UAMS - CXO

cxonet.be

UAMS - CXO

“CxO Magazine behandelt een ruim aanbod aan hedendaagse onderwerpen in een vlotte, leesbare

schrijfstijl. Het spiegelt zich aan de actualiteit en probeert diepgang in de benadering te brengen.”

Dirk Fransaer, managing director VITO

“Ik ben een trouwe en tevreden lezer van CxO Magazine omdat het blad ondernemers en managers de kans

geeft om hun kijk op de economische actualiteit toe te lichten. CxO lees je voor ‘the bigger picture’. Het blad

is een waardevolle informatiebron voor wie wil weten waar Belgische ondernemers van wakker liggen.”

Inge Geerdens, CEO CV Warehouse

“CxO ouvre toujours une large perspective sur tous les aspects stratégiques de la gestion d’entreprise

contemporaine. ”

“CxO Magazine biedt zijn lezers een fi jn uitgebalanceerde cocktail van ervaringsgerichte informatie

– gebracht door mensen die bewezen hebben van wanten te weten. ”

Marc Lambotte, gedelegeerd bestuurder, Unisys

Word lid van de CxO Community

Devenez membre de la CxO Community

6 x CxO Magazine & CxO Webzine

toegang tot | accès à CxOnet.be & archief | archives

Ik word lid van de CxO Community

Je deviens membre de la CxO Community

België | Belgique: 110 EUR

Europa | Europe: 140 EUR

buiten Europa | hors Europe: 155 EUR

August / September 2009 – Issue 73

Mijn gegevens zijn niet correct.

Gelieve hiernaast de juiste gegevens in te vullen.

Mes coordonnées sont incorrectes.

Veuillez remplir ci-contre les coordonnées exactes

CxO verschijnt tweemaandelijks Nederlands/Frans, 8e jaargang, August - September 2009, Issue 73, afgiftekantoor Leuven X – P106 176,

toelating gesloten verpakking; PB-België – B-7, Prijs lidmaatschap € 110,00 (excl. BTW)

Partners:

Sustainability

Supply Chain

Optimisation

E�ciency E�ectiveness

Dirk Vermant – Wielstraat 12, B-2880 BORNEM

info@cxonet.be – tel. 03 889 52 59 – fax 03 899 03 78

CxO Magazine – Bureau de dépôt: Leuven X

Afgiftekantoor: Leuven X

Business magazine e on on strateggyy strategy and innovation for

CEOs, CIOs, CFOs, CMOs, CMOs, CCOs CCCOss and other executives

The beauty and the brand nd – p. 24-25 24-25

Sinds het eerste beschreven gebruik bruik van van seks seks in

communicatie in 1885 is de ‘eye e candy’ candy’ volledig volledig

ingeburgerd in het marketinglandschap ndschap

Geert Vanhees, Managing Director tor consulting consulting burea bureau 4Growth,

gastdocent Vlerick Leuven Gent Management Management School Scho

Supply chain 2.0: effi ciëntie, ëntie,

doeltreffendheid en duurzaamheid urzaamheid – p. 42

Alex Van Breedam, prof. logistics cs & supply supply chai chain

management aan de K.U. Leuven en

Henri HHenri HHeeeeeenn Heeenn HHHHHe Hen HHHHenri Hennnnri HH Henri enrri en een en en enr een enr ennnrri ennnnrrrri nrri nrii nnrii nnri nr nrrii rii ri

i iii

RRenmans:

Renmans: Ren Renm Renm Renm Renm Renmmm RR Renm Renm Renm Renm Renm Renm Renm Renm Re Ren Renm Renm Renm Renm Renm Renm Renm Renm Ren Ren Re Renm Renm Renm Renmmmmmmmm RRen en enm enm enm enm enm enm een ee en enmm enmm nm nnmmmmma

nm nm nmm mmm aa

“Als “A “AAA “Als “A “Als “A “Alssss “A “A “ “Als “Als Al Als Al Alsss Als AAAlss AAlss AA llss

sss sss ss

sss jje

jjj jjjj jjje

je je je je jeeee je jje jjj jjje je e ee ee e geen gg

ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge gge

ge gge geeen geen eeeeeeen

en en en eeen en eenn eeen en eeenn en en eeen en een en eeen vertrouwen vertrouwen

hhebt heb he hhe he he heeb heb he hebt heebt hebt heebt hebt heeee hebt hebt eb ebt ebt eb eb eb ee bt bt bt bt bt bt bt t i in in inn in in iiin in in in in nm n nm nnnnnn mensen, me me me me me mme

mme

me me me mme

me mee menn mmensen,

nnnnnnnnnnn moet je

alles aaallllless alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alleees alle alle al al alles alles ll lless lles lles lles lle les lle

