WONING VAN DE WEEK

luntersekrant.lunteren.com
  • No tags were found...

WONING VAN DE WEEK

De Lunterse Krant is een wekelijks nieuws- en informatieblad voor Lunteren en omgeving. mobiel: 06 - 25 231 976 - email: hderooy@introweb.nl - fax: 0318 - 487 421Eerste woningen De Molenpol opgeleverdLUNTEREN - De eerste woningenin het woongebied De Molenpol inLunteren zijn al opgeleverd.Wethouder Roel Kremers heeftwoensdagmiddag 22 juni de eerstesleutels overhandigd aan het gelukkigeechtpaar Job-Paul en ElineGroeneveld.Wethouder Kremers sprak van een‘mooi moment’. “We hebben jarenmoeten wachten op de ontwikkelingvan dit gebied. Je ziet nu dat ereen mooie wijk is gebouwd die ineen behoefte voorziet. Ik ben erhartstikke blij mee.”De Molenpol bestaat uit een woongebiedvan in totaal 92 woningen.Deze zijn ontwikkeld door DeBunte Vastgoed en wordengebouwd door Kelderman Bouw.De bouw loopt voorspoedig. Eindseptember begon de aannemer metde bouw en nu zijn de eerstewoningen dus al klaar. Van de 92woningen zijn er nog maar zeven tekoop.Job-Paul en Eline Groeneveld zijndolgelukkig met hun nieuwemiddenwoning die fantastisch uitkijktop de gerestaureerde molen.“We konden op het laatste momentdeze woning kopen. Eigenlijkwaren we al bezig met een anderhuis, maar dit was een prachtigekans. We komen allebei uitLunteren en wilden hier heel graagblijven. De wijk is mooi gewordenen ligt in het hart van het dorp”,vertelt Eline. Ook het huis zelfspreekt haar erg aan. “Het is moeilijkom je een voorstelling temaken, maar het is echt ruimer danwe dachten. De aannemer heeft hetook netjes gebouwd, er waren nulopleverpunten.”Eind augustus hopen de kersversewoningbezitters met hun dochtertjeJob-Paul en Eline Groeneveld met Anne-Liz nemen de ‘sleutel’ van hun huisin de Molenpol in ontvangst van wethouder Roel Kremers.Anne-Liz het huis te betrekken.“We hebben het huis casco latenopleveren. We gaan nu zelf methulp van familie en vrienden dekeuken en badkamer nog plaatsen”,vertelt Job-Paul.Kijk voor meer informatie over ditproject op www.demolenpol.nlnieuwbouwWONINGVAN DE WEEKzie elders in deze krantOpenluchtdienstHarskampHARSKAMP - Zondag 3 juli, om10.00 uur, wordt er in Harskampeen openluchtdienst gehouden, uitgaandevan de GereformeerdeKerk. De dienst vindt plaats op hetterrein bij de oude Leger Bioscoop(Molenstraat/Otterloseweg).Voorganger is ds. A. Lunshof. Hetthema van de dienst is: Schapen opde heide! Gasten op de weide!.Muzikale medewerking wordt verzorgddoor Mark Rap & Band.Neem een eigen stoeltje of kleedjemee. Bij slecht weer vindt de dienstbinnen plaats, op bovengenoemdelocatie.Stort uw gift op het Restauratie Fonds Oude KerkLUNTERSE KRANTnr. 63.58.11.804Zaterdag 2 juli 2011 Twaalfde jaargang nr. 26mail: hderooy@introweb.nl tel.: 06 - 25 231 976


FamilieberichtenLUNTERSE KRANT Pagina 2‘Groot is Uw trouw, o Heer ...’Op de leeftijd van 94 jaar is, na een liefdevolle verzorging in “De Honskamp”, van onsheengegaan onze moeder, groot- en overgrootmoederHarmijntje Dijkhuizen-van Veensinds 27 september 1977 weduwe van Cornelis Dijkhuizen* Zwartsluis, 16 december 1916 † Lunteren, 25 juli 2011Honskamperweg 6Correspondentieadres: Wuitekampweg 96741 CN LunterenCarla en JacobHans en NanaBert en Elly (Hanny †)Kees en GreetAnja †Ruud en JolandaWim† Connie en AadKlein- en achterkleinkinderenDe teraardebestelling heeft donderdag 30 juni plaatsgevonden op de GemeentelijkeBegraafplaats aan de Kerkhoflaan te Lunteren.Toch nog onverwacht is van onsheengegaan onze oma op ene leeftijdvan 94 jaarHarmijntje DijkhuizenvanVeenRust zacht omaKlein en achterkleinkinderenHamburgers 10 stuks €5,00Shoarmavlees Kilo € 4,95Kippenpoten Kilo € 3,99Magere runderlappen500 gram € 4,95Oma’s huzarensalade:500 gram €2,25Van onze meesterworstmakers:Boterhamworst 200 gram €1,99Gekookte nootham(eigengem.) 200 gram €1,99Gegrillde kookworst ±250gr. voor €2,95+ GRATIS bakje Filet AmericanDorpsstraat 108 - 3927 BG Renswoude - Tel. (0318) 57 15 27Hoofdweg 150 - 6744 WP Ederveen - Tel. (0318) 57 22 06www.vandeveen.gildeslager.nl geldig van ma. t/m za. - zet-/drukfouten voorbehoudengroente - fruit rauwkostMinimarkt v.d. Brinkuw complete buurtsuperBelegen kaasZure zult‘n Hele gegrilde worstKip-champignonragoutsnitselsNieuwe Premiére aardappelenBarneveldseweg 37, 6741 IJ LunterenTel. 0342 - 412170, fax 0342 - 421342per kilo100 gram± 550 gram4 stuks20 kiloOok: Bildstar, Frieslanders, DoréOpperdoezer Ronde, NicolaDikke zwarte kersenper kilo6.980.693.993.9812.505.95parkeren voor de deur(Aanbiedingen geldig in week 27 van maandag 4 juli t/m zaterdag 9 juli)woensdagmiddag geslotenacties geldig ma. 4 tot en met za. 11 juliExtra Bordreclame of MailreclameSlaTrostomatengrote kropBananenkiloHuzarenspeciaal salade (eigen2, 99recept)500 gramFrieslanders (nieuwe oogst)5 kiloVerjaardag?Jubileum?of zomaar ...39ctClementina’s(zoet)500 gram1, 35 15 vóór 3, 95Bildstar3, 99 20 kilo 11, 95Volop keuze in Cadeau pakketten!Zelf samenstellen en ...klaar terwijl u wacht!Hoofdweg 107 - 6744 WH Ederveen - Tel. (0318) 57 10 17Zet/Drukfouten voorbehouden79ctJonagold4, 503 kiloHollandse kersenen aardbeientegen geldende dagprijzen!Groente salade 250 gram 2, 49Lekker vers van uw groentevakman!


