oktober - Hoeselt.Be

hoeselt.be
  • No tags were found...

oktober - Hoeselt.Be

HoeseltgemeenteberichtenHoeseltseWereldkampioenenKarateHoeseltse treinclub slaagtin wereldrecordpogingTweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 34 • oktober 2005 • Nr. 204Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089-510310 • www.hoeselt.be


VerkeerVoorwoordEEN VEILIGE SCHOOLOMGEVING“Je merkt haast niet dat je een zone 30 of een schoolomgeving binnengeredenbent”, of “De rijbaan nodigt niet uit tot trager rijden.” zijn twee vaak gehoorde opmerkingen.Ondanks het feit dat automobilisten over het algemeen positief tegenover de zone 30 maatregelstaan, blijkt het voor velen niet makkelijk om zich effectief aan de snelheidsbeperking te houden.Vaak rijden ze naar hun gevoel helemaal niet te snel.Twee dingen zijn van groot belang als we onze houding in de positieve zin willen veranderen.1. De norm, ‘dat men nu eenmaal niet snel rijdt in een schoolomgeving’ (ook zonder Zone 30 !), dient verder ingeburgerd te worden.2. ... en bestuurders dienen er vaak genoeg aan herinnerd te worden.Zowel de schoolgemeenschap als de politie proberen deze aspecten te benadrukken door actie te voeren.Leerlingen en oudercomité ‘komen op straat’ en maken de automobilisten duidelijk waarom veilig en traag verkeer in een schoolomgevingnodig is.De politie stimuleert het gewenste gedrag door te handhaven. Dit doen we in eerste instantie door goed gedrag te stimuleren, maaranderzijds ook door repressief op te treden.DE VERKEERSEDUCATIEVE ROUTE KORTWEG “VERO”De Verkeersdienst ontwikkelt momenteel verkeerseducatieve routes voor de 42 schoolomgevingen in onzepolitiezone.De VERKEERSEDUCATIEVE ROUTE is een uitgestippelde route langs leerrijke, voor kinderen relevanteverkeerssituaties voor voetgangers en fietsers.Een VERO is afgestemd op de HUIDIGE infrastructurele voorzieningen (zoals wegindeling, staat van de openbareweg, straatmeubilair, voorzieningen voor zwakke weggebruikers, ) en niet op de WENSELIJKE infrastructuur! M.a.w. de VERO iseen onmiddellijk bruikbaar “leer- en doe-instrument”De route ligt in de nabije schoolomgeving en is opgebouwd uit een aantal geselecteerde knelpunten. Het afgewerkte product is eenhandleiding, samengesteld uit een routekaart en - per knelpunt - een fiche voor de (weg)gebruiker. Deze fiches, waarin het probleemgedrag,het reglementair gedrag en conflictvermijdend gedrag worden toegelicht en geïllustreerd, zou u op termijn via de websitesvan ons korps en uw gemeente kunnen downloaden. Helaas, zover zijn we nog niet...Het ligt in onze bedoeling deze verkeerseducatieve routes toegankelijk te maken voor ALLE ZWAKKE WEGGEBRUIKERS, dus nietenkel voor leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Deze VERO’s, aangevuld met knelpunten die u signaleert als zijnde gebruiksonduidelijkof –onveilig, stellen ons in staat een VERKEERSEDUCATIEF NETWERK uit te bouwen. Een route hoeft niet helemaaldoorlopen te worden. U stippelt zelf uw knelpuntenroute – volgens het principe van het populaire fietsroutewerk – uit, afhankelijkvan uw verkeersvaardigheid en/of educatieve behoeften als fietser of voetganger.Help ons dit verkeerseducatief netwerk uitbouwen...De punten en trajecten die veel verkeersongevallen produceren, zijn ons bekend.Deze die u ontwijkt omdat ze volgens u onveilig zijn, of omdat u zich nog steeds afvraagt hoe u ze als voetganger of fietser moetgebruiken, kennen we niet (allemaal). Signaleer ze ons...Beste dorpsgenotenDe komkommertijd voor de meesten onder ons zit erspijtig genoeg al weer op. Het gewone leven gaatopnieuw zijn gang. Tijd om u op de hoogte te brengenover het reilen en zeilen in onze gemeente.Goed nieuws in de eerste plaats voor de industriezone. Een ontwerper is momenteelbezig met de ontwikkeling van de 3de fase. Voor 2006 krijgt dit project in iedergeval absolute prioriteit.Over woningbouw en bouwpercelen valt er heel wat te vertellen.De opwaardering van de stationsbuurt begint aardig vorm te krijgen. Zo werd er eenbouwvergunning afgeleverd voor een appartementencomplex met 27 wooneenhedenen nog eens 10 woningen en 4 appartementen op de hoek van deStationsstraat/Weyerstraat. Bovendien zal de straat een mooier uitzicht krijgen door deaanleg van nieuwe stoepen begin november waarbij om verkeersveilige redenen, dehoek met de Zapstraat meer wordt afgerond. De stationsbuurt zal dan eindelijk eenwaardige toegangspoort tot Hoeselt en naar Alden Biesen vormen.Tussen Hooilingen en de Bormanlaan zal een privéverkavelaar 66 percelen bouwrijpmaken. Daarnaast komen er ook 26 kwaliteitsvolle koop- en huurwoningen. DatHoeselaren graag in Hoeselt willen blijven wonen is gebleken uit het aantal inschrijvingenvoor de 7 gemeentelijke bouwkabels aan de Catsbeekstraat. Op dit ogenblik zijn reedsmeer dan 20 kandidaturen binnen. Een deurwaarder zal er op toezien dat de toewijzingcorrect verloopt en niemand zich benadeeld moet voelen.Het nieuwe dorpsplein begint vorm te krijgen. Er wordt nu vlot doorgewerkt zodatwe, waarschijnlijk eind december fier kunnen zijn op ons vernieuwde Pameshof vanvroeger.Het Lindekapelcomité mag zich eindelijk opmaken voor de wijding en inhuldiging vanonze Lindekapel. De restauratie zit in de finale fase.Dat dit alles een aardige cent kost, hoeft u niet te verwonderen. We hebben alle mogelijkesubsidies, van Europa tot de hogere overheden, binnengehaald die ook maarenigszins te verkrijgen waren. Een belastingsverhoging is voor ons uitgesloten.Tot slot wil ik nog twee opmerkelijke prestaties in de verf zetten. Onze Hoeseltse treinclubheeft onlangs een wereldrecord neergezet. Een niet alledaagse onderneming, wantzij wisten in geen tijd de steden Hasselt en Genk met elkaar te verbinden met eenmodelspoor en slaagden erin het treinstel een afstand van 10,5 km te laten overbruggen.Zelfs prins Laurent, de hoogzwangere prinses Claire en prinsesje Louise waren getuigenvan dit schouwspel! Zo staat Hoeselt meteen in het Guinnessbook of Records. Proficiat!Ook een pluim voor Jeannine Loyen-Mottart die een voetreis naar Rome zal ondernemenop 1 maart van volgend jaar. Maar liefst 1800 km zal ze afleggen ten voordele vanhet kinderkankerfonds. Als meter roep ik daarom iedereen op om dit initiatief massaalte steunen en acties op te zetten zodat deze nobele onderneming waardevolbeloond zou worden. Voor meer info kan u terecht op onze website (www.hoeselt.be),ofwel rechtstreeks bij Jeannine (tel. 012 26 12 19) of mezelf.Mocht u nog vragen, opmerkingen of problemen hebben, loop gerust even langs. Naareen oplossing kunnen we altijd zoeken.Met vriendelijke groetenAnnette StulensIN DITNUMMERVerkeer 2Een veilige schoolomgevingBurgerlijke stand en bevolking 4Geboorten, huwelijken, overlijdensGebruik en toepassingen van de kaartlezer...Sociaal Maatschappelijk 6Folders en brochuresStandbeeld voor zuster missionaris Lisa MottartOp pelgrimstocht naar RomeOCMW 9Seniorenweek 2005Palliatieve zorg LimburgCultuur 11ActiviteitenkalenderCover Story 14Wereldrecordpoging Hoeseltse treinclubToerisme en Recreatie 16WandelenJubileumconcertGeschenkideetjes eindejaarsfeestenJeugd 19Speelpleinwerking 2005 - topjaarSport 20Vlaamse zwemweekKompetitiekalenderMilieu 22Duurzaam bouwenKrinloopwinkelInformatief 24WerkwinkelOn-liner gezochtVaria 25Open-deur in de oude kleuterschool vanAlt-HoeseltHuldigingen 26Goud en diamantHoeseltse Wereldkampioenen Karate5-jarig bestaan Gospelgroep AKKOORDHet weten waard 28Deze uitgave van de Gemeenteberichten kwam tot standdankzij Gaby Somers, Ria Thijs en Michel Vanroy .burgemeesterLayout & druk: Giva Hoeselt2 3Info: Raymond Collings – Verkeerscoördinator Lokale Politie (tel. 089 51 93 00 of e-mail raymond.collings@bilzen.be )©2005 Gemeente Hoeselt


