Toeristische gids - Visit Gent

visitgent.be
  • No tags were found...

Toeristische gids - Visit Gent

Toeristische gids


Haal het maximum uit je city trip!Gent All in


Check in bij 5 locaties vande City of Three TowersFoursquare City Badge Lijsten ontgrendel als eerstede Gentse city badge.


IndexDE EERSTE KEER GENT P. 31000 JAAR TEGEN DE STROOM IN P. 4Essentieel Gent P. 5ZEKER DOEN P. 6GENT: TE VEEL VOOR 1 DAG P. 7TOP SECRET P. 8CITYCARD GENT P. 9Gent op zijn lekkerst P. 45ONTBIJT OF BRUNCH P. 45ROCK’N’ROLL-CUISINE P. 45Uit in Gent P. 46DE NACHT IS JONG P. 46FESTIVALS, FEESTENEN EVENEMENTEN P. 48legendeVERWIJZING NAAR PLANETEN & DRINKENTE BEZOEKEN MET CITYCARDGRATIS WIFIFAVORIET VAN DE GENTENAARSTHEMAPLAN VERKRIJGBAAR IN HETINFOKANTOORZIE BIJLAGE MET PRAKTISCHE INFOVERWIJZING NAARVOETGANGERSBEWEGWIJZERING (ZIE P. 53)Buurten P. 10TORENS-SITE P. 11GRASLEI-SITE P. 15GRAVENSTEEN-SITE P. 19VRIJDAGMARKT-SITE P. 23PORTUS GANDA-SITE P. 25KOUTER-SITE P. 30ZUID-SITE P. 33SINT-PIETERSPLEIN-SITE P. 35CITADELPARK-SITE P. 38BIJLOKE-SITE P. 41Stadsplan P.28 - 29Shoppen P. 43LEKKERNIJEN P. 44MARKTEN P. 44GENTSE MODE P. 44DESIGN & RETRO, KUNST & ANTIEK P. 44Vergeet de gids niet P. 49Kinderen toegelaten P. 50Even de stad uit P. 51BLAARMEERSEN P. 52BOURGOYEN - OSSEMEERSEN P. 52Goed om te weten P. 53WEGWIJS IN GENT P. 53OPENBAAR VERVOER P. 53HULPMIDDELTJES VOOREEN STADSEXPLORATIE P. 54Nuttige adressen P. 55BELFORT


De eerstekeer GentDe kans is groot dat hij je meeneemt naar één van detientallen terrasjes in de binnenstad. Je laat proeven vaneen streekbier of een typische culinaire specialiteit, terwijlhij vol vuur vertelt over de Gentse Feesten, de Zesdaagse ofandere niet te missen evenementen.Ik probeer me te verplaatsen in iemand die voor de eerstekeer de kolossale muren van het Gravensteen voorzich ziet opdoemen. Stel me voor hoe het moet zijn omvoor het eerst de drie torens of de unieke gevelrij van deGraslei te zien. Overweldigend. Impressionant. Ontroerendmisschien zelfs.Ik benijd de mensen die Gent nog nooit eerder bezocht hebben.Zij kunnen nog ontdekken, proeven, ervaren wat wijGentenaars misschien al te zeer ‘gewoon’ zijn gaan vinden.En voor je het weet, beland je op de vernissage van een prestigieuzetentoonstelling, sta je op de rode loper tijdens hetFilmfestival of dans je op de beats van 2 Many DJ’s.Als je terugkeert naar het hotel geniet je van het uniekelichtplan van de stad en besef je: de eerste keer Gent zal jevoor altijd bijblijven.Lieven Decaluwe,Schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten.Hoewel. Een Gentenaar is trots op zijn stad. Vraag hem naarde mooiste plekjes van de stad en hij is niet meer te stoppen.Klassiekers als de Sint-Baafskathedraal met ‘De Aanbiddingvan het Lam Gods’ als mysterieuze blikvanger. Het Belfortmet de draak als trotse bewaker van de stad. Het begijnhof,het Patershol of de zondagse bloemenmarkt op de Kouter.P. 3


P. 41000 jaartegen destroom inGent verliest haar doorgang naar de zee en de bevolkinghalveert. Pas twee eeuwen later volgt een economische heropleving.Onder Hollands bewind krijgt de stad een eigenuniversiteit en wordt het weer een zeehaven dankzij hetkanaal Gent-Terneuzen.Eens koppig, altijd koppig. De ware aard van een stadkun je niet verloochenen.De strop waarmee Keizer Karel de opstandige inwoners in1540 ultiem vernederde, draagt de Gentenaar nu bij elkeDie koppigheid, zeg maar halsstarrigheid, loopt als een rodedraad doorheen de geschiedenis van de stad.Van het jaar 1000 tot omstreeks 1550 is Gent één van debelangrijkste steden van Europa. Gent is groter dan Londenen moet alleen Parijs ‘boven’ zich dulden. De 60.000 inwonersdie de stad in de 14e eeuw telt, staan heel erg op hunrechten: graven en vorsten mogen aan den lijve ondervindendat de trotse en rebelse Gentenaar zijn verworven privilegesen vrijheden niet zonder slag of stoot weer afgeeft.Aan het eind van de 16e eeuw begint het bergaf te gaan.Ook dan blijft Gent tegen de stroom invaren: bij de onafhankelijkheidsstrijdvan België blijven vele inwoners trouw aanhet Nederlandse Huis van Oranje.De stad groeit uit tot eerste grote industriepool op het vasteland.Geen toeval dat de socialistische beweging en de eerstesyndicale verenigingen hier ontstaan.In 1913 toont Gent zich van zijn beste zijde tijdens dewereldtentoonstelling. Omdat de stad tijdens de wereldoorlogennauwelijks met bombardementen af te rekenen kreeg,bleef 1000 jaar historisch erfgoed grotendeels behouden.Iets wat je tot op vandaag met eigen ogen kunt vaststellen.


Vrie wijs,Gent broeit“HET LAM GODS IS ZONDERMEER ‘S WERELDS MEESTBELAAGDE EN MEESTBEGEERDE KUNSTWERK. INPARIJS DUIS FRINGILLA ZOU HET DE MONA LISALUCTUS MOEITELOOS VIVERRA VERDRINGEN.”Noah Charney, kunsthistoricusEssentieel GentWat is de essentie van een stad?De mensen die er wonen. Zij zorgen ervoordat het prachtige patrimonium geen statischdecor, maar een levendig broeinest vanideeën en culturen is.Zeker doen p. 6Gent: te veel voor 1 dag p. 7Top secret p. 8CityCard Gent p. 9Vanaf september 2012 wordt ‘De Aanbidding van hetLam Gods’ grondig gerestaureerd. De werken verlopenin drie fases over vijf jaar. De restauratie kun je livevolgen in het Museum voor Schone Kunsten. In dekathedraal blijft steeds twee derden van het originelewerk te zien. Een permanente tentoonstelling in hetCaermersklooster tot slot geeft extra duiding over derestauratie.DE AANBIDDING VAN HET LAM GODS P. 5


P. 6ZekerdoenAFVINKLIJSTJEWat je tijdens je verblijf inGent zeker gedaan moethebben.Dit en nog véél meer.LAM GODS BEWONDEREN‘De Aanbidding van Het LamGods’ is het belangrijkste, maarlang niet het enige meesterwerkin de machtige Sint-Baafskathedraal.P. 12FACEBOOK UPDATENBovenop de Sint-Michielsbrugneem je niet de origineelste, wèlde meest typische en wellichtmooiste foto van je verblijf. Ietsom te delen! P. 16PATERSHOL VERKENNENAuthentieke middeleeuwse wijk.Dertig jaar geleden in verval,vandaag het culinaire middelpuntvan de stad. P. 20KUNST OMARMENDoor de eeuwen heen in hetMSK, eigenzinnig eigentijds inhet S.M.A.K. Twee musea opnauwelijks enkele meters vanelkaar. P. 39GRAVENSTEENBESTORMENEen imposante middeleeuwseburcht in het hart van de stad.Bovenop de donjon geniet je vaneen fabelachtig uitzicht. P. 20STAM BEZOEKENHet verhaal van Gent in éénvloeiende tijdslijn: het StadsmuseumSTAM is de idealeintroductie tot de stad. P. 42CONCERT MEEPIKKENIn de Handelsbeurs, de Charlatanof Kunstencentrum Vooruit.Het fraaie art-decocafé is eenontmoetingsplaats voor al wie bijde tijd is. P. 34EEN KOOPJE DOENBrocante, antiek en vintagesnuisterijen. (Bio)voeding enkledij. En altijd gezellige drukteop de vele markten en marktjesin de stad. P. 44HET LICHT ZIENEen lichtplan met drieMichelin-sterren: wie nietminstens één nacht in de stadverblijft, heeft Gent niet echtbezocht. P. 46TERUGKOMENTientallen festivals, feesten enevenementen zorgen ervoor datelk bezoek aan Gent altijd weereen beetje anders is. Ontdek delijst op P. 48


