Views
3 years ago

4 oktober 2006, 85e jaargang nummer 3 - AFC, Amsterdam

4 oktober 2006, 85e jaargang nummer 3 - AFC, Amsterdam

4

4 oktober 2006 85 e jaargang nr. 3sche Familie Club, dat zijn kleinzoon Jesper Schiekweck ook lid isen speelt in de pupillen D 5 en ook zijn zoon Dennis Geusebroek eenlange tijd bij ons heeft gevoetbald. Ik had Hans beloofd van het bovenstaandemelding te doen.Een niet gering aantal AFC-ers was vorige week aanwezig toen AjaxvoorzitterJohn Jaakke in Meeting Plaza van het Olympisch Stadioneen voordracht hield over Ajax. Georganiseerd door het bestuurvan de SOS, dat regelmatig voor de leden bijeenkomsten voorbereidt,die vaak interessant zijn. Dat was ook het geval met de presentatievan Jaakke. Hij had veel wetenswaardigheden te vertellen, die duidelijkaangaven dat het beslist geen kleinigheid is een profclub als Ajaxte leiden. Natuurlijk werden aan hem ook vragen gesteld door AFCers,die door Jaakke's antwoorden de volle zaal boeiden. Zij gingenover het te vroeg na de wedstrijd wisselen van voetbalshirts, waardoorde verliezers van de wedstrijd vrolijk rondlopen in een shirt van desponsor van de winnende partij. Zij gingen ook over de naar talentspeurende scouts van Ajax, zo'n zestig man, die wekelijks ook overde voetbalvelden sluipen, natuurlijk ook bij AFC. De vragen en antwoordengingen bovendien ook over de financiële kant van het clubbeleiden - hoe kan het anders? - over vragen waarom de Ajax's trainerde ene speler wel en de andere niet heeft opgesteld. Ja, de "bestetrainers" staan aan de kant, zoals nu ook blijkt over de "rebellie" vanNederlandse topvoetballers, als Van Nistelroy en Van Bommel, naarbondscoach Van Basten toe.Onze spelers van de A-selectie worden regelmatig positief in demedia genoemd. Mendel Witzenhausen vertelde in het Parool ietsover zijn carrière in het betaalde voetbal nadat hij in zijn jeugdjarenbij AFC had gespeeld en Ruben Wilson gaf in die zelfde krant informatieover zijn zienswijze van het amateurvoetbal en zijn overstapnaar AFC. Beide verhalen van onze spelers waren zeer lezenswaardig.Onze pachter en lid Frans Ris heeft sedert de zomermaanden eenaantal medische onderzoeken achter de rug. Gelukkig hebben wij hemwel weer op Goed Genoeg ontmoet en zijn de resultaten positief.Namens de AFC wensen wij hem een spoedig herstel.Erelid Rob Duis viert op 18 oktober a.s. zijn 70 e verjaardag, Robwerd lid van de AFC in het jaar 1947 en is dus AFC-Ridder enspeelde van 1959 tot 1965 zeven seizoenen in het eerste elftal, waarmeehij in 1961 en 1963 kampioen werd en kwam samen met zijnbeste vriend, de veel te vroeg overleden Henne Boskamp uit voor hetNederlands studentenelftal, was 8 jaar leider van het eerste elftal, 10jaar voorzitter van de Elftalcommissie A, 1 jaar voorzitter van deJeugdcommissie, 4 jaar vice-voorzitter in het AFC-bestuur en 5 jaarvoorzitter van Supportersvereniging The Reds. Rob werd in 1975benoemd tot lid van verdienste, in 1992 onderscheiden met de Mr.Henne Boskamp Nobelprijs en in 1998 benoemd tot erelid. Ook wasRob een aantal jaren tafelpreses van het AFC-Herendiner. In derecent verschenen Persmap staat een foto afgebeeld, waarop Rob metzijn beide zonen Bob en Jack, alsmede met zijn kleinzoon Davidstaat afgedrukt. Namens de AFC wensen wij Rob samen met zijnpartner Lot nog een groot aantal gelukkige en gezonde jaren.Lid van Verdienste, mijn tweelingbroer Hans de Bie viert op 24oktober a.s. zijn 70 e verjaardag. Hans is 52 jaar lid van onze