervan mondeling, schriftelijk of telefonisch opde hoogte brengen. Ons streven is dat senioren zich goed voelenin Hoeselt. Als we daar aan kunnen meewerken doen we het metvolle overtuiging.Voorzitter Hilda Vopicska, p.a.: OCMW Hoeselt t.a.v. Michelle FastréInfomoment: alcoholcontrole en de ademtestOp 15 maart 2010 organiseerde de seniorenadviesraad in samenwerking met hetDienstencentrum OCMW Hoeselt en de verkeersdienst Bilzen – Hoeselt een infomomentbetreffende alcoholcontrole en de ademtest. De aanwezige senioren en mediorenkregen een leerrijke uitleg over de alcoholcontrole. Tevens kreeg elke aanwezigede kans om een ademtest af te nemen.Bestuursleden:Voorzitter: Hilda VopicskaOndervoorzitter: Adrienne GielenSecretaris: Jean PendersPenningmeester: Maria BollenLeden:Gerry Berben: OKRA CentrumJean Mauchaers: OKRA CentrumJean-Pierre Legrain: OKRA CentrumJean Wouters: OKRA O.L.VrouwparochieLudo Hex: OKRA Alt-HoeseltHubert Slegers: OKRA SchalkhovenMarie-Therérèse Thompson: OKRA WermEddy Doll: Neos HoeseltAnnie Slechten: Neos HoeseltRia Timmers: Neos HoeseltCroux Jeanne: Den ToetelaerAmbtenaar OCMW: Michelle FastréSchepen van senioren: Werner RaskinOCMW-voorzitter: Jos BuysmansBurgemeester Annette Stulens en Marleen Janssen op de openingsreceptievan de wereldwinkel2. Gebruik fairtradeproductenHoeseltse verenigingen aangesloten bij de Cultuurraad of de Jeugdraad kunnen, indien zij bij activiteiten fairtradeproducten gebruiken, ondersteuningvragen bij de GROS.Meer info kan men krijgen en aanvragen kan men indienen bij het gemeentebestuur, ter attentie van de GROS ofwel bij Bert Stulens, voorzittervan de GROS of bij Mieke Claesen, penningmeester van de GROS.3. Ondersteuning ontwikkelingsprojectenDe gemeenteraad heeft in haar begroting voor 2011 een bedrag voorzien van 2000 eurovoor projecten ontwikkelingssamenwerking. De GROS zal de gemeente adviseren over welkeprojecten voor subsidie in aanmerking kunnen komen.In het verleden zijn al enkele Hoeselaren voor een korte of langere periode gaan werken of opstage geweest in ontwikkelingslanden, zoals Annelien Brauns vorig jaar in Mali (zie gemeenteberichtenoktober 2010). De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking wil hierbijdan ook een oproep doen naar Hoeselaren, die concrete plannen hebben om op inleefreisof stage te gaan of die gaan werken in een erkend ontwikkelingsland, om hun initiatief aan deGROS voor te leggen.Let wel: het is niet de bedoeling dat we de reis of het verblijf subsidiëren, maar wel kunnen wehet plaatselijk project mee ondersteunen.4. GROS op de avondmarktJe vindt de medewerkers van de GROS ook deze keer weer op de avondmarkt op vrijdag 10juni met een stand ter hoogte van de bibliotheek. Kom maar eens proeven van lekkere productenvan eerlijke handel en kennismaken met de medewerkers van de GROS en de vrijwilligersvan de wereldwinkel. De GROS is ook nog steeds op zoek naar medewerkers, mensendie geïnteresseerd zijn in de derde wereldproblematiek en willen meedenken en meewerkenom van Hoeselt een gemeente te maken met aandacht voor het Zuiden. Binnen de GROS iser eveneens een groep die probeert om van Hoeselt een fairtradegemeente te maken. Dezegroep zoekt zeker nog trekkers.Meer info op www.fairtradegemeenten.be in de rubriek Hoeselt.Contactpersonen GROS: Marleen Janssen, Secretariaat Gemeentehuis,Bert Stulens, Voorzitter GROS of Mieke Claesen, Penningmeester GROS.Gwen Segers (regiocoördinator Oxfam Wereldwinkel), LienLambrechts (Hoeselt, verantwoordelijke Wereldwinkel Zuid-OostLimburg) , Frie Dehaes (wereldwinkel Riemst) en vooraan MarinetteDaenen (Bilzen, inititiatiefneemster)Inleefstage Kolkata, IndiaOp de vergadering van de Gros van 2 maart zijnVeronique Smeers van Hoeselt en Samira Hijitvan Bilzen (beide geneeskundestudenten aan deUniversiteit Hasselt- Diepenbeek) hun projectkomen voorstellen ‘Elke druppel telt’.In een vier weken durende inleefstage in Kolkata(India) leren de verkozen studenten van deUhasselt het IIMC-project (Institute for IndianMother & Child) goed kennen. Zo zullen zij opde medische afdeling gaan werken en krijgen zeook de kans om andere afdelingen van hetproject, zoals scholen, voedselproductie,gehandicaptenzorg, gezondheidsvoorlichting enlokale tewerkstellingsinitiatieven te bezoeken enhierin te participeren.Voor zij vertrekken naar het verre India proberenzij hier zo veel mogelijk geld in te zamelen voorhet verwezenlijken van hun project. Momenteelis het plaatsen van waterpompen een prioriteit,want ‘Elke druppel telt’. Gezien het hier gaatover een erkend project besloot de GROS om500 euro ter beschikking te stellen van de‘Indiabende 2011’ .Meer info kan je vinden opwww.deindiabende.be


Sociaal maatschappelijkSociaal maatschappelijkAFS zoekt40 gastgezinnen in LimburgVolgend schooljaar komen opnieuw 200buitenlandse studenten via AFS op uitwisselingnaar Vlaanderen. Een veertigtal van henzal in Limburg terecht komen. Daarvoor isAFS op zoek naar gastgezinnen.De studenten komen deze zomer naarVlaanderen, en gaan hier een jaar naarschool. Gastgezinnen versnellen de integratievan de buitenlandse studenten waardoorze de Belgische cultuur in al haaraspecten kunnen leren kennen. AFS-gastgezinnenhalen een stukje van de wereldin huis en maken kennis met een anderecultuur. Zowel voor de jongere als voor hetgastgezin kan het een mooie intercultureleontdekkingstocht worden.De samenstelling van de AFS-gastgezinnenvarieert van jonge samenwonenden tot ietsoudere mensen van wie de kinderen al hethuis uit zijn. Ook alleenstaanden kunnenperfect gastouder worden. AFS gaat opzoek naar een gastzoon of -dochter die hetbest bij het gezin past. De vriendschappendie tijdens de uitwisseling ontstaan, zijnhecht en voor het leven.Geïnteresseerde gastgezinnen kunnen zichaanmelden op www.afsvlaanderen.be of optel. 