Handbuch A4 - Flexit

flexit.no

Handbuch A4 - Flexit

94204NL-022008-08FLEXIT CS 1000GebruikershandleidingAutomatische controller2003-04-25Flexit AS, Televeien 15, 1870 Ørje, Norwaywww.flexit.com


Inhoudsopgave1 Overzicht..........................................................................................................81.1 Korte beschrijving ............................................................................................81.2 Kenmerken.......................................................................................................81.3 Accessoires CS 1000.......................................................................................91.4 Veiligheid .......................................................................................................101.4.1 Eisen installateurs/bedienend personeel .......................................................101.4.2 Actieve en passieve veiligheid .......................................................................101.5 Informatie milieu: bescherming/verwerking....................................................101.6 Afkortingen.....................................................................................................112 Hantering .......................................................................................................12Installatie 122.1 Installatieprocedure........................................................................................122.1.1 Controller .......................................................................................................122.1.2 Storingen verhelpen.......................................................................................122.1.3 CI 1000 (handterminal/HMI)...........................................................................132.2 Aansluitterminals............................................................................................14Bediening 162.3 Handterminal CI 1000....................................................................................162.4 Algemene informatie navigatie.......................................................................172.4.1 Niveaus ..........................................................................................................172.4.2 Menu’s ...........................................................................................................172.4.3 Wachtwoorden ...............................................................................................182.4.4 Overzicht menustructuur................................................................................202.4.5 Basisinstellingen voor navigatie.....................................................................212.4.6 Navigatieparameters eindgebruikers en HVAC Engineer..............................232.4.7 Start-/Stoptoets (serviceschakelaar)..............................................................242.4.8 Alarmlijst ........................................................................................................252.4.9 Overzicht parameters eindgebruikers ............................................................262.4.10 Overzicht parameters HVAC Engineer ..........................................................313 Beschrijving basisinstellingen ........................................................................363.1 Taalkeuze ......................................................................................................363.2 Zomer- en wintertijd .......................................................................................363.3 BS-versie (software momenteel in gebruik) ...................................................373.4 Diagnose........................................................................................................383.5 HMI parameters .............................................................................................383.6 Wachtwoord ...................................................................................................394 Beschrijving parameters eindgebruiker..........................................................404.1 Datum/Tijd......................................................................................................404.2 Scheduler.......................................................................................................404.2.1 DayTimeScheduler ........................................................................................404.2.2 WeekTimeScheduler......................................................................................414.2.3 YearTimeScheduler 1-5.................................................................................414.2.4 YearTimeScheduler 5-10...............................................................................42Bedieningsstatus – Invoercontrole.................................................................................434.3 Langere bediening .........................................................................................434.4 Geforceerde bediening ..................................................................................434.5 Externe stop...................................................................................................434.6 Start/Stop .......................................................................................................43Bedieningsstatus – Huidige waarde...............................................................................442/103FLEXIT ASGebruikershandleiding CS 100094204NL


4.7 UI1 Temperatuur kamer of afvoerlucht..........................................................444.8 UI3 Buitentemperatuur ..................................................................................444.9 UI2 Temperatuur toevoerlucht.......................................................................444.10 UI14 Bevriezingstemperatuur water ..............................................................444.11 UI6 HRC-Bevriezingstemperatuur ................................................................454.12 UI11 Toevoerluchtdruk ..................................................................................454.13 UI10 Druk afvoerlucht....................................................................................454.14 UI11 Stroom toevoerlucht..............................................................................454.15 UI10 Stroom afvoerlucht................................................................................454.16 UI8 Druk toevoerfilter.....................................................................................464.17 UI9 Druk afvoerfilter.......................................................................................46Bedieningsstatus - Uitgangen - Digitaal ........................................................................464.18 DO1 Pomp circuitverwarming........................................................................ 464.19 DO1 ElecHeaterStage2 .................................................................................464.20 DO2 ElecHeaterStage3 ................................................................................464.21 D03 Ventilator start/stop ................................................................................ 474.22 DO4 OutDamper............................................................................................474.23 DO5 DX1 .......................................................................................................474.24 DO6 DX2 .......................................................................................................474.25 DO7 Alarm prioriteit A....................................................................................474.26 DO8 Alarm Prioriteit B ...................................................................................48Bedieningsstatus - Uitgangen – Controlesignaal...........................................................504.27 AO1 Koelingsklep ..........................................................................................504.28 AO4 Warmteterugwinning .............................................................................504.29 AO2 Warmteklep ...........................................................................................504.30 AO3 PWM-verwarmeraccu............................................................................504.31 AO6 Uitgang frequentieomvormer afvoerlucht ..............................................504.32 AO5 Uitgang frequentieomvormer toevoerlucht ............................................514.33 AO8 Indicatie stroom toevoerlucht ................................................................514.34 AO7 Indicatie stroom afvoerlucht ..................................................................51Bedieningsstatus - Bedieningsteller ..............................................................................524.35 Serviceteller................................................................................................... 524.36 Serviceteller resetten..................................................................................... 524.37 Bedrijfsurenteller............................................................................................52Bedieningsstatus - HRC-efficiëntie................................................................................534.38 Activering meting HRC-efficiëntie.................................................................. 534.39 Efficiëntie ....................................................................................................... 53Instelpunten hoofdcontroller ..........................................................................................534.40 Soort bediening .............................................................................................534.41 Huidig instelpunt ............................................................................................ 534.42 Huidige waarde..............................................................................................534.43 Instelpunt tussen verwarming en koeling vernieuwen ................................... 544.44 Instelpunt Comfort-verwarming .....................................................................544.45 Instelpunt Comfort-koeling.............................................................................544.46 Instelpunt Economy-verwarming ...................................................................554.47 Instelpunt Economy-koeling .......................................................................... 554.48 Minimumwaarden neutrale zone ...................................................................55Instelpunten min./max. toevoerluchttemp......................................................................564.49 Toevoertemperatuur ......................................................................................564.50 Instelpunt toevoerluchttemperatuur ...............................................................564.51 Minimumtemperatuur instelpunt toevoerlucht................................................563/103FLEXIT ASGebruikershandleiding CS 100094204NL


4.52 Maximumtemperatuur instelpunt toevoerlucht ...............................................564.53 CompSAStartWinter.......................................................................................564.54 CompSAStopWinter.......................................................................................574.55 CompSAStartSummer ...................................................................................574.56 CompSAStoptSummer...................................................................................574.57 CompSASummerDiff......................................................................................574.58 CompSAWinterDiff.........................................................................................574.59 Delta-verwarming...........................................................................................584.60 Delta-koeling ..................................................................................................584.61 SupFanMod ...................................................................................................584.62 ExtFanMod.....................................................................................................59Instelpunten Volumecontroller .......................................................................................594.63 Huidig instelpunt toevoerluchtstroom.............................................................594.64 Huidig instelpunt afvoerluchtstroom...............................................................594.65 Huidige toevoerluchtstroom ...........................................................................594.66 Huidige afvoerluchtstroom .............................................................................594.67 Stroominstelpunt lagesnelheid toevoerlucht ..................................................604.68 Stroominstelpunt hogesnelheid toevoerlucht.................................................604.69 Stroominstelpunt lagesnelheid afvoerlucht ....................................................604.70 Stroominstelpunt hogesnelheid afvoerlucht...................................................60Instelpunten drukcontroller.............................................................................................614.71 Huidig instelpunt toevoerluchtdruk.................................................................614.72 Huidig instelpunt druk afvoerlucht..................................................................614.73 Huidige toevoerluchtdruk ...............................................................................614.73 Huidige druk afvoerlucht ................................................................................614.74 Drukinstelpunt lagestroom toevoerlucht.........................................................614.75 Drukinstelpunt hogesnelheid toevoerlucht.....................................................624.76 Drukinstelpunt lagesnelheid afvoerlucht ........................................................624.77 Drukinstelpunt hogesnelheid afvoerlucht.......................................................624.78 Limiet toevoervolume.....................................................................................624.79 Min. limiet toevoervolume ..............................................................................624.80 Max. limiet toevoervolume .............................................................................634.81 Limiet afvoervolume.......................................................................................634.82 Min. limiet afvoervolume ................................................................................634.83 Max. limiet afvoervolume ...............................................................................63Instelpunten CO 2 controller ............................................................................................644.84 Huidig instelpunt CO 2 toevoerlucht ................................................................644.85 Huidig instelpunt CO 2 afvoerlucht ..................................................................644.86 Huidige toevoerluchtdruk ...............................................................................644.87 Huidig instelpunt CO 2 afvoerlucht ..................................................................644.88 CO 2 instelpunt lagesnelheid toevoerlucht ......................................................644.89 CO 2 instelpunt hogesnelheid toevoerlucht.....................................................654.90 CO 2 instelpunt lagesnelheid afvoerlucht ........................................................654.91 CO 2 instelpunt hogesnelheid afvoerlucht.......................................................654.92 Limiet toevoervolume.....................................................................................654.93 Min. limiet toevoervolume ..............................................................................654.94 Max. limiet toevoervolume .............................................................................664.95 Limiet afvoervolume.......................................................................................664.96 Min. limiet afvoervolume ................................................................................664.97 Max. limiet afvoervolume ...............................................................................66Alarmhistorie ..................................................................................................................674/103FLEXIT ASGebruikershandleiding CS 100094204NL


4.98 Alarmhistorie..................................................................................................67Wachtwoord...................................................................................................................674.99 Inloggen......................................................................................................... 674.100 Uitloggen .......................................................................................................674.101 Wachtwoord wijzigen.....................................................................................675 Beschrijving parameters HVAC Engineer......................................................68Configuratie sensoren ...................................................................................................685.1 Kalibratie van gemeten waarden ...................................................................68Configuratie Controlemodus.......................................................................................... 695.2 Configuratie controlefunctie...........................................................................695.2.1 Controlemodus 1, constante toevoerluchttemperatuur.................................. 695.2.2 Controlemodus 2, controle kamer/afvoer ......................................................695.2.3 Controlemodus 3, controle differentiële temperatuur ....................................705.2.4 Controlemodus 4, controle toevoerlucht met compensatie voorde buitentemperatuur .................................................................................... 705.3 Soort controlemodus kiezen ..........................................................................715.4 Soort luchtverwarmeraccu kiezen .................................................................715.5 Soort elektrische stappen kiezen...................................................................715.6 Soort koelingmodus kiezen ...........................................................................725.7 Soort warmteterugwinning kiezen .................................................................735.8 Modus toevoerventilator kiezen.....................................................................735.9 Modus afvoerventilator kiezen....................................................................... 745.10 Aantal externe sensoren ventilator ................................................................745.11 Met een sensor – tweede ventilator % verschil .............................................755.12 Interne druksensor maximum ........................................................................755.13 Externe druksensor maximum.......................................................................765.14 Brandmodus ..................................................................................................765.15 Afvoerventilator brand snelheid .....................................................................76Configuratie controleparameters ................................................................................... 775.16 Instellingen controleparameter ......................................................................77Parameters AutoCangeEx/Sup .....................................................................................795.17 Autom. Wisseling afvoer- en toevoerlucht .....................................................795.18 Sa/EAAutoC/O...............................................................................................79Parameters ventilator..................................................................................................... 795.19 Vertraging start afvoerventilator ....................................................................795.20 Vertraging start toevoerventilator ..................................................................795.21 Overstroming ventilator ................................................................................. 805.22 Ventilator langzaam lage toevoertemperatuur...............................................805.23 K-factor instellen............................................................................................ 805.24 Opentijd regelklep..........................................................................................80Parameters Vol..............................................................................................................805.25 Compensatie buitenlucht van de stroom ....................................................... 815.26 Starttemperatuur............................................................................................815.27 Eindtemperatuur ............................................................................................815.28 Stroom instelpunt wisseling voor de respectievelijke ventilatorstappen ........ 815.29 Max. indicatie stroom.....................................................................................825.30 Instelling lagestroomalarm.............................................................................82Drukparameters.............................................................................................................825.31 Compensatie buitendruk................................................................................825.32 Starttemperatuur............................................................................................825.33 Eindtemperatuur ............................................................................................835/103FLEXIT ASGebruikershandleiding CS 100094204NL


5.34 Wisseling drukinstelpunten respectievelijke ventilatorstappen ......................835.35 Instelling lagedrukalarm.................................................................................83Parameters DX/Koeling .................................................................................................835.36 DX-koeler.......................................................................................................835.37 Koelingmodus kiezen.....................................................................................855.38 1 DX aan compensatie stap 1.......................................................................855.39 2 DX aan compensatie stap 2........................................................................855.40 3 DX aan compensatie stap 3........................................................................855.41 Tijd tussen iedere start...................................................................................855.42 Buitentemperatuur voor toestaan start koeling ..............................................865.43 Buitentemperatuur DX aan stap 2..................................................................865.44 Buitentemperatuur DX aan stap 3..................................................................865.45 DX start - lage buitentemperatuur en hoge afvoertemperatuur .....................865.46 DX Min Vol .....................................................................................................865.47 Minimumwaarden neutrale zone....................................................................87Parameters pomp ..........................................................................................................875.48 Pompen..........................................................................................................875.49 Anti-seize werking verwarmingspomp activeren............................................875.50 Minimale looptijd pompen instellen................................................................87Parameters vorst water accu .........................................................................................885.51 Min. temperatuur bediening luchtverwarming (water)...................................885.52 Warmhouden gestopte luchtverwarming (water) ...........................................885.53 Instelpunt activeren ijsdetector ......................................................................88Parameters HRC............................................................................................................895.54 Warmteterugwinning ......................................................................................89Warmteterugwinning – Vlakke warmtewisselaar kruis...................................................895.55 Activeren koudeterugwinning.........................................................................895.56 Instelpunt ijsbescherming ..............................................................................895.57 IJsbescherming resetten................................................................................905.58 Activeren efficiëntiemeting .............................................................................905.59 Instelpunt alarm lage efficiëntie .....................................................................90Geforceerde bediening ..................................................................................................915.60 Geforceerde looptijd.......................................................................................915.61 Geforceerd toevoerluchtvolume.....................................................................915.62 Geforceerd afvoerluchtvolume.......................................................................915.63 Geforceerde bediening afbreken ...................................................................91Parameters Temperatuuralarm......................................................................................925.64 Alarmvertraging temperatuuralarm ................................................................925.65 Alarmlimiet temperatuuralarm........................................................................925.66 Blokkeren temperatuuralarm..........................................................................92Parameters alarmberichten............................................................................................935.67 Alarm alarmvertraging....................................................................................93Parameters alarmklasse ................................................................................................935.68 Alarmklasse kiezen ........................................................................................93Configuratie contactfunctie DI........................................................................................945.69 Instellen contactfunctie voor alarmingangen..................................................94Langere bediening .........................................................................................................945.70 Langere bedrijfsduur via knop/timer...............................................................945.71 Langere bediening afbreken ..........................................................................94Parameters modus Unoccupied.....................................................................................955.72 Modus Unoccupied ........................................................................................956/103FLEXIT ASGebruikershandleiding CS 100094204NL


5.72.1 Modus Unoccupied verwarmen .....................................................................955.72.2 Modus Unoccupied koelen ............................................................................ 955.73 Modus Unoccupied verwarmen activeren .....................................................965.74 Modus Unoccupied koelen activeren.............................................................965.75 Grenswaarde Unoccupied verwarmen ..........................................................965.76 Grenswaarde voor Unoccupied koelen .........................................................965.77 Minimale looptijd modus Unoccupied ............................................................975.78 Vertraging voor test modus Unoccupied .......................................................97Parameters nachtkoeling............................................................................................... 985.79 Nachtkoeling.................................................................................................. 985.80 Activering.......................................................................................................985.81 Instelpunt kamer ............................................................................................ 985.82 Minimale buitentemperatuur ..........................................................................995.83 Hysteresis......................................................................................................995.84 Delta ..............................................................................................................995.85 Minimale looptijd............................................................................................995.86 Vertraging voor test .......................................................................................99Parameters opstarten .................................................................................................. 1005.87 Opstarten.....................................................................................................1005.88 Vertraagde start afvoerventilator ................................................................. 1005.89 Vertraagde start toevoerventilator ............................................................... 1005.90 Voorverwarmtijd........................................................................................... 1005.91 Inschakelen startvertraging ......................................................................... 1015.92 Filter............................................................................................................. 1025.93 Alarm toevoerfilter ....................................................................................... 1025.94 Alarm afvoerfilter ......................................................................................... 1025.95 Max. limiet filtersensor................................................................................. 1026 Applicaties ................................................................................................... 1026.1 Keuze van de applicatie ..............................................................................102Aangezien onze producten continu worden ontwikkeld, is deze informatie onderhevig aan wijzigingen zondervoorafgaande bekendmaking.Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor drukfouten of eventuele andere fouten.7/103FLEXIT ASGebruikershandleiding CS 100094204NL


1 Overzicht1.1 Korte beschrijvingControllers voor gestandaardiseerde ventilatietoepassingen. Bedienings-, indicatie- en toezichtfuncties Temperatuur, druk/stroomsequenties Lead-point sensor voor winter- en/of zomercompensatie Timescheduler (WeekTimeScheduler met 4 schakeltijden per dag)1.2 KenmerkenBedieningsfunctiesToezichtfuncties Vier controleregelingen:1. Constante toevoerluchttemperatuur2. Controle kamer/afvoer3. Controle differentiële temperatuur4. Controle toevoerlucht met compensatie voor de buitentemperatuur Minimum- en maximumlimiet van de toevoerluchttemperatuur Dubbele instelpunten: Comfort/Economy (temperatuur) Nachtkoelfunctie Instelpuntwisseling via extern signaal Antivorstcontroller voor de warmteterugwinningsinstallatie (HR), gepatenteerdeoplossing. Ventilatie op verzoek IJsbescherming voor lucht- en waterkant Te kiezen P-, PI-, PD- of PID-controlefuncties Elektrische verwarming of warmwaterverwarming Koeling, modulerend en/of eenstapsschakelaar Warmteterugwinning met warmtewisselaar (rotor) en warmtewisselaar (kruis) Drukcontrole of stromingregeling Starten/stoppen van de circulatiepomp overeenstemmend met belasting enbuitentemperatuur Overspanning ventilator Drukcontrole en stromingregeling via modulerende ventilatorcontrole Koeling Extern of met druktoets bedienen van de controller Algemeen alarm met één contactoutput (prioriteit A of B) Handterminal (CI 1000) met 8-regelig display, iedere regel met 20 karakters Input brand- of rookalarm Luchtstroom Bevriezing in het watercircuit van de luchtverwarmeraccu Elektrische luchtverwarmeraccu, overbelasting Ventilatoren, overbelasting Filteralarm..8/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


1.3 Accessoires CS 1000Slettet: Product RangeOverviewCC 1060 GSM-kaartArt. nr. 09370Te gebruiken voortoezending van alarm viaCC 1062 LON-kaartArt. nr. 09372communicatie via LON.Impulsschakelaar voorforceren en verlengde werkingArt. nr. 09364SP 430 DrukregelaarArt. nr. 09357Voor externe drukregelingSlettet: 57Slettet: 57Slettet: Til eksterntrykreguleringSlettet: SP 430TrykregulatorSlettet: 357Slettet: Til eksterntrykreguleringCC 1063 WEB/OPC-kaartArt. nr. 090373SP 435B i d t tArt. nr. 09358Vor 24VSlettet:Slettet:communicatie via WEB of OPCpakket(zonder GSM-kaart)optionele apparatuur voor GSM-kaartArt. nr. 09371Siemens GSM-pakket:- modem - transformator- antennekabel - kabel 0.8 m- antenne met magneetvoetCC 1050 DrucksensorArt. nr. 093670-3000 PaKamersensorArt. nr. 09368CC 1041 BuitensensorArt. nr. 09369SP 450 BewegingsdetectorArt. nr. 09390Vor 230VSP 440 Detector voor CO 2Art. nr. 09359SP 445 Rookdetector voorleidingmontageArt. nr. 09362Slettet: SP 440 CO 2DetectorSlettet: ASlettet: rt. no.Slettet: 09359Formatert: Skrift:Hermes-RegularFormatert: Skrift:Hermes-RegularFormatert: Skrift:Hermes-RegularFormatert: Skrift:Hermes-RegularFormatert: Skrift:Hermes-RegularFormatert: Skrift:Hermes-RegularSlettet: 50 TryksensorSlettet: 67Slettet: 0-3000 PaSlettet: 50 TryksensorSlettet: 67Slettet: 0-3000 PaBasic Documentation CS 1000FLEXIT AS9/10394204NL


1.4 VeiligheidGebruik in combinatiemet andere productenDe CS 1000 (ACX32.000/ALG) is exclusief ontworpen voor de bediening en hettoezicht van ventilatie-eenheden.Uitsluitend producten van derden die Flexit bij de CS 1000 levert of die wordenaanbevolen door Flexit, mogen zonder beperkingen worden geïntegreerd in hetsysteem. In het kader van de algemene configuratie dient de gebruiker rekening tehouden met alle veiligheidsinstructies die worden verstrekt door de leverancier vandergelijke producten.De aansluiting of integratie van producten van derden die niet worden aanbevolen doorFlexit is toegestaan, mits deze producten voldoen aan de veiligheidseisen en anderetechnische eisen, zoals gespecificeerd in de relevante productbeschrijvingen.1.4.1 Eisen installateurs/bedienend personeelDe voorbereidende werkzaamheden en het in bedrijf stellen van de CS 1000 moetenworden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, opgeleid door Flexit.Het bedienen van de CS 1000 mag uitsluitend uitgevoerd worden door mensen dievoldoende zijn geïnstrueerd door Flexit of door vertegenwoordigers van Flexit en die opde hoogte zijn van de mogelijke risico’s.1.4.2 Actieve en passieve veiligheidDe actieve en passieve veiligheid zijn productgerelateerde statussen: de veilige statuskan actief worden gegarandeerd door het product zelf (systeemveiligheid, bijv.intrinsieke, in het systeem ingebouwde, veiligheid) of door het feit dat het product overpassieve veiligheidskenmerken beschikt en er bij het gebruik van het product moetworden vertrouwd op de gebruikte veiligheid.Actieve veiligheidPassieve veiligheidDe actieve veiligheid van de CS 1000 wordt verkregen door de volgende maatregelen: Het gebruik van beveiligingssoftware (zelftesten, plausibiliteitstesten,waarschuwingen bij mogelijke risico’s, uitschakelen bij ernstige systeemfouten,gegevensback-up bij stroomstoringen, enz.) Veilige constructieDe passieve veiligheid van de CS 1000 wordt verkregen door de volgendemaatregelen: Het door Flexit opleiden van installateurs, zodat het systeem juist en conform deveiligheidsvoorschriften wordt gebruikt. Instrueren van bedienend personeel onder meer met gedetailleerde informatie overveiligheidsmaatregelen.1.5 Informatie milieu: bescherming/verwerkingMilieubeschermingDe controller CS 1000 heeft geen negatieve effecten op het milieu.VerwerkingDe controller bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet met hethuisafval worden verwijderd. De plaatselijk geldende regelgeving dient te allen tijdein acht te worden genomen!10/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


1.6 AfkortingenAPBDIL-switchE SE WF SFUF WHMIIKPLCDLEDMECHNCNOPSASDSS wT ATDTNT Rtt Pminw cw Rww zYpwBedieningspuntWachtwoord bedieningsniveauSet DIL-schakelaars, samengenomen als een componentEindpunt zomercompensatieEindpunt wintercompensatieBeginpunt zomercompensatieFrequentieomvormerBeginpunt wintercompensatieHuman Machine Interface (operatoreenheid)Wachtwoord informatieniveauVersterkingsfactor (P-modus)Liquid Crystal DisplayLight Emitting DiodeMaximale economische omschakelingNormaal geslotenNormaal geopendWachtwoord parameterinstelniveauSchakelintervalSchakeldifferentieMate van zomercompensatie bij eindpunt E sMate van wintercompensatie bij eindpunt E wBuitentemperatuurAfgeleide werkduur (D-modus)Integrale werkduur (I-modus)Temperatuur kamer of afvoerluchtTijdMinimale looptijd circulatiepompInstelpunt koelingInstelpunt kamer- of afvoerluchttemperatuurInstelpunt ijsbescherming (waarde ijsalarm)Instelpunt temperatuur toevoerluchtModulerend controlesignaalDrukverschilInstelpunt wisseling11/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


