1A 1B 1C 1D - Visit Gent

visitgent.be
  • No tags were found...

1A 1B 1C 1D - Visit Gent

1AGent / zuid1BGent / noordStudio SkoopcinemaSphinxcinemaBekendheidSex-appealBouwjaar 1970Breedte 24,07 mBekendheidSex-appealBouwjaar 1914Breedte 17,60 mHier géén krakende popcorn en boerende colaslurpers,want Studio Skoop is een nette, alternatievecinema. Gentenaars en studenten zittenhier broederlijk naast mekaar naar films te kijkenuit heel de wereld en in alle mogelijke talen. Elkjaar in oktober organiseert deze cinema een eigendocumentair filmfestival: Viewpoint. In het bruineSkoop-café gaat alleman na de film een bolleke ofeen trappist drinken.B) Sphinx C) Film-Plateau D) CapitoleWie niet oplet, merkt niet dat hier een cinema zit,want een neon met ‘Sphinx’ ontbreekt. Toch krijgt dezeeigenzinnige cinema veel jong volk over de vloer, datna de film graag napraat in het loungy Sphinx-café. Elkjaar in februari is er een animatiefilmfestival. Om dehoek in de Veldstraat waren er tot 1975 nòg cinema’s,maar die hebben plaats gemaakt voor winkelketens.Zo kan je aan de gevel van de Zara zien dat het gebouwvroeger een cinema was.A) Studio Skoop C) Film-Plateau D) Capitole1CGent / zuid1DGent / zuidFilm-PlateaucinemaCapitolecinemaBekendheidSex-appealBouwjaar 1997Breedte 18 mBekendheidSex-appealBouwjaar 1932Breedte 35,65 m‘I am not an animal! I am a human being! I ... am ... aman!’, jammert de afzichtelijke Elephant Man in degelijknamige film. Dat is één van de klassiekers dievooral studenten in het Film-Plateau komen bekijken.De kleine filmzaal is genoemd naar de bekendeGentse filmpionier Joseph Plateau, die zijn naam ookaan een straat en een filmprijs gaf. In Gent kan jetrouwens ook film studeren, en er worden ook veelfilms gemaakt waarin Gents wordt gesproken.A) Studio Skoop B) Sphinx D) CapitoleVroeger kwamen hier wereldberoemde Hollywoodsterrenover de vloer. Geen wonder want Capitole waséén van de mooiste bioscopen van België. Vandaagis Capitole geen cinema meer – alleen tijdens hetFilmfestival worden er nog films gedraaid. Nu komenhier Vlaamse goden genre Bart Peeters en WouterDeprez de ster uithangen, zingen internationalevedetten de zaal vol, en is de film vervangen doormusicals.A) Studio Skoop B) Sphinx C) Film-Plateau