Gent:te veel voor1 dag14:00 Tijd voor een brokjecultuur! Het Design museumGent, het Huis van Alijn, hetSTAM of het S.M.A.K.? Gentmaakt het je niet makkelijk omte kiezen. P. 915:30 Inschepen! Vanophet water krijg je een anderekijk op de stad – in een taalnaar keuze. A votre droite vousvoyez… P. 1609:00 Nog één keer dichttegen je partner aankruipen?Of toch gezwind het warme beduit? Onder de douche maak jeal plannen voor een heerlijkdagje Gent.Snel-snel de hoogtepuntenvan de stad bekijken? Zonde.Gent moet je niet consumeren,wel savoureren. En daarheb je méér dan 1 dag voornodig.16:30 De lokroep van deterrasjes wordt te groot. Eendrankje. De zon op je gezicht.De tijd gaat snel als je alleenmaar moet genieten.18:00 Even bijkomen op dehotelkamer. De nieuwe aankoopstaat je beeldig (vindt ookje geliefde). De basis voor eenromantisch diner is gelegd.10:00 Geen betere plekom de dag (met bubbels!) teontbijthuisjes in de binnenstad.Nog meer plannen borrelen inje op. P. 4511:00 Waar te beginnen? Inhet hart van de stad, bijvoorbeeld.‘De Aanbidding vanhet Lam Gods’ is een tijdloosmeesterwerk dat je écht in hetécht moet zien! P. 1219:30 Zorgeloos vertrek jerichting restaurant, blij datje beslist hebt meer dan éénnachtje te blijven. Gent heeftimmers zoveel te bieden…P. 4520:00 Je heft het glas op eenonvergetelijke dag. Gent is échthet best bewaarde geheim vanEuropa!12:00 Je kuiert door debinnenstad en laat je verleidendoor originele boetiekjes. Datleuke ensemble zorgt voor eenonverwachte extra. Iets voorvanavond? P. 4313:00 Een gezonde snack ineen soepcorner, een veggiebar,een wok-a-gogo of… op eenandere originele eetplek. P. 4522:00 Uit dat jazzcafé klinktlivemuziek. Nog ééntje om hetaf te leren? P. 4723:30 Een béétje tipsymag. Op de terugweg naar hethotel geniet je van de prachtigverlichte gebouwen in de binnenstad.En van elkaar. P. 46P. 7


P. 8TopsecretDe stad zit vol verborgenpareltjes, die we eigenlijkliever voor onszelf houden.Maar dat kunnen we nietmaken, natuurlijk.BEGIJNHOVENPrachtig bewaard geblevenminidorpjes waar het rumoervan de stad geen vat op heeft.Werelderfgoed.P. 21, 26 & 34PRINSENHOF &LIEVEKAAIDe wieg van Keizer Karel zul je erniet meer vinden. Wel een mooie,sfeervolle wijk aan de rand vande stad. P. 20SINT-PIETERSABDIJWIJNGAARDVerborgen achter een imposantehouten poort, maar vrijtoegankelijk voor iedereen …die dit verborgen plekje weet tevinden P. 37CAMPO SANTOGentse beroemdheden enbourgeoisie vonden eeuwigerust op deze 19 meter hogegrafheuvel. P. 27UNESCOZowel het 14e-eeuwse Belfort,de 15e-eeuwse Lakenhalle alsde twee ommuurde begijnhovenvan de stad prijken op de prestigieuzelijst van het Unesco-Werelderfgoed. Daarnaast riepdezelfde organisatie Gent uittot Creative City of Music, eenerkenning die alles te makenheeft met het groot aantal bekendefestivals, de verschillendemuziekscholen en de meer dan600 pop- en rockgroepen die inde stad actief zijn.ACHTERSIKKELVlakbij het drukke Sint-Baafspleinligt een oase van rust: deAchtersikkel uit 1481. Een pleintjemet een soundtrack! P. 13


Musea die je niet mag missen!STAMDe ideale kennismaking met de stad. P. 42MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN (MSK)De evolutie van de beeldende kunst tot aan WOII. P. 39STEDELIJK MUSEUM VOOR ACTUELE KUNST (S.M.A.K.)Verrassend, eigenzinnig, altijd midden in het hier en nu. P. 39TIP!CITYCARD GENTDESIGN MUSEUM GENTFunctionele vormgeving door de eeuwen heen. P. 17MUSEUM VOOR INDUSTRIËLE ARCHEOLOGIEEN TEXTIEL (MIAT)Een wonderlijke reis langs de evolutie van de technologie. P. 24HET HUIS VAN ALIJNInspirerend museum over het leven van de gewone man. P. 21MUSEUM DR. GUISLAINDe geschiedenis van de psychiatrie, aangevuld met ‘andere’kunst. P. 22SINT-PIETERSABDIJToonaangevende tentoonstellingen in een prachtigmiddeleeuws kader. P. 36DE WERELD VAN KINA: HET HUISSpeciaal voor kinderen én ouders met een open blik. P. 50DE WERELD VAN KINA: DE TUINSpeciaal voor kinderen én ouders met stalen zenuwen. P. 50Begin je bezoek aan de stadmet de aankoop van deCityCard Gent. Voor 25 of30 euro krijg je 48, respectievelijk72 uur toegang totalle musea, monumenten éntopattracties van de stad.Bovendien maak je gratisgebruik van bus of tram, engeniet je van een boottochtje!De CityCard is véél voor deprijs van één!De CityCard is te koop in hetinfokantoor van Toerisme Gent,in de deel nemende musea, in delijnwinkels en wellicht ook in jehotel!P. 9


P. 10“HET PRINSENHOF, DE WIJK WAARKEIZER KAREL IN 1500 GEBORENWERD, IS IDEAAL OM EVEN DE DRUKKE‘KUIP’ VAN GENT TE ONTVLUCHTEN.HEERLIJK VERDWALEN IS HET OOK INDE MACHARIUSWIJK AAN DE PORTUSGANDA, MET CENTRAAL DE RUÏNESVAN DE SINT-BAAFSABDIJ EN DE‘GROENE KERK’.”De MorgenBuurtenTwee kwartieren, uren plezier.Gent is een compacte stad. Alle bezienswaardighedenliggen op wandelafstand van elkaar. De tweetoeristische kwartieren lopen naadloos in elkaar over.In het Historisch Centrum bevindt zich de grootsteconcentratie historische gebouwen en monumenten,in het Kunstenkwartier liggen dan weer de belangrijkstemusea.Fysieke grenzen zijn er niet, je wandelt rustig vande ene buurt in de andere. Uiteraard vind je in allebuurten voldoende uitnodigende cafeetjes en gezelligerestaurants.Torens p. 11-14Graslei p. 15-18Gravensteen p. 19-22Vrijdagmarkt p. 23-24Portus Ganda p. 25-27Kouter p. 30-32Zuid p. 33-34Sint-Pietersplein p. 35-37Citadelpark p. 38-40Bijloke p. 41-42


Torens-siteLEIEDe middeleeuwse skyline van de stad.Hier is het allemaal begonnen. Nergens anders vind je zoveel belangrijke,belangwekkende, indrukwekkende gebouwen en monumenten zovlak bij elkaar. Het Belfort, de Sint-Baafskathedraal en de Sint-Niklaaskerkvormen samen de beroemde torenrij. Maar ook het stadhuis, deschouwburg en het Geeraard de Duivelsteen moet je gezien hebben.LEIESINT-BAAFSKATHEDRAAL P. 12DE AANBIDDING VAN HET LAM GODS P. 12BELFORT P. 12MAMMELOKKER P. 12SINT-NIKLAASKERK P. 13METSELAARSHUIS P. 13STADHUIS P. 13ACHTERSIKKEL P. 13GEERAARD DE DUIVELSTEEN P. 14KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHOUWBURG P. 14SC


TORENSP. 12SINT-BAAFS-KATHEDRAALSint-Baafsplein[ Sint-Baafskathedraal ]‘Moord met een geurtje’BELFORTSint-Baafsplein[ Belfort ]Bovenop de restanten van de romaanse kerk uit de 12e eeuw werdeen indrukwekkende gotische kathedraal opgetrokken. Binnenin hebje ogen tekort: het barokke hoogaltaar, de rococopreekstoel, een topwerkvan Rubens, praalgraven van Gentse bisschoppen zijn stuk voorstuk unieke kunstwerken. Eén steekt er bovenuit: het ‘Lam Gods’ vanHubert en Jan van Eyck uit 1432.Trots symbool van de Gentse onafhankelijkheid. Bovenop de 95meter hoge toren waakt al sinds 1380 een draak over de stad. Het‘extraordinaire luyden’ van de (beiaard)klokken kondigt nog altijdde (vele) feestelijkheden in de stad aan. De aanpalende Lakenhalleherinnert aan de nijverheid die de stad ooit rijk en welvarendmaakte.AANBIDDING VANHET LAM GODSSint-BaafspleinHemels Gent-planMAMMELOKKERBotermarkt 17Dit absolute meesterwerk van de middeleeuwse schilderkunst moétje gezien hebben. Het altaarstuk van de gebroeders van Eyck isgroots in zijn totaliteit, verbluf fend in de details. Het overleefde deBeeldenstorm, werd opge ëist door Napoleon en in beslag genomendoor nazi-Duitsland. Helaas, het in 1934 gestolen paneel van deOp de voorgevel van de oude cipierswoning prijkt de Mammelokker,die de legende van de tot de hongerdood veroordeelde Cimonuitbeeldt. Hij werd gered door zijn dochter die hem dagelijksborstvoeding gaf door hem aan haar mamme (borst) te laten lokken(zuigen).‘Rechtvaardige Rechters’ is nog altijd spoorloos. P. 5


