Views
2 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

B E S C H R Y V I N G V

B E S C H R Y V I N G V A N D E N PACA.I OiDe kruin van den kop des geraamten (Pl. XLIP) van den paca is verhevenmaar daar zit een indrukzel ter plaatfe van het voorhoofd; de eigenlyke neusbeenderenzyn kort en breed, ook beflaan zy de geheele breedte van denfmoel: de boog van het jukbeen is zeer breed en daalt zeer laag neder.Elk kaakbeen heeft twee fnytanden gelyk by de rotten: de baktanden warennog niet uit hunne tandkaifen te voorfchyn gekomen in het geraamtedat ten onderwerp voor deze befchryving gediend heeft; na dezelve blootgelegd te hebben, is het my voorgekomen, dat 'er vier zaten aan elke zvdeder beide kaakbeenderen.Daar zitten dertien wervelbeenderen in den rug, en dertien ribben aan elkezyde, agt waare en vyf valfche; het eerite ftuk van het borftbeen is hetgrootfte, de laatften zyn nog niet beenagtig geworden in het geraamte waarvanwy hier fpreeken, even min als de uitfteekzels der wervelbeenderen deaanhangzels, enz.'De wervelbeenderen der lendenen zyn ten getale van zeven; indien 'er flegtsdrie valfche wervelbeenderen in het heiligbeen zitten, blyven 'er agt voorden ftaart over. °De doorn van het fchouderblad was zeer verheven en eindigde van vorenin eene lange punt: daar worden ook fleutelbeenderen gevonden.Het middelft bovenft gedeelte van het armbeen is plat op de zyden enmaakt naar voren eenen rug, die in de lengte loopt.'De beenderen van den voorarm zyn een weinig bolrond naar voren enholrond naar agteren over hunne lengte, voornamelyk het ftraalbeen. 'Het dijebeen is dik en kort; het kuitbeen zit flegts met zyne einden aan hetfcheenbeen vaft.De kniefchyven en de kleine beentjes der voorhand en van den voorvoetzyn nog niet volkomen gevormd: de einden van alle de beenderen van ditgeraamte zyn onvolmaakt; dus kon men geene andere afmeetingen voor zekeren naauwkeurig houden dan die van den kop, die in de volgende tafelalleen worden opgegeeven.Lengte van den kop van het eind des bovenften kaakbeens tot aan V ° e ' e n V dUime '*' h n 'het agterhoofd . . . ,0„De grootfte breedte van den kop . . - o' i liBreedte der kaakbeenderen ter plaatfe van de fnytanden0o* li'Afftand tulTchen de oogputten en de openingen der neusgaten *. . o' o' oXLengte van die opening . . . , ' o" o* Q *Breedte . . . , . o' o a-i-Lengte der eigenlyke neusbeenderen . . o' o' fil'Breedte ter breedfte plaats . . . o' o" ai'Breedte der oogputten . „ . 0\ Q' «£"S t e » o. o r\%\H o o

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212:

  V A N D E N P A N G O L I N E N D E

 • Page 213:

  JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG

 • Page 216 and 217:

  ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 219 and 220:

  BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH

 • Page 221:

  Töm X.~p/ XXXVI

 • Page 224 and 225:

  138 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 226 and 227:

  140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU

 • Page 228 and 229:

  lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt

 • Page 230 and 231:

  144 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 232 and 233:

  146 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 234 and 235:

  148 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 236 and 237:

  i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen

 • Page 238 and 239:

  152 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 240 and 241:

  154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo

 • Page 242 and 243:

  156 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 244 and 245:

  153 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 247: J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A
 • Page 250 and 251: s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 253: .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..
 • Page 256 and 257: i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 258 and 259: i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 260 and 261: 166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 262 and 263: 1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 264 and 265: i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt
 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279: t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283: 180 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 284 and 285: 18a D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 286 and 287: 184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 288 and 289: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 290 and 291: i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII
 • Page 293: L.E P A C A .
 • Page 296 and 297: IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 300 and 301: i 92 DE N A T U U R L Y K E ' H I S
 • Page 302 and 303: 194 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 304 and 305: i 96 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 306 and 307: 193 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 308 and 309: 200 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 310 and 311: 2oa D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 312 and 313: £o 4D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 314 and 315: 206 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 316 and 317: soS DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 318 and 319: fcio DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 321: fc—^ ' C.-F JrtGsch. c.LE SARIGUE
 • Page 324 and 325: »x» DE N A T U U R L Y K E HISTOR
 • Page 327: J_o//i.JC. \I' — ' c r. jt.A.
 • Page 330 and 331: Cï4 DE NATUURLYKE.HISTORIE,voeten,
 • Page 332 and 333: 4ts DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 334: sx8 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 338 and 339: 220 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 340 and 341: 9 2a DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 343: cSo*.,det. 1">-TT" -y~ JV .J,J, KJ>cSo*.,det. 1
 • Page 346 and 347: 221. D E N A T U U R . L Y K E H I
 • Page 348 and 349:

  S26 DE NATUURLYKE HISTORIE,gehegt,

 • Page 351:

  1J j AMARMOSE FEMELLE

 • Page 354 and 355:

  328 DE NATUURLYKE HISTORIE,voeten,

 • Page 357 and 358:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE.aspkond

 • Page 359 and 360:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE.a 3ilan

 • Page 361 and 362:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 233voe

 • Page 363 and 364:

  D E C A Y O P O L L I N . 235•moe

 • Page 365:

  _5^_r.JPI.LV.De Sevt.del. /LE CAYOP

 • Page 368 and 369:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 370 and 371:

  _4o DE NATUURLYKE HISTORIE,voeten,

 • Page 373:

  x • 'Tl.LVn.— • — C . T . F

 • Page 376 and 377:

  ft4a DE NATUURLYKE HISTORIE,voeten,

 • Page 378 and 379:

  *** D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 380 and 381:

  2 46 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 383 and 384:

  DE GROOTEHAZELMUIS MET DEN VERGULDE

 • Page 385:

  J5ERIGT AAN DEN BINDER.2 4 9in dit

P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
Oplossingen voor i f ti t h l i
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
• 1 • - Cursiefje
J U S T S I M P L E LeveLTM – The Missing Link in ... - Archi-Europe
• - -t - ~. - 2 aluminium,
atiu - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica) in ...
'''t l& reuze om hier te wonen'' - Heembeek-Mutsaard-Ingezoomd.be
Page 1 Page 2 Every l/l Tbl-'ng We' 1 [je Is MET C . l, l' Exode-¿s ...
NU € 5,-/MNd. - T-Mobile
febr. – m aart 2009 - t Havenpypke
t u c t u r e l b n g t a - Imbema Groep
T&L Thema 'Schimmels en boombeheer' 11a ... - Tuin & Landschap
R Copyrigh ASER Copyright L t LASER Copyright ... - Laser Tools
De wereld wa n k e l t , Deurne draait door - Nrc.nl
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
Page 1 techniek S Dich 'hun' “nv “un” „l u. u' n Ñ 'l rigid# lil *vom ...
V E R S A T A L E S V E R S A T A L E S
T&L De parel van Cornwall is meer geloof dan ... - Tuin & Landschap
T&L Tuin van het jaar 2000 22a/2000 - Tuin & Landschap
T&L Thema: Tuin van het Jaar '05 21a/2005 - Tuin & Landschap
T&L Themanummer: Tuin van het Jaar 2006 ... - Tuin & Landschap