2AGent / zuid2BGent / zuidFietspompserviceHorlogeserviceBekendheidSex-appealBouwjaar 2000Breedte 0,38 mBekendheidSex-appealBouwjaar 1930Breedte 0,65 mIn Gent zijn er meer dan 50.000 studenten, en hunfavoriete transportmiddel is de fiets. Het stadsbestuurwas zo vriendelijk om onderaan de zijgevelvan de bibliotheek een handige fietspomp te installeren.Iedereen kan bijgevolg gratis en voor niks zijnbanden komen oppompen. En het wordt een trend,want ook aan het Sint-Pietersstation, aan de fietsherstelplaatsvan de unief, en op andere plaatsen is ereen pomp voorzien. Gent, een fietsparadijs!B) Horloge C) Frituur Jozef D) UrinoirZeg ne keer hoe laat is’t? – ’k Heb er geen gedachtvan!, rapt Gent-resident Flip Kowlier.Deze klok aan de gevel van de Backstage kan hemniet helpen, want ze staat al een eeuwigheid stil. Totmidden jaren ’80 werd hier het socialistisch dagblad‘Vooruit’ en later ‘De Morgen’ gedrukt. Daarna werdde drukkerij een café-restaurant. Nu kunnen we hiereen pint komen drinken, theater- en danslessen volgen,of komen fuiven.A) Fietspomp C) Frituur Jozef D) Urinoir2CGent / noord2DGent / zuidFrituur JozefserviceUrinoirserviceBekendheidSex-appealBouwjaar 1989Breedte 3,3 mBekendheidSex-appealBouwjaar 1883Breedte 2,88 mIs er iets méér typisch Belgisch dan een echt frietkot,in een barak op een plein of langs de weg? FrituurJozef op de Vrijdagmarkt is bekend voor zijn dikkefrieten, serveert ook verse scharreleieren van eigenkweek, en de patatten worden live geschild. Demeest geschikte saus voor een ècht Gents pak is nietketchup, andalouse of tartaar, maar de combinatie van‘stoverijsause mee mayonaise’. Steek een frietje aande voeten van Jacob van Artevelde. Smoakelijk!A) Fietspomp B) Horloge D) UrinoirMeisjes die moeten plassen, betalen 30 cent aan detoiletmadam van Hema of McDonalds, terwijl er voorjongens meer dan 40 gratis pissijnen zijn. Niet eerlijk!Het stadsbestuur belooft al jaren om een einde temaken aan deze discriminatie met gratis urinoirs voormeisjes, maar dat lukt voorlopig niet echt... Wel komener altijd maar meer urinoirs voor jongens; de nieuwstewerken zelfs op zonne-energie. Dit in de GezustersLovelingstraat is nog gezellig ouderwets.A) Fietspomp B) Horloge C) Frituur Jozef


3AGent / zuid3BGent / noordVanderdoncktstraatWerregarenstraatBekendheidSex-appealBouwjaar 1846Breedte 3,80 mBekendheidSex-appealBouwjaar 1996Breedte 2,37 mDe pintjes kosten hier 2,50 euro, en prostituees inlingerie lokken mannen binnen die ‘toevallig’ door dePieter Vanderdoncktdoorgang passeren. In de 19deeeuw was dit de enige winkelgalerij van Gent, en omdatze een glazen dak had, doopten de Gentenaarshaar ‘het gloazen stroatse’. Een naam die iedereenin Gent vandaag nog gebruikt, en die door de raamprostitutienòg toepasselijker werd.B) Werregaren C) Hazewind D) WolfLeun hier nooit tegen de muur, want meestal druipthij van de verf. Hoe dat komt? Wel, in heel Gentjaagt de politie op graffiteurs, maar in dit straatjemogen ze hun goesting doen zonder dat ze boetesof straffen riskeren. Omdat ze er hun tijd kunnenvoor nemen, zitten er behalve snelle tags ookfantastische pieces tussen. Maar pas op waar jeloopt want het graffitistraatje is ook een populairhondendrollenreservoir…A) Vanderdonckt C) Hazewind D) Wolf3CGent / noord3DGent / noordHazewindstraatWolfstraatBekendheidSex-appealBouwjaar 2001Breedte 2,27 mBekendheidSex-appealBouwjaar 1902Breedte 7,97 mDit steegje is een shortcut om snel van de drukkeKorenmarkt naar de rustige Graslei te geraken (enterug). Maar helaas! Het straatje is ook Gents ultiemeurine-odorama… In 2001 werden zelfs aan twee kantenvan het straatje hekkens geplaatst om wildplasserstegen te houden, maar niets mocht baten, zelfs nietde boete van 60 euro voor wie betrapt wordt. Vooralbij warm weer is de geur walgelijk. Let dus op waar jeloopt, want die plassen zijn géén regenwater.A) Vanderdonckt B) Werregaren D) Wolf‘Elke vogel zingt zoals hij gebekt is’, ‘Toon wat gijkunt doen, men zal u zeggen wie gij zijt’,… De ouderwetsespreuken in deze straat waren bedoeld om ‘hetgewone volk’ op te voeden tot brave burgers. Maaraangezien die arme sloebers hard moesten werken inde fabriek, was er geen tijd voor school en konden zedus niet lezen… Dat wisten de rijke fabriekseigenaarsdie de spreuken op straat lieten aanbrengen ook wel.Schijnheiligheid is van alle tijden.A) Vanderdonckt B) Werregaren C) Hazewind