2 HanteringInstallatie2.1 Installatieprocedure2.1.1 ControllerDe CS 1000 is ontworpen om in bedieningspanelen te worden geïnstalleerd en wordtgemonteerd op een DIN-rail.Als het voltage op de laagspanningsterminal per ongeluk meer dan AC 29 V (bijv.AC 240 V) bedraagt, raakt de controller onherstelbaar beschadigd!Een speciale transformator voor de stroomtoevoer is vereist. Deze mag nietworden aangesloten op de sensoren!STOPSluit de elektrische aansluitingen als volgt aan:eerst de randapparatuur, dan de voedingsspanning.2.1.2 Storingen verhelpenControleer bij een storing eerst het volgende: Stroomtoevoer 24 V Juiste aansluitingen op de terminals Juiste aansluitingen op de randapparatuur Storingzoeken met behulp van de lichtdiodes op de voorkant van de eenheidAls de storing niet kan worden achterhaald en verholpen aan de hand van debovenstaande lijst, moet de controller worden vervangen en moeten defecteonderdelen (via de leverancier) aan de fabriek worden geretourneerd.12/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


2.1.3 CI 1000 (handterminal/HMI)De CI 1000 is aan de achterkant voorzien van een opening voor wandbevestiging vande handterminal.Monteer de handterminal als volgt in een wand:1. De wandopening moet 135,5 bij87,5 mm zijn.De afmetingen van het front van deeenheid nemen 153,5 bij 99,3 mmruimte in.3221M01135,5 +0,5087,5 +0,502. Sluit de kabel aan en trek dezenaar achteren in de opening.Monteer de eenheid.Controleer bij het plaatsen van deeenheid of de afdichting aan devoorkant van de behuizing zit!3221Z013. Controleer of er geen vocht in deopening aan de achterkant van deeenheid kan komen.3221Z02Let op!Kijk voor de technische gegevens van de handterminal in informatieblad N3223en.13/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


2.2 AansluitterminalsSaphir IO Functie IOAansluiting SaphirTypeRelais uitgangDO1 Pomp/Verwarming stap 2 elektrische accu Digitaal X3 (Pen 1, 2, 3)DO2 Verwarming stap 3 elektrische accu Digitaal X3 (Pen 4, 5, 6)DO3 Ventilator start/stop intern Digitaal X4 (Pen 1, 2, 3)DO4 Regelklep buitenlucht Digitaal X4 (Pen 4, 5, 6)DO5 Koeling DX stap 1 Digitaal X5 (Pen 1, 2, 3)DO6 Koeling DX stap 2 Digitaal X5 (Pen 4, 5, 6)DO7 Alarmoutput prioriteit A Digitaal X6 (Pen 1, 2, 3)DO8 Alarmoutput prioriteit B Digitaal X6 (Pen 4, 5, 6)Analoge uitgangenAO1 Koeling Analoog (0-10 V) X9 (Pen 1, 3)AO2Wateraccu modulerende klep of Elektrische Analoog (0-10 V) X9 (Pen 2, 3)verwarming VOLLEDIG indicatorsignaalAO3 Modulerende pulsbreedte 0 of 10V (AAN/UIT) Analoog (0/10V DC) X9 (Pen 4, 6)AO4 Regelklep of rotor (terugwinning warmte/kou) Analoog (0-10 V) X9 (Pen 5, 6)AO5 Ventilator toevoerlucht. Freq. omv. Analoog (0-10 V) X10 (Pen 1, 3)AO6 Ventilator afvoerlucht. Freq. omv. Analoog (0-10 V) X10 (Pen 2, 3)AO7 Indicator luchtvolume afvoerlucht Analoog (0-10 V) X10 (Pen 4, 6)AO8 Indicator luchtvolume toevoerlucht Analoog (0-10 V) X10 (Pen 5, 6)Binaire ingangenDI1Warmtewisselaar kruis: Thermostaat aut. Digitaal X7 (Pen 1, 2)reset of elektrische verwarming. Met rotor:rotoralarmDI2 Alarm externe brand/rook Digitaal X7 (Pen 3, 4)DI3 Alarm ventilator toevoer/afvoer Digitaal X8 (Pen 1, 2)DI4 Externe start/stop Digitaal X8 (Pen 3, 4)Universele ingangenUI1 Temperatuur afvoer/kamer Passief (Ni 1000) X11 (Pen 1, 2)UI2 Temperatuur toevoerlucht Passief (Ni 1000) X11 (Pen 3, 4)UI3 Buitentemperatuur Passief (Ni 1000) X11 (Pen 5, 6)UI4 Input externe sensor afvoer (druk of CO 2 ) Analoog (0-10 V) X11 (Pen 7, 8)UI5 Input externe sensor toevoer (druk of CO 2 ) Analoog (0-10 V) X11 (Pen 9, 10)UI6Warmtewisselaar kruis: vorst-/ijssensor Analoog X11(Pen 11, 12)Temperatuurdraad.Met rotor: dit is elek. verwarming accu O/HUniversele ingangenUI7 Reserve X11 (Pen 13, 14)14/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


Saphir IO Functie IOAansluiting SaphirTypeUI8 Filterkap toevoerlucht Analoog (0-10 V) X12 (Pen 1, 2)UI9 Filterkap afvoerlucht Analoog (0-10 V) X12 (Pen 3, 4)UI10 Input interne sensor afvoer Analoog (0-10 V) X12 (Pen 5, 6)UI11 Input interne sensor toevoer Analoog (0-10 V) X12 (Pen 7, 8)UI12 Geforceerde bediening (druktoets) Digitaal X12 (Pen 9, 10)UI13 Langere bediening (druktoets) Digitaal X12 (Pen 11, 12)UI14 Brandthermostaat van elektrische accu DigitaalVorst-/ijssensor bij water accuPassief (Ni 1000)DIL-schakelaars (inactief)DIL 1 Als een nieuwe applicatie wordt geladen en Digitaal (schakelaar)draait, moet DIL 1 worden verplaatst van AANnaar UIT (met de controller AAN) om alleinstelpunten enz. in te stellen op manueel,anders kunnen geen wijzigingen wordenaangebracht via handterminal. Ook de juistetijdvertragingen voor alle alarmberichtenworden ingesteld. Dit is alleen nodig nadateen nieuwe applicatie is geladen, bijvoorbeeldin de fabriek of tijdens het in werking zetten.DIL 2-4 Geen functie Digitaal (schakelaar)X12 (Pen 13, 14)15/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


Bediening2.3 Handterminal CI 1000LegendaBedieningselementFunctieLCD met 4/8 regels met ieder 20 Tonen van huidige waarden enkaraktersinstellingenHome-toetsResetten van de cursor naar debeginpaginaReturn-toetsResetten van de cursor naar het vorigemenuStart-/StoptoetsAfwisselen tussen de modiautomatisch/uitAlarmtoets met geïntegreerde led Tonen en bevestigen van alarmberichtenRegelkeuzetoetsenKiezen van menu/parameter/regelInsteltoetsen Instellen van een waarde (+/-)Horizontale cursorbewegingEnter-toetsBevestigen gewijzigde waarde (instelling)16/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


2.4 Algemene informatie navigatie2.4.1 NiveausDe datatoegang is opgedeeld in 2 onderliggende niveaus: Bedieningsniveau ParameterinstelniveauDe eindgebruiker heeft toegang tot het bedieningsniveau:BedieningsniveauParameterinstelniveauOp het bedieningsniveau kan de eindgebruiker bepaalde waarden lezen en wijzigenzonder het wachtwoord in te moeten voeren. In principe geldt dit alleen voor de huidigewaarden en statussen van het apparaat, de zgn. eindgebruikerparameters.De HVAC engineer heeft toegang tot het parameterinstelniveau:De eindgebruiker heeft geen toegang tot het parameterinstelniveau: dit niveau isexclusief bedoeld voor gebruik door de HVAC engineer en kan alleen worden geopenddoor het invoeren van het juiste wachtwoord. Het invoeren van dit wachtwoord geefttoegang tot het hoogste niveau en maakt het mogelijk alle op het bedieningsniveaubeschikbare waarden te lezen en te wijzigen.In deze handleiding verwijzen de begrippen “Parameters eindgebruiker” en“Parameters HVAC engineer” naar de instellingen die worden uitgevoerd via de zgn.parameternamen (met uitzondering van de scheduler). De basisinstellingen (en descheduler) hebben deze namen niet.De parameternamen zijn beschrijvingen van de betreffende parameter en bestaan vaakuit afzonderlijke afkortingen.Voorbeelden: SuVolLoStp Supply volume low set point(Toevoer volume laag instelpunt)EnblHtgUnoccupied Enabling unoccupied heating mode(toestaan modus unoccupied verwarmen)De parameternamen zijn beschikbaar via de hoofd- en submenu’s. Deparameternamen worden gevolgd door de waarden die kunnen worden gelezen engewijzigd.De basisinstellingen (en de scheduler) gebruiken de betreffende parameternamen niet,maar worden via menu’s direct naar de instelregels geleid, d.w.z. de waarden diekunnen worden gelezen en gewijzigd.Let op!In deze handleiding worden parameternamen door middel van het lettertype Courieronderscheiden van de menu’s.2.4.2 Menu’sDe parameternamen of instelregels zijn beschikbaar via de hoofdmenu’s (beginpagina)en submenu’s. De structuur wordt getoond in paragraaf 2.4.4.De volgorde waarin de menu’s voor de individuele parameternamen of instelregelsworden gekozen, wordt ook beschreven in de gedeelten Overzicht en Beschrijving. Inde parameteroverzichten (paragraaf 2.4.10 voor parameters eindgebruikers, paragraaf2.4.11 voor parameters HVAC engineer) en het gedeelte beschrijving (hoofdstukken 3-5), wordt met grijze koppen informatie gegeven over de gekozen menu’s die vanaf debeginpagina naar de parameternamen en instelregels leiden.17/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


Dit ziet er in het parameteroverzicht als volgt uit:FunctieParameternaamBereikEenheidStandaardwaardeLezenWijzigenSectieMenu Configuratie Parameters ForcedOperation ParameternaamUI12 ForcedRunTime ForcedOperation 0,0..12,0 H 1 P PDit ziet er in de beschrijving als volgt uit:InstellingenMenu Configuratie Parameters ForcedRunTimeParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeForcedRunTime 0,0...12,0 u 1 uLet op!Afhankelijk van de applicatie worden bepaalde parameters niet gebruikt, wat betekentdat ze niet op de handterminal verschijnen. De parameters die in deze handleidingworden genoemd en beschreven verschijnen altijd in dezelfde volgorde. De menu’sworden altijd getoond.2.4.3 WachtwoordenDe wachtwoordfunctie garandeert de bescherming van data.Elk wachtwoord bestaat uit 6 cijfers verdeeld over 3 niveaus.WachtwoordniveausNumerieke codeInfowachtwoord (I)voor het informatieniveau (geen toegang metwachtwoord vereist!)Operatorwachtwoord (O) voor het bedieningsniveauParameterinstelwachtwoord (P) voor het parameterinstelniveauHet operatorwachtwoord en het parameterinstelwachtwoord gebruiken een af-fabriekingestelde numerieke code: Wachtwoordniveau 2 en 4.Daarnaast kan een gebruikerswachtwoord worden ingevoerd: Wachtwoordniveau 1en 3.De volgende numerieke codes worden gebruikt:Wachtwoord Infowachtwoord (I)Operatorwachtwoord(O)Parameterinstelwachtwoord(P)Niveau 0 1 2 3 4Numerieke 0000 Niet in gebruik Door****codegebruikerbepaald** Af-fabriek ingesteld op 1000Let op!De wachtwoordniveaus zijn hiërarchisch gestructureerd. Als bijvoorbeeld wachtwoord 3wordt ingevoerd, kan alles worden gelezen en ingevoerd bij de wachtwoordniveaus 1en 2.18/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


GebruikerswachtwoordHet gebruikerswachtwoord verschilt van het standaardwachtwoord en is bedoeld voorindividueel gebruik. Na het invoeren van de gebruiker of het parameterinstelniveau kande gebruiker het betreffende wachtwoord wijzigen. Gebruik daarvoor de regel“Wachtwoord wijzigen” onder het menu “Wachtwoord”. Het wachtwoordniveau onderhet niveau, gebruikt om in het systeem te komen, kan worden gewijzigd. Als eengebruiker toegang verkrijgt met wachtwoord 2, kan hij het gebruikerswachtwoordveranderen op niveau 1, maar niet op niveau 3.Het standaardwachtwoord kan worden gewijzigd als de gebruiker per ongeluk deniveaus 2 of 4 kiest, in plaats van 1 of 3 (gebruikerswachtwoorden). Voor het opnieuwactiveren van het standaardwachtwoord moet de controller uit en weer in wordengeschakeld.Overzicht:Welk niveau? Bedieningsniveau ParameterinstelniveauVoor wie? Eindgebruiker HVAC engineerToegangscode? Nee JaWat kan worden gedaan? Waarden lezen en wijzigen Waarden lezen en wijzigenWat kan worden gelezenen gewijzigd op deverschillende niveaus?Wat wordt waarbeschreven?Parameters eindgebruikers:Huidige waarden, instelpunten, alarmberichten Hoofdstuk 4Basisinstellingen:Taalkeuze, Zomer-/Wintertijd, HMIparameters Hoofdstuk 3Parameters HVAC engineer: Hoofdstuk 5A: Basisinstelling B: Parameters eindgebruiker C: Parameters HVAC-engineerBedieningsniveau: lezen en wijzigenBeschrijving: hoofdstuk 3 (incl.wachtwoordfunctie)Bedieningsniveau: lezen en wijzigenBeschrijving: hoofdstuk 4Parameterinstelniveaus: lezen en wijzigenBeschrijving: hoofdstuk 519/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


2.4.4 Overzicht menustructuur20/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


2.4.5 Basisinstellingen voor navigatieBedieningsstatusInstelpuntenAlarmhistorieWachtwoordInloggenUitloggenWachtwoord wijzigenInloggen0*****De basisinstellingen kunnen worden gelezen in het informatieniveau en gewijzigd in hetbedieningsniveau. De basisinstellingen zijn inclusief de instellingen die voor hetapparaat gelden. De navigatie door de basisinstellingen wordt hieronder uiteengezet,met “Taalkeuze” als voorbeeld:1. Voer het wachtwoord in: Druk op de regelkeuzetoetsenENTERbevestig uw keuze met .totdat u bij “Wachtwoord” komt en2. Kies de regel “Inloggen” en bevestig uw keuze met ENTER .3. Druk nogmaals opENTER: het eerste cijfer verschijnt (0). Druk op totdat u het eerste cijfer van de numerieke code krijgt enENTERbevestig uw keuze met . Voer de resterende vijf cijfers op dezelfde manier in.Als het laatste cijfer is bevestigd met ENTER, keert de cursor terug naar deeerste regel van de beginpagina. Hetzelfde gebeurt als u het verkeerdewachtwoord invoert.Smr/Wnt CompensatieBrandregelklepOpstartenSysteemparameters4. Druk op de regelkeuzetoetsen totdat u ”Systeemparameters” krijgt enENTERbevestig uw keuze met”Systeemparameters” bevat alle instelregels voor de basisinstellingen.15.09.2001 09:52:04TaalkeuzeCommunicatieZomer-/Wintertijd5. Kies de benodigde regel met de toetsen en bevestig met ENTER**Taalkeuze**Huidige taalNederlands6. Een gekozen waarde knippert in het zwart (cursorpositie)Voor het wijzigen van deze waarde:ENTER Bevestig met , kies een nieuwe waarde met de toetsen en bevestigENTERmetAls verschillende waarden naast elkaar verschijnen: de cursor kan horizontaalworden verplaatst met de toetsen . 1Door het indrukken van de return-toetsvorige menu.Door het indrukken van de home-toetsbeginpagina.springt de cursor terug naar hetspringt de cursor terug naar de- Een knipperende waarde met een zwarte cursor:ENTERtoont cursorpositie. Na bevestiging met kan de waarde worden gewijzigd.- Een knipperende waarde zonder cursor:de waarde kan worden gewijzigd met de toetsen- Cursor horizontaal verplaatsen:- gebruik de toetsen + = naar rechts/ - = naar linksOverzicht basisinstellingenDe onderstaande lijst met menuniveaus (Tijd/Datum, Taalkeuze, enz.) is gelijk aan die op de HMI.ENTER„“ symbool voor met daarna de keuze van de regel met de regelkeuzetoetsen .Formatert: Punktmerking ognummereringSlettet: 21/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


Tijd/DatumSchedulerBedieningsstatusInstelpuntenAlarmhistorie15.09.2001 15:09:21Scheduler dagScheduler nachtWachtwoord: AInstelling: Dag, maand, jaar (dd.mm.jjjj)Uren, minuten, seconden (uu.mm.ss)Beschrijving: Paragraaf 4.1TaalkeuzeNachtkoelingOpstartenFiltersSysteemparameters03.09.2001 14:55:21TaalkeuzeCommunicatieZomer-/Wintertijd**Taalkeuze**Huidige taalNederlandsWachtwoord: BInstelling: TaalBeschrijving: Paragraaf 3.1CommunicatieDeze regel heeft geen functie in de ACX32.000/ALGZomer-/WintertijdNachtkoelingOpstartenFiltersSysteemparametersEtc.CommunicatieZomer-/WintertijdBS-versieToegestaanGeactiveerdB-tijd actief UITOmschakelen tijdAANAANWachtwoord: BInstelling: Start, einde zomer-/wintertijdStart, einde geen zomer-/wintertijdOmschakelen tijdBeschrijving: Paragraaf 3.2GebruikteprogrammaversieNachtkoelingOpstartenFiltersSysteemparametersCommunicatieZomer-/WintertijdBS-versieDiagnoseSaphirGroep ApparaatOS-vers.:Ser.-nr.Wachtwoord : BInstelling: GeenBeschrijving: Paragraaf 3.322/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


DiagnoseNachtkoelingOpstartenFiltersSysteemparametersCommunicatieZomer-/WintertijdBS-versieDiagnoseOverzichtLustijdenApparaatinformatieWachtwoord: BInstelling: Status en opslag controllerBeschrijving: Paragraaf 3.4HMI-parametersNachtkoelingOpstartenFiltersSysteemparametersZomer-/WintertijdBS-versieDiagnoseHMI-parametersHMI helderheidHMI contrastAantal kolommenVerticaal scrollenWachtwoord: BInstelling: Alle displayrelevante instellingenBeschrijving: Paragraaf 3.5WachtwoordBedieningsstatusInstelpuntenAlarmhistorieWachtwoordInloggenUitloggenWachtwoord wijzigenInloggen****Instelling: Wachtwoord invoerenUitloggenWachtwoord wijzigenBeschrijving: Paragraaf 3.62.4.6 Navigatieparameters eindgebruikers en HVAC EngineerDe “Parameters eindgebruiker” kunnen worden gelezen in het informatieniveau engewijzigd in het bedieningsniveau. De “Parameters HVAC engineer” kunnen wordengelezen en gewijzigd via het parameterinstelniveau.BedieningsstatusInstelpuntenAlarmhistorieWachtwoord1. Voer het benodigde wachtwoord in: Druk op de regelkeuzetoetsenENTERbevestig uw keuze met .totdat “Wachtwoord” in beeld verschijnt enInloggenUitloggenWachtwoord wijzigenInloggen0*****2. Kies de regel “Inloggen” en bevestig uw keuze met ENTER .ENTER3. Druk nogmaals op : het eerste cijfer verschijnt in beeld (0). Druk op de insteltoetsen om het eerste cijfer van de numerieke code inte voeren en bevestig uw keuze met ENTER . Voer de resterende vijf cijfers op dezelfde manier in.Als het laatste cijfer is bevestigd met ENTER, keert de cursor terug naar deeerste regel van de beginpagina. Hetzelfde gebeurt als u het verkeerdewachtwoord invoert.23/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


4. Op basis van het overzicht, de menuboom en door het gebruik vaninstelinstructies in de beschrijving komt u bij de verschillende parameternamenvan de menuniveaus.*Zomer/WinterCompensatie*ZomerStartPunt25,0 25,0°C*Zomer/WinterCompensatie*ZomerStartPunt25,8 25,0°C5. Druk op de regelkeuzetoetsen totdat u bij het betreffende menu/debetreffende menu’s komt en bevestig elke keuze metENTERtotdat u bij deparameternamen bent aangekomen.Het laatst gekozen menu wordt tussen asterisken (*xyz*) getoond in debovenste regel.6. Wijzig de waarde met de insteltoetsen en bevestig uw keuze metENTERAls de waarde uit meerdere delen bestaat, drukt u op de toetsen (nabevestiging van het invoeren van de eerste waarde) om naar het volgendedeel van de waarde te komen. Wijzig de waarde en bevestig dit.Door het indrukken van de return-toets springt de cursor terug naar hetvorige menu.Door het indrukken van dehome-toets springt de cursor terug naar debeginpagina.2 Alleen waarde één wordt gewijzigd (hand 25,8 25,0 C). Waarde twee neemt deze waarde over als2de wijziging wordt bevestigd. Als de ingestelde waarde echter het instelbereik overschrijdt, wordt ditautomatisch aangepast door waarde twee (waarde twee is dan van toepassing). Twee verschillendewaarden betekenen dus dat het instelbereik is overschreden bij het instellen.- Een knipperende waarde met een zwarte cursor:toont cursorpositie. Na bevestiging met ENTER kan de waarde worden gewijzigd.- Een knipperende waarde zonder cursor:de waarde kan worden gewijzigd met de toetsen- Cursor horizontaal verplaatsen:gebruik de toetsen+ = naar rechts/ - = naar links2.4.7 Start-/Stoptoets (serviceschakelaar)Door de toets (3) in te drukken, wordt het apparaat gestopt. Dit wordt aangegeven in de bovenste regelvan de bedieningsinformatie.BedieningsinformatieMenu* Serviceschakelaar: Stop* Bedieningsmodus: Uit* Ventilatoren: Uit* Controletype: Kamer3221U01Door de toets herhaaldelijk in te drukken, gaat de serviceschakelaar (3) in deautomatische stand, wat wil zeggen dat de eenheid opstart, indien goedgekeurd doorde timescheduler of de controle-input.Dit activeert het UnitOverride Alarm na de normale tijdvertraging (standaard 30 min.).24/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


2.4.8 AlarmlijstBeschrijvingDe alarmlijst geeft een overzicht van de actieve alarmberichten (alarmen die nog afmoeten gaan). Er kunnen maximaal 15 alarmberichten worden getoond.Druk één keer op de alarmtoets (5) om in de alarmlijst te komen. Bij nog een keerdrukken gaat de rode lichtdiode constant branden (binnenkomende alarmberichten zijnzichtbaar aan een knipperend rood licht). Als een alarm is verholpen, drukt u nogmaalsop de toets en verlaat u de alarmlijst met de Home-toets (2). Open de alarmlijstvervolgens opnieuw om de huidige alarmstatus te zien. De alarmlijst wordt niet on linebijgewerkt en moet worden verlaten en opnieuw worden geopend om de wijzigingen tezien.3221U01Zie paragraaf 4.97 voor de alarmhistorie.Alarmpunt Ingang BeschrijvingA_Alarm - Algemeen alarm (Klasse A-alarm actief)B_Alarm - Algemeen alarm (Klasse B-alarm actief)LmSensorError - Een of meer temperatuursensor(en) buiten bereik (onderbroken ofkortgesloten circuit).LmHRCFrostAlarm UI6 & UI7 IJsvorming op kruiswarmtewisselaarLmRotorGuardAla DI1 Rotor warmtewisselaar draait nietLmFireSmoke DI2 Input externe brand/rookalarmLmFanCommonFaul DI3 Overbelasting, afwijking alarmLmTempAlarm - Instelbare temperatuurafwijking van de temperatuur van detoevoerluchtLmFrostAlarm UI14 Lage watertemperatuur accuLmErrorSupplyFu - Stromingregeling niet op gewenste instelpuntLmErrorExtractF - Stromingregeling niet op gewenste instelpuntLmElecHtrO/H(DI1 of UI6) &UI14Thermostaat voor brand of oververhitting op elektrische accu (2inputs)LmHRC_EffAlarm - Berekende efficiëntie warmteterugwinning beneden alarmlimiet(rotor of plaat)LmUnitOverRideA - Bepaalde componenten of hele eenheid handmatig bediend vanafHMILmSupFilter UI8 Toevoerfilter vuilLmExtFilter UI9 Afvoerfilter vuil25/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