Burgerlijke stand en bevolkingBurgerlijke stand en bevolkingGEBOORTENDatum Naam dochter of zoon van19-06-2005 Tessa SNELLINGS Wim en Chantal Vanhees13-07-2005 Efe BOZKURT Erdinc en Senay Bozkurt19-07-2005 Pieter DONNÉ Stany en Sabine Martens28-07-2005 Arne CLAESEN Alain en Katleen Achten31-07-2005 Lore BORREMANS Wim en Sara Haspeslagh31-07-2005 Tars CLAESEN Johan en Marion Doomen05-08-2005 Jan DECLERCQ Luc en Veerle Verjans08-08-2005 Jonas PALMANS Eric en Sabrina Steyls09-08-2005 Trui RUMEN Leopold en Marie Willems18-08-2005 Lennert BOLLEN Stijn en Nathalie Fréotte19-08-2005 Matisse THYS Désiré en Géneviève Stevens20-08-2005 Kobe RENWA Didier en Liesbeth Sevenich22-08-2005 Aischa TRUYERS Koen en Veronika Truyers20-08-2005 Fran BERX Theo en Heidi Hamal26-08-2005 Jarne STULENS Bart en Cindy Claesen29-08-2005 Layla JANSSEN Frank en Carmen Moors30-08-2005 Jill LENAERS Dominique en Lieben Mara31-08-2005 Louisa HANECA Nico en Christel Thijs01-09-2005 Timo BOES Yvan en Marleen Cloesen01-09-2005 Lauren VANDEBROEK Bart en Billen Ilse03-09-2005 Wout HEX Kristof en Nancy Meers04-09-2005 Dorien VANSPAUWEN Bart en Mieke Thijsen06-09-2005 Thomas NOBLESSE Geert en Kristel Willems06-09-2005 Hanne BLOKKEN Yves en Ann Peters12-09-2005 Hanne DASSEN Ronny en Hermine Martens15-09-2005 Ruben PEETERS Jeroen en Anneke HanssenElektronische identiteitskaart (eID)Gebruik en toepassingen van de kaartlezerMet de elektronische identiteitskaart (eID) beschikt men over een veilig middel voor toegang tot tal van toepassingen van openbareof privé-instellingen en ondernemingen. Dé voorwaarde om met de elektronische identiteitskaart te kunnen werken is dat uw computervoorzien is van een kaartlezer: dit is een speciaal apparaatje om de kaart met de PC te verbinden. Deze kaartlezer heeft alsvoornaamste doel een communicatie op te zetten tussen de programma’s op de computer en de chip in de identiteitskaart.Welke types kaartlezers bestaan er? Hoe kiest u het voor u geschikte model? Waar kunt u een dergelijk apparaatje aankopen? U vindthet antwoord op deze en meer vragen op de website www.kaartlezers.be of u kan terecht in de gekende multimediawinkels.Na de correcte koppeling van de kaartlezer met de PC kan je de eID gebruiken voor allerlei toepassingen die niet mogelijk zijn met deklassieke identiteitskaart. Heel wat van die toepassingen zijn nog onder ontwikkeling, maar enkele zijn vandaag al beschikbaar, zoals:http://minfin.fgov.be/taxonweb/ de on line dienst voor de aangifte van de personenbelastingwww.mycertipost.beeen gratis internetdienst waarmee u digitale facturen en loonbrieven kan ontvangen, enaangetekende brieven kan versturen via internethttps://www.mijndossier.rrn.fgov.be raadpleging van uw persoonlijke gegevens bij het rijksregister en om te zien welke overheidsdienstenje identiteitsgegevens hebben geraadpleegdHUWELIJKEN4DatumBruidegom en Bruid05-08-2005 Jan NICOLAERS en Kirsten HANSEN20-08-2005 Wim VERJANS en Liesbet THYS27-08-2005 Robin STULENS en Ann Op de LOCHT10-09-2005 Sven JASPERS en Joyce SIEBERT23-09-2005 Raf VANHERLE en Liesbeth MOESENOVERLIJDENSDatumNaam van de overledene01-08-2005 Pierre HAESEN Hoogstraat 25/103-08-2005 Jozephus GONNISSEN Zutendaal06-08-2005 Maurice VANHERF Tongersesteenweg 19116-08-2005 Claudine LAMBRECHTS Hoogstraat 3518-08-2005 José GELAESEN Rode Kruislaan 4419-08-2005 Myriam CLAESEN Romershovenstraat 2520-08-2005 Jean FRESON Bronstraat 2130-08-2005 Rudiger GIELEN Bilzersteenweg 11A/101-09-2005 Petrus BUNTINX Nederstraat 1602-09-2005 Willy SLECHTEN Groenstraat 7803-09-2005 Elisabeth POTARGENT Parkstraat 2112-09-2005 Maria LENAERTS Repenstraat 120-09-2005 Christiaan LEDUC Romershovenstraat 6127-09-2005 Jan PETERS Kruisstraat 328-09-2005 Louis BAERTEN Bilzersteenweg 14Verder is het ook mogelijk om met behulp van uw eID en een kaartlezer uw e-mails vanuit Outlook XP digitaal te ondertekenen enuw documenten in Word Excel (Office XP) digitaal te ondertekenen.Een gratis kaartlezer.Ook net 12 jaar geworden? Gefeliciteerd! Dat betekent dat je net je eerste identiteitskaart hebt gekregen: een elektronische dan nog.Cool!Er is nog meer goed nieuws: je krijgt ook een gratis kaartlezer. Surf naar http://readers.eid.belgium.be/ Op deze website vind jealle informatie over de kaartlezer. Vul samen met 1 van je ouders het aanvraagformulier in, want je mag niet zomaar persoonlijke gegevensvia het internet doorgeven. Een paar keer klikken en de kaartlezer valt binnenkort in je brievenbus.En pas op, dat is nog niet alles. Dankzij de kaartlezer kunnen jongeren via hun elektronische identiteitskaart op een beveiligde manierchatten met hun vrienden op de sites waar zij toegang toe hebben. Meer informatie over deze chatsites kan je vinden ophttp://www.saferchat.be/. Surf dus naar http://readers.eid.belgium.be/ en daar vind je alle informatie.Veel plezier ermee!!5


