gemeenteberichten - Hoeselt.Be

hoeselt.be
  • No tags were found...

gemeenteberichten - Hoeselt.Be

Hoeseltg e m e e n t e b e r i c h t e nSint-Stefanuskerkin ere hersteldFeestweekend 10 jaar Jeugdhuis XHorlecante viert 10-jaar met ‘HitStory’ op 17 en 18 meiHoeselt Promms op 24 meiSTART toeristisch seizoen met KATARAKTwandelingTweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 38 • april 2008 • Nr. 220Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


OCMWSociaal maatschappelijkInfoavond SITHoeselt/Bilzendonderdag 24 april‘Over stress en onthaasten inde Thuiszorg’20.15 uur, ’T Jonckholt inHoelbeek BilzenSpreker: Dr.Ellen StoffelenDeelname: GRATISInfo & inschrijvingen:OCMW Hoeselt, Dhr. Guido Hamael:tel. 089 51 88 12Thuiszorgbeurs:'Mantelzorgers in de kijker'zaterdag 26 april13 tot 16.30 uur, ProvincialeHogeschool te HasseltOp zaterdag 26 april 2008organiseert de provincie Limburg,in samenwerking met de verenigingenvoor gebruikers en mantelzorgers,reeds voor de zevende keer deinformatie -en ontmoetingsnamiddag'Mantelzorgers in de kijker'Deze dag gaat door in de ProvincialeHogeschool Limburg, ElfdeLinistraat 23, 3500 Hasselt.Programma13.00 u: Onthaal13.30 u: WelkomstwoordErika Thijs, gedeputeerde vanWelzijn13.45 u: Presentatie ‘positief denkenen gezond optimisme’Irène Vanoppen14.40 u: Mogelijkheid tot bezoekthuiszorgbeursKoffie en vlaai15.40 u: Vrolijke afsluitingArmand Schreurs16.25 u: Slotwoord en uitreiken vande prijzenGratis deelnameVoor meer informatie, contacteer IneHennissen, tel. 011 23 72 88Of via het OCMW van Hoeselt, tel.089 51 88 10 of tel. 089 51 88 14Bij voldoende belangstelling kan hetOCMW- busje eventueel ingeschakeldworden.Dieetdienst in het DienstencentrumVOOR WIE?• Iedereen, jong en oud, die nood heeft aan voedingsadvies i.v.m. diabetes, hogebloeddruk, gewichtsproblemen, verhoogd cholesterolgehalte, spijsverteringsmoeilijkheden,maag- en darmklachten, enz.• Dieetadvies op voorschrift van een dokterCONSULTATIE• Het OCMW werkt samen met een diëtiste van het Wit- Gele Kruis nl. Mevr. AnjaBEETS(Ter info: iedereen mag voor dieetadvies komen, ongeacht de mutualiteitwaar u bij aangesloten bent)• Waar: Verzorgingslokaaltje in het Dienstencentrum (bereikbaar via lift) DELVAUXzaal, Dienstencentrum OCMW, Europalaan 1, 3730 Hoeselt• Consultaties zijn enkel op afspraak en gebeuren via het OCMW- secretariaat!U neemt best telefonisch contact op elke werkdag tussen 8.30 uur en 17 uur.• Tel. 089 51 88 10 (secretariaat OCMW) of Tel. 089 51 88 14 (centrumleider)TARIEFSYSTEEM(tarieven op 1-1-2008)• 1ste consultatie = 23 euro• 2de consultatie = 16,75 euro• 3de en volgende consultaties = 11 euro• Het OCMW voorziet een tussenkomst van 2,50 euro per kwartaal (maximum 4keer per jaar) voor 65-plussers en personen met W.I.G.W.- statuut.INFORMATIE & VORMING• Het Dienstencentrum biedt in haar activiteitenaanbod ook regelmatiginformatie aan over het belang van beweging en gezonde voeding.• Voordrachten over gezondheidsproblemen, cursus gezondheidskoken, de traditionelesenioren fit & gezond week, enz.