015 79 50 10.Meer info:Koen Baetens, AFS Vlaanderen,015 79 50 13Tentoonstellingvan 30 april tot en met 1 meiMoens Vital, Thijs Marie-Jeanne, SchreursLinda en Schreurs Josee stellen hun werkententoon.Deze tentoonstelling is ten voordele vanMarijke van Santen, Reumatologe en universitairedocente in Maastricht. Nu zijmet pensioen is ontwikkelt zij een projectom jonge dokters op te leiden in Beira,Mozambique.Openingsuren: vrijdag vanaf 19.30 uurzaterdag en zondagvan 10 tot 18 uur.vzw PALLIATIEVE ZORG ZUID-OOST-LIMBURGPalliatieve zorg, niet de ziekte, maar de mens centraal...De laatste fase in een mensenlevenkan de mooiste, maar ook demeest intense zijn. Om patiënten familie ondersteuning te biedenaan problemen die eigenzijn aan dit terminaal proces, ishet goed dat er goede palliatievezorg bestaat. Ook om de pijn oprelationeel, sociaal en emotioneelvlak op te vangen. Zo kan menmeer tijd besteden om, in allerust en sereniteit, op een eigen manier afscheid te nemen.De vzw Palliatieve Zorg Zuid-Oost-Limburg wil in de regio Zuid-Oost-Limburg ondersteunendehulp bieden aan patiënt en zijn familie in de laatste zorgfase. Dit gebeurt in samenspraakmet de thuiszorg en het ziekenhuis.Hier kan je terecht voor enkele specifieke materialen:- Anti-doorligmatrassen voor een bed en anti-doorlighielbeschermers- Spuitaandrijvers voor pijnmedicatie- Anti-doorligkussens voor rolstoelen- Positioneringkussens e.a. ...Daarnaast staat de vzw in voor:- Het invoeren van een palliatieve zorgcultuur in de regio.- Het geven van informatie en professioneel advies.- Het ondersteunen van de vorming van vrijwilligers die hulp bieden aan huis en op de palliatieveeenheid van het A Z Vesalius Ziekenhuis.- Het verwerven van fondsen om dit alles te financieren.De diensten van de VZW Palliatieve Zorg Zuid-Oost-Limburg zijn voor iedereen kosteloos.Voor uitleningen van materialen wordt een kleine waarborgsom gevraagd.Schenkingen zijn mogelijk op het rek.nr. 068-2148028-87 van de vzw Palliatieve Zorg Zuid-Oost-Limburg.Wenst u een fiscaal attest stort dan uw bijdrage vanaf 40 euro op rek.nr. 777-5964201-38 vanvzw TOKAP Tongeren.Meer info: Liezet Caproens, voorzitster vzw Palliatieve Zorg Zuid-Oost-Limburg,Beukenlaan 34, Hoeselt, tel. 089 41 13 26 of GSM 0494 61 61 87Ziekenzorg HoeseltActiviteitenkalenderMeima 02CreaclubPlaats: in de oude bakkerij Schreurs,vr 13 Bedevaart Banneuxma 6 Creaclub10 vr 20 tot di 24 Lourdesbedevaartdi 7 ZZ vergaderingUitleendienst, Jean Penders, Broekstraat 12, tel. 089 41 44 9411Sint-Lambertusstraat 4 A, Alt-Hoeselto.l.v. Pierre JamaerJuniZo 5 tot do 9di 28LourdesbedevaartUitstap ZZ HoeseltOpfrissingcursus wegcodeRode Kruis,afdeling HoeseltBegin van dit jaar heeft onze HoeseltseRode Kruis afdeling zijn jaarlijkse EHBOopleiding georganiseerd voor het vrijepubliek. Ze leerden er, gespreid over 24lesuren, de vier basisprincipes over eerstehulp verlenen, correct alarmeren van dehulpketen, reanimeren,wondverzorging,verslikking, wat te doen bij insectenbeten,diabetes, epilepsie, pijn op de borst,wervelletsel, ... Kortom een heleboelaandoeningen die in onze samenlevingveelal voorkomen.Door het succes van onze opleiding zullenwij dit jaar een tweede editie organiseren,die in plaats van op zaterdagen, opweekavonden zal gehouden worden. Hethoe en wanneer zal tijdig medegedeeldworden via flyers bij onze middenstand enandere informatieposten.Lidmaatschap Rode Kruis 2011In maart 2010 organiseerde de seniorenadviesraadin samenwerkingmet het Dienstencentrum OCMWHoeselt en het gemeentebestuur vanHoeselt een opfrissingcursus betreffendede wegcode voor mediorenen senioren. Deze boeiende cursusleverde achtentwintig inschrijvingenop en elke deelnemer ontving op 21februari 2011 een getuigschrift op hetgemeentehuis te Hoeselt.Maandag 4 april werden de cursisten EHBO ontvangen op het gemeentehuis.Op de foto de geslaagden: Fossé Tine, Janssens Tom, Kisuli Naomi, Leenders Aline, LemmensRobert, Machiels Regine, Marien Jonas, Peeters Jeroen, Picart Eveline, RasierWendy,Thijssen Sandra, Thijssen Wendy, Vroonen Gert, samen met de verantwoordelijkenvan het Rode Kruis.Personen die hun overschrijving zijn kwijt gespeeld of vergeten zijn, kunnen nog altijd een overschrijving doen op rek. nr.001-5475359-76 of betalen aan een bestuurslid. Minimum bedrag is 5 euro, voor aftrek van de belastingen is het 40 euro.Wij kunnen niet werken zonder uw steun.


Cultuurjaarlijks verlofvan maandag 4 julitot en met zondag 31 juliTICKETS & INFO GC TER KOMMENTel. 089 41 63 58Fax 089 50 26 47e-mail gcterkommen@hoeselt.bewww.hoeselt.be/cultuurma13.30 – 16.30 udi13.30 – 16.30 uwo 09 – 12 u 13.30 – 16.30 udo 09 – 12 u 13.30 – 18 uvr 09 – 12 u 13.30 – 16.30 uCultuurActiviteitenkalenderGC Ter Kommen grote zaalMeiZo 01 Brunch Geburenkring DroogbroekMa 02 Yoga 50+Di 03 Vormingsavond KVLVVr 06 Dansvoorstelling Jumpy BumpyZa 07 Fuif KJ NederZo 08 Eetdag Kon. Harmonie St. CeciliaHoeseltMa 09 Yoga 50+Do 12 Ledenbijeenkomst OKRAVr 13 Fuif : Reanimation Party AZ VezaliusZa 14 Eetavond Zuidlimburgse KickboxingClubMa 16 Yoga 50+Zo 22 Schoolfeest GVBVr 27 Voorstelling G.I.P – KunsthumanioraHasseltZo 29 Ruilbeurs Modeltreinen entoebehoren – Hoeseltse TreinclubMa 30 Yoga 50+JuniZo 05 Eetdag NVAMa 06 Yoga 50+Wo 08 Vormingsnamiddag NEOSZa 11 PrivéfeestDo 16 Ledenbijeenkomst OKRAZa 18 Schoolfeest Kleuters HernMa 20 Yoga 50+Wo 22 BBQ. VriendenkringgemeentepersoneelZa 25 PrivéfeestZo 26 Concert Kinderkoor De KlinkertjesMa 27 ScholensportdagBloedinzameling Rode KruisWo 29 Proclamatie Academie HoeseltJuliEigen programmering GC Ter KommenKlinkerconcertKinderkoor de KlinkertjesZondag 26 juni – 15 uurTwee jaar na hun start en vele repetitiesen concertjes verder, is hetHoeseltse kinderkoor 'De