Sociaal maatschappelijkSociaal maatschappelijk6Folders en brochuresUitwegHet blad voor een betere mobiliteitWilt u Uitweg om de twee maandenthuis in de brievenbus krijgen?Abonneer u viawww.uitweg.be, Fax: 02 553 79 05VerrekijkerEen uitgave van de VlaamseMilieumaatschappij.Dossier Integraal waterbeleid:een waterdichte aanpak.Info: www.vmm.be/verrekijker. Gratisexemplaren te verkrijgen bij hetVMM-Infoloket, Fax 053 71 10 87De eerste waterbeleidsnotaEen uitgave van CoördinatiecommissieIntegraal Waterbeleid.In deze brochure worden de krachtlijnenvan de eerste waterbeleidsnota, die doorde Vlaamse regering op 8 april 2005werd goedgekeurd, op een bevattelijkemanier samengevat.Info: www.ciwvlaanderen.be,Tel. 053 72 65 07, Fax 053 70 42 76Nederlands leren in limburgOm in Vlaanderen te wonen, werken enleven moet men Nederlands kennen.Het Provinciaal Integratiecentrum presenteertin samenwerking met Het Huisvan het Nederlands jaarlijks een brochuremet een overzicht van de Nederlandsetaallessen in onze provincie vooranderstalige volwassenen.Info: www.limburg.be/pric,Tel. 011 23 82 20, Fax 011 23 82 10VormingsbrochureEen uitgave van Vormingplus Limburg vzwVormingplus Limburg wil de sector vanhet sociaal-cultureel volwassenenwerk inonze provincie ondersteunen en indienmogelijk inspireren.Info: www.vormingsplus.be,Tel. 011 56 01 11, Fax 011 56 01 19BIS. Leren wat je wil, waar enwanneer je wilZin om iets nieuw te leren of om je bij tescholen ? Met BIS doe je het in je eigentempo. On line of schriftelijk, met bijbehorenddidactisch materiaal zoals cd’s envideo’s. Bij BIS kun je je kennis verruimenvoor je werk of gewoon voor jezelf.- Studiegids- Naar de examencommissie met BISBrochures ter inzage op de dienst ToerismeInfo : 0800 92 370 of www.bis.vlaanderen.beTerrassennamiddag ziekenzorg HoeseltZiekenzorg Hoeselt organiseerde voor de derde maal een terrassennamddag voorzieken en bejaarden.Omdat er praktisch geen mogelijkheden zijn om ook te kunnen genieten van eenheerlijk drankje op een terrasje in de omgeving, bouwde ziekenzorg Hoeselt, wegenshet slechte weer, het cultureel centrum om in een gezellig terras met bijhorende tafeltjesen zonneschermen.Daar konden 175 zieken en bejaarden een keuze maken uit verscheidene ijsdessertenmet warme appeltaart als toemaatje. Ook kon men koude en warme drankjes bestellen,mooi geserveerd door de 30 ziekenzorgmedewerkers.Ondertussen speelden Marcel en Henri gezellige muziek uit de jaren zestig. Toch mooidat men blije en tevreden gezichten ontmoet op de terrassennamiddag van ziekenzorgHoeselt, wetende dat er 7 bejaarden boven de 90 jaar aanwezig waren.Ziekenzorg activiteiten november-december:Ma 07-11: creaclubWoe 16-11: studiebezoekMa 05-12: creaclubDi 06-12: ziekenzorg vergaderingMa 19-12: kerstfeest creaclubDi 27-12: kerstfeest ziekenzorgGriepvaccinatie: een noodzaakGriep heeft de naam een vrij goedaardige aandoening te zijn.Toch leidt griep tot heel wat overlijdens, vooral bij ouderen enmensen met een zwakkere gezondheidstoestand zoals chronischezieken kan griep complicaties veroorzaken gaande totbronchitis of longontsteking. Vaccinatie voor het griepseizoen,in de maand oktober en ten laatste in november, is echt geenoverbodige luxe. Deze vaccinatie helpt weerstand op te bouwentegen griep. Ze geeft bescherming voor heel de winter.Wanneer u tot de risicogroep behoort of u meent erbij te horen, aarzel dan niet omraad te vragen aan uw huisarts of apotheker.Ook nu nog kunnen heel wat volwassenen onvoldoende lezen, schrijven of rekenenom zich te handhaven in onze complexe samenleving. Vaak behoren zij tot de meestkwetsbare groepen. De stap naar een lees- en schrijfgroep of naar een rekengroep isecht niet vanzelfsprekend.Cursusaanbod Open School voor volwassenen Zuid-Limburg voor het werkjaar 2005-2006: Lezen en schrijven. Nederlands opfrissen. Nederlands voor anderstaligen. Lezenen schrijven voor anderstaligen. Rekenen. Rijbewijs. Nu doe ik het zelf. Als poetsvrouwben je ook hulpverlener. Opkomen voor jezelf. Een gezonde geest in een gezondlichaam. Computer, kennismaking. Computert, internet.Info: www.basisecucatie.be, tel. 011 69 10 69Standbeeld voor zustermissionaris Lisa MottartIn het kindertehuis ‘Hogar Ñuestra Señora de la Paz’in El Carmen te Chili, was Zuster Lisa beter gekend alsMadre Victoria. ...Zuster Lisa Mottart, uit Sint-Huibrechts-Hern enzowat 50 jaar missionaris inChili overleed op maandag 21 juli 2003 te Tongerenin het Vesaliusziekenhuis.In de gemeenteberichten van oktober 2003, nr. 192,1925 -2003brachten we een uitvoerig portret van deze kranigemissionaris, wiens geestelijk testament onverminderd navolging heeft gekregen in Chili.Als bewijs en erkentelijkheid aan haar grote verdienste in dienstbaarheid aan de plaatselijkebevolking werd in de maand juli 2005 een standbeeld opgericht in El Carmenaan het kindertehuis “Hogar Ñuestra Señora de la Paz”, waar Zuster Lisa beter gekendis als Madre Victoria “de moeder en toeverlaat van velen”.Op het monumentje staat naast zuster Lisa een jongetje, als symbool van de velen uitde weeshuizen, dat ontegensprekelijk de richting van het kindertehuis aangeeft.De erkentelijkheid in het oprichten van dit standbeeld moge een blijvend aandenkenzijn aan de mateloze inzet van zuster Lisa, gesteund door haar vele familieleden, vriendenen sympathisanten, die ook nu nog actief de werking van het kindertehuis blijvensteunen.En “El Carmen” (Chillán) nuncase la olvidará. Madre Vicotriacomo se le llam_, está presenteen todas partes, en el corazon delos niños, de los j_venes,de lasfamilias, de sus amigos, su recuerdono se borrará jamás. ElHogar que fund_ es su imagen,el lugar donde siempre estarápresente...Citaat uit een getuigenis van deCongregación de los SagradosCorazones – Provincias chilenasMarcel SnellinxFormulier terugbetalingvan BTW opstookolieHet formulier dat u moet invullenom de terugbetaling van de BTW(maximum 17,35 %) op stookolie aante vragen, is klaar. Het is te vinden opde website van de federale overheidsdienstfinanciën (www.minfin.fgov.be)waar u het kan afhalen en afprinten.Het is ook te verkrijgen in de postkantorenen de controlekantorenvoor de personenbelasting. Het gaatom een regeringsbeslissing van beginseptember, bedoeld om de hogestookolieprijzen voor particulieren teverlichten. Nog even de belangrijkstevoorwaarden op een rijtje :- het formulier slaat enkel op stookolieleveringentussen 1 juni en 30september 2005. Sinds 1 oktoberkrijgt u de korting rechtstreeks bijde levering toegekend (tot 31december 2005)- U kan maar één aanvraag doen perlevering in de periode van 1juni – 30september 2005- De aanvraag moet ten laatste op 31mei 2006 ingediend zijn bij uw controlekantoorpersonenbelastingen.- De aanvraag moet vergezeld zijnvan het origineel of een kopie vande factuur of de leveringsbon.- De prijs per liter die u moet vermelden,is de prijs BTW inbegrepen,zoals vermeld op de factuur of leveringsbon.- Indien u problemen ondervindt bijhet invullen van het formulier, kan ucontact opnemen met het callcenter,elke werkdag van 8 tot 17 uur op02 33 66 999KledinginzamelingKiwanis TongerenAmbiorixZaterdag 12 november 2005 organiserenKIWANIS Tongeren in samenwerkingmet KVG Bilzen-Hoeseltopnieuw een inzamelactie van oudekledij, textiel en leder. De opbrengstgaat ook dit jaar naar K.V.G.Meer info: Jos Bijloos(verantwoordelijke Kiwanis)089 41 50 33.7


Sociaal maatschappelijkOCMWOP PELGRIMSTOCHT NAAR ROMEMET MEVR. JEANNINE MOTTARTTEN VOORDELE VAN HET KINDERKANKERFONDSMevr. Jeannine Mottart uit Sint-Huibrechts-Hern vertrekt 01 maart 2006 te voet naar Rome!Een tocht van maar liefst 1 800 km waarmee ze geld wil inzamelen voor kinderen die kanker hebben. Jeannine was zelf ooit patiënteop de kankerafdeling in een ziekenhuis, maar is intussen genezen. Tijdens haar verblijf in het ziekenhuis kwam ze in contact meteen vrouw en haar kind die beiden kanker hadden. Die moeder had er alles voor over en was zelfs bereid op handen en voeten naarRome te kruipen als haar kind maar genas. Ondertussen zijn beiden echter overleden. Mevr. Mottart heeft nu beslist de voettocht teondernemen in haar plaats.Uit bezorgdheid en medeleven, heb ik als burgemeester van de gemeente Hoeselt, het meterschap van deze actie op mij genomen.Daarom wil ik alle ondersteunende initiatieven ten voordele van deze campagne zeer warm aanbevelen.Bij deze doe ik dan ook een oproep aan eenieder om aan te sluiten bij de alsmaar groeiende groep van weldoeners d.m.v. het opzettenvan acties of sponsoring op de rekening van het Kinderkankerfonds 285-0305382-55 met vermelding 'Pelgrimstocht van Hoeseltnaar Rome'. Het Kinderkankerfonds zorgt voor fiscale attesten bij een storting vanaf 30 euro. Voor meer info kan u altijd terecht bijmij (GSM 0476 32 63 96) of rechtstreeks bij mevr. Mottart zelf (GSM 0494 99 67 16).OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJNEuropalaan 1 – 3730 HOESELT‘SENIORENWEEK 2005’maandag 21 t.e.m. vrijdag 25 novemberNationaal thema: ‘SENIOREN PLANNEN MEE!’Dinsdag 22 novemberVoordracht ‘Gelukkig en zinvol ouder worden’14 tot 17 uur, Cultureel CentrumOrganisatie: Dienstencentrum i.s.m. KBG- afdelingen Groot- HoeseltGroot- HoeseltOCMW HoeseltOuder worden, gaat vaak gepaard met verminderde fysische of psychische mogelijkheden. Problemen met de gezondheid, je oudedag alleen doormaken, ... Dr. Swinnen wil ons aantonen dat we bewust maar ook positief moeten omgaan met dit verouderingsproces.Met handicap en ziekte proberen zich zo goed mogelijk aan te passen aan de lichamelijke tekortkomingen. Als men stopt metwerken, zal men tijd vinden voor andere prioriteiten en bijvoorbeeld een verborgen hobby terug ter hand kunnen nemen. Men kanzich meer met de partner en/of kleinkinderen bezig houden. Een boeiende lezing die u zeker niet mag missen!Deelname: 2 euro (koffie en taart incl.)Inschrijven voor 13 november bij uw seniorenbond of via het Dienstencentrum.Busvervoer tijdig aanvragen via DienstencentrumMevr. Mottart wil haar belofte hoe dan ook nakomen! Daarom, alvast bedankt voor uw gewaardeerde bijdrage!Annette StulensBurgemeester HoeseltMENSENRECHTENWEEK 2005Mensenrechten worden vaak met de voeten getreden. Om deze problematiek onder de aandacht te brengen, organiseert AmnestyInternational de mensenrechtenweek van zaterdag 3 t.e.m. 11 december 2005.Het thema dit jaar:"Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing."Donderdag 24 novemberFeestactiviteit in samenwerking met bewoners rustoord.13.30 – 16 uur, Monet zaal DienstencentrumWe nodigen de bewoners van de rustoorden uit voor een gezellige namiddag in het Dienstencentrum met de nodige beweging, animatieen koffiepauze met vlaai.Vrijdag 25 novemberPresentatie ‘Sfeerbeelden 5 jaar Dienstencentrum’ (op projectiescherm)14 tot 17 uur, Delvaux zaal DienstencentrumDoorheen de jaren werden heel wat foto’s getrokken van allerhande activiteiten; thema- en feestactiviteiten werden zorgvuldiggefilmd; ... Wie herinnert het zich nog allemaal? Voor deze gelegenheid zochten we voor u de mooiste en grappigste beelden terug.Natuurlijk voorzien we tijdens de pauze een feestelijke versnapering.Dinsdag 29 november: Thema-activiteit ‘Senioren plannen mee ...’Als voorbereiding bij het opstellen van een gemeentelijk ouderenbeleidsplan is de stem van de oudere zelf van groot belang. HetDienstencentrum, seniorenverenigingen en Seniorenraad organiseerden reeds een aantal gezamenlijke initiatieven in 2004/2005 omde mening van senioren te vragen over belangrijke beleidsthema’ s zoals inspraak en informatie, vrijetijdsbesteding en vorming,veiligheid en mobiliteit, huisvesting, dienstverlening, enz.De resultaten van die initiatieven werden samengebundeld tot eenknelpuntennota die tijdens deze themadag aan bod zal komen.Programma:10.30 uur: Voorstelling knelpuntennota a.h.v. Power Point Presentatie voor bestuursledenseniorenbonden & Seniorenraad13.30 – 14.30 uur: Voorstelling knelpuntennota aan alle geïnteresseerden.Verkeerscursus medioren (45+) en senioren (i.s.m. Seniorenraad)Cursusdata: maandag 7 &14 november, donderdag 17 & maandag 21-11-05Een item dat teruggrijpt naar de basis van Amnesty International en vandaag nog actueler is dan ooit. Denken we maar aan de veleBegeleiding: Dhr. Coenegrachts VTB – VAB8 Deelname: gratis9slachtoffers van terreurdaden en de vele mensenrechtenschendingen in de strijd tegen het terrorisme.Inschrijvingen voor 30 oktober bij: Jos Achten (089 41 46 93) of via Dienstencentrum (089 51 88 14)