• Verenigingen die graag een cursus of voordracht willen organiseren over eenbepaald gezondheidsthema, vraag informatie via het Dienstencentrum:Tel. 089 51 88 14.JeugdboekenweekTijdens de jeugdboekenweek hebben de Hoeseltse kinderen een bezoekje gebrachtaan de bibliotheek. Enkele sfeerfoto’s van de aangename tijd die ze in de bib doorbrachten.Ziekenzorg HoeseltPaasfeestOp woensdag 26 maart organiseerde ziekenzorgHoeselt een paasfeest voor meer dan 220zieken en bejaarden in het cultureel centrum vanHoeselt. De medewerkers van de Kern haddenweer gezorgd voor een mooi versierde zaal.Pastoor Louis ging voor in de paaseucharistie. Naeen lekker paasdiner zorgde animatrice Luciennevoor de vrolijke noot. Deze gezellige namiddagwerd afgesloten met niets dan blije gezichten.Het was weer fijn mekaar te ontmoeten.TombolaZiekenzorg Hoeselt organiseert de komende weken een tombola 'Hulp aan langdurigezieken'. Met deze opbrengst organiseert ziekenzorg ontmoetingen, uitstappen, huisbezoeken bedevaarten. Een tombolaboekje kost 4 euro en zal door de 40 ZZ medewerkersaan huis worden verkocht.Ziekenzorg Hoeselt dankt iedereen bij voorbaat voor de spontane steun.ActiviteitenkalenderMeiMa 05 CreaclubDi 06 ZZ vergadering15 tot 19 LourdesbedevaartVr 23 Bedevaart BanneuxInloophuis-HasseltJuniMa 02Di 03Di 24CreaclubZZ vergaderingUitstap per autobusLentefeestOp maandag 7 april vierden 50 zieken en medewerkers van de creaclub van ziekenzorgHoeselt het lentefeest. De creaclub viert dit jaar haar dertigjarig bestaan en als voorbereidinghierop wordt er weer hard gewerkt voor de tentoonstelling in december, ookop het lentefeest werden hiervoor al voorbereidingen getroffen. De ZZ-medewerkerszorgden ook voor een smakelijk lentediner waarbij als afsluiter een lekkere koffietafelniet mocht ontbreken.Programma mei:03: zwemmen van 18 -19 uur elke eerste zaterdag van de maand05: crea-namiddag van 14 -17 uur: vogels tekenen08-15-22-29: - koffiekrans van 10 -18 uur08: Nieuw: praatcafe van 18 - 21 uur: Borstkanker29: praatcafé van 18 - 21 uur29: relaxatie-handmassage : vanaf 18 uur bijeenkomst in het huisVoor de groepsactiviteiten vooraf inschrijven.Meer info: inloophuis@skynet.be, www.inloophuis.be, tel. 011 43 32 99.Rode Kruis HoeseltMen kan nog altijd een lidkaart 2008 nemendoor een storting te doen van 5 euro oprekeningnummer 784-5502460-64.De lessen EHBO voor 2008 zijn 17 maartvan start gegaan.Uitleendienst hulpmiddelen: Jean Penders,Tongersesteenweg 7/1, tel. 089 41 44 94Mensen helpen bij rampenInfoavond donderdag 5 juniom 20 uur in het gebouw van Rode KruisLimburg, Boomkensstraat 303, 3500Hasselt.Het Rode Kruis is op zoek naar hulpverlenersvoor de psychosociale hulpverleningbij rampen. Je taak is om mee dedrie opdrachten van het Rode Kruis teverzorgen: onthaal, informatie en begeleidingvoor slachtoffers van rampen of groteongevallen en hun familie. De opleidingtot vrijwilliger omvat drie weekends vanzaterdagochtend tot zondagmiddag en eenproef. De exacte data: 27-28 september, 18-19 oktober én 8-9 november 2008.Info: www.rodekruis.be, tel. 015 44 35 00Mail: dsi@rodekruis.beGezondheidsconferentiemaandag 28 april, 9 uur in het provinciehuisLimburg, Boudewijnzaal (F-Blok) in HasseltMeer bewegen, evenwichtiger eten,een gezond gewicht behouden !Een actieplan voor VlaanderenOp initiatief van de Vlaamse minister vanWelzijn, Volksgezondheid en Gezin, StevenVanackere, vindt dit najaar een gezondheidsconferentieplaats die een nieuweVlaamse gezondheidsdoelstelling rondvoeding en beweging zal vastleggen.Inschrijven kan online via www.vlg.be.Elia fondsDe zevende oproep van het Elia Fondsheeft tot doel projecten te ondersteunendie mensen met een verminderde mobiliteitoriginele ontdekkingen aanbiedenbij hun toeristische, culturele en sportievevrijetijdsbesteding.Het project moet worden ingediend aan dehand van een standaard kandidaatsformulierdat u kunt downloaden op www.kbsfrb.beof bestellen bij het Contactcentrumvoor de Koning Boudewijnwijnstichting, tel.070 23 30 65, fax 070 23 37 27, mail: proj@kbs-frb.be. De kandidaatdossiers moetenuiterlijk op 20 juni ingediend worden.


