Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België - BECI

beci.be
  • No tags were found...

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België - BECI

NATIONALE BANK VAN BELGIECONJUNCTUURONDERZOEKINGENConjunctuurbarometer van de Nationale Bank van BelgiëMaart 2012151050-5-10-15-20-25-30-352002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Seizoengezuiverde en afgevlakte reeksSeizoengezuiverde brutoreeksDe conjunctuurbarometer is een synthese van de conjunctuurcurven van de verwerkende nijverheid, de ruwbouw, de handel en dedienstverlening aan bedrijven.Perscommuniqué van 22 maart 2012:Na drie opeenvolgende verbeteringen, is de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België inmaart licht gedaald.De achteruitgang van het ondernemersvertrouwen tekende zich af in de verwerkende nijverheid, de bouw ende handel. In deze twee laatste bedrijfstakken gaat het reeds om de tweede, respectievelijk de derde,achteruitgang op rij. In de diensten aan ondernemingen, waar het conjunctuurbeeld vorige maand duidelijkverslechterde, kwam daarentegen een gering herstel tot uiting.Anderzijds is de synthetische afgevlakte curve, die de fundamentele conjunctuurtrend weerspiegelt, voor detweede maand op rij opwaarts gericht dank zij de gunstige ontwikkelingen in de brutocurve tijdens devoorgaande maanden.


6543210-1-2-3-4-5KERNCIJFERS VAN DE BELGISCHE CONJUNCTUURI. BEDRIJVENConjunctuurverloop en bruto binnenlands productMAART 2012afgevlakte gegevensbrutogegevens2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012151050-5-10-15-20-25-30-35Veranderingspercentages van het bbp in volume t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar (linkerschaal)Conjunctuurbarometer NBB (rechterschaal)2010Ondernemersvertrouwen - verwerkende nijverheidbrutogegevens155Synthetische curven volgens goederencategoriebrutogegevens0-10-20-30-40afgevlakte gegevens-5-15-25-35afgevlakte gegevens-502002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Synthetische curve nijverheid - BelgiëIndustrial confidence indicator - Europa-452002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Halffabricaten Gebruiksgoederen Uitrustingsgoederen3020100-10-20-30Verwerkende nijverheidProductiecapaciteit en investeringen2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Bezettingsgraad van het productievermogen in percent (rechterschaal)ramingJaarlijks veranderingspercentage investeringen in lopende prijzen (linkerschaal)87858381797775737169679080706050403020100Verwerkende nijverheidProductiebelemmeringen2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Tekort aan geschoolde arbeidskrachten (rechterschaal)Gebrek aan uitrusting (rechterschaal)Onvoldoende vraag (linkerschaal)30252015105020100Verwerkende nijverheidBinnenlandse bestellingen van uitrustingsgoederenbrutogegevens403020100Ondernemersvertrouwen - dienstensectorafgevlakte gegevensbrutogegevens-10-20-10-20-30-30-40afgevlakte gegevens2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-40-502002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Synthetische curve diensten aan bedrijven - BelgiëServices confidence indicator - EuropaBronnen: NBB - Conjunctuuronderzoekingen - Nationale Rekeningen, Europese Commissie, DG-ECFIN


KERNCIJFERS VAN DE BELGISCHE CONJUNCTUURMAART 20122010Ondernemersvertrouwen - bouwnijverheidafgevlakte gegevensbrutogegevens15Sectoren bouwnijverheidbrutogegevens05-10-20-5-30-40-502002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-15-25afgevlakte gegevens2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Synthetische curve gezamenlijke bouwnijverheid - BelgiëConstruction confidence indicator - EuropaRuwbouw van gebouwenBurgerlijke bouwkundeVooruitzichten opdrachten bij de architectenOndernemersvertrouwen - handel403020302010afgevlakte gegevensbrutogegevens1000-10-20-30-402002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012WoongebouwenNiet-woongebouwen-10-20-30-402002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Synthetische curve handel - BelgiëRetail trade confidence indicator - EuropaVooruitzichten werkgelegenheid per sectorBeoordeling door de bedrijven van de kredietvoorwaarden403020100-10-20-30-40brutogegevensafgevlakte gegevens2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121009080706050403020100200320042005200620072008afgevlakte gegevensQ1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q32009 2010 2011Q41009080706050403020100Verwerkende nijverheid Bouwnijverheid Diensten aan bedrijvenGunstig Neutraal OngunstigII. CONSUMENTENConsumentenvertrouwenConsumentenvertrouwen en private consumptie205204.2100-10-20-30-5-15-25100-10-20-3031.80.6-0.6-402002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-35-402002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-1.8Indicator consumentenvertrouwen - België (linkerschaal)Consumer confidence indicator - Europa (rechterschaal)Veranderingspercentages private consumptie in volume t.o.v. hetovereenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar (rechterschaal)Indicator consumentenvertrouwen - België (linkerschaal)Bronnen: NBB - Conjunctuuronderzoekingen - Nationale Rekeningen, Europese Commissie, DG-ECFIN