Zaterdag 2 juli 2011 LUNTERSE KRANTPagina 3Kemissie Oud Lunterse Dag 2011 stelt zich veurVan links naor rechts, Casper `t Hangiezer dan kriege we Wim Vlegel en dan op de knieen De Klomp, daornaoststaot Teunis Deuk en dan Jelis Eerpel. An `t smidse staot Jacco van`t Lood, daorveur zit Peerdemart enEddy uut de Schaans. Veur de smidse staon Haarmen Waotervaarf en Fred van´t Bosbad, dan kriege we Peetvan Willem van Peet, Gaort jan uut de Gordiene en as leste Erik Puntdraod.Dit mooie plaotje is geschoote door Bert van Willemien, bij Jongbloed an de daarpstraot.KNA boekenmarkten in EuterpeBoekenwurmen opgelet!LUNTEREN - Houdt u ook zovan lezen? Kom dan naar de boeken-en platenmarkten van deVriendenkring van KNA.Tijdens de zomermarkten op dewoensdagmiddagen 20 en 27 juli,3, 10 en 17 augustus, kan menterecht in Gebouw Euterpe aande Dorpsstraat in Lunteren.De voorzaal van dit muziekgebouwvan KNA is dan omgebouwd toteen echte snuffelwinkel vol boeken.Men kan er terecht tussen 14.00 en21.00 uur. Het aanbod is divers, vanbijna nieuw tot oud.De boeken staan netjes gesorteerden men kan er terecht voor ondermeer reisboeken, romans, tijdschriften,kinderboeken. Voor specifiekevragen kan men altijdterecht bij Cor Strootsma en WilHaaima van de Vriendenkring vanKNA.Boeken brengenHeeft men zelf nog dozen gelezenboeken op zolder staan? Of puiltuw boekenkast uit?Gooi ze niet weg, maar lever ze inbij KNA. Men kan er terecht vanmaandag t/m donderdag inGebouw Euterpe van 15.30 tot20.00 uur. De boeken kan men inde hal zetten. Deze worden dan toegevoegdaan de collectie.Nieuw in Lunteren:‘t KerkerfLUNTEREN - De sponsorcommissievan de Hervormde GemeenteLunteren heeft de beschikking overhet oude antiekwinkeltje, schuintegenover de Oude Kerk. Hier zijnal de overgebleven en in goede staatverkerende spullen van de kerkpleinmarktopgeslagen. Deopbrengst komt geheel ten goedeaan de restauratie van de OudeKerk.Dit winkeltje is vrijdag 1 juli geopenden in gebruik genomen onderde naam ‘t Kerkerf.De openingstijden zijn: woensdagvan 13.30 tot 17.00 uur (en tijdensde zomermarkten tot 21.00 uur) -vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur -zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.Voor meer informatie kan menterecht bij Ina Bloemendal (telefoon482802 of e-mail bloemendal.w@hetnet.nl)of OedieWolswinkel (telefoon 461078of e-mailoediewolswinkel@hotmail.com).Verkeersmaatregelen tijdensde zomermarkten in LunterenLUNTEREN - Op de woensdagen20 en 27 juli en 3, 10 en 17augustus 2011 worden in het centrumvan Lunteren de jaarlijksezomermarkten georganiseerd.De markten vinden plaats in deDorpsstraat te Lunteren. In hetvoetgangersgedeelte en in hetgedeelte tussen de Postweg enMolenpol.In verband hiermee is deDorpsstraat op de aangegevenlocaties en data afgesloten van11.00 uur tot 22.00 uur.Parkeer- en stopverbodenOm de verkeersveiligheid, de doorstromingvan het verkeer en debereikbaarheid van de hulpdienstenzo goed mogelijk te waarborgenwordt tijdens de markten een aantalverkeersmaatregelen getroffen.Zo worden er in een aantal stratenrondom het braderiegebied parkeer-en stopverboden ingesteld.Ook worden er verkeersregelaarsingezet die zorgen voor een goedebegeleiding.HulpdienstenDoor de afsluiting van deDorpsstraat wordt bij eventuelecalamiteiten door de hulpdienstengebruik gemaakt van hun alternatieveroute. Dit betekent dat u opdeze route die onder andere looptvia de Hertenlaan, Troelstrastraaten Thorbeckestraat vaker een hulpverleningsvoertuigkunt aantreffendan dat u dat bent gewend. De eerdergenoemde parkeer- en stopverbodenzijn vooral van belang om dedoorgang voor de hulpverleners opdeze route zo optimaal mogelijk tehouden.OranjestraatOmdat het parkeerterrein aan deMolenparkweg tijdens de marktenniet bereikbaar is via het NieuweErf wordt tijdens de markten deverkeerssituatie in de Oranjestraatgewijzigd. Tijdens de markten kuntu niet alleen via de Oranjestraatnaar het parkeerterrein, maar kuntu ook via de Oranjestraat het terreinverlaten.Na afloop van de markten komenalle tijdelijke maatregelen te vervallen.VragenVoor eventuele vragen kunt u contactopnemen met mevrouwCorrina Bajema van de afdelingvergunningen en handhaving. Haartelefoonnummer is 0318-680622.Voor vragen over de uitvoering vande verschillende verkeersmaatregelenkunt u terecht bij mevrouwLucie Theunissen, coördinator verkeersvoorzieningen.Haar telefoonnummeris 0318-680468.‘n medeburger schrijftBeste minse, en peerdenhouwers,Met veul genoegen het ik ut veurige week de Lunterse kraant gelezen, zoalsik dat altied wel doe.Maor noe zag ik een stukkie staon van dhr. Takken en dat ging over deLunterse peerdenstront !Ik bin ut helemaol met die Takkenkeerl eens..., wullie worden in Lunteren zozachtje an helemaol ondergescheten deur die peerden met de staort omhoog!Je mot iezig uut kieken als je met de fiets deur ut daarp gaot , waant die peerdenhopenliggen werkeluk overal.En as je het geluk heb daje deur zo’n opper heen fietst, nou dan bin je nogniet jaorig!Het wordt nog mooier as het dan ook nog gaot regenen, en as dr dan auto’sdeur heen boesteren... gloeiende gloeiende dat is me een vette bende...!Beste peerden minse uut Lunteren en omgeving..., ruum asteblieft die strontop, en doe niet net of daje ut niet in de gaote het dat ut peerd mot poepen!Ik het helemaol gien hekel aan die peerdenbeesten, ik mag dr greg naorkieke... maor die stront op de weg bevalt me niet, en zo is ut maor net!Minse gegroet maor weer,Gradus Balkenbrij uut Lunteren (Los van Ede)Pauze sportpakketvoor De RoedelOBS de Sprong in het BosbadLUNTEREN - Juf Wendy van OBS de Sprong vierde haar verjaardag samenmet ‘haar’ kinderen van groep vijf op een wel heel ludieke wijze.Zij ging op haar verjaardag met de kinderen verkoeling zoeken in hetBosbad. Eigenlijk zou deze middag gevuld worden met waterspelletjes ophet schoolplein, maar aangezien de thermometer bijna tropische temperaturenbereikte is de hele klas uitgeweken naar het Bosbad.Voorzien van lekkers en drankjes geschonken door de Albert Heijn teLunteren ontving het personeel van het Bosbad de kinderen met open armen.Na een verkoelende middag aan het zwembad is het verjaardagsfeestje eengroot succes geworden. Bosbad bedankt en juf Wendy bedankt!HARSKAMP - OBS de Roedel heefthet eerste pauze sportpakket vanSportservice Ede in ontvangst genomen.Dit pakket is ontwikkeld doorSportservice Ede, om tijdens de pauzesop school actief bezig te zijn.Het pauze sportpakket bestaat uit materiaalen leskaarten, waarop spelen zijnuitgewerkt waar de leerlingen zelfstandigmee aan de slag kunnen.Sportservice Ede verwacht op dezemanier het sport- en beweegklimaat opde Edese basisscholen te stimuleren.Opbrengst epilepsiebestrijdingLUNTEREN - De onlangs gehoudencollecte voor de epilepsiebestrijdingheeft in Lunteren een bedrag opgebrachtvan 2.504,63 euro.Gevers en collectanten worden hartelijkbedankt voor inzet en gift.


