12.07.2015 Views

fozz 21-2-2007 21-02-2007 4:57 PM Pagina 1 - Megaman

fozz 21-2-2007 21-02-2007 4:57 PM Pagina 1 - Megaman

fozz 21-2-2007 21-02-2007 4:57 PM Pagina 1 - Megaman

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>fozz</strong> <strong>21</strong>-2-<strong>2007</strong> <strong>21</strong>-<strong>02</strong>-<strong>2007</strong> 4:<strong>57</strong> <strong>PM</strong> <strong>Pagina</strong> 1Over FOZZDOWNLIGHTSVOGGU109W-11WDOWNLIGHTSPLANETGAIAPAR30H15WSPOTLIGHTSPROFILSINGLE SPOTGX539WCEILING & WALL FITTINGSGespecialiseerd in energiezuinigeverlichting. Krachtig en sierlijk. Fozz iser in geslaagd een zeer exclusieve lijnte maken. Een ware blikvanger vooruw huis, kantoor, winkel of restaurant.Door de brede toepasbaarheid zijnde lampen favoriet in elk interieur.STILGX539WIP20IP23Ref.*:01.0501.xxxAluminium Die CastW:145xH:110xø:78(mm)VOGDIRECTIONALIP20IP23CLASS 2CLASS 2CLASS FCLASS F850 0 CGU109W-11W850 0 Cø:65-70mmø:75-77mmRef.*:01.05<strong>02</strong>.xxxAluminium Die CastW:145xH:110xø:82(mm)PLANETCALLISTOIP20IP23CLASS 2CLASS FGX5313W850 0 Cø:135mmRef.*:01.0514.xxxAluminium Die CastW:255xH:110xø:180(mm)PLANETEUROPAGX5313WIP20IP23CLASS 2CLASS F850 0 Cø:135mmRef.*:01.0510.xxxAluminium Die CastW:225xH:140xø:150(mm)CLASS 1PROFILBAR 2CLASS 1GX532X9WCLASS FRef.*:<strong>02</strong>.0114.xxxZinc Alloy Die CastW:100xH:140max. xL:440(mm)PROFIL GX53PlATE 3CLASS F3X13W850 0 CRef.*:<strong>02</strong>.0113.xxxZinc Alloy Die CastH:140max. xL:115(mm)850 0 CGX539WARIZONAUP OR DOWN CLASS 1Ref.*:03.<strong>02</strong>25.xxxAluminiumW:168xH:54xL:132(mm)CLASS F850 0 CARIZONAUP AND DOWNGX539WRef.*:03.<strong>02</strong>26.xxxAluminiumW:168xH:96xL:132(mm)Waarom FOZZ energiezuinigeverlichting ?milieuvriendelijk• voorzien van RoHS norm• lood-vrij soldeer en glasenergiezuinig• speciaal fittingontwerp vooreen betere lichtopbrengst• 80% energiebesparend• gebruik van een hoge kwaliteitenergiezuinige lamp ( GX53 )ontwikkeld door <strong>Megaman</strong>• geen risico van oververhittinggemakkelijk en snel te installeren• eenvoudige installatie voormaximaal gebruik• gebruiksvriendelijke verpakkingtoepasbaar• een veelomvattend assortimentmet een grote verscheidenheidvoor zowel binnen als buiten• perfecte oplossing voor toepassingenwaar weinig ruimte isIP20IP23CLASS 2CLASS F850 0 Cø:93-99mmRef.*:01.0504.xxxAluminium Die CastW:185xH:55xø:112(mm)STILDIRECTIONALIP20IP23CLASS 2CLASS FGX539W850 0 Cø:106-112mmRef.*:01.0505.xxxAluminium Die CastW:185xH:55xø:122(mm)PLANETHYDRAGX5313WOPERAIP20IP64GU109W-11WCLASS 2 CLASS F 850 0 C ø:80-82mmRef.*:01.0503.xxxAluminium Die CastW:220xH:110xø:100(mm)IP20IP23CLASS 2CLASS F850 0 Cø:135mmRef.*:01.0515.xxxAluminium Die CastW:255xH:110xø:180(mm)PLANETTELESTOIP20IP23CLASS 2CLASS FGX5313W850 0 Cø:135mmRef.*:01.0516.xxxAluminium Die CastW:255xH:105xø:150(mm)Wist u dat ?The F CoveredN.B.Alle Fozz armaturen kunnen direct geplaatstworden in het isolatiemateriaal, wat ruimtebespaart en makkelijk te installeren is !Voor een gedetailleerde product-omschrijvingverwijzen wij u graag naar onze website :www.<strong>fozz</strong>lighting.nlPROFILTRACK 2CLASS 1H:185xL:385xø:130(mm)PROFILTRACK 3CLASS 1PROFILTRACK 4CLASS FGX533X9WCLASS FGX532X9WRef.*:<strong>02</strong>.0116.xxxZinc Alloy Die CastRef.*:<strong>02</strong>.0117.xxxZinc Alloy Die CastH:185xL:660xø:130(mm)GX534X9W850 0 C850 0 CCLASS 1 CLASS F 850 0 CRef.*:<strong>02</strong>.0115.xxxZinc Alloy Die CastH:140max. xø:240(mm)GX539WSALSASHORT ARM CLASS 1 CLASS FON/OFFRef.*:03.<strong>02</strong>01.xxxZinc Alloy Die CastW:165xH:113xL:85xø:85(mm)OYAARTICULATED 2 ARMSGX539WSALSA GX53850 FLEXIBLE ARM0 C9WRef.*:03.<strong>02</strong><strong>02</strong>.xxxZinc Alloy Die CastW:222xH:113xL:70xø:85(mm)SALSAARTICULATED ARMGX539WCLASS 1 CLASS F 850 0 C ON/OFFRef.*:03.<strong>02</strong>03.xxxZinc Alloy Die CastW:370xH:113xL:70xø:85(mm)IP20850 0 ø:135IP64 CLASS 2 CLASS F CmmRef.*:01.0509.xxxAluminium Die CastW:225xH:85xø:150(mm)CLASS 1CLASS F850 0 CRef.*:<strong>02</strong>.0118.xxxZinc Alloy Die CastH:185xL:850xø:130(mm)CLASS 1 CLASS F 850 0 C ON/OFFRef.*:03.0<strong>21</strong>2.xxxZinc Alloy Die CastW:365xH:70xL:296xø:85(mm)