Klinkertjes'zeer blij om voor de tweede keer ophet grote podium van Ter Kommenop te treden. Laat je verrassen door deleukste liedjes gaande van The Soundof Music tot speciaal voor kinderkorengeschreven Disney-songs en anderelekker klinkende nummertjes.Dirigente: Anja Vandeweyer.VormingsactiviteitenMijn persoonlijk gezondheidsplanWe weten het allemaal, gezond eten en regelmatig bewegen zijn de bouwstenen vooreen gezond en gelukkig leven. Maar hoe begin ik hier aan en vooral hoe hou ik het volen herval ik niet steeds in mijn oude, slechte eet- en beweegpatronen.In deze cursus tasten we onder de deskundige begeleiding van een ervaren diëtiste debarrières af die we op onze weg tegenkomen. We houden een eetdagboek bij dat weiedere bijeenkomst onder de loep nemen en we zoeken waar de innerlijke saboteurszitten die ons belemmeren. Na deze drie sessies heb je een beter inzicht in je gedrag enkan je thuis aan de slag met je persoonlijk gezondheidsplan.3 vrijdagvoormiddagen 6, 13 en 20 mei 2011 van 9.30 tot 12.30 uur.Max. aantal deelnemers: 16.Prijs: 30 euro - 17 euro (klein budget) - 8 euro (omniostatuut).Plaats: GC Ter Kommen.Begeleiding: Mieke Mommen, diëtistei.s.m. dienstencentrum OCMW en Vormingplus Limburg.Vertrek en ontdek!Geanimeerde fiets-en wandellusZondag 26 juni 2011Vertrek: Sint-HubertuszaalGast-Vrij-Hern hoopt u te mogen verwelkomen op een spetterende familiedag alsideale opener van de zomervakantie!Vertrek op zondag 26 juni naar ons dorp en ontdek de cultuurschatten en mooienatuur van onze streek.Tijdens de fiets-en wandellus wordt u ondergedompeld in een mix van historische enfantasierijke verhalen of straattheater en foto's van weleer.Er worden verschillende stopplaatsen voorzien waarin o.a. de durvers uitgedaagdworden deel te nemen aan een survivalparcours, of hun kans wagen tijdens de volksspelen.Hoeselt-CentrumMeiWo 11 Wandelen op een mooi plekje(namiddag)Wo 11-18-25 Sport: ‘Latin Vibes’i.s.m. KAV O.L.VrouwDo 19 Inspiratie (voormiddag)JuniDi 21 Reis i.s.m. KAV O.L.VrouwMeer info:KAV Hoeselt-Centrum:Hoeselt-O.L.VrouwMeiVr 07 LentefeestWo 11-18-25 ‘Latin Vibes’i.s.m. KAV Hoeselt-CentrumJuniDi 07 InspiratieDi 21 Reis i.s.m. KAV Hoeselt-CentrumMeer info:KAV Hoeselt-O.L.Vrouw:Meidi 03 Plus-wandelen met Sylviado 05 Vliegveld Zwartberg en KRC Genk;aansluitend een Aziatisch etentjewo 11 Fietsen met Anniewo 18 Neos kookt bij de Smulpaapdo 19 Schemerwandelen met Sylviadi 24 Jaarlijkse verrassingspicknickJunidi 07 Plus-wandelen met Sylviawo 08 Het eerste aspergefestijn vanNeos Hoeseltwo 15 Fietsen met Anniedi 21 en do 23 Daguitstappen naar St. Huberten Fourneau St. Michelwo 22 Neos kookt bij de Smulpaapdi 28 Ontmoetingsdag in Riemst/Millenvoor alle Limburgse Neosledendo 30 Schemerwandelen met SylviaHoeselt CentrumMeiDo 12 Ledenbijeenkomst in GC Ter KommenDo 19 Bezoek Alden BiesenJuniDi 07 en do 09 Zomerwandeldagen in RothZa 11 Openlucht breicafé in HasseltDo 16 Ledenbijeenkomst in GC Ter KommenSportprogrammaJoggen: elke maandag,woensdag en vrijdagom 9.30 uurWandelen : elke donderdag om 13.30 uurDansen: elke dinsdag om 16 uurVr 01 Fuif: Summerstartparty - KAVVNatuurlijk krijgen ook de lekkerbekken het naar hun zin.Rita Wouters, tel. 089 51 19 31Liliane Teurlinckx, tel. 089 41 69 5212 Za 02 BBQ BC EurobormannekesMeer info: Tony Vandebosch, tel 089 51 46 48Annie Buysmans, tel. 089 51 16 58Simone Wouters, tel. 089 41 35 2913U merkt het al: ons gevarieerd programma voor heel het gezin zorgt ervoor dat ookonze slotactiviteit een straffe toer zal zijn!ROMERSHOVEN wordthet volgende STRAFFE DORP!Werm beet de spits af. Sint-Huibrechts-Hern en Vrijhern zitten middenin hun straf jaar.En Alt-Hoeselt is volop bezig met de voorbereiding van talrijke activiteiten... Hoog tijdom het eerstvolgende straffe dorp bekend te maken!ROMERSHOVEN, maak jullie klaar voor een spetterend jaar vol leuke activiteiten.Binnenkort organiseren we een eerste dorpsvergadering waar we het project STRAFFETOEREN nog eens uitleggen. En natuurlijk zijn we nu al benieuwd naar de eerste ideeënvan de Romershovenaren om er een onvergetelijk jaar van te maken voor heel hetdorp!Houd je brievenbus in het oog voor de uitnodiging van de dorpsvergadering!Tot binnenkort!Eerste namen Hoeselt Zomert 2011 bekendOp 16 en 17 juli wordt het dorpsplein weer omgetoverd tot een gezellig zomerterrasvoor de 16 de editie van HOESELT ZOMERT.Op zaterdag maken we er een pure HOESELTSE AVOND met o.a. THE BOOZERS eneen spetterende afterparty met Kurt’s DJ-team.Op zondag staat het gezin weer centraal met gesmaakte recepten als de gezinsfietszoektocht,het kinderdorp en het VIVA FM Muziekfeest.’s Avonds verwelkomen we het vernieuwde MAMA’S JASJEop ons podium en zullen DE ROMEO’S zorgen voor eenonvergetelijke afsluiter. Ambiance verzekerd!MeiDo 05Do 19JuniDi 14Do 23Badmode door de eeuwen heen’door Erna SiebensBezoek aan de Japanse tuin te HasseltDeelname aan de processievan EchternachVerrassing als afsluitingMeer info:Viviane Degrève: GSM 0486 02 44 66Valentine Noblessse: GSM 0477 55 36 93