vereniging(dus AFC-Ridder) en voetbalde in het begin van de vijftigerjaren in de lagere jeugdteams en na de overgang naar de senioren inéén van de recreatieteams op de zondag. Al vroeg was hij actief voorde club doordat hij in 1961 secretaris was van de commissie, die deverhuizing van de AFC van de Zuidelijke Wandelweg naar de DeBoeleaan in Buitenveldert moest regelen. Hij had het genoegen ommet grote leden uit het verleden te mogen samenwerken. Ik noemdaarbij Gerard van Nigtevegt, Nico Holtzappel en Cor van Peperzeel.Later volgden functies in de Toto/Lotto-commissie, commissiePers en Propaganda, Schakelredacteur, en in 1970 secretaris van deJubileumcommissies (AFC – 75 jaar). In 1995 was Hans bij het 100jarig bestaan van AFC eindredacteur van het AFC-Honderdjarenboek. Hans werd in 1986 onderscheiden met deMr.Henne Boskamp Nobelprijs en in 1996 benoemd tot Lid vanVerdienste. Sinds kort is Hans op woensdagmiddag bij de jeugdtrainingen op de zaterdag bij de jeugdwedstrijden te vinden, waar zijnkleinzoon Jasper de Bie in de pupillen F 9 speelt. Jasper moet echterde aandacht van zijn grootvader delen met twee andere kleinzoonsGuido en Ruben Soeteman, die beiden bij de voetbalclub Wageningenspelen. Ook Hans wensen wij samen met zijn echtgenote Louisanog een groot aantal gelukkige en gezonde jaren.Mevrouw Edith van Dijk-Meijer, de weduwe van onze vroegerezeer succesvolle trainer Gé van Dijk vierde afgelopen dinsdag haar80 e verjaardag temidden van haar kinderen en kleinkinderen. Edithvolgt de verrichtingen van onze AFC nauwgezet vanaf de zijlijn enwordt op de hoogte gehouden door haar zoon onze oud-eerste elftalspelerHans van Dijk. Deze laatste was aanwezig bij de twee uitoverwinningentegen TONEGIDO en Haaglandia. Ik heb hem gevraagdmeerdere keren te komen, want onze overwinningen werdenbehaald toen hij aanwezig was als AFC-supporter.Onze spelers Peter Post en Stephan Veenboer waren recent uitgenodigdom deel te nemen aan de training van de voorlopige selectie vanhet Nederlands Amateur-elftal. De nieuwe groep voor de verdereselectie zal nader bekend worden gemaakt. Aan beide spelers onzecomplimenten en hopelijk veel succes gewenst.En dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren Ploeg teweten: Maurice de Hond (8/10) – Bert de Rooy (11/10) – Jan Pelsma(11/10) – Marcel Koster (15/10) – Jaap Draisma (16/10) – Rob Dukker(16/10) – Hans Coorengel (16/10) – Barry v.d. Glas (17/10) –Coen Colijn (18/10) – Rob Duis (18/10 – 70 jaar jong) – Ernst Bouman(22/10 – 60 jaar) – Fred Berrier (23/10) – Hans de Bie (24/10 –70 jaar jong) – Fred Gehring (26/10) –Rein Akkerman (27/10). Aan aldeze jarigen onze welgemeende felicitaties.Johan de BieMedische commissieGoud van oudDe bal rolt weer. De competitie draait op volle toeren, en de eerstegeblesseerden “strompelden” bij Frank de fysio-praktijk binnen.Onze topteams worden professioneel begeleid en om die reden stellendeze sportmedische verzorgers zich in de nieuwe Schakel aan u voor.Co Grosze Nipper reeds 28 jaar sportmasseur, zelfs bij het NederlandsElftal, nog steeds steunpilaar van ons vlaggenschip.Fysiotherapeut Frank Tilmans, al negen seizoenen de “genezer” vanmenig blessureleed enhersteltrainer. Sandra van der Moere, verzorger van de junioren A1welke in haar spaarzame vrije tijd marathons loopt voor het K.W.F.(kinderen met kanker een beter leven te geven).Kirsten Kampman, reeds vijf jaar betrokken bij de junioren B1 en despil in het M.R.I.