Views
3 years ago

Bijlagen bij toelichting

Bijlagen bij toelichting

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai nieuwbouw appartementen- en zorgunitscomplex te BedumVoorkeursgrenswaardeGevelbelasting Lden inclusiefart. 3.6 Rmv 2006 [dB]t.g.v. BoterdiepOntvangerspuntHoogte (m)t.g.v. Wilhelminalaan W.Z.24 Beoordeling rechthoek oost 1,50-4,50-7,50 41-42-43 48 (1)-48 (1)-4825 Beoordeling rechthoek oost 1,50-4,50-7,50 38 (+1)-39-40 48 (1)-48 (1)-4826 Beoordeling rechthoek oost 1,50-4,50-7,50 30-32-34 48 (1)-48 (1)-48(1)27 Beoordeling rechthoek oost 4,50-7,50 51 (1)-53 (1) 44 (2)-44 (2)28 Beoordeling rechthoek noordwest 7,50 53 (2) 25 (1)29 Beoordeling rechthoek zuidwest 7,50 50 23 (1)Tussenlid27b Beoordeling tussenlid oost 1,50 30 48 (1)48 6328b Beoordeling tussenlid west 1,5062 30 (2)Max. ontheffingswaarde(1)(1)WilhelminalaanUit de berekeningen blijkt dat ten gevolge van de weg Wilhelminalaan na het toepassen van dunnedeklagen 1 de voorkeurgrenswaarde van 48 dB op 42 waarneempunten wordt overschreden(woonfunctie 22; gezondheidszorgfunctie: 20).Uit de berekeningen blijkt dat ten gevolge van de weg Wilhelminalaan de maximale ontheffingswaardevan 63 dB voor de woonfunctie op niet wordt overschreden echter voor de gezondheidszorgfunctiewordt deze op 19 waarneempunten wel overschreden.In totaal is er voor 38 waarneempunten geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde.Boterdiep W.Z.Uit de berekeningen blijkt dat ten gevolge van de weg Boterdiep W.Z. de voorkeurgrenswaardevan 48 dB niet wordt overschreden. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 48 dB, derhalvewordt de maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor de appartementen (en 53 dB voor de zorgunits)niet overschreden.5.5 Conclusie geluidreducerende maatregelenUit de rekenresultaten van het toepassen van de geluidreducerende maatregel blijkt dat nogsteeds de maximale ontheffingswaarde wat betreft de gezondheidszorgfunctie wordt overschredenmet tenminste 2 dB (gemiddeld 9dB s=2,6).De maximale ontheffingswaarden worden na toepassing van dunne deklagen 1 op de wegen Wilhelminalaanen op de Boterdiep W.Z. alleen overschreden door de geluidbelasting ten gevolge vande Wilhelminalaan. Tevens wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden door de weg Wilhelminalaan.Strikt genomen worden deze wegen (wegens hun maximumsnelheid van 30 km/u) nietbeschouwd in het kader van de Wet geluidhinder. Echter, in het kader van een goede ruimtelijkeordening zijn deze wegen wel beschouwd. Dit betekent dat met het huidige bouwkundig ontwerpalleen voldaan kan worden aan de Wet geluidhinder door toepassing van dove gevels op de relevanteplaatsen in het ontwerp.Projectnr.: 083322-00 Pagina 24

Bijlage 7Geluidsonderzoek Spreen

Bijlagen bij toelichting - GISnet
Bijlage 6 Toelichting op de aanwijzing - Ruimtelijkeplannen.nl
Toelichting - Gemeente Rucphen
Bijlage 16 deel 1 toelichting - Gemeente Almelo
Bijlage 5 Toelichting op inrichtingsplan - Gemeente Veghel
Toelichting - Gemeente Wierden
Bijlage toelichting 7 Onderbouwing noodzaak tweede bedrijfswoning
Toelichting - Ruimtelijkeplannen.nl
Toelichting NTA 8620 bij opslagbedrijf - Sccm
Toelichting - Gemeente Wierden
Bestemmingsplan toelichting en voorschriften ontwerp - Gemeente ...
Bijlage 12 Mer beoordeling - Ruimtelijkeplannen.nl
Bijlage 12 Mer beoordeling - Ruimtelijkeplannen.nl
Toelichting voor de invoering van een ... - Sccm
Bijlage 4 Bouwenvelop en Stedenbouwkundige uitgangspunten ...