4AGent / zuid4BGent / zuidWolweversrecyclageUrbisrecyclageBekendheidSex-appealBouwjaar 1372Breedte 9,44 mBekendheidSex-appealBouwjaar 1995Breedte 146,17 mWanneer gaat er nu eindelijk eens iemand de pausverwittigen? De Wolweverskapel wordt namelijkvoor vanalles en nog wat gebruikt, behalve voor degodsdienst… In de jaren ‘70 draaiden ze er erotischeTirolerfilms, en daarvóór was ze ook al een verkoopszaalgeweest, een vleeshuis, een podium voorfreakshows en een garage. Nu zit er onder het houtengebinte van de kapel een dure klerenwinkel. Waar gaatdat eindigen?B) Urbis C) Metselaars D) DuivelsteenDit gebouw is één van de lelijkste van Gent. Op deplaats waar nu het Urbis staat, was er vroeger eenbuurt vol restaurants, hotels, cinema’s en cafés. Dat isallemaal met de grond gelijk gemaakt voor dit pseudoklassiekebouwsel vol winkels en kantoren. Dat kanveel Gentse scholieren niets schelen, want ze sprekener graag af tijdens de middagpauze. Nog één herinneringaan de oude glorie staat binnen: de boogvormigespanten van de art-nouveaubioscoop Coliseum.A) Wolwevers C) Metselaars D) Duivelsteen4CGent / noord4DGent / zuidMetselaarsrecyclageDuivelsteenrecyclageBekendheidSex-appealBouwjaar 1913Breedte 10,63 mBekendheidSex-appealBouwjaar 1245Breedte 31,10 mHet Metselaarshuis ziet er hoogbejaard uit, maaris nog geen 100 jaar. Het stadsbestuur liet het bouwenom de vele toeristen te plezieren die naar deWereldtentoonstelling van 1913 kwamen. Gent moest erzo romantisch en historisch mogelijk uitzien, dus als ereen middeleeuws gebouw te weinig stond, dan maaktenze er gewoon één bij. Het toppunt is dat bouwvakkers in1976 hetzelfde gildehuis (het échte) ontdekten. Nu zijner dus twee, maar geen Japanner die het ziet.A) Wolwevers B) Urbis D) DuivelsteenAlleen maar omdat de nochtans zeer brave ridderGheeraert Vilain zwart haar en een donker vel had,werd hij ‘De Duivel’ genoemd. De burcht die hijbouwde, noemden de middeleeuwse Gentenaarsbijgevolg ‘het Duivelsteen’. Het werd in de loopder eeuwen al voor vanalles gebruikt: als klooster,gekkenhuis, brandweerkazerne, gevangenis, wapenopslagplaatsen weeshuis. Nu is het een archief.A) Wolwevers B) Urbis C) Metselaars