Zaterdag 2 juli 2011LUNTERSE KRANT Pagina 4Stoffeerderij Klokgespecialiseerd in Project- en Woningstofferinggrote collectietapijt - tegels - vinyl - pvc strokenmarmoleum - surestep - ect.gordijnen - embetween - rol- envouwgordijnen - vitrage enmodelgordijnenAllernieuwste producten voor de ramen,ook raam- en rolhordeurende gehele maand juli15% kortingop het hele assortiment raamdecoratieo.a. Vouwgordijnen Multi shadesrolgordijnen duette enz. En op alle raamdeur insecten en plissé horren.Gratis meten en montage.Showroom: Hoofdweg 234 Ederveen(naast Bakkerij van Voorthuizen)Altijd open op vrijdag: 09.00-17.00 uur en zaterdag: 10.00-16.00 uur.‘s Avonds en andere dagen: op afspraak, tel. 06-20084497Project- & WoningstofferingLunteren - EderveenTel. 0318-485332kortingen tot50%Scooter JeansDorpsstraat 123 Lunteren - (0318) 48 22 99


Zaterdag 2 juli 2011 LUNTERSE KRANTPagina 5Van Lambalgen Reclame uitWekerom heeft de rallytrucksvan Van den Brink Rallysporteen eigen gezicht gegeven. Vorigeweek werden de van stickersvoorziene truks afgeleverd en inontvangst genomen door Martinvan den Brink.Op de foto van v.l.n.r.: Joep vanLambalgen, Martin van den Brinken Albert van Lambalgen.Spectaculair jongerensportevent in OtterloOTTERLO - Jongens en meiden inde leeftijd van 11 t/m 18 jaar kunnengratis meedoen aan een spectaculairesportactiviteit bij in- en outdooractiviteitenbedrijf MosselEvents in Otterlo. In samenwerkingmet Sportservice Ede is eenafwisselend programma opgesteldwaarbij een flinke dosis van diversevaardigheden gevraagd wordt vandeelnemers.Wie mee wil doen kan zich opzaterdag 2 juli, om 13.30 uur hiervoorinschrijven. Het event starteen half uurtje later. Rond de klokvan vijf uur zijn de winnaarsbekend.Wie zich opgeeft doet mee aan eenchallenge proef, beachvolleybal enlasershooting, gaat handboogschieten,klettersteigen en voor de spanningen hilariteit ook nog kratjesstapelen. Meedoen is gratis, maarop eigen risico.Er wordt gespeeld in teams van 5personen. Je kunt je als team opgeven,maar met minder dan 5 personenof alleen kan ook. Je wordt daningedeeld bij een team.Het evenement wordt gehouden opde locatie van Mossel Events aanhet Mosselsepad 28, 6731 SM inOtterlo.Opgeven of meer informatie overhet evenement kan bij Richard vanden Broek van Sportservice Ede.r.vandenbroek@sportserviceede.nlof 06 4609 6906.Urker Mannen Ensemble in oud kerk LunterenZomerconcerten met passieLUNTEREN- Dinsdag 5 julitreedt in de Oude Kerk teLunteren het bekende vocalegezelschap CALL op met hetUrker Mannen Ensemble. Hetconcert, dat begint om 19.30 uur,staat onder leiding van dirigentPieter Jan Leusink.Dit jaar presenteert hij een enerverendprogramma met twee gezelschappenvan nationale allure. Destoere mannenzang van het UrkerMannen Ensemble trekt de aandachtvan vele liefhebbers mededoor de talloze TV optredens. Hetrepertoire van het Urker MannenEnsemble isongekend breed.CALL kreeggrote bekendheidtijdens TheClassicalPROMS 2010w aaronderoptredens in eenuitverkochtConcertgebouwAmsterdam. Ditgezelschapbestaat uit 10talentvolle jongezangers en zangeressendat eensmaakvol enherkenbaarpopulair klassiekprogrammabrengt. Diversezangers en zangeressentreden naar voren vooreen solistische bijdrage. Men gaatluisteren naar het beroemde AveMaria van Caccini naar het devoteAve verum van Mozart totSomewhere over the Rainbow.Dirigent Pieter Jan Leusink zal hetprogramma persoonlijk toelichten,wat een extra dimensie geeft aanhet geheel.Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaarbij Boek en KantoorVoster, Dorpsstraat 83, teLunteren. Meer informatie opwww.pieterjanleusink.nl of via0525-684819.Het vocale gezelschap CALL, dat met het Urker MannenEnsemble optreedt in de Oude kerk van Lunteren.Zangeres Ann May bij jubileumIt’s You Byoux & NailsLUNTEREN - Vrijdagavond 24juni vierde Gerda Besseling heteerste lustrum van haar nagelstudioIt’s You Byoux & Nails. De velegasten werden ontvangen in eengrote partytent achter de winkelaan de Dorpsstraat in Lunteren.Daar trad ook zangeres Ann Mayop. Zij verzorgde tweemaal eenshow dat bij de aanwezigen bijzonderin de smaak viel. Ze liet iedereenversteld staan met haar loep zuivere stem en mooie uithalen. De cateringwerd verzorgd door slagerij Evert van Veen uit Lunteren.Gerda kijkt met veel plezier terug op het jubileumweekeinde. “De bloemen,cadeaus en kaarten waren overweldigend. Bij deze wil ik iedereenhiervoor bedanken, ook wil ik mijn personeel Milou, Bea en Marleen bedankenvoor hun inzet deze dagen. Al met al was het een geslaagd feest.”Foto’s: Grote foto: Gerda neemt de felicitaties in ontvangst. Inzet: samenmet zangeres Ann My op de foto.Lunterse plankduwkampioenschappenLUNTEREN - Vorige week, tijdensde avondzwemvierdaagse inhet Bosbad Lunteren, werden detraditionele Lunterse PlankduwKampioenschappen gehouden.De deelname bleef wat achter tenopzichte van voorgaande jaren,maar het enthousiasme was erniet minder om.UitslagCat. 1: 1. Daan Hol.Cat. 2: 1. Inge Hol, 2. EllisTeunissen, 3. Femke Bouw.Cat. 3: 1. Tessa v.d. brink, 2. RonnePater, 3. Rinske Hol.De foto werd gemaakt door Dennisvan Doodewaard.Rabobank verlengt contractbij Irene en Advendo’57EDERVEEN - De voetbalverenigingAdvendo’57 en de muziekverenigingIrene uit Ederveenhebben met de ondertekeningvan de officiële stukken debestaande sponsorcontracten metde Rabobank verlengd.De Rabobank Woudenberg-Lunteren staat stevig verankerd inde Ederveense samenleving. Doorsponsoring van lokale verenigingen,activiteiten en projecten wil deRabobank betrokkenheid en aandachtgeven aan de leefomgevingvan hun relaties. Deze visie pastnaadloos op het verenigingslevenzoals Advendo’57 of Irene voorogen hebben.Beide verenigingen zijn enorm inbeweging, waarbij de nadruk vooralop betrokkenheid van jeugdbinnen de verenigingen ligt.Trainingen binnen de verenigingmet het doel voetballers(Advendo’57) of muziekanten(Irene) op te leiden, maar ook extraactiviteiten worden opgezet omjeugd enthousiast te houden voorde vereniging zijn cruciaal voor hetvoortbestaan van de verenigingen.En hierbij is een ondersteuningvanuit het bedrijfsleven meer danwelkom.Op de foto v.l.n.r.: Wim van Ginkel(voorzitter Advendo), Geurt Boon(directievoorzitter Rabobank) enMartin Hevel (voorzitter Irene).


LUNTERSE KRANT Pagina 6Woensdag 6 juli 2011 ‘t EereveensedagEDERVEEN -Traditiegetrouw wordter op de eerste woensdagin juli ‘tEereveensedag gehouden.Deze vindt plaats inhet hart van het dorp.De Schras en het markpleinworden omgetoverdtot een gezelligebraderie met voor elkwat wils.Er is een gevarieerdemarkt met maar liefst55 kramen en in het marktgebouw is er de traditionele kinderrommelmarkt.Op deze woensdagmiddag en -avond zijn er ook weer diverse prijzen te winnen. Voor jong enoud is het ‘Rad van Fortuin’ met in elk geval ook voor de jeugd diverse leuke prijzen. Daarnaastis er een grote verloting met als hoofdprijs een nieuwe fiets, beschikbaar gesteld door GerdoHardeman Tweewielers.Damvereniging D.C.E. organiseert het jaarlijkse sneldamtoernooi.Bouwbedrijf v.d. Fliert organiseert het ‘Kruiwagen hangen’en Joca Catering stelt een springkussenter beschikking.Voor de sportievelingen zijn er prijzen te winnen bij het door Emté Anton van Rinsum georganiseerdedoelschieten.NIEUW IN EDERVEEN: is het het JapanseSUMO worstelen! Uit Utrecht komt Korvera’sPoppenkast Theater. Zij brengen een aantalvoorstellingen met in de hoofdrol Jan Klaassenen Katrijn!Met een demonstratie van gymnastiekverenigingGanoteon draagt ook deze vereniging bijaan het slagen van deze ‘t Eereveensedag.‘In houd Radio Drive In’ zorgt voor de muzikaleondersteuning en praat het één en anderaan elkaar. In Café Marktzicht is er vanaf20.00 uur een optreden van het duo ‘heer enmeester’.