SINT-NIKLAASKERKSTADHUISCataloniëstraat [ Sint-Niklaaskerk ] Botermarkt 1[ Stadhuis ]Opgetrokken in Doornikse blauwe steen en één van de mooistevoorbeelden van de Scheldegotiek. De vieringtoren is uniek, omdathij niet boven de ingang, maar boven de kruising van hoofd- en zijbeukenstaat. Omdat het licht daardoor rechtstreeks de dwarsbeukbinnenvalt, fungeert de toren als een natuurlijke lantaarn.METSELAARSHUISSint-Niklaasstraat 2Tegenover de Sint-Niklaaskerk, aan de overkant van de straatstaat het enige échte Metselaarshuis uit de 16e eeuw. Op de Grasleibevindt zich een exacte kopie. Die werd gebouwd voor de wereldtentoonstellingin 1913. Het origineel was namelijk achter lelijke gevelsverdwenen en vervolgens... vergeten. Tot het in 1976 bij verbouwingswerkenteruggevonden werd. Hoog op de trapgevel draaien deMoriskendansers mee met de wind.Een bloemlezing van de bouwkunst van de 15e tot de 18e eeuw. Devlammende gotiek van de gevel in de Hoogpoort contrasteert felmet de sobere renaissance van die aan de Botermarkt. In de Trouwkapelmet de prachtige brandglasramen geven Gentenaars elkaarhet jawoord. Voor niet-trouwlustigen is het stadhuis uitsluitend tebezoeken met een gids.ACHTERSIKKELBiezekapelstraat[ Achtersikkel ]Even de drukte van het Sint-Baafsplein ontvluchten en op ademkomen: je hoeft er maar één hoek voor om te slaan. Dat ze één van devijf waterputten in Gent bezaten, bewijst dat hier ooit een van de rijkstepatriciërsfamilies van de stad woonde. Terwijl je van de aanblik van hetpleintje geniet, krijg je er vaak nog een privé-concert van een leerlingvan het Gentse muziekconservatorium bovenop.TORENSP. 13


TORENSP. 14GEERAARDDE DUIVELSTEENGeraard de Duivelstraat 1[ Geeraard de Duivelsteen ]Donker en dreigend, robuust en sinister. Toch heeft de duivel hiernooit gewoond. Hoewel: ooit was het een gevangenis, later eenklooster, een weeshuis, een krankzinnigengesticht en zelfs eenbrandweerkazerne. Nu biedt het indrukwekkende gebouw onderdakaan het rijksarchief.KONINKLIJKENEDERLANDSESCHOUWBURGSint-Baafsplein 17T +32 9 225 01 01[ NTGent ]Het Gentse stadstheater is een huis van spelers. Toneel uit noodzaak,klassiek of eigentijds, altijd door goesting gedreven, in eengebouw vol traditie. Op het fraaie terras van de foyer geniet je netals Apollo en zijn muzen van het prachtige Sint-Baafsplein.Met de stadshal heeft Gent er een architecturaal hoogstandje bij.Opvallend zijn vooral de dakstructuur en het gebruik van glas,hout en beton. Er is plaats voor concerten, dansvoorstellingenen markten.Onder de hal bevindt zich het Belfort Stadscafé, een bruisendehorecaplek. In het stadsparkje kun je uitrusten, lezen of rondkuieren.STADSHAL


LGraslei-siteHet verleden in de Leie weerspiegeld.Hier losten schepen hun waar bij de gildehuizen aan beide oevers vande Leie. Het Cooremetershuys, het Gildehuis van de Vrije Schippers,het Spijker… imposante getuigen van de economische bloeiperiodevan de stad.LEIEPANORAMA SINT-MICHIELSBRUG P. 16GRAS- EN KORENLEI P. 16BOOTJES P. 16SINT-MICHIELSKERK P. 16DESIGN MUSEUM GENT P. 17APPELBRUGPARKJE P. 17PAND P. 17GROOT VLEESHUIS P. 17GALGENHUISJE P. 18KORENMARKT P. 18POËTISCHE PICKNICKNestel je met je broodje en je drankje op de kaaimuur. Verbroeder met jebuurman, een echte Gentenaar. En vraag hem wat de woorden boven hetwater aan de overkant betekenen.KETELVAARTLEIE


GRASLEIP. 16PANORAMASINT-MICHIELSBRUGBovenop de Sint-Michielsbrug komt schoonheid je uit de vierwindrichtingen tegemoet. Vanop deze plek werden ongetwijfeld almiljoenen foto’s genomen. Maar die ene die jij neemt, is toch nogaltijd uniek. Dit is de enige plek waar je de drie torens perfect op éénlijn kunt zien.[ Sint-Michielsbrug ]BOOTJESVijf rederijen tonen je Gent vanop het water. Voor de klassiekerondvaart stap je gewoon aan boord. Voor themarondvaarten contacteerje een van de rederijen vooraf. De kapitein vertelt het verhaalvan de stad in verschillende talen. Iets te vieren? Kies voor eenontspannen glaasje op de champagneboot of voor de spetterendeambiance van de partyboot. De kinderboottocht zorgt dan weer vooreen onvergetelijk verjaardagsfeestje.GRAS- EN KORENLEI[ Gras- en Korenlei ]Contactgegevens vind je bij ‘nuttige adressen’ op P. 55SINT-MICHIELSKERKSint-Michielsplein[ Sint-Michielskerk ]Vraag 10 Gentenaars naar het mooiste plekje van hun stad en negenervan zullen de Graslei noemen. Deze middeleeuwse haven met z’nunieke rij historische gebouwen is vandaag de ontmoetingsplaats bijuitstek. Dit is het kloppende hart van de Gentse binnenstad.134 meter richting hemel. Het had de hoogste toren van Vlaanderenmoeten worden, maar de geschiedenis heeft er anders over beslist:het ‘monument van de zegepraal’ is op een schamele 24 meter blijvensteken. De oude meesters, ‘Christus aan het kruis’ van Antoon VanDyck voorop, zijn dan weer wèl topwerken.


DESIGN MUSEUM GENTJan Breydelstraat 5PAND[ Design museum ] Onderbergen 1[ Pand ]T +32 9 264 82 62Design is van alle tijden. Dat bewijzen de prachtige salons metmeubelen uit de 18e en 19e eeuw in het herenhuis aan de straatkant.De moderne vleugel biedt plaats aan meubelen en voorwerpen uitde eerste helft van de 20e eeuw en, uiteraard, heel veel hedendaagsdesign. Hou de thematentoonstellingen in de gaten!Dit voormalig dominicanenklooster uit de 13e eeuw is nu eigendomvan de Gentse universiteit. Naast een cultureel centrum en drie wetenschappelijkemusea kun je er – op afspraak – ook een prachtigecollectie glasraamfragmenten bewonderen. Tip: lunchen of dinerenAPPELBRUGPARKJEJan BreydelstraatGROOT VLEESHUISGroentenmarkt 7[ Vleeshuis ]Nestel je op het bankje langs de Leie en geniet van het wonderlijkeuitzicht. De naam heeft het parkje al langer, het Appelbrugje inglasvezel is gloednieuw. Het leidt je naar de volledig gerenoveerdeVismijn, met onder meer het al even gloednieuwe infokantoor vanToerisme Gent.Hier veranderde tijdens de middeleeuwen het vlees van eigenaar.Voor vis moest je eerst op de Groentenmarkt (toen nog de Vismarkt),later in de vismijn even verderop zijn. Nu hangt in hetmooie gebinte van het Vleeshuis de typische Gentse Gandaham tedrogen. Een smaaksensatie, net als de andere Oost-Vlaamse specialiteitendie je hier kunt kopen.GRASLEIP. 17


GRASLEIP. 18GALGENHUISJEGroentenmarktWat nu het kleinste café van Gent is, was vroeger het pensenhuis,waar de minder begoeden zich ingewanden konden aanschaffen. Diemochten om hygiënische redenen niet in het Vleeshuis zelf wordenverhandeld. De naam van het café verwijst echter naar de functievan de achtergevel. Daar wachtten veroordeelden op de uitvoeringvan hun straf.KORENMARKTTwintig jaar geleden zaten Gentenaars hier nog tussen de geparkeerdeauto’s, nu is dit het hart van het grootste autoluwe winkelwandelgebiedvan Europa. De gevel van het voormalige postgebouwuit 1909 is overvloedig versierd met beelden en wapenschilden. Letook op de fraaie torenklok.GRASLEI


GravensteensiteOp de kantelen van de geschiedenis.Je hebt een onzichtbare grens overschreden: oorspronkelijk was ditgebied eigendom van de graaf en dus niet van de stad. In het prachtigePatershol ‘proef’ je de middeleeuwen nog het best: het oude stratenplanis authentiek, twee kloosters zijn mooi bewaard gebleven en de velestemmige restaurantjes bieden een niet te evenaren culinaire (en culturele)variatie.LIEVEGRAVENSTEEN P. 20PATERSHOL P. 20PRINSENHOF & LIEVEKAAI P. 20HET HUIS VAN ALIJN P. 21OUDE VISMIJN P. 21CAERMERSKLOOSTER P. 21OUD BEGIJNHOF SINT-ELISABETH P. 21RABOT P. 22MUSEUM DR. GUISLAIN P. 22LEIE


GRAVENSTEENP. 20GRAVENSTEENSint-Veerleplein[ Gravensteen ]PATERSHOL[ Patershol ]Koude zalen en nog koudere kerkers. Eindeloze torentrappen.Vergeetputten en een museum van marteltuigen. Neen, echt gezelligkun je het Gravensteen niet noemen. Indrukwekkend, daarentegen…Boven op de donjon aanschouw je de stad zoals de Graven vanVlaanderen hem ooit aan hun voeten hebben zien liggen. Een niet temissen ervaring.Het middeleeuwse hart van de stad. Met een beetje verbeeldingzie je hier een ridder, een jonkvrouwe of een verdwaalde monnikde hoek omslaan. De geuren die je tegemoet komen, zijn dan weerrestaurant naast het andere.PRINSENHOF &LIEVEKAAI[ Prinsenhof ]LICHT IS LEVENOverdag of ’s nachts, het licht van de lantaarns op het Sint-Veerlepleinkan elk moment langzaam gaan knipperen. Als dat gebeurt,weet je: ergens in Gent werd zonet een kind geboren. Het inspirerendewerk ‘Ai Nati Oggi’ van kunstenaar Alberto Garutti maaktedeel uit van het eerste Lichtfestival en werd permanent door de stadaangekocht.Hier zag Keizer Karel op 24 februari 1500 het levenslicht. Van hetindrukwekkende paleis met 300 kamers, een lusthof, vijvers en zelfseen leeuwenverblijf blijft vandaag weinig meer dan een maquetteover middenin een sfeervolle, levendige wijk. Onder de treurwilgenlangs de Lieve is het heerlijk verpozen.