CultuurINFO C.C. TER KOMMENTel. 089 41 63 58Fax 089 50 26 47e-mail ccterkommen@hoeselt.bewww.hoeselt.be/cultuurma13 – 16.30 udi13 – 16.30 uwo 09 – 12 u 13 – 16.30 udo 09 – 12 u 13 – 18 uvr 09 – 12 u 13 – 16.30 uCultuurActiviteitenkalenderC.C. Ter Kommen grote zaalMEIVr 02 Bonte Avond/Eetavond ChirojongensHernZa 03 Fuif: Hot Girl Trip - K.J. NederMa 05 Cursus yoga 50+Zo 11 Kermisbal IsolaDo 15 Ledenvergadering OKRAZa 17 Concert Popkoor HorlecanteZo 18 Concert Popkoor HorlecanteMa 19 Cursus yoga 50+Do 22 Schoolvoorstellingen kleuters – Org.CC Ter KommenVr 23 Fuif Spoedgevallen VezaliusMa 26 Cursus yoga 50+Do 29 Voorstelling G.I.P – KunsthumanioraHasseltVr 30 Voorstelling G.I.P. – KunsthumanioraHasseltZa 31 10 jaar GehandicaptenadviesraadJUNIZo 01 Ruilbeurs Modeltreinen – HoeseltseTreinclubMa 02 Cursus yoga 50+Vr 06 Kampioenenviering DeBroeveskènderZo 08 Eetdag Kon. Harmonie St. CeciliaMa 09 Lijndansen OKRACursus yoga 50+Do 12 Ledenvergadering OKRAZa 14 Schoolfeest KODB - VGB NederstraatMa 16 Cursus yoga 50+Di 17 Dansnamiddag OKRAWo 18 Bloedinzameling Rode KruisMa 23 Lijndansen OKRACursus yoga 50+Wo 25 B.B.Q. VriendenkringgemeentepersoneelVr 27 Fuif KAVVZa 28 BBQ B.C. De EurobormannekesJAARLIJKS VERLOFVAN DINSDAG 1 JULI TOTMAANDAG 28 JULI 2008Straffe toerenWil jij je dorpsgenoten ook beter leren kennen?Wil jij ook meer leven in de dorpsbrouwerij?Wil jij met je vereniging meer mensen bereiken?Wil jij je dorp ook laten bruisen van sociale en culturele evenementen?Zie jij het ook zitten om met je dorp een jaar lang straffe toeren uit te halen?Vanaf september 2009 start het gemeentebestuur met STRAFFE TOEREN, een projectwaar mee we het sociale en culturele leven in de Hoeseltse dorpen willenstimuleren. Als gemeentebestuur hechten we hier zeer veel belang aan. Daarom zullenwe dan ook de nodige financiële en logistieke ondersteuning voorzien om elkjaar één dorp eens extra in de spotlight te plaatsen.Geeft jouw dorp de aftrap?Als je wil dat jouw dorp de straffe toer opent, lees dan zeer goed de STRAFFE TOERENfolderdie je eind april in de brievenbus kan vinden.Ga ervoor!de betere kantvan ouder worden...15 mei : bezoek aan artisanale pralinemaker inHechtel-Eksel en brouwerij ‘ter Dolen’20 mei : fietsen27 mei : schemerwandeling3 juni : wandelen10 juni : groene asperges - bedrijfsbezoek en smullen17 juni : fietsen23 juni : provinciale ontmoetingsdag in Maasmechelen24 juni : bezoek aan F-16 vliegbasis Kleine Brogel26 juni : wandelenBen je 50+ met vrije tijd ?Ben je 50+ en werk je deeltijds ?Ben je op (pre)pensioen en ‘kriebelt’ het nog ?Dan ben je thuis bij Neos !Meer info: 089 86 15 50 — Stefan. ScherpenbergMarkant21 mei uitstap naar Durbuy, bezoek aan Hara KrishnaJuni afsluitende activiteit : verrassingMeer info: www.markantvzw.be/hoeseltKAV Hoeselt-CentrumMeiWo 07 BloemschikkenMoederdagDo 15 Inspiratiedag : “Aarde(n)”Do 22 Prikkeldag in Limburghal teGenk van 10 tot 22 uurAls je interesse hebt, laathet ons weten!!JuniDo 10 Uitstap naar Henegouwen:i.s.m. KAV O.L.Vrouw“KloosterzustersenKasteelvrouwen, leven tussen4 muren”Wo 18 Initiatie : “Djembe”KAV Hoeselt-O.L.VrouwMeiVrij 16 LentefeestDo 22 Lekker koken en gezondvermageren – les 4Di 27 InspiratiedagJuniDo 05 Lekker koken en gezondvermageren – les 5Di 10 Reis : “Kloosterzusters enKasteelvrouwen, leven tussen4 muren”Meer info:KAV Hoeselt-Centrum 089 51 19 31KAV O.-L.