les les les le les les es es es ess ess es es ees

es zelf ze zzzzee zeeeelf zzeelllf ze zzzzzzelf ze zeelf zz zeelf ze zzzelf ze zee zzelf zelf zelf eeelf elf eee eeeelf lf lllf lf llf lf ff

ff

ff

f ddd doen” do dd

do do do do do do do ddo

ddoen”

p. 8-9

Dankzij de fl exfuel technologie hnologie weet we Bentley

de CO2 -uitstoot en het verbruik verbruik van v de

Mulsanne te verminderen ren met met 15% 15 – p. 57

Management

Human Resources

ICT

Logistics

Manufacturing

Sales

Marketing

Finance

www.cxonet.be

www.cxonet.be

October / November 2009 – Issue 75

www.cxonet.be

www.cxonet.be

Business magazine on strategy strategy and and innnnoova innovation for

CEOs, CIOs, CFOs, CMOs, s, CCOs CCOs and and othhe other her eexecutives

Management

MManag

Human Human n Ressou Resources

ICT

Logis Logistics istic

Manufact Manufacturing cturi ring

SSales Sales

Marketing Marketing

Finance Finance

Deze leden van de Raad der Wijzen laten zich alvast inspireren door CxO Magazine

Lees hun getuigenis en word ook lid van de CxO Community

Ces membres du Conseil des Sages sont apparemment inspirés par CxO Magazine

Lisez leur témoignage et devenez vous aussi membre de la CxO Community

CxO verschijnt tweemaandelijks Nederlands/Frans, 8e jaargang, October - November 2009, Issue 75, afgiftekantoor Leuven X – P106 176,

toelating gesloten verpakking; PB-België – B-7, Prijs lidmaatschap € 110,00 (excl. BTW)

Partners:

Ondernemen Ondernemen in in België België elgië elg elg elgië elgië elgi elg elg elgië lgië lg lgië gggggg

iëë

ë

Peeters Peeters en en Demotte Demotte leggen leggen hun hun kaarten kkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaartttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttten kaarten kaarten aaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaartttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttten aa aaaaart aarten ar aart art aartttttteen rt rt te ten te ten ten

en ennnnnnn eeeeeeeeen eeeeeennnnn eeennn nnnn

op oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooopppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp op op ooo op oooop

oopp ooop op oooooop op op op pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp p tafel ttttt

taffffffffffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllllllllllll ta tafel tta ta ttta tta ta ta tafel ta tt ta ta lllllllllllllllllllllllllllllllllllll p. p. p p......... 8, 8, 88888888888888888888, , 12 111111111111222222222222 12 22222222

Een expat moet altijd

een meerwaarde leveren – p. 10

Ronnie Leten, President & CEO van Atlas Copco pco

La sécurité de la chaîne d’approvisionnement,

sionnement,

priorité de l’agenda logistique – p. 56 56

A gauche: Marc Bielen, Manager Logistics Nitto o Europe Europe

De SUV groeide razendsnel uit tot een en

onmisbare auto. Porsche lanceerde zich zich met met de de

Cayenne in dit lucratieve marksegment ent – – p. p. 66 66

p. 8, 12

exclusieve exclusieve exclusieve exclu exc eexclu exc eex eex exc eexclusi excl exclusi ex ex ex exc exclusi exclu exclu exclusi eexc exclusi exc eexclusi exclu ex exclusieve xclusi xccclu

clusi clu clusi cl clusi clusi clusi lussssieve lu usi usi usieve ssi si si sieve

ev eve eve eeve eve ee ve ve vee e iinterviews

in in in i in in in in in iinterviews

n

December – January 2010 – Issue 77

CxO verschijnt tweemaandelijks Nederlands/Frans, 8e jaargang, October - November 2009, Issue 75, afgiftekantoor Leuven X – P106 176,

toelating gesloten verpakking; PB-België – B-7, Prijs lidmaatschap € 110,00 (excl. BTW)

Jean-Claude Delen, general manager, DHL Global Forwarding

www.cxonet.be

www.cxonet.be

Godfried Godfried ed ed ed ed ed eed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed dD d d d dD dD dD dD ddd

dd

Danneels DD

D DD

D DD

DD

DD

DD

DD

DD

Dannee Danneels an aan an aan an an an aan an an an an an an an an aan nneels nn nnee nnnee nne nnee nn nnee nn nn nn nnee nne nn nnee nnee nnee nne nne nnee nnneels nee nee ne nee nee nee nnee

nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee ne nee nn eee

ee ee eee

eeee ee ee eee

ls ls ls ls ls lls ls lls ls ls lls ls ls ls ls ls ls ls ls ls lllls lls ls

“L’église “L’église néglige néglige sa stratégie stratégie rra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra rratégieeeeeeeeeeeeeeeeeeee tégie tég tég tégie tégie tégie tégie tégie tégie tégie tégie tégie tégie tégie tégie tégie tégie tégie tégie tégi tégi tég tég ég ég ég ég ég ég égi ég égi gg

gie ie iee

de de ddde de de de de de de de de de de de de de de de de dee de de de de de de de de de de de e e mmarketing” marketing” m

mm

mm m

mm

mm

mm

mm

mmarketing”

mm

mm

mm

mm

market

arket arket arket arket arket arket arke arket arket arket arket arket arket arke arket arke arke aarket ark arketing” rke rket rket rket rket rke rk rket rkke

ke kk ket ket ket ke ket ket ket et ett

iiingggggggggggg ing” ing” ing” ing” ing” ing” ing” ing” ing” ing” ing” ing” ing” ing” ing” ing” ing” ing” ing” ing” ing” ing” ing” ing ing in ing ing ing iiing ing iingg ing iing ing in ng ng” ng” ng” ng” ng” ng” ng” ng” ng” ng” ng ngg gg

g” g” g” g” g” gg

” – –p. – – –p. –p. –p – –p. – – – – – –p –p. –p. – – –p – – – – – – –p –p –p – –p. –pp –p –p. – – –p – – – – – – – – p. pppppppppppppp ppp.

pp. pp.

pp

pp pp

pp.

pp.

pp. pppp. p. p. pp

ppp

pp.

pp. p. p. pp.

p. p. p. p. pp.

p. p. p. p. p. pp.

p. 31

3111 311 3111111 311 311111 31 31 333331 31 31 3333331 331 33331 31 3331 31 31 331 31 33331 311 3331 31 31 31 3331 331 3333331 31 33333331 33333 31

1

Business s magazine magazine on strategy strategy y and and nd innovation innovation for

CEOs, CIOs, CIOs, CFOs, CFOs, CMOs, CMOs, CCOs CCOs Oss and an and other other executives executives

Positionering, nering, met met de juiste juiste mensen mensen

aan tafel fel - p. 28

Steve Jobs obs integreerde integreerde op een een sublieme sublieme manier manier

de drie niveaus niveaus van van positionering

positionering

Unifi fied fied

communications communications is synoniem synoniem voor voor

hogere gere productiviteit productiviteit – p. 36

Dirk k Steel, Steel, CTO CTO van van Siemens Siemens Enterprise Enterprise Communications

Communications

Cost Cost Effi Effi ficient

cient Fleetmanagement Fleetmanagement – p. 62

Eco-driving Eco-driving als als redplank redplank

Belgique – België

PP – PB

B/731

Management

Management

Human Human Resources Resources

ICT ICT

Logistics Logistics

Manufacturing

Manufacturing

Sales Sales

Marketing Marketing

Finance Finance

Fax: +32 (0)3 899 03 78 | E-mail: info@cxonet.be

Naam - nom / voornaam - prenom……………......................................................................

Firma - firme ………………………………………............................................................................

Functie - fonction ……………………………………….....................................................................

Straat - rue ………………………………………..................... Nr - n°............. Bus - boîte ...............

Postcode - code postal …………………………….......................................................................

Plaats - localite ………………………………………........................................................................

Tel ……………………..... Fax ……………………… e-mail …............................................................

Btw - tva ………………………………………..........;.......................................................................

Partners:

CxO verschijnt tweemaandelijks Nederlands/Frans, 8e jaargang, Februari – Maart 2010 – Issue 79, afgiftekantoor Leuven X – P106 176,

toelating gesloten verpakking; PB-België – B-7, Prijs lidmaatschap € 110,00 (excl. BTW)

CxO Magazine_77.indd 1 25/01/10 25/01/10 13:12 13:12

Partners:

Februari – Maart 2010 – Issue 79

Business magazine on strategy and innovation for

CEOs, CIOs, CFOs, CMOs, CCOs and other executiv

Waarom is er nood

aan value marketing? – p. 28

Prof.dr. Marc Logman, Academic director

marketingprogramma’s UAMS

Technology meets Culture – p. 49-50

Jean-Claude Marcourt, Ministre régional wallon de l’Economie

Nieuwe compactmodellen

kleuren 2010 groen – p. 66

De A1 heeft een apart karakter

Philippe Philippe Naert, Naert, de de

“We “We gaan gaan de de ‘soft ‘sof

van van ondernemersc

ondernemersc

opwaarderen” opwaarderen” – – p. p. 10 10

Management

Human Resources

ICT

Logistics

Manufacturing

Sales

Marketing

Finance

CxO CxO Magazine_79.indd Magazine_79.indd 11 26/03/10 16:56

More magazines by this user
Similar magazines