2.4.9 Overzicht parameters eindgebruikersFunctieParameternaamBereikEenheidStandaardwaardeBedieningsinformatieServiceschakelaar ServiceSwitch Auto/StopExterne start/stop ExternalS Auto/Stop I -Geforceerde bediening ForcedOp Aan/Uit I -Langere bed. (HMI start/stop) ExtendedOp Aan/UitModus huidige bediening Op Mode: Uit/Eco/Comf I -Modus toevoerventilator SupFanMode: PrsI,PrER,Cvol,CO2 Cvol I -, PrEsModus afvoerventilator ExtFanMode PrsI,PrER,Cvol,CO2 Cvol I -, PrEsSoort controle: ContrlType: Sup,Dif,Comp, Ext I -Huidig instelpunt ActualSetp -50...150,0 °C I -Buitentemperatuur OutTemp -50...150,0 °C I -Temperatuur toevoerlucht SupplyAirTemp -50...150,0 °C I -Temperatuur kamer of afvoerlucht Room/ExtrTemp -50...150,0 °C I -WarmteterugwinningHRCFrostTemp -50...150,0 °C I -ijsbeschermingBevriezingstemperatuur water WaterFrostTem -50...150,0 °C I -Ouputsignaal accu koeling CoolingValve 0,0...100,0 % I -Outputsignaal koeling DX1 DX1 Uit, Aan I -Outputsignaal koeling DX2 DX2 Uit, Aan I -Regelklep/rotorHeatRecovery 0,0...100,0 % I -warmteterugwinningKlep verwarming HeatValve 0,0...100,0 % I -Pomp verwarming HeatingPump Uit, Aan I -Pulsbreedtemodule, accu PWMHtrBatt 0,0...100,0 % I -verwarmingElektrische verwarming stap 2 ElecHeaterStage2 Uit, Aan I -Elektrische verwarming stap 3 ElecHeaterStage3 Uit, Aan I -Huidig instelpunt toevoerlucht ActualSetpSu Stroom => l/sDruk => PaHuidig instelpunt afvoerlucht ActualSetpEx Stroom => l/sDruk => PaDruksensor toevoerlucht l/s / Pa Su Stroom => l/sDruk => PaDruksensor afvoerlucht l/s / Pa Ex Stroom => l/sDruk => PaVerlengd controlesignaal toevoer FlPrCO2Su 0,0...100,0 % I -Verlengd controlesignaal afvoer FlPrCO2Ex 0,0...100,0 % I -Output ventilator toevoerlucht FU SupplyFan 0,0...100,0 % I -Output ventilator afvoerlucht FU ExtractFan 0,0...100,0 % I -Huidige druk toevoerfilter SupFilterPres 0,0…500,0 Pa I -Huidige druk afvoerfilter ExtFilterPres 0,0…500,0 Pa I -l/sl/sPal/s/Pal/s/Pal/s/PaLezen 1I -I -I -IIWijzigen 2Sectie--26/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


FunctieParameternaamBereikEenheidStandaardwaardeLezen 1Wijzigen 2SectieMenu Schema DayTimeScheduler ParameternaamSchakelpunt 1 T1 00:00...24:00----/ActvSchakelpunt 2 T2 00:00...24:00----/ActvSchakelpunt 3 T3 00:00...24:00----/ActvSchakelpunt 4 T4 00:00...24:00----/ActvMenu Schema WeekTimeScheduler ParameternaamSchakelpunt 1 T1 00:00...24:00----/ActvSchakelpunt 2 T2 00:00...24:00----/ ActvSchakelpunt 3 T3 00:00...24:00----/ActvSchakelpunt 4 T4 00:00...24:00----/ActvMenu Schema YearTimeSchedu 5-10 ParameternaamSchakelpunt 1 T1 00:00...24:00----/ActvSchakelpunt 2 T2 00:00...24:00----/ActvSchakelpunt 3 T3 00:00...24:00----/ActvSchakelpunt 4 T4 00:00...24:00----/ActvSchakelpunt 5 T5 00:00...24:00----/ActvMenu Schema YearTimeSchedu 1-5 ParameternaamSchakelpunt 6 T6 00:00...24:00----/ActvSchakelpunt 7 T7 00:00...24:00----/ActvSchakelpunt 8 T8 00:00...24:00----/ActvSchakelpunt 9 T9 00:00...24:00----/ActvSchakelpunt 10 T10 00:00...24:00----/ActvMenu Bedieningsstatus Controle ingang Parameternaam07.00 IIOO17.00 I OI OI OI OI OI O06.00 IIOO19.00 I OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OLangere bediening ExtendedOp Uit/Aan I – 4.3Geforceerde bediening ForcedOp Uit/Aan I – 4.4Externe start/stop ExternalS Auto/Aan I – 4.5HMI start/stop ExtendedOp Auto/Aan I – 4.6Menu Bedieningsstatus Huidige waarde ParameternaamTemperatuur kamer/afvoer Room/ExtrTemp -50...150,0 °C – I – 4.7Buitentemperatuur OutTemp -50...150,0 °C – I – 4.8Temperatuur toevoerlucht SupplyAirTemp -50...150,0 °C – I – 4.927/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


FunctieParameternaamBereikEenheidStandaardwaardeLezen 1Wijzigen 2SectieAlarmtemperatuur bevriezing WaterFrostTemp -50...150,0 °C – I – 4.10waterTemperatuur ijsbescherming HRCFrostTemp -50...150,0 °C – I – 4.11Toevoerluchtdruk SupplyPressure 0,0 ...1000 Pa – I – 4.12Afvoerluchtdruk ExtractPressure 0,0 ...1000 Pa – I – 4.13Stroom toevoerlucht SupplyVol 0,0 ...15 l/s – I – 4.14Stroom afvoerlucht ExtractVol 0,0 ...15 l/s – I – 4.15Verlengde input toevoer SupplyCO2 0,0...100,0 % IVerlengde input afvoer ExtractCO2 0,0...100,0 % IDruk toevoerfilter SupFilterPres 0,0 ...1000 Pa – I – 4.16Druk afvoerfilter ExtFilterPres 0,0 ...1000 Pa – I – 4.17WarmteterugwinningHRCFrostTemp -50...150,0 °C – I –ijsbeschermingMenu Bedieningsstatus Uitgangen digitaal ParameternaamPomp verwarming HeatingPump Uit/Aan – I P 4.18Elektrische verwarming stap 2 ElecHeaterStage2 Uit/Aan I P 4.19Elektrische verwarming stap 3 ElecHeaterStage3 Uit/Aan I P 4.20Ventilatoren Fans Uit/St1/St2 – I P 4.21Regelklep buitenlucht OutsideAirDamper Uit/Aan – I P 4.22Koeling stap 1 DX1 Uit/Aan – I P 4.23Koeling stap 2 DX2 Uit/Aan – I P 4.24Alarm prioriteit A A-Alarm OK/alarm – I P 4.25Alarm prioriteit B B-Alarm OK/alarm – I P 4.26Menu Bedieningsstatus Uitgangen controlesignalen ParameternaamOutputsignaal koeling CoolingValve 0,0...100,0 % – I P 4.27Outputsignaal warmteterugwinning HeatRecovery 0,0...100,0 % – I P 4.28Outputsignaal warmteklep/accu HeatValve 0,0...100,0 % – I P 4.29Outputsignaal verwarm. Accu SSR PWMHtrBatt 0,0...100,0 % – I P 4.30Freq. omvormer toevoerlucht FU ExtractFan 0,0...100,0 % – I P 4.31Freq. omvormer afvoerlucht FU SupplyFan 0,0...100,0 % – I P 4.32Indicatie stroom toevoerlucht SupFlowInd 0,0...100,0 % – I P 4.33Indicator stroom afvoerlucht ExtFlowInd 0,0...100,0 % – I P 4.34Menu Bedieningsstatus Serviceteller ParameternaamServiceteller Service-run counter 0,0... xxxx h – I P 4.35Teller resetten ResetCounter Nee/Ja I P 4.36Totaal aantal uren eenheid Unit Total Hours 0,0... xxxx h – I P 4.37Menu Bedieningsstatus Efficiëntie HRC ParameternaamHuidige efficiëntie HREffCalc Uit/Aan I – 4.38Efficiëntie warmteterugwinning HRC Efficiency 0,0...100 % I – 4.39Menu Instelpunten Soort bediening ParameternaamSoort bediening:Extract/RomAir,Toevoerluc I – 4.40SupplyAir, FRT, ComphtMenu Instelpunten Hoofdcontroller ParameternaamHuidig instelpunt ActualSetpoint °C – I – 4.41Huidige gemeten waarde ActualValue °C – I – 4.42Instelpunt vernieuwen Refresh Setpt I 4.43Instelpunt Comfort verwarming HeatingComfort 10,0...40,0 °C 20,0 I B 4.44Instelpunt Comfort koeling CoolingComfort 10,0...40,0 °C 22,0 I B 4.45Instelpunt Economy verwarming HeatingEconomy 10,0...40,0 °C 18,0 I B 4.46Instelpunt Economy koeling CoolingEconomy 10,0...40,0 °C 24,0 B 4.4728/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


FunctieParameternaamBereikEenheidStandaardwaardeLezen 1Wijzigen 2SectieMinimumtemp. tussen Comfort MinComNzone 1,0..10,0 °C 2,0 P P 4.48verwarming/koelingMinimumtemp. tussen Economy MinEcoNzone 1,0..10,0 °C 4,0 P P 4.48verwarming/koelingMinimumtemp. tussen Unoccupied MinUnocNZone 1,0..10,0 °C 10,0 P P 4.48verwarming/koelingMenu Instelpunten Min./Max. temp. toevoerlucht ParameternaamTemperatuur toevoerlucht SupplyAirTemp °C - I – 4.49Instelpunt toevoerlucht SupplyAirSetp °C - I – 4.50FunctieParameternaamBereikEenheidStandaardwaardeLezen 1Wijzigen 1SectionMin. temperatuur toevoerlucht MinSupplyAirTemp – °C 15,0 I B 4.51Max. temperatuur toevoerlucht MaxSupplyAirTemp – °C 30,0 I B 4.52Compensatie start winter CompSAStartWinter -30,0...20,0 °C 10,0 I - 4.53Compensatie stop winter CompSAStopWinter -30,0...20,0 °C -20,0 I - 4.54Compensatie start zomer CompSAStartSummer 10,0...50,0 °C 20,0 I - 4.55Compensatie stop zomer CompSAStopSummer 10,0...50,0 °C 30,0 I - 4.56Compensatie verschil zomer CompSASummerDiff -10,0...10,0 K -2,0 I - 4.57Compensatie verschil winter CompSAWinerDiff -10,0...10,0 K 2,0 I - 4.58Alleen tekst op HMIWithDisplacementVent:Delta-verwarming DeltaHeating -5,0...5,0 K 0,0 I - 4.59Delta-koeling DeltaCooling -5,0...5,0 K 0,0 I - 4.60Menu Instelpunten Modus toevoerventilator ParameternaamModus toevoerventilatorSupFanMode:PrsI, PrER. Cvol, l/s/Pa I - 4.61:CO2, PrESMenu Instelpunten Modus afvoerventilator ParameternaamModus afvoerventilatorExtFanMode:PrsI, PrER. Cvol, l/s/Pa I - 4.62:CO2, PrESMenu Instelpunten Volumecontroller ParameternaamHuidig instelpuntActualStpSu l/s - I - 4.63toevoerluchtstroomHuidig instelpuntActSetpEx l/s - I - 4.64afvoerluchtstroomHuidige toevoerluchtstroom SupplyVol l/s - I - 4.65Huidige afvoerluchtstroom ExtractVol l/s - I - 4.66ToevoervolumeSuVolLoStp 0,0...10000 l/s 200 I B 4.67lagesnelheidinstelpuntToevoervolumeSuVolHiStp 0,0...10000 l/s 800 I B 4.68hogesnelheidinstelpuntAfvoervolumeExVolLoStp 0,0...10000 l/s 200 I B 4.69lagesnelheidinstelpuntAfvoervolumeExVolHiStp 0,0...10000 l/s 800 I B 4.70hogesnelheidinstelpuntMenu Instelpunten Drukcontroller ParameternaamDrukinstelpunt toevoerlucht ActSetpSu 0,0...1000,0 Pa I - 4.71Drukinstelpunt afvoerlucht ActSetpEx 0,0...1000,0 Pa I - 4.72Huidige toevoerluchtdruk SuPress 0,0...1000,0 Pa I - 4.7329/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


FunctieParameternaamBereikEenheidStandaardwaardeLezen 1Wijzigen 1SectionHuidige afvoerluchtdruk ExtractPress 0,0...1000,0 Pa I - 4.74Toevoerdruk laag instelpunt SuPressLoSt 0,0...1000,0 Pa 150,0 I B 4.75Toevoerdruk hoog instelpunt SuPressHiSt 0,0...1000,0 Pa 200,0 I B 4.76Afvoerdruk laag instelpunt ExPressLoSt 0,0...1000,0 Pa 150,0 I B 4.77Afvoerdruk hoog instelpunt ExPressHiSt 0,0...1000,0 Pa 200,0 I B 4.78Limiet toevoervolume SupVolLimit Nee/Ja I B 4.79Min. limiet toevoervolume SupMinLimit 0,0...2200 l/s 200 I B 4.80Max. limiet toevoervolume SupMaxLimit 0,0...2200 l/s 800 I B 4.81Limiet afvoervolume ExtVolLimit Nee/Ja I B 4.82Min. limiet afvoervolume ExtMinLimit 0,0...2200 l/s 200 I B 4.83Max. limiet afvoervolume ExtMaxLimit 0,0...2000 l/s 800 I B 4.84Menu Instelpunten CO 2 -controller ParameternaamInstelpunt CO 2 toevoerlucht ActSetpSuCO2 0,0...1000,0 - I - 4.85Instelpunt CO 2 afvoerlucht ActSetpExCO2 0,0...1000,0 - I - 4.86Huidige CO 2 toevoerlucht SupplyCO2 0,0...100,0 % - I - 4.87Huidige CO 2 afvoerlucht ExtractCO2 0,0...100,0 % - I - 4.88Toevoer CO 2 laag instelpunt SuCO2LoSt 0,0...100,0 % 50 I B 4.89Toevoer CO 2 hoog instelpunt SuCO2HiSt 0,0...100,0 % 70 I B 4.90Afvoer CO 2 laag instelpunt ExCO2LoSt 0,0...100,0 % 50 I B 4.91Afvoer CO 2 hoog instelpunt ExCO2HiSt 0,0...100,0 % 70 I B 4.92Limiet toevoervolume SupVolLimit Nee/Ja No I B 4.93Min. limiet toevoervolume SupMinLimit 0,0...2200 l/s 200 I B 4.94Max. limiet toevoervolume SupMaxLimit 0,0...2200 l/s 800 I B 4.95Limiet afvoervolume ExtVolLimit Nee/Ja No I B 4.96Min. limiet afvoervolume ExtMinLimit 0,0...2200 l/s 200 I B 4.97Max. limiet afvoervolume ExtMaxLimit 0,0...2200 l/s 800 I B 4.98Menu Alarmhistorie ParameternaamMenu Wachtwoord ParameternaamInloggen LogIn 4.100Uitloggen LogOut 4.101Wachtwoord wijzigen ChangePassword 4.1024.9912Lezen: wachtwoord dat toestaat dat de waarde wordt gelezenBereik: wachtwoord dat toestaat dat de waarde wordt gelezen en/of gewijzigd30/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


2.4.10 Overzicht parameters HVAC EngineerFormatert: Punktmerking ognummereringFunctieParameternaamBereikEenheidStandaardwaardeLezen 1Wijzigen 1SectionMenu Configuratie Sensoren ParameternaamOpnieuw afstellen kamertemperatuur RoomTempCorr -5,0...5,0 K 0,0 P P 5.1Opnieuw afstellen buitentemperatuur OutTempCorr -5,0...5,0 K 0,0 P P 5.1Opnieuw afstellen temp. toevoerlucht SATempCorr -5,0...5,0 K 0,0 P P 5.1Opnieuw afstellen temp. ijsdetector. WaterFrTmpCorr -5,0...5,0 K 0,0 P P 5.1Opnieuw afstellen antivorsttemp. HRCFroCorr -5,0...5,0 K 0,0 P P 5.1Vertraging waarde wijzigen op HMI l/s Pa Hyst 0…1000 14 P P 5.1Menu Configuratie Bedieningsmodus ParameternaamSoort controle temperatuur TempCtlrType Comp/Ext/Sup/Disp Sup P P 5.3Soort luchtverwarming HeatingRegister Water/Elek. - P P 5.4Aantal stappen elektrischeElecHtrSteps 1/2/3 2 P P 5.5verwarmingModus koeling CoolingMode DXl/DXb/0-10 DXl P P 5.6Soort warmtewisselaar TypeOfHX Rot/Plt - P P 5.7Soort controle toevoerventilator SuppFanMode PrsI/PrER/Cvol/CO2/PrESSoort controle afvoerventilator ExtFanMode PrsI/PrER/Cvol/CO2/PrESCvol(Stroom)Cvol(Stroom)P P 5.8P P 5.9Aantal externe sensoren NumOfFanSensor 2/1-Sa/1-Ea 2 P P 5.10Met 1 sensor: snelheidsverschil 1Sens2ndFan%Diff 0,0...100,0 % 50 P P 5.11toevoer/afvoerInterne druksensor max. IntPresSensMax 0,0...1000,0 Pa 500 P P 5.12Externe druksensor max. ExtPresSensMax 0,0...1000,0 Pa 300 P P 5.13Brandmodus FireMode Uit/ExtF/Norm Uit P P 5.14Snelheid afvoerventilator brand ExtFanFireSpee 0,0…100,0 % 80 P P 5.15Menu Configuratie Controleparameters ParameternaamVoor hoofdcontroller MainController KPTNVoor koelingcontroller 0-10VCoolingController KPTNTDDX-koelingcontrollerSee section: Menu Parameters DX-CoolerWarmteterugwinning-HRCCoolingCtlrKP/koelingcontrollerTNTDVoor verwarmeraccu water 0-10vHeatingController KPTNTDVoor elektrische verwarmeraccu ElecHeatingControll KPTNTD4500,0-5,0300,00,0-5,0120,00,05,0120,00,05,0120,00,0Tijd pulsbreedte ElecPWMTime s 30,0 P PP P 5.16P P 5.16P P 5.16P P 5.16P P 5.1631/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


FunctieParameternaamMinimumtijd AAN voor elektrische ElecMinOn m 2,0 P PaccuMinimumtijd UIT voor elektrische accu ElecMinOff m 2,0 P PVoor warmtewisselaarcontroller HRHeatController KP 10,0 P P 5.16TNTD120,00,0Controller vertraging ventilator FansSlowDownCtlr KP 10,0 P P 5.16TNTD120,00,0Voor controller ijsbescherming FrostController KP 20,0 P P 5.16TNTD0,00,0Voor volumecontrollerVolContrSupplyKP 0,04 P P 5.16toevoerventilatorTNTD30,00,0Voor volumecontroller afvoerventilator VolContrExtractKP 0,04 P P 5.16TNTD30,00,0Voor drukcontroller toevoerlucht PressureContrSupply KP 0,03 P P 5.16TNTD30,00,0Voor drukcontroller afvoerlucht PressureContrExtract KP 0,03 P P 5.16TNTD30,00,0Controller CO 2 toevoer CO2SupController KP 0.30 P P 5.16TNTD30,00,0Controller CO 2 afvoer CO2ExttController KP 0.30 P P 5.16TNTD30,00,0Menu Parameters ParameternaamAutom. wisseling afvoer/toevoer AutoExt/SupC Nee, Ja No P P 5.17Wisselen temp. afvoer/toevoer Sa/EAAutoC/O 0,0...35,0 °C 17,0 P P 5.18BereikEenheidStandaardwaardeLezen 1Wijzigen 1SectionMenu Parameters Ventilator ParameternaamVertraagde start afvoerventilator ExhFanStartDly 0,0...180 sec 30,0 P P 5.19Vertraagde start toevoerventilator SupFanStartDly 0,0...180 sec 30,0 P P 5.20Na blaastijd FanOverrun 0,0...30,0 min 2,0 P P 5.21Ventilator langzaam voor lage FanSlowforHeat Aan/Uit 5.22toevoertemp.K- factor toevoerventilator KfactSupply 0-1000 121 P P 5.23K- factor afvoerventilator KfactExtract 0-1000 121 P P 5.24Opentijd regelklep DmprOpenTime 0…100 sec 15 P P 5.25Menu Parameters Volume ParameternaamTemp. instelpunt compenseren start CompStartPoint -35,0...35,0 °C 10,0 P P 5.26Temp. instelpunt compenseren stop CompStopPoint -35,0...35,0 °C -20,0 P P 5.27Schakelen vers. lage toevoersnelh. VolSuLoDelta -1400,0...1400,0 l/s 0,0 P P 5.28Schakelen vers. hoge toevoersnelh. VolSuHiDelta -1400,0...1400,0 l/s 0,0 P P 5.28Schakelen vers. lage afvoersnelh. VolExLoDelta -1400,0...1400,0 l/s 0,0 P P 5.28Schakelen vers. hoge afvoersnelh. VolExtiDelta -1400,0...1400,0 l/s 0,0 P P 5.2832/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


FunctieVolume-indicatie max. vol. indicatorenA07 & A08ParameternaamBereikEenheidStandaardwaardeVol Ind Max 0,0...1400,0 l/s 1400,0 P P 5.29Lezen 1Wijzigen 1SectionInstelpunt vol. alarm VolAlarmSet 0,0…830,0 l/s 140 P P 5.30Menu Parameters Druk ParameternaamInstelpunt temp. compenseren start CompStartPoi -35,0...35,0 °C 10,0 P P 5.32Instelpunt temp. compenseren stop CompStopPoin -35,0...35,0 °C -20,0 P P 5.33Schakelen vers. lage toevoersnelh. PressSuLoDelta -500...500 Pa 0,0 P P 5.34Schakelen vers. hoge toevoersnelh. PressSuHiDelta -500...500 Pa 0,0 P P 5.34Schakelen vers. lage afvoersnelh. PressExLoDelta -500...500 Pa 0,0 P P 5.34Schakelen vers. hoge afvoersnelh. PressExtiDelta -500...500 Pa 0,0 P P 5.34Instelpunt druk alarm PressAlarmSet 0,0...1000,0 Pa 100,0 P P 5.35Menu Parameters DX-koeler ParameternaamModus koeling CoolingMode DXl/DXb/0-10 DXl P P 5.37Stap 1 DX-schakelaars aan boven 1 On Offset 0,0..10,0 °C 0.7 P P 5.38koelingStap 2 DX-schakelaars aan boven 2 On Offset 0,0..10,0 °C 1.5 P P 5.39koelingStap 3 DX-schakelaars aan boven 3 On Offset 0,0..10,0 °C 2.3 P P 5.40koelingMin. tijd uit MinOffTime 0,0..15,0 Min 4,0 P P 5.41Min. buitentemp. start DX1 ClgStg1OATLim 0,0..40,0 °C 18 P P 5.42Min. buitentemp. start DX2 ClgStg2OATLim 0,0..40,0 °C 22 P P 5.43Min. buitentemp. start DX3 ClgStg3OATLim 0,0..40,0 °C 26 P P 5.44Toename DX kamertemperatuur DXRoomTRise 0,0..20,0 °C 5 P P 5.45Min. luchtvolume start DX MinVolDXStart 0,0…830,0 l/s 140 P P 5.46Minimumtemp. tussen Comfort MinComNzone 1,0..10,0 °C 2,0 P P 5.47verwarming/koelingMinimumtemp. tussen Economy MinEcoNzone 1,0..10,0 °C 4,0 P P 5.47verwarming/koelingMinimumtemp. tussen Unoccupiedverwarming/koelingMinUnocNzone 1,0..20,0 °C 10,0 P P 5.47Menu Parameters Pomp ParameternaamPomp verwarmen PumpKickHeating Uit/Aan Aan 5.49Minimale looptijd pomp MinRunTimePump 0,0...30 Min 5,0 P P 5.50Menu Parameters Bevriezing accuwater ParameternaamInstelpunt min. bedrijfstemperatuur FrostSetpoin 10...40 °C 12,0 P P 5.51Instelpunt warmhouden StandbySetpo 10...50 °C 25,0 P P 5.52Instelpunt ijsalarm FrostProtection 2,0...30,0 °C 8,0 P P 5.53Menu Parameters Warmteterugwinning ParameternaamActiveren koudeterugwinning EnblCoolingRecovery Uit/Aan Aan P P 5.55Activeren efficiëntiemeting HREffCalc Uit/Aan Uit P P 5.57Instelpunt alarm lage efficiëntie HREff Alm 0,0 – 100,0 % % 50% P P 5.58Activeren HR ontdooien HRFrostSetpoint -5,0 – 5,0 °C -3,0 P P 5.56HRC-bevriezing resetten HRCFrostReset 0-30 k 2,0 P P 5.5633/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