-Vrouw: 089 41 69 52Foto-tentoonstellingen in Lokaal 1Van 9 mei tot 4 juni:WARS VAN OVERTOLLIGHEID, WAARACHTIG EN OPRECHT - SANNE WECKXVan 6 juni tot 25 juni:NIET WAT JE ZIET – ALEX VAN DEN BERGHEVan 27 juni tot 3 september:HARMONIE IN TEGENSTELLINGEN – TSIPPY MORE'HitStory’ voor jarig popkoor HorlecanteOp zaterdag 17 en zondag 18 mei 2008 viert het Hoeseltse popkoor Horlecantehaar 10-jarig bestaan met een groots opgezet concert in c.c. Ter Kommen.De oorsprong van het koor ligt echter nog verder in de geschiedenis. In de jaren 70 richtte bekendeHoeseleer meester Paul Achten het kinderkoor De Demerklokjes op. Kleine kinderen worden grooten ontgroeien natuurlijk kinder- en jeugdkoren. In 1998 bracht de zangmicrobe een aantal ‘oud-gedienden’van De Demerklokjes terug samen voor het opluisteren van de eucharistieviering op moederdag, terugo n d e rleiding van Paul Achten en net zoals in de beginjaren van het kinderkoor begeleidt door Willy Stulens. Wat bedoeld was als een éénmaligereünie, resulteerde in de oprichting van een nieuw koor: Horlecante. Na een aantal jaren werd Willy Stulens vervangen doorWim Houtackers aan de piano.Nu, 10 jaar later, is het koor uitgegroeid tot een vaste waarde in het Hoeseltse cultuurleven en hebben zij de eer gehad tal van optredenste mogen geven, zelfs tot over onze landsgrenzen. Hoogtepunten waren het 5-jarige jubileum met de opname van een cd ende deelname aan de talentenjacht ‘X-Factor’, waar het koor succesvol door een aantal rondes raakten.Een 3-tal jaren geleden ging Paul Achten op verdiende rust en werd het koor overgedragen aan de huidige dirigent Luc Sluyts. Alsmuzikale duizendpoot is hij de ideale kapitein van het schip van 32 zangers en zangeressen. Luc is verder nog dirigent van de fanfarein Nijvel en speelt trompet in het bekende symfonische orkest van Helmut Lotti. David Hamal is de huidige pianist (en tevens oud-Demerklokjes begeleider) van deze vereniging.Dit duo van muzikale begeleiders heeft het repertoire van het koor gelijdelijk aan verjongt en vernieuwt, waardoor de benaming‘zangkoor’ wijzigde in ‘popkoor’. De nummers in het programma zijn frisse arrangementen van bekende pophits, gebracht in 4 of5-stemmige bewerkingen met een moderne muzikale begeleiding.Het aankomende concert krijgt de titel ‘HitStory’: het tweede lustrum van het koor wordt afgesloten met de grootste hits uit 50jaar popgeschiedenis. In een multi-mediaal totaalspektakel wordt er gestart in de jaren vijftig en worden per decennium de bekendstesongs gebracht met live muziek, videobeelden van de originele artiesten en live dansacts (met medewerking van de FootlooseDancers en Cadans).Tickets kunnen vanaf nu gereserveerd worden via gsm 0488 56 44 22 of www.HitStory.eu.


JeugdSportBuilding Bridges project te Krakau2008 wordt voor de jeugddienst en jeugdhuisX hét jaar van de internationale projecten.Centraal staat het Building Bridgesproject. Dit project probeert in 4 verschillendeinternationale uitwisselingsprojectenmet verschillende thema’s, jongeren vanWest en Centraal Europa dichter bij elkaarbrengen.In februari trokken acht jongeren en tweebegeleiders uit het jeugdhuis naar hetmooie Krakau voor het eerste Poolse luik van dit project. Voor de aanvang kregen we nog de gelegenheid om de concentratiekampenAuschwitz en Birkenau te bezoeken. Het was een hele confronterende maar niet te missen ervaring.Tijdens het project werkten we samen met andere jongeren uit Hongarije, Polen en Wales rond het thema Europese identiteit encultuur. We leerden d.m.v. verschillende methodes zoals workshops, rollenspelen, energizers, simulatiespelen… hoe de verschillendewaarden van culturen te ontdekken om zo een eenheid in Europese culturen kunnen te creëren.Naast Krakau brachten we ook een paar dagen door in Niedzica, een stadje in het Zuiden van Polen, in een mooie bergstreek vlakbijde Slowaakse grens.Het was een zeer leuke, mooie én leerrijke ervaring.Ondertussen is de aanvraag voor het Belgische project ook ingediend en mits goedkeuring zullen we van 22 tot 30 juli in Alden Biesenen jeugdhuis X werken rond jeugdparticipatie en jeugdbeleid. Meer info volgt dus nog!!10 jaar Jeugdhuis XDit jaar viert Jeugdhuis X zijn tienjarig bestaan. Uiteraard kan dit niet onopgemerkt voorbij gaan.Daarom werd dankbaar gebruik gemaakt van het verlengde weekend van 1 mei om 5 dagen op