Respect voor personen met een handicap (PDF, 490.5 Kb) - Fedweb

fedweb.belgium.be

Respect voor personen met een handicap (PDF, 490.5 Kb) - Fedweb

Leidinggevende functiesVacatures voor leidinggevende functies worden op dezelfde manier aangekondigd alsstatutaire betrekkingen.Wil je solliciteren?Volg dan de procedure zoals die beschreven is in de advertentie. Als je aan devoorwaarden voldoet, nodigt Selor je uit voor een proef voor een jury, waar detechnische kennis vereist voor de functie en je managementkwaliteiten getestworden. Als je geselecteerd wordt, word je uitgenodigd voor een onderhoud met jeleidinggevenden, die de eindbeslissing zullen nemen.Contractuele betrekkingenAl werft de federale overheid in regel meestal statutairen aan, ze kan ookcontractuelen in dienst nemen. Deze personen worden tewerkgesteld met eenarbeidsovereenkomst. De selectie voor contractuelen gebeurt meestal door defederale diensten zelf. Je vindt hun vacatures voor contractuele betrekkingen ook inde kranten zoals Metro, Vacature en Jobat.Wil je solliciteren?Volg dan de procedure zoals die beschreven is in de advertentie. Je kan natuurlijkook altijd direct contact opnemen met de verschillende diensten of spontaan jekandidatuur en cv (curriculum vitae) opsturen.Je kan je cv ook laten opnemen in het centrale gegevensbestand van Selor(e-recruiting) en daarbij je opleiding, ervaring, competenties en werkvoorkeurenaangeven. De federale overheidsdiensten kunnen deze databank raadplegen voor deinvulling van contractuele betrekkingen.9

More magazines by this user
Similar magazines