Views
3 years ago

Smits Schoenen - The right SIZE

Smits Schoenen - The right SIZE

maar het belang rijkste

maar het belang rijkste is dat de klanten hiermet even veel plezier winkelen als wij hierwerken.”Rijke geschiedenisHoewel Marc en Annelies pas enkele jarende trotse eigenaren van Smits Schoenen zijn,kent de winkel een rijke geschiedenis waarde halve familie bij betrokken is. Marc: “Ikben inmiddels de vierde generatie van defamilie die in de schoenen zit. Mijn overgrootvader was schoenmaker van beroep endroeg die passie over op zijn zoon, mijn opa.Hij begon Smits Schoenen in Den Bosch,dat later werd overgenomen door mijn oom.In 1964 opende mijn vader deze winkel inArnhem. De collecties van beide winkelszijn uit elkaar gegroeid nadat mijn neef deBossche winkel overnam. Inmiddels is SmitsSchoenen in Den Bosch verkocht en zijnalleen wij nog over. Ik zit sinds 1997 in dezaak en heb de winkel in 2001 overgenomen.Dat was een flinke carrièreswitch, aangezienik voor heen management consultant was.Eigenlijk zou mijn broer de winkel overnemen,maar hij is helaas overleden. Toenwas voor mij het moment te kiezen tussenhet leven dat ik altijd had geleid of de gokwagen en overstappen naar een compleetnieuwe branche. Ik heb voor het laatstegekozen en heb er nooit spijt van gehad. Hetvoelde meteen goed en dat werd eigenlijkalleen maar beter toen Annelies erbij kwam.Samen hebben we de winkel verbouwd,hebben we Smits for Kids geopend en zijnwe een webwinkel gestart.” Annelies: “Ookik kom uit een familiebedrijf, weliswaar ineen compleet andere branche. Samen metmijn broer en ouders zat ik in de directie vanBurgers’ Zoo. Organisatie en bedrijfsvoeringzijn mij met de paplepel ingegoten, maar demode was helemaal nieuw voor me. Toch zieik wel een raakvlak. Bij Burgers’ Zoo zag ikhet als mijn taak onze gasten een fijne dagte bezorgen, nu wil ik ervoor zorgen dat zemet een glimlach de zaak verlaten. Is het nietvanwege de schoenen die ze hebben gekocht,dan wel om de service die hen is verleend.”Hoewel voor een groot deel van dewinkeliers van kleins af aan duidelijk is datzij in de schoenenbranche terecht zullenkomen, was dat voor Marc en Annelies niethet geval. Beiden hebben een compleetandere achtergrond en zijn helemaal nieuw indit wereldje. Hoe kijkt zo’n ‘buitenstaander’tegen de branche aan? Marc: “Ik vind hetXX

S M I T S S C H O E N E Neen leuke branche die zich snel ontwikkelten waarin veel gebeurt. Er zijn eindeloosveel mogelijk heden en het geeft een kick omieder seizoen opnieuw een collectie samente stellen waarmee je je onderscheidt.”Annelies: “Het is fantastisch ieder seizoennieuwe ont wik ke lingen te zien. De modeen trends fasci neren mij enorm. Ik vind hetjammer dat cijfers tegenwoordig steeds vakerde doorslag geven. Daardoor dreigen vervlakkingen standaardisatie. Voor de branchevind ik dat erg jammer, maar wij kunnen ergoed mee omgaan. Het stelt ons in staat onsnog beter te onderscheiden.” Marc: “Je zietook steeds vaker dat marketing allesbepalendis voor het succes van een merk. Er wordtgestreden om wie het merk dat ‘hot’ is maggaan verkopen en er wordt veel mindergekeken naar kwaliteit. Het lijkt soms welof het niet uitmaakt hoe iets eruit ziet ofgemaakt is, als er maar een populair merk opstaat. Belangrijk is daar goed mee om te gaanen vooral onze eigen koers te blijven varen.”InspiratiesMaar om die juiste koers te varen, moet jede branche wel kennen. Je moet weten watspeelt, kennis hebben van de merken en delaatste trends bijhouden. Annelies: “Wij zijnvaak in het buitenland, niet alleen voor deinkoop maar ook om inspiratie op te doen.We gaan sowieso naar de belangrijkstebeurzen als de GDS en MICAM. Verdermoeten we voor onze luxe merken speciaalnaar de showrooms. Zij doen niet mee aanbeurzen en werken met eigen inkoopperiodes.Zo gaan we voor Dior naar Parijs en voorGucci naar Florence. In Milaan bezoeken wede showrooms van Dolce & Gabbana, Pradaen Tod’s. Sowieso lopen we in die stedenveel rond om feeling te krijgen met wat daarspeelt. We bezoeken de bijzondere winkelsom trends te spotten en kijken eigenlijkoveral waar we komen om ons heen om tezien of we niets missen. Gelukkig zien weonze keuzes meestal bevestigd. De trendsin de modesteden sluiten natuurlijk langniet altijd aan op de Nederlandse markt. Wesmelten soms helemaal bij een prachtigecreatie op hoge hak en opengewerkte neus,maar dan denken we aan het Nederlandsestraatbeeld en weten we dat we het toch maarniet moeten inkopen. Natuurlijk gaan wedaarnaast ook met regelmaat naar C.A.S.T.”Marc: “Ons segment is breed, van debetere middenklasse tot de top. We hebbenruim honderd merken, waardoor er altijdXX

Gaastra International Footwear - The right SIZE
“ Dit vak moet je hobby zijn, maar je moet toch ook ... - The right SIZE
“ We zijn trots op onze nieuwe aanwinst Ellesse” - The right SIZE
Onze merken hebben een historie, een goede basis ... - The right SIZE
“ Ondernemerslust zit in ons bloed” - The right SIZE
“Iedereen wileen van de taart hebben” puntje - The right SIZE
C I N D E R E L L A / S N E A K E R S - The right SIZE
Er zijn maar weinig internationale schoenen merken ... - The right SIZE
Damesschoenen | Kinderschoenen | Tassen En ... - Smits Schoenen
In onze optiek is het vervaardigen van dames ... - The right SIZE
Tassen en accessoires - Smits Schoenen
Kinderen Dam es Heren - Smits Schoenen
Maartje de Bruijn- Bruning van EB shoes&bags; - The right SIZE
in dit wereldje” “Het is verzuipen of vergrijzen - The right SIZE