FunctieParameternaamMenu Parameters Geforceerde bediening ParameternaamGeforceerde looptijd ForcedRunTime 0,0…12,0 H 1 P P 5.59Geforceerd toevoerluchtvolume SupForcedAirVol 0,0...1000 l/s 900 P P 5.60Geforceerd afvoerluchtvolume ExtForcedAirVol 0,0...1000 l/s 900 P P 5.61Geforceerde bediening afbreken CancelForcedOp Nee/Ja No P P 5.62Menu Parameters Temperatuuralarm ParameternaamVertraging temperatuuralarm DtTempAlarm 0,0...180,0 Min 60,0 P P 5.63Afwijking temperatuuralarm TempAlarmSet 0,0...10,0 °C 10,0 P P 5.64Blokkeren temp. alarm zomer SummerDisableAl Uit/Aan Aan P P 5.65Menu Parameters Alarmberichten ParameternaamStoring toevoerventilator DtError SupplyFu 0,0...600 Sec 60,0 P P 5.66Storing afvoerventilator DtErrorExtractFu 0,0...600 Sec 60,0 P P 5.66Algemene storing ventilator DtFanCommonFault 0,0...600 Sec 60,0 P P 5.66Handmatige bediening DtUnitOverRideAlarm 0,0...600 Min 30,0 P P 5.66Vertraging efficiëntiealarm DtHRC-EffAlarm 0,0...180 Min 30,0 P P 5.66Vertraging bevriezingsalarm DtHRCFrostAlarm 0,0...600 Min 15 P P 5.66warmteterugwinningMenu Parameters Alarmklasse ParameternaamRotatie wiel HX RotorGrdCls B/A B P P 5.67Algemene storing ventilator FanComFltCls B/A A P P 5.67Storing toevoerventilator SupFanErrCls B/A B P P 5.67Storing afvoerventilator ExhFanErrCls B/A B P P 5.67Temperatuuralarm TempereatureCls B/A B P P 5.67Sensor(en) buiten bereik SensorErrCls B/A A P P 5.67IJsbescherming water WaterFrostCls B/A A P P 5.67BevriezingwarmteterugwinningseenheidHRCFrostCls B/A B P P 5.67BereikEenheidStandaardwaardeLezen 1Wijzigen 1SectionMenu Parameters Alarmingangen ParameternaamAlgemene storing config. input FanComFltDir NO/NC NC P P 5.68ventilatorConfig. input brand/rook FireSmokeDir NO/NC NO P P 5.68Menu Parameters Langere bediening ParameternaamLangere looptijd ExtendRunTime 0,0…12 H 1 5.69Langere bediening afbreken CancelExtendOp Nee/Ja No 5.70Menu Parameters Unoccupied modus ParameternaamActiveren Unoccupied verwarming EnblHtgUnoccupied Uit/Aan Uit P P 5.72Activeren Unnocupied koeling EnblClgUnoccupied Uit/Aan Uit P P 5.73Instelpunt Unnocupied verwarming LimitHtgUnoccupied 0,0...40,0 °C 15,0 P P 5.74kamerInstelpunt Unnocupied koeling kamer LimitClgUnoccupied 0,0...40,0 °C 30,0 P P 5.75Min. looptijd Unnocupied koeling MinRunTime 0,0...720 Min 30,0 P P 5.76Vertraging voor test DelayBeforeTest Min 350 P P 5.77Menu Parameters Nachtkoeling ParameternaamActiveren nachtkoeling EnblNightPurging Uit/Aan Uit P P 5.79Instelpunt kamer RoomSetpoint 0,0...40,0 °C 22,0 P P 5.8034/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


FunctieParameternaamMinimale buitentemperatuur MinOutTemp 0,0...40,0 °C 20,0 P P 5.81Hysteresis Hysteresis 1,0...10,0 K 4,0 P P 5.82Delta OnDelta 1,0...10,0 K 4,0 P P 5.83Minimale nachtkoelingstijd MinRunTime 0,0...720 Min 30,0 P P 5.84Vertraging voor test DelayBeforeTest 0,0...720 Min 350,0 P P 5.85Menu Parameters Opstarten ParameternaamVertraging start afvoerventilator ExhFanStartDly 0,0...180 sec 30,0 P P 5.87Vertraging start toevoerventilator SupFanStartDly 0,0...180 sec 30,0 P P 5.88Voorverwarmtijd PreheatingTime 0,0 – 600,0 Sec 30,0 P P 5.89Start vertraging na stroomstoring PowerUpStartDelay 0,0 – 900,0 Sec 0,0 P P 5.90Menu Parameters Filters ParameternaamAlarm toevoerfilter SupFiltAlm 0,0…500 Pa 250 5.94Alarm afvoerfilter ExtFiltAlm 0,0…500 Pa 250 5.95Max. waarde filtersensor FiltSensMax 0,0…1000 Pa 500 5.96Menu Parameters Systeemparameters ParameternaamZie paragraaf 2.4.6BereikEenheidStandaardwaardeLezen 1Wijzigen 1Section1 Wachtwoord dat toestaat dat de waarde wordt gelezen of gewijzigdInformatiewachtwoord (I)Operatorwachtwoord (B)Parameterinstelwachtwoord (P)voor het informatieniveau (geen toegang met wachtwoord vereist!)voor het bedieningsniveauvoor het parameterinstelniveau35/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


3 Beschrijving basisinstellingen3.1 TaalkeuzeBeschrijvingDe taalkeuze kan worden uitgebreid om aan de individuele behoeften van de klant tevoldoen.InstellingMenu Configuratie Parameters Systeemparameters Taalkeuze Instelregels3.2 Zomer- en wintertijdBeschrijvingInstellingen”Daylight Saving Time” heeft betrekking op de twee tijdstippen dat de zomertijd wordtomgezet in de wintertijd en andersom. Central European Time (CET) is als standaardingesteld.Menu Configuratie Parameters Systeemparameters Zomer-/Wintertijd InstelregelsDe volgende regels bepalen de 2 tijdstippen waarop wordt overgeschakeld van zomernaarwintertijd en andersom. Central European Time (CET) is als standaard ingesteld.Saving Time»:GeactiveerdDe regel ‘geactiveerd’ (Uit/Aan) toont of de zomertijd wel of niet is geactiveerd.B-tijd geactiveerdDe regel “B-tijd geactiveerd” (Uit/Aan) toont of de B-tijd is geactiveerd bij hetoverschakelen naar gewone tijd.WisseltijdBij het overschakelen naar zomertijd, wordt de wisseltijd toegevoegd. Voor hetoverschakelen naar wintertijd wordt er een uur afgetrokken.Maand ( Mon)Voer de maand in die de start (S) en het einde (E) van de zomertijd bepaalt.Weekdag (WDay)Voer de weekdag in, waarop de tijd moet worden omgeschakeld.Compensatie (Ofs)Voor het berekenen van het aantal dagen tot aan de omschakeling moet het aantaldagen (WDay) vanaf het einde of begin van de relevante maand worden ingevoerd.Een negatief nummer geeft het aantal ingevoerde dagen tot het eind van de maandaan. Een positief nummer geeft het aantal ingevoerde dagen vanaf het begin van demaand aan. Nul betekent dat er geen omschakeling zal plaatsvinden.36/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


VoorbeeldDatum omschakeling Maand (Mon) Weekdag (WDay) Aantal (Ofs)Laatste zondag maart Maart Zondag -1Laatste zondag oktober Oktober Zondag -1Omschakeltijd (Hou)Exacte tijdstip waarop de omschakeling plaatsvindt invoeren.Tonen op HMIBegin zomertijd (S)Einde zomertijd (E)Let op!Volgens de volgende instellijst:Display Beschrijving Instelbereik Standaardwaarde 1Mon Maand voor het omschakelen naar 01...12 03zomertijdWDay Weekdag waarop wordtMa...ZoSuomgeschakeldOfs Negatieve waarde: aantal dagen, -5...+5 -1ingevoerd onder Wday, geteldvanaf het eind van de maandPositieve waarde: aantal dagen,geteld vanaf het begin van demaandHou Exacte tijdstip van omschakeling 0,0...23.59 02Mon Maand voor het omschakelen naar 01a...12 10wintertijdWDay Weekdag waarop wordtMa...ZoSoomgeschakeldOfs Negatieve waarde: aantal dagen, -5...+5 -1ingevoerd onder Wday(?), geteldvanaf het eind van de maandPositieve waarde: aantal dagen,geteld vanaf het begin van demaandHou Exacte tijdstip van omschakeling 0,0...23.59 03Enable Vrijgeven omschakelen zomer- Uit/AanAan/wintertijd1Standaardinstelling Central European Time (CET)Kijk voor meer informatie over het instellen van zomer-/wintertijd in het informatiebladCE2P3695en.3.3 BS-versie (software momenteel in gebruik)BeschrijvingToont de huidige versie van de software die momenteel gebruikt wordt.(Kan niet worden ingesteld.)37/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


3.4 DiagnoseBeschrijvingIn dit menu kan informatie worden gelezen voor interne diagnoses enz.InstellingenSysteemparameters Diagnose Overzicht Lustijd Applicatie-informatieOverzichtOS-Vers: Toont versie besturingssysteemSer.-Nr: Toont serienummerProc.unit: Type controller, bijv. ACX32Comport 1: Type communicatiekaart, gemonteerd in lokatie 1Comport 2: Type communicatiekaart, gemonteerd in lokatie 1MSR Error Aantal storingen in programmalusMSR Error type Soort storing in programmalusMSR Started 1=Ja 0=NeeResetFactoryset Resetten naar fabrieksinstellingen. NB! Herstarten nodig om denieuwe waarden te activeren.SaveFactoryset Sla alle huidige instellingen en fabrieksinstellingen op.NB! De proceseenheid zal herstarten na deze functie.LustijdAct LoopTime Huidige lustijdMed LoopTime Gemiddelde lustijdMin LoopTime Minimale lustijdMax LoopTime Maximale lustijdReset LoopTime Resetten van alle lustijdwaardenInformatie applicatieToont informatie over applicatieversies en -updates.3.5 HMI parametersBeschrijvingInstellingenDe bedieningseenheid kan worden bediend via "HMI parameters". Onder ”HMIparameters” zijn de volgende parameters in de genoemde volgorde beschikbaar.Systeemparameters HMI-parameters HMI helderheid Instelregel HMI contrast Instelregel enz.HMI helderheidDe achtergrondverlichting kan worden aangepast, afhankelijk van de ingevoerdewaarde:0 = donker/31 = helder (Aanbevolen waarde: 30)HMI contrastMeer of minder contrast tussen tekst en achtergrond:0 = zwak/31 = sterk (Aanbevolen waarde: 10)Aantal kolommenGeeft het aantal kolommen aan dat het display kan tonen.(Kan niet worden ingesteld.)Verticaal scrollenGeeft het aantal regels aan dat verticaal kan worden gescrolld.(Kan niet worden ingesteld.)38/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


Horizontaal scrollenGeeft het aantal regels aan dat horizontaal kan worden gescrolld.(Kan niet worden ingesteld.)Nieuwe paginaDe waarde geeft na afloop van de HMI resettijd aan of de beginpagina wordtopgeroepen.0 = niet terug naar beginpagina; huidige pagina en wachtwoord blijven gehandhaafd1 = terug naar beginpagina, wachtwoord wordt gereset en moet opnieuw wordeningevoerdBerichtduurGeeft in seconden aan hoe lang een foutmelding wordt getoond (bij een onjuisteinvoer).HMI resetGeeft de periode in minuten aan dat na de laatste invoer bedieningsbevoegdheid geldigblijft.0 = niet terug; huidige pagina en wachtwoord blijven gehandhaafd1...60 = tijd in minuten tot de resetHMI automatische vertragingWijzigingen van waarden worden geaccepteerd met behulp van de instelknoppen «+/-»in de invoermodus. Als een van de knoppen voor langere tijd ingedrukt blijft, wordt deautomatische herhaalmodus geactiveerd zodra de ingevoerde vertragingstijdverstreken is.0 = geen vertragingstijd1...3 = vertragingstijd in secondenHMI automatische herhalingAls de modus automatische herhaling is geactiveerd, wijzigt de resolutie als deingevoerde waarde is verstreken.0 = systeem bepaalt het cijfer; als de knop langere tijd wordt ingedrukt, gaat het cijfernaar beneden.1...3 = waarde in seconden voor wijziging waarde3.6 WachtwoordBeschrijvingHet menu ”Wachtwoord” bevat de volgende regels:InloggenInvoeren van een 4-cijferig wachtwoord. Toegang tot de individuele menu’s isafhankelijk van het gekozen wachtwoordniveau.UitloggenHet wachtwoord wordt gereset en de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld.Wachtwoord wijzigenEr kan een door de gebruiker te bepalen wachtwoord worden ingevoerd. Het ismogelijk het wachtwoordniveau dat lager is dan het wachtwoordniveau waarop toegangtot het systeem werd verkregen, te wijzigen. Dit betekent dat als toegang tot hetsysteem werd verkregen via wachtwoord 2, het door de gebruiker bepaaldewachtwoord op niveau 1 kan worden gewijzigd, maar het wachtwoord op niveau 3 niet.Als de gebruiker per ongeluk de niveau’s 2 of 4 kiest, in plaats van 1 of 3(gebruikerswachtwoorden), kan het standaardwachtwoord worden gewijzigd. Voor hetopnieuw activeren van het standaardwachtwoord moet de controller worden uit- eningeschakeld.39/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


4 Beschrijving parameterseindgebruiker4.1 Datum/TijdBeschrijvingBij het openen van het menu «Systeemparameters» knippert de cursor bij hetdatumveld. Volgens de vooraf bepaalde navigatiecriteria kan de datum (dd.mm.jjjj) enhet tijdstip op de dag (uu.mm.ss) op de instelregel worden ingevoerd.Het activeren van de langere werkingsduur kan worden beëindigd bij onvoorzienegebeurtenissen tijdens het opstarten, onderhoud of andere omstandigheden.InstellingSysteemparameters Instelregel4.2 SchedulerDe CS 1000 is ook voorzien van een scheduler met vier onafhankelijke schakeltijdenper dag (DayTimeScheduler) en twee optionele afwijkingen per week(WeekTimeScheduler).4.2.1 DayTimeSchedulerBeschrijvingOnder «DayTimeScheduler» kunnen 4 onafhankelijke schakeltijden worden ingevoerd.Het tijdstip van de dag, de ventilatorsnelheid en het relevante instelpunt(Economy/Comfort) moeten worden ingesteld.Onderstaande tabel geeft een beeld van de in te stellen bedieningsmodus voor eenventilator met een frequentieomvormer.InstelcodesVentilator met frequentieomvormerInstelpunt Ventilatorsn Bedieningsmoduskamer elheidUit Uit UitEconomy 1 Ec1Economy 2 Ec2Comfort 1 Co1Comfort 2 Co2Let op!Ec1 en Ec2 hebben verschillende snelheden, maar dezelfdetemperatuurinstelpunten.Co1 en Co2 hebben verschillende snelheden, maar dezelfdetemperatuurinstelpunten.VoorbeeldVoorbeeld van een dagschema met een frequentieomvormer:Schakelactie Schakeltijd Code VrijgevenT1 08:00 Co2 ActvT2 11:30 Co1 ActvT3 14:00 Co2 ActvT4 20:00 Uit ActvLet opHet dagschema geldt voor alle weekdagen. Met de regel «WeekTimeScheduler»kunnen 6 beginwaarden voor het dagschema worden ingevoerd.40/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


InstellingenMenu Scheduler DayTimeScheduler InstelregelsHoud bij het instellen rekening met het feit dat de schakeltijd (..../Actv ) pas plaatsvindtnadat de waarden zijn ingesteld, hoewel de cursor als eerste bij deze instelling stopt.4.2.2 WeekTimeSchedulerBeschrijvingVoorbeeldDe WeekTimeScheduler wordt gebruikt voor het invoeren van maximaal 6 afwijkingenop het dagschema.Mogelijk weekschema met 2-snelheden:SchakelactieDagvoor AANschakelenTijdstip op dedag voor AANDag voor UITschakelenTijdstop op dedag voor UITModusReleaseT1 Za 08:00 Za 20:00 Ec1 ActvT2 Zo 08:00 Zo 20:00 Uit ActvT3 Ma 08:00 Ma 20:00 Ec1 --------T4 Di 08:00 Di 20:00 Uit --------T5 Wo 08:00 Wo 20:00 Ec1 --------T6 Do 08:00 Do 20:00 Uit --------Grafische weergave van de scheduler met twee voorbeelden: DayTimeScheduler enWeekTimeScheduler:- ComfortInstelpunten- Setpoints- Economy Economy3221D15ESpeed - Snelheit 2Fan Speed 1Ventilator - Snelheit 1UitOffMaandag Monday Diensag Tuesday Woensdag Wednesday Thursday Donerdag Friday Vrijdag Saturday Zaterdag Sunday ZondagInstellingenMenu Scheduler WeekTimeScheduler InstelregelsHoud bij het instellen rekening met het feit dat de schakelactie (..../Actvl) pasplaatsvindt nadat de weekdag (Ma…Zo), het tijdstip op de dag (uren/minuten), derelevante instelling (Economy/Comfort) en de ventilatorsnelheid (Uit, 1, 2) zijningesteld, hoewel de cursor als eerste bij deze instelling stopt.Een schakelactie wordt bepaald door de dag en het tijdstip op de dag dat het in- enuitschakelen plaatsvindt. Als de schakelactie is voltooid, wordt de DayTimeSchedulerweer geactiveerd.4.2.3 YearTimeScheduler 1-541/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


BeschrijvingDe YearTimeScheduler wordt gebruikt voor het invoeren van maximaal 5beginwaarden voor het dagschema.VoorbeeldMogelijk jaarschema met een ventilator met 2-snelheden:Schakelactie4.73.1.2 Datum AANTijdstip op dedag AANModus4.73.1.3 Datum UITTijdstop vande dag UITReleaseT1 04.11 12:00 Ec1 12.11 12:00 ActvT2 13.12 12:00 Uit 20.12 12:00 ActvT3 13.12 12:00 Uit 20.12 12:00 --------T4 13.12 12:00 Uit 20.12 12:00 --------T5 13.12 12:00 Uit 20.12 12:00 --------InstellingenMenu Scheduler YearTimeScheduler 1-5 Instelregels4.2.4 YearTimeScheduler 5-10BeschrijvingDe YearTimeScheduler wordt gebruikt voor het invoeren van maximaal 5 afwijkingenop het dagschema.VoorbeeldMogelijk jaarschema met een ventilator met 2-snelheden:Schakelactie4.73.1.4 Datum AANTijdstop op dedag AANModus4.73.1.5 Datum UITTijdstip op dedag ONT6 04.11 12:00 Ec1 12.11 12:00 --------T7 13.12 12:00 Uit 20.12 12:00 --------T8 13.12 12:00 Uit 20.12 12:00 --------T9 13.12 12:00 Uit 20.12 12:00 --------T10 13.12 12:00 Uit 20.12 12:00 --------ReleaseInstellingenMenu Scheduler YearTimeScheduler 5-10 Instelregels42/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


Bedieningsstatus – Invoercontrole4.3 Langere bedieningBeschrijvingEen signaal komt van een gesloten puls, waaraan afgelezen kan worden of de huidigestatus voor langere bediening AAN of UIT is.Het is mogelijk de verlengde looptijd te beëindigen in geval van onvoorziene activiteittijdens het opstarten of bij onderhoud.DisplayMenu Bedieningsstatus Inputcontrole NoodstopParameternaamInstelbereikExtendedOpUit/Aan4.4 Geforceerde bedieningBeschrijvingEen signaal komt van een gesloten puls, waaraan afgelezen kan worden of de huidigestatus voor geforceerde bediening AAN of UIT is.Het is mogelijk de geforceerde bediening te beëindigen in geval van onbedoeldebediening tijdens installatie (?), onderhoud enz.InstellingMenu Bedieningsstatus Inputcontrole ControlInputsParameternaamForcedOpInstelbereikAan/Uit4.5 Externe stopBeschrijvingOp de invoercontrole kan een schakelaar worden aangesloten, waarmee de huidigestatus voor de verlengde stop kan worden gelezen: Automatisch of Aan.InstellingMenu Bedieningsstatus Inputcontrole ControlInputsParameternaamExternalSInstelbereikAan/Auto4.6 Start/StopBeschrijvingHier kan de huidige status van de start-/stop-knop worden gelezen op het display(handterminal): stop of automatisch.InstellingMenu Bedieningsstatus Inputcontrole ControlInputsParameternaamExternalSInstelbereikAan/Auto43/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


Bedieningsstatus – Huidige waarde4.7 UI1 Temperatuur kamer of afvoerluchtBeschrijvingToont de huidige kamer-/afvoerluchttemperatuur.InstellingMenu Bedieningsstatus Huidige waarde Extr/RoomTempParameternaam Displaybereik EenheidExtr/RoomTemp -50,0...150,0 °C4.8 UI3 BuitentemperatuurBeschrijvingToont de waarde van de buitentemperatuur.InstellingMenu Bedieningsstatus Huidige waarde OutTempParameternaam Displaybereik EenheidOutTemp -50,0...150,0 °C4.9 UI2 Temperatuur toevoerluchtBeschrijvingToont de huidige toevoerluchttemperatuur.InstellingMenu Bedieningsstatus Huidige waarde SupplyAirTempParameternaam Displaybereik EenheidSupplyAirTemp -50,0...150,0 °C4.10 UI14 Bevriezingstemperatuur waterBevriezingstemperatuurInstellingDe bevriezingsbescherming wordt alleen gebruikt als de ventilatie-eenheid is uitgerustmet een warmwateraccu. De bevriesdetector wordt aangesloten op input UI4. Deparameter WaterFrostTemp toont vervolgens de huidige temperatuur van debevriezingsdetector.Menu Bedieningsstatus Huidige waarde FrostTempParameternaam Displaybereik EenheidWaterFrostTemp -50,0...150,0 °C44/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


4.11 UI6 HRC-BevriezingstemperatuurBeschrijvingInstellingToont de huidige temperatuur van de afvoerlucht/antivorsttemperatuur.Menu Bedieningsstatus Huidige waarde HRCFrostTempParameternaam Displaybereik EenheidHRCFrostTemp -50,0...150,0 °C4.12 UI11 ToevoerluchtdrukBeschrijvingToont de huidige waarde van de toevoerluchtdruk.InstellingMenu Bedieningsstatus Huidige waarde Supply PressureParameternaamSupply PressureDisplaybereik/Eenheid0,0...1000 Pa4.13 UI10 Druk afvoerluchtBeschrijvingInstellingToont de huidige waarde van de afvoerluchtdruk.Menu Bedieningsstatus Huidige waarde Extract PressureParameternaamExtract PressureDisplaybereik/Eenheid0,0...1000 Pa4.14 UI11 Stroom toevoerluchtBeschrijvingInstellingBij het kiezen van de stromingregeling wordt deze berekend met de betreffendedrukwaarde en een instelbare factor.Het betreffende meetbereik voor de toevoerluchtstroom is 0,0…1000 l/s.Menu Bedieningsstatus Huidige waarde SupplyVolParameternaamSupplyVolDisplaybereik/Eenheid0,0...10.000 l/s4.15 UI10 Stroom afvoerluchtBeschrijvingInstellingBij het instellen van de stromingregeling wordt de stroom berekend met de huidigedrukwaarde en een instelbare factor.Het betreffende meetbereik voor de afvoerluchtstroom is 0,0…1000 l/s.Menu Bedieningsstatus Huidige waarde SupplyVolParameternaamExtractVolBasic Documentation CS 1000FLEXIT ASDisplaybereik/Eenheid0,0...10.000 l/s45/10394204NL