OCMWCultuurINFO C.C. TER KOMMENTel. 089 41 63 58Fax 089 50 26 47e-mail ccterkommen@hoeselt.bewww.hoeselt.be/cultuur10Palliatieve zorg in LimburgSIT Bilzen-HoeseltU I T N O D I G I N GAlgemene vergadering22 november 2005 om 20.15 uur’t JonckholtHoelbeekstraat - 3740 BILZENJe hebt een patiënt, een familielid, een vriend die al een hele tijd zwaar ziek is.Hij/zij stelt alle hoop op genezing maar de ziekte is hardnekkig en er wordt gevreesd voor het ergste...Genezen kan niet meer.Voor de komende tijd is een aangepaste verzorging aangewezen. En dan denk je en vraag je je af...Hoe kan de best mogelijke levenskwaliteit geboden worden aan de ongeneeslijk zieke patiënt en zijn naastbestaanden? Hoe ziet degeorganiseerde palliatieve zorg in Limburg er uit? Hoe kan ik als hulpverlener, als familielid, als vriend in een palliatieve situatie ondersteundworden? Kan palliatieve zorg aan huis? Is een ziekenhuisopname gewenst?...Zou u graag een antwoord krijgen op deze vragen, dan kunnen de Palliatieve LimburgseOndersteuningsequipe van LISTEL vzw, kortweg Pallion en het Netwerk Palliatieve Zorgen Limburg dezeavond u meer wegwijs maken in het domein van de palliatieve verzorging.Algemene Vergaderingen 2006Noteer ook alvast volgende data’s in je agenda!Donderdag 26 januari ’06 - Omgaan met moeilijke patiënten en klachten van familieWat als patiënten geen enkel respect vertonen voor de hulpverlener, voortdurend van mening veranderen, zich niet aan de afsprakenhouden, onredelijke eisen stellen .? En als dan de familie nog eens klachten heeft .? Iedereen zal het erover eens zijn dat ergernis,woede of agressie zeker geen constructieve oplossingen bieden. Maar moet men als hulpverlener dan maar over zich heen latenlopen?! Communicatie is daarin uiteraard een belangrijk sleutelaspect.Brigitte Beckers (klinisch psychologe-psychotherapeute – consult – docent kaderopleiding verpleegkunde) zal met ons samen naderingaan op de manieren waarop het lastige gedrag in betere banen kan worden geleid, zonder dat het daarvoor tot een conflict moetkomen, maar ook zonder dat men zomaar aan alle eisen moet toegeven.Mei ’06: Ouderenmis(be)handelingVeel vaker bevindt de ouderenmis(be)handeling zich in een “grijs gebied”, een gebied waarin lang niet altijd helder is wie dader enslachtoffer zijn, en waarin het ook niet altijd duidelijk is wanneer “normale” relaties of een “gespannen” zorgverhouding overgaan inmishandeling.Via deze vorming zal getracht worden een aantal mogelijkheden en handvaten aan te reiken, om de problematiek van ouderenmis(be)handelingaan te pakken. Je staat er immers als zorgverlener niet alleen voor.De juiste datum en locatie zal tijdig worden meegedeeld.November ’06: SIT-caféNa het succes van de twee eerste SIT –cafés zal in november, weer in een gezellige sfeer, samen met andere professionele en niet-professionelezorg –en hulpverleners van gedachten kunnen gewisseld worden rond specifieke vragen.De juiste datum en locatie zal tijdig worden meegedeeld.Inschrijving bij Guido HamaelTel. 089 51 88 12 Fax 089 41 87 17 e-mail guido.hamael@ocmwhoeselt.beEIGEN PROGRAMMATIE C.C. TER KOMMENDonderdag 3 november 2005 om 20.15 uurAvondfilm: confituurVlaamse film van Lieven Debrauwer,2004Schoenmaker Tuur en zijn vrouwEmma vieren hun huwelijksjubileum.Familie en vrienden vieren het met hunmee, alleen lijkt Tuur niet echt in feeststemming.De volgende ochtend merktEmma dat haar man is verdwenen enzelfs niet in zijn bed geslapen heeft.Tuurs bedlegerige inwonende zusterGerda wordt razend wanneer ze ontdekt dat hij naar hun andere zus Josée is gegaan.Gerda en Josée hebben namelijk al jaren ruzie. Emma weigert om Tuur te gaan halenbij Josée en haar zingende vriendin Odette. En dus staat ze er helemaal alleen voor inde schoenenwinkel, met een hysterische, bedlegerige schoonzus op de koop toe.Met o.a.: Rik van Uffelen, Chris Lomme, Ingrid De Vos, Marilou Mermans, Viviane DeMuynck en Jasperina de Jong.84 minuten + 20 minuten pauzeToegangsprijs: 3 euro (geen reducties)Woensdag 9 november 2005 om 14 uurKinderfilm: pluk van de pettefletOp zijn zoektocht naar een nieuwe plekom te wonen, komt de achtjarige Plukmet zijn kleine rode kraanwagentjeterecht in het torenkamertje van dePetteflet. Hij maakt al snel kennis meteen aantal flatbewoners en met de dierenuit de Torteltuin en helpt hen als erproblemen zijn. Op een ochtend schriktPluk op van een oorverdovend lawaai:er wordt een bouwkeet in de Torteltuingetakeld. Hij gaat op onderzoek uit enontdekt dat de tuin vernietigd wordtom plaats te maken voor een vogelmuseum. Gaat het Pluk lukken om de Torteltuin tebehouden en kan de Krullevaar gered worden?Vanaf 6 jaarRegie: Ben Sombogaart / Pieter van Rijn (naar het boek van Annie M.G.Schmidt)Nederland, 2005 - Originele Nederlandstalige versie94 minuten + 15 minuten pauzeAanvang: 14 uur, einde: 15.50 uurToegangsprijs: 2 euroACTIVITEITEN-KALENDERC.C. TER KOMMEN– GROTE ZAALNOVEMBERDo 03 Filmvoorstelling: ConfituurZa 05 Concert Kon. HarmonieSt. LambertusZo 06 Concert Kon. HarmonieSt. CeciliaWo 09 Kinderfilm:Pluk van de PettefletDo 10 Ledenvergadering K.B.G.Za 12 MissietentoonstellingZo 13 MissietentoonstellingMa 14 Lijn- en countrydans 50+org. K.B.G. en D.C.Vr 18 Toneel: Paradijsvogels – H.T.G.Za 19 Toneel: Paradijsvogels – H.T.G.Zo 20 Brunch C.D. & V.Ma 21 Cursus yoga 50+ - org. D.C.Di 22 Infonamiddag K.B.G.met Dr. SwinnenVr 25 Toneel: Paradijsvogels – H.T.G.Za 26 Toneel: Paradijsvogels – H.T.G.Zo 27 PrivéfeestMa 28 Lijn- en countrydans 50+org. K.B.G. en D.C.Cursus yoga 50+ - org. D.C.Di 29 2de dialectavond - 20 uurWo 30 Fuifvorming –org. Jeugd- en cultuurdienstDECEMBERZa 01 Seizoensopening C-C.:Hartklop – Johan VerminnenDo 01 Sinterklaasfeest GVBToneel: Paradijsvogels – H.T.G.Vr 02 Kaarten V.K. PolitieZa 03 Toneel: Paradijsvogels – H.T.G.Zo 04 Ruilbeurs ModeltreinenMa 05 Cursus yoga 50 + - org. D.C.Di 06 Bijscholing SportdienstZa 10 Kerstfeest M.C. HoeseltZo 11 Kerstfeest S.P. aMa 12 Lijn- en countrydans 50 +org. K.B.G. en D.C.Vr 16 Operette:Zigeunerliefde - AquilaZa 17 Eetavond DuivenbondZo 18 Kerstfeest K.V.G.Di 20 Kerstfeest K.A.V.Do 22 Kerstfeest K.B.G.Di 27 Kerstfeest ZiekenzorgWo 28 Kerstfeest ChiromeisjesHoeselt CentrumZa 31 Sylvesterparty Isola/Anjo11