-diagnostisch centrum te Amsterdam.Nieuw bij de junioren zijn Melanie Rodriquez en Aukje Spoelstra,in het dagelijks leven docente schoonheidsverzorging en evenals devoornoemde dames afgestudeerd aan de Academie voor SportbegeleidingLeffelaar te Amsterdam.Bij de senioren zaterdag 1 is “good-old” Michael Olivieira langs delijn te vinden. Voor onze AFC-ers met eigen bedrijf zit Michael echteronderweg om met zijn mobiele massages binnen het bedrijfslevende ARBO dienst buiten de deur te houden. Dus bedrijfsleiders, bellen!!Maar, goud van oud, zult u bij de senioren zondag 2 als sporttherapeuthet vertrouwde gezicht zien van niemand minder dan Michel deBruijn, computer-engineer en vader van twee kinderen. In de negentigerjaren was hij speler van het Eerste elftal en later hulptrainer bijde jeugd van Pim van der Meent.Zoals je ziet is het de Medische Commissie wederom gelukt sportverzorgingte geven voor onze leden, welke AFC waardig is.Voor A.F.C.ers is iedere maandagavond een gratis inloopspreekuurin de fysiopraktijk van Nijenrodeweg 914 tussen 19.00-20.00uurDe medische commissie bestaat uit::Arts: Lex Swaan, tel. 020-6731337Fysiotherapeuten: Wim Crouwel (voorzitter, wim.crouwel@xs4all.nl)4

4 oktober 2006 85 e jaargang nr. 3en Frank Tilmans tel. 020-6440070Verzorger/masseur A-selectie: Co Groszenipper tel. 06 44352970Zondag 11 oktober Haaglandia – AFC 0 - 1Op het mooie sportpark van Haaglandia met een vol bezette tribune(zie de leuke fotoreportage van Ton Post, de vader van Peter) en veeltoeschouwers rondom het veld kon ik helaas (te) weinig AFC’ers enook weinig bestuursleden onderscheiden. Dat werd bevestigd doormijn mobiele telefoon; Hans Elias aan de lijn. “De vaste scribentenAmel Vroege, Ronald Koster en Jan van Galen zijn er vandaag niet,zou jij het verslag willen schrijven?” Nu weten de meeste AFC’erswel dat ik niet een echte voetbalexpert ben, dus bij het schrijven vandit verslag heb ik me laten inspireren door opmerkingen uit mijnomgeving achter het “vijandelijk doel”. Zo werd mij uitgelegd datAFC in een gedurfde basisopstelling startte. Edwin van Holten haddoor omstandigheden slechts één keer kunnen trainen en werd (uitstekend)vervangen door onze 18-jarige youngster Stephan Veenboer. Inde achterhoede twee mandekkers Joey Esionye en Peter Post met ineen vrije rol Mendel Witzenhausen. Op het middenveld werd degehele linkerflank bezet door Laurens Bianchi en de rechter door GijsRoodbeen, met de punt naar achter Hans Geerlings en met de puntnaar voren Robert Gehring. En dan drie mensen voorin Tom Clobus,Ruben Wilson en Mauri Cabeza. Voor de rust ging de wedstrijd gelijkop, alhoewel AFC toen al de beste kansen had.In de rust werd Tom Clobus vervangen door de in de competitiedebuterende Yama Hashemi.Deze Yama gaf na een prachtige schaarbeweging de voorzet waaruitMauri Cabeza de dikverdiende 0-1 scoorde. Als Ruben Wilson eenbeetje meer geluk had gehad dan had de score hoger kunnen zijn.Maar ook een hogere score had uiteindelijk niet meer dan drie puntenopgeleverd. Spelers en begeleiders van harte gefeliciteerd met ditmooie resultaat. Drie punten in een uitwedstrijd bij Haaglandia, deploeg die door voetbaldeskundige Ton Ojers bij TV Noord-Hollandals kampioenskandidaat wordt getipt, dan smaakt een drankje naafloop bij de prettige ontvangst door het bestuur van Haaglandiaenorm lekker.Zondag a.s. thuis tegen de verrassende koploper VVSB uit Noordwijkerhout.Ik hoop op een positief vervolg van de wedstrijd tegen Haaglandiaen een grotere opkomst van