CoverstoryCoverstoryBrouwerij Den ToetëlèrEen slok zegt meer dan 1000 woorden!VOORGESCHIEDENISBrouwerij Gustave Lathuy uit Hoeselt, brouwerij St-Jozef van de familie Bollen, brouwerij De Renesse de Preston en brouwerij Lormansallen uit Beverst, brouwerij Lambrechts en Verjans uit Bilzen… verdwenen allemaal voor 1940.Enkel de brouwerij van de Familie Peters en de brouwerij de Es uit Schalkhoven overleefden. Ze brouwden er het gersten, dubbel gerstenen hun frisdranken ‘jipy’. Toch stopten alle activiteiten er begin jaren negentig. Deze sluiting kwam hard aan bij de familie Peters.Nu ruim 20 jaar later..In 2008 werd het idee van een nieuwe brouwerij geboren. Kurt en Luc maakten al enige tijd wat kleine brouwsels. Toch bleef één biertjetelkens opvallen: het witbier met vlierbloesem. Het enthousiasme groeide evenals de vraag naar dit bier. Eerst werd er gepolst om hetbier eventueel te laten brouwen, maar dat voelden deze kerels niet goed aan. Ze zouden het zelf gaan doen, eigenhandig!De stap richting eigen brouwerij was gezet.Om het verhaal wat steviger te maken voegden Stefaan en Erwin zich bij dit scenario. Een slok zegt meer dan 1000 woorden!VISIEArtisanaal... maar dan wel echt artisanaal!Onze doelstelling was om weer een brouwerijin onze omgeving te hebben meteen eigen en echt eerlijk streekproduct.Ook werd deze stap gezet als reactie opdie overvloed van ambachtelijke bieren...die op bestelling in computer gestuurdeinstallaties gebrouwd worden.De brouwerij is ontstaan uit onze hobby.We hadden al een stevige en bijzondereervaring met het historisch brouwen in hetopenlucht museum te Bokrijk. Daar leerdenwe de oude brouwtechnieken, die nuook de basis zijn van ons huidige brouwen.‘Wij willen ons bier van A tot Z zelf brouwen,met natuurlijke grondstoffen en traditionelemethodes.’DEN TOETËLÈRHet succes van het vlierbloesembier kreeg In de kookketel worden de aromatische besparen werden de werken allemaal zelf14 15een naam. Toetëlèr betekent bij onsin de volksmond vlierstruik. Hetoud hout van de vlierstruik is hol. Vroegermaakten ze hiervan fluitjes of toeters, vandaarde naam: Den Toetëlèr.Witbieren zijn trouwens de bierenvan onze voorouders. Het zijn de bierenwaarin onze geteelde grondstoffenterug te vinden zijn, gerst, tarwe en haver.De vlierbloesem sluit perfect bij dit rijtjeaan.Den Toetëlèr is een levend bier,hooggegist, ongefilterd met hergisting,leverbaar in fles maar ook in vat.Wat toch niet zo gewoon is. Onze brouwmethodeis zeer traditioneel. Kokend waterwordt aan het beslag toegevoegd omde nodige enzymatische omzettingen tebekomen, in de brouwerswereld het stijgendinfuus genoemd. Filteren geschiedtop een traditionele filterplaat, geholpendoor een automatisch roer- en snijwerk.hoppen en vlierbloesems toegevoegd.Het bier gist in de 2200L melktanks. Doorhun grote oppervlakten kan de gist hierongestrest zijn werk doen. Na de gistinglaten we den Toetëlèr lageren op 12°C.Den Toetëlèr heeft een korte lageringstijden na een week wordt er op 75 cl en invaten eigenhandig afgevuld.We hopen in de toekomst ook kleine flessente kunnen bottelen, maar hiervoor isnog een aardige investering nodig.BROUWERIJHet brouwerspand is gelegen op de kleistraat54 te Hoeselt, op de grens metHoeselt-Beverst-Bilzen.Wie de werkplaats ooit kende had nooitkunnen vermoeden dat deze nu als eenmooi ogende ambachtelijke brouwerij zoudienen. Luc nam afscheid van zijn garageen zorgde voor een moderne inkledingvan deze ruimte. Om zoveel mogelijk teuitgevoerd.De brouwinstallatie... even gaan shoppenop de grote brouwerijbeurs in Neurenbergwas even een stap te ver, maarideeën werden opgedaan. Deze brouwerijkwam eigenhandig tot stand. Na een jaarvan verbouwingen is deze nu operationeel.Nochtans moeten nog heel wat werkenuitgevoerd worden. Zeer opvallendin de brouwerij zijn de 800 L kook- en beslagkuipen.Deze constructie, inclusief deconus, werd zelf gemaakt.Het flesspoeltoestel kreeg een flinke opknapbeurt.Het 12 koppen botteltoestelwerd gekocht in Brussel bij H.Dechaineux,beide toestellen zijn afkomsitg uit de ciderindustrie.De melkkoeltanks werdenomgebouwd tot warmwatervat (1800L),gisttank (2200 L) en lagertank (1600L).Melktanks en graanmolens komen uit deagrarische nijverheid. In de koele kelderwerd een warme kamer ingericht voorde hergisting op fles en vat en deze kelderdient tevens als opslagplaats.Er werd gekozen voor elektrische energieom ecologische redenen. Het dak vande brouwerij staat vol met fotovoltaïschezonnepanelen.De brouwcapaciteit is 800L. Er wordttelkens twee dagen na elkaar één brouwselgemaakt. Het tweede brouwsel wordtbij het eerste gevoegd dat dan al stevig aanhet gisten is. De gist is dan in topvorm enzal hierdoor beide brouwsels stevig vergisten.De tank zelf wordt lichtjes gekoeld.4 LimburgersOp de foto: van links naar rechts: Luc Festjens, Stefaan Huybrechts, Kurt Meers enErwin DutsBrouwerij Den Toetëlèr wordt bestuurddoor 4 Limburgers! De kunst van het bierbrouweris aangeleerd bij de vzw gilde Demerdalin Kortessem. Daar hebben deze mannenelkaar ook leren kennen.Luc Festjens uit Hoeselt kwam samenmet een paar vrienden in de gilde Demerdalterecht na het lezen van een advertentie inde krant over een biercursus voor beginners.Het duurde dan ook niet lang vooraleer deeerste eigen brouwsels werden gemaakten gesmaakt. Als oudste van de vier neemthij de leiding op zich. Als goede huisvaderwaakt hij over de brouwerij.Stefaan Huybrechts uit Bilzen heeftal van jongs af een passie voor brouwerijen.Hij is voorzitter van de vzw gilde Demerdalen lesgever. Sinds 2004 is hij samen met vzwgilde Demerdal ook de organisator van hethistorisch bierbrouwen in het openluchtmuseumte Bokrijk. Hij volgde de brouwerijopleidingaan het CTL te Gent.Kurt Meers uit Alt- Hoeselt is de jongstevan de vier. Nadat hij Luc steeds vol passiehoorde vertellen over bier brouwen, heefthij ook de biercursus gevolgd. Kurt begonte experimenteren met de grondstoffen enontwikkelde enkele speciale brouwsels.Erwin Duts uit Rijkhoven, schoonbroervan Luc, is al jaren een fervent bierproever enlid van de Limburgse biervrienden. Hij kreeginteresse in het vak en wou eindelijk eensweten wat maishen, gisten, lageren, EBU,enz... betekenden. Hij beschikt over de nodigeverkoopskwaliteiten om den Toetëlèrop de markt te brengen.Brouwerij Den ToetëlèrKleistraat 54, 3730 Hoeseltwww.toeteler.be • info@toeteler.beTijdens de opendeurdagen zal er ook animatie zijn voor de kinderen zodat de ouders rustig van het bier kunnen proeven en genieten.