Zaterdag 2 juli 2011 LUNTERSE KRANTPagina 7Nederlandse damkampioeneNina Hoekman naar ‘t EereveensedagEDERVEEN - Het bestuur vande Ederveense damverenigingD.E.C. is er opnieuw ingeslaagd om op ‘tEereveensedag een damkampioennaar Ederveen te halen.Ditmaal is de nationale kampioenenNina Hoekman uitgenodigdvoor het spelen van eendamsimultaan wedstrijd.Vorig jaar moest zij afhaken inverband met het E.K., maar nuis zij dan toch van de partij.De voormalige Russin heeft eengeweldige reputatie, want zewerd tweemaal kampioen van deSovjet Unie, zeven keer Nederlandskampioen en in 2006 Europees kampioen.In 2001 schreef zij ook hetWereldkampioenschap sneldammen ophaar naam.De damsimultaan begint op woensdag6 juli, om 15.00 uur en duurt tot heteinde van de markt, om 21.00 uur.Voorinschrijven kan bij voorzitterD.C.E., Ben van Beek, tel. (0318)572005, of e-mailbenvanbeek@tele2.nl.De damsimultaan op ‘t Eereveensedagwordt dit jaar mogelijk gemaakt door:Rabobank Woudenberg-Lunteren, P.Bos Veevoeders, Autobedrijf GertBrandsen, Winkelinrichting AtriumBC, Cafetaria ‘t Trefpunt, Emté Antonvan Rinsum en Straalbedrijf Evers.Foto: Beeld uit voorgaande jaren.Teus Schuurman SchildersbedrijfSchras 8, 6744 WV EderveenTel. (0318) 57 17 59op ‘t Eereveensedag15% kortingop alle (muur)verven10% kortingTafelzeilvanop het behang€ 6,95€ 8,60 voorper mtr.Op´t Eereveensedag leuke aanbiedingenop behanglampen en restanten behang e.d.(bij contante betaling of pin/betaling)Wij zijn gesloten van 15 juli t/m 30 juli.Maandag 1 augustus t/m zaterdag 6 augustuszijn wij alleen ‘s morgens geopendvan 08.30 t/m 12.30 uur.‘t Eereveensedag bij Emté Van RinsumBloemkool +Komkommersamen1 euro+ diverse andere aanbiedingen(alleen op ‘t Eereveensedag)doelschieten bijEmté van Rinsumi.s.m. Advendo’57win leuke prijzenGrote verkoopvan GroenteenFruittassenKersenwegen:Raad u het juiste gewicht?Dan zijn de kersen geheelGRATIS!!!


Informatie voor seniorenZomeractiviteiten seniorenEetpunt in De Zicht te EderveenIedere dinsdag om 12.00 uur, ook in de zomermaanden,bent u welkom in De Zicht te Ederveenbij het senioren eetpunt voor een gezamenlijkemaaltijd. U dient zich wel van te voren op tegeven. Dit kan op werkdagentussen 09.00 - 10.00 uur indorpshuis De Zicht bij debeheerder. Tel. 5710 63 / 57 2126.FietsgroepIedere woensdag om 14.00 uurvanaf de school de Brug aan deSchoolstraataansluitend een eenvoudige lunch bij de familievan der Oest aan de Kraatsweg 19b in Harskamp.Kosten 5,00 euro incl. bingo, consumpties enlunch i.v.m. de lunch dient u zich op te geven. Ditis mogelijk tot dinsdag 14 juli bij Mw. H. van derOest.Tel. (0318) 45 71 74.Aanvang 10.00 uur. U kuntbij opgave doorgeven of u vervoer nodig heeft.Bestratingsmateriaal nodig?wordt klant bij Ton’s Blokhut, vul het kaartje in naam en e-mail adres en ontvang2 krokketen of frikadellen gratisDorpsstraat 205 Lunteren tel 0318482939Jeu de boulesZomeractiviteiten voor seniorenin Harskamp, Otterlo enWekerom.In de maand juli zijn er de volgendeactiviteiten:Jeu de boules.Iedere dinsdag om14.30 uur jeu de boulesbij Eureka aan deBrummelweg teOtterlo.Antieke bestratingTegels & NatuursteenGebakken klinkersTuinbeelden en verlichtingBingoDinsdag 12 juli in deKastanjehof teWekerom. Aanvang10.00 uur.LunchDonderdag 21 juli, metStapel- en opsluitbandenBetonklinkersVan HarnTuinaccessoiresVijvermaterialenWekeromseweg 44 - Ede0318 - 653410 - www.vanharn.nlPostweg 207 - 6741 MK Lunteren - Tel: 0318 - 482856*Tuingrind - siersplit vanaf € 40,00 per 1000 kg.* Sierbestrating vanaf € 13,95 per m²*Beton tegels - Natuursteen tegels* Schanskorven op maat gemaakt* Buiten openhaardenBezoek nu onze opslag en showroom:Maandag t/m Vrijdag: 07.30 uur – 17.30 uur. Zaterdag: 08.00 uur – 12.30 uur.Van maart t/m september elke dinsdag- en donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur.Whisky maand juliLoch NessScotch WhiskyGEMOTIVEERDE INTERNATIONALE CHAUFFEUR GEZOCHTGerritse Fourage & Transport is een bedrijf dat zich bezig houdt met het in- en ver-Nieuweweg 616744 PL Ederveen, HollandLijkt het jouw leuk om bij onsteam te komen werkenen heb je geen 8-tot-5 mentaliteit, neemwebsite Single Highland MaltMooie zachtezomerse whiskyOP=OP€ 24. 95Slijterij & WijnhandelBleekemolenNieuwe Erf 5, LunterenT (0318) 48 32 37


