heftruck lesstof voorbeeld SBCM

sbcm.nl
  • No tags were found...

heftruck lesstof voorbeeld SBCM

Pagina 1Inhoudsopgave.Inhoudsopgave.PaginaVoorwoord 3Hoofdstuk 1. Veilig werken met de heftruck.1.0 Doel van de cursus. 51.1 Veiligheidsvoorschriften. 51.2 Deskundigheid. 61.3 Naleving ARBO-wet voor werkgevers en werknemers. 61.4 Top 10 letselschade door heftrucks 71.5 Controle en onderhoud. 8,9,10Hoofdstuk 2. Lastdiagram, zwaartepunt en hefvermogen.2.0 Lastdiagram. 112.1 Zwaartepunt. 122.2 Hefvermogen. 12,13,14Hoofdstuk 3. Laden en lossen.3.0 Rijstijl. 153.1 Pakken, verplaatsen en wegzetten van een lading. 153.2 Zicht. 163.3 Hellingen. 163.4 Verkeersreglement. 163.5 Vorken. 163.6 Vrachtwagens laden en lossen. 173.7 Personen rond de heftruck. 173.8 Personen heffen met de heftruck. 183.9 Parkeren. 18Hoofdstuk 4. Diverse uitvoeringen van heftrucks.4.0 De LPG motor. 194.1 De dieselmotor. 194.2 De Elektromotor. 20Hoofdstuk 5.Veiligheidsinformatieblad heftruck (algemeen) .5.0 De Heftruck(diesel). 21Hoofdstuk 6. Algemene controlepunten en voorschriften v/d heftruck.6.0 Controlepunten bij aanvang werkzaamheden. 226.1 Voorschriften ten behoeve van de veiligheid tijdens het rijden 236.2 Controlepunten bij einde werkzaamheden. 24Bijlage:1. Hoogte en benamingen. 252. Accessoire. 26vanBijsterveldt&Daamen©


Hoofdstuk 1. Veilig werken met de heftruckPagina 2Vorken• Zijn ze niet verbogen?• Zijn ze niet versleten?Wanneer de vorken op het horizontale gedeelte in de hiel minder dan 10%van de staande dikte zijn afgesleten, dan is het draagvermogen van de vorkenmet 20% afgenomen. De oorspronkelijke dikte kun je meten aan het staandedeel van de vorken.Om te bekijken of de vorken in de hiel kunnen slijten, zetten we hetvorkenbord helemaal naar beneden en de neigcilinders stellen we zo dat demast rechtop staat. De hiel van de vorken mag nu de grond net niet raken. Dezeafstelling is dus belangrijk om slijtage van de vorken te voorkomen.• Controleer ook of de vorken niet verbogen zijn.Het onderling hoogteverschil mag maximaal 13 mm zijn.Staan ze op de goede breedte?• Remmen:Werkt de handrem goed en werkt de voetrem goed?Is er genoeg remvloeistof?Zijn de pendalen goed?vanBijsterveldt&Daamen©


Pagina 3Hoofdstuk 3. Laden en lossen3.2 ZichtKijk altijd in de rijrichting en zorg voor voldoende zicht. Wanneer de lading het zichtbeperkt, rijd dan achteruit.Als je vooruit rijdt moet je minimaal 3 m voor de lading op de vloer kunnen kijkenanders rijden we achteruit. Het voordeel van achteruit rijden met een hoge lading is datde lading bij het remmen tegen het lastrek steunt en niet van de heftruck valt.3.3 HellingenWees voorzichtig op hellingen. Rijdt langzaam en altijd recht vooruit, zonder te draaien.Rij nooit dwars op een helling (kans op omvallen wordgroot). Als je op een helling rijdt moet de lading altijdomhoog wijzen, anders is de kans groot dat je vooroverkantelt of de lading van de vork afvalt.3.4 VerkeersreglementHoud u aan de geldende verkeersreglementen. Let speciaal op voetgangers en dedoorrij – hoogte van de truck.Soms geldt op een bedrijf een aangepast reglement,anders houden we ons aan het reglement van deopenbare weg.3.5 VorkenGebruik de vorken in de wijdste positie. Zorg dat de lading voldoende stabiliteit heeft,goed ondersteund is en zich in het midden bevindt. Let op bij het verladen van lange,brede of hoge lasten.vanBijsterveldt&Daamen©


Hoofdstuk 3. Laden en lossenPagina 43.6 Vrachtwagens laden of lossenOvertuig u ervan dat dockboards, rijplaten en vrachtwagens/aanhangers stevigverankerd zijn alvorens erover of erin te rijden. Rij voorzichtig en ga hun laadvermogennooit te boven.Let op dat je bij het gewicht van de lading ook het gewicht van de heftruck optelt. Hetgewicht van de heftruck staat op het type plaatje.Als je hard remt in een vrachtwagen wil een vrachtwagen naar voren rijden en ontstaater een spleet achter de vrachtwagen en het laadperron!3.7 Personen rond de heftruckLaat zich nooit iemand op of onder het hefmechanisme bevinden.Deze mensen zijn niet beschermd en lopen daaromonnodig gevaar. Vraag of ze buiten het valgevaar van deheftruck willen blijven.vanBijsterveldt&Daamen©

More magazines by this user
Similar magazines