HET HUIS VAN ALIJNKraanlei 65CAERMERSKLOOSTER[ Huis van Alijn ] Vrouwebroersstraat 6[ Caermersklooster ]Even de stad én de tijd ontvluchten: in het Huis van Alijn ontdek jehoe de gewone man vroeger leefde. Van het begin van de 20e eeuwwandel je langzaam voorbij de wereldoorlogen tot in de jaren ’70.Elke kamer vertelt zijn eigen typische verhaal. Nagenieten doe je inde mooie binnentuin, in een al even typisch volkscafé.Dit klooster van de geschoeide karmelieten dateert van 1329. Hetwerd eind vorige eeuw grondig gerestaureerd en opengesteld alstentoonstellingsruimte. Tijdens de werken werd onder een laagbehang een indrukwekkende muurschildering teruggevonden. Er isook een schitterende trapzaal te bewonderen.OUDE VISMIJNSint-Veerleplein 5[ Vismijn ]OUD BEGIJNHOFSINT-ELISABETHBegijnhofdries[ Oud Begijnhof ]Op het Sint-Veerleplein tegenover het Gravensteen vind je de monumentaletoegangspoort (1689) tot de Oude Vismijn. Neptunus houdter de Schelde (man) en de Leie (vrouw) in het oog. In het vollediggerenoveerde complex heeft onder meer het infokantoor van ToerismeGent onderdak gevonden. Voor alle mogelijke info: één adres!Eén van de drie authentieke begijnhoven. Hoewel het niet meerommuurd is en dus gewoon deel uitmaakt van de stad, blijft desfeer er uniek. Drie verschillende kerken, een rooms-katholieke, eenorthodoxe en een protestantse, maken dit meer dan ooit een oordvan verdraagzaamheid.GRAVENSTEENP. 21


GRAVENSTEENP. 22TIP!HET BESTE VAN VEELWERELDENRABOTOpgeëistenlaan 1[ Rabot ]In 1488 maakte Maximiliaan Van Oostenrijk hier gebruik van eenzwakke plek in de stadsverdediging om Gent in te nemen. Toen zijnleger na 40 dagen beleg onverrichter zake terugkeerde, versterktehet stadsbestuur het middengebouw met twee torens. Door het openenvan de sluis kon men een gebied van 15 km² onder water zetten!Turkse pizza ofMarokkaanse pita, tajine ofcouscous... Wie Gent op zijnkleurrijkst wil leren kennen,wandelt van Oudburg naarde Sleepstraat en laat zichverleiden door de heerlijkemix van culturen. Tussen devele restaurantjes hebbenzich leuke boetiekjes enoriginele winkeltjes volsnuisterijen genesteld.MUSEUMDR. GUISLAINJozef Guislainstraat 43De permanente collectie geeft een confronterend overzicht van degeschiedenis van de psychiatrie. Zo mogelijk nog opvallender is deinternationale collectie outsiderskunst of art brut. Ook de tijdelijketentoonstellingen zijn altijd weer origineel en uitdagend. Het museumis gehuisvest in het oudste krankzinnigengesticht van België uit 1857en makkelijk bereikbaar met tram 1.OUDBURG


VrijdagmarktsiteLEIEDe wijze, wijzende man.Jacob van Artevelde slaagde erin de boycot van de Engelse wolinvoerongedaan te maken. De Gentse lakennijverheid kan herademen envan Artevelde wordt een held. En een antiheld, want in 1345 wordt hijtijdens een volksopstand vermoord. Sinds 1863 wijst hij, centraal op deVrijdagmarkt, voor eeuwig richting Engeland, dat hem groot én doodmaakte.LEIEVRIJDAGMARKT P. 24GROOT KANON P. 24MIAT P. 24BIJ SINT-JACOBS P. 24BAUDELOPARK [ Baudelopark ]Een drukke doorgangsweg moest plaats maken voor groen. Nu is het al-je van een picknick in het zonnetje geniet.GRAFFITISTRAATJEHet Werregarenstraatje verandert voortdurend van uiterlijk.Logisch, want straatkunstenaars mogen hier ongebreideld hun gang gaan.Een kleine omweg meer dan waard.SCHELDE


VRIJDAGMARKTP. 24VRIJDAGMARKT[ Vrijdagmarkt ]ShoppingplanEeuwenlang het middelpunt van het openbare politieke en socialeleven: hier werden vorsten plechtig ontvangen, feesten gevierd envetes beslecht. Nu kun je er vooral terecht voor de wekelijkse markt,soms voor een kermis, altijd voor een drankje en een hapje op éénvan de vele terrasjes.MIATMinnemeers 9[ MIAT ]Rode WandelingTot na de Tweede Wereldoorlog was Gent een belangrijk industrieeltextielcentrum. Deze oude katoenspinnerij werd omgevormdtot het prachtige Museum voor Industriële Archeologie en Textiel.Een wandeling langs de ingrijpende technologische veranderingenvan de voorbije 250 jaar eindigt op de hoogste verdieping, waar jevan een prachtig uitzicht over de stad geniet.GROOT KANONGrootkanonplein[ Groot Kanon ]BIJ SINT-JACOBSShoppingplanDit indrukwekkende smeedijzeren gevaarte van zowat 12.500 kgwordt in de volksmond ‘Dulle Griet’ (kwade vrouw) genoemd. Veelmeer dan een grote mond had het kanon niet, want het heeft nooitgeschoten. Het ‘ossenrood’ is de originele kleur, maar bloed heefthet dus niet vergoten.Elke vrijdag-, zaterdag- én zondagochtend neemt de rommelmarkt(of ietwat eufemistisch: prondelmarkt) het plein Bij Sint-Jacobs in.Dit is ook het epicentrum van de wereldberoemde Gentse Feesten,het jaarlijkse volksfestijn dat midden juli de stad op zijn kop zet.Voor echte nachtraven is de aanpalende Vlasmarkt een begrip.


IES U DPortus GandasiteWaar twee rivieren samenvloeien.Ooit bestond Gent uit een archipel van maar liefst 72 eilanden. Riviertjeswerden voortdurend overbrugd, gekanaliseerd en verplaatst.Overstromingen waren schering en inslag. Open riolen waren oorzaakvan vele epidemieën en werden eind 19e eeuw zoveel mogelijk gedempt.Vandaag is een omgekeerde beweging bezig: waterlopen worden opengelegden vormen weer de bruisende aderen van de levende stad.LEIEPORTUS GANDA P. 26GROOT BEGIJNHOF SINT-ELISABETH P. 26SINT-BAAFSABDIJ P. 26ZWEMBAD VAN EYCK P. 27CAMPO SANTO P. 27SCHELDEFEESTEN ALS DE BEESTENHeel wat bekende bands hebben hun repetitiekot boven één van de hippebars op de Oude Beestenmarkt. Recht naar huis gaan ze nooit. Vlakbij ligtnamelijk ook de Vlasmarkt, met zijn al even notoire danscafés.SCHELDE


PORTUS GANDAP. 26PORTUS GANDAVeermanplein, Nieuwbrugkaai,Voorhoutkaai[ Portus Ganda ]Gloednieuwe jachthaven voor passanten aan de samenvloeiing vanLeie en Schelde, op de plaats waar Gent (Ganda) ooit ontstond.Bruggen en parkjes, gezellige terrasjes en een uniek art-decozwembadzorgen voor één van de mooiste (nieuwe) hoekjes van Gent.GROOT BEGIJNHOFSINT-ELISABETHEngelbert van Arenbergstraat9040 Sint-Amandsberg[ Groot Begijnhof ]Dit uitzonderlijk grote begijnhof in Sint-Amandsberg (net buiten destad) werd ter vervanging van het Sint-Elisabethbegijnhof gebouwdtussen 1873 en 1874. In minder dan twee jaar werden tachtigvan Sint-Antonius van Padua en een kerk opgetrokken. Begijntjeszijn er allang niet meer, maar de verstilde rust is en blijft er uniek.SINT-BAAFSABDIJVoorhoutkaai,[Sint-Baafsabdij ]SpanjaardstraatIn de 7e eeuw stichtte Amandus hier de Sint-Baafsabdij, in eenpoging de inwoners van Ganda te bekeren. Keizer Karel liet de abdijin 1540 afbreken om er een dwangburcht op te trekken: het Spanjaardenkasteel.Het enorme vierkante fort met bastions werd in de19e eeuw gesloopt. Vandaag is de ruïne het centrum van een nieuwe,groene wijk met een zeer actieve buurtwerking.