BibliotheekBibliotheek/HoeseltvruggerGeraakt(e) u niet in de bib :Kijk dan regelmatig op de website www.hoeselt.be/bibliotheek of op faceboek ‘bibliotheek Hoeselt’om op de hoogte te blijven van recente gebeurtenissen.Tip van de bib: Kom en exploreer in de bibAls uw weekend nog niet volgeboekt staat met allerlei uitstapjes, voetbalwedstrijden, familiebezoeken, etentjes, enz.. willen we u graaglaten kennismaken met een gevarieerd en hedendaags aanbod boeken, CD's, DVD's en strips.Hieronder enkele nieuwigheden:Cd’sYevgueni: WelkenradtDe eerste vaststelling, en daar kan weinig discussie overbestaan, is dat Delrue als tekstschrijver steeds beterwordt, en dat de groep cd na cd almaar sterkere melodieënbedenkt.Daan: Simple‘Simple’, met zestien eerder uitgebrachte nummers entwee nieuwe songs, is veel meer dan een ‘best of’.Triggerfinger: All this Dancin’AroundTer ere van het derde album laat dit drietal straks de ABdrie avonden op rij vollopen.Gabriel Rios: The dangerous returnDvd’sThe pillars of the earth (serie)De verfilming van de historische turf van KenFollett over de kathedralenbouwers.The best of Najib AmhaliDvd van het beste van zijn shows door één vande populairste cabaretiers van Nederland.Sons of anarchy (serie)De serie speelt zich af in Charming, eenstadje in Noord-Californië waar de Sons ofAnarchy (kortweg SAMCRO, van Sons ofAnarchy Motorcycle Club, Redwood OriginalChapter) de lokale politie in hun zak hebbenen met een garage als dekmantel een lucratiefwapenhandeltje drijven.Boeken‘Het liedjesboek van Jules + cd’ doorAnnemie Berebrouckx , e.a.De vrolijkste liedjes van Jules gebundeld ineen boek met cd. Beleef samen met jepeuter of kleuter de leukste dansmomenten,of wens je kapoen een zalige nacht met eenaanstekelijk slaapliedje.‘In het kasteel van Baron Blauwbloed’door Ardagh, e.a.In het Ketnet Weetjeshuis is alles mogelijk. Opzoek naar baron Blauwbloed komt Tommyterecht in een oud kasteel met ridders, harnassenen jonkvrouwen.‘Vuurkraal’ door Noëlla ElpersVuurkraal is het zelfstandig te lezen vervolgop het zeer goed ontvangen ‘Dolores’. Eenverhaal, waarin liefde, vreugde, verdriet engevaar afwisselend om voorrang vragen. Eenschitterend boek over het leven en de gebruikenin de late middeleeuwen.Warhorse’ door Michael MorpurgoJoey, een hengst komt terecht op de boerderij vanAlberts vader. De hechte band tussen Albert en hetpaard wordt verbroken als het dier met de Engelsetroepen naar Frankrijk gaat om zijn aandeel te leveren inde Eerste Wereldoorlog. Na verschrikkelijke oorlogservaringenworden in 1918 Joey en Albert herenigd.Dezegeschiedenis van vriendschap tussen mens en dier isbeschreven vanuit het paard; de afschuwelijkheden vandie loopgravenoorlog worden er niet minder door.‘Het uur van de engelen’ door Danielle TrussoniEen magistrale hedendaagse thriller over de eeuwenoudestrijd tussen mens en engel.‘1q84’ door Haruki Murakami'1q84' is het ijzingwekkend 3-delige reeks van Aomameen Tengo. Aomame is fitnessinstructrice en moordenares.Tengo is wiskundeonderwijzer en doet aan valsheidin geschrifte. Op het eerste gezicht hebben zij niets metelkaar te maken, maar gaandeweg wordt duidelijk dathun paden elkaar heel vroeger ooit gekruist moetenhebben, en het zit er even duidelijk in dat dit weer gaatgebeuren. Maar hoe?Rios laat een wirwar van stijlen en genres de revue passerenen weet er tóch een coherente pop cd uit te puren..Strips16Selah Sue: Selah SueDe ster van Selah Sue is snel aan het rijzen. Haar albumsteeg naar de eerste plaats van zowel de Vlaamse alsde Franstalige hitlijst in België, wat erg uitzonderlijk is.In Nederland en Frankrijk komt Selah Sue vooraan inde cd-hitparade, en in Frankrijk op de derde plaats.Begin mei wordt het album uitgebracht in Duitsland,Oostenrijk en Zwitserland.Knuffelrock 2011Knuffelrock staat bekend om zijn mooie selectie romantischepop-, rock-, soul- en r&b-songs. Op deze editievind je onder meer Alicia Keys, Michael Bublé, LauraJansen, Kane en vele andere.De wraak van graaf Skarbek’ doorRosinski en SenteDe reeks speelt zich af in de kunstenaarswereldvan het 19 de eeuwse Parijs, naar het ideevan de roman ‘De graaf van Monte-Cristo’van Alexendre Dumas.‘De onthoofde arenden’ door Pellerin,Kraehn en PierretDe avonturen van de onthoofde arendenspeelt zich af in de periode van de hogemiddeleeuwen (±950 - ±1270). De Rooms-Katholieke Kerk en de Paus hadden in dezeperiode een grote invloed op het dagelijkseleven. Het is ook de tijd van de kruistochten,de militaire ondernemingen om het HeiligeLand te veroveren.De DriekoningenmoordHoeselt, 6 januari 1588Cornelis Zegers was dood. Niet gewoon gestorven, vermoord.Het lichaam was al gekist maar de aflijvige kon niet begraven worden eer een officiële gerechtelijke instantiede doodsoorzaak had vastgesteld!Ten huize Zegers, in het Kruis, rouwden zijn vrouw, zijn kinderen, zijn verwanten en zijn vrienden.Cornelis had drie zonen: uit zijn eerste huwelijk waren dat Cornelis junior en Wemmer en uit zijn tweedehuwelijk de kleine Jacob. Jacob Moers, de grootvader van het jongste kind, ontfermde zich over het treurendgezin. Hij deed wat gedaan moest worden... Hij nam de oudste twee jongens mee naar de schout, om degewelddadige dood van Cornelis aan te geven en om toestemming te vragen om de lijkkist naar de gerechtsplaatste brengen, zodat het lichaam van de overledene daar gevisiteerd kon worden. In feite waren het dekinderen zelf die om gerechtigheid vroegen: Cornelis junior sprak in eigen naam en in naam van zijn broer;grootvader Jacob sprak voor zijn kleinzoon.En ja, ook de twee 'grote' jongens waren nog minderjarig.Lees het volledige verhaal op www hoeseltvrugger.be. Wie geen internet heeft kan terecht in bib tijdens de openingsuren.17


ToerismeToerismeKalender Kalender Kalender Kalender KalenderTussen de bloesems krijgt u uitlegover de verschillende soortenfruit, het enten en snoeien,... vanJean-Pierre Billen, ervaren gids enfruitkenner in al zijn facetten.Tussendoor kan je genieten van eenlekkere Haspengouwse versnapering!Vertrek om 13.30 uur aan hetgemeentehuis, Dorpsstraat 17,Prijs: 3 euro.Zondag 15 mei: KapelletjesfietstochtOnze gemeente heeft meer dan 300 kapelletjes her en der verspreid in Hoeselt. De 300 kapellenwerden geïnventariseerd door de HGSG (Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep).Dit jaar willen we er een definitieve fietsroute van maken.Meimaand is de Mariamaand,Lambrecht Lambrechts bezong het al inzijn geschriften. Daarom fietsen we op15 mei het eerste gedeelte van de route.Vertrek aan het gemeentehuis om13.30 uur.HGSG zal de fietsroute begeleiden.Zondag 1 mei: Muzikale namiddagVanaf 14 uur in PC Altenaar Alt-HoeseltInfo: tel. 012 23 41 49Organisatie: K. Harmonie enDrumband Sint-Lambertus Alt-Hoeselt.Zondag 8 mei: Natuurwandelingin het Watervalbos (oud bos metbijzondere voorjaarsbloeiers)Vertrek om 14 uur