COMMnet - KMnet 2012 programma (PDF, 379.48 Kb) - Fedweb

fedweb.belgium.be
  • No tags were found...

COMMnet - KMnet 2012 programma (PDF, 379.48 Kb) - Fedweb

2012COMMnethet netwerk van federalecommunicatorenKMnethet netwerk van federalekennisbeheerders


Aan jou de keuze!• WELKE SOORTEN ACTIVITEITEN?- COMM-activiteiten, gericht op thema’s eigen aan het domein communicatie,- KM-activiteiten, gericht op thema’s eigen aan het domein kennismanagement,- COMM-KM-activiteiten, gericht op thema’s op het snijpunt tussen communicatie en kennismanagement.• WELKE FORMULES?- ontmoetingen, om in een plenaire bijeenkomst een actueel thema te ontdekken met de inbrengvan deskundigen,- workshops, om in kleine groepen technieken of methodes aan te leren en ervaringen te delen,- aangepaste formules, om een onderwerp uit te diepen aan de hand van concrete problemen enuitwisseling van ervaringen (intervisie), of een blik achter de schermen te werpen van een inspirerendewerkplek (bezoek).• PRAKTISCHE INFO- leden van COMMnet-KMnet ontvangen een tiental dagen voor elke activiteit een uitnodiging met de datum,locatie en de inschrijvingsmodaliteiten. Inschrijven is verplicht. Als je verhinderd bent, brengde organisatoren dan zo snel mogelijk op de hoogte.- om de COMM-KMnet activiteiten duurzamer te laten verlopen zullen we vanaf dit jaar geendocumentatie meer op papier uitdelen. Alle presentaties en andere info vind je vooraf op eCOMMnetof eKMnet, de netwerkruimtes op het elektronisch documentbeheerplatform beConnected.| www.fedweb.belgium.be | https://beconnected.belgium.be | www.linkedin.com/groups/COMMnetKMnet |


OntmoetingenEen actueel thema ontdekken met de inbreng van deskundigen ter zakeCOMMnetHet netwerk van federale communicatorenVerrassende presentaties maken met Prezi workshop – februari 2012Met Prezi maak je op het web verrassende presentaties met tekst, afbeeldingen, video’s enaudiofragmenten. Door in en uit te “zoomen” worden de presentaties dynamisch en levendig.Deze workshop helpt je bij je eerste stappen in deze nieuwe tool.Duurzame organisatie van evenementen ontmoeting – juni 2012Evenementen zijn een uithangbord bij uitstek voor het imago van een organisatie. Steeds meerverwachten we dat ook evenementen “duurzaam” zijn. Maar wat wil dit nu eigenlijk zeggen? Tijdensdeze ontmoeting bekijken we de belangrijkste kwesties die bij de organisatie van een evenement komenkijken en zoeken we duurzame oplossingen.Naar een “intern’actieve” communicatie ontmoeting – 13 september 2012Ook in organisaties moet de communicatie zich aanpassen aan de maatschappelijke evoluties. Watzijn de nieuwe missies van de interne communicatie? Hoe kan je de uitdaging van interactie, dialoog enbetrokkenheid aangaan? Getuigenissen en adviezen van deskundigen.VRT, RTBF: achter de schermen van een redactie bezoek 2012Neem een kijkje achter de schermen van de VRT en de RTBF: radio- en TV-studio’s, de werkplek vanHet journaal, de technische infrastructuur en decors,… Ontmoet journalisten en leer de media beterte begrijpen.communicatie


P R O G R A M M A 2 0 1 2WorkshopsTechnieken of methodes aanleren en ervaringen delen in kleine groepenCOMMnet + KMnetEen interactief intranet ontwikkelen ontmoeting – 24 april 2012Hoe kan je evolueren naar een meer participatief intranet? Welke keuze moet je maken tussen denieuwe samenwerkingstools (sociale netwerken, wikis, blogs,…)? Hoe kan je je intranet verrijkenmet interactieve inhoud en toepassingen (streaming, web conferenties,…)? Een overzicht van goedepraktijken.Serious game: spelen om te leren,te informeren en kennis te delenworkshop – oktober 2012Ernstige boodschappen overbrengen en toch het ludieke aspect van een spel behouden: dat is debedoeling van serious games. Deze “ernstige spelletjes” laten toe om te informeren en sensibiliseren.Ze worden ook steeds meer in de werkomgeving gebruikt om kennis te ontwikkelen en te delen.Probeer de serious games uit tijdens een ontdekkingsworkshop.Een nieuwe functie: de communitymanager 2.0 ontmoeting – 4 december 2012Het web 2.0 brengt nieuwe rollen met zich mee en vergroot de reikwijdte van bestaande functies.Zo heeft de communitymanager als doel discussies te modereren, interactie en ervaringsuitwisselingaan te moedigen, gedragsregels te doen naleven, de reputatie van de organisatie te bewaken,...Een blik op een functie in volle uitbreiding.