Cover StoryCover StoryWereldrecordpoging Hoeseltse Treinclub geslaagdDe Hoeseltse treinclub en de firma Märklinhebben zondag 18 september een nieuwwereldrecord gevestigd met miniatuurtreinen.HistoriekIn 1986 ontstond er binnen een kleine groep van modeltreinliefhebbersen modelbouwers het verlangen om in groep hunhobby naar buiten te brengen.Hun belangrijkste doelstelling was om de modelbouw in al zijnfacetten dichter bij het grote publiek te brengen. Dit resulteerdein een eerste weliswaar kleine expo.Uit deze groep enthousiastelingen ontstond de "HOESELTSETREINCLUB"14Zondagmorgen om 07 uur klonk het startschot omte sporen via de Genkersteenweg op Hasselts grondgebieden vervolgens verder te sporen via deHasseltweg op Genker grondgebied.Honderd treinliefhebbers hielpen de ganse dag ommet grote precisie en deskundigheid telkens 20 tunnelsvan elk 5 m weer aan elkaar te klikken. De stukkenspoorweg werden op het fietspad gezet zodatde trein kon blijven rijden. Daarmee overbrugden zijeen afstand van 10,2 km en slaagden erin om deLimburghal in Genk als eindbestemming te bereiken.Daar kon gerechtsdeurwaarder Donné het wereldrecordofficialiseren en veroverden zij een plaatsje inhet Guinessbook of Records.De recordpoging kon ook rekenen op koninklijkebelangstelling. Prins Laurent en prinses Claire warensamen met dochtertje Louise-Marie aanwezig envolgden met grote belangstelling het ganse gebeuren.De gesigneerde wagons worden verkocht ten voordelevan The Belgian Kids Foundation.DoelstellingMensen met een gemeenschappelijke interesse samenbrengenom in groepsverband en in een gezellig kader hun hobby uit teoefenen. Daarnaast heeft de club één grote externe doelstelling:het promoten van de modelbouw als hobby.Voor wieOm deel uit te maken van de club moet je niet voldoen aanvoorwaarden of kwalificaties.Al wie gek is van, op en/of door treinen is van harte welkom.Het ledenbestand bestaat enerzijds uit infoleden, trainspotters,kletskousen (zij die al menige baan bedacht, doordacht, besproken,...hebben) en werkende leden (zij die de bielsen dragen, sporenleggen, huizen bouwen, ...).ClubwerkingElke woensdag- en vrijdagavond vanaf 20.30 uur zijn we op post.De clubavonden worden gevuld met:- informatie over nieuwigheden- video-, film- en/of dia-avonden- voordrachten en gespreksavonden met gastsprekers- geven van modelbouwcursussen- werken aan de grote gemeenschappelijke clubbaan- uitwisselen van ervaring- bezoek aan en van andere clubs- uitstappen naar expo's in binnen- en buitenland- organiseren van evenementen als ruilbeurzen en expo's- groepsreizen- rijden met de trein- ....................Info: 089 51 46 44E-mail: info@hoeseltsetreinclub.beDe bestuursleden en Hoeseltse leden van de treinclub werdendoor het Schepencollege gehuldigd.Proficiat !15


SportSport201. Vlaamse zwemweekzwembad Ter Kommen Hoeseltin het thema: WATER IN HET SPEL kan je gratis deelnemen aan onderstaande acties:KLEURWEDSTRIJD VOOR DE 4 T.E.M. 7 JARIGENzondag 12 november van 9 tot 11.30 uurAPERITIEF- en ONTBIJTZWEMMEN - alle zwemmers krijgen een apéritief en een ontbijt aangeboden.woensdag 16 november van 13 tot 15 uurSWIMMATHON - een speel- zwemestafette voor de leerlingen van 5de, 6de leerjaarwoensdag 16 november van 19.30 tot 20.30 uurAQUAFITNESS - voor iedereen vanaf 14 jaarzaterdag 19 november van 13 tot 14.30 uurCENTJESDUIKEN - elke cent die je opduikt mag je houden - inschrijven op voorhand13.00 tot 13.30 uur: kinderen van 1ste, 2de leerjaar13.30 tot 14.00 uur: kinderen van 3de, 4de leerjaar14.00 tot 14.30 uur: kinderen van 5de, 6de leerjaarVERRASSINGSACTIVITEIT ‘s avondszondag 20 november van 9 tot 11.30 uurAPERITIEF – en ONTBIJTZWEMMEN - alle zwemmers krijgen een apéritief en een ontbijt aangebodenNIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW2. Sport- en cultuur tweedaagseDonderdag 3 en vrijdag 4 november,telkens van 10 tot 16 uur in Ter KommenEen plezante tweedaagse tijdens de herfstvakantie voor kinderen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. Met een leuke mix tussensport en cultuur: omnisport, toneel, muziek, circustechnieken,... alles is mogelijk.Inschrijvingen: sportdienst 089 49 16 03 of cultuurdienst 089 41 63 58Deelname: 4 euro (een promotieprijsje)3. Kerstwandeling in de Ardennenzondag 18 december 20054. Fitness voor damesMeer bewegen kan dagelijks in de spiegelzaal van sportcentrum Ter Kommen.Vanaf 14 jaar kan je deelnemen aan de verschillende groepslessen. Beginners kiezen best een eenvoudig les zoals FIGUURTRAININGOF BODYSTEP, met veel aandacht voor spierversteviging van BUIK-BILLEN-BENEN. Beurtenkaarten zijn steeds ter plaatse te verkrijgenbij de lesgevers. Een proefles ? Natuurlijk ...maandag 09.30 uur: B B B21.00 uur: FIGUURTRAININGdinsdag 19.30 uur: STEP20.30 uur: B B Bwoensdag 19.30 uur: BODYSTEP20.30 uur: AEROBICSdonderdag 20.00 uur: FIGUURTRAININGvrijdag 20.30 uur: B B BSPORTKALENDER • SPORTKALENDER • SPORTKALENDER • SPORTKALENDERdatum dag aanvang sporttak activiteit afdeling locatie4 nov. vrij 20.00 biljart Sombrero – De Pelikaan Maasland Café Sombrero5 nov. zat 15.00 volleybal Scholieren Hoevoc 83 – Helios Zonhoven Schol HC Ter Kommen5 nov. zat 17.00 volleybal Heren Hoevoc 83 – Schuvoc halen C 3 prov B Ter Kommen7 nov. ma 19.00 zaalvoetbal Neder United Hoeselt – ZVK Glimburger Hoeselt 4 prov D Ter Kommen10 nov. don 20.00 recr. volleybal Horevoc - Tuvoc H 3 C Ter Kommen11 nov. vrij 20.00 zaalvoetbal Isola 2 – zvk Loon 3 prov C Ter Kommen12 nov. zat 20.00 biljart Sombrero – HWB 1 Maasland Café Sombrero12 nov. zat 10.30 volleybal Miniemen Hoevoc B – miniemen Hoevoc A Min. J A Ter Kommen14 nov. ma 19.00 zaalvoetbal ZVK Glimburger Hoeselt – Zamivo Tongeren 4 prov D Ter Kommen18 nov. vrij 20.00 zaalvoetbal ’t Koffiehuisje Hoeselt - Borgloon 88 4 prov D Ter Kommen18 nov. vrij 21.00 zaalvoetbal Zvk Hoeselt 94 – Borgloon 88 2 prov B Ter Kommen19 nov. zat 14.00 tafeltennis Tamara Hoeselt C dames– Atelia Gent A Land A Lokaal Tamara19 nov. zat 20.00 biljart Sombrero – BKH Maasland Café Sombrero19 nov. zat 19.45 recr. volleybal AVC Alt-Hoeselt B – Prima team Zonhoven H 4 C Ter Kommen19 nov. zat 17.00 volleybal Heren Hoevoc 83 – Hevoc hees B 3 prov B Ter Kommen20 nov. zon 13.30 badminton Poona Hoeselt 2G – Opbad 2G 3 PG A Ter Kommen20 nov. zon 13.30 badminton Poona Hoeselt 3G – Webasca 2G 4 PG A Ter Kommen21 nov. ma 19.00 zaalvoetbal Neder United Hoeselt – Welkom Wintershoven 4 prov D Ter Kommen23 nov. wo 20.00 zaalvoetbal Isola 1 – G. Leopoldsburg 2 nat Ter Kommen25 nov. vrij 20.00 biljart Sombrero – Maasgalm Maasland Café Sombrero25 nov. vrij 21.15 zaalvoetbal Isola 1 – Denifer Tienen 2 nat Ter Kommen25 nov. vrij 20.00 zaalvoetbal Isola 2 – Primus Waltwilder 3 prov C Ter Kommen26 nov. zat 14.00 tafeltennis Tamara Hoeselt A dames– Titi Oupeye A 1 Nat Lokaal Tamara26 nov. zat 14.00 tafeltennis Tamara Hoeselt B dames– Titi Oupeye B 2 Nat B Lokaal Tamara26 nov. zat 19.00 tafeltennis Tamara Hoeselt A heren – Atelia Gent A 2 Nat A Lokaal Tamara26 nov. zat 19.00 tafeltennis Tamara Hoeselt B heren – Wielsbeke A 2 land A Lokaal Tamara26 nov. zat 20.00 recr. volleybal AVC Alt-Hoeselt A – Janeans Shop B H 3 C Ter Kommen26 nov. zat 10.30 volleybal Miniemen Hoevoc B – VTI Blok Hasselt Min. J A Ter Kommen27 nov. zon 13.30 badminton Poona Hoeselt 2G – Babox 1G 3 PG A Ter Kommen27 nov. zon 13.30 badminton Poona Hoeselt 3G – Babox 2G 4 PG A Ter Kommen2 dec. vrij 20.00 biljart Sombrero – BC Junior Maasland Café Sombrero2 dec. vrij 20.00 zaalvoetbal ’t Koffiehuisje Hoeselt - Onbetong Tongeren 4 prov D Ter Kommen3 dec. zat 14.00 Tafeltennis Tamara Hoeselt A dames– Verdrinamur B 1 Nat Lokaal Tamara3 dec. zat 14.00 Tafeltennis Tamara Hoeselt B dames– Ecaussinnes A 2 Nat B Lokaal Tamara3 dec. zat 19.00 tafeltennis Tamara Hoeselt A heren – Leuze 65 A 2 Nat A Lokaal Tamara3 dec. zat 19.00 tafeltennis Tamara Hoeselt B heren – Lauwe A 2 land A Lokaal Tamara3 dec. zat 15.00 volleybal Scholieren Hoevoc 83 – Roveka Stevoort Schol HC Ter Kommen3 dec. zat 10.30 volleybal Miniemen Hoevoc A – VC Racing Genk Min. J A Ter Kommen4 dec. zon 13.30 badminton Poona Hoeselt 1G – Nieuwerkerken 2G 2PG A Ter Kommen5 dec. ma 19.00 zaalvoetbal Neder United Hoeselt – Borgloon 88 4 prov D Ter Kommen9 dec. vrij 20.00 zaalvoetbal Isola 2 – Onbetong Tongeren 3 prov C Ter Kommen10 dec. zat 19.45 recr. volleybal AVC Alt-Hoeselt B – VC Jack-it H 4 C Ter Kommen10 dec. zat 15.00 volleybal Scholieren Hoevoc 83 – VTI Hasselt Schol HC Ter Kommen10 dec. zat 17.00 volleybal Heren Hoevoc 83 – Helios Zonhoven 3 prov B Ter Kommen10 dec. zat 10.30 volleybal Miniemen Hoevoc A – VTI Blok Hasselt Min. J A Ter Kommen11 dec. zon 18.00 biljart Sombrero – BMW Maasland Café Sombrero12 dec. ma 19.00 zaalvoetbal ZVK Glimburger Hoeselt – Dorpskroeg Membruggen 4 prov D Ter Kommen15 dec. don 20.00 recr. volleybal Horevoc - AVC Alt-Hoeselt A H 3 C Ter Kommen16 dec. vrij 20.00 biljart Sombrero – Weerdhoek 2 Maasland Café Sombrero16 dec. vrij 20.00 zaalvoetbal ’t Koffiehuisje Hoeselt - Neder United Hoeselt 4 prov D Ter Kommen16 dec. vrij 21.00 zaalvoetbal Zvk Hoeselt 94 – Toeties Piringen 2 prov B Ter Kommen17 dec. zat 15.00 volleybal Scholieren Hoevoc 83 – Schuvoc Halen Schol HC Ter Kommen23 dec. vrij 20.00 zaalvoetbal ’t Koffiehuisje Hoeselt - Groen-design Koniksem 4 prov D Ter Kommen23 dec. vrij 21.00 zaalvoetbal Zvk Hoeselt 94 – Binderveld club 88 2 prov B Ter Kommen21