aan de kerkO.L.Vrouw , Nederstraat .Gids Jean Vangrinsven,Info: tel. 011 27 28 53.Org. Limburgs Landschap.Kermissen en avondmarktVrijdag 10 juni: Avondmarkt in Hoeselt centrumZondag 12 juni: (Pinksteren) Klein kermis Hoeselt centrumZondag 19 juni: Klein kermis in WermKlein kermis in SchalkhovenZondag 26 juni: Klein kermis in Alt-HoeseltKlein kermis in RomershovenKlein kermis in Sint-Huibrechts-HernSfeertuinen LimburgBreng tijdens de zomermaanden een bezoekje aan deprachtige sfeertuinen in Limburg. Uitgeweken HoeselaarVic Janssens stelt zijn tuin open tijdens de maand juni,elke zondag van 10 tot 18 uur. Iedereen welkom aan deHoogblookstraat 17 te Diepenbeek.Folder met al de opengestelde tuinen en openingsuren teverkrijgen op de dienst voor Toerisme.Meer info: www.sfeertuinen.com.RommelmarktenBezoek aan het Europlanetarium op vrijdag 27 meiZondag 30 april: Op en rond het kerkplein in Alt-Hoeseltvanaf 9 uurInfo: www.harmoniealthoeselt.beOrganisatie: K. Harmonie en Drumband Sint-Lambertus Alt-Hoeselt.Zondag 8 mei: Aan de Lindekapelstraat - vanaf 9 uurCafetaria + Radio SpotStandhouders inschrijven via tel. 089 51 46 29 of GSM 0477 27 02 93.Zondag 12 juni: Op het O.L.Vrouwplein - van 10 tot 17 uurStandhouders inschrijven via GSM 0498 56 96 62 of email: kamiel.vandebosch@telenet.be.Zondag 28 augustus: Aan de Schalkhovenstraat - van 9 tot 17 uurStandhouders inschrijven bij Stevens Noël, tel. 012 26 15 44.Organisatie: Gezinsbond, afd. SchalkhovenTer gelegenheid van het Internationaal Jaar van de Astronomie (IYA2009) adopteerden alle Limburgsegemeenten een sterrenbeeld. Hoeselt ontfermt zich nu over het sterrenbeeld Hercules. Hercules siert eindjuni, begin juli de hemel.Het Europlanetarium wil dit jaar samen met de gemeenten verder werken aan dit initiatief.Vrijdagavond 27 mei krijgen de Hoeselaren de gelegenheid om tegen verminderd tarief Hercules te gaanbewonderen in de totaal vernieuwde Cosmodrome van het Europlanetarium. Daar bovenop worden nogeens gratis trailers vertoond van twee Cosmodromeshows. En onder begeleiding van een AstroRanger kanmen de sterrenhemel afspeuren met de drie meter lange telescoop van de sterrenwacht.Het bezoek duurt in totaal anderhalf uur.Prijs: 3,50 euro (i.p.v. € 7,50), cosmodromeshow + mythologie van het geadopteerde sterrenbeeld.Samenkomst: Parking van het Europlanetarium, Planetariumweg 18-19 om 19.40 uur.Info: dienst voor toerisme, tel. 089 51 03 35.Onthaaldag nieuwe inwoners op zaterdag 28 meiZondag 29 mei: Dag van het ParkWandeling van kasteelpark tot kasteelpark…5 kastelen op minder dan 1 km.Vertrek aan het gemeentehuis op 13.30 uurAfsluiting in het park van notaris Nartus met muziek door de Koninklijke Harmonie Sint-Lambertus.Kunstenaar Rudi Nelissen stelt werken tentoon in de binnenruimte van het kasteel.Tweejaarlijks worden de nieuwe inwoners in onze gemeente vergast op een onthaal- en informatiedag. De nieuwe inwoners zullenhiervoor nog een uitnodiging ontvangen.Om 13.30 uur worden zij ontvangen in het gemeentehuis. Daarna volgt een rondrit met de bus doorheen Groot Hoeselt, waar bijzondereaandacht gaat naar het ontstaan van Hoeselt, de bezienswaardigheden en de prachtige natuur. Na de rondrit volgt een korte receptie.Open Monumenten zet18Vrijdag 3 juni: Hoeselt Tuning Night 4…Vanaf 19 tot 24 uur.Inkom voor wagens: 5 euro, bezoekers: gratis.Vorig jaar 225 wagens en +2000 bezoekers.Kom een kijkje nemen naar meer dan 200 speciale autos, met aangepast interieur, geluidsinstallaties,velgen en noem maar op.Ook zullen er een aantal ‘tuning’ shops aanwezig zijn.Dit evenement komt ook tot stand dankzij de medewerking van de lokale middenstand.Meer info: Frank Thoelen, daedalus@live.bevrijwilliger Piet Thoelen in de bloemetjesSinds de aanvang van Open Monumentendag is Piet Thoelen de constante in het gebeurenin Hoeselt. Piet weet de kernideeën voor het lokaal programma aan te brengen en samenmet zijn vereniging het jaarthema op de locaties in Hoeselt uit te werken. Daarenbovenverzekerde hij in de loop der jaren zelf de rondleidingen. Hij put daarbij uit zijn rijke enencyclopedische kennis van de plaatselijke en regionale geschiedenis.Bedankt voor dit alles!19


MilieuMilieuMet compost bloeit je tuin weer helemaal openKiezen voor VLACO-compost is kiezen voor kwaliteit en zekerheidCompost is rijk aan voedingsstoffen en sporenelementen en heeft een hooggehalte aan organische stof. Daarom is compost een ideale, milieuvriendelijkebodemverbeteraar. Je grond wordt biologisch geactiveerd, wordt beter verlucht enkan meer water opnemen. Kortom: compost houdt grond gezond.Compost is niet alleen essentieel als bodemverbeteraar bij de (her)aanleg van uwtuin, maar kan ook gebruikt worden bij het onderhoud van borders, basisbemestingvan de groentetuin, planten van bomen. Compost is bij uitstek een milieuvriendelijkegrondstof geproduceerd op basis van natuurlijke processen.Heb je zelf geen compost, dan kan je best compost met het VLACO kwaliteitslabelaanschaffen of nog beter: zelf beginnen met composteren!! De aanvang van delente is hiervoor een ideaal moment! Als je regelmatig over wat tijd beschikt enje op een juiste manier omgaat met je groenafval, krijg je hiervoor waardevollecompost in de plaats.Aanbod GRATIS GFT-compost met het VLACO-kwaliteitslabelOok nog tijdens de maand mei 2011!Ook dit jaar kan u tijdens de maand mei terecht bij de gemeente Hoeselt voor gratis GFT-compost. Deze compost (met Vlaco-kwaliteitslabel)kan door de inwoners afgehaald worden op de gemeentelijke technische dienst, Winterbeekstraat 3 onder volgende voorwaarden:• elke werkdag van 8 tot 12 uur en van maandag tot donderdag, van 12.30 tot 16 uur• eerst aanmelden bij de technische dienst alvorens compost te scheppen• zelf afhalen met eigen transport (aanhangwagen of in zakken)Vergeet niet zelf een schop mee te brengen om de compost te laden!LET OP! Deze compost is enkel voor particulier gebruik. Tuinders en landbouwers (kar of vrachtwagen) gelieve zich rechtstreeks tewenden tot BIONERGA (tel. 011 52 08 10).De technische dienst vult de voorraad regelmatig aan.We vragen dan ook uw begrip indien blijkt dat er uitzonderlijk geen compost voorradig is.Info op tel. 089 51 03 46.Inzameling restanten en lege verpakkingen van bestrijdingsmiddelen‘Inzicht zonder handeling, brengt geen verandering!’Met het mooie lenteweer nemen de buitenactiviteiten weer toe: het poetsen van terrassen, inritten en de strijd tegen de zogenaamde‘onkruiden’. We kunnen onze tuin inrichten op een manier dat we bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk kunnen mijden. Door hetgebruik van bestrijdingsmiddelen komen schadelijke stoffen in aanraking met de lucht, de bodem en het water, maar ook voor degebruiker houden ze bepaalde risico’s in. Kan je het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sommige locaties echt niet uitsluiten, denk