P. 27ZWEMBAD VAN EYCKVeermanplein 1T +32 9 235 27 40[ Zwembad Van Eyck ]Na de restauratie is het oudste overdekte zwembad van Belgiëmooier dan ooit. De prachtige art-deco-inrichting maakt van jelichaamsbeweging een bijna artistieke ervaring. In de lounge-bistro‘Au Bain’ op de eerste verdieping geniet je van de bedrijvigheid inhet zwembad óf in de jachthaven.CAMPO SANTOVisitatiestraat 139040 Sint-AmandsbergEven buiten het centrum vonden tientallen beroemde schilders,beeldhouwers en schrijvers hun laatste rustplaats. Ze liggen er zijaan zij met de traditionele Gentse bourgeoisie, die zich dure praalgravenen familiekelders op de 19 meter hoge grafheuvel kondenpermitteren.PORTUS GANDASINT-BAAFSABDIJP. 27


HANDELSDOKD O C K S U DLEIESCHELDLEIESCHELDESTRAM 4TRAM 4LEIELEIEstadsplanHISTORISCH CENTRUMVERBINDINGSKANAAL& KUNSTENKWARTIERwww.visitgent.beLIEVETRAM 4!2341SITES1 TORENS2 GRASLEI3 GRAVENSTEEN4 VRIJDAGMARKT5 PORTUS GANDA6 KOUTER7 ZUID8 SINT-PIETERSPLEIN9 CITADELPARK10 BIJLOKE5COUPURE


SCHELDEL‘ESCAUTDESCHELDETRAM 4SCHELDESCHELDEZUIDSCHELDESCHELDEKETELVAARTLEIELEIETRAM 110968!7TRAMLIJN NR. 1TRAMLIJN NR.4TRAMLIJN NR. 21 & 22 ONDERBROKENCOUPURETRAM 4TRAM 1EIE


Kouter-siteOpen op zondag.In de middeleeuwen werden hier troepenschouwingen, steekspelen,paardenmarkten en boogschietingen georganiseerd. In de 19e eeuwmoest het volk plaatsmaken voor de welstellende burgerij, die het pleinuitkoos voor haar traditionele zondagswandeling. Die laatste traditiebestaat nog altijd, al is nu iederéén welkom.KOUTER P. 31VLAAMSE OPERA P. 31HANDELSBEURS P. 31MUSEUM ARNOLD VANDER HAEGHEN P. 32HOTEL D’HANE-STEENHUYSE P. 32AULA VAN DE UNIVERSITEIT GENT P. 32JUSTITIEPALEIS P. 32LEIEKETELVAARTWINKELWANDELWALHALLAbelangrijke winkelketens. Kijk af en toe eens omhoog, want boven de uitnodigendeetalages ontdek je een aantal onverwacht authentieke gevels.Ook in de aanpalende straten krijgen kooplustigen waar voor hun geld.ShoppingplanDE


VLAAMSE OPERASchouwburgstraat 3T +32 9 268 10 11[ Opera ]KOUTER[ Kouter ]ShoppingplanOp de zondagse bloemenmarkt loop je de echte Gentenaar tegen hetlijf. Bij aankomst geniet je van een heerlijke espresso, afsluiten doeje met een verse oester en een glas witte wijn aan de Blauwe Kiosk.En dan moet de dag eigenlijk nog beginnen.HANDELSBEURSKouter 29[ Handelsbeurs concertzaal ]T +32 9 265 91 65De luxueuze opera en de moderne concertzaal Ha’, in een openmindedstad als Gent zijn het gewoon goede buren. De prachtige,wekkendekroonluchter, de Handelsbeurs met zijn unieke, in hoogteverstelbare podium.MARKTENWANDELINGnfoZondag, rustdag? Niet voor de marktkramers. In het zog van de Belleman(de stadsomroeper of towncrier) wandel je van bloemen- naarboeken-, van beesten- naar brocantemarkt. De sappige verhalen krijg jeer gratis bovenop.KOUTERP. 31


KOUTERP. 32MUSEUM ARNOLDVANDER HAEGHEN(HOTEL CLEMMEN)Veldstraat 82Topstukken van dit 18e-eeuwse museum zijn het unieke ChineseSalon en de reconstructie van de werkkamer van de Gentse Nobelprijswinnaarvoor Literatuur, Maurice Maeterlinck. Ontdek de stadop een andere manier met de Maeterlinckwandeling, verkrijgbaar inhet infokantoor van Toerisme Gent.[Museum Vander Haeghen ]MaeterlinckwandelingAULA VAN DEUNIVERSITEIT GENTVoldersstraat 9[Aula ]Acht Korinthische zuilen bekroond met een driehoekig fronton.In 2000 inspireerden ze kunstenaar Jan Fabre tot een installatiedie CNN haalde, maar hier op veel kritiek stootte: hij bekleedde dekolommen met verse ham. De ham blééf helaas niet vers en moestvroeger dan gepland verwijderd worden.HOTEL D’HANE-STEENHUYSEVeldstraat 55[ Hotel d’Hane-Steenhuyse ]JUSTITIEPALEISKoophandelsplein[Justitiepaleis ]Middenin de Veldstraat sta je stil bij een voorgevel in typisch Gentserococo. In 1815 verbleef de Franse koning Lodewijk XVIII in ditgebouw. De luxueuze interieurs en salons waren tot voor kort alleenop speciale gelegenheden toegankelijk, maar kunnen nu samen metHotel Clemmen elke vrijdag en zaterdag bewonderd worden. Om14u30 start een rondleiding in Nederlands, Frans en Engels.Meer dan 160 jaar lang wordt hier al rechtgesproken. De bouw vaneen modern justitiepaleis aan de rand van de stad maakte een eindaan het voortdurende plaatsgebrek in dit neoclassisistische gebouw.Vandaag zetelen alleen het Hof van Assisen en het Hof van Beroeper nog.


Zuid-siteZakencentrum met kloppend hart.maar elke Gentenaar spreekt over de Zuid. Trams en bussen brengeninwoners van de stad naar de administratieve centra van de stad en deprovincie of naar de Centrale Bibliotheek. In het shoppingcenter aan deoverkant vinden 40 winkels en een supermarkt onderdak.ZUIDKONING ALBERTPARK P. 34KLEIN BEGIJNHOF O.L.V. TER HOYEN P. 34GLAZEN STRAATJE P. 34KUNSTENCENTRUM VOORUIT P. 34TRAM 4BROUWERIJ GRUUTGrote Huidevettershoek 10Eeuwenlang was Gent het centrum van de bierbrouwerijen.Die verloren gegane traditie wordt vandaag nieuw leven ingeblazen doorstadsbrouwerij Gruut. Of je nu van blond, bruin of wit houdt, het kruidigebier valt altijd in de smaak. Een groepsbezoek eindigt – uiteraard –met een proeverij. Schol!SCHELDE


ZUIDP. 34KONINGALBERTPARK[ Zuidpark ]GLAZEN STRAATJEPieter VanderdoncktdoorgangStandbeelden en fonteinen tussen het groen. In de jaren dertig vande vorige eeuw werd het drukke Zuidstation vervangen door eenlanggerekt park in neobarokke stijl. Wie met de auto naar Gentkomt, rijdt rechtstreeks van de snelweg de ondergrondse parking in.Vraag naar de Pieter Vanderdoncktdoorgang en de meeste Gentenaarszullen je verbaasd aankijken. Het Glazen Straatje kennen zedan weer allemaal. Het is beschermd erfgoed, zodat je altijd eenexcuus hebt om er een kijkje te gaan nemen. Dat de meisjes achterhet raam je vriendelijk toelachen, is aangenaam meegenomen.KLEIN BEGIJNHOFO.L.V. TER HOYENLange Violettestraat 235In 1235 werd het Klein Begijnhof gesticht. Vandaag is het een van debest bewaarde en meest sfeervolle begijnhoven van vòòr de FranseRevolutie. Het laatste begijntje dat hier woonde, overleed in 2005.Nu worden de huisjes in erfpacht gegeven, de grotere gebouwenbieden ateliers aan kunstenaars.[ Klein Begijnhof ]KUNSTENCENTRUMVOORUITSint-Pietersnieuwstraat 23T +32 9 267 28 28Al tientallen jaren een begrip in Gent voor al wie van dans, theater,beschermde gebouw telt niet minder dan 366 verschillende ruimtes,waarvan de concertzaal, de balzaal en het prachtige art-decocafé debelangrijkste zijn.[Vooruit Kunstencentrum ]


Sint-Pietersplein-siteOord van kennis en verleiding.Het kloppende hart van de studentenbuurt. De Boekentoren is hetsymbool van de kennis die in de universiteitsstad te rapen valt. De Overpoortstraatstaat dan weer voor de verleiding waaraan elke studentwordt blootgesteld: wie aan de lokroep van de tientallen studentencaféswil weerstaan, moet sterk in zijn schoenen staan.LEIESCHELDESINT-PIETERSPLEIN P. 36O.L.V. SINT-PIETERSKERK P. 36SINT-PIETERSABDIJ P. 36ALISON, HET GEHEIM VAN DE GEVALLEN ENGELEN P. 36BINNENTUIN SINT-PIETERSABDIJ/WIJNGAARD P. 37BOEKENTOREN P. 37“KNUFFELBOOM” VAN DUYSEPLEIN P. 37FLUISTERENDE BOEKENCultuur is overal in Gent, zelfs in ondergrondse parkeergarages.rendestemmen.Dit ‘Monument voor de Student’ maakt deel uit van een internationaalkunstproject.SCHELDE


SINT-PIETERSP. 36SINT-PIETERSPLEIN[ Sint-Pietersplein ]SINT-PIETERSABDIJSint-Pietersplein 9[ Sint-Pietersabdij ]Het Sint-Pietersplein is het evenementenplein van de stad.Elk jaar strijkt hier de Halfvastenfoor neer. Tijdens het gravenvan de parking ònder het plein werd een groot aantal belangrijkearcheologische vondsten gedaan. Je kunt ze bekijken in deSint-Pietersabdij.De reftervleugel van de Sint-Pietersabdij is authentiek middeleeuws.De prachtige tuin met wijngaard en ruïne vormt een groene oase inde stad. De prestigieuze tentoonstellingen in de Sint-Pieters abdijhebben internationale uitstraling.O.L.V.SINT-PIETERSKERKSint-Pietersplein[ O.L.V.-Sint-Pieterskerk ]ALISON, HET GEHEIMVAN DE GEVALLENENGELENDeze imposante kerk werd in 1629 gebouwd op de fundamentenvan de vroegere romaanse abdijkerk. Bouwheer Pieter Huyssensinspireerde zijn ontwerp op de grote Italiaanse renaissancekerken.De ruimte binnenin is indrukwekkend, de kunstschatten uniek. Niette missen.Rafaël wordt dood teruggevonden in de Sint-Pietersabdij.Een ongeluk? Of moord? In zeventien episodes neemt de digitalemonnik Alison je mee op een spannende en mysterieuze tocht doorde eeuwenoude gangen van de abdij.