NATIONALE BANK VAN BELGIECONJUNCTUURONDERZOEKINGENSYNTHETISCHE CURVEN EN ONDERLIGGENDE COMPONENTENTABEL 1Seizoengezuiverde saldi van de antwoorden ''stijging''of ''hoger dan normaal'' (+) en ''daling'' of ''lager dannormaal'' (-).Algemene synthetische curveBruto reeksAfgevlakte reeks1980-2012 1 2011 2012 2011 2012Min. Max. Avg. Dec. Jan. Feb. Maart Okt. Nov. Dec. Jan.- 31,8 + 9,2 - 7,6 - 10,6 - 9,5 - 7,7 - 9,6 - 10,2 - 10,5 - 10,3 - 9,8Curve verwerkende nijverheid - 34,3 + 6,0 - 10,7 - 13,8 - 13,6 - 8,4 - 10,7 - 12,9 - 13,3 . .Beoordeling gezamenlijke orderpositie - 56,0 + 10,0 - 21,8 - 30,1 - 30,4 - 25,0 - 25,8 - 27,8 - 29,1 . .Beoordeling peil van de voorraden ² - 12,9 + 25,0 + 6,8 + 5,6 + 5,5 - 3,2 + 2,5 + 5,7 + 5,6 . .Vooruitzichten werkgelegenheid - 36,0 + 8,0 - 8,9 - 8,4 - 4,1 - 5,6 - 5,1 - 7,0 - 6,8 . .Vooruitzichten van de vraag - 37,0 + 15,0 - 5,4 - 11,2 - 14,5 - 6,1 - 9,3 - 11,1 - 11,8 . .Curve handel - 28,6 + 16,0 - 0,9 - 10,8 - 13,4 - 15,8 - 20,6 - 7,8 - 10,8 . .Vooruitzichten werkgelegenheid - 18,4 + 18,0 + 2,9 + 4,8 + 4,6 - 0,7 - 3,5 + 5,7 + 4,2 . .Vooruitzichten van de vraag - 40,0 + 29,0 + 1,8 - 12,5 - 21,6 - 23,9 - 27,7 - 13,7 - 17,9 . .Vooruitzichten bestellingen - 39,0 + 15,0 - 5,9 - 24,7 - 23,3 - 22,6 - 30,6 - 15,7 - 20,6 . .Curve bouw - 39,0 + 24,3 - 7,4 - 6,2 - 5,6 - 9,0 - 12,1 - 5,8 - 6,8 . .Verloop orderbestand - 52,0 + 40,0 - 5,1 - 0,2 - 0,0 - 1,0 - 6,3 + 1,0 - 0,2 . .Verloop ingeschakeld materieel - 19,4 + 24,0 + 2,8 - 0,3 + 0,3 - 1,9 - 8,6 - 3,3 - 2,9 . .Beoordeling orderbestand - 74,0 + 30,0 - 24,7 - 15,3 - 10,7 - 12,3 - 15,2 - 12,3 - 12,8 . .Vooruitzichten van de vraag - 39,0 + 21,0 - 2,6 - 9,0 - 12,1 - 20,9 - 18,3 - 9,0 - 10,1 . .Curve dienstverlening aan bedrijven - 41,7 + 34,0 + 12,0 - 0,9 + 5,9 - 0,6 + 1,2 - 0,1 - 0,7 . .Beoordeling uitgeoefende activiteit - 54,4 + 20,0 - 4,2 - 7,9 - 5,3 - 12,8 - 11,8 - 7,6 - 8,1 . .Vooruitzichten activiteit - 32,0 + 51,7 + 25,0 + 7,4 + 20,0 + 11,9 + 13,1 + 12,3 + 12,0 . .Vooruitzichten van de vraag - 43,0 + 45,0 + 16,5 - 2,3 + 2,9 - 1,0 + 2,3 - 3,1 - 3,0 . .1 Minimum, maximum en gemiddelde waarde van iedere indicator (bruto reeks) sinds januari 1980.2 Een positief, respectievelijk negatief saldo, betekent dat de voorraden volgens het oordeel van de bedrijfsleiders respectievelijk hoger, lager dannormaal voor het seizoen beoordeeld worden. Bij de berekening van de synthetische curven wordt het teken van deze indicator daarom geïnverteerd.