erdan aan dat bestrijdingsmiddelen en hun verpakking horen bij het klein gevaarlijk afval. De afvalstoffen hiervan worden dan ook ingezameldbij het KGA, het Klein Gevaarlijk Afval op het containerpark. Op die manier worden deze afvalstoffen aangepast vervoerd enuiteindelijk verwerkt. Het merendeel van de KGA-afvalstoffen (ca. 60%) komt zelfs in aanmerking voor recyclage dankzij deze selectieveinzameling.Asbestinzameling op het containerparkOp dinsdagnamiddag 24 mei van 16 tot 19 uur wordt voor de tweede maal dit jaar hechtgebonden asbest ingezameld op hetgemeentelijk containerpark. Dit zijn vooral golfplaten, dak- en gevelleien, bloembakken, vensterdorpels, ...Let op! Tijdens deze uitzonderlijke openingsuren is enkel de aanbreng van asbestgebonden materiaal toegelaten.Meer genieten in uw prachtige tuin! Zet de kringloop aan het werk!Wist u dat u alle tuin- en keukenresten kunt omtoveren in kostbare grondstof? Dankzij de magie van de natuur dievan onze resten duurzame compost maakt, of gewoon door zelf een creatieve bestemming voor uw tuinresten tebedenken en zo de kringloop in uw tuin te sluiten.Bezoek deze activiteit en maak kans op een FSC-ligbed of een andere prijs.Meer info op www.junicompostmaand.be. Iedereen van harte welkom op de afspraak met de Hoeseltse compostmeestersop:zaterdag 18 juni 2011 van 13 tot 16 uurdemostand containerpark / demonstratie houthakselaar en mülchmaaier22 De retributie voor het afleveren van asbestcement bedraagt 1,50 euro per eenheid (één eenheid = één plaat asbestcement). Deze retri-distels tegen te gaan op de eigendommen waarvoor hij verantwoordelijk is!!! Gelieve dan ook tijdig de nodige maatregelen te treffen!! 23butie wordt per gezin aangerekend voor de hoeveelheden die 10 eenheden per gezin per jaar overschrijden.KIPPENACTIE 2011 Limburg.NetDe Kippenactie van Limburg.net wordt ook in 2011 herhaald. Kippen zijn goede verwerkers van tuin- en keukenafval. Een kipkan tot 50 kg afval per jaar verwerken. Gezinnen kunnen met een kortingbon kippen bestellen in één van de deelnemendetuincentra.Jeugdbond voor Natuur en Milieu Zuid-LimburgDe JNM is een landelijke georganiseerde vereniging voor en door jongeren van 8 t.e.m. 25 jaar. Onze doelstellingen zijn het kennismakenmet alles wat leeft en bloeit, alsook het werken aan een natuur- en mensvriendelijke omgeving. Dit gebeurt d.m.v. talrijke afdelingen,werkgroepen, excursies, kampen, voordrachten, studies, acties, tijdschriften, een infocentrum, ...De JNM is dus niet louter een jeugdvereniging, maar ook een natuur- (natuurstudie, natuurbehoud, ...) en een milieuvereniging (milieustudie,milieubescherming, ...). Ook in de gemeente Hoeselt organiseren zij regelmatig activiteiten.Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Eli Bijnens op tel. 089 50 19 37 of op emailadres: elibijnens@hotmail.com. Voor meerinfo kan je ‘n kijkje nemen op www.jnm.be/zuid-limburg.Project LEADER ‘Duurzaam behoud Haspengouws Landschap’Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zorgt voor het behoud en het herstel van het karakteristieke landschap inHaspengouw en Voeren. Dit gebeurt samen met partners uit de sectoren landbouw, sociale economie en natuur. Om deze kerntaakkracht bij te zetten, kreeg het Regionaal Landschap extra Europese middelen om werken uit te voeren. Op die manier kunnen KleineLandschapselementen een fikse onderhoudsbeurt krijgen of een achterstallig onderhoud.Voor iedere euro afkomstig van Europese middelen stelt de gemeente ook een euro ter beschikking voor dit project ‘Duurzaam behoudHaspengouws landschap’. In totaal kon de gemeente – via het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren - rekenen op een tegemoetkomingvan 2.025 euro. Voor deze ondersteuning worden in Sint-Huibrechts-Hern en omgeving Hardelingen een aantal beheerswerkenuitgevoerd in kader van achterstallig onderhoud. De werken gebeuren in overleg met HOLA, de gemeentelijke adviesraad voorleefmilieu en natuur en met de betrokken gemeentelijke diensten.ESCODe gemeente Hoeselt zal gebruik maken van ESCO van Infrax. ESCO staat voor ‘Energy Services Company’, alhoewel de CO ook voorControle kan staan. De gemeente is ingegaan op het aanbod van het gratis basispakket (telemetrie voor gas en elektriciteit, verbeterdemonitoring & rapportering, globale haalbaarheidsstudie voor alle ESCO maatregelen, opmaak energiekadaster). Tevens kan degemeente bij ESCO terecht voor advies bij een aantal projecten. Op termijn zal duidelijk worden welke projecten voor welke ondersteuningin aanmerking kunnen komen.Opgelet met distels!!!De wet bepaalt zeer duidelijk dat iedere eigenaar, huurder of gebruiker verplicht is de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van schadelijkeVoor klachten hieromtrent kan u zich wenden tot de plaatselijke politie!


InformatiefCollegebeslissingenActie zwerfvuilHad Hoeselt pwropperasteblif!Tijdens het weekend van 19 en 20 maartdeden een aantal verenigingen mee bijhet opruimen van zwerfvuil langs eenaantal straten. Gelijktijdig met dezeactie werd de slogan bekendgemaaktwaarmee de gemeente Hoeselt in deloop van de volgende weken zal uitpakkenin het straatbeeld: aan de vuilbakjes, depicknickplaatsen langsheen de toeristischeroutes, aan openbare gebouwen, ...Milieuvriendelijk mobielAutoluw naar school op woensdag 11 mei 2011Al vele jaren organiseert de provincie Limburg, in samenwerking met de Limburgsegemeenten, een Autoluwe Schooldag. Een dag waarop het stappen en fietsen naar schoolgestimuleerd wordt. Te voet of met de fiets naar school gaan zorgt voor een dagelijkseportie gezond bewegen en draagt bij tot een meer milieuvriendelijke omgeving. De fietsen de “benenmachine” zijn immers de gezondste en zuiverste vervoermiddelen.Ook de gemeente Hoeselt ondersteunt dit initiatief.Op woensdag 11 mei 2011 maken de jongeren die dag ook kennis met duurzamemobiliteit via allerhande ludieke acties die de scholen opzetten.OverheidsopdrachtenAan Infrax werd goedkeuring verleend voor de bijkomende plaatsing van een lagedrukgasleiding op de volgende plaatsen:- In de Nieuwe Baan (in functie van een aanvraag voor huisnummer 47), over een lengte van 65 meter, vanaf huisnummer 42, onderde weg, en dan tot aan het einde van het perceel met huisnummer 47.- In de Torenstraat te Werm (in functie van een aanvraag voor huisnummer 4), over een lengte van 137 meter, vanaf het voorlopigeindpunt op de Tongersesteenweg (ter hoogte van garage Comhair), richting Hoeselt, rechts van de weg in de Torenstraat, tot aan heteinde van het perceel met huisnummer 4.- In de Zapstraat (in functie van een aanvraag voor huisnummer 30), over een afstand van 89 meter, vanaf huisnummer 25 tot voorbijhuisnummer 29, onder de weg, om dan na een haakse bocht voorbij het kruispunt aan te sluiten op het voorlopig eindpunt in deKommenstraat.