kennismanagemAangepaste formules (nieuwigheid 2012!)Een onderwerp uitdiepen aan de hand van concrete problemen en uitwisseling van ervaringen (intervisie),of een blik achter de schermen werpen van een inspirerende werkplek (bezoek)KMnetHet netwerk van federale kennisbeheerdersDocumentbeheer in de praktijk intervisie – maart 2012Via ervaringsuitwisseling rond het beheer van documenten zoeken we samen naar concrete oplossingenvoor de problemen gekozen door de deelnemers. Mogelijke onderwerpen zijn: collega’s motiveren omde samen opgestelde regels te volgen, uniformiseren van de gebruikte infodragers (individuele hardeschijven, netwerkschijf, documentbeheersystemen, sociale netwerksites),…Sociale netwerken, een uitdaging voor kenniscaptatie workshop – mei 2012Yammer, LinkedIn en andere sociale netwerken vinden meer en meer ingang in de werkomgeving.Voor het kennisbeheer vormen ze een heuse uitdaging: hoe zorg je ervoor dat de interessante enrelevante informatie bewaard blijft en makkelijk terug te vinden is? Wat is de relatie metdocumentbeheersystemen? Wissel ervaringen uit, leer tips en tricks en ontdek goede en mindergoede praktijken in deze interactieve workshop.Het belang van KM aantonen ontmoeting – 8 november 2012In tijden van besparingen komt het er op aan de voordelen van een degelijk kennisbeheer aan te kunnentonen, met indicatoren of op andere manieren. Een expert reikt ons middelen aan om niet alleen hetmanagement maar ook leidinggevenden en medewerkers te doordringen van het belang van KM.I Traits Graphic Design - www.traits.be - info@traits.be I


Jouw voordelenIedereen die binnen de organisatie bezig is met communicatie of kennismanagement kan lid worden van COMMnet-KMnet en deelnemen aan activiteiten naar keuze.Deelnemen is in meer dan één opzicht interessant:• JEZELF ONTWIKKELEN: je volgt de tendensen, ontwikkelt je competenties en stelt ze ten dienste van je organisatie,• COLLEGA’S ONTMOETEN: je komt in contact met collega’s en professionals uit de sector,• ERVARINGEN DELEN: je deelt je ervaring met je collega’s en bouwt samen met hen een gemeenschappelijkCOMM- of KM-beleid voor de federale overheid uit,• HULP KRIJGEN: als lid krijg je hulpmiddelen en diensten ter beschikking:- een ruimte op beConnected (https://beconnected.belgium.be) om documenten op afstand te delen en uitte wisselen: eCOMMnet en eKMnet,- een COMMnet-KMnet LinkedIn groep (www.linkedin.com/groups/COMMnetKMnet) om aan discussies deelte nemen, vragen te stellen, ideeën uit te wisselen en je professioneel netwerk uit te breiden,- praktische gidsen (COMM Collection, KM-tools),- de mogelijkheid om deel te nemen aan interdepartementale werkgroepen over COMM- of KM-onderwerpen,- advies en begeleiding bij je COMM- of KM-projecten,- raamcontracten voor je COMM-projecten (analyse van de telefonische bereikbaarheid, toegang tot Belga).COMMnet : Arlin Bagdat | 02/790.58.86 | arlin.bagdat@p-o.belgium.beKMnet : Alice Bialès | 02/790.53.32 | alice.biales@p-o.belgium.be[ FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE – FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ]Verantwoordelijke uitgever: Jacky Leroy – Wetstraat 51 – 1040 BrusselWettelijk depot: D/2012/7737/2Januari 2012

More magazines by this user
Similar magazines