4.16 UI8 Druk toevoerfilterBeschrijvingInstellingToont de huidige drukwaarde van het toevoerfilter.Menu Bedieningsstatus Huidige waarde SupFilterPresParameternaamDisplaybereik/EenheidSupFilterPres0,0...1000 Pa4.17 UI9 Druk afvoerfilterBeschrijvingInstellingToont de huidige drukwaarde van het afvoerfilter.Menu Bedieningsstatus Huidige waarde SupFilterPresParameternaamDisplaybereik/EenheidExtFilterPres0,0...1000 PaBedieningsstatus - Uitgangen - Digitaal4.18 DO1 Pomp circuitverwarmingBeschrijvingToont de bedieningsstatus van de circulatiepomp in het verwarmingscircuit. Als deeenheid is voorzien van een elektrische accu, dan staat deze in stap 2.InstellingMenu Bedieningsstatus Uitgangen Digitaal Pump/HeatingParameternaamPump/HeatingDisplaybereikUit/Aan4.19 DO1 ElecHeaterStage2BeschrijvingToont de bedieningsstatus van stap 2 van de accu van de elektrische verwarming.InstellingMenu Bedieningsstatus Uitgangen Digitaal ElecHeaterStage2ParameternaamElecHeaterStage2DisplaybereikUit/Aan4.20 DO2 ElecHeaterStage3BeschrijvingToont de bedieningsstatus van stap 3 van de accu van de elektrische verwarming.InstellingMenu Bedieningsstatus Uitgangen Digitaal ElecHeaterStage2ParameternaamElecHeaterStage3DisplaybereikUit/Aan46/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


4.21 D03 Ventilator start/stopBeschrijvingGemeenschappelijke start-/stopsignalen naar de ventilatoren.InstellingMenu Bedieningsstatus Uitgangen Digitaal FanParameternaamFanDisplaybereikUit/Aan4.22 DO4 OutDamperBeschrijvingToont de bedieningsstatus van de regelklep voor de buitenlucht. De regelklep opent bijhet opstarten van de eenheid.InstellingMenu Bedieningsstatus Uitgangen Digitaal OutDamperParameternaamOutDamperDisplaybereikUit/Aan4.23 DO5 DX1BeschrijvingToont de bedieningsstatus van DX1 (koeling).InstellingMenu Bedieningsstatus Uitgangen Digitaal CoolingParameternaamDX1DisplaybereikUit/Aan4.24 DO6 DX2BeschrijvingToont de bedieningsstatus van DX2 (koeling).InstellingMenu Bedieningsstatus Uitgangen Digitaal CoolingParameternaamDX2DisplaybereikUit/Aan4.25 DO7 Alarm prioriteit ABeschrijvingToont de bedieningsstatus van de uitgang voor alarm A voor een algemene storing. Deuitgang wordt geactiveerd bij een blijvend, niet verholpen, “A-alarm”.InstellingMenu Bedieningsstatus Uitgangen Digitaal AlarmPriority_AParameternaamAlarmPriority_ADisplaybereikUit/Aan47/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


4.26 DO8 Alarm Prioriteit BBeschrijvingToont de bedieningsstatus van de uitgang voor alarm B voor een algemene storing. Deuitgang wordt geactiveerd bij een blijvend, niet verholpen, “B-alarm”.InstellingMenu Bedieningsstatus Uitgangen Digitaal AlarmPriority_BParameternaamAlarmPriority_BDisplaybereikUit/AanAlgemene beschrijvingvan de alarmfunctieLet opDe alarmuitgangen voor de 2 parameters AlarmPriority_A en AlarmPriority_Bgelden voor het hele apparaat voor het toezichthouden. De afzonderlijkeapparaatstoringen worden gecombineerd in een algemene storing en getoond als eenalarm met prioriteit A of B. Het algemene storingsbericht geeft aan dat er een storing inhet apparaat is, maar geeft niet aan welke storing. Bij een alarm of onjuiste bedieningvan de handterminal knippert de lichtdiode naast de alarmknop op de handterminal.Een hoorbaar of zichtbaar alarm kan worden aangesloten op de alarmuitgangen(DO7/DO8).ToewijzingLijst alarmprioriteit:Alarmbericht Ingang Pri. BeschrijvingA_Alarm - - Algemeen alarm (Klasse A-alarm actief)B_Alarm - - Algemeen alarm (Klasse B-alarm actief)LmSensorError - A Een of meer temperatuursensor(en) buiten bereik (onderbroken ofkortgesloten circuit).LmHRCFrostAlarm UI6 & UI7 B IJsvorming op kruiswarmtewisselaarLmRotorGuardAla DI1 B Rotor warmtewisselaar draait nietLmFireSmoke DI2 * Input externe brand/rookalarmLmFanCommonFaul DI3 B Overbelasting, afwijking alarmLmTempAlarm - B Instelbare temperatuurafwijking van de temperatuur van detoevoerluchtLmFrostAlarm UI14 A Lage watertemperatuur accuLmErrorSupplyFu - B Stromingregeling niet op gewenste instelpuntLmErrorExtractF - B Stromingregeling niet op gewenste instelpuntLmElecHtrO/H(DI1 or UI6)& UI14B Thermostaat voor brand of oververhitting op elektrische accu (2inputs)LmHRC_EffAlarm - B Berekende efficiëntie warmteterugwinning beneden alarmlimiet (rotorof plaat)LmUnitOverRideA - B Bepaalde componenten of hele eenheid handmatig bediend vanafhandterminalLmSupFilter UI8 B Toevoerfilter vuilLmExtFilter UI9 B Afvoerfilter vuil* Brand-/rookalarmprioriteit hangt af van de keuze van de handeling bij brand. Als geenactie hoeft te worden ondernomen = B, bij stop of volledige afvoer, prioriteit = AVerschillenDe verschillen tussen de 2 types alarm zijn:Prioriteit APrioriteit B48/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


Apparaat wordt uitgeschakeldMoet handmatig worden verholpen,waarna het apparaat weer wordtingeschakeld Zodra de storing niet meer aanwezigis, zal het uitgeschakelde apparaatweer in werking treden. De storingwordt niet langer aangegeven onderhet menu alarm, zelfs als de lichtdiodecontinu knippert. Het alarm moethandmatig worden verholpen. Tonen onder AlarmPriority_A Tonen onder AlarmPriority_BEen alarm wordt verholpen door op de alarmknop op de handterminal te drukken. Hetkan een paar minuten duren voordat het knipperen stopt.Een andere alarmklasse tussen haakjes betekent dat de alarmklasse kan wordengewijzigd. Zie paragraaf 5.51.49/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


Bedieningsstatus - Uitgangen – Controlesignaal4.27 AO1 KoelingsklepBeschrijvingToont het outputsignaal van de koelingsklep.InstellingMenu Bedieningsstatus Uitgangen Controlesignaal CoolingValveParameternaam Displaybereik EenheidCoolingValve 0,0...100,0 %4.28 AO4 WarmteterugwinningBeschrijvingInstellingToont het outputsignaal van de regelklep of de rotor van de warmteterugwinning.Menu Bedieningsstatus Uitgangen Controlesignaal WarmteterugwinningParameternaam Displaybereik EenheidHeatRecovery 0,0...100,0 %4.29 AO2 WarmteklepBeschrijvingToont het outputsignaal van de elektrische accu of wateraccu.InstellingMenu Bedieningsstatus Uitgangen Controlesignaal HeatValveParameternaam Displaybereik EenheidHeatValve 0,0...100,0 %4.30 AO3 PWM-verwarmeraccuBeschrijvingToont het outputsignaal van de verwarmeraccu: 0 of 10 V (AAN of UIT).InstellingMenu Bedieningsstatus Uitgangen Controlesignaal PWMHtrBattParameternaam Displaybereik EenheidPWMHtrBatt 0,0...100,0 %4.31 AO6 Uitgang frequentieomvormer afvoerluchtBeschrijvingToont de huidige outputfrequentie van de afvoerventilator.50/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


InstellingMenu Bedieningsstatus Uitgangen Controlesignaal FU ExtractFanParameternaam Displaybereik EenheidFU ExtractFan 0,0...100,0 %4.32 AO5 Uitgang frequentieomvormertoevoerluchtBeschrijvingToont de huidige outputfrequentie van de toevoerventilator.InstellingMenu Bedieningsstatus Uitgangen Controlesignaal FU SupplyFanParameternaam Displaybereik EenheidFu SupplyFan 0,0...100,0 %4.33 AO8 Indicatie stroom toevoerluchtBeschrijvingInstellingToont de huidige outputfrequentie van de toevoerventilator.Menu Bedieningsstatus Uitgangen Controlesignaal SupFlowIndParameternaam Displaybereik EenheidSupFlowInd 0,0...100,0 %4.34 AO7 Indicatie stroom afvoerluchtBeschrijvingInstellingToont de huidige outputfrequentie van de afvoerventilator.Menu Bedieningsstatus Uitgangen Controlesignaal ExtFlowIndParameternaam Displaybereik EenheidExtFlowInd 0,0...100,0 %51/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


Bedieningsstatus - Bedieningsteller4.35 ServicetellerBeschrijvingDe parameter ServiceRunCounter toont het totale aantal werkuren van deventilator vanaf de reset van de controller.InstellingMenu Bedieningsstatus Serviceteller ServiceCounterParameternaam Displaybereik EenheidService-run counter 0,0... gehele bovenste displaybereik h4.36 Serviceteller resettenBeschrijvingDe parameter ResetCounter kan worden gebruikt om de urenteller van de ventilatorte resetten.InstellingMenu Bedieningsstatus serviceteller ResetCounterParameternaamReset serv CounterDisplaybereikJa/NeeLet opDe serviceteller kan direct op dit niveau worden gereset na het invoeren vanwachtwoord 1.4.37 BedrijfsurentellerBeschrijvingDe parameter HoursRunCounter toont het aantal bedrijfsuren van de ventilator,vanaf het moment dat de controller voor het eerst in gebruik werd genomen.InstellingMenu Bedieningsstatus Serviceteller OperationCounterParameternaam Displaybereik EenheidUnit Total Hours 0,0... gehele bovenste displaybereik h52/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


Bedieningsstatus - HRC-efficiëntie4.38 Activering meting HRC-efficiëntieBeschrijvingDeze parameter kan worden gebruikt om het meten van de efficiëntie van dewarmteterugwinning te activeren. Zie paragraaf 5.53 voor meer informatie.InstellingMenu Bedieningsstatus HR-efficiëntie Enbl Efficiency:ParameternaamEnbl Efficiency:DisplaybereikAan/Uit4.39 EfficiëntieBeschrijvingToont de huidige efficiëntiewaarden.InstellingMenu Bedieningsstatus HR-efficiëntie HR EfficiencyParameternaam Displaybereik EenheidHR Efficiency 0,0...100 %Instelpunten hoofdcontroller4.40 Soort bedieningBeschrijvingToont het gekozen soort bediening.InstellingMenu Instelpunten ControlType:Parameternaam Instelbereik StandaardwaardeControlType: Ext, SupplyAir, Dif, Comp SupplyAir4.41 Huidig instelpuntBeschrijvingToont de instelwaarde die momenteel geldt voor de hoofdsensor.InstellingMenu Instelpunten Hoofdcontroller ActualSetpointParameternaam Displaybereik EenheidActualSetpoi -50,0...150,0 °C4.42 Huidige waardeBeschrijvingToont de huidige gemeten waarde voor de hoofdsensor.53/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


4.46 Instelpunt Economy-verwarmingBeschrijvingDe temperatuur die is ingesteld voor de momenten waarop de kamers niet wordenbewoond. Dit is de kamertemperatuur die wordt gehandhaafd bij Economyverwarming.InstellingMenu Instelpunten Hoofdcontroller HeatingEconomyParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeHeatingEcono 10,0...40,0 °C 18,04.47 Instelpunt Economy-koelingBeschrijvingDe temperatuur die is ingesteld voor de momenten waarop de kamers niet wordenbewoond. Dit is de kamertemperatuur die wordt gehandhaafd bij Economy-koeling. Detemperatuur dient minimaal 2°C hoger te zijn dan het instelpunt voor deEconomy-verwarming voor een neutrale “dode” zone tussen koelen enverwarmen.InstellingMenu Instelpunten Hoofdcontroller CoolingEconomyParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeCoolingEcono 10,0...40,0 °C 24,04.48 Minimumwaarden neutrale zoneBeschrijvingDeze waarden specificeren de minimale neutrale zones voor de instelpunten voorUnoccupied-, Economy- en Comfort-verwarming en -koeling.Als een instelpunt wordt aangepast, zodat de andere instelpunten lager worden dan deneutrale zone, worden de andere instelpunten automatisch aangepast om de neutralezone te handhaven. Let op dat de neutrale zone groter kan zijn dan deze waarde.Deze waarden kunnen worden aangepast via het Engineer-wachtwoordniveau.InstellingMenu Instelpunten Hoofdcontroller CoolingEconomyParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeMinComNZone 1,0…10,0 °C 2,0MinEcoNZone 1,0…10,0 °C 4,0MinUnocNZone 1,0...20,0 °C 10,055/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


Instelpunten min./max. toevoerluchttemp.4.49 ToevoertemperatuurBeschrijvingToont de huidige geldige temperatuurwaarde van de toevoerlucht.InstellingMenu Instelpunten Min./Max. toevoerluchttemp. SupplyTempParameternaam Displaybereik EenheidSupplyAirTemp -50,0...150,0 °C4.50 Instelpunt toevoerluchttemperatuurBeschrijvingToont het huidige instelpunt voor de toevoerluchttemperatuur.InstellingMenu Instelpunten Min./Max. toevoerluchttemp. SupplySetpParameternaam Displaybereik EenheidSupplyHtgStp -50,0...150,0 °C4.51 Minimumtemperatuur instelpunt toevoerluchtBeschrijvingDe minimaal toegestane toevoerluchttemperatuur tijdens bedrijf.InstellingMenu Instelpunten Min./Max. toevoerluchttemp. MinSupplyTempParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeMinTemp SU 10,0...40,0 °C 16,04.52 Maximumtemperatuur instelpunt toevoerluchtBeschrijvingDe maximaal toegestane toevoerluchttemperatuur tijdens bedrijf.InstellingMenu Instelpunten Min./Max. toevoerluchttemp. MaxSupplyTempParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeMaxTemp SU 10,0...40,0 °C 30,04.53 CompSAStartWinterBeschrijvingStart de temperatuur voor de wintercompensatie.InstellingMenu Instelpunten Min./Max. toevoerluchttemp. CompSAStartWinter56/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


Parameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeCompSAStartWinter -30,0...20,0 °C 5,04.54 CompSAStopWinterBeschrijvingStopt de temperatuur voor de wintercompensatie.InstellingMenu Instelpunten Min./Max. toevoerluchttemp. CompSAStopWinterParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeCompSAStopWinter -30,0...20,0 °C -20,04.55 CompSAStartSummerBeschrijvingStart de temperatuur voor de zomercompensatie.InstellingMenu Instelpunten Min./Max. toevoerluchttemp. CompSAStartSummerParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeCompSAStartSummer 0,0...50,0 °C 25,04.56 CompSAStoptSummerBeschrijvingStopt de temperatuur voor de zomercompensatie.InstellingMenu Instelpunten Min./Max. toevoerluchttemp. CompSAStopSummerParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeCompSAStopSummer 0,0...50,0 °C 30,04.57 CompSASummerDiffBeschrijvingMaximale wisseling basisinstelpunt (totale wisseling).Stelt de gewenste temperatuurreductie van het temperatuurinstelpunt in bij hogebuitentemperaturen.InstellingMenu Instelpunten Min./Max. toevoerluchttemp. CompSASummerDiffParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeCompSASummerDiff -10…10,0 °C -2,04.58 CompSAWinterDiffBeschrijvingMaximale wisseling basisinstelpunt (totale wisseling).Stelt de gewenste temperatuurtoename van het temperatuurinstelpunt in bij lagebuitentemperaturen.57/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


InstellingMenu Instelpunten Min./Max. toevoerluchttemp. CompSAWinterDiffParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeCompSAWinterDiff -10…10,0 °C 2,04.59 Delta-verwarmingBeschrijvingDe delta-verwarming wordt gebruikt ter vervanging van de ventilatie.Afstellen van de max. verschillen tussen toevoer- en kamer-/afvoertemperatuur tijdenshet verwarmen.InstellingMenu Instelpunten Min./Max. toevoerluchttemp. DeltaHeatingParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeDeltaHeating -5...5 K 0,04.60 Delta-koelingBeschrijvingDe delta-koeling wordt gebruikt ter vervanging van de ventilatie.Afstellen van de max. verschillen tussen toevoer- en kamer-/afvoertemperatuur tijdenskoeling.InstellingMenu Instelpunten Min./Max. toevoerluchttemp. DeltaCoolingParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeDeltaCooling -5...5 K 0,04.61 SupFanModBeschrijvingToont de gekozen bediening van de toevoerventilator.InstellingMenu Instelpunten SupFanModParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeSupFanMod PrsI,PrER,Cvol,CO2,PrES Pa, l/s Cvol58/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


4.62 ExtFanModBeschrijvingToont de gekozen bediening van de afvoerventilator.InstellingMenu Instelpunten ExtFanModParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeExtFanMod PrsI,PrER,Cvol,CO2,PrES Pa, l/s CvolInstelpunten Volumecontroller4.63 Huidig instelpunt toevoerluchtstroomBeschrijvingInstellingToont de huidige instelwaarde voor de toevoerluchtstroom.Menu Instelpunten Volumecontroller ActualStpSuParameternaamActualStpSuEenheidl/s4.64 Huidig instelpunt afvoerluchtstroomBeschrijvingToont de huidige instelwaarde voor de afvoerluchtstroom.InstellingMenu Instelpunten Volumecontroller Act Setp ExParameternaamActualStpExEenheidl/s4.65 Huidige toevoerluchtstroomBeschrijvingInstellingToont de huidige toevoerluchtstroom.Menu Instelpunten Volumecontroller SupplyVolParameternaam SupplyVolEenheidl/s4.66 Huidige afvoerluchtstroomBeschrijvingInstellingToont de huidige afvoerluchtstroom.Menu Instelpunten Volumecontroller ExtractVolParameternaamExtractVolEenheidl/s59/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


4.67 Stroominstelpunt lagesnelheid toevoerluchtBeschrijvingStroominstelpunt lagesnelheidsbediening van de toevoerluchtventilator.InstellingMenu Instelpunten Volumecontroller SuVolLoStpParameternaam Eenheid StandaardwaardeSuVolLoStp l/s 5004.68 Stroominstelpunt hogesnelheid toevoerluchtBeschrijvingStroominstelpunt hogesnelheidsbediening van de toevoerluchtventilator.InstellingMenu Instelpunten Volumecontroller SuVolHiStpParameternaam Eenheid StandaardwaardeSuVolHiStp l/s 15004.69 Stroominstelpunt lagesnelheid afvoerluchtBeschrijvingStroominstelpunt lagesnelheidsbediening van de afvoerluchtventilator.InstellingMenu Instelpunten Volumecontroller ExVolLoStpParameternaam Eenheid StandaardwaardeExVolLoStp l/s 5004.70 Stroominstelpunt hogesnelheid afvoerluchtBeschrijvingInstellingStroominstelpunt hogesnelheidsbediening van de afvoerluchtventilator.Menu Instelpunten Volumecontroller ExVolHiStpParameternaam Eenheid StandaardwaardeExVolHiStp l/s 150060/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


Instelpunten drukcontroller4.71 Huidig instelpunt toevoerluchtdrukBeschrijvingToont de instelwaarde die momenteel geldt voor de toevoerluchtdruk.InstellingMenu Instelpunten Drukcontroller AcualStpSuParameternaam Displaybereik EenheidAcualStpSu 0,0...1000 Pa4.72 Huidig instelpunt druk afvoerluchtBeschrijvingToont de instelwaarde die momenteel geldt voor de afvoerluchtdruk.InstellingMenu Instelpunten Drukcontroller ActStpExParameternaam Displaybereik EenheidActStpEx 0,0...1000 Pa4.73 Huidige toevoerluchtdrukBeschrijvingToont de huidige druk van de toevoerlucht.InstellingMenu Instelpunten Drukcontroller SupplyPressParameternaam Displaybereik EenheidSupplyPress 0,0...1000 Pa4.73 Huidige druk afvoerluchtBeschrijvingToont de huidige druk van de afvoerlucht.InstellingMenu Instelpunten Drukcontroller ExtractPresParameternaam Displaybereik EenheidExtractPres 0,0...1000 Pa4.74 Drukinstelpunt lagestroom toevoerluchtBeschrijvingDrukinstelpunt voor lagesnelheidsbediening van de toevoerluchtventilator.InstellingMenu Instelpunten Drukcontroller SuPressLoStParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeSuPressLoSt 0,0...1000 Pa 15061/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


4.75 Drukinstelpunt hogesnelheid toevoerluchtBeschrijvingDrukinstelpunt hogesnelheidsbediening van de toevoerluchtventilator.InstellingMenu Instelpunten Drukcontroller SuPressHiStParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeSuPressHiSt 0,0...1000 Pa 2004.76 Drukinstelpunt lagesnelheid afvoerluchtBeschrijvingDrukinstelpunt lagesnelheidsbediening van de afvoerluchtventilator.InstellingMenu Instelpunten Drukcontroller ExPressLoStParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeExPressLoSt 0,0...1000 Pa 1504.77 Drukinstelpunt hogesnelheid afvoerluchtBeschrijvingDrukinstelpunt hogesnelheidsbediening van de afvoerluchtventilator.InstellingMenu Instelpunten Drukcontroller ExPressHiStParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeExPressHiSt 0,0...1000 Pa 2004.78 Limiet toevoervolumeBeschrijvingVoor het instellen van een minimumlimiet voor het volume.InstellingMenu Instelpunten Drukcontroller SupVolLimitParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeSupVolLimit Ja/Nee Nee4.79 Min. limiet toevoervolumeBeschrijvingMinimaal toegestaan toevoervolume.InstellingMenu Instelpunten Drukcontroller SupMinLimitParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeSupMinLimit 0,0…9000 l/s 40062/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


4.80 Max. limiet toevoervolumeBeschrijvingMaximaal toegestaan toevoervolume.InstellingMenu Instelpunten Drukcontroller SupMaxLimitParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeSupMaxLimit 0,0…9000 l/s 50004.81 Limiet afvoervolumeBeschrijvingVoor het instellen van een minimumlimiet voor het volume.InstellingMenu Instelpunten Drukcontroller ExtVolLimitParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeExtVolLimit Ja/Nee Nee4.82 Min. limiet afvoervolumeBeschrijvingVoor het instellen van een mimimaal toegestaan afvoervolume.InstellingMenu Instelpunten Drukcontroller ExtMinLimitParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeExtMinLimit 0,0…9000 l/s 4004.83 Max. limiet afvoervolumeBeschrijvingMaximaal toegestaan afvoervolume.InstellingMenu Instelpunten Drukcontroller ExtMaxLimitParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeExtMaxLimit 0,0…9000 l/s 500063/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


Instelpunten CO 2 controller4.84 Huidig instelpunt CO 2 toevoerluchtBeschrijvingToont de huidige instelwaarde voor de CO 2 in de toevoerlucht.InstellingMenu Instelpunten CO 2 controller AcualStpSuParameternaam Displaybereik EenheidAcualStpSuCO2 0,0...10004.85 Huidig instelpunt CO 2 afvoerluchtBeschrijvingToont de huidige instelwaarde voor de CO 2 in de afvoerluchtdruk.InstellingMenu Instelpunten CO 2 controller ActStpExParameternaam Displaybereik EenheidActStpExCo2 0,0...10004.86 Huidige toevoerluchtdrukBeschrijvingToont de CO 2 die momenteel aanwezig is in de toevoerlucht.InstellingMenu Instelpunten CO 2 controller SupplyPressParameternaam Displaybereik EenheidSupplyCO2 0,0...100 %4.87 Huidig instelpunt CO 2 afvoerluchtBeschrijvingToont de CO 2 die momenteel aanwezig is in de afvoerlucht.InstellingMenu Instelpunten CO 2 controller ExtractCO2Parameternaam Displaybereik EenheidExtractCO2 0,0...100 %4.88 CO 2 instelpunt lagesnelheid toevoerluchtBeschrijvingCO 2 instelpunt lagesnelheidsbediening van de toevoerluchtventilator.InstellingMenu Instelpunten CO 2 controller SuCO2LoStParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeSuCO2LoSt 0,0...1000 % 5064/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


