Views
3 years ago

Bijlagen bij toelichting

Bijlagen bij toelichting

WATERTOETS

WATERTOETS HERONTWIKKELING TERREIN GASFABRIEK BEDUMbestaande invullingnieuwe invullingBeleidskader:Notitie Stedelijk Water d.d. 30-11-2006 – Waterschap NoorderzijlvestToetsingscriteriaPlanoppervlakte circa 0,7ha < 10 ha – benodigde extra berging 10% van de toename van hetverhard oppervlak in het ruimtelijk plan.Indien toename verhardoppervlak, is < 750m2 geen extra waterberging nodig.Verantwoord afkoppelen van verhard oppervlak.BestaandNieuwOmschrijving M2 Omschrijving M2V verharding 3708 1 appartementen 1750B bebouwing 2243 G gasontvangstation 100G verharding gasontv.station 472P parkeren achterterrein 1378B bergingen/terrassen/toegangspaden 765achterzijdetoegangspaden/parkeren voorzijde 500totaal verhard/bebouwd 5951 totaal verhard/bebouwd 4965G groen 1113 groen 2099totaal terrein 7064 totaal terrein 7064Afname verharding/bebouwing 5951-4965 = 986m2ConclusieGeen extra waterberging nodig.MaatregelenAfkoppelen verhardingen en daken, door aanleg vangescheiden rioolsysteem.ligging locatieAfd. VROM gemeente BEDUM – november 2011

Bijlage 6 Toelichting op de aanwijzing - Ruimtelijkeplannen.nl
Bijlagen bij toelichting - GISnet
Bijlage toelichting 7 Onderbouwing noodzaak tweede bedrijfswoning
Bijlage 16 deel 1 toelichting - Gemeente Almelo
Toelichting - Gemeente Rucphen
Bijlage 5 Toelichting op inrichtingsplan - Gemeente Veghel
Toelichting - Gemeente Wierden
Toelichting - Ruimtelijkeplannen.nl
Toelichting NTA 8620 bij opslagbedrijf - Sccm
Toelichting - Gemeente Wierden
Toelichting voor de invoering van een ... - Sccm
Toelichting - Gemeente Almelo
Bestemmingsplan toelichting en voorschriften ontwerp - Gemeente ...
Toelichting - Gemeente Rucphen
Bijlage 12 Mer beoordeling - Ruimtelijkeplannen.nl
Bijlage 12 Mer beoordeling - Ruimtelijkeplannen.nl