Zaterdag 2 juli 2011 LUNTERSE KRANTPagina 9Zaterdag 2 juli parkeerplaats sportpark14e lunteren on the beachLUNTEREN - Zaterdag 2 julivindt voor de 14e keer hetstrandvolleybal toernooiLunteren-on-the-beach plaats.De organisatie is ook dit jaarweer in handen van GeerlingSchipper en Bernhard Heije.Ook zij zijn er in geslaagd om 34teams te kunnen laten volleyballen.Er wordt gespeeld met heren,dames en mixteams. Ook nu zal deparkeerplaats bij sportpark deWormshoef omgetoverd worden toteen stukje strand. Met natuurlijk dezon, muziek, terrasjes, parasollen,veel enthousiaste volleyballers ennatuurlijk ook veel toeschouwers,LUNTEREN - Het jeugdviertalvan damvereniging D.E.S. is opeen vijfde plaats geëindigd bij hetN.K. voor jeugdteams inIJsselstein. Er deden zaterdag 25juni 21 viertallen mee aan ditsneldamkampioenschap.Het Lunterse team speelde mettwee aspiranten (ArwinLammers en Henk Jongbloed).De twee pupillen waren MelanieVoskuil en Lennart Blankestijn.hoopt de beachcommissie dat dittoernooi net zo zal slagen als deafgelopen 13 edities.De eerste wedstrijden beginnenrond 09.30 uur en de laatste zullenrond 16.00 uur gespeeld worden.Zonder onderstaande sponsors zoudit toernooi niet mogelijk zijn:Van de Werf Autoschade, DA DeOude Gaper, E* dSign, Visiondrukkerij, De Lunterse Krant, DeBoomgaard, SchildersbedrijfVliem, AannemersbedrijfSchuurman, Rierink Tandartsen,Rabobank Lunteren, Cafe ‘tKlompje, Verhuurstad, GelateriaPortofino, Maassen ICT,Decohome Blankenspoor.D.E.S. vijfde van Nederland bijN.K sneldammen voor jeugdteamsfavoriet G.D.C. 1 uit Gorinchem.Een ronde verder werd IJmuidenmet 7-1 van het bord gezet.De belangrijke wedstrijd om dederde plaats tegen VBI Huissenwerd nipt met 3-5 verloren. Hethoogst haalbare was nu nog eenvijfde plaats, maar dan moest ertegen W.S.D.V. 2 worden gewonnen.De jeugd ging er nog een keergoed voor zitten en won de wedstrijdruim met 6-2 van W.S.D.V. 2Vooruitblik Rondje om de KoepelLUNTEREN - Woensdag 22 juni hebben ruim 40dames en heren de opstartcursus hardlopen van ClubPhysique afgerond! In 12 weken tijd leerden zij 5 kilometeraaneengesloten hardlopen. Een hele prestatie!Zij gaan nu door met trainen in onze vaste loopgroepen,want 1 oktober is het jaarlijkse hardloopfestijn van ClubPhysique ‘Rondje om de Koepel’. Er kan worden ingeschrevenvoor 5 km., 10,5 km. of een halve marathon.Ook dit jaar kan de organisatie van ‘Rondje om deKoepel’ rekenen op de steun van hoofdsponsorOnderweegs & de Groot, accountants en belastingadviseurs.De nieuwe opstartcursus hardlopen van Club Physiquestart 7 september. Voor meer informatie kan men kijkenop www.clubphysique.nl of voor informatie over hethardloopfestijn kijkt u op www.rondjeomdekoepel.nl.D.E.S. begon het kampioenschapmet drie punten uit twee wedstrijden.De eerste wedstrijd leverdeeen 6-2 overwinning op tegen SNA1(Heerhugowaard) de tweee wedstrijdwerd het 4-4 tegen SNA 2. Dewedstrijd tegen de latere kampioenW.S.D.V. ging met net even watminder en er werd verloren.Na de derde ronde kwam deNederlandse top, die een bijeenkomsthadden, even kijken bij dedammende jeugd van de Kndb.D.E.S. Lunteren kwam sterk terugen won twee keer met 6-2 vanZenderstad 2 en HordijkCulemborg. De zevende ronde gingD.E.S met 6-2 onderuit tegen deDe eindstand van het N.K voorjeugdteams.1. W.S.D.V. 1 - Wageningen 10-19,2. G.D.C. 1 - Gorinchem 10-17, 3.VBI 1 - Huissen 10-15, 4.W.S.D.V. 2 - Wageningen 10- 13, 5.D.E.S. 1 - Lunteren 10-12, 6. SNA2 - Heerhugowaard 10-11.De persoonlijke scores van D.E.S.-spelersMelanie Voskuil 10-14, ArwinLammers 10-11, Henk Jongbloed10-11, Lennart Blankestijn 10-08.Plaats eenMIDDELPUNTJEInfo: 0318 - 48 29 95.Christelijke Gymnastiekvereniging Ganoteon sloot haar seizoen af met een groepsfoto, met de sponsor in hun midden.Geslaagde onderlinge wedstrijden GanoteonLu-Anne ten Ham nieuwe clubkampioenEDERVEEN - Zaterdag 18 juniheeft Christelijke GymnastiekverenigingGanoteon uitEderveen onderlinge wedstrijdengehouden. Aan deze onderlingewedstrijden konden alle ledenvan de vereniging meedoen.Voor de allerkleinste leden was ereen speciaal programma waargeen wedstrijddruk achter zat. Ineen ontspannen gezellige sfeerwerden er soms verrassenderesultaten geboekt. Dit jaar werdenvoor het eerst ook de toestelkampioenengehuldigd.mag zich tevens clubkampioennoemen en kreeg de mooie wisselbekeruitgereikt. Tevens was ervoor elk lid een tas en vaantje geregeldde tassen werden gesponsorddoor Find administratie.Uitslagen zijn ook te vinden opwww.ganoteon.nlLijkt het je/u leuk om ook bij onste gymmen na de zomervakantiestarten de lessen weer op dinsdag23-08-2011.15.45-16.45 uur peuters/kleutersleeftijd 3 t/m 5 jaar16.45-17.45 uur groep 3 + 418.00-19.00 uur groep 5 + 619.00-20.30 uur groep 7 + 820.30-21.30 uur dames conditietraining.Advendo’57 krijgt ondersteuninguit Rabo CoöperatiefondsEDERVEEN - Zaterdag 4 juni werd, voorafgaand aan het sponsortournooi,het nieuwe terras voor het clubhuis van Advendo’57 officieel in gebruikgenomen. De aanleg is uitgevoerd door een groot aantal vrijwilligers binnende vereniging en werd financieel ondersteuntd door het RaboCoöperatiefonds. Namens de Rabo-bank waren Angelique Hardeman enHans van de Pol aanwezig om een cheque van 6.842,50 euro uit te reiken aanhet bestuur van Advendo’57.Belangrijk onderdeel voor toekenning uit het fonds is de zelfwerkzaamheidbinnen de vereniging. Een speciaal woord van dank ging dan ook terecht uitnaar de vele aanwezige vrijwilligers die het project hebben gerealiseerd.Daarnaast hebben een aantal bedrijven belangeloos meegewerkt aan de realisatievna het terras:Boeve Hoveniers, HAPAK BV Ederveen, Harry Bos hoveniers en sierbestrating,Steenbergen sierbeton BV, Vlink VOF, Johan Wanner, PieterDorrestein, Bernard van Donkelaar. Foto: Foto Riezebos HarskampDe eerste plaatsen waren voor:Charlotte Brunekreeft, RhodeTollenaar, Heidi Schimmel, Joëllevan Ree, Henriëtte Geurtsen en Lu-Anne ten Ham.De tweede plaatsen voor: Jorienevan Brummelen. DaniëlleHardeman, Lizanne Klok,Gerjanne van Roekel, Josine van deHeetkamp en Lisanne SukkelDe derde plaatsen voor: RolincaDiepeveen, Birgit Franke, Annevan Brummelen, Eva van Sonsbeeken Hannah Vlastuin.Als toestelkampioenen werdengehuldigd: Linda van de Kraats(sprong), Rhode Tollenaar (brug),Heidi Schimmel (balk), Lu-Anneten Ham (mat). Lu-Anne ten Ham