5AGent / noord5BGent / noordDraakdetailManneke PisdetailBekendheidSex-appealBouwjaar 1377Breedte 1,50 mBekendheidSex-appealBouwjaar 1634Breedte 0,32 mWie rijk wil worden, moet goed kunnen klimmen. Hetgoud van de Gentse draak is namelijk écht, maar hetbeest rust op het 91 meter hoge Belfort. De draakbeschermt de stad tegen vijandige indringers enmachtsgeile politici. Sinds de Gentse flikken dàt weten,noemen ze zichzelf ‘de draken’... Je kan hen ophun citybikes door de stad zien scheuren, en in septemberkomen ze allemaal samen op ‘Flikkendag’.B) Manneke Pis C) Lolly D) MammelokkerBrussel is niet de enige stad met een Manneke Pis.Gent heeft er zelfs twéé. Een wijnhandelaar installeerdeer eentje aan zijn gevel op de Kraanlei, alsattractie voor zijn commerce. De Kraanlei is trouwensgenoemd naar de kraan die hier van de 14de tot de18de eeuw elke dag volle vaten wijn van de botenaan wal hees. De tweelingbroer van dit Manneke Pisstaat in de Wilderoosstraat, in de buurt van de Sint-Michielskerk.A) Draak C) Lolly D) Mammelokker5CGent / noord5DGent / noordLollydetailMammelokkerdetailBekendheidSex-appealBouwjaar 1482Breedte 0,16 mBekendheidSex-appealBouwjaar 1743Breedte 2,10 mStel je voor: eindelijk zijn de miljoenen kostende restauratiewerkenaan de gevel van het Gentse stadhuisafgelopen. Het laatgotische gebouw staat weer spicen span te fonkelen, massa’s toeristen komen kijken,en de Gentenaars zijn fier. Maar... dan ontdekt iemandin een stoffig geschiedenisboek dat de regenpijp ‘historischcorrecter’ zou zijn indien geverfd in fel wit enblauw. Het hilarische resultaat is deze megalolly inwit-blauwe lakverf. Uniek in de wereld!A) Draak B) Manneke Pis D) MammelokkerEen oude grijsaard die aan de borsten van een jongmeisje zuigt. ¿Qué? Gene paniek: er is een verklaringvoor dit bizarre tafereel. De grijsaard is namelijkCimon, die tot de hongerdood was veroordeeld. Elkedag kwam zijn dochter hem in de gevangenis stiekemzogen, en hielp hem zo overleven. Cimon ging de geschiedenisin als de Mammelokker of de borstenlikker -‘mammen’ is (oud) Vlaams voor ‘borsten’, ‘lokken’is likken.A) Draak B) Manneke Pis C) Lolly


6AGent / zuid6BGent / noordBoekentorenhoogbouwSint-JacobshoogbouwBekendheidSex-appealBouwjaar 1935Breedte 19,38 mBekendheidSex-appealBouwjaar 1170Breedte 33,60 m64 meter hoog, 60 kilometer rekken en drie miljoenboeken: een paradijs voor huismijt en ijverige studenten.Het was de beroemde Belgische architectHenry Van de Velde die deze mooie universiteitsbibliotheekbouwde op het hoogste punt van Gent: deBlandijnberg. Hij hield blijkbaar van biljart want op dehoogste verdieping van de Boekentoren staat een biljarttafel.Niemand weet hoe die daar is binnengeraakt(het trapgat is te smal), noch wie er komt spelen.B) Sint-Jacobs C) Sint-Michiels D) VooruitWaarom maken ze die kerken toch altijd zo hoog?Dat moet de ballonvaarder gedacht hebben die in1996 tegen de spits van Sint-Jacobs vloog en daareen paar uur is blijven plakken. Hij wou de GentseFeesten eens van dichtbij bekijken. Het is op hetplein van Sint-Jacobs dat de Gentse zanger WalterDe Buck eind jaren ‘60 met zijn langharige vriendende Feesten uit de grond stampte. Nu komen er meerdan een miljoen mensen op af.A) Boekentoren C) Sint-Michiels D) Vooruit6CGent / noord6DGent / zuidSint-MichielshoogbouwVooruithoogbouwBekendheidSex-appealBouwjaar 1440Breedte 31,30 mBekendheidSex-appealBouwjaar 1911Breedte 34,03 mDeze kerktoren moest de hoogste van de Nederlandenworden. Helaas viel de bouw bruusk stil toen deBeeldenstorm uitbrak, en in 24 uur tijd kerken, kloostersen kapellen werden vernield. De Sint-Michielsbleef staan, maar voor een toren was na de stormgeen geld meer. Zelfs een speciale wijntaks waarvande opbrengst naar de kerk ging, kon niet meer baten.De toren raakte nooit af. Wat er met het wijngeld gebeurde?Geen mens die het weet.A) Boekentoren B) Sint-Jacobs D) VooruitDuizenden Gentse arbeiders werkten zich in de 19deen begin 20ste eeuw kapot voor een hongerloon, terwijlde fabrieksbazen rijk werden. Geen wonder dat desocialistische arbeidersbeweging hier populair werd.Hun hoofdkwartier was de Vooruit: daar kwamen zeeten, feesten, debatteren, naar films kijken. Na dieglorietijd wilden sommigen de Vooruit slopen. Het zijnstudenten die het gebouw hebben gered. Nu is heteen café, kunstencentrum, concertzaal en fuifplek.A) Boekentoren B) Sint-Jacobs C) Sint-Michiels