4.89 CO 2 instelpunt hogesnelheid toevoerluchtBeschrijvingDrukinstelpunt hogesnelheidsbediening van de toevoerluchtventilator.InstellingMenu Instelpunten CO 2 controller SuCO2HiStParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeSuCO2HiSt 0,0...1000 % 504.90 CO 2 instelpunt lagesnelheid afvoerluchtBeschrijvingCO 2 instelpunt lagesnelheidsbediening van de afvoerluchtventilator.InstellingMenu Instelpunten CO 2 controller ExCO2LoStParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeExCO2LoSt 0,0...1000 % 504.91 CO 2 instelpunt hogesnelheid afvoerluchtBeschrijvingCO 2 instelpunt hogesnelheidsbediening van de afvoerluchtventilator.InstellingMenu Instelpunten CO 2 controller ExCO2HiStParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeExCO2HiSt 0,0...1000 % 504.92 Limiet toevoervolumeBeschrijvingVoor het instellen van een minimumlimiet voor het volume.InstellingMenu Instelpunten CO 2 controller SupVolLimitParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeSupVolLimit Ja/Nee Nee4.93 Min. limiet toevoervolumeBeschrijvingMinimaal toegestaan toevoervolume.InstellingMenu Instelpunten CO 2 controller SupMinLimit65/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


Parameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeSupMinLimit 0,0…9000 l/s 4004.94 Max. limiet toevoervolumeBeschrijvingMaximaal toegestaan toevoervolume.InstellingMenu Instelpunten CO 2 controller SupMaxLimitParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeSupMaxLimit 0,0…9000 l/s 50004.95 Limiet afvoervolumeBeschrijvingVoor het instellen van een minimumlimiet voor het volume.InstellingMenu Instelpunten CO 2 controller SupVolLimitParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeSupVolLimit Ja/Nee Nee4.96 Min. limiet afvoervolumeBeschrijvingMinimaal toegestaan afvoervolume.InstellingMenu Instelpunten CO 2 controller ExtMinLimitParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeExtMinLimit 0,0…9000 l/s 4004.97 Max. limiet afvoervolumeBeschrijvingMaximaal toegestaan afvoervolume.InstellingMenu Instelpunten CO 2 controller ExtMaxLimitParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeExtMinLimit 0,0…9000 l/s 40066/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


Alarmhistorie4.98 AlarmhistorieBeschrijvingInstellingToont de laatste 15 alarmberichten, actieve alarmberichten en alarmberichten waaropis gereageerd. Ook de tijd waarop het alarm werd geregistreerd, wordt getoond.Menu AlarmhistorieWachtwoord4.99 InloggenBeschrijvingInloggen met wachtwoord voor toegang tot de installatieparameters. Zie ook paragraaf3.6 en paragraaf 2.4.53 Navigatie basisinstellingen.InstellingMenu Wachtwoord InloggenParameternaamFabrieksinstellingLog-in 10004.100 UitloggenBeschrijvingUitloggen om niet-toegestane toegang tot de installatieparameters te voorkomen. Zieparagraaf 3.6.InstellingMenu Wachtwoord UitloggenParameternaamLog-out4.101 Wachtwoord wijzigenBeschrijvingWijzigen van het wachtwoord dat momenteel geldt. U kunt alleen wachtwoordenwijzigen die een lager of hetzelfde niveau hebben als het wachtwoord waarop u bentingelogd. Zie paragraaf 3.6.InstellingMenu Wachtwoord Wachtwoord wijzigenParameternaamChange Password67/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


5 Beschrijving parameters HVACEngineerConfiguratie sensoren5.1 Kalibratie van gemeten waardenBeschrijvingEffectenEen aantal storende factoren kunnen het tonen van gemeten waarden belemmeren.Als de getoonde temperatuur niet overeenkomt met de temperatuur gemeten met desensor, kan het display opnieuw worden afgesteld. Parallelle verschuiving van de sensorkarakeristieken door de afgestelde waarde De respectievelijke huidige waardeparameters tonen de nieuw afgesteldetemperatuurInstellingenMenu Configuratie Sensoren RoomTempReadjust OutsideTempReadjust SupplyAirTempReadjust FrostTempReadjust HR FrostTempReadjust l/s Pa HystParameternaam Instelbereik EenheidKamertemperatuurBuitentemperatuurTemperatuur toevoerluchtTemperatuur afvoerluchtBevriezingstemperatuurAntivorstbeschermingHysteresisdisplayvertragingRoomTempReadjust -5,0...5,0 KOutsideTempReadjust -5,0...5,0 KSupplyAirTempReadjust -5,0...5,0 KExtractAirTempReadjust -5,0...5,0 KFrostTempReadjust -5,0...5,0 KHR FrostTempReadjust -5,0...5,0 Kl/s Pa Hyst 0,0...20068/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


Configuratie Controlemodus5.2 Configuratie controlefunctieBeschrijvingHier kan de controller worden aangepast aan de verschillende bedieningen. Dit wordtgedaan via de keuze van de hoofdsensor: de kamersensor, de afvoerluchtsensor of detoevoerluchtsensor.De keuze voor de kamersensor of afvoerluchtsensor leidt automatisch tot eencascadecontrole. De keuze voor de toevoerluchtsensor leidt tot de constante controlevan de toevoerlucht.Er kunnen met andere woorden 4 verschillende controlemodi worden gekozen.De volgende temperatuurregelingen kunnen worden gekozen:1. Constante toevoerluchttemperatuur2. Controle kamer/afvoer3. Controle differentiële temperatuur4. Controle toevoerlucht met compensatie voor de buitentemperatuur5.2.1 Controlemodus 1, constante toevoerluchttemperatuurBeschrijvingHet controleren van de volgende drie functies reguleert de toevoerluchttemperatuur:* Warmteterugwinning, HR* Verwarming (elektrisch of wateraccu)* KoelingBij een constante toevoerluchtcontrole wordt de gewenste temperatuur gehandhaafdzonder rekening te houden met de afvoerlucht-/kamertemperatuur.U kunt de reductie van het luchtvolume bij een lage toevoerluchttemperatuur kiezen(als de verwarmeraccu onvoldoende warmte geeft). De ventilatoren zullen langzaamvertragen tot lagere snelheidsinstellingen.Diagram apparaatControlesignalenN-zoneKoeling HRN-zoneHR-verwarming100%0%Koeling HR VerwarmingSignaal naar controller5.2.2 Controlemodus 2, controle kamer/afvoerBeschrijvingTijdens kamer-/afvoercontrole wordt de temperatuur van de binnenkomende luchtgeregeld aan de hand van de gemeten temperatuur in de kamer of de afvoerlucht enhet instelpunt voor de kamer-/afvoerluchttemperatuur. Voor een optimaal comfort69/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


kunnen de min./max. waarden voor de inkomende luchttemperaturen worden ingesteld.Als de temperatuur van de inkomende lucht onder de min. waarde komt, zal deautomatische regeling de toevoerluchttemperatuur regelen volgens deze waarde.Diagram apparaatTemp.Max. temp. luchtverspreidingTemp. toevoerluchtKamer-/afvoertemp.Instelpunt temp.Min. temp. luchtverspreidingTijd5.2.3 Controlemodus 3, controle differentiële temperatuurBeschrijvingDe temperatuur van de toevoerlucht wordt geregeld door het meten van dekamertemperatuur met een temperatuurverschil. Tijdens de controle van dedifferentiële temperatuur kunt u het temperatuurverschil instellen tussen de afvoer- entoevoerluchttemperatuur en een min./max. toevoerluchttemperatuur.Functiediagram5.2.4 Controlemodus 4, controle toevoerlucht met compensatievoor de buitentemperatuurBeschrijvingIn dit geval kan een referentiewaarde worden ingesteld voor een lage of een hogebuitentemperatuur.U kunt de reductie van het luchtvolume bij een lage toevoerluchttemperatuur kiezen(als de verwarmeraccu onvoldoende warmte geeft).Diagram apparaat(+2°)22°C20°CWinterdiff.StopwinterStartwinterStartzomerStopzomerZomerdiff.Vooraf ingestelderef. waarde(-2°)18°CReg. instelpunt-15°C -20°C +5°C+25°C+30°CBuitentemperatuur70/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


5.3 Soort controlemodus kiezenBeschrijvingKeuze van de bediening. De volgende temperatuurregulaties kunnen worden gekozen:1. Constante toevoerluchttemperatuur2. Controle ruimte/afvoer3. Controle differentiële temperatuur4. Controle toevoerlucht met compensatie voor de buitentemperatuur (?)InstellingMenu Configuratie Controlemodus TempCtlrTypeParameternaam Instelbereik StandaardwaardeTempCtlrType Sup/Dif/Comp/Ext Supply air5.4 Soort luchtverwarmeraccu kiezenBeschrijvingInstellingKeuze van de te gebruiken soort luchtverwarmeraccu, wateraccu of elektrische accu.Menu Configuratie Controlemodus HeatingBatteryParameternaam Instelbereik StandaardwaardeHeatingBattery Water/Elektr Water5.5 Soort elektrische stappen kiezenBeschrijvingKeuze van het aantal luchtverwarmerstappen: 1, 2 of 3.1 stap: 1 groep, alleen bediend door modulerende pulsbreedte (Aan/Uit).2 stappen: De elektrische accu wordt onderverdeeld in twee groepen: 1-1.De eerste groep wordt altijd bediend door een modulerendepulsbreedte van 0 of 10 V (AAN/UIT) tussen de stappen. De tweedegroep heeft een binaire UIT/AAN-regeling.3 stappen: De elektrische accu wordt onderverdeeld in drie groepen: 1-1-2.De eerste groep wordt altijd bediend door een modulerendepulsbreedte van 0 of 10 V (AAN/UIT) tussen de stappen. De laatstetwee groepen hebben een binaire UIT/AAN-regeling.Voorbeeld:De elektrische accu wordt onderverdeeld in drie groepen: 1-1-2. Een 15,0 kWverwarmeraccu wordt onderverdeeld in: (15,0/4 = ) 3,75 – 3,75 – 7,5 [kW]. De eerstegroep wordt altijd bediend door een modulerende pulsbreedte van 0 of 10 V (AAN/UIT)tussen de stappen. De laatste twee groepen hebben een binaire UIT/AAN-regeling.Voor verwarmingsregeling:1. 0….100% modulerende pulsbreedte2. Groep twee aangedreven. 0% modulerende pulsbreedte3. 0….100% modulerende pulsbreedte (Aan/Uit) (groep 2 aangedreven).4. Groep drie aangedreven. 0% modulerende pulsbreedte5. 0….100% modulerende pulsbreedte (Aan/Uit) (groep 3 aangedreven).6. Groep twee aangedreven. 0% modulerende pulsbreedte7. 0….100% modulerende pulsbreedte (Aan/Uit) (groep 2 en 3 aangedreven).71/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


InstellingMenu Configuratie Controlemodus ElecHtrStepsParameternaam Instelbereik StandaardwaardeElecHtrSteps 1/2/3 25.6 Soort koelingmodus kiezenBeschrijvingKies uit het door u gewenste menu:0-10 V controle (ijswater)DX-koeler binair (koeleraccu, verdeeld in 2 verschillende groepen)DX-koeler linair (koeleraccu, verdeeld in 2 dezelfde groepen)0-10 V controle (ijswater)Wordt geregeld vanuit een 0-10 V signaal waarbij 10 V het maximaleverwarmingsverzoek is.DX-koeler bineair (koeleraccu, verdeeld in 2 verschillende groepen)De koeleraccu wordt onderverdeeld in 2 groepen: 1-2. Het doel is een koeling televeren die 1/3 van het gewenste koeleffect dekt en een koeling die 2/3 van hetgewenste koeleffect dekt.De machines worden geregeld door zowel de buitentemperatuur als de afvoer-/kamertemperatuur.Bijvoorbeeld: DX-1 start bij een buitentemperatuur van 18 o C en bij een verschil van 0,75 o Ctussen buitentemperatuur en afvoerlucht. DX-2 start en DX-1 stopt bij een buitentemperatuur van 23 o C en een verschiltussen deze temperaturen en de afvoerlucht van 1,5 o C. DX-1 start opnieuw (DX-1 en DX-2 draaien) bij een buitentemperatuur van 28 o C eneen verschil tussen deze temperaturen en de afvoerlucht van 2,25 o C.Het is mogelijk T in te stellen tussen iedere DX-stap in het menu.Tegelijkertijd is het nodig een tijdfunctie op deze uitgangen te hebben, die minimaal 4minuten voor het uitschakelen UIT moet zijn.Zie ook paragraaf 4.2.5.DX-koeler linair (koeleraccu, verdeeld in 2 dezelfde groepen)De koeleraccu wordt onderverdeeld in 2 groepen: 1-2. Het doel is een koeling televeren die 1/2 van het gewenste koeleffect dekt en een koeling die 1/2 van hetgewenste koeleffect dekt.De machines worden geregeld door zowel de buitentemperatuur als de afvoer-/kamertemperatuur.Bijvoorbeeld: DX-1 start bij een buitentemperatuur van 18 o C en een verschil tussen dezetemperatuur en de afvoerlucht van 0,75 o C. DX-2 start en DX-1 blijft aan bij een buitentemperatuur van 23 o C en een verschiltussen deze temperaturen en de afvoerlucht van 1,5 o C.Tegelijkertijd is het nodig een tijdfunctie op deze uitgangen te hebben, die minimaal 4minuten voor het uitschakelen UIT moet zijn.Zie ook paragraaf 4.2.5.Algemeen voor de DX-koeler:De koeler start als de buitentemperatuur hoog genoeg is om te starten (18 o C) en deafvoertemperatuur het instelpunt overschrijdt. Ervan uitgaande dat debuitentemperatuur 19 o C blijft maar de afvoerluchttemperatuur geleidelijk toeneemt,moet de volgende stap worden geactiveerd als de kamertemperatuur 5 o C (instelbaar)boven het instelpunt komt, ook al blijft de buitentemperatuur 19 o C.Algemene factoren:Het volgende is van toepassing om de koeling te activeren:72/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


Temperatuur boven ingestelde waarde (N-zone) tussen verwarming enkoeling Voor de DX-machine moet 3 minuten tussen iedere start zitten Het luchtvolume moet boven een minimumwaarde zitten (DX-start) Warmteterugwinning (HR) output bij 0% (0 V) ProefdraaienDe koeler zal starten als aan bovenstaande criteria is voldaan. Als het instelpunt isingesteld op 20 o C en de eindzone is ingesteld op 3 o C, zal de koeler starten bij 23 o C enuitschakelen als de hoofdsensor een temperatuur registreert onder de 20 o C. Bij eenafvoercontrole (wat zeer wordt aanbevolen) kan de minimumtemperatuur van detoevoerlucht worden ingesteld om druk te voorkomen. Aanbevolen wordt deze waardein te stellen om te vaak in-/uitschakelen van de koeler te voorkomen (verlengt delevensduur van de koeler).InstellingMenu Configuratie Controlemodus CoolingModeParameternaam Instelbereik StandaardwaardeCoolingMode 1-10/DXb/DXl DXl5.7 Soort warmteterugwinning kiezenBeschrijvingKeuze van de te gebruiken warmteterugwinning. De beide alternatieven zijn een rotorof kruiswarmtewisselaar.InstellingMenu Configuratie Controlemodus TypeOfHXParameternaam Instelbereik StandaardwaardeTypeOfHX Rot/Plt Rot5.8 Modus toevoerventilator kiezenBeschrijvingKeuze van de te gebruiken bediening voor de toevoerventilator. De alternatieven: Prsl = Bediening op basis van de interne druksensoren (Pressure) ExRg = Bediening met een externe regeling/controller die een 0-10 V signaal naarde Saphir stuurt dat direct wordt doorgestuurd naar de ventilatorregeling (met ofzonder beperking). De externe regeling kan een VAV of CO2 e.d. zijn, mits dezemaar 0-10 V geeft. Het instelpunt wordt ingesteld op een extern apparaat (niet opde handterminal). In deze stand kan de beperking van de ventilatoren met behulpvan de interne druk(vol)sensoren worden geactiveerd. Cvol = Controle op basis van de interne druksensoren (Constant Air Volume) CO2 = Alleen als CO 2 SENSOREN (geen regelaar) worden gebruikt enaangesloten op de Saphir. Instelpunten (in % niet ppm) worden ingesteld op dehandterminal; de Saphir voert de bediening uit. De CO 2 sensoren wordenaangesloten op de externe sensoraansluitingen op de Saphir. In deze stand kan debeperking van de ventilatoren met behulp van de interne druk(vol)sensoren wordengeactiveerd. Instelpunten (inclusief beperkende instelpunten enz.) wordeningesteld in het menu: -Instelpunten: CO 2 controller. PrES = wanneer de drukSENSOREN (niet de regulator) wordt gebruikt en wordtaangesloten op de externe sensoraansluitingen op de Saphir. De instelpuntenworden ingesteld op de handterminal. De controle wordt geregeld door de Saphir.73/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


De druksensoren worden aangesloten op de externe sensoraansluitingen op deSaphir. In deze stand kan de beperking van de ventilatoren met behulp van deinterne druk(vol)sensoren worden geactiveerd. Instelpunten (inclusief beperkendeinstelpunten enz.) worden ingesteld in het menu: -Instelpunten: Drukcontroller.InstellingMenu Configuratie Controlemodus SuppFanModeParameternaam Instelbereik StandaardwaardeSuppFanModePrsl/ExRg/CvolCO2/PrESCvol5.9 Modus afvoerventilator kiezenBeschrijvingKeuze van de te gebruiken bediening voor de afvoerventilator. De alternatieven zijn: Prsl = Bediening op basis van de interne druksensoren (Pressure) ExRg = Bediening met een externe regeling/controller die een 0-10 V signaal naarde Saphir stuurt dat direct wordt doorgestuurd naar de ventilatorregeling (met ofzonder beperking). De externe regeling kan VAV of CO2 e.d. zijn, mits deze maar0-10 V geeft. Het instelpunt wordt ingesteld op een extern apparaat (niet op dehandterminal). In deze stand kan de beperking van de ventilatoren met behulp vande interne druk(vol)sensoren worden geactiveerd. Cvol = Controle op basis van de interne druksensoren (Constant Air Volume) CO2 = Alleen als CO 2 -SENSOREN (geen regelaar) worden gebruikt enaangesloten op de Saphir. Instelpunten (in % niet ppm) worden ingesteld op dehandterminal; de Saphir voert de bediening uit. De CO 2 -sensoren wordenaangesloten op de externe sensoraansluitingen op de Saphir. In deze stand kan debeperking van de ventilatoren met behulp van de interne druk(vol)sensoren wordengeactiveerd. Instelpunten (inclusief beperkende instelpunten enz.) wordeningesteld in het menu: -Instelpunten: CO 2 -controller. PrES = is wanneer de drukSENSOREN (niet de regeling) wordt gebruikt en wordtaangesloten op de externe sensoraansluitingen op de Saphir. De instelpuntenworden ingesteld op de handterminal. De Saphir regelt. De druksensoren wordenaangesloten op de externe sensoraansluitingen op de Saphir. In deze stand kan debeperking van de ventilatoren met behulp van de interne druk(vol)sensoren wordengeactiveerd. Instelpunten (inclusief beperkende instelpunten enz.) wordeningesteld in het menu: -Instelpunten: Drukcontroller.InstellingMenu Configuratie Controlemodus EtFanModeParameternaam Instelbereik StandaardwaardeExtanModePrsl/ExRg/CvolCO2/PrESCVol5.10 Aantal externe sensoren ventilatorBeschrijvingKeuze van het aantal ventilatorsensoren (druk of CO 2 ). De alternatieven zijn: 2, 1-Sa,1-Ea. Dit staat de keuze toe van het aantal sensoren dat wordt gebruikt in de eenheid,in het algemeen gebruikt voor externe sensoren. 2 = Beide sensoren gemonteerd. Iedere ventilator volgt zijn eigen sensor.74/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


1-Sa = Slechts een sensor gemonteerd en de afvoerventilator volgt hetsignaal van de toevoerventilator +/- xx% (zie onderaan paragraaf 5.11).1-Sa = Slechts een sensor gemonteerd en de toevoerventilator volgt hetsignaal van de afvoerventilator +/- xx% (zie onderaan paragraaf 5.11).InstellingMenu Configuratie Controlemodus NumOfSensorsParameternaam Instelbereik StandaardwaardeNumOfSensors 2/1-Sa/1-Ea 25.11 Met een sensor – tweede ventilator % verschilBeschrijvingBij slechts een externe ventilatorsensor (druk of CO 2 ).Het %-verschil werkt als volgt:100% betekent dat de tweede ventilator met dezelfde snelheid draait als dehoofdventilator, 50% betekent bij halve snelheid, 200% betekent met dubbele snelheid.De standaardwaarde is 100% (dezelfde snelheid).InstellingMenu Configuratie Controlemodus 1Sens2ndFan%DiffParameternaam Instelbereik Standaardwaarde1Sens2ndFan%Diff 0,0…200 2005.12 Interne druksensor maximumBeschrijvingDe maximale limiet voor de interne druksensor (Pa).InstellingMenu Configuratie Controlemodus IntPresSensMaxParameternaam Instelbereik StandaardwaardeIntPresSensMax 0,0…1000 30075/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


5.13 Externe druksensor maximumBeschrijvingDe maximale limiet voor de externe druksensor (Pa).InstellingMenu Configuratie Controlemodus ExtPresSensMaxParameternaam Instelbereik StandaardwaardeExtPresSensMax 0,0…1000 3005.14 BrandmodusBeschrijvingBij een extern brandalarm kan worden gekozen wat de eenheid moet doen. Off = Volledige stop - regelklep gesloten (standaard) ExtF = Snelheid afvoerluchtventilator bepaald, toevoerluchtventilator stopt Norm = Normale werkingInstellingMenu Configuratie Controlemodus FireModeParameternaam Instelbereik StandaardwaardeFireMode Off/ExtF/Norm Uit5.15 Afvoerventilator brand snelheidBeschrijvingAls ExtF is gekozen in menu 5.14 (afvoerluchtventilator hoge snelheid,toevoerventilator stopt) wordt hier de snelheid van de afvoerventilator gekozen.InstellingMenu Configuratie Controlemodus ExtFanFireSpeeParameternaam Instelbereik StandaardwaardeExtFanFireSpee 0,0…100 8076/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


Configuratie controleparametersBeschrijving5.16 Instellingen controleparameterDe controller wordt met de volgende parameters aan het te controleren systeemgekoppeld: Proportionele factor KP Integrale werkduur TN Werkpunt AP/afgeleide werkduur TDDe te kiezen controlemodi zijn: P, PI, PD of PID.Aansluiting tussen KP en P-band: P-band=100/KPProportionele factor KP:Berekening proportionele factor:KP = Max. output - min. outputProportionele banden (P)Max. output - min. output is meestal gelijk aan 100.KP moet negatief zijn bij de koelsequentie.Een te kleine P-band (P) resulteert in oscillatie.Bij oscillatie nemen de P-banden toe voor meer stabiliteit. Als de P-band te groot wordt,leidt dit tot overstabiliteit en afwijkingen.Integrale werkduur TN:Bij een integrale werkduur (TN) = 0 hebben wij te maken met proportieregeling. Dit leidtaltijd tot een afwijking tussen werkelijke waarde en instelpunt. Bij de integrale werkduurzal de afwijking geleidelijk minder worden en naar 0 gaan. Een toename van de TNleidt tot een langzamer reagerende regeling. Een afname van de TN versnelt deregeling.Werkpunt AP:Factor die wordt gebruikt bij de cascaderegeling om te bepalen of het instelpunt voorde toevoerlucht moet worden gewijzigd naar aanleiding van afwijkingen in instelpuntenvoor de kamer/afvoer.Afgeleide werkduur TD:Wordt gebruikt voor langzame regellussen, zoals de kamerregeling.InstellingenMenu Configuratie Controleparameters Main controller Etc.Parameternaam Variabele StandaardwaardeKamercontroller(cascadecontroller)KoelingcontrollerDXCoolingCtlrMainController KP 4,0TN 500,0AP 0,00-10vCoolingController KP -5,0TN 300,0TD 0,0DXCoolingCtlr KP -5,0TN 300,0TD 0,077/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


