Palliatieve sedatie - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

venvn.nl
  • No tags were found...

Palliatieve sedatie - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Ervaringen ?


Algemene begrippen•Palliatieve zorg, palliatief beleid,symptomatisch beleid•Stervensbegeleiding•Sterven en versterven


Specifiek, normaal medischhandelen•Staken van kunstmatige toedieningvan vocht en/of voedsel•Afzien van behandeling•Staken van behandeling•Reanimatie/niet reanimatie•Pijn- en symptoombestrijding•Palliatieve sedatie


Specifiek, levensbeëindiging•Euthanasie•Hulp bij zelfdoding•Levensbeëindiging zonder verzoek


Palliatieve sedatie•Ontwikkelingen•Medisch, ethisch, maatschappelijken politiek debat•KNMG-richtlijn, 2005


Palliatieve sedatie‘is het opzettelijk verlagen van hetbewustzijn van een patient in delaatste levensfase’KNMG, 2005


Doel‘het verlichten van onbehandelbaarlijden’Middel‘het verlagen van het bewustzijn’


Besluitvorming•Culturele•Levensbeschouwelijke•Juridische•Ethische facetten


Euthanasie & palliatievesedatie• Conflict van plichten:-geen pijn laten lijden-niet doden• Zorgvuldigheidseisen euthanasie:-‘uitzichtloos en ondragelijk lijden’-‘geen redelijke andere oplossing’• KNMG richtlijn palliatieve sedatie:-‘refractaire symptomen die leiden tot ondragelijklijden’ (gestorven, niet gedood….)


sedatie = euthanasie?wetgevingnormaal medischhandelenaparte wetgevingmedicatie sedativa barbituraten enspierrelaxantialijden verlichtendooreffectverlagingbewustzijnnietlevensbekortendactievelevensbeëindiginglevensbekortendaard omkeerbaar onomkeerbaar


Sedatie•Normaal medisch handelen opjuiste indicatie•Refractair symptoom•Levensverwachting 1 – 2 weken•Proportionele, adequatetoepassing•Continue of intermitterend


Sedatie•Emotioneel•Communicatie•Geven van informatie, aandacht,ondersteuning en begeleiding aanpatient en diens naasten•Zorg voor de zorgenden•Verslaglegging (argumentatie)


• Mate van symptoombestrijdingbepaalt de dosering• Combinaties van medicamentenmogelijk• Evaluatie en besluitvormingprocessenrichten zich op een rustige enaanvaardbare situatie


Uitvoering•Voorlichting•Communicatie•Ondersteunende zorg•Continuïteit van zorg•Rapportage


Aanvullende maatregelen•Sanering medicatie•Staken van niet strikt noodzakelijkebehandelingen•Voorkomen vanonttrekkingsverschijnselen


Verder…..•Blaaskatheter•Aandacht voor obstipatie•Wondbehandeling•Stomaverzorging•Mondverzorging•Bij reutelen, diep coma: zijligging


Palliatieve sedatieEr wordt gestorven, niet gedood…….


Bedankt voor uw aandacht


Palliatieve sedatieVAR Netwerkdag 9 april 2009Anja Guldemond - de JongVerpleegkundig Specialist MANPCommissie deskundigheidsbevordering V&VNPV


Inhoud•Beslissingen rond het levenseinde•Begripsverheldering palliatievesedatie•Rol verpleegkundigen enverzorgenden bij palliatieve sedatie


Ervaringen ?


Algemene begrippen•Palliatieve zorg, palliatief beleid,symptomatisch beleid•Stervensbegeleiding•Sterven en versterven


Specifiek, normaal medischhandelen•Staken van kunstmatige toedieningvan vocht en/of voedsel•Afzien van behandeling•Staken van behandeling•Reanimatie/niet reanimatie•Pijn- en symptoombestrijding•Palliatieve sedatie


Specifiek, levensbeëindiging•Euthanasie•Hulp bij zelfdoding•Levensbeëindiging zonder verzoek


Palliatieve sedatie•Ontwikkelingen•Medisch, ethisch, maatschappelijken politiek debat•KNMG-richtlijn, 2005


Palliatieve sedatie‘is het opzettelijk verlagen van hetbewustzijn van een patient in delaatste levensfase’KNMG, 2005


Doel‘het verlichten van onbehandelbaarlijden’Middel‘het verlagen van het bewustzijn’


Besluitvorming•Culturele•Levensbeschouwelijke•Juridische•Ethische facetten


Euthanasie & palliatievesedatie• Conflict van plichten:-geen pijn laten lijden-niet doden• Zorgvuldigheidseisen euthanasie:-‘uitzichtloos en ondragelijk lijden’-‘geen redelijke andere oplossing’• KNMG richtlijn palliatieve sedatie:-‘refractaire symptomen die leiden tot ondragelijklijden’ (gestorven, niet gedood….)


sedatie = euthanasie?wetgevingnormaal medischhandelenaparte wetgevingmedicatie sedativa barbituraten enspierrelaxantialijden verlichtendooreffectverlagingbewustzijnnietlevensbekortendactievelevensbeëindiginglevensbekortendaard omkeerbaar onomkeerbaar


Sedatie•Normaal medisch handelen opjuiste indicatie•Refractair symptoom•Levensverwachting 1 – 2 weken•Proportionele, adequatetoepassing•Continue of intermitterend


Sedatie•Emotioneel•Communicatie•Geven van informatie, aandacht,ondersteuning en begeleiding aanpatient en diens naasten•Zorg voor de zorgenden•Verslaglegging (argumentatie)


• Mate van symptoombestrijdingbepaalt de dosering• Combinaties van medicamentenmogelijk• Evaluatie en besluitvormingprocessenrichten zich op een rustige enaanvaardbare situatie


Uitvoering•Voorlichting•Communicatie•Ondersteunende zorg•Continuïteit van zorg•Rapportage


Aanvullende maatregelen•Sanering medicatie•Staken van niet strikt noodzakelijkebehandelingen•Voorkomen vanonttrekkingsverschijnselen


Verder…..•Blaaskatheter•Aandacht voor obstipatie•Wondbehandeling•Stomaverzorging•Mondverzorging•Bij reutelen, diep coma: zijligging


Palliatieve sedatieEr wordt gestorven, niet gedood…….


Bedankt voor uw aandacht

More magazines by this user
Similar magazines