7AGent / zuid7BGent / zuidLimitsbeeldRomainbeeldBekendheidSex-appealBouwjaar 2003Breedte 6,07 mBekendheidSex-appealBouwjaar 1997Breedte 0,50 mGentse skaters komen samen aan ‘de Zuid’, op detrappen van de bib. Logisch dus dat de skatewinkelsdaar niet ver vandaan liggen. Zo is er Limits datstreetwear verkoopt, en klanten lokt met een kolossalegraffiti op zijn gevel. Voor de liefhebbers: ga ookkijken in de Korianderstraat (aan de overkant, naastcafé Marimain) want daar staan er nog. En voor wiein groep door het stadscentrum wil skaten, is er in dezomermaanden op zaterdagavond een rollerparade.B) Romain C) Lam Gods D) Pink Flamingo’sVroeger mochten we nog met alles spotten, zelfsmet de politie. Zo speelde de Gentse komiek RomainDeconinck een niet al te snuggere commissaris in‘de Kolderbrigade’, een tv-serie over een zwalpendpolitiekorps. Omdat Gentenaars graag lachen, en omdatRomain een groot volksacteur was, kreeg hij eenstandbeeld op de trappen van de Minardschouwburgwaar hij vaak optrad. Zatte studenten gaan ’s nachtssoms op zijn schouders zitten...A) Limits C) Lam Gods D) Pink Flamingo’s7CGent / zuid7DGent / noordLam GodsbeeldPink Flamingo’sbeeldBekendheidSex-appealBouwjaar 1432Breedte 4,40 mBekendheidSex-appealBouwjaar 1999Breedte 12 mNiet alleen is het Lam Gods één van de eerste olieverfschilderijenter wereld, het is ook de lekkerstestadsmythe van Gent. In 1934 werd het paneel ‘deRechtvaardige Rechters’ gestolen. De dief stierf toenhij de schuilplaats wou verklappen. Sindsdien zijner vaak zoektochten. Hopelijk wordt het paneel nooitgevonden want dan is de lol eraf. Het hele schilderijmet een kopie van ‘de Rechtvaardige Rechters’ kanje bekijken in de Sint-Baafskathedraal.A) Limits B) Romain D) Pink Flamingo’sMariabeelden, oude platenhoezen, plastic bloemen:café Pink Flamingo’s staat vol kitsch. Muzikanten,kunstenaars en andere nachtbrakers vinden hier huntweede thuis. De anderen luisteren op zaterdag naarRadio Pink Flamingo’s op de Gentse studentenradiowww.urgent.fm De ontwerper van het Pink-logo is debekende Gentse orgelspeler Matto Le D., die ook hetuithangbord van winkels Zsa Zsa Rouge en Petit ZsaZsa om de hoek bedacht.A) Limits B) Romain C) Lam Gods