LUNTERSE KRANT Pagina 8Groep 8 en 7 Julianaschool Ederveen slaan een balletjeTE HUUREDERVEEN - Het is al weereven geleden, maar in dezeLunterse Krant dan toch nogeen terugblik op de tennisclinicbij tennisvereniging Ederveen.Tennisvereniging Ederveenheeft, i.s.m. JulianaschoolEderveen, een tennisclinicgeorganiseerd voor de schoolkinderenvan groep 7 en 8 vande Julianaschool.Er zijn die middag, 20 mei, 60kinderen actief geweest!24appartementen en dagopvangvoor Molukse ouderenNog enkeleappartementen tehuur!Deze vrijdagmiddag, om 13:30uur, kwam de eerste groep leerlingenen na een korte warmingupzijn ze in groepjes verdeelden hebben ze per baan kennisgemaakt met het tennissen en deverschillende onderdelen dieerbij komen kijken. Zowel dekinderen als de leraren, alsook detennisleraren waren erg enthousiastover deze middag.Dit initiatief zal ook zeer waarschijnlijkeen vervolg gaan krijgen.Na alle inspanningen was erook nog wat tijd voor wat drinkenen een versnapering.Vervolgens kon groep 8 haar tenniskunstenvertonen. Na afloopkregen de leerlingen óók nog eenleuke rugzak aangeboden van defirma Henzen uit Veenendaal.Netto huurprijzen ca. € 500 per maandInformatie voorsenioren LunterenSamen wonen en leven met andereMolukse ouderen in gelijkvloerse woningenin een groene omgeving. Met mogelijkhedenom zorg af te nemen, nu enin de toekomst. Dat is Rumah Maluku inBarneveldComfortabel wonenzonder zorgenBestemd voor Molukse ouderen van minimaal 55 jaarMogelijkheid voor zorg en dagopvang Oplevering begin 2012Speciaal voor Molukse ouderen bouwt Woningstichting Barneveld tegenover de MolukseKerk een fraai appartementencomplex. Het gebouw is samen met een Molukse architectontwikkeld. In Rumah Maluku komt een mogelijkheid voor dagopvang en Rumah Kita uitWageningen kan zorg leveren. Wilt u meer weten van dit project? Kijk dan op onze website,www.woningstichtingbarneveld.nl of bel ons op tel. 0342-427500.Rumah MalukuOntwikkeling:Woningstichting BarneveldParmentierstraat 1, 3772 MS BarneveldT 0342 427500, www.wstg-barneveld.nlBARNEVELDZomervakantieIn verband met de zomervakantieis het Westhoffhuis met ingangvan 5 juli en de Schakel metingang van 11 juli gesloten. Erzullen ook geen MBvO activiteitenplaatsvinden.SWO heeft tijdens de zomerperiodewel spreekuur in hetWesthoffhuis op maandagmorgen18 juli en 15 augustus van10.00 tot 12.00 uur.Voor dringende zaken kunt ucontact opnemen met de ouderenadviseur(0318) 41 50 58. Opmaandag tot en met woensdag tebereiken van 9.00 tot 10.00 uur.Vanaf maandag 29 augustus starthet nieuwe seizoen weer met alleactiviteiten zoals MBvO en despreekuren.VerlorenDinsdag 28 juni zijn we een linkersandaaltjeverloren in de omgeving van deDorpsstraat - Reeënlaan.Het sandaaltje is van het merk OneStep maat 21, en heeft de kleurenlicht- en donkerblauw met wittestreepjes.Heeft u het sandaaltje gevonden dangraag contact opnemen met telefoonnummer:482600.


