Gebruik van STUDIEGROEPEN

w3.bwk.tue.nl
  • No tags were found...

Gebruik van STUDIEGROEPEN

Gebruik van STUDIEGROEPENin Bouwkunde OnderwijsJos Arts, Kwaliteitszorg & Onderwijsontwikkeling Faculteit Bouwkunde, A.R.M.Arts@tue.nlOnderwijsdag Fac. Bouwkunde1 van 14


Belangrijke oorzaak laag rendementbij technisch/rekenkundige vakken:Studeerwijze student ≠ vereiste studeeraanpak:• Onregelmatig studeren, uitstelgedrag eindsprint;• Studenten werken onvoldoende uren voor vakken,o.a. zuigkracht van projectwerk.= Studeergedrag waarmee je sommige vakken wel kunt ‘halen’,maar moet afhaken bij technische rekenvakkenOnderwijsdag Fac. Bouwkunde3 van 14


Doelen studiegroepen aanpak:1. Bijspijkeren studeergedrag: regelmatig studeren, keuzesmaken, vaste studeerdag plannen.2. Bijspijkeren inzichten en toepassingen van een vak(Calculus, Com B, etcetera).Ook:3. Onderzoeken welke instructie maatregelen studentenmotiveren / aanzetten tot leren (‘actieve ingrediënten’).Onderwijsdag Fac. Bouwkunde4 van 14


Hoe zagen de studiegroepen eruit?Belangrijkste ‘dimensies’ van studiegroepen:- Collaboratief: hoe werkten studenten samen- Procedures: hoe doorliep student instructie- Student-docent communicatieOnderwijsdag Fac. Bouwkunde5 van 14


Studiegroep onderdeel‘SAMENWERKING’:Doel / gevolg:CollegesInstructies-Groepen van 7-8 studenten;-Buiten studiegroep in duo’s-Wekelijks verplichte werkbijeenkomsten-Elkaar helpen- Regelmaat inwerken, plannenvastestudeermomentenGrotere groepdusvrijblijvenderIndividueel-Vaste groepssamenstelling;-Sociale structuur metafspraken, verplichtingen,sociale controle.Verminderdeanonimiteit /vrijblijvendheidOnderwijsdag Fac. Bouwkunde6 van 14


Studiegroep onderdeelDoel / gevolg:‘PROCEDURES’ Colleges Instructies- Herkansers (‘gestrand’)- GemotiveerdAllenAllen- Vrijwillige deelname- Acceptatie =committeren aanspelregels- Voorbereidingen thuis enaanwezigheid geregistreerd- ZinvollerebijeenkomstenNauwelijksDeels- Problemen naar tutor sturenvia email- (Student)gerichtebehandeling vanknelpuntenDocent bepaaltinhoudDocent enstudent bepaleninhoud- Gemotiveerd7 van 14


Onderdeel:‘Student-Docent’relatie:Doel, gevolg:CollegesInstructiesOuderejaarsstudent-tutorenbegeleidenstudiegroepen- Goed inleven instudentproblematiek;- Drempel voor vragen laag;- Geloofwaardigheid bijadviezen.DocentDocentTutoren als‘voetbalcoach’:stimuleren proces,vragen stellen, hintsgeven.- Studenten in actieve rol;- Student werkt soms opgaveop bord uit.Kennisoverdrachtdocent, bv viabord.Uitleg doordocentStudenten begeleidtot succesvol opgaveuitwerken- Plezier in werken, motivatieVoordoenopgavenMet begeleiderOnderwijsdag Fac. Bouwkunde8 van 14


Resultaat studiegroepen1. Cognitief: leeropbrengst vakinhoud?2. Meta-cognitief: welk studeergedrag geleerd?3. Welke instructie ingrediënten werkten?Onderwijsdag Fac. Bouwkunde9 van 14


Resultaat (1): tentamenuitslagenCOM BSlagingspercentageGemiddeld tentamencijfer2 studiegroepenReguliere studenten(N=250)Calculus voor HBO-ers11 uit 1291%46%Slagingspercentage7,85,2Gemiddeld tentamencijferStudiegroepReguliere studenten5 uit 683 %104 uit 15468 %7,55,8Onderwijsdag Fac. Bouwkunde10 van 14


Resultaat (2): Studeervaardigheden.(Groepsinterview):Studenten hebben geleerd dat:• Begrijpen ≠ zelf doen• Regelmaat helpt; bepaalde vakken moet je bijhouden;• Diepgaan noodzaak (= veel oefenen/ opgaven maken)Indicaties voor verbeterde plannings-vaardigheden:• Wekelijkse normale tijdsbesteding (geen tentamenpiek).Andere studeervaardigheden:• Student-duo’s werken ook samen bij andere vakken;• Beter in verwoorden studeerproblemen;• Geen trucjes maar stappen-aanpakOnderwijsdag Fac. Bouwkunde11 van 14


Resultaat (3): wat werkt?Studenten en stafleden eens dat 5 instructieonderdelenhet sterkst werken:• De gestructureerde opzet (vaste bijeenkomsten, emailinlevermomenten, voor iedereen geldende spelregels etc.)• De gesprekken met medestudenten in de studiegroep;• Coaching, feedback en uitleg van de ouderejaars studenttutoren• Studentgericht onderwijs (studenten geven input aan tebehandelen onderwerpen);• Positieve leerervaringen aan beginOnderwijsdag Fac. Bouwkunde12 van 14


Studenten en stafleden verschillen van meningover het effect van 5 onderdelen:StafledenX (sd)StudentenX (Sd)Sign.test< .0051. Eventuele uitsluiting van de studiegroep3,4 (0,97)2,3 (0,92)0,0012. Controle op voorbereiding van bijeenkomst3,7 (0,72)2,4 (1,04)0,003. Controle op aanwezigheid3,2 (0,86)2,7 (1,11)0,024. De startbijeenkomst3,5 (0,91)2,6 (0,86)0,0025. Sociale controle binnen de groep (oa. datgroepsleden huiswerk van elkaar verwachten)3,5 (0,63)2,8 (0,80)0,003Onderwijsdag Fac. Bouwkunde13 van 14


Conclusies:Onderwijs waarbij studenten:…Samenwerken,…in kleine Groepen,…met duidelijke Structuur en Spelregels,…Actief meewerken aan vragen/problemen,…eventueel werken met een (ouderejaars) student tutor,kan leiden tot gewenst studeergedrag / hoge leeropbrengstenbij bepaalde studenten.Onderwijsdag Fac. Bouwkunde14 van 14

More magazines by this user
Similar magazines