MilieuMilieuIk kleur mijnschooljaar groen!Al voor de vijfdemaal op rij!!Met de slogan 'Ikkleur mijn schooljaargroen - ik kies voormilieuvriendelijk schoolgerief!' starttenhet Vlaamse, het BrusselsHoofdstedelijke en het WaalseGewest in 2000 de campagne ommilieuvriendelijk schoolmateriaal tekopen.Een ideetje voor de Sint of deKerstman?Milieuvriendelijk schoolgerief is duurzaam,afvalarm, gezond en vervaardigdmet gerecycleerde materialen.De mascotte BAS, de bewusteaankoper van schoolgerief, geeft ineen folder 12 slimme tips om dat precieste doen. Meer info op de websitewww.ovam.be.DUURZAAM BOUWENEen energiezuinige, gezonde woning met meer comfort: de winst is vooru en het milieuHebt u plannen om binnenkort te bouwen of te verbouwen?Vergeet dan niet dat vanaf 2006 de energieprestatieregelgeving van kracht wordt. Zoalsin alle Europese landen moet binnenkort iedere bouwer en verbouwer ook inVlaanderen aandacht schenken aan energiebesparende maatregelen in de woning. Allewoningen met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2006 zullen een bepaald niveau van isolatieen energieprestatie moeten halen.Mis bij het bouwen of verbouwen de kans niet om uw woning energiezuinigerte maken!!Open milieuraad ‘duurzaam bouwen’Op donderdag 20 oktober 2005 vertelt een spreker van het Centrum DuurzaamBouwen u hoe u energiezuinig, kostenbesparend en milieuvriendelijk kunt bouwen. Ukrijgt info over duurzame materialen, systemen om water en energie te sparen, isoleren,ventileren, subsidies.... en hoe u door het Centrum Duurzaam Bouwen begeleid kanworden bij uw bouwproject.De milieuraden van Bilzen, Hoeselt en Riemst heten u welkom in het CC DeKimpel om 20 uur. De inkom is gratis.Gemeentelijke ondersteuning “planadvies duurzaam bouwen”Cedubo (Centrum Duurzaam Bouwen) geeft aan particulieren de mogelijkheid voorhet bekomen van ‘planadvies duurzaam bouwen’ op basis van de door de particulieringediende (ver)bouwplannen. Dit planadvies heeft als doel de principes van duurzaambouwen toe te passen op de concrete bouwplannen van particuliere woningen.Momenteel kost dit advies 200 euro. Het provinciebestuur sloot een overeenkomst afmet Cedubo zodat aan de adviesvrager een maximum van 100 euro per dossiergevraagd wordt indien hij in Limburg woont of in Limburg een woning bouwt.Ook de gemeente Hoeselt ondersteunt dit project met een bijkomende tussenkomstvan 50 euro zodat de adviesvrager maximaal 50 euro dient te betalen.Tip voor thuis!Op plaatsen waar er continu verlichting dient te zijn, geeft jebest de voorkeur aan spaarlampen. Een spaarlamp gebruikt 70procent minder energie dan een gewone gloeilamp.STAP MEE IN DE KRINGLOOP of ... hoe geef jeafdankertjes een nieuw leven?De inzameling van herbruikbare goederenGoederen die nog herbruikbaar zijn horen niet thuis op de afvalberg. Dit kan gaan ommeubels, kleding, speelgoed, huisraad, snuisterijen, ... In plaats van ze bij het grof huisvuilte plaatsen, kan u ze bij een kringloopcentrum binnenbrengen of u maakt een afspraakom de spullen gratis thuis te laten ophalen. U dient wel rekening te houden met het volgende:- Goederen worden enkel afgehaald op het gelijkvloers, tenzij er een voldoendegrote lift aanwezig is.- Meubelen, indien mogelijk, demonteren. Vergeet niet schroeven en kleine onderdelenafzonderlijk mee te geven.- Huisraad en kleine spullen worden best vooraf in dozen verpakt.- Zwaar beschadigde, versleten, of niet herbruikbare spullen worden nietmeegenomen.Deze afspraken besparen onze ophaalploeg een hoop werk en tijd.De gemeente Hoeselt heeft via de intercommunale Intercompost een overeenkomstmet de het Kringloopcentrum ‘De Koop’ vzw te Genk. U kan dit centrumcontacteren elke werkdag van 10 tot 18 uur op het nummer 089 36 43 45 en op zaterdagvan 10 tot 16 uur.Ook op het containerpark is een ruimte voorzien waar je herbruikbare goederen kanachterlaten.Shoppen in de Kringloopwinkel! Eerste keus in tweedehands!Wat de één kwijt wil, daar is de ander nu juist naar op zoekDe ingezamelde goederen worden in het kringloopcentrum gesorteeerd, eventueelhersteld en voor een zacht prijsje opnieuw verkocht. De Kringwinkels zijn de kringloopwinkelsnieuwe stijl. Sinds enkele jaren wint de tweedehandsmarkt snel aan populariteiten er komen steeds meer klanten op bezoek in de Vlaamse kringloopcentra.Volgende Kringloopwinkels zijn er in de buurt:- Kringloopwinkel Genk, Bosdel 36 te 3600 GENK 089 36 44 56- Kringloopwinkel Bilzen, Hasseltsestraat 10 te 3740 BILZEN 089 50 27 37Woont u in Hoeselt en ligt de leefomgevingje nauw aan het hart? Degemeentelijke adviesraad voor leefmilieu,HOLA, heeft nog een aantalplaatsen vrij voor gemotiveerdeleden!! Dit moeten echt geen milieudeskundigente zijn. Een gezondeinteresse in milieu en natuur volstaat.De milieuraad heeft tot doel:- de verbetering, het behoud en hetherstel van de natuur, het landschapen het milieu in de gemeente;- adviesverlening inzake het gemeentelijkmilieu- en natuurbeleid;- het vervullen van een informatieveen sensibiliserende taak bij de bevolkingBen je geïnteresseerd, kan je altijdcontact opnemen met de milieudienst,tel. 089 51 03 38Inzameling 2005 van lege verpakkingenvan plantenbeschermingsmiddelenen ophalingvervallen producten.Phytofar-Recover vzw is een initiatiefvan de producenten van plantenbeschermingsmiddelenom te voldoenaan de verplichtingen van hetInterregionaalSamenwerkingsakkoord betreffendePreventie en Beheer van Afvalstoffen.Zij organiseert jaarlijks de ophaling ende verwerking van de lege plantenbeschermingsverpakkingenvoorberoepsdoeleindengebruik en omde twee jaar de ophaling van vervallenplantenbeschermingsmiddelen.Deze laatste ophaling is dit jaar voorzien!De ophaalkalender voor decampagne 2005 is te bekomen opOktobermaand –energiemaandOok de gemeente Hoeselt draagthaar steentje bij!!Onlangs werden de lampen in degemeentelijke sporthal vervangen.Deze energiezuinige nieuwe verlichtingsinstallatieomvat tal van voordelen:- economische verlichting: tot meerdan 50 % energiebesparing!- efficiënte verlichting: aanzienlijkevermindering van de exploitatieende onderhoudskosten- ecologische verlichting: verminderingvan CO_-uitstoot (ongeveer60 ton/jaar) door lager energieverbruiken het gebruik van recycleerbarelampen- ergonomische verlichting: een verlichtingaangepast aan elke sportac-de milieudienst22 tiviteit- Kringloopwinkel Riemst, Maastrichtersteenweg 73 te 3770 RIEMST 012 67 14 7223- Kringloopwinkel Tongeren Luikerstraat 10 te 3700 TONGEREN 012 24 14 68