BOEKENTORENRozier 9[ Boekentoren ]BINNENTUINSINT-PIETERSABDIJ/ WIJNGAARDSint-Pietersplein 9[ Sint-Pietersabdij ]Fietsroutes ‘stedelijk religieuserfgoed’ en ‘groen in de stad’Je hoeft Gent niet te verlaten om je in Zuid-Frankrijk te wanen.Blandinio’ op. Deze unieke witte wijn gaat integraal naar de Wijnmetersgilde,die ze schenkt op haar ceremoniële plechtigheden eneen deel van de partij aan de Stad Gent cadeau doet.De vierde toren van Gent is een modernistisch meesterwerk vande Belgische architect Henry Van de Velde. Het 64 meter hogebetonnen gebouw uit 1933 telt 24 verdiepingen. Om dit uitzonderlijkemonument én de drie miljoen boeken die het huisvest beterte beschermen, investeren universiteit en overheid samen in eenduurzame renovatie, die in 2017 voltooid moet zijn.“KNUFFELBOOM”VAN DUYSEPLEINVan DuysepleinFacebookvriend worden van een boom? Het kan. Kus of knuffel deplataan op het Prudens Van Duyseplein en plaats je foto op het webvia www.facebook.com/gentfan. Duizenden (rugzak)toeristen dedenhet je voor. Of hoe een anonieme boom een internethype wordt.SINT-PIETERSP. 37


CitadelparksiteTRAM 1Kunst in het groen.Om de twee belangrijkste kunsttempels van de stad te bezoeken moet jealleen de straat oversteken. Handig! Het Museum voor Schone Kunstengeeft een mooi overzicht van de beeldende kunst tot en met WO II, hetS.M.A.K. toont wat de hedendaagse kunstenaar zoal te bieden heeft. Inhet vlakbij gelegen congrescentrum ontmoet de zakenwereld elkaar, hetKuipke is legendarisch voor zijn zesdaagse wielerspektakel.MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN P. 39S.M.A.K. P. 39CITADELPARK P. 39PLANTENTUIN P. 40’T KUIPKE P. 40LICHT AAN HET EIND VAN/IN DE TUNNELWat vroeger een sombere doorgang onder het station was, is vandaag eenartistieke belevenis: de tientallen slenterende, van het leven en de stadgenietende mensen op de 106 meter lange fotocollage van de Zwitsersekunstenaar Beat Streuli heten elke reiziger welkom.Tussen de foto’s lichten felgekleurde panelen op, telkens er een trein hetstation in rijdt.


S.M.A.K.Citadelpark[ S.M.A.K. ]MUSEUM VOORSCHONE KUNSTENCitadelparkDe kracht en de charme van het MSK is de verscheidenheid van decollectie. Van Rogier van der Weyden en Jeroen Bosch over Rubensen van Dyck tot James Ensor, van Rysselberghe, Permeke en Magritte.Een auditorium, een bibliotheek en een café annex restaurantmaken het tot een eigentijds multifunctioneel complex waar je,omringd door schoonheid, heerlijke uren kunt doorbrengen. In 2011werd het uitgeroepen tot het meest kindvriendelijke museum vanVlaanderen.[ Museum v. Schone Kunsten ]Het Stedelijke Museum voor Actuele Kunst is even eigenzinnig alsGent zelf. De vaste collectie met nationale en internationale topwerkenwordt voortdurend geconfronteerd met originele, vaak gedurfdetentoonstellingen. De vinger aan de pols, soms in de wonde.CITADELPARKNa de val van Napoleon werd hier een enorme Citadel gebouwd.Dat militaire bouwwerk verloor gaandeweg zijn functie en moestuiteindelijk plaats ruimen voor een park. Voor de wereldtentoonstellingin 1913 werden enorme tentoonstellingshallen opgetrokken,waarvan de Floraliënhal het belangrijkste restant is. Binnenkortkrijgt het 15 ha grote en beschermde landschapspark nog maar eenseen uitgebreide facelift, zodat het meer dan ooit de groene long vande stad wordt.CITADELPARKP. 39


CITADELPARKP. 40PLANTENTUINK.L. Ledeganckstraat 35[ Botanische tuin ]Gentse universiteit. Studenten plantkunde bestuderen de gigantischeverscheidenheid aan bloemen en planten, als bezoeker kun jeer gewoon van genieten.’T KUIPKECitadelparkLegendarische wielrenners schreven hier hun naam bij op depalmares van de Zesdaagse. Een ongeëvenaarde sfeer en heel veelspektakel op de steile piste maken er elk jaar in november opnieuween volksfeest van.TIP!MIDDENBERMTUINDe Gentenaar windt zichniet op als het verkeer opde Charles de Kerchovelaaneens wat minder vlotgaat. Hij geniet van deunieke middenbermtuin metJapanse kerselaars. Toen dieonlangs dreigden te verdwijnen,stak ludiek buurtprotestdaar (voorlopig?) een stokjevoor.CHARLES DE KERCHOVELAAN


Bijloke-siteLEIECOUPUREToegangspoort tot de stad.Voor iedereen die van dichtbij (of veraf) met cultuur te maken heeft,is de Bijloke het epicentrum. Vermaarde kunsthuizen hebben er hunonderkomen gevonden, studenten ontmoeten elkaar in de brede gangenvan de gloednieuwe kunstencampus. Creativiteit en inspiratie pluk jehier gewoon uit de lucht.STAM P. 42MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE P. 42COUPURE P. 42LEIEGENT JAZZAl tien jaar lang slaagt Gent Jazz erin oude jazzlegendes en heel veelnieuw talent naar onze stad te lokken. Een schitterende locatie, heel veelsfeer en een laaiend enthousiast publiek zijn daar niet vreemd aan. Geenpurisme in de programmatie, wel een brede kijk op mooie muziek: dat


BIJLOKEP. 42© PHILE DEPREZMUZIEKCENTRUMDE BIJLOKEJozef Kluyskensstraat 2T +32 9 269 92 92[ Concertzaal de Bijloke ]STAMGodshuizenlaan 2[STAM ]De middeleeuwse ziekenzaal met zijn unieke sporenkap werd omgetoverdtot een hedendaagse concertzaal met een onevenaarbareakoestiek. Hier een concert bijwonen is een genot voor oor en oog.Culinair verwend worden kan ook, in de Bijloke Bistro met zicht opde zaal.Het pas geopende Stadsmuseum is de nieuwe toegangspoort tot destad. Een 14e-eeuwse abdij, een 17e-eeuws klooster met bijhorendebouwvertellen samen het verhaal van Gent. Na 8 maanden mochthet STAM zijn 100.000e tevreden bezoeker verwelkomen. Word jijde 200.000e?COUPUREIn de 18e en 19e eeuw was de Coupure een drukbevaren handelswegdie Gent met Brugge verbond. Toen de eerste herenhuizen langsde oever verschenen werden arbeiders verbannen (en tot het beginvan de 20e eeuw letterlijk verjaagd). Nu bieden de oevers plaats aan


Shoppen“EEN STAD MOET NIET VOLLEDIGPROBEREN TE ZIJN, MAAR WELVOL SNOEPMOMENTEN ZITTEN,LIEFST VAN HET HOOGSTE NIVEAU,WAAR WIJ – DE NIEUWE NOMADEN– VAN KUNNEN PROEVEN.”Jan HoetEen dagje shoppen, het staat hoog op hetprioriteitenlijstje van elke citytripper. Naastgrote ketens zorgen boetiekjes en originelesnuistershops voor een ruim en verrassendaanbod. In het weekend kom je ongetwijfeldop één van de vele markten terecht, waar jevoedsel en kleren, maar ook bloemen, huisdieren,antiek en curiosa, kunst en boekenvindt. Je hebt dan ook geen enkel excuus omzonder souvenir naar huis terug te keren.Lekkernijen p. 44Markten p. 44Gentse mode p. 44Design & retro,kunst & antiek p. 44ShoppingplanSERPENTSTRAATP. 43


SHOPPENP. 44LEKKERNIJENJe neus volgen in Gent? Snuffel en sneukel langs de authentiekesnoepwinkeltjes die je overal aantreft. Vul je puntzak met poepkes,muilkes, cuberdons, pralines of één van de vele andere zoete lekkernijen.De calorieën loop je er wel af in het grootste winkelwandelgebiedvan Europa.GENTSE MODEHandgemaakte jurken, handtassen uit recyclagemateriaal, originelejuwelen of tweedehands vintagespulletjes: overal in de stad vind jekleine, authentieke winkeltjes met kleding of accessoires die vooraltijd met je bezoek aan Gent verbonden zullen blijven.MARKTENEen oude vinylplaat. Een trendy jasje. Tunesische olijfolie of eenkilo tulpenbollen. Ergens heeft iemand het wel in de aanbieding, opéén van de vele markten in de stad. Laat je leiden door de speciaaluitgestippelde marktenwandeling op het shoppingplan, verkrijgbaarin het infokantoor van Toerisme Gent.DESIGN & RETRO, KUNST & ANTIEKIs er nog plaats op de kast? Niet meer na je bezoek aan Gent! Destad is een schatkamer vol prettige prullaria en onweerstaanbaardesign. Wie iéts van een verzamelaar in zich heeft, staat extra vroegop en start zijn zoektocht op de brocantemarkt Bij Sint-Jacobs, elkevrijdag-, zaterdag- én zondagochtend! Volg je neus òf het handigeshoppingplan, verkrijgbaar in het infokantoor van Toerisme Gent.