NATIONALE BANK VAN BELGIECONJUNCTUURONDERZOEKINGENOVERIGE INDICATOREN VAN HET CONJUNCTUURONDERZOEKTABEL 2Seizoengezuiverde saldi van de antwoorden ''stijging''of ''hoger dan normaal'' (+) en ''daling'' of ''lager dannormaal'' (-).Bruto reeksAfgevlakte reeks1980-2012 1 2011 2012 2011 2012Min. Max. Avg. Dec. Jan. Feb. Maart Okt. Nov. Dec. Jan.Verwerkende nijverheidVerloop productietempo - 33,0 + 20,0 - 0,9 - 7,3 - 4,7 + 3,8 + 3,7 - 8,6 - 7,7 . .Verloop binnenlandse bestellingen - 35,0 + 16,0 - 7,7 + 2,4 - 4,4 - 10,0 - 7,6 - 10,2 - 9,2 . .Verloop buitenlandse bestellingen - 44,0 + 30,0 - 2,9 - 7,3 - 13,1 - 5,9 + 3,4 - 7,8 - 7,4 . .Beoordeling buitenlandse orderpositie - 61,0 + 10,0 - 23,6 - 33,0 - 30,9 - 25,7 - 20,4 - 30,6 - 32,0 . .Verloop van de prijzen - 21,0 + 24,0 + 1,6 - 7,7 - 3,0 - 1,5 + 1,7 - 2,6 - 2,7 . .Vooruitzichten van de prijzen - 24,0 + 43,0 + 7,7 - 0,5 + 11,2 + 7,7 + 11,5 - 1,2 - 0,1 . .Bezettingsgraad productievermogen(in procenten van het totale productievermogen) 70,1 84,6 79,0 - 78,4 - -Bron: driemaandelijkse enquête naar hetproductievermogenHandelVerloop van de omzet - 46,0 + 37,0 + 1,0 + 0,5 + 8,7 - 11,0 + 13,1 - 3,9 - 3,5 . .Beoordeling omzetverloop - 41,0 + 28,0 - 7,7 - 3,9 - 1,3 - 34,9 - 20,0 - 6,6 - 8,0 . .Beoordeling peil van de voorraden ² - 3,0 + 32,0 + 12,6 + 18,8 + 15,7 + 23,3 + 13,2 + 13,7 + 15,6 . .Verloop van de prijzen - 20,0 + 50,0 + 2,3 + 0,7 + 4,3 + 9,9 + 2,8 + 2,4 + 1,4 . .Vooruitzichten van de prijzen - 11,0 + 66,2 + 12,4 + 6,4 + 9,4 + 7,0 + 8,1 + 8,0 + 7,3 . .BouwVerloop van de activiteit - 44,0 + 34,7 - 5,2 + 10,6 + 3,8 + 0,1 - 25,3 - 2,1 - 1,8 . .Verloop van de werkgelegenheid - 38,0 + 22,0 - 5,2 - 5,3 - 1,9 - 4,2 - 6,2 - 6,8 - 5,9 . .Vooruitzichten werkgelegenheid - 50,0 + 30,0 - 5,3 - 5,2 - 6,0 - 6,6 - 11,9 - 2,8 - 3,6 . .Verloop van de prijzen - 22,8 + 32,0 - 0,4 - 9,5 - 9,6 - 10,4 - 11,0 - 6,8 - 8,2 . .Vooruitzichten van de prijzen - 20,6 + 46,0 + 7,2 - 2,7 - 2,2 - 1,5 - 0,4 - 0,0 - 0,9 . .Dienstverlening aan bedrijvenVerloop van de activiteit - 38,0 + 37,0 + 11,3 + 13,0 + 12,9 + 1,7 + 2,4 + 12,6 + 11,5 . .Verloop van de werkgelegenheid - 49,4 + 34,0 + 7,6 + 13,8 + 0,1 + 2,7 + 12,8 + 10,2 + 8,7 . .Vooruitzichten werkgelegenheid - 35,0 + 48,0 + 17,8 + 7,4 + 9,4 + 10,4 + 7,0 + 11,8 + 8,8 . .Verloop van de prijzen - 15,8 + 12,0 + 1,7 - 3,5 + 0,1 + 3,8 + 6,5 + 0,5 + 0,6 . .Vooruitzichten van de prijzen - 13,0 + 30,0 + 6,1 + 15,0 + 13,9 + 2,9 + 11,3 + 7,3 + 9,9 . .1 Minimum, maximum en gemiddelde waarde van iedere indicator (bruto reeks) sinds januari 1980.2 Een positief, respectievelijk negatief saldo, betekent dat de voorraden volgens het oordeel van de bedrijfsleiders respectievelijk hoger, lager dannormaal voor het seizoen beoordeeld worden.

More magazines by this user
Similar magazines