- In de Boomgaardstraat, over een lengte van 86 meter, vanaf het voorlopig eindpunt aan huisnummer 25, richting brandweerkazerne,onder de weg, en dan tot aan het kruispunt met de Kerkstraat.- In de Demerstraat (in functie van een aanvraag voor een nieuwe verkaveling van 2 loten), over een lengte van 80 meter, vanaf hetkruispunt met de Kiezelstraat tot aan het einde van het perceel met Demerstraat 2.- In de Tongersesteenweg, over een lengte van 48 meter, vanaf het kruispunt met de Hernerweg, richting Hoeselt.Aan Infrax werd eveneens de toelating verleend voor het plaatsen van 2 nieuwe laagspanningskabels, vanaf het kruispunt van deL. Lambrechtsstraat met de Gieterijstraat tot aan huisnummer 21, onderboring van de straat tot aan huisnummer 20.Aan Belgacom werd goedkeuring verleend voor de bijkomende plaatsing van een aantal kabels op de volgende plaatsen:- In de Proefbosstraat, ter hoogte van huisnummer 82 over afstand van 20 meter.- In de Tongersesteenweg, vanaf het kruispunt met de Hernerweg tot aan de watertoren van de VMW over afstand van 180 meter.Ook het woon-werkverkeer en ons shopgedrag hebben een impact op ons milieu.Nemen we hiervoor steeds onze eigen auto, dan zorgen we hierdoor voor meerenergiegebruik, meer stof en uitlaatgassen, geluidsoverlast en geurhinder. Zorg meevoor uw omgeving en kies voor de fiets of het openbaar vervoer!! Zo beperk je hetgebruik van fossiele brandstoffen en zorg je voor minder luchtvervuiling!De opdracht voor het leveren en plaatsen van nieuwe cilindersloten in het gemeenschapscentrum Ter Kommen werd gegund aande firma De Slotenmaker uit Hasselt tegen de totale prijs van 3.788,26 euro incl. btw.De opdracht voor het hakselen, afvoeren en verwerken van het snoeihout, het groenafval en de boomstronken werdtoegewezen aan de firma Roosen Borgh nv uit Val-Meer tegen het geraamde bedrag van 38.720 euro incl. btw.De firma A.W.B. Schots nv uit Halen werd aangesteld voor het maaien van de wegbermen en het afvoeren van de maaispecie voorhet geraamde bedrag van 43.511,60 euro incl. btw.24Enquëte ivm inkomens enlevensomstandighedenDe Algemene Directie Statistiek enEconomische Informatie zal bij eenaantal huishoudens in onze gemeenteeen officiële enquête organiseren. Hetbetreft de enquête naar de inkomensen leefomstandigheden (EU-SILC) dieop basis van een Europese Verordeningdoor alle nationale statistische instellingenvan de Europese Gemeenschap wordtgeorganiseerd.De betrokken huishoudens worden perbrief op de hoogte gebracht dat één vanhun enquêteurs bij hen zal langskomen.De enquêtes worden afgenomenin de maanden maart tot en met juni2011. Een enquêteur (voorzien van eenlegitimatiekaart) zal de interviews metbehulp van een draagbare PC afnemen.De uitgenodigde huishoudens nemen hoedan ook vrijwillig deel aan deze enquête enkrijgen een (belastingsvrije) vergoeding van30 euro om de tijd die ze in de interviewshebben geïnvesteerd te compenseren.De RVP in een notedopHoe ziet uw toekomstig pensioen eruit?Werknemers die 55 jaar worden, krijgen automatisch een loopbaanoverzicht en eenraming van hun toekomstig pensioen in de bus.Daarnaast biedt de website www.kenuwpensioen.be alle geïnteresseerden, jong of oud,de kans om zelf een simulatie van het bedrag van hun toekomstig wettelijk pensioen temaken. Zowel ambtenaren, werknemers als zelfstandigen in België kunnen anoniem opdeze site terecht.Lokale zitdagenOm de meest recente data, openingsuren en frequenties van deze zitdagen te kennen,surf naar www.rvp.fgov.be of bel naar het gratis numme 0800 502 46.Gewestelijk kantoorRidder Portmansstraat 16, 3500 Hasselt, tel. 011 30. 12 70, e-mail: hasselt@rvp.fgov.beElke werkdag van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16 uur.Folders in infozuil gemeentehuis.Met het oog op de aankoop van materialen ten behoeve van de gemeentelijke technische dienst werden volgende opdrachten gegund:- asfaltproducten: Heijmans Infra uit Schelle, 6.776 euro incl. btw.- asfaltpuin en natuursteenslag: Bouwmaterialen Wouters uit Balen, 4.938,01 euro en 10.073,25 euro incl. btw.- stortbeton en zandcement: Voets uit Hoeselt, 11.616 euro en 17.787 euro incl. btw.- betonnen trottoirbanden en betonstraatstenen: Ebema uit Zutendaal, 2.913,38 en 6.621,12 euro incl .btw.Toelating kappen van bomenDe gemeente zal binnenkort een aantal bomen en dennen kappen, die gevaarlijk dicht bij een openbaar gebouw staan enaanleiding geven tot schade aan gebouwen of beschadigd zijn door vandalisme. Dit is ter hoogte van het O.-L.-Vrouwplein, deAltenaar, de sporthal, het Broekplein en de Kommenstraat. Bovendien is er bij Ruimte en Erfgoed - afdeling Limburgeen stedenbouwkundige vergunningsaanvraag lopende voor het kappen van 14 coniferen en 3 Noorse dennen ter hoogte van hetkerkhof in het centrum.Onderhoud en herstelling gemeentewegen 2009Het college van burgemeester en schepenen keurde de afrekening goed in verband met het onderhoud en buitengewone herstelling vaneen aantal gemeentewegen (Goosstraat en andere) in de loop van het dienstjaar 2009. Deze werken werden uitgevoerd door de firma NVAswebo uit Drongen in de periode 29-03-2010 tot en met 20-09-2010. De voorlopige aanvaarding vond plaats op 26 januari 2011 en gaf geenaanleiding tot opmerkingen.Kostprijs van de uitgevoerde werken:- Onderhoud wegen 163.783,15 euro (voorzien 187.965,00 euro)- Buitengewone herstelling wegen 30.931,82 euro (voorzien 18.075,00 euro)- Herzieningen 17.019,67 euro- BTW 44.464,28 euro- Algemeen totaal 256.198,92 euro (voorzien 249.308,40euro)25


Actueel4 000/10 000 stappen in Hoeselt2810 000 stappen. Zoveel moeten we er per dag afleggenom in conditie te blijven.6 000 stappen is het gemiddelde.Het resultaat? Meer energie, een beter humeur, eenoptimale gezondheid!Meer info over deze acie in Limburg:www.10000stappen.beAangezien Hoeselt voorzien is van een uitgebreidwandelroutenetwerk werd geen nieuwe routeuitgestippeld maar gekozen voor bestaande wandelingen,nl. de Kluizenaarswandeling (6 km) en de KorteKluizenaarswandelinng (4 km).Vertrekplaats is uiteraard aan de Kluis van Vrijhern.Dinsdag 3 meiOpening van de 4000 en 10000-stappenrouteBegeleiding door Lowies Neutrale senioren fietsenwandelclub.Vertrek om 13.45 uur aan de Kluis van VrijhernTussenstop ‘De Tommen’Woensdag 4 meiGezondheidswandelingVertrek om 10 uur aan de Kluis van VrijhernWoensdag 5 meiGezondheidswandelingVertrek om 13.30 uur aan de Kluis van VrijhernVerder zijn er elke woensdag van 10 tot 11 uur enelke donderdag om 14 uur gezondheidswandelingenvoor 50-plussers vanuit het dienstencentrumOCMW Hoeselt.Meer info: Sportdienst – tel. 089 49 16 03Organisatie: Dienst voor toerisme, sportdienst endienstencentrum OCMWOnze 10 000 stappenroute is er ééntje in een reeks vanvele Limburgse routes en verschijnt op 30 april in hetweekendmagazine bij het Belang van Limburg en opwww.hbvl.be/10000stappen.

More magazines by this user
Similar magazines