InformatiefVaria24Dienstencheques -strijkdienstHet Dienstenbedrijf Work@HomeHoeselt telt reeds 25 werknemers diebij meer dan 100 particulieren en gezinnenhuishoudelijke hulp bieden. Vanafoktober zal de dienstverlening uitgebreidworden met een strijkdienst. Erworden ervaren strijksters aangeworvendie het strijkwerk zullen verzorgen.Zoekt u nog iemand voor hulp in uwhuishouden of wilt u nog meer infoover onze strijkdienst, dan kan u tijdensde kantooruren steeds terecht bij Sonjaof Roos Marie op 089 51 48 69.Stempelcontrole in 2005Er is vrijstelling van aanmelding op degemeentelijke stempelcontrole op volgendedagen- maandag 31 oktober 2005 (dagvoor de feestdag van Allerheiligen)- woensdag 02 november 2005 opde feestdag van Allerzielen- tijdens de eindejaarsperiode vanafvrijdag 23 december 2005 tot metmaandag 02 januari 2006VDAB- loopbaanbegeleidingvoorwerknemersDe VDAB voert momenteel een promotiecampagnevoor loopbaanbegeleidingvoor werknemers.Op de homepage van de VDAB-websitewordt “loopbaanbegeleiding” in dekijker gezet. Bezoekers van de websitekunnen een online-loopbaantest doenof een afspraak maken met een VDABloopbaanbegeleidervoor een gratiskennismakingsgesprek.Voor meer informatie over loopbaanbegeleidingin uw buurt, kunt u surfennaar www.vdab.be/projecten/loopbaanbegeleiding.Via het gratis nummer 0800 30 700(elke werkdag van 8 tot 20 uur) kan deinformatiefolder over loopbaanbegeleiding'Kom eens praten over jetoekomst' aangevraagd worden.Na het kennismakingsgesprek beslis jezelf of je verder mee wil gaan. Voormaximum 50 euro biedt de VDAB jeeen pakket van 12 uren aan.One-liner gezocht!Hoeselt, een krans van schilderachtige dorpjes met een ongekende rust in eenongerepte natuur.Hoeselt, een vrolijke gemeente met een bruisend verenigingsleven!Hoeselt, een sprankelende gemeente waar natuur en cultuur hand in hand gaan!Hoeselt, een gezellige gemeente waar het aangenaam wonen is!Hoeselt, een gemeente die er mag wezen!Een aantal statements waar je je als fiere Hoeselaar wellicht in kan vinden. En dit willenwe voortaan ook naar buiten brengen. Het College van Burgemeester enSchepenen en de cultuurraad is daarom op zoek naar een unieke, sprankelende enfrisse on-liner die kort en krachtig onze gemeente omschrijft/typeert.Heb jij een goed idee? Een originele one-liner? Noteer het even op papier, samenmet je naam en adres en breng het binnen bij de cultuurdienst (CC Ter Kommen,Europalaan 2) of mail naar cultuurdienst@hoeselt.be.Wie weet siert jouw inbreng binnenkort het logo en de drukwerken van onzegemeente!Om je even op weg te helpen, geven we alvast enkele voorbeelden uit andere stedenen gemeenten:Hasselt – Hoofdstad van de smaakBruisend WellenLanaken - hart van 4 regio’sBorgloon - parel van HaspengouwBierbeek – nergens anders zo andersMol – pittig en attractief!Neerpelt – gezellig, dynamisch, groen en jong!Sint-Truiden – een stad apartHet Fonds voor Arbeidsongevallen is een instelling van sociale zekerheid.Dit Fonds voor ARBEIDSONGEVALLEN houdt van september tot juni ZITDAGEN in uwstreek. Iedereen kan er terecht met vragen of inlichtingen i.v.m. een arbeidsongeval.TONGERENAdministratief Centrum, Praetorium, Maastrichterstraat 10Elke 1ste maandag van de maand van 13 tot 16 uur, Tel. 012 39 01 11GENKGemeentehuis, 1ste verdiep, Dieplaan 2Elke woensdag van 09 tot 12 uur, Tel. 089 65 43 89Op onze site www.faofat.fgov.be vindt u onder andere informatie terug over de regeling van eenarbeidsongeval en de volledige lijst van de zitdagen.Fonds voor ArbeidsongevallenTroonstraat 100, 1050 Brussel, Tel. 02 506 84 11www.wordwatjewil.be in een nieuw jasje!Net voor de aanvang van het nieuwe schooljaar kreeg de website www.wordwatjewil.be eenheuse facelift.Om de verschillende types van surfers nog beter te dienen, onderging de website enkele aanpassingen.De bladeraars kunnen nu via een thematische woordenlijst op zoek naar de cursus ofopleiding van hun keuze. Voor de bezoekers die liever zoeken op trefwoord blijft de mogelijkheidbestaan te zoeken aan de hand van een of meer trefwoorden.AAN DACHT:De Lokale Werkwinkel te Bilzen zal wegens verhuis naar de Hospitaalstraat 13,gesloten zijn op 8 en 9 december 2005.Vanaf maandag 12 december is de Werkwinkel terug geopend op Hospitaalstraat 13,ingang langs de inrit voor ziekenwagens.Open-deur in de oude kleuterschoolvan Alt-HoeseltZaterdag 17 september stelden de nieuweeigenaars van de oude kleuterschool in Alt-Hoeselt hun deuren open. Ruim 250 mensenkwamen kijken hoe de school en hetklooster werden omgebouwd tot drieprachtige woongelegenheden.Proficiat aan de nieuwe eigenaars en van harte dank voor de gastvrijheid!Oorspronkelijk was de school een herenhoeve uit 1872. Deze kon rond 1900 aan een zeer gunstigeprijs gekocht worden door Pastoor Eyckens om er een meisjesschool van te maken. In 1902werden de stallingen omgebouwd tot 3 klaslokalen en de woning aangepast tot klooster voor deeerste Zusters van de Voorzienigheid die reeds in Hoeselt een school hadden geopend.Reeds in 1904 werd door de Zusters de bouw uitgebreid met ruimten voor een klein rusthuis.In 1956 werden deze bijgebouwen grotendeels afgebroken en vervangen door een nieuwbouw inhet verlengde van de oorspronkelijke drie klassen. De ambitie reikte verder dan wat er nu staat:er was een verdieping voorzien met feestzaal en bibliotheek.In 1968 werd het klooster opgeheven, maar de zusters bleven wel actief in de school. Vanaf 1973deed het kloostergebouw dienst als pastorie. Daarna, en tot de nieuwbouw klaarkwam, werdende gebouwen gebruikt door de schoolgemeenschap die uit de fusie was ontstaan. Niet alles wasdaarbij bruikbaar en onvermijdelijk voerde dit tot verval. Het grootste slachtoffer was de kapeldie in de jaren negentig werd afgebroken.De oude school, de oorspronkelijke drie klaslokalen, zijn nu omgebouwd tot een tweede woning.In de vroegere woning is weinig veranderd aan de verdeling van de ruimte. De vroegere naschoolseopvang is nu de leefkamer. Keuken en eetkamer zijn dat gebleven. Het secretariaat boven isterug slaapgelegenheid geworden met het vroegere meubilair van de zusters. De vroegere oudemannenslaapzaaldie als laatste bestemming het klaslokaal was van Zuster Leon-Marie is nuomgebouwd tot een gastappartement.Blèf Hôessëls kallëNieuw dialectboek (480 pagina’s)– 25 euroNu met extra Nederlands register,600 typische uitdrukkingen, 100 vergelijkingen,200 hoofdtijden vanwerkwoorden, 750 scheldnamen, dialectliederenen gedichten, uitvouwbaar“lêesplenkskë” in kleur.Mooi ingebonden in harde kaft metgouden opdruk.Te verkrijgen bij :- Paul Achten Tongersesteenweg 423730 Hoeselt 0476 31 66 61of 089 41 21 30- Drukkerij Hellinx Dorpsstraat 393730 Hoeselt 089 50 28 08Ideaal eindejaarsgeschenk !Er zijn nog een klein aantal exemplarenbeschikbaar.Er komt géén tweede druk. Op= OPPoeskaffee-kësDat ès dën tittël van dë nau SEEDEE(CD) mèt 23 kusifkës èn hët ‘platHôessëls’ vërtèld dùr P-888.Hët zin kottë vërhôlë jùvvër hééélvruggër, jùvvër vruggër èn jùvvërhuinëndôog .Interesse :Tongersesteenweg 42 3730 Hoeselt,089 41 21 30 - 5 euroWie vooraf intekende op hetdialectboek ontvangt deze CDgratis.2 de DIALECTAVONDin Ter Kommenop dinsdag 29 november om 20 u.Iedereen welkom van 9 tot 99 jaar.Paul Achten gaat het hebben over deschool van vroeger, geboorte, doop,communiefeesten, trouw, processie,folklore, dorpsvermaken, kermis enz.Jongeren mogen vragen stellen.Ook zal er op het groot scherm ookeen stukje revue (Dë fakteurkës)gedraaid worden.Zorg dat je er bij bent !Vrije toegang.25