Warmteterugwinnings-/KoelingcontrollerVerwarmingscontrollerVerwarmingscontrollerWarmteterugwinningControllervertragenVorstcontrollerWarmteterugwinnings-/antivorstcontrollerControllertoevoerluchtstroomControllerafvoerluchtstroomControllertoevoerluchtdrukController afvoerluchtdrukCO2 supply aircontrollerCO2 extract aircontrollerHRC Cooling Controller KP 10,0TN 120,0TD 0,00-10vHeatingControllKP 10,0TN 120,0TD 0,0ElecHeatControll KP 5,0TN 120,0TD 0,0HRCHeatController KP 5,0TN 120,0TD 0,0FanSlowDownCtlr KP 5,0TN 120,0TD 0,0FrostController KP 20,0TN 30,0TD 0,0HRC FrostController KP 20,0TN 30,0TD 0,0VolControllerSupply KP 30,0TN 30,0TD 0,0VolControllerExtract KP 30,0TN 30,0TD 0,0PressureControllerSupply KP 0.30TN 30,0TD 0,0PressureControllerExtract KP 0.30TN 30,0TD 0,0CO2SupController KP 0.30TN 30,0TD 0,0CO2ExtController KP 0.30TN 30,0TD 0,0Getoond bereik: volledig onder- en bovenbereik, behalve de controller voor de toevoerlucht- enafvoerluchtdrukEenheid: TN, AP en TD in seconden; AP in Kelvin (eenheden niet getoond op de HMI)78/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


Parameters AutoCangeEx/SupBeschrijving5.17 Autom. Wisseling afvoer- en toevoerluchtDeze functie kan worden geactiveerd, waarna de automatische controle automatischschakelt tussen de afvoer-/kamercontrole en de toevoerluchtcontrole als debuitentemperatuur een vooraf ingestelde waarde (bijvoorbeeld 17°C) bereikt. Als debuitentemperatuur boven 17°C komt, kan de afvoer-/kamercontrole worden gekozen.Als de temperatuur lager wordt dan 17°C, kan de toevoerluchtcontrole wordengekozen. T van 2°C wordt ingesteld, voordat u de positie moet wijzigen (instelbaar).Om dit te laten werken, moet u in de toevoer- of afvoer/kamercontrole zijn.InstellingenMenu Configuratie Parameters AutoCangeEx/Sup AutoExt/SupCParameternaam Instelbereik StandaardwaardeEnblValueCooling Nee/Ja NeeBeschrijving5.18 Sa/EAAutoC/OInstelling voor de buitentemperatuur, waarbij automatisch wordt geschakeld tussen afvoer-/kamercontrole en toevoerlucht.InstellingenMenu Configuratie Parameters AutoCangeEx/Sup SA/EAAutoC/OParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeSA/EAAutoC/O -50...150,0 °C 17Parameters ventilatorBeschrijvingBeschrijvingDe afvoerventilator start pas als de parameter DmprOpenTime is afgelopen. Detoevoerventilator start echter altijd vertraagd door de parameter SupFanStrtDlynadat de afvoerventilator is gestart, ongeacht andere tijdsinstellingen.Als voorverwarming vereist is en de voorverwarmingstijd die is toegevoegd aan deDmprOpenTime (bijv. 30+15) hoger is dan de ExhfanStrtDly start deafvoerventilator niet eerder dan dat de DamprOpenTime is afgelopen.5.19 Vertraging start afvoerventilatorInstelling voor een vertraagde start van de afvoerventilator.InstellingenMenu Configuratie Parameters Ventilator DlyFanStartParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeDlyFanStart 0,0...180,0 Sec 30BeschrijvingInstellingen5.20 Vertraging start toevoerventilatorInstelling voor een vertraagde start van de toevoerventilator.Menu Configuratie Parameters Ventilator DlyFanStart79/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


Parameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeDlyFanStart 0,0...180,0 Sec 45Beschrijving5.21 Overstroming ventilatorBij elektrische luchtverwarming, lopen de ventilatoren door voor after blow(tijdinstelling) bij een normale stop of eenheid. Voor een brandalarm of het uitschakelenvan de noodstop is geen after blowing.InstellingenMenu Configuratie Parameters Ventilator OverrunParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeOverrun 0,0 – 30 min 3Beschrijving5.22 Ventilator langzaam lage toevoertemperatuurU kunt de luchtvolumereductie bij een lage toevoerluchttemperatuur kiezen (als deverwarmeraccu niet voldoende warmte geeft).InstellingenMenu Configuratie Parameters Ventilator FanSlowforHeatParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeFanSlowforHeat Uit/Aan UitBeschrijvingInstellingen5.23 K-factor instellenEen analoge druksensor wordt gebruikt voor de controle van de respectievelijkeventilator. Als de stromingregeling is gekozen wordt de gemeten drukwaarde omgezet(intern) naar een stroom.De omzetting wordt gedaan met een K-factor (instelling) en de volgende formule:1 / K-factor * wortel van gemeten druk (in Pascal) = effectieve stroom in l/s.Menu Parameters Parameter Ventilator I KfactSupplyKfactExtractParameternaam Instelbereik StandaardwaardeKfactSupply 0,0... 121KfactExtract 0,0... 121Beschrijving5.24 Opentijd regelklepOpentijd regelklep, voordat de afvoerventilator wordt gestart.InstellingenMenu Configuratie Parameters Fan DmprOpenTimeParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeDmprOpenTime 0…100 sec 15Parameters Vol80/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


Beschrijving5.25 Compensatie buitenlucht van de stroomCompensatie buitenlucht wordt gebruikt voor de automatische compensatie van destroom in relatie tot de huidige buitentemperatuur. Het basisinstelpunt voor de stroomwordt omgezet in een functie voor de buitentemperatuur.FunctiediagramF SE SSwT AwLegendaBeginpunt zomercompensatieEindpunt zomercompensatieDelta (totale wisseling) voor stroom bijeindpunt EwBuitentemperatuurWijziging instelpuntBeschrijving5.26 StarttemperatuurInstellen van het beginpunt (buitentemperatuur) voor de compensatie van debuitenluchtstroom.InstellingenMenu Configuratie Parameters Vol CompStartPointParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeCompStartPoint -35,0....35,0 °C 10Beschrijving5.27 EindtemperatuurInstellen van het eindpunt (buitentemperatuur) voor de compensatie van debuitenluchtstroom.InstellingenMenu Configuratie Parameters Vol CompStopPoinParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeCompStopPoin -35,0....35,0 °C -20Beschrijving5.28 Stroom instelpunt wisseling voor derespectievelijke ventilatorstappenMaximale instelpuntwisseling (totale wisseling) voor de respectievelijkeventilatorstappen.InstellingenMenu Configuratie Parameters Vol VolSuLoDeltaVolSuHiDeltaVolExLoDeltaVolExHiDeltaParameternaam Instelbereik Eenheid Standaardwaarde81/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


VolSuLoDelta -270….270 l/s 0,0VolSuHiDelta -270....270 l/s 0,0VolExLoDelta -270....270 l/s 0,0VolExHiDelta -270....270 l/s 0,0Beschrijving5.29 Max. indicatie stroomSpecificeert de max. waarden van de stroomindicatoruitgangen AO7 & AO8.InstellingenMenu Configuratie Parameters Vol Flow Ind MaxParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeFlow Ind Max 0...1400 l/s 690Beschrijving5.30 Instelling lagestroomalarmInstelling van de alarmlimiet voor lage stroom.InstellingenMenu Configuratie Parameters Vol VolAlarmSetParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeVolAlarmSet 0,0...830,0 l/s 140DrukparametersBeschrijving5.31 Compensatie buitendrukInstelling van het eindpunt (buitentemperatuur) voor de compensatie van de buitendruk.Compensatie buitendruk wordt gebruikt voor de automatische compensatie van de drukin relatie tot de huidige buitentemperatuur. Het basisinstelpunt voor de druk wordtomgezet in een functie voor de buitentemperatuur.FunctiediagramF SE SSwT AwLegendaBeginpunt wintercompensatieEindpunt wintercompensatieDelta (totale wisseling) voor stroom bijeindpunt EwBuitentemperatuurWijziging instelpuntBeschrijving5.32 StarttemperatuurInstelling van het startpunt (buitentemperatuur) voor de compensatie van debuitendruk.InstellingenMenu Configuratie Parameters Druk StartPointParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeStartPoint -35,0....35,0 °C 1082/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


Beschrijving5.33 EindtemperatuurInstelling van het eindpunt (buitentemperatuur) voor de compensatie van de buitendruk.InstellingenMenu Configuratie Parameters Druk EndPointParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeEndPoint -35,0....35,0 °C -20BeschrijvingInstellingen5.34 Wisseling drukinstelpunten respectievelijkeventilatorstappenMaximale instelpuntwisseling (totale wisseling) voor de respectievelijkeventilatorstappen.Menu Configuratie Parameters Druk PressSuLoDeltaPressSuHiDeltaPressExLoDeltaPressExHiDeltaParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardePressSuLoDelta -10,0....10,0 Pa 0,0PressSuHiDelta -10,0....10,0 Pa 0,0PressExLoDelta -10,0....10,0 Pa 0,0PressExHiDelta -10,0....10,0 Pa 0,0Beschrijving5.35 Instelling lagedrukalarmInstelling van de alarmlimiet voor lage druk.InstellingenMenu Configuratie Parameters Druk PressureAlarmSetParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardePressAlarmSet 0,0....1000 Pa 100Parameters DX/KoelingBeschrijving5.36 DX-koelerKies uit het door u gewenste menu:0-10 V controle (ijswater)DX-koeler binair (koeleraccu, verdeeld in 2 verschillende groepen)DX-koeler lineair (koeleraccu, verdeeld in 2 verschillende groepen)0-10 V controle (ijswater)Wordt geregeld vanuit een 0-10 V signaal waarbij 10 V het maximaleverwarmingsverzoek is.DX-koeler binair (koeleraccu, verdeeld in 2 verschillende groepen)De koeleraccu wordt onderverdeeld in 2 groepen: 1-2. Het doel is een koeling televeren die 1/3 van het gewenste koeleffect dekt en een koeling die 2/3 van hetgewenste koeleffect dekt.83/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


De machines worden geregeld door zowel de buitentemperatuur als de afvoer-/kamertemperatuur.Bijvoorbeeld: DX-1 start bij een buitentemperatuur van 18 o C en een verschil tussen dezetemperatuur en de afvoerlucht van 0,75 o C. DX-2 start en DX-1 stopt bij een buitentemperatuur van 23 o C en een verschiltussen deze temperaturen en de afvoerlucht van 1,5 o C. DX-1 start opnieuw (DX-1 en DX-2 draaien) bij een buitentemperatuur van 28 o C eneen verschil tussen deze temperaturen en de afvoerlucht van 2,25 o C.Het is mogelijk T in te stellen tussen iedere DX-stap in het menu.Tegelijkertijd is het nodig een tijdfunctie op deze uitgangen te hebben, die minimaal 4minuten voor het uitschakelen UIT moet zijn.DX-koeler lineair (koeleraccu, verdeeld in 2 dezelfde groepen)De koeleraccu wordt onderverdeeld in 2 groepen: 1-2. Het doel is een koeling televeren die 1/2 van het gewenste koeleffect dekt en een koeling die 1/2 van hetgewenste koeleffect dekt.De machines worden geregeld door zowel de buitentemperatuur als de afvoer-/kamertemperatuur.Bijvoorbeeld: DX-1 start bij een buitentemperatuur van 18 o C en een verschil tussen dezetemperatuur en de afvoerlucht van 0,75 o C. DX-2 start en DX-1 blijft aan bij een buitentemperatuur van 23 o C en een verschiltussen deze temperaturen en de afvoerlucht van 1,5 o C.Het is mogelijk T in te stellen tussen iedere DX-stap in het menu.Tegelijkertijd is het nodig een tijdfunctie op deze uitgangen te hebben, die minimaal 4minuten voor het uitschakelen UIT moet zijn.Algemeen voor de DX-koeler:De koeler start als de buitentemperatuur hoog genoeg is om te starten (18 o C) en deafvoertemperatuur het instelpunt overschrijdt. Ervan uitgaande dat debuitentemperatuur 19 o C blijft maar de afvoerluchttemperatuur geleidelijk toeneemt,moet de volgende stap wordt geactiveerd als de kamertemperatuur 5 o C (instelbaar)boven het instelpunt komt, ook al blijft de buitentemperatuur 19 o C.Algemene factoren:Het volgende is van toepassing om de koeling te activeren: Temperatuur boven ingestelde waarde (N-zone) tussen verwarming enkoeling Temperatuur tussen Comfort/Economy-verwarming enComfort/Economic-koeling (waarden ingevoerd in hoofdcontroller) Voor de DX-machine moet 4 minuten tussen iedere start zitten Het luchtvolume moet boven een minimumwaarde zitten (DX-start) Warmteterugwinning (HR) output bij 0% (0 V) ProefdraaienDe koeler zal starten als aan bovenstaande criteria is voldaan. Als het instelpunt isingesteld op 20 o C (Comfort-verwarming) en Comfort-koeling is ingesteld op 23 o C (deeindzone op 3ºC), zal de koeler starten bij 23 o C en uitschakelen als de hoofdsensoreen temperatuur registreert onder de 20 o C. Bij een afvoercontrole (wat zeer wordtaanbevolen) kan de minimumtemperatuur van de toevoerlucht worden ingesteld omkoude trek te voorkomen. Aanbevolen wordt deze waarde laag in te stellen om te vaakin-/uitschakelen van de koeler te voorkomen (verlengt de levensduur van de koeler).84/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


5.37 Koelingmodus kiezenMenu Configuratie Controlemodus CoolingModeParameternaam Instelbereik StandaardwaardeCoolingMode 1-10/DXb/DXl DXl5.38 1 DX aan compensatie stap 11 Aan Compensatie = Stap 1 DX schakelt op dit punt in als deafvoerluchttemperatuur 0,75°C hoger is dan de instelling, valt onder debuitentemperatuurlimieten, zie 5.39.InstellingenMenu Configuratie Parameters Koeling 1 On OffsetParameternaam Instelbereik Eenheid Standaardwaarde1 On Offset 0,0...10 °C 0.755.39 2 DX aan compensatie stap 22 Aan Compensatie = Stap 2 DX schakelt op dit punt in als deafvoerluchttemperatuur 1,5°C hoger is dan de instelling, valt onder debuitentemperatuurlimieten, zie 5.40.InstellingenMenu Configuratie Parameters Koeling 1 On OffsetParameternaam Instelbereik Eenheid Standaardwaarde2 On Offset 0,0...10 °C 1.55.40 3 DX aan compensatie stap 33 Aan Compensatie = Stap 3 DX schakelt op dit punt in als deafvoerluchttemperatuur 2,25°C hoger is dan de instelling, valt onder debuitentemperatuurlimieten, zie 5.42.InstellingenMenu Configuratie Parameters Koeling 1 On OffsetParameternaam Instelbereik Eenheid Standaardwaarde3 On Offset 0,0...10 °C 2.25Beschrijving5.41 Tijd tussen iedere startVoor de DX-machine moet een pauze tussen iedere start zitten.InstellingenMenu Configuratie Parameters Koeling MinOffTimeParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeMinOffTime 1,0...15,0 M 485/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


Beschrijving5.42 Buitentemperatuur voor toestaan start koelingBuitentemperatuur die de koelerstart DX stap 1 of 0-10 V (ijswater) toestaat.InstellingenMenu Configuratie Parameters Koeling ClgStg10ATLParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeClgStg10ATL 0,0...35 °C 18Beschrijving5.43 Buitentemperatuur DX aan stap 2Buitentemperatuur die DX stap 2 activeert.InstellingenMenu Configuratie Parameters Koeling ClgStg20ATLParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeClgStg20ATL 0,0...35 °C 22Beschrijving5.44 Buitentemperatuur DX aan stap 3Buitentemperatuur die DX stap 3 activeert.InstellingenMenu Configuratie Parameters Koeling ClgStg30ATLParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeClgStg30ATL 0,0...35 °C 26Beschrijving5.45 DX start - lage buitentemperatuur en hogeafvoertemperatuurDe koeler start als de buitentemperatuur hoog genoeg is om te starten (18 o C) en deafvoertemperatuur het instelpunt overschrijdt. Ervan uitgaande dat debuitentemperatuur 19ºC blijft maar de afvoerluchttemperatuur geleidelijk toeneemt,moet de volgende stap worden geactiveerd als de afvoertemperatuur 5ºC (instelbareparameter = DXRoomTRise) boven het instelpunt komt, ook al blijft de buitentemperatuur19 o C.InstellingenMenu Configuratie Parameters Koeling DXRoomTRiseParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeDXRoomTRise 0,0...20 °C 5BeschrijvingInstellingen5.46 DX Min VolVoor het instellen van het minimaal vereiste volume voor het activeren van de koelingmet de toevoerventilator (DX of water).Deze functie werkt ook in de drukmodus en altijd als een INTERNE druksensor voor detoevoerlucht wordt aangesloten.Menu Configuratie Parameters Koeling MinVolDXStartParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeMinVolDXStart 0…850 l/s 14086/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


5.47 Minimumwaarden neutrale zoneBeschrijvingDeze waarden specificeren de minimale neutrale zones voor de instelpunten voorUnoccupied-, Economy- en Comfort-verwarming en -koeling.Als een instelpunt wordt aangepast, zodat de andere instelpunten lager worden dan deneutrale zone, worden de andere instelpunten automatisch aangepast om de neutralezone te handhaven. Let op dat de neutrale zone groter kan zijn dan deze waarde.Deze waarden kunnen worden aangepast via het Engineer-wachtwoordniveau.InstellingMenu Instelpunten Hoofdcontroller CoolingEconomyParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeMinComNZone 1,0…10,0 °C 2,0MinEcoNZone 1,0…10,0 °C 4,0MinUnocNZone 1,0...20,0 °C 10,0Parameters pomp5.48 PompenDe circulatiepomp voor het verwarmingscircuit wordt geactiveerd tijdens de wintertijden als het outputsignaal naar de verwarmingsklep AO2 > 0 V.De circulatiepomp voor het koelcircuit wordt geactiveerd als behoefte aan koelingbestaat.Beschrijving5.49 Anti-seize werking verwarmingspompactiverenActiveert anti-seize werking (pompkick) voor het verwarmingscircuit om te voorkomendat de pomp stopt (?). Anti-seize(?) werking vindt elke maandagmiddag plaats.InstellingenMenu Configuratie Parameters Pomp PumpKickHeatingParameternaam Instelbereik StandaardwaardePumpKickHeating Uit/Aan AanBeschrijving5.50 Minimale looptijd pompen instellenParameter voor het instellen van de minimale looptijd van de koelpomp en decirculatiepomp voor het verwarmingscircuit.InstellingenMenu Configuratie Parameters Pomp MinRunTimePumpParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeMinRunTimePump 0...30 min 587/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


Parameters vorst water accuBeschrijving5.51 Min. temperatuur bediening luchtverwarming(water)Instelpunt om activering van de vorstbescherming te voorkomen. Bij kans op bevriezingvan de wateraccu, zorgen sensoren in het retourwater ervoor dat de klepbedieningopent. Dit instelpunt wordt geactiveerd als de eenheid in werking is.InstellingenMenu Configuratie Parameters FrostWaterBattery FrostSetpointParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeFrostSetpoint 10,0 1 ...40,0 °C 12,01 Vorstalarmwaarde + 5 K5.52 Warmhouden gestopte luchtverwarming(water)BeschrijvingAls de eenheid niet in werking is, wordt de temperatuur in de luchtverwarming op deingestelde warmhoudtemperatuur gehouden om de vorming van ijs te voorkomen enhet opstarten te vergemakkelijken.InstellingMenu Configuratie Parameters FrostWaterBattery StandbySetpoParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeStandbySetpo 10,0...50,0 °C 25,05.53 Instelpunt activeren ijsdetectorBeschrijvingAls de temperatuur lager wordt dan de vorstalarmwaarde, wordt een A-alarmgeactiveerd en stopt de eenheid.InstellingMenu Configuratie Parameters FrostWaterBattery FrosAlarmValueParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeFrosAlarmValue 2,0...30,0 °C 5,088/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


Parameters HRC5.54 WarmteterugwinningWarmteterugwinning – Vlakke warmtewisselaar kruisDe gevraagde warmte wordt gecontroleerd door een 0-10 V signaal dat de regelklepdoor de warmtewisselaarcasettes moduleert.De by-passregelklep wordt gesloten bij 10 V, en zorgt zo voor volledig herstel.Ontdooien van de warmtewisselaarcasette:wordt gedaan met het gepatenteerde systeem ThermoguardBeschrijving Thermoguard:Thermoguard bestaat uit twee componenten: een temperatuursensor en eenvochtsensor.De temperatuursensor T heeft een passief Ni1000-element dat bij verschillendetemperaturen verschillende weerstandwaarden geeft.Ook de vochtsensor H geeft verschillende weerstandwaarden bij verschillendevochtniveaus.Bevriezing wordt voorkomen door de volgende combinaties te gebruiken: Temperatuur, T, < +1 °C en vochtigheid, H, (< 800k) Temperatuur, T, < -3 °C en geen vochtigheid, H, (> 1200k)Het ontdooien wordt uitgeschakeld als de temperatuur in de casette toeneemt met+2 o C (instelbaar) vanaf het punt van bevriezing (+5 of -3).Kabels: 4 (2 van Ni1000 en 2 van vochtsensor)De Thermoguardsensor is in de koude hoek van de warmtewisselaarcasette geplaatst.Bij activering moet het controlesignaal naar de warmteterugwinningseenheid 0 V zijn,bijv. volledige by-pass.De ventilatorsnelheid moet gelijk blijven tijdens de hele ontdooiperiode, op voorwaardedat geen vermindering van de ventilator is gekozen bij te lagetoevoerluchttemperaturen.Draaiende warmteterugwinningseenhedenDe gevraagde warmte wordt geregeld met een 0-10 V signaal dat afwisselend desnelheid van de rotor regelt. Een draaibeveiliging geeft aan of de rotor draait. Dezegeeft ook een alarm bij een stop. Ook is er een ingebouwde oefentest. Wordt eens perdag gestart en draait bij iedere start 1 minuut.Beschrijving5.55 Activeren koudeterugwinningAls de functie koudeterugwinning is gekozen, wordt de VVX ingesteld op 100% als omkoelte wordt gevraagd en de buitentemperatuur 1 o C warmer is dan de afvoerlucht(waarde kan worden ingesteld). De koudeterugwinning stopt als de koelvraag afneemtof de buitentemperatuur gelijk is aan de temperatuur van de afvoerlucht.InstellingenMenu Configuratie Instelpunten Parameters HRC EnblCoolRecoveryParameternaam Instelbereik StandaardwaardeEnblCoolRecovery Uit/Aan UitBeschrijving5.56 Instelpunt ijsbeschermingOm de warmtewisselaar (plaat/kruis) te beschermen tegen ijs, is een ijsbeschermingaangebracht. Een temperatuursensor in de plaat-(kruis) wisselaar beschermt dewisselaar tegen ijs.Bij activering moet het controlesignaal naar de warmteterugwinningseenheid 0 V zijn,bijv. volledige by-pass.89/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


InstellingMenu Configuratie Instelpunten Parameters HR HR FrostSetpointParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeBeschrijvingHR FrostSetpoint -5,0...5,0 °C -35.57 IJsbescherming resettenHet ontdooien wordt gestaakt als de temperatuur deze waarden bereikt.InstellingMenu Configuratie Instelpunten Parameters HR HRFrostResetParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeHRFrostReset -5,0...5,0 °C 2Beschrijving5.58 Activeren efficiëntiemetingDeze parameter activeert de functie voor het meten van de efficiëntie van hetwarmteterugwinningscircuit.De meting wordt uitgevoerd op de temperaturen van de retourlucht, de afvoerlucht ende buitenlucht.De meting kan niet worden gebruikt als de afvoerluchtsensor wordt gebruikt voor devorstbescherming van warmteterugwinning met water.Formule voor de berekening van de efficiëntie: (Afvoerlucht – Retourlucht) /(Afvoerlucht – Buitenlucht) * 100Voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voor de berekening van de efficiëntie: EA – Buiten > 5°C Outputsignaal HR > 99% Ventilatoren aan Efficiëntie geactiveerdInstellingenMenu Configuratie Instelpunten Parameters HR Enbl EfficiencyParameternaam Instelbereik StandaardwaardeEnbl Efficiency Uit/Aan Uit5.59 Instelpunt alarm lage efficiëntieBeschrijvingDeze parameter wordt gebruikt voor het vastleggen van het instelpunt van de minimaleefficiëntie.Als de efficiëntie onder het instelpunt komt en aan bovenstaande voorwaarden (zieactiveren efficiëntiemeting) is voldaan, wordt een B-alarm gevormd na het verlopen vande ingestelde tijdsvertraging.InstellingMenu Configuratie Parameter HR Low EfficiencyParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeLow Efficiency 0,0...100,0 % 50,090/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