AFC’ers.Johan de BieOpstelling AFC: Stephan Veenboer; Joey Esionye, Mendel Witzenhausen,Peter Post; Gijs Roodbeen Hans Geerlings, Robert Gehring,Laurens Bianchi (Murat Böke); Mauri Cabeza, Ruben Wilson, TomClobus (Yama Hashemi).24 september AFC - FC Omniworld 1 – 200.00 (minuten) Het is ‘Indian Summer’ op sportpark ‘Goed Genoeg’.Op de aftrap AFC - Omniworld zijn op deze mooie dag maarweinig toeschouwers afgekomen. Ajax speelt ook thuis en dat geldteveneens voor de andere Amsterdamse hoofdklassers. Jammer.03.00 Eerste kans voor AFC. Spits Ruben Wilson kopt naast, na eenscherpe voorzet van Robert Gehring van de rechter vleugel. AFCcreëert direct overwicht. De ploeg oogt gretig en het zelfvertrouwenlijkt terug na de 5-2 overwinning vorige week op Tonegido.16.00 AFC heerst, zeker op het middenveld met Laurens Bianchilinks, aanvoerder Gehring op rechts en in het midden Rody Turpijn(punt naar voren) en Murat Böke (punt naar achteren). Voorin zijntwee spitsen actief. Wilson, zoals gezegd, en Mauri Cabeza die vooralop de rechtervleugel is te vinden. Van zijn voet komt een mooievoorzet op Wilson, die naast schiet.18.00 Derde goede kans voor AFC. Weer komt de voorzet van Cabeza,maar dit keer wordt Wilson geblokt door een centrumverdediger.19.00 Eerste kans Omniworld. Hun spits duikt alleen op voor keeperEdwin van Holten na een foutieve terugkopbal van Böke na eenvoorzet van links. Het loopt met een sisser af.20.00 Böke krijgt geel na harde tackle. Dit is ‘Böke-time’, want nogin dezelfde minuut gaat zijn prachtige afstandschot van dertig meterrakelings over.29.00 Bianchi trapt de bal net naast het doel, na een wervelendecombinatie met Gehring en Wilson. Het wachten is op de eerste AFCgoal.31.00 Die komt inderdaad twee minuten later. Het patroon is herkenbaar.Cabeza wordt op rechts diep aangespeeld, hij haalt de achterlijn,trekt voor en dit keer is het wel raak; aanvoerder Gehring schuift alertdoor en tikt de bal beheerst in: 1-0.35.00 Na snel uitverdedigen over diverse schijven en een mooiedribbel van Bianchi, schiet Böke in kansrijke positie naast. Bij vlagenziet het publiek een AFC met allure. Je kunt de ploeg misschien eending verwijten: het tempo ligt laag, te laag. En ja, er wordt slordig metde kansen omgesprongen, 3-0 zou een juiste afspiegeling van hetmoment zijn. Omniworld komt er nauwelijks aan te pas. De club uitAlmere heeft slechts die ene kans gehad, maar pas na een slordigheidjevan AFC.45.00 Het gevaar komt weer van rechts en de pass komt weer vanCabeza. Turpijn glijdt de bal voorlangs.52.00 AFC is de tweede helft weer dominant begonnen. Maar deaanvalsdrift smoort nu te vaak in gezoek naar de vrije man. Eenschotkans van Wilson strandt in een mêlee van spelers in de doelmond.Twee minuten later kopt de spits over na een slimme lob vanMendel Witsenhausen. De AFC-tribune begint licht te morren. Zoveel beter zijn en toch niet scoren…als dat maar goed gaat.60.00 En ja: Omniworld scoort volledig tegen de verhouding in degelijkmaker: 1-1. Joe Lamptey krijgt vrije doorgang naar de AFCkeeper nadat hij de bal cadeau heeft gekregen door defensief geknoeiop het middenveld. Het is pas de tweede kans voor Omniworld, maarde bal gaat erin.70.00 AFC zet opnieuw aan, is nog steeds sterker en zelfs de kansenblijven komen. Maar de teamspirit heeft toch wel een knauw gekregen.Het tempo zakt verder uit de wedstrijd.72.00 Omniworld invaller Joël Bakboord pikt de bal op, even voorbijzijn eigen helft. Er staan weinig AFC-ers in