8AGent / zuid8BGent / noordBlaadjeskunstWC-rolkunstBekendheidSex-appealBouwjaar 1998Breedte 2,61 mBekendheidSex-appealBouwjaar 2004Breedte 5,25 mBaf! Wreed accident. De tien metalen blaadjes vande Amerikaanse kunstenares Jessica Diamond warennog maar pas tussen de stenen van de Kouter gemetseld,of er reed al een camion vol bloemen en plantentegen. Of het een ongeluk was, of eerder kwaad opzet,is nooit duidelijk geworden. Feit is dat de bloemenmarchantsdie hier elke dag tussen 7 en 13 uur markthouden, niet allemaal even kunstminnend zijn... Ofkunnen ze niet parkeren?B) WC-rol C) Poëzie D) SpinnenwebTegen een kunstwerk plassen zonder daarvoor eenboete te krijgen? In Gent is dat niet meer dan normaal.Doe het zelf: ga het Design-museum in de JanBreydelstraat binnen, vraag naar ‘de WC-rol’, en dedame aan de ingang zal je de weg wijzen naar hetkunstwerk in de vorm van een rol toiletpapier. Detail:het kunstwerk is gesponsord door een fabrikant vanwc-papier... Daarna kan je het museum bezoeken,waar design van vroeger en nu tentoongesteld is.A) Blaadjes C) Poëzie D) Spinnenweb8CGent / noord8DGent / noordPoëziekunstSpinnenwebkunstBekendheidSex-appealBouwjaar 2000Breedte 25,79 mBekendheidSex-appealBouwjaar 2000Breedte 6,67 mIn de zomer zijn de Gras- en Korenlei de places tobe voor al wat jong en vrolijk is. Dan komen we hierheel de nacht langs het water liggen met onze gitaaren een goedkope fles wijn uit de nachtwinkel. Depoëtische woorden van Paul van Ostaijen passendaar perfect bij. En zeggen dat hier vroeger hard werdgewerkt, want in de 11de eeuw was dit een haven.De namen van de gebouwen verwijzen er nog naar:Coorenmetershuys, Tolhuisje, Stapelhuis.A) Blaadjes B) WC-rol D) Spinnenweb‘t Gravensteen lijkt een decor uit Lord of the Rings.Het is ook zo fake als wat, want restaurateurs herbouwdenhet volgens hun eigen smaak, en op een kanteeltjemeer of minder keken ze niet. Middeleeuwersdie teletijdmachinegewijs de 21ste eeuw bezoeken,zullen hun eigen burcht dus niet herkennen. Hetspinnenweb-kunstwerk werd tijdens een S.M.A.K.-tentoonstelling op ‘t Gravensteen gemonteerd, endoet nu dienst als origineelste tramhalte van België.A) Blaadjes B) WC-rol C) Poëzie


DIT KWARTET IS EENGEZELSCHAPSSPEL ÉNEEN FOTOZOEKTOCHTDOOR GENTFOTOZOEKTOCHTGoesting in een alternatieve stadswandeling?Dit kwartet zorgt ervoor dat je niet verlorenloopt. Bij de kaartjes horen vier routes. Je haaltze gratis bij de Dienst Toerisme.Editie 2008-2009Toerisme GentBelfort (Raadskelder)Botermarkt 17A, 9000 GentT. +32 9 266 56 60www.visitgent.beWonen in Gent“Al wat jong en plezant is, komt in Gent samen, endat maakt het hier massa's cool”, zegt Marieke uitBrugge, die in Gent woont. "Ook veel volk uit de restvan de wereld blijft hier plakken, wat maakt dat Genteen internationale stad is."Alles over wonen in Gent:www.gent.beV.u.: Lieven Decaluwe, schepen van Cultuur, Toerisme en FeestenWerken in GentStuderen in GentGent is de ideale werkplaats voor al wie met cultuurbezig is”, zeggen Boris en Sarah die samen met hunvrienden de Gentse band The Hong Kong Dong vormen.“Wij slaan hier zoveel energie op dat we somsmoeten gaan joggen om ons af te reageren.”Alles over werken in Gent:www.vdab.bewww.gent.be“Ik ben door het laatste jaar van het secundair geraaktdankzij een groot papier met ‘Gent’ boven mijnbureau. Zelfs al vind ik Antwerpen en Brussel ookcoole steden, Gent is toch de max voor elke student”,zegt Eva die in Gent film studeerde, hier op de fotomet Kasper (muzikant en student sociaal-cultureelwerk).Alles over studeren in Gent:www.studentingent.bestudentenambtenaar@gent.bewww.destapgent.be

More magazines by this user
Similar magazines