Geforceerde bedieningBeschrijvingInstellingen5.60 Geforceerde looptijdGeforceerde bediening met behulp van een drukknop.Het instellen van het luchtvolume is vereist voor geforceerde bediening. Als hetgeforceerde ventilatiesignaal hoog is, worden alle instellingen van deventilatorbediening (zoals drukcontrole, VAV extern, CO 2 ) genegeerd en worden deventilatoren ingesteld op een constant volume volgens het instelpunt voor constantvolume.Menu Configuratie Parameters Geforceerde bediening ForcedRunTimeParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeForcedRunTime 0,0 – 12,0 H 1,0BeschrijvingInstellingen5.61 Geforceerd toevoerluchtvolumeGeforceerde bediening met behulp van een drukknop.Het instellen van het luchtvolume is vereist voor geforceerde bediening. Als hetgeforceerde ventilatiesignaal hoog is, worden alle instellingen van deventilatorbediening (zoals drukcontrole, VAV extern, CO 2 ) genegeerd en worden deventilatoren ingesteld op een constant volume volgens het instelpunt voor constantvolume.Menu Configuratie Parameters Geforceerde bediening SupForcedAirVolParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeSupForcedAirVol 0,0 – 7000 l/s 2000BeschrijvingInstellingen5.62 Geforceerd afvoerluchtvolumeGeforceerde bediening met behulp van een drukknop.Het instellen van het luchtvolume is vereist voor geforceerde bediening. Als hetgeforceerde ventilatiesignaal hoog is, worden alle instellingen van deventilatorbediening (zoals drukcontrole, VAV extern, CO 2 ) genegeerd en worden deventilatoren ingesteld op een constant volume volgens het geforceerde instelpunt voorconstant volume.Menu Configuratie Parameters Geforceerde bediening ExtForcedAirVolParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeExtForcedAirVol 0,0 – 7000 l/s 2000Beschrijving5.63 Geforceerde bediening afbrekenDeze parameter wordt gebruikt om de activering van de geforceerde bediening AF TEBREKEN.Deze functie is altijd beschikbaar.InstellingenMenu Configuratie Parameters Geforceerde looptijd CancelForcedOpParameternaam Instelbereik StandaardwaardeCancelForcedOp Ja/Nee Nee91/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


Parameters TemperatuuralarmBeschrijving5.64 Alarmvertraging temperatuuralarmDeze parameter wordt gebruikt om een algemene alarmvertraging in te stellen voor detemperatuuralarmberichten die zijn ingesteld als B-alarmberichten. Niet geldig metelektrische accu, bijv. A-alarmberichten die de eenheid stoppen.InstellingenMenu Configuratie Parameters Temperatuuralarm DtTempAlarmParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeDtTempAlarm 0,0 – 180,0 min 60,0Beschrijving5.65 Alarmlimiet temperatuuralarmDeze parameter wordt gebruikt voor het instellen van de alarmlimiet voortemperatuuralarmberichten.InstellingenMenu Configuratie Parameters Temperatuuralarm TemperatureAlarmSetParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeTemperatureAlarmSet 0,0 – 10,0 °C 10,0Beschrijving5.66 Blokkeren temperatuuralarmAls deze parameter is geactiveerd, worden temperatuuralarmberichten tijdens dezomertijd geblokkeerd. Zomertijd zijn temperaturen boven 15°C.InstellingenMenu Configuratie Parameters Temperatuuralarm Block Alarm SummmerParameternaam Instelbereik StandaardwaardeBlock Alarm Summer Uit/Aan Uit92/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


Parameters alarmberichten5.67 Alarm alarmvertragingBeschrijvingDe volgende parameter stelt een individuele alarmvertragingstijd in voor derespectievelijke alarmpunten.InstellingenMenu Configuratie Parameters AlarmberichtenDtErrorSupplyFuDtErrorExtractFUDtFanCommonFaultDtUnitOverRideAlarmDtHRC effAlarmDtHRCFrostAlarmParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeDtErrorSupplyFu 0,0 – 600,0 sec 60,0DtErrorExtractFU 0,0 – 600,0 sec 60,0DtFanCommonFaul 0,0 – 300,0 sec 60,0DtUnitOverRideAlarm 0,0 – 180,0 min 30,0DtHRC effAlarm 0,0 – 180,0 min 30,0DtHRCFrostAlarm 0,0 – 300,0 min 15Parameters alarmklasse5.68 Alarmklasse kiezenBeschrijvingDeze parameters worden gebruikt voor het instellen van afzonderlijke alarmklassenvoor de respectievelijke alarmpunten.De keuze voor een A-alarm stopt de eenheid als het alarm wordt geactiveerd.InstellingenMenu Configuratie Parameters Alarmklasse RotorGrdCls ElecHtrO/HCls FanComFltCls SupFanErrCls ExhFanErrCls TemperatureCls SensorErrCls WaterFrostCls HRCFrostClsParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeRotorGrdCls B/A BElecHtrO/HCls B/A AFanComFltCls B/A BSupFanErrCls B/A BExhFanErrCls B/A BTemperatureCls B/A BSensorErrCls B/A AWaterFrostCls B/A AHRCFrostCls B/A B93/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


Configuratie contactfunctie DI5.69 Instellen contactfunctie voor alarmingangenBeschrijvingDeze parameters worden gebruikt voor het bepalen van de actie van de alarminputs(NO = normaal open of NC = normaal gesloten (closed)).NO (Normaal open)Het contact is normaal geopend en sluit alleen bij een alarm.NC (Normaal gesloten (closed))Het contact is normaal gesloten en opent alleen bij een alarm.InstellingenMenu Configuratie ContactFunction DI SmokeFireDir FanComFltDirParameternaam Instelbereik EenheidBrand en rookSmokeFireDir NO/NC NCAlgemeen alarmventilatorenFanComFltDir NO/NC NOLangere bedieningBeschrijving5.70 Langere bedrijfsduur via knop/timerDeze parameter stelt de tijd in.Bij het gebruik van de drukknop voor langere bedrijfsduur wordt deze parametergebruikt voor het instellen van de gewenste looptijd.Bij het gebruik van een timer moet deze parameter worden ingesteld op 0, omdat detijdfunctie dan in de timer zit.InstellingenMenu Configuratie Parameters ControlInput ControlInput TimerTimeParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeControlInput TimerTime 0,0 – 12,0 H 1,0Beschrijving5.71 Langere bediening afbrekenDeze parameter wordt gebruikt om de activering van de langere bediening AF TEBREKEN.Dit is het geval bij onbedoelde bediening van de verlengde input, bijvoorbeeld tijdensbedienen of onderhoud.Deze functie is altijd beschikbaar.InstellingenMenu Configuratie Parameters Geforceerde looptijd CancelExtendOpParameternaam Instelbereik StandaardwaardeCancelextendOp Ja/Nee Nee94/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


Parameters modus Unoccupied5.72 Modus UnoccupiedAan het einde van de onbezette tijd wordt het apparaat uitgeschakeld (scheduler uit).Vervolgens zal de kamertemperatuur af- of toenemen, afhankelijk van de geldendeweersomstandigheden en interne belastingen. De modus Unoccupied verwarmen ofUnoccupied koelen wordt geactiveerd om te garanderen dat er geen extreem lage ofhoge temperaturen zullen optreden.5.72.1 Modus Unoccupied verwarmenBeschrijvingAls de kamertemperatuur onder de ingestelde limiet (LimitHtgUnoccupied) komt,wordt de modus Unoccupied verwarmen gestart. In dat geval wordt zoveel warmteafgegeven dat de kamertemperatuur 1 Kelvin boven de limietwaarde ligt. Als alleen deafvoerluchtsensoren worden gebruikt, vindt ‘s nachts een startup plaats als omunoccupied verwarmen wordt gevraagd. Een inschakelvertraging voor herhaaldelijkinschakelen (MinOccupiedTime) garandeert dat het apparaat niet te vaak inschakelt.EffectenAlgemene voorwaardenVentilator wordt ingeschakeldControle luchtverwarmeraccu wordt geactiveerdUitgaand signaal koeling wordt geblokkeerdBedieningshandeling, HR wordt geactiveerdControle warmtecompressor wordt geactiveerdKamertemperatuur-/Afvoerluchttemperatuursensor aangeslotenScheduler moet UIT zijnToestaan parameter (EnblHtgUnoccupied) moet AAN zijnKamertemperatuur moet onder limietwaarde komen (LimitHtgUnoccupied)Inschakelen vertraagtijd (MinOccupiedTime) is verlopen5.72.2 Modus Unoccupied koelenBeschrijvingEffectenAls de kamertemperatuur onder de ingestelde limiet (LimitClgUnoccupied) komt,wordt de modus Unoccupied koelen gestart. In dat geval wordt zoveel koelingafgegeven dat de kamertemperatuur 1 Kelvin onder de limietwaarde ligt. Als alleen deafvoerluchtsensoren worden gebruikt, vindt ‘s nachts een startup plaats als omunoccupied koelen wordt gevraagd. Een inschakelvertraging voor herhaaldelijkinschakelen (MinOccupiedTime) garandeert dat het apparaat niet te vaak inschakelt.Let op dat ook de kamertemperatuur de limietwaarde overschrijdt. Ventilator wordt ingeschakeld Controle luchtverwarmeraccu wordt geblokkeerd Controle koeling wordt geactiveerd Bedieningshandeling, HR wordt geblokkeerd Controle warmtecompressor wordt geblokkeerdAlgemene voorwaardenKamertemperatuursensor aangeslotenScheduler moet UIT zijnParameter voor toestaan (EnblClgUnoccupied) moet AAN zijnKamertemperatuur overschrijdt de limietwaarde (LimitClgUnoccupied)Inschakelen vertraagtijd (MinOccupiedTime) is verlopen95/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


5.73 Modus Unoccupied verwarmen activerenBeschrijvingDeze parameter wordt gebruikt voor het (de)activeren van de functie Unoccupiedverwarmen.InstellingenMenu Configuratie Parameters UnoccupiedMode EnblHtgUnoccupiedParameternaam Instelbereik StandaardwaardeEnblHtgUnoccupied Uit/Aan Uit5.74 Modus Unoccupied koelen activerenBeschrijvingDeze parameter wordt gebruikt voor het (de)activeren van de functie Unoccupiedkoelen.InstellingenMenu Configuratie Parameters UnoccupiedMode EnblClgUnoccupiedParameternaam Instelbereik StandaardwaardeEnblClgUnoccupied Uit/Aan Uit5.75 Grenswaarde Unoccupied verwarmenBeschrijvingDeze parameter wordt gebruikt voor het instellen van de grenswaarden voor detemperatuur voor de functie Unoccupied verwarmen.InstellingenMenu Configuratie Parameters UnoccupiedMode LimitHtgUnoccupiedParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeLimitHtgUnoccupied 0,0 – 30,0 °C 15,05.76 Grenswaarde voor Unoccupied koelenBeschrijvingDeze parameter wordt gebruikt voor het instellen van de grenswaarden voor detemperatuur voor de functie Unoccupied koelen.InstellingenMenu Configuratie Parameters UnoccupiedMode LimitClgUnoccupiedParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeLimitClgUnoccupied 20,0 – 50,0 °C 30,096/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


5.77 Minimale looptijd modus UnoccupiedBeschrijvingDeze parameter wordt gebruikt voor het instellen van de minimale looptijd voor demodus Unoccupied. De parameter bepaalt de minimale looptijd voor iedere startup vanUnoccupied verwarmen en Unoccupied koelen.InstellingenMenu Configuratie Parameters UnoccupiedMode MinOccupiedTimeParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeMinOccupiedTime 0,0 – 720,0 Min 30,05.78 Vertraging voor test modus UnoccupiedBeschrijvingDeze parameter wordt gebruikt voor het instellen van de vertraging voor de test van demodus Unoccupied.Als geen kamersensor wordt gebruikt, moet de temperatuur worden gemeten via deafvoerluchtsensor. De eenheid start daarom ’s nachts even op om de temperatuur vande afvoerlucht te meten. Dit gebeurt alleen als Unoccupied verwarmen of koelen isgeactiveerd.InstellingenMenu Configuratie Parameters UnoccupiedMode DelayBeforeTestParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeDelayBeforeTest 0,0 – 720,0 min 240,097/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


Parameters nachtkoeling5.79 NachtkoelingBeschrijvingLet opNachtkoeling wordt gebruikt in de zomer om energie te besparen bij het koelen door dekamers ’s nachts alvast voor te koelen met koele buitenlucht. Als alleen deafvoerluchtsensoren worden gebruikt, vindt ‘s nachts een startup plaats als omnachtkoeling wordt gevraagd.Nachtkoeling moet een paar uur per nacht worden gebruikt, met een minimum van eenuur. De kamertemperatuur mag echter niet zo laag worden, dat ’s ochtends deverwarming moet worden geactiveerd.EffectenVentilator wordt ingeschakeldLuchtverwarmeraccu wordt geblokkeerdLuchtkoelingsaccu wordt geblokkeerdBedieningshandeling, HR wordt geblokkeerdAlgemene voorwaardenEisen inschakelen: Kamertemperatuursensor en buitentemperatuursensor aangesloten Parameter voor activeren nachtkoeling moet in stand AAN staan Scheduler moet in stand UIT staan Buitentemperatuur > minimale buitentemperatuur Buitentemperatuur < kamertemperatuur - delta (OnDelta) Kamertemperatuur > instelpunt kamertemperatuur + hysteresis (alleen voorwaardevoor inschakelen, geen voorwaarde voor uitschakelen!)Als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt nachtkoeling geactiveerd. Als niet meeraan een van deze voorwaarden wordt voldaan (geldt niet voor de laatste voorwaarde,die alleen een inschakelvoorwaarde is), wordt de nachtkoeling gedeactiveerd na afloopvan de minimale looptijd.5.80 ActiveringBeschrijvingParameter voor het activeren van nachtkoeling.InstellingenMenu Configuratie Parameters Nachtkoeling EnblNightPurginParameternaam Instelbereik StandaardwaardeEnblNighPurging Uit/Aan Uit5.81 Instelpunt kamerBeschrijvingInstellingenTemperatuur die tijdens de nachtkoeling in de kamers moet worden gehandhaafd.Menu Configuratie Parameters Nachtkoeling RoomSetpointParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeRoomSetpoint 0,0...30,0 °C 22,098/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


5.82 Minimale buitentemperatuurBeschrijvingDe minimale buitentemperatuur kan de nachtkoeling uitschakelen. Dit is het geval alsde buitentemperatuur lager is dan de waarde onder parameter MinOutTemp.InstellingenMenu Configuratie Parameters Nachtkoeling MinOutTempParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeMinOutTemp 5,0...30,0 °C 12,05.83 HysteresisBeschrijvingInstellingenAan het instelpunt van de kamertemperatuur wordt een hysteresis toegevoegd, alsinschakel- maar niet als uitschakeleis. Het totaal moet groter zijn dan de huidigekamertemperatuur.Menu Configuratie Parameters Nachtkoeling HysteresisParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeHysteresis 1,0...10,0 K 3,05.84 DeltaBeschrijvingAls de buitentemperatuur door de ingevoerde differentiële waarde (delta) onderkamertemperatuur daalt, wordt de nachtkoeling geactiveerd, mits de grenswaarden vande kamer- en buitentemperatuur zijn bereikt.InstellingenMenu Configuratie Parameters Nachtkoeling DeltaParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeDelta 1,0...20,0 K 5,05.85 Minimale looptijdBeschrijvingMinimale looptijd voor de nachtkoeling om te garanderen dat het apparaat niet te vaakin- en uitschakelt.InstellingenMenu Configuratie Parameters Nachtkoeling MinRunTimeParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeMinRunTime 0,0...720,0 min 30,05.86 Vertraging voor testBeschrijvingDeze parameter wordt gebruikt voor het instellen van de vertraging voor de test van demodus nachtkoeling.Als geen kamersensor wordt gebruikt, moet de temperatuur worden gemeten via deafvoerluchtsensor. De eenheid start daarom ’s nachts even op om de temperatuur van99/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


de afvoerlucht te meten. Dit gebeurt alleen als unoccupied verwarmen of koelen isgeactiveerd.InstellingenMenu Configuratie Parameters Nachtkoeling DelayBeforeTestParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeDelayBeforeTest 0,0 – 720,0 min 240,0Parameters opstarten5.87 OpstartenBeschrijvingBeschrijvingDe volgende parameterinstelregels bevatten instellingen die van het grootste belangzijn bij het opstarten van het apparaat: Voorverwarmtijd Startvertraging, afvoer- en toevoerventilatoren5.88 Vertraagde start afvoerventilatorInstelling voor een vertraagde start van de afvoerventilator.InstellingenMenu Configuratie Parameters Ventilator DlyFanStartParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeDlyFanStart 0,0...180,0 Sec 30BeschrijvingInstellingen5.89 Vertraagde start toevoerventilatorInstelling voor een vertraagde start van de toevoerventilator.Menu Configuratie Parameters Ventilator DlyFanStartParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeDlyFanStart 0,0...180,0 Sec 455.90 VoorverwarmtijdBeschrijvingDe warmwateraccu’s voor de luchtverwarming zijn gevoelig voor vorst. Als deventilatie-eenheid een nacht waarop de buitentemperatuur onder nul komt niet wordtingeschakeld, kan het plotselinge inlaten van koude buitenlucht bij het opstarten vanhet apparaat in de ochtend ertoe leiden dat het water in de spiralen korte tijd bevriest.Dit probleem is met name van belang voor apparaten met aan/uit-regelkleppen. Om ditte voorkomen wordt het verwarmingscircuit doorgespoeld met warm water, voordat deregelkleppen voor de buiten- en afvoerlucht worden geopend. Het apparaat wordtgeactiveerd, waarbij eerst de pomp van het verwarmingscircuit D01 van deluchtverwarmeraccu en de verwarmingsklep openen, afhankelijk van de huidigebuitentemperatuur tijdens een instelbare periode. Bevriezing wordt op die maniervoorkomen en het apparaat wordt ingeschakeld en werkt op het ingestelde niveau.100/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


EffectenPomp verwarmingscircuit wordt geactiveerdKlep wordt geopend, afhankelijk van de huidige buitentemperatuurAlgemene voorwaarden Sensor buitentemperatuur aangesloten Voorverwarmtijd (PreheatingTime) > 0,0 sec Buitentemperatuur < 5 °CInstellingMenu Configuratie Parameters Opstarten PreheatingTimeParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardePreheatingTime 0,0...600,0 s 0,05.91 Inschakelen startvertragingBeschrijvingInstellingNa een stroomstoring kan het inschakelen van de startvertraging ertoe leiden dat deventilatie-eenheid weer inschakelt na een bepaalde vertraging. Anders zou het tegelijkinschakelen van alle elektrische belastingen in het gebouw weer tot overbelasting vanhet netwerk leiden.Menu Configuratie Parameters Opstarten StartDelay PowerUpParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeStartDelay PowerUp 0,0...900,0 s 0,0101/103Basic Documentation CS 1000FLEXIT AS94204NL


Parameters Filters5.92 FilterDe druk wordt gewoonlijk getoond (afvoer en toevoer), zodat de alarmlimiet voor dedruk kan worden ingesteld. Als de druk de alarmlimiet overschrijdt, wordt een alarmgevormd.5.93 Alarm toevoerfilterBeschrijvingInstellingInstelling voor de alarmlimiet voor de druk van het toevoerfilter.Menu Configuratie Parameters Filter SupFilterAlarmParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeSupFilterAlarm 0,0...500 Pa 2505.94 Alarm afvoerfilterBeschrijvingInstellingInstelling voor de alarmlimiet voor de druk van het afvoerfilter.Menu Configuratie Parameters Filter ExtrFilterAlarmParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeExtrFilterAlarm 0,0...500 Pa 2505.95 Max. limiet filtersensorBeschrijvingInstellingInstelling van de max. limiet van de filtersensor.Menu Configuratie Parameters Filter ExtrFilterAlarmParameternaam Instelbereik Eenheid StandaardwaardeExtrFilterAlarm 0,0...1000 Pa 5006 Applicaties6.1 Keuze van de applicatieDe applicaties worden in de documentatie ingevoerd als deze beschikbaar worden.102/103Basic Documentation CS 1000 94204FLEXIT AS


IndexAAccessoires CS1000................................ 9Afkortingen............................................. 11Alarm afvoerfilter.................................. 102Alarm toevoerfilter................................ 102Algemene informatie navigatie............... 17Applicaties............................................ 102BBasisinstellingen voor navigatie............. 21Bedieningsniveau................................... 17Bedrijfsurenteller .................................... 52CCascade control with fixed limitation ofthe supply air temperature ..................... 69Cascade control with shifting limitation ofthe supply air temperature ..................... 70Control mode 1 ...................................... 69Controlemodus 2, controle kamer/afvoer69Controlemodus 3, controle differentiëletemperatuur............................................ 70Controlemodus 4, controle toevoerluchtmet compensatie voor debuitentemperatuur.................................. 70Current measured value ........................ 53Current setpoint ..................................... 53DD03 Ventilator start/st ............................ 47Datum .................................................... 40DayTimeScheduler ................................ 40Diagnose................................................ 38DO1 Pomp circuitverwarming ................ 46EEconomy cooling.............................. 55; 87Economy heating ................................... 55Externe stop........................................... 43FFrost protection functionFrost temperaturw ....................................... 44GGeforceerde bediening .......................... 43HHMI (operatoreenheid)........................... 13HMI parameters ..................................... 38IInformatie milieubescherming/verwerking ............................. 10Inschakelen startvertraging ..................101Installatieprocedure ................................12MMax. limiet filtersensor..........................102Modus Unoccupied koelen .....................95Modus Unoccupied verwarmen ..............95NNavigatieparameters eindgebruikers enHVAC Engineer ......................................23Numerieke code .....................................18OOpstarten..............................................100Overzicht parameters eindgebruikers.....26Overzicht parameters HVAC Engineer...31PParameterinstelniveau............................17Parametersättningskod...........................18SScheduler ...............................................40Serviceteller............................................52Soort controlemodus kiezen ...................71Start/Stop................................................43Start-/Stoptoets (serviceschakelaar) ......24Storingen verhelpen ...............................12TTijd..........................................................40Taalkeuze ...............................................36UUI1 Temperatuur kamer of afvoerlucht...44UI14 Bevriezingstemperatuur water .......44UI2 Temperatuur toevoerlucht................44UI3 Buitentemperatuur ...........................44VVoorverwarmtijd....................................100WWachtwoord............................................39Wachtwoorden........................................18Wachtwoordniveaus ...............................18WeekTimeScheduler ..............................41YYearTimeScheduler 1-5..........................42YearTimeScheduler 5-10........................42ZZomer- en wintertijd................................36ÅAansluitterminals ....................................14Voor dit product geldt een reclamatierecht conform de van toepassing zijnde verkoopvoorwaarden, mits het productcorrect gebruikt en onderhouden is. Filters zijn verbruiksartikelen.Het symbool op het product geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval verwerkt mag worden. Breng het naareen verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.Door het apparaat op een correcte wijze af te danken, draagt u bij aan het voorkomen van de negatieve milieu- engezondheidsgevolgen van een onjuiste verwerking. Neem voor nadere informatie over de recycling van dit productcontact op met uw gemeente, de reinigingsdienst of het bedrijf waar u het hebt gekocht.Reclamaties als gevolg van onjuiste of gebrekkige montage dienen aan het verantwoordelijke montagebedrijf te wordengericht. Het recht van reclamatie kan vervallen bij een onjuist gebruik of grove nalatigheid bij het onderhouden van deinstallatie

More magazines by this user
Similar magazines