rijdeze verjaardag gepast en uitbundig te vieren.Het feestweekend omvat volgende activiteiten:Woensdag 30 april: Verjaardagsfuif met DJ DiMiX – gratis inkom én verjaardagstonDonderdag 1 mei: Receptie voor leden, ouders & sympathisanten + cantus (L: 6 euro, NL: 8 euro)Vrijdag 2 mei: Latino avond met workshop salsa, cocktailbar én live optreden Entalla (Salsa-band) (gratis)Zaterdag 3 mei: Stand Up Comedy met Youssef El Mousaoui met de try-out van zijn nieuwe show Monkey Businessen als voorprogramma Frans Pelgrims. (L: 3 euro, NL: 5 euro)Zondag 4 mei: “Moord aan de Koffietafel” (van 15 -18 uur) Een lekker vieruurtje met gebakjes en koffie gecombineerdmet een moordspel. Op voorhand inschrijven. Zondagavond is het jeugdhuis gesloten.SpeelpleinwerkingHet speelplein is nog op zoek naar gemotiveerde jongens en meisjes die graag als monitor actief willen zijn op het speelplein.door overschrijving op rek. nr. 068-0917780-90 van de14 Dit kan vanaf het jaar dat je 16 wordt.Inschrijven ter plaatse in de spiegelzaal15vzw sportcentrum met vermelding van : WG + naam +Een inschrijvingsformulier kan je verkrijgen op de jeugddienst, Tel. 089 50 12 00 of jeugddienst@hoeselt.be.Hoeselt stapt... naar de maan!help ons samen met andere Limburgers de eerstesymbolische Limburger op de maan te krijgen...zoveel mogelijk stappen tussen 13 april en 15 meiMet de campagne ‘Limburg beweegt’ willen de Provincie Limburg ende LOGO’s zoveel mogelijk Limburgers ertoe aanzetten om meer tewandelen of te stappen. Ook het gemeentebestuur en de sportraadHoeselt verleent haar medewerking aan deze actie en tracht alleinwoners te motiveren om gedurende 4 weken van 13 apriltot 15 mei, zoveel mogelijk te stappen en hun aantal stappente registreren met een stappenteller.We vragen de deelnemers als persoonlijk streefdoel minimum 10 000stappen (= geen verplichting) per dag voorop te stellen.Zondag 13 april overhandigden de leden van de sportdienst tijdensde wandeldag van wc Vitales, ruim 250 stappenmeters aan de personendie zich reeds ingeschreven hadden voor de actie 'Hoeselt staptnaar de maan....'.De schepen van sport Werner Raskin, peter van de actie, de voorzittervan de sportraad Willy Brauns en bestuurslid van de sportraadChristy Moesen, meter van de actie, zorgden samen voor eenvlotte verdeling. Tot 15 mei zullen de deelnemers wekelijks hun aantal stappen kunnen doorgeven aan de sportdienst.U wandelt of stapt naar hartelust waar en wanneer u wilt.U kan in de maand mei nog vrijblijvend deelnemen aan volgende wandeltochten in Hoeselt.zondag 4 meiKatarakt wandelingvertrek: aan 't gemeentehuis om 13.30 uurinfo: dienst toerisme Hoeselt, tel. 089 51 03 35, email: toerisme@hoeselt.bedonderdag 15 mei Avondwandeling ‘ Hoeselt stapt... verder ’locatie: café.comm in Ter Kommen vertrek tussen 18 en 20 uurinfo: sportdienst Hoeselt 089 49 16 03, Email: sportdienst.hoeselt@hoeselt.beWatergewenning voor kleutersWatergewenning voor kleuters geborenin 2003. Twee lesgevers begeleidende kleuters in de ontdekking van hetzwembad en het water. Op het programma:leren inklimmen, drijven methet plankje op de buik en op de rug, aanleren en inoefenenbeenbeweging schoolslag en nog veel meer. Dezewatergewenning is de ideale instap voor de lessenreeksKLEUTERZWEMMEN die in september zal starten.Data: zaterdag 17, 24 en 31 mei en 7, 14 en 21 juniUren: 9.10 u - 9.50 u / 9.50 u - 10.30 u / 10.30 u - 11.10 uMaximum 10 deelnemers per groep.Deelname: 15 euro / 6 lessenInschrijven op de sportdienst, tel. 089 49 16 03 of viasportdienst.hoeselt@pandora.be, www.hoeselt.beInschrijven:voornaam kind.FitnessprogrammaGroepslessen voor vrouwen. Meer beweging voor een goedeconditie en een betere gezondheid .Gratis proefles voor iedereen vanaf 14 jaar.Maandag 09.30 uur B B B21.00 uur FIGUURTRAININGDinsdag 19.30 uur BODYSHAPE20.30 uur AEROBICSWoensdag 19.30 uur BODYSTEP20.30 uur B B BDonderdag 20.00 uur FAT BURNINGVrijdag 20.00 uur STEPDeelname:‘TER KOMMEN’ HOESELT50 euro (studenten 35 euro)/ 15 beurten100 euro / 40 beurten