Zaterdag 2 juli 2011LUNTERSE KRANT pagina 11preekbeurtenzondag 3 juliLunterenHervormde Gemeente Lunteren OudeKerk: zo: 09.30 uur: ds. G.H. Kruijmer (LageVuursche), 19.30 uur: ds. P.B. Verspuij(Otterlo).Hersteld Hervormde Gemeente LunterenBethelkerk: zo: 08.30 uur: ds. K.J. Kaptein(H.D.), 10.30 uur: ds. K.J. Kaptein, 16.30 uur:ds. R.v.d. Kamp (Barneveld), 19.00 uur: ds.H. Buitink (Ede).Geref. Kerk Oranjestraat: zo.: 10.00 uur en19.00 uur: ds. W.J.W. Scheltens.Herv. Gem. Maranathakerk: zo.: 09.30 uur:ds. H.T. Kroesbergen (Oudenhoorn), 19.00uur: ds. M. Snaterse (Dieren).Molukse Evang. Kerk: zo.: 14.00 uur: ds. R.Halussy. Van den DikkenbergVrijzinnige geloofsgemeenschap NPBLunteren: zo.: geen dienst.R.K. Kerk gemeenschap St. Antonius Abt:zaterdag 2 juli: 19.00 uur: Eucharistieviering.Voorganger: pastoor H. ten Have. zo.:geen dienst. Woensdag 6 juli: : 09.00 uur:Eucharistieviering. Voorganger: paterGortz.EderveenHervormde Gemeente Ederveen:zo.: 09.30 uur: ds. J. Prins, 18.30 uur:ds. G. Herwig (Nunspeet).Hersteld Hervormde GemeenteEderveen (dienst in dorpshuis DeZicht): zo.: 09.30 uur: dr. P.Buitelaar (Ridderkerk), 18.30 uur:ds. M. van Reenen.Oud Gereformeerde Gemeente:zo.: 09.30 en 18.30 uur: leesdienst.Gereformeerde Gemeente inNederland: zo.: 09.30 uur en 18.30uur: leesdienst.Geen krant ontvangen? Bel: 0342 - 471884kleintjes (de zakelijke middelpuntjes)De Valk/WekeromGereformeerde Gemeente: zo. 09.30 uuren 19.00 uur: ds B.J. van Boven.WekeromHerv. Kerk Edeseweg: zo.: 10.00 uur: ds.M. Goudriaan (Veenendaal), 18.30 uur:ds. M. Maas (Hasselt).HarskampHervormde Gemeente Harskamp: zo.:10.00 uur en 18.30 uur: ds. J. Lohuis.Hersteld Hervormde GemeenteHarskamp: zo.: 11.00 uur: dhr. J. deBoer 19.00 uur: ds. A. Kos.Gereformeerde Kerk Harskamp: zo.: 10.00uur: ds. A. Lunshof (openluchtdienst bij deOude Bioscoop).OtterloHerv. Gemeente: zo.: 09.30 uur: ds. P.B.Verspuij, 19.00 uur: ds. A.D. Goijert(Bunschoten).KernhemHerv. Gemeente Het Kruispunt: zo. 09.30uur: dr. P. Vermeer (Wezep), 17.00 uur: dr. J.Hoek (Veenendaal).MiddelpuntjesMiddelpuntjesFormaat 6.0 x 3.0 cm.Prijs ¤ 12,50, incl. BTWFormaat 6.0 x 6.0 cm.Prijs ¤ 25,00, incl. BTWPlaatsing foto: meerprijs ¤ 5,00Opgave en contante betaling bij:Dorpsstraat 68 te Lunteren(W. Blankenspoor)Inleveren uiterlijk dinsdag voor 10.00 uur.kleintje(O)Pa & (O)Ma van lagen1961 28juni 2011Hartelijk gefeliciteerd!!!Liefs kinderen en kleinkinderenDit leuke zilveren paar,houdt het al 25 jaar uit met elkaar!50 jaar!Mama gaat als een speer,eze viert haar 39 verjaardag al voor de 12e keer!Gefeliciteerd van je 7 schatjes.Gefeliciteerd..!Liefs Arnoud, Sylvia & Robbin.VERFSCHUURTJEVoor kwaliteitsverveno.a. SIKKENS, SIGMA, enz.20-30% voordeliger!Kom, kijk, en vergelijk !Spiraeastraat 31- 6744AT EderveenGeopend: ma. en wo. (na 19.00 u)en elke zaterdag of na tel. afspraakTel. : 06 - 19 94 76 95 (na19.00u)Mister BeeWespenbestrijdingSnel en vakkundig, ook in deavonduren en in het weekeindeVoor meer info: zie onze websitewww.misterbeelunteren.nlof bel: 06 - 53 74 62 55Of je worst lust?!Gefeliciteerd met jeverjaardag!50 steWim, Jan en LianneAlwin en VeraFamilie DonkersteegOUDERS / SCHOLIEREN OPGELET !EEN GOEDKOPE LAPTOP?€ 190,00Goorsteeg 196741 TB Lunterenwww.kingdiervoeders.nlOma Rita is onze super helden daarom hebben wij de krant gebeld.Het is echt waardeze jongens worden 2 julisamen alweer 60 jaar!Compleet geïnstalleerd met Windows, getest engebruiksklaar!Inclusief draadloze internet adapterDVD, CD, CARDREADER enz.Absoluut geen rommel!Ook voor reparaties of Windows opnieuwinstalleren.Kanjerhondenbrokken 15 kg.Normaal € 13,95NU € 9,95Mail voor meer informatie naar:voordeeltje@telfort.nlof bel naar 0623043093 NA 18:00Wij verkopen ook: Barca, Cavom, Farmfood,Fokker, Noblesse, Royal canin, Enz..Geldig van 1 t/m 8 Juli.Lieve Oma, gefeliciteerd met je zoveelste18deverjaardag.Liefs, Julia & Thomas & Christiaan & ArienneGefeliciteerd!Veel liefs Carola, Wendy en Milan


WONING VAN DE WEEKBOUWNUMMER D01HYPOTHEEK ADVIES:T 0318 468 270www.rabobank.nl/woudenberg-lunterenMEER INFORMATIE EN VERKOOP:Keus MakelaardijT 0318 48 23 66www.makelaardij.comDomicilieT 0318 69 35 02www.domicilie.nlVRIJSTAANDE WONING€ 489.000,- v.o.n. VOOR ALS HET GOED EN GOEDKOOP MOET ZIJN!WAND- EN VLOERTEGELSKeuze uit meer dan duizend soortentegels van bekende merken zoals:MARAZZI, TAGINA,METROPOL, PASTORELLI,MARCO CORONA, ENZ.TEGELHALVERSCHUURBVMEULUNTERSEWEG 35 - LUNTERENTEGELHAL@VERSCHUUR.NLINFO? BEL: 0318 - 48 27 71OF KIJK OP WWW.VERSCHUUR.NLOPEN: MAANDAG 10.00 - 17.30 UUR - DINSDAG GESLOTENWOENSDAG T/M VRIJDAG 10.00 - 17.30 UURZATERDAG VAN 10.00 - 16.00 UUR

More magazines by this user
Similar magazines