HuldigingenHuldigingenGoud voorColson Julien enBlocken Jozefina27-08-1955 - 27-08-2005Nicolaas Vandebroeck enWilhelmina Meuwissen21-09-1945 - 21-09-2005Diamant voorZaterdag 17 september vierde gospelgroep AKKOORDhaar 5-jarig bestaanEen gesprekje met voorzitterGuido Ketelslegers liet onskennismaken met een groepdie bestaat uit een enthousiastebende zangers en muzikantenuit Limburg die aanstekelijkeen aangrijpende gospelbrengen.26Hoeseltse Wereldkampioenen KarateOp zaterdag 1 en zondag 2oktober vond in Dallas, USA,het WK Wado Karate plaats.27 landen namen deel. De 11Belgische kampers verzameldenonder coach ElsAppermans enTeammanager MathieuBeysen maar liefst 20 medailleswaaronder 8x goud.Het WK begon uitstekendvoor de Limburgers.De jongste van het teamNele De Vos, 12 jaar uitHoeselt pakte overtuigendde wereldtitel in Kata.Nele stond ook in kumitenogmaals op het podium. Zijbehaalde hier brons bij de12/13 jarige meisjes. Nele diende zich te meten met enkele Engelse en een Zweedsmeisje. In de laatste kamp vocht Nele zich tegen deze Zweedse uitmuntend naar een3e plaats en een bronzen medailles kwam in haar bezit.Ook haar broer Stijn De Vos, 17 jaar, trad aan op het WK. Stijn verloor in de dsisciplinekumite nipt van een Dominicaan maar werkte zich na herkansingen knap naar eenderde plaats. Ook trad Stijn aan in het Belgische kadettenteam. Hierin werd hij samenmet de andere teamleden Bob Stevens en Arnaud Dimaoi Wereldkampioen na hetleveren van een spannend gevecht tegen de Zweedse ploeg.Naast onze 2 Hoeselaren mocht de Hoeseltse club Shingitai vzw nog 2 andere ledenafvaardigen: Laura Daerden en Kelly Heynen.Laura behaalde na een 3e plaats in de discipline kata en eveneens bij kumite.Ook Kelly Heynen mocht een wereldtitel, een zilveren en een bronzen medaille meehuiswaarts brengen. Voor de Hoeseltse club een echt opsteker : 3 wereldtitels, 1 zilverenen 5 bronzen medailles.Als Hoeselt dan geen potentieel in huis heeft, doe deze jonge karateka’s dat maareens na.De ouders, club en coaches mogen dan ook ontzettend fier zijn op deze jonge atletenen hopen dat zij nog vele overwinningen in de wacht mogen slepen.Wat voorafgingHet idee ontstond boven eenglaasje glühwijn na de kerstnachtmisin 2000. ToetsenmanRaf en koordirigent Toonbesloten om 'samen iets tedoen' en zagen in gospel zowelvoor koor als voor de band een haalbare uitdaging.Tijdens het eerste jaar, 2001, haalden 33 zangers de eindmeet. 5 missen en 4 optredens werden gebracht in Romershoven, Hoeselt,Schoonbeek, Hasselt, Lanaken en Bilzen.In de komende jaren groeide het aantal leden én het aantal optredens vorrtdurend. De aanvragen bleven toenemen en tegenwoordigmoeten we zelfs een selectie maken, om het aantal optredens niet te erg te laten oplopen. De meeste zangers hebben tenslotteook nog een gezin en een job, daarom wordt het aantal beperkt tot een 15-tal uitvoeringen per jaar.Nu zitten we in ons 5de seizoen en is de groep aangegroeid tot bijna 60 zangers, met een 3-mans orkest en 2 vaste solisten, Eefje enWouter. De regio waarin we optredens gedaan hebben is uitgedijd van Oostvlaanderen tot Luik en Nederlands Limburg. Ook is erverscheidene keren samengewerkt met harmonieën, zelfs eenmaal met een orkest van wel 50 harmonica’s... werkelijk een heel bijzonderesound!De naam en doelstellingAkkoord is een muziekterm, maar heeft ook een tweede betekenis: mensen gaan samen een akkoord aan.In beide betekenissen willen we via de muziek mensen samenbrengen. Zingend samenkomen. Zonder meer, de rest ontstaat vanzelfwel. Zo kwamen een band en een koor samen, mensen uit verschillende hoeken en achtergronden kwamen hierop af en voor we hetwisten hadden we een gezellige groep met een reeks amusante repetities. Wat als experiment begon, eindigde tenslotte in een reeksenthousiaste optredens.Als laatste detail: in akkoord zit ook het woord koor. De naam Akkoord is een vondst van onze vroegere dorpsonderwijzer, wijlen JanLijnen, die ook in Ater Blokkes zong (kerkkoor van Romershoven).Interesse?Wie wil komen proeven van de speciale concertsfeer houdt de concertagenda in het oog op website users.skynet.be/akkoord ofstuurt een mailtje naar akkoord@skynet.be. Zo wordt u uitgenodigd voor concerten in de toekomst. Wie wil komen meezingen,moet wel over voldoende muziekkennis beschikken, om het bestaande repertorium op eigen houtje te leren en zo de achterstand inte halen. Neem contact op met dirigent Toon Ketelslegers 0495 50 01 61.Van harte proficiat aan de ganse groep met hun 5-jarig bestaan.27


Het weten waard28Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.betelefoonnummersdienstenGemeentehuis 089 51 03 10Politie 089 51 03 00Brandweer 100Cultureel Centrum 089 41 63 58Sportcentrum 089 49 16 03Zwembad 089 41 36 22Jeugddienst 089 50 12 00Technische Wegendienst 089 51 03 46OCMW 089 51 88 10PWA 089 51 48 69loket VDAB 089 51 10 28Bibliotheek 089 41 38 46E-mail aan de gemeenteNaast de persoonlijke emailadressen van demedewerkers kan je volgende emailadressengebruiken om berichten te mailen aan dediverse diensten van de gemeente:secretaris@hoeselt.beontvanger@hoeselt.besecretariaat@hoeselt.befinancien@hoeselt.beburgerzaken@hoeselt.bebevolking@hoeselt.betoerisme@hoeselt.begemeenteberichten@hoeselt.beverkeerscommissie@hoeselt.beinf@hoeselt.berop@hoeselt.betechnischedienst@hoeselt.bewegendienst@hoeselt.begroendienst@hoeselt.bemilieudienst@hoeselt.bebibliotheek@hoeselt.bejeugddienst@hoeselt.bejeugdraad@hoeselt.becultuurdienst@hoeselt.becultuurweb@hoeselt.behoeseltzomert@hoeselt.beactiviteitenkalender@hoeselt.beccterkommen@hoeselt.besportdienst.hoeselt@pandora.bepolitie@hoeselt.beinfo@ocmwhoeselt.beOPHALING SNOEIHOUTWoensdag 23 novemberPAPIEROPHALINGVrijdag 25 novemberVrijdag 23 decemberWEEKENDDIENSTEN HUISARTSENCentraal oproepnummer0900 84 840ALARMNUMMERBRANDWEER 100BELBUSU belt... en de belbus haalt u op011-85 03 00Zitdagen burgemeesteren schepenenBurgemeester Annette STULENSVRIJDAG van 16 tot 19 uurkabinet van de burgemeester,1ste verdiepinge-mail: annette.stulens@hoeselt.beSchepen Werner RASKINVRIJDAG van 19 tot 20 uurdienst INF, gelijkvloer (rechts)e-mail: werner.raskin@hoeselt.beSchepen Guy THYSVRIJDAG van 18 tot 19 uurdienst INF, gelijkvloer (rechts)e-mail: guy.thys@hoeselt.beSchepen Josiane CAPROENSVRIJDAG van 17 tot 18 uurdienst INF, gelijkvloer (rechts)e-mail: josiane.caproens@hoeselt.beSchepen Michel VANROYOP AFSPRAAKGelieve hiervoor het secretariaat tecontacteren op het tel. nr. 089 51 03 10 (12)Voorzitter OCMW Gert HELLINXSteeds bereikbaarGSM 0495 225 445e-mail: gert@hellinx.comVOLGENDE GEMEENTEBERICHTENDe volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half december .Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:het college van burgemeester en schepenen vóór VRIJDAG 18 NOVEMBER.Culturele- en sportactiviteiten worden gebundeld bij de cultuur- en sportdienst!Geef je activiteiten dan ook tijdig door!!!OPENINGSURENGEMEENTELIJKEDIENSTENGEMEENTEHUIS gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 09.00-12.00 13.00-17.00dinsdag - 16.00-19.00woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00donderdag 09.00-12.00 16.00-19.00vrijdag 09.00-12.00 -POLITIEmaandag 08.00-12.00 12.30-18.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-12.00Buiten deze uren kan u steeds terecht bijhet hoofdkantoor van de politiezoneBilzen, Schureveld 19elke werkdag 07.00-21.00zaterdag 08.30-16.00TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 08.00-12.00 12.30-16.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-14.00 -CONTAINERPARKwinteruurregeling (van 1 oktober tot en met 31 maart)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15woensdag - 12.30-16.15donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15BIBLIOTHEEKmaandag 10.00-12.00 -dinsdag - 18.00-20.00woensdag 14.00-16.00 -donderdag - 18.00-20.00vrijdag - 18.00-20.00zaterdag 10.00-12.00 -Sluitingsdagen gemeentehuis -technische dienst - containerparkMaandag 31 oktober – BrugdagDinsdag 01 november – AllerheiligenWoensdag 02 november – AllerzielenVrijdag 11 november – WapenstilstandDinsdag 15 november – Feest van de DynastieMaandag 26 december – 2de kerstdagOpgelet: Het Containerpark isOPEN op zaterdag 12 november

More magazines by this user
Similar magazines