MilieuMilieuGeen pesticidenin huis en tuinZonder is gezonderMet bestrijdingsmiddelen spuit jemeer dood dan alleen het onkruid ofde plaat. Slechts 20 % komt terechtwaar je wil. En als het regent, spoelenbestrijdingsmiddelen mee met hetregenwater naar de riolen. Of zekomen in het oppervlaktewater, inde bodem en zo in het grondwaterterecht.Gemeenten, provincies en andereopenbare besturen gebruiken sinds2004 veel minder pesticiden. Samenmet de openbare besturen zijn degezinnen goed voor ruim 30 % vanhet bestrijdingsmiddelengebruikin Vlaanderen. Ook jij kan dus jesteentje bijdragen. Dat begint metrestjes en lege verpakkingen bij hetKlein Gevaarlijk Afval (KGA) onder tebrengen. Dit geldt ook voor restantenvan producten die je allang nietmeer gebruikt en die vergeten in eenhoekje staan.Alle lege verpakkingen en overschottenkan je naar de KGA-inzamelplaatsop het containerpark brengen.Hoe minder pesticiden we met z’nallen gebruiken, hoe meer we kunnengenieten van een gezond milieu.Probeer alvast onze tips uit!Meer tips om geen chemische bestrijdingsmiddelente gebruiken vind jeop www.zonderisgezonder.be.Meer informatie over de gezondheidseffectenvan pesticiden vindje op de website van de medischmilieukundigen bij de LOGO’s(Lokaal Gezondheids Overleg):www.mmk.be/bestrijdingsmiddelen.Op de milieudienst kan je een folderafhalen met eenvoudige en praktischetips om minder pesticiden te20 jaar natuurbescherming in HoeseltHOLA daar moet je bij zijn!!Zondag 27 april 2008Gezinsdag in ter Kommenvan 13 tot 18.30 uur: doorlopend tentoonstelling en info over natuur, fair trade,duurzaamheid, korte keten producten.vanaf 13.30 uur: gezinswandelingen en natuurzoektochtenvanaf 17 uur prijsuitreiking tekenwedstrijdvanaf 17.30 uur: prijsuitreiking natuurzoektochtenDoorlopend koffie, gebak, fruitsappen i.s.m. de Wroeter van Kortessem.Gratis consumptie en verrassing voor iedere deelnemer aan de natuurzoektocht.U komt toch ook !!!De huidige - bijna voltallige - milieuraad onder het voorzitterschap van François Jacobsen als secretaris Annita Jacobs.EnergiescansOm te weten te komen waar de grote energieverbruikers in uw woning zitten, kan unog steeds beroep doen op een energieadviseur.Hij maakt een doorlichting van de woning, de verwarmingsinstallatie, het waterverbruik,de verlichting, elektrische apparaten … Hij stelt een lijst op van plaatsten of toestellenwaar er “energieverlies” is.U kan zich nog steeds kandidaat stellen bij de milieudienst, tel. 089 51 03 37.Het laten uitvoeren van een energiescan is gratis!AsbestinzamelingComposteren kan je leren!Composteren is helemaal niet moeilijk.Je moet enkel met een paar basisregels rekening houden. Limburg.net helpt je op dejuiste weg met het aanbieden van compostcursussen.In drie lessen komen de belangrijkste aandachtspunten inzake composteren aan bod:wat is composteerbaar en wat niet, wat gebeurt er precies tijdens het omposteringsprocesen welke organismen zijn er actief? Welk systeem is het meest geschikt voormijn tuin? Je maakt ook kennis met andere vormen van afvalvoorkoming in de tuin.Er worden cursussen georganiseerd op de volgende data:• Op 14, 21 en 28 mei in Hasselt; aanvang 19 uur.