<strong>fozz</strong> <strong>21</strong>-2-<strong>2007</strong> <strong>21</strong>-<strong>02</strong>-<strong>2007</strong> 4:<strong>57</strong> <strong>PM</strong> <strong>Pagina</strong> 7CEILING & WALL FITTINGSTABLE & FLOOR LAMPSOUTDOOR FITTINGSOUTDOOR FITTINGSICESPOTLIGHT GX539Wwww.<strong>fozz</strong>lighting.nlFOZZ LightingTOLEDOGX539W SHORT ARM CLASS 1 CLASS F 850 0 C ON/OFFRef.*:03.<strong>02</strong>08.xxxZinc Alloy Die CastW:130xH:80xL:80xø:85(mm)TOLEDOGX53FLEXIBLE ARM 9WRef.*:03.<strong>02</strong>09.xxxZinc Alloy Die CastW:227xH:80xL:80xø:85(mm)STRADATAFELLAMPVLOERLAMPCLASS 2GX539WRef.*:05.0601.xxxRef.*:05.06<strong>02</strong>.xxxZinc Alloy Die CastH:400xø:150xø:85(mm)H:1300xø:220xø:85(mm)GX53UP OR DOWNRef.*:04.03<strong>21</strong>.xxxAluminiumW:168xH:108xL:132(mm)LOUISIANA9W IP64CLASS FCLASS 1LOUISIANAUP and DOWNGX532X9WRef.*:04.0322.xxxAluminiumW:168xH:180xL:132(mm)NEVADASPOTLIGHTIP64CLASS 1GX539WCLASS FRef.*:04.0312.xxxAluminium Die CastW:223xø:110xø:114(mm)IP67 CLASS 1 CLASS FRef.*:04.0306.xxxZinc Alloy Die CastH:132xø:128(mm)Postbus 500431305 AA AlmereTelefoon036 - 53 144 84Fax036 - 53 192 72E-mailverkoop@megaman.nlFOZZDEALER:TOLEDOARTICULATEDCLASS 1CLASS F850 0 CRef.*:03.0<strong>21</strong>0.xxxZinc Alloy Die CastGX539WON/OFFW:375xH:80xL:80xø:85(mm)TOLEDOCURVED ARMCLASS 1CLASS F850 0 CGX539WON/OFFRef.*:03.0<strong>21</strong>1.xxxZinc Alloy Die CastW:156xH:80xL:80xø:85(mm)OPUSTAFELLAMPVLOERLAMPCLASS 2GX539WRef.*:05.0603.xxxRef.*:05.0604.xxxZinc Alloy Die CastGlassH:400xø:150xø:85(mm)H:1300xø:220xø:85(mm)SUSPENSIONSARKOGX539WRef.*:04.0301.xxxAluminium Die CastW:54xø:118(mm)HALOGX539WRef.*:04.0304.xxxAluminium Die CastW:56xø:118(mm)IP65IP65CLASS 1CLASS 1CLASS FCLASS FGX53850 0 C9WRef.*:04.0303.xxxAluminium Die CastW:61xø:118(mm)850 0 CLYXEXOGX539WRef.*:04.0305.xxxAluminium Die CastW:62xø:118(mm)NEVADASPIKEIP65GX539WRef.*:04.0313.xxxRef.*:04.0317.xxxAluminium Die CastStainless SteelW:220xH:700xø:114(mm)W:220xH:1000xø:114(mm)NEVADAFLOORIP65CLASS 1CLASS 1CLASS FGX531X9W-2X9WCLASS FRef.*:04.0315.xxxRef.*:04.0319.xxxRef.*:04.0316.xxxRef.*:04.0320.xxxAluminium Die CastStainless SteelW:220xH:700xø:100xø:114(mm)W:220xH:1000xø:100xø:114(mm)W:400xH:700xø:100xø:114(mm)W:400xH:1000xø:100xø:114(mm)ARABELLAGX539W-13WN.B.All information in this leaflet is for reference only. Terms andconditions on FOZZ Energy Saving Lighting’s trademark andmodels always apply. No part of this leaflet may be copiedwithout the written consent of Electric Lighting Systems Ltd.CLASS 1CLASS FRef.*:05.0601.xxxBlow GlassH:1000xø:200(mm)850 0 CGX539WICEWALKOVERIP67Ref.*:04.0307.xxxZinc Alloy Die CastH:120xø:128xø:100(mm)CLASS 1CLASS FICE2.0tons70 0 C(GLASS SURFACE)WALKOVER GX539WRef.*:04.0311.xxxZinc Alloy Die CastH:120xW:128xø:100(mm)Voor een gedetailleerde product-omschrijvingverwijzen wij u graag naar onze website :www.<strong>fozz</strong>lighting.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!