Hulp bij 'Touch & Search'

intra.iam.hva.nl
  • No tags were found...

Hulp bij 'Touch & Search'

V2 KernTouch&Searchhulp bijopdracht 1Marije ten Brink – DfI: Social Search & Findabilitylesweek 2


Huishoudelijkx Niet eten in de lesx Laptops dichtx Niet bellen of gebeld wordenMaar:v Je mag 1x te laat komenv Drinken in de les mag welv Onderbreken met vragenmag ook2


Vragen over hetcollege?3


Opdracht 1:Touch & Search4


Oefening bijopdracht 1LookUp ofOntwerp voor beidezoekdoelen eenzoeksysteem.Uitganspunt is je eigencollectie.Learn?


Oefening bijopdracht 1werkthuisOntwerp een zoeksysteemvoor minimaal 2 van de 4.Uitgangspunt is je eigencollectie.winkelov…


Oefening bijopdracht 1wiewaarwaaromwatwanneerhoeBeantwoord de vragenspecifiek voor jouwzoeksysteem.


Oefening bijopdracht 1Van GUInaar NUIBehandeld in het college.Gebruik de templates om teschetsen.


Hulp bijopdracht 1– Boekentip:Mobile Design PatternGalleryTheresa NielOʼReilly(voor $20 heb je de zwart-witversie bij Amazon)


Zelf werkenInspiratiehttp://www.flickr.com/photos/mobiledesignpatterngallery/collections/


Werk uploadenop blog:https://ssf1.blogs.dmci.nlhttps://ssf2.blogs.dmci.nlhttps://ssf3.blogs.dmci.nl11


Belangrijk:Zet je post in juiste categorie(je naam)Beschrijf ALTIJD jeuitgangspunten voor jekeuzes, kort en to-the-point,in de postDeadline voor toevoegen:de avond voor depresentatiedag vóór 24 uur.12


DfI: Social Search & Findability Marije ten Brink, Kern V2 2012/2013BeoordelingTouch & SearchPresentatie vanCollectieDatumVia de blogTe laat ingeleverd is eenonvoldoendeCriteria: ziebeoordelingsformulierCriteria:(Onderzoek en visie) Je bent in staat de mogelijkheden van zoeken en zoekgereedschap teonderzoeken en zinvol toe te passen. De context en betekenis voor gebruikers zijn goed overdachten onderbouwd.(Interactie-ontwerp) Je kunt een zoek-en-vind-systeem ontwerpen zowel op conceptueel- alsdetailniveau, en brengt deze uitgebreid in beeld.(Presentatie) Je presentatie (via de blog) is goed voorbereid. Je bent in staat om op overtuigendemanier, duidelijk te maken wat de uitgangspunten zijn van je werk (onderzoek, visie) en hoe je dezehebt vertaald in interactie-ontwerp.(Studiehouding en reflectie) Je levert resultaten op tijd en compleet op. Je feedback aan collegaʼsin de lessen is zinnig en onderbouwd. Je reflecteert in heldere bewoording ook op je eigen werkproces.OpmerkingenUser:(focus op context van gebruik: look up of learn, WWWWWH)Interaction designer:(focus op bediening van touchscreen: van GUI naar NUI)Aanpassen:Handtekening docent MtB13


Opdracht 2LookSocialobjects


Volgende weekin werkcollege– opleveren opdracht 1(via de blog)– uitleg opdracht 2– werken aan opdracht 2Huiswerk college:Lezen uit reader:– Building Sites AroundSocial Objects (pagina 25)– Social Objects (pagina 26t/m 29)Huiswerk werkgroep:– Opdracht 1 ʻTouch &Searchʼ op de blog zetten,met bijschriften, op deavond voor de presentatiedagvóór 24 uur


Social Search & FindabilityRoadmapKern V2 2012/2013, Marije ten Brink / Claudia van Tongeren / Jerome Bertrand, Design for Interaction, blok 2lesweek 0 INTRODUCTIE O P D R A C H T 1 OPDRACHT 2lesweek 1lesweek 2lesweek 3lesweek 4lesweek 5geen lessenH: Anatomie van zoekenW: KennismakingUitreiken opdracht 1:Touch & SearchH: Van GUI naar NUIW: Werken aan opdracht 1:Touch & SearchH: Social objectsW: Opleveren opdracht 1Opdracht 2: Social objectsWerken aan user modelH: Gevonden! (deel 1)W: Opdracht 2: Social objectsWerken aan scenarioFeedback opdracht 1H: Gevonden! (deel 2)W: Opdracht 2: social objectsWerken aan SERP OPDRACHT 3 CIJFERSkerstvakantiekerstvakantielesweek 6lesweek 7lesweek 8lesweek 9roostervrijroostervrijH: Future of SearchW: Presenteren opdracht 2Werken aan opdracht 3:Future of SearchW: Werken aan opdracht 3:Future of SearchW: Presenteren opdracht 3(groepsopdracht)Opleveren digitaalportfolioCijfers bepaaldFeedback en start herkansingH = HoorcollegeW = Werkcollege


Dat was hetSucces!Tot volgende week


Pauze10 minuten18


Search PatternsDesign fordiscoveryPeter Morville & JefferyCallenderOʼReilly MediaAl aangeschaft?


Oefening bijopdracht 1werkthuisOntwerp een zoeksysteemvoor minimaal 2 van de 4.Uitgangspunt is je eigencollectie.winkelov


Vragen over hetcollege?21

More magazines by this user
Similar magazines