• Op 10, 17 en 24 mei in Tongeren; aanvang 9 uur.Deelmame is gratis. Schrijf tijdig in, het aantal deelnemers is beperkt.Meer info bij Limburg.net op 011 28 89 52 (François Jacobs)of e-mail françois.jacobs@limburg.net.Bestrijding van muskusrat,beverrat en bruine ratVoor de gemeente Hoeselt zijn hetvoornamelijk de muskusrat en debruine rat die voor hinder en overlastzorgen.De muskusrat wordt voornamelijkbestreden omwille van graafschade aandijken, oevers, wegen en andere aardenconstructies. De gemeente is verantwoordelijkvoor de bestrijding van demuskusrat langs de door haar beheerdeoppervlaktewateren met ondersteuningvan de provincie en de VMM. De lokalerattenvanger inventariseert en centraliseertalle meldingen over muskusrattenbinnen de gemeente en geeft deze dooraan het bestrijdingsteam van de VlaamsMilieumaatschappij.De algemene coördinatie van de bestrijdingvan de bruine rat gebeurt doorde provincie. De provincie Limburg steltbegin 2008 een deskundige aan die degemeenten en de wateringen zal ondersteunenbij de bestrijding van de bruinerat.Voor de bestrijding van de bruine ratop privé-terrein kan er een beperktehoeveelheid rattenvergif gratis verkregenworden op de technische dienst.Wij dragen zorg voor denatuurIn het natuurdecreet wordt uitgegaanvan een ‘stand-still-principe’ voor debestaande natuur. Dat wil zeggen dat ergeen natuur meer verloren mag gaan.Tegelijk is een zorgplicht voor de natuuringevoerd. Dat wil zeggen dat iedereenschade aan de bestaande natuur moetvermijden.In artikel 16 wordt gesteld dat elke overheiddie vergunningen of toestemmingenverleent er over waakt dat er geenvermijdbare schade aan de natuur wordtgebruiken.berokkend.16 Op zaterdagnamiddag 10 mei wordt voor de tweede maal dit jaar asbest ingezameldtuinvijvers. Ook de schitterende folder vol tuintips en prachtige foto’s kan je via deze17op het gemeentelijk containerpark.Kijk wat er in en rond jouw tuinvijver beweegtIn het weekend van 17 & 18 mei organiseertNatuurpunt het eerste landelijketuinvijverweekend.Kikkervisjes van gewone pad en bruine kikkerwemelen rond deze tijd net onder dewaterspiegel, salamandermannetjes makenhun wijfjes volop het hof en bij een fraaizonnetje kwaken groene kikkers de zomer in.Kikkers, padden en salamanders stellen hoge eisen aan hun omgeving. Van zodra er ietsfout loopt in het milieu, verdwijnen ze snel. Net omdat het ambassadeurs zijn vankwaliteitsvolle natuur, willen we in kaart brengen hoe het met ze gaat.Met jouw hulp wil Natuurpunt in kaart brengen waar al die tuinpoelen liggen. Maarwat we vooral willen weten is wat er bij jou in de tuin zit. Laat ons daarom weten water in jouw tuinvijvertje leeft en geef je waarnemingen door via www.natuurpunt.be/link downloaden.Juni CompostmaandKom naar de activiteit van Juni Compostmaand inHoeselt.Aan een infostand op het containerpark geven decompostmeesters u graag informatie en handigetips, en ... er valt ook heel wat te winnen.Vraag zeker naar het wedstrijdformulier, los de schiftingsvraagop en wie weet wint u wel een mulchmaaier!Afspraak op 14 juni vanaf 12.30 tot 16 uur aande infostand op het containerpark!


HuldigingenVariaGemeente ondertekent Countdown 2010en neemt het actieplan ‘DE DAS’ in ontvangstDe gemeente Hoeselt neemt deel aan het project “Gemeentenadopteren Limburgse soorten” met als adoptiedier de das.Op 19 februari 2008 werd het actieplan, opgemaakt door het projectbureauin samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouwen Voeren, officieel overhandigd.44 Limburgse gemeenten hebben zich geëngageerd om voor eenbijzondere Limburgse soort inspanningen te leveren. Eveneenswerd aan deze inspanningen een internationaal élan gegeven doorde verklaring Countdown 2010 te ondertekenen. Hiermee geeft degemeente aan dat ze actief wil mee helpen om de natuur op haargrondgebied te behouden en waar nodig te versterken.Te voet naar KüssnachtWoensdag 2 april is Jeannine Mottart op het kerkplein in Hoeselt vertrokken voor een voettocht van 750 kilometer naar het ZwitserseKüssnacht. Het is reeds de tweede maal dat Jeannine, initiatiefneemster van de actie Lienemientje, een tocht onderneemt ten voordelevan het kinderkankerfonds De Kleine Prins.Jeannine zal alleen wandelen tot aan de Luxemburgse grens, daar wordt ze opgewacht door een Zwitserse ingenieur die ook vorigekeer is meegegaan. In Küssnacht mag Jeannine een cheque in ontvangst nemen voor het