Gent op zijn lekkerstKook-, keuken- en andere culinairetelevisieprogramma’s zijn razend populair, maar watons betreft gaat er niets boven zèlf lekker (uit) eten.In Gent ben je daarvoor aan het goede adres. Beternog: aan véle goede adressen.Café- en restoplanEen broodbistro of een soepsuperette. Eenkreeftenhemel of een pastaparadijs. Je kunt het zogek (of zo lekker) niet bedenken of je vindt het hier.Jonge topchefs die een zaak overnemen of gedrevenamateurs die een gedurfd nieuw concept lanceren,samen zetten ze Gent op het menu.Van RoomeR, het typisch Gentse aperitief metvlierbloesem, over Tierenteyn, de prikkelendemosterd op een boterham met uuflakke (hoofdvlees)tot de zalig zoete neuzekes of cuberdons: jesmaakpapillen krijgen in Gent heel wat nieuwesensaties te verwerken.Inlandse specialiteiten of exotische keuken, eensnelle hap of uitgebreide verwennerij, vis of vlees.Of... géén vlees, want Gent werd onlangs uitgeroepentot veggiehoofdstad van Europa. Vraag hetveggieplan in het infokantoor van Toerisme Gent!VeggieplanEn vergeet zeker niet de wereldberoemde Gentsewaterzooi te proeven, ooit de naam trouwens van eenbekend Vlaams kookprogramma…ONTBIJT OF BRUNCHEen stevig ontbijt voordat je de stad intrekt? Of wat langer blijvenliggen en genieten van een uitgebreide brunch? Knapperigebroodjes, versgeperst sinaasappelsap of, waarom niet, een heerlijkglaasje champagne... Tientallen eethuisjes zetten de deuren al van ‘smorgens vroeg wagenwijd open, zodat je de dag start met een lekkergevulde maag en een brede glimlach op het gezicht.ROCK-’N-ROLLCUISINEMaak plaats, Jamie Oliver. Drie culinaire vrijbuiters kozen Gentals uitvalsbasis voor hun respectieve restaurants. Deze ‘FlemishFoodies’ kennen de regels voldoende om ze vrolijk aan hun laars telappen. Het resultaat is een speelse, energieke keuken vol smakelijkeverrassingen.De adressen van Volta, De Vitrine en J.E.F. vind je, samen met an-infokantoor van Toerisme Gent. Café- en restoplanP. 45


P. 46Uit in GentDE NACHT IS JONGDe drie Michelin-sterren die Gent voor haar verlichtingkreeg, bewijzen het: als je niet minstenséén nacht in de stad verblijft, heb je Gent niet echtbezocht. Want is de stad overdag al erg mooi, dankomt ze ’s avonds een tweede keer tot leven.De prachtige belichting van de gebouwen en monumentenin de binnenstad zorgen voor een feeëriekplaatje. En nog één. En nog één. Dankzij het wandelplan‘Gent Verlicht’ ontdek je ze allemaal.Lichtwandeling“YOU’RE IN THE FUNKIESTPLACE IN THE WORLDRIGHT NOW!“Prince tot zijn publiek in GentLichtfestivalHet eerste Lichtfestival, in januari 2011, overtrof alleverwachtingen. Internationale lichtkunstenaars zettentientallen gebouwen en monumenten extra in deschijnwerpers. Het Belfort leek in vuur en vlam testaan, terwijl het oude Postgebouw door een kleurenbombardementgetroffen werd. Duizenden Gentenaarstrotseerden de vrieskou en trokken dit unieke spektakelals een warme deken over zich heen. Het succes was zogroot dat het Lichtfestival een traditie wordt. Iets omnaar uit te kijken.BELFORT TIJDENS HET LICHTFESTIVAL


Ghent by nightMaar niet alleen de verlichting is lichtjes fantastisch. Ook het socialeén culturele nachtleven bruist als nooit tevoren.Nog ééntje (om het af te leren)De laatste keer dat wij ze geteld hebben, noteerden we 320 cafés inhet centrum van Gent. Elk van hen heeft een eigen sfeer, een eigenpubliek, een eigen bier op de tap.De bloemetjes buitenzettenEen hele dag gestapt en nog energie over om... te gaan stappen?Geen probleem. Net als Bologna, Glasgow en Sevilla mag Gent zichCreative City of Music noemen. Groepjes bestormen gammelepodia in bruine kroegen, dj’s doen hun ding in trendy clubs.Het Britse Face Magazine vindt de Culture Club zelfs de hipste plekter wereld. En wie zijn wij om hen tegen te spreken?Alle cultuuradressen en de agenda? Check www.visitgent.beof raadpleeg de datatafel in het infokantoor van Toerisme Gentin de Oude Vismijn.PlankenkoortsGeen angst voor het podium, maar integendeel: een prettig soortopwinding, je voelt het overal in de stad. Van de singer-songwritersin de Handelsbeurs tot de musicalsterren in de Capitole, de rocksterrenin de Vooruit en de diva’s in de Opera, één ding hebben zeTientallen theatergezelschappen spelen klassiekers en eigencreaties in even zovele zalen en zaaltjes. Van het NTGent overde Minardschouwburg tot Campo, Arca, Tinnenpot, De Centraleen De Kopergietery.Filmacteurs doen het dan weer op het witte doek, in de Kinepolis,de Studio Skoop en Cinema Sphinx. Eén keer per jaar zakken degrote sterren ook écht af naar Gent, voor het Filmfestival Gent.ComedyGent is het Vlaamse epicentrum van de stand-upcomedy. Nieuwegrappen worden hier voor het eerst op een publiek losgelaten, metuitbundig gelach of deerniswekkende stilte tot gevolg. Hier maak jevandaag al kennis met de grote namen van morgen.UIT IN GENTP. 47


P. 48FESTIVALS, FEESTENEN EVENEMENTENDit is een lijst van terugkerende evenementen. Om tezien wat je dit weekend zeker niet mag missen, raadpleegje www.visitgent.be of de datatafel in het infokantoor vande Dienst Toerisme in de Oude Vismijn.De Gentse FeestenIn de tweede helft van juli krijgt Gent een ander gezicht:dan barst de stad tien dagen lang uit zijn voegen. Honderdenoptredens, straat- en ander theater, kermis enkinderanimatie, een openingsstoet en een slotconcert totin de vroege uurtjes en veel, héél veel liters schuimendvocht.Het hele jaar doorMaar ook de rest van het jaar sprankelt de stad alseen glas champagne op zondagochtend. Gent Jazz enhet Festival van Vlaanderen maken Gent tot Unescowereldmuziekstad. Filmliefhebbers én –sterren zakkenin oktober af naar het Internationaal Filmfestival. Devijfjaarlijkse Floraliën zijn een internationaal begrip datzelfs ons vorstenpaar in hun agenda aankruisen. Elkbezoek aan de stad is dus weer net dat tikkeltje anders.LICHTFESTIVAL / TWEEJAARLIJKS - JANUARIFlamboyant kunstparcours dat een nieuw licht werptop de stadGENT JAZZ FESTIVAL / JULIHet beste dat jazz te bieden heeftDE GENTSE FEESTEN / WEEK VAN 21 JULITien dagen leute en levenslust voor jong en oudFESTIVAL VAN VLAANDEREN /SEPTEMBER - OKTOBERDe kracht van klassieke muziekFILMFESTIVAL GENT / OKTOBERFilmfeest met focus op muziekGENTSE ZESDAAGSE / NOVEMBERWervelende wielerklassieker op de pisteGENTSE FLORALIËN / VIJFJAARLIJKS – APRIL 2015De grootste bloeiende binnentuin ter wereld


Vergeet de gids niet!Een professionele gids is een wandelende encyclopediedie alles weet over de gebouwen en monumenten,maar – veel belangrijker nog – ook een vat vol pittigeonmogelijk allemaal in deze brochure kwijt kunnen.De Gentse Gidsen zorgen voor een ideale inleiding totde stad. Van mei tot eind september kun je gewoonaansluiten bij hun wandelingen, die vertrekken aan hetinfokantoor van Toerisme Gent.De zaterdagse sneukelwandelingen van Vizit laten jekennismaken met de culinaire specialiteiten van de stad.Lekker!Spelenderwijs Gent ontdekken doe je met de zoektochtenvan Gandante.Persoonlijke wandelingen op maat zijn ook mogelijk,onder meer met de nieuwe gidsenvereniging Ghent-Authentic.Te voet krijg je een mooi zicht op de voorkant, met delende(thema)tochten. Waterliefhebbers huren een kano of... eenmini-jacht.Ben je een sportieveling die altijd en overal z’n loopschoenen meeneemt?Dan zijn de geleide looptochten van Jog-Tours zeker ietsvoor jou! Kies voor zes, acht of zelfs tien kilometer en leer de stadkennen terwijl je calorieën verbrandt!Je als prins en prinses laten rondrijden in een koets kannatuurlijk ook en zelfs – in groep – met een tram uit1971.P. 49


P. 50Kinderen toegelatenEr gezellig op uit met z’n tweetjes kandeugd doen, maar natuurlijk zijn kinderenook meer dan welkom in Gent. In hetGravensteen wanen ze zich echte ridders enjonkvrouwen, in het Huis van Alijn wordenze door een heus spookje ontvangen, inhet STAM door het draakje Fosfor en ookhet Design museum Gent, het MIAT en hetMuseum Dr. Guislain hebben een aangepastkinderparcours.Speurneuzen vanaf 12 jaar kunnen de stadop hun eentje ontdekken via een spannendezoektocht, te koop in het infokantoor vanToerisme Gent.DE WERELD VAN KINA: DE TUIN | plan pagina 19Meer dan 1000 plantensoorten, een bijenkolonie én levendevogelspinnen: kinderen en jongeren weten waar naartoe. Moedigeouders mogen mee.Berouw 55DE WERELD VAN KINA: HET HUIS | plan pagina 35Een uniek fossiel van een prehistorisch reptiel, een prachtige dioramazaalmet inheemse vogels en een maquette van het Gent van 450jaar geleden, mèt klank- en lichtspel.Sint-Pietersplein 14