zijn buurt. Hij sprint dooren op meer dan 40 meter van het AFC doel haalt hij uit. De bal suisthoog door de lucht. Keeper Van Holten, die op penaltystip staat, is erniet op verdacht. Hij deinst terug, springt, maar is te laat. De bal ploftachter hem net onder de lat het doel in: 1-2. Een regelrechte nachtmerrievoor iedere doelman. Het is ook nog eens een exacte kopie vaneen tegengoal in de thuiswedstrijd tegen VUC. Zulke doelpuntenvallen zelden of nooit. Nu in twee thuiswedstrijden achtereen.83.00 De klap komt hard aan, maar AFC gooit er een slotoffensieftegenaan. Na een solo wordt Joey Esionye hard onderuit geschopt.Rood voor Bakboord. Omniworld staat nu met tien man. Er is noghoop.90.00 AFC stapelt aanval op aanval en krijgt inderdaad redelijkekansen. Maar kopballen gaan over, vrije trappen vliegen ernaast,corners smoren in de Omniworld defensie. Een 2-2 zit er echt in, maarhet thuispubliek voorvoelt het al; vandaag mág het gewoon niet lukken.98.00 Ruim over tijd, na veel blessuregedoe in de slotfase, fluit descheidsrechter af. Een sip gevoel maakt zich meester van de AFCaanhang. Maar toch hoor je ze denken: wat heeft dit team eigenlijkeen potentie!Wordt vervolgd.Jan van GalenOpstelling:Edwin van Holten, Joey Esionye, Said Moumane (YamaHashemi), Mendel Witzenhausen, Robert Gehring ( Hans Geerlings),Laurens Bianchi, Ruben Wilson, Mauri Cabeza, Rody Turpijn (TomClobus), Peter Post, Murat Böke17 september Tonegido - AFC 2 - 5Mijn vorige verslag van AFC tegen Argon sloot ik af met de “kenners“ opmerking: “wij zullen zeker nog vele leuke wedstrijden met aanvallendvoetbal van AFC zien tijdens dit seizoen”.Hier ben ik de afgelopen weken toch wel diverse keren op aangesproken.Aanvallend voetbal, dat weer wel ja, maar om nu het merendeelvan de goals bij ons in het netje te zien vallen, dat is natuurlijk ookniet de bedoeling. En als de tegenpartij, zoals VUC vorige week, ooknog eens goals maakt die je zelden op de velden ziet, dan denk jetoch, kan het iets minder ???5

13 oktober 2010 89ste jaargang nummer 3 - AFC, Amsterdam
9 november 2011 90ste jaargang nummer 4 - AFC, Amsterdam
4 juli 2012 90ste jaargang nummer 11 - AFC, Amsterdam
18 augustus 2011 90ste jaargang nummer 1 - AFC, Amsterdam
15 december 2010 89ste jaargang nummer 5 - AFC, Amsterdam
10 november 2010 89ste jaargang nummer 4 - AFC, Amsterdam
21 juni 2011 89ste jaargang nummer 11 - AFC, Amsterdam
14 april 2010 88e jaargang nummer 9 - AFC, Amsterdam
18 augustus 2010 89ste jaargang nummer 1 - AFC, Amsterdam
2006 - 2007 - AFC, Amsterdam
14 maart 2012 90ste jaargang nummer 8 - AFC, Amsterdam
16 maart 2011 89ste jaargang nummer 8 - AFC, Amsterdam
Download Schakel nr. 3 van 10 oktober 2012 - AFC, Amsterdam
18 januari 2012 90ste jaargang nummer 6 - AFC, Amsterdam
14 december 2011 90ste jaargang nummer 5 - AFC, Amsterdam
21 juni 2010 88e jaargang nummer 11 - AFC, Amsterdam
16 februari 2011 89ste jaargang nummer 7 - AFC, Amsterdam
Jaargang 30, nummer 4 - Atledo
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
2011-2012 - AFC, Amsterdam
2e JAARGANG - nummer 7 van 4 oktober t/m 28 november 2008 - St ...
17 maart 2010 88e jaargang nummer 8 - AFC, Amsterdam
Jaargang 8 september/oktober; nr 4 - Hibin
20 januari 201189ste jaargang nummer 6 - AFC, Amsterdam
ACDBlADJaargang 40 Nummer 4 - Amsterdams Chemisch Dispuut
Verenigingsblad Jaargang 39, nummer 4, september 2011. Gratis ...
Jaargang 25 - Oktober 2009 nummer 91 - Museum Brigade en ...
2012-2013 - AFC, Amsterdam