kinderkankerfonds. In de kapel, gebouwd terere van koningin Astrid, zal er een gedenksteentje van de actie Lienemientje gemetseld worden. Na haar terugkeer wordt Jeanninesamen met haar grote steun Bernadette Stefels, bij prinses Astrid op de koffie verwacht.Vorig jaar was prinses Astrid naar het kasteel van Hardelingen gekomen om deze actie te steunen.Mevrouw Stefels, meter van de actie Lienemientje, maakte van de gelegenheid gebruik om draagtasjes ten voordele van het kinderkankerfondste verkopen.Jeannine wil langs deze weg alle mensen bedanken voor hun steun, telefoontjes, bloemen en kaartjes. Het zijn er teveel om iedereenpersoonlijk te bedanken. Zij zal bidden voor iedereen die het haar gevraagd heeft .Huldiging cultuur-, sport- en sociale verdienstelijken 2007Op 29 februari gingen de cultuur- en sportraad weer over tot de huldiging van een aantal Hoeselaren die in (2006-)2007 een mooieprestatie leverden of zich reeds jarenlang hebben ingezet op sociaal, sportief of cultureel vlak in onze gemeente.Het werd een gezellige avond, muzikaal opgeluisterd door Dirk Swennen en gepresenteerd door de heren Xavier Corstjens en MarcHellemans.Volgende personen werden door de sport- en cultuurraad in de bloemetjes gezet:Sportman recreatie: Johan Achten(Wielertoeristenclub Gouden Wiel)Sportvrouw recreatie: Ingrid Voets(Wandelclub Vitales)Beloftevolle jongeren:* Nele Devos (Karateclub Samourai Leuven)* Mara Vandebeek (Karateclub Shingitai vzw)* Lauren Wouters (Turnkring Bilzen-Hoeselt)Sportman competitie: Guy Tits(Motorcross trial)Sportvrouw competitie: Melissa Thijs(Turnkring Bilzen-Hoeselt - provinciaal kampioenacrogym)Sociale verdienstelijke: Jos Beankens(Vrienden van de Kluiskapel vzw & Kluiskoor)Cultuurverdienstelijke: Herman Merken(60 jaar lid & 50 jaar voorzitter K.H.Sint-Cecilia Hoeselt)Het gemeentebestuur wenst alle genomineerden en gehuldigden nogmaals van harte proficiat en hoopt in detoekomst nog vaak van hen te horen!Brandbriefkruis in ere hersteld !"Hoe het was en zoals het nu is."Diamant voorTentoonstelling en opendeurdagen Stedelijke Academie voor Beeldende kunst BilzenVan zaterdag 14 juni tot en met zondag 22 juni* Culureel centrum de Kimpel, Eikenlaan 25, BilzenAfstudeerprojecten studenten* Academie Bilzen: 'DE GANSHOF', Hospitaalstraat 15, postbus 4.1, BilzenTentoonstelling en opendeurdagenMottart Guillaume & Huskens Mathilde27-03-1948 - 27-03-200822 Van harte dank en proficiat aan meesters Fonny en Paul voor23Opbrengst van deze evenementen gaat volledig naar de actie Lienemientjehet mooie resultaat !Proficiat aan de jubilarissen!


ActueelHet toeristisch seizoen van start...Katarakt-bloesemwandelingin Hoeselt op zondag 4 meivertrek: aan 't gemeentehuis om 13.30 uurmet deskundige uitleg van J.P. Billenover hoog/laagstam, de soorten appels, peren, kersen...bezoek aan meerdere boomgaarden en een fruitbedrijf.Ter afsluiting stuk appeltaart met glas Hoeselts appelsap of koffie.Prijs: 2 euro (te betalen bij vertrek)Dag van het parkzondag 25 meiBOMENSENWandeling: ‘ Bomen fluisteren hun geheimen’.Vertrek aan 't gemeentehuis om 13.30 uurDeze wandeling gaat door in de parkenvan de kastelen Ter Waert,Van Bockrijck en de Brouckmans.Deelname: gratisvrijdag 18 juli de gekendeCOCONUTpartyin Jeugdhuis Xzaterdag 19 juli Van Spaen,VOODOOLABThe Majesticals Foolszondag 20 juliGEZINSFIETSTOCHTViva Fm Muziekland 2008 met tal vanbekende vedetten.The Suspenders,Raymond van het Groenewoudmet concert.en DJ KYA op de Afterparty.Nieuwe brochuresEven de pauzeknop indrukken: soms heb je het écht nodig. Neem je break in onze provincie. Hier doe je de ene ontdekking na deandere. Onze provincie is nu eenmaal verrassend veelzijdig.Maak je keuze uit de nieuwe folders van toerisme Limburg. Af te halen bij de dienst voor toerisme of bestellen viawww.toerismelimburg.be24

More magazines by this user
Similar magazines