Even de stad uitBen je al een tijdje hier en heb je even voldoendegebouwen en monumenten gezien?twee uitgestrekte gebieden aan de rand vande stad. Het ene focust op sportieve ontspanning,het andere op wandelend genie-Blaarmeersen p. 52Bourgoyen-Ossemeersen p. 52Gent is niet alleen een voetgangersvriendelijke stad, ookde fietser wordt er met de nodige egards behandeld.Natuurlijk is de fiets ook prima geschikt om de omgevingrond de stad te gaan verkennen. In de nuttige adressenachteraan en op de bijlage met praktische inlichtingendie bij deze brochure hoort, ontdek je waar je eenfiets (of zelfs een tandem!) kunt huren. Brochures metuitgestippelde fietstochten zijn verkrijgbaar in hetinfokantoor.LANGS DE LEIE P. 51


SPORTP. 52BLAARMEERSENBij mooi weer is het strand van sport- en recreatiedomein Blaarmeersende place to be. In de grote vijver kun je niet alleenzwemmen, maar ook duiken, surfen, kajakken en waterskiën. Vijfglijbanen en een houten looppad zijn ideaal om te ravotten, terwijlredders vanop 3 verschillende torens een oogje in het zeil houden.Tussen het vele groen liggen een atletiekpiste, een rolschaatsbaan,een skatepark en een minigolfterrein op je te wachten, net alsaangepaste terreinen voor voetbal, rugby, in- en outdoor tennis,badminton en squash.BOURGOYEN-OSSEMEERSENZelfs voor veel Gentenaars is het een verrassing, maar Gent beschiktwel degelijk over een prachtig natuurgebied. De Bourgoyen-Ossemeersenis een 230 hectare groot overstromingsgebied dat dienstdoet als belangrijke overwinteringsplaats voor honderden vogel-legdewandelpaden.Het gloednieuwe bezoekerscentrum is een voorbeeld van duurzaamheid.Het is de hele week vrij toegankelijk, net als het café. Je vindter informatie, plannetjes én je kunt er een verrekijker huren.Ook kamperen doe je hier: op de enige viersterrencamping in deomgeving van Gent.


Goed om tewetenWEGWIJS IN GENTDe weg kwijtraken in Gent, daarvoor moet je al héél erg je bestdoen. Zeker nu de voetgangersbewegwijzering er staat. Je vindtde overzichtelijke wegwijzers op niet minder dan 114 plaatsenin de stad.OPENBAAR VERVOERHet openbaar vervoer in de stad is goed georganiseerd. Van ’smorgens vroeg tot in de late uurtjes brengen bus en tram je opalle mogelijke bestemmingen in en rond Gent. Op vrijdag enzaterdag rijden er zelfs nachtbussen!Gent is verdeeld in twee kwartieren, het Historisch Centrumen het Kunstenkwartier, elk kwartier in meerdere sites. Pijlenin verschillende kleuren wijzen je de weg van de ene naar deandere site. Uiteraard zijn op elke wegwijzer ook de stationsaangeduid.Tickets zijn goedkoper in voorverkoop dan op bus of tram. Jekunt ze kopen in de Lijnwinkels, krantenwinkels, supermarkten,sommige buurtwinkels of aan de verkoopautomaten aan sommigehaltes. Het biljet ontwaarden doe je in het gele toestel op debus of de tram.De benamingen met het voetgangerssymbooltje tussen vierkantehaakjes in deze brochure vind je identiek terug op dewegwijzers.[ Wegwijzer ]Vraag het gratis netplan in de Lijnwinkels bij station Gent-Sint-Pieters, op de Korenmarkt en aan ‘Gent Zuid’. Ook in het infokantoorvan Toerisme Gent is het plan verkrijgbaar.P. 53


P. 54Op www.citytripplanner.com stel je in een handomdraai eengepersonaliseerd bezoek aan Gent samen. Beantwoord enkelekorte vragen over je persoonlijke interesses en download ofprint een stadsbezoek op maat!HULPMIDDELTJES VOOR EEN STADSEXPLORATIEEen gratis wandelplan in acht talen – Nederlands, Frans, Duits,Engels, Spaans, Italiaans, Russisch en Japans – laat je kennismakenmet de historische binnenstad en is op verzoek verkrijgbaarin het infokantoor van Toerisme Gent.Het plan kan ook gedownload worden op www.visitgent.be.onze stad in de verf: Maak een keuze tussen ‘Stedelijk religieuserfgoed’ en ‘Groen in de stad’ of ‘Ontstaan van een stad aan hetwater’ en ‘Een groene gordel rond de stad’.Elke route passeert langs bekende en minder bekende plekjesin en rond de stad. Je kunt ze kopen in het infokantoor en viaroute kosteloos als een gpx-bestand!Themaplannen laten je Gent op (weer) een andere manierontdekken. Ze zijn allemaal verkrijgbaar in het infokantoor vanToerisme Gent.Meer informatie over wat in deze gidsstaat? Of over wat er niét in staat?Bezoek www.visitgent.be.


Nuttige adressenGELEIDE BEZOEKENGentse GidsenT. +32 9 233 07 72 (info)info@gentsegidsen.bewww.gentsegidsen.beThuis in het ontvangen vanbezoekers.VizitT. +32 9 233 76 89info@vizit.be – www.vizit.beOriginele themawandelingen opmaat.GandanteT. +32 9 375 31 61info@gandante.bewww.gandante.beDe stad vanuit een onverwachtehoek.BOEKjeBEZOEKT. +32 9 267 14 66boekjebezoek@gent.bewww.boekjebezoek.beGeleide bezoeken aan musea,tentoonstellingen, monumenten enevenementen.Ghent-AuthenticT. +32 498 10 99 61info@ghent-authentic.comwww.ghent-authentic.comPersoonlijke aanpak van hetonderdompelen in authentiek Gent.Jog-Tours GentT. +32 499 53 23 65info@jog-tours.comwww.jog-tours.comCity-jogging met een gids.BOOTTOCHTENBoottocht op de GentsebinnenwaterenBoat in GentVertrek aan de Kraanlei.T. +32 478 63 36 30info@boatingent.bewww.boatingent.beDe Bootjes van Gent – RederijDewaeleVertrek aan de Korenlei.T. +32 9 228 62 63T. +32 9 229 17 16info@debootjesvangent.bewww.debootjesvangent.beGent WatertoeristVertrek aan de Graslei.T. +32 9 269 08 69 (ma. - vr., 9-17u)T. +32 473 48 10 36 (za. & zo., 9-17u)info@gent-watertoerist.bewww.gent-watertoerist.beRederij De GentenaerVertrek aan deVleeshuisbrug Groentenmarkt.T. +32 9 269 08 69 (ma. - vr., 9-17u)T. +32 473 48 10 36 (za. & zo., 9-17u)info@rederijdegentenaer.bewww.rederijdegentenaer.beViadagio vzwEcologische rondvaarten opaanvraag vanaf 6 personen.Vertrek aan de Zuivelbrug.T. +32 9 225 07 86ipman@belgacom.netwww.viadagio.beBenelux RederijLeiecruise vanuit Gent naar deomgeving.Vertrek aan de Recollettenlei 32.T. +32 9 225 15 05info@benelux-rederij.comwww.benelux-rederij.comMinerva Boat CompanyVerhuur van mini-jachten.Vertrek aan de Coupure Rechts 2a.T. +32 9 233 79 17www.minervaboten.beYachtcharter GentVerhuur van elektrische sloepenen stalen jachten.Vertrek Coupure Links 9.T. + 32 476 57 18 18info@yachtchartergent.comwww.yachtchartergent.comLeie YachtingVerhuur luxe sloepen.Vertrek: afrit autosnelweg DrongenT. +32 50 33 55 69T. +32 497 05 79 49sloepenverhuur@leie-yachting.bewww.leie-yachting.beRafting & Outdoor EventsHistorische of fotozoektochten metrafting boten.Vertrek Minnemeersparking.raft@skynet.bewww.rafting.beiboat.be – K25 bvbaLuxe-cruise met schipper door debinnenstad en haar omgeving.T. +32 473 82 60 80info@iboat.bewww.iboat.beKOETSEN EN TOCHTEN MET DEHUIFKARStandplaats: Sint-BaafspleinT. +32 475 82 16 20koetsenvangent@skynet.bewww.koetsenvangent.beFIETSVERHUURBikerSteendam 16 – T. +32 9 224 29 03Max Mobiel vzwVoskenslaan 27T. +32 9 242 80 40max-mobiel@gent.bewww.max-mobiel.bePDG BikestoreBaarledorpstraat 29 – 9031 Gent(Drongen)T. + 32 9 282 94 98pdgpal@telenet.bewww.pdgbikestore.beHet Verzet BVBANieuwstraat 41 – 9800 DeinzeT. + 32 9 380 27 20info@hetverzet.bewww.hetverzet.beVERHUUR VESPA’SLa Bella VespaBeukenlaan 65 – 9051 Sint-Denijs-WestremT. +32 485 46 49 49labellavespa@hotmail.bewww.labellavespa.beSPORT- EN RECREATIEDOMEINBLAARMEERSENZuiderlaan 5 – T. +32 9 266 81 70www.blaarmeersen.beTOPGYMNASTIEKHAL ENTOPSPORTHAL VLAANDERENZuiderlaan 14 – T. +32 9 244 72 22www.topsporthal.beP. 55


Lam Gods Gravensteen Sint-Michielsbrug ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................


Your memory is safe with us#visitgent


VISIT GENTInfokantoorSint-Veerleplein 5 - 9000 GentT +32 9 266 56 60www.visitgent.be - visit@gent.be@visitgentOpen:9.30 > 16.30 (15/10 > 14/03)9.30 > 18.30 (15/03 > 14/10)VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Lieven Decaluwe, schepen van Cultuur,Toerisme en Feesten. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.Visit Gent denkt aan haar ecologische voetafdruk.Deze stadsgids is gedrukt op FSC papier.Volg visitgent op:

More magazines by this user
Similar magazines