CITROËN Jumper FIAT Ducato PEUGEOT Boxer - TOP DRIVE ...

topdrivesystem.it
  • No tags were found...

CITROËN Jumper FIAT Ducato PEUGEOT Boxer - TOP DRIVE ...

4.5501-IM-D-VBDGedistribueerd door:VB-Airsuspension B.V.Frankenweg 37051 HV Varsseveld -HollandDeze montage handleiding is puur bedoeld voor illustratieve doeleinden en kan een afwijkend beeld van decomponenten weergeven. De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren zondervoorafgaande vermelding.VB-Airsuspension ref.1520304001Achteras hulpluchtveringGeschikt voor:CITROËN JumperFIAT DucatoPEUGEOT BoxerSerie X244Vanaf 2002


MONTAGE HANDLEIDINGSET INHOUDM8x30 (2X)Schotelring Ø8(2x)Ø8x16 (2X)M8 (2X)ALR correctie plaat(1X)Rechter luchtbalg (1x)Linker luchtbalg (1x)KLEIN MATERIAAL SETKunststof ringBevestigingssteunVentielWerkdruk sticker (1X).WartelLuchtleidingen, bestaande uit:• Rode luchtleiding (6 m.)• Zwarte luchtleiding (6 m.)Manometer set bestaande uit:• Manometer met kunststof ring• Vul-/afblaasventiel• Wartel (t.b.v. manometer)• Manometer steunDrukbegrenzingsset, bestaandeuit:• Drukbegrenzingsventiel metluchtkoppelingen (2x)• Wartels (6x);• Bevestigingssteun (2x);• Kunststof ring (2x).Trekband set, bestaandeuit:• Trekbanden (20x).Handleiding instellingdrukbegrenzingsventiel (1x)Linker - rechterzijdeLinker - rechterzijdeLinker - rechterzijdeLinker - rechterzijde1234Plaats het voertuig op een put ofbrug, om veilig en efficiënt tekunnen werken. Verwijder beide(links en rechts) aanslagrubbers engeef deze eventueel terug aan devoertuig eigenaarPlaats de luchtbalg tussen de asen het chassis. De bovenstepositioneer pen dient in hetschroefgat van hetaanslagrubber te vallen.Plaats de luchtleiding over/op deluchtkoppeling:• Rood voor derechterzijde• Zwart voor de linkerzijdePlaats de onderste steunvan de luchtbalg over/om de verstroppen.5 6 7 8Zoek een positie, in de cabine, om de manometers en de vul-/afblaasventielente monteren of gebruik de montagebeugel. Voor de manometers dienengaten geboord te worden met een diameter van 40 mm en voor devul-/afblaasventielen een diameter van 8 mm (zie afbeelding 5 en 6).Zoek een positie, in de cabine, om dedrukbegrenzingsventielen te monteren (zieafbeelding 7 en 8).9 10 11Monteer de manometers en de vul-/afblaasventielen zoals aangegevenin afbeelding 9 t/m 11, gebruik makend van de moeren en ringenAANPASSING AAN DE ALR.AsALR correctie plaatLipRegelstang123Originele samenstellingvan de ALR aansturing.Demonteer debevestigingssteun op de asPlaats de meegeleverde ALR correctie plaattussen de as en de regelstang.Let op: de lip dient in de middelste boring tevallen.4 5Uiteindelijke samenstelling nade montage van de ALRcorrectie plaat.Overhandig de voertuigeigenaar degedemonteerdeonderdelen en degebruikshandleidingPlaats de werkdruk sticker op een duidelijke zichtbare positie inde cabine.Let op: volg de specifieke instructies ten behoeve van de juisteafstelling van het drukbegrenzingsventiel. Zie de handleiding“instellen drukbegrenzingsventiel” (afbeelding rechts)Waarschuwing: voor een juiste werking van het systeem dient u zich aan de gegeven instructies te houden. Afhankelijk van de uitvoering (o.a. uitbreidingmet een compressor set) kan het systeem afwijken, hiertoe dient de separaat meegeleverde handleiding geraadpleegd te worden.Belangrijk: gebruik géén oliën/vetten of andere middelen die de onderdelen kunnen beschadigen.In geval van problemen kunt uzich tot ons wenden. VB-Airsuspension is niet aansprakelijk voor enige (gevolg) schade ontstaan uit een onjuiste montage.

More magazines by this user
Similar magazines