Views
3 years ago

Bijlagen bij toelichting

Bijlagen bij toelichting

RUIMTElocatie type•

RUIMTElocatie type• herstructureringslocatie in woonwijk• markante ligging op kruising van weg en water bij noordelijke entree van hetdorp STRUCTUURPLAN +(APRIL 2004)- uitgangspunten voor alleherstructureringslocatiesKern Bedum- Landmark – rechtvaardigteen specifiek programma bv.appartementen met meerbouwmassa dan de directeomgevingobeject type• appartementenbeeldtypering• lintbebouwing bestaande uit vrijstaande woningen langs uitvalswegen meteen groter bouwvolume op de kruisingtijdsperiode• directe omgeving voornamelijk gebouwd in de periode 1900-1940/1960BEELDKWALITEITPLAN TERREIN VOORMALIGE GASFABRIEK TE BEDUM 2

WELSTANDSEISEN BEELDKWALITEITPLAATSINGHOOFDVORMAANZICHTENOPMAAK• in of nabij de verspringende rooilijn, zoals op de verbeelding van hetbestemmingsplan is weergegeven• bebouwing van de appartementen in een V-vorm gericht op Wilhelminalaanen Boterdiep met een accent op de kruising• bijgebouwen op het binnenterrein en de garageboxen deels in de rooilijn, alsonderdeel van de terreinafscheiding• twee bouwlagen op de uiteinden van het blok• voor het overige drie bouwlagen met een terugliggende 2 e verdieping langsde straat en met een accent (verhoging) op de kruising• plat afgedekt• samengestelde bouwmassa• geen uitkragende balkons aan de straatzijde• sobere plastiek• bouwstijl – afgeleid traditioneel / bouwstijl hoofdentree industrieel• compositie – wisselend, zowel horizontaal als verticale elementen en accenten• transparantie gevels – open gevels gericht op de straat door aanwezigheid vanglaskozijnen en entrees van de beneden woningen• materiaal – gevels woningen : metselwerk / baksteen– gevels entree : staal / glas– kozijnen : hout of kunststof (met traditionele detaillering)• kleur – metselwerk : rood / oranje rood / accenten donkerrood totpaarsrood– kozijnen : gebroken wit– deuren : accentkleur– hoofdentree : zwart• details – passend bij traditionele vormgevingERFAFSCHEIDINGEN• scheiding tussen openbaar en privé aan straatzijde appartementen – heg,tuinmuurtje of hekwerkje• scheiding tussen openbaar en parkeren op achterterrein – gemetselde muurvan de garagebox in combinatie met toegangshek en gaas met klimplantenBEELDKWALITEITPLAN TERREIN VOORMALIGE GASFABRIEK TE BEDUM 3

Bijlagen bij toelichting - GISnet
Bijlage 6 Toelichting op de aanwijzing - Ruimtelijkeplannen.nl
Bijlage 16 deel 1 toelichting - Gemeente Almelo
Toelichting - Gemeente Rucphen
Bijlage toelichting 7 Onderbouwing noodzaak tweede bedrijfswoning
Bijlage 5 Toelichting op inrichtingsplan - Gemeente Veghel
Toelichting - Gemeente Wierden
Toelichting - Gemeente Wierden
Toelichting voor de invoering van een ... - Sccm
Presentatie Toelichting op het beleid van NWO
Toelichting - Ruimtelijkeplannen.nl
Toelichting - Gemeente Rucphen
Toelichting NTA 8620 bij opslagbedrijf - Sccm
Toelichting - Gemeente Almelo
Toelichting - Gemeente Almelo