Views
3 years ago

Nieuwsbrief 1 van 2012 - The Hunger Project

Nieuwsbrief 1 van 2012 - The Hunger Project

Nieuwsbrief 1 van 2012 - The Hunger

Nieuwsbrief nr 1 | 20122 Interview met Rowlands Kaotcha3 Rennen tegen de honger |Barometer | Agenda4 Actueel | Bestuur | KantoornieuwsIn beeld: KissameySinds 2004 werkt The Hunger Project in Kissamey, Benin. Vier mensen uitKissamey vertellen over hun dromen, visie, ondernemerschap en leiderschap.Dromen: de droom van NoëlieDe 16-jarige Noëlie is een van de youth leaders van het epicentrum. Ze komt uit een armgezin van één vader, drie moeders en in totaal 22 kinderen. In Noëlies familie heeft geenvan de kinderen meer dan basisonderwijs gevolgd. Toch zit Noëlie in de eerste klas vande middelbare school en droomt ze ervan om wiskundelerares te worden. Via trainingenleerde ze over ondernemerschap en kon ze een microkrediet krijgen voor haar handeltjein groenten. Ze verdient nu genoeg om het schoolgeld te betalen en om te investeren inhaar handel. Noëlie: “Door de training van The Hunger Project krijgen jongeren zoals ik dekans om op school te blijven, in plaats van dat ze door geldgebrek moeten stoppen.”Ondernemerschap: de droom van CélineCéline Lodessin handelt in mais op de markt van Kissamey. Ze is detweede vrouw van haar man en moeder van twee kinderen. Ze droomtover een grotere maishandel: binnen vier jaar wil ze de teelt en verkoopuitbreiden van vier naar twintig zakken. Daarom wil ze haar oppervlakte landbouwgrondvergroten, contacten leggen met marktvrouwen in Cotonou en haar huidige microkredietuitbreiden naar een groter krediet.Visie: de droom van SalomonSalomon Hounsa is boer. Hij is 40 jaar oud, is getrouwd en heeft achtkinderen. Zijn droom is om zijn bedrijf uit te bouwen en een grote boer teworden. Op dit moment verbouwt hij mais en bonen, wat hij wil uitbreidenmet andere landbouwgewassen zoals bananen en palmolie. Daarnaast is hij begonnenmet het fokken van varkens en wil hij ook graag kippen en geiten. Het land van Salomongrenst aan een riviertje. Binnenkort wil hij een grote vijver graven en met visteelt beginnen.De mensen in Kissamey zijn dol op vis, maar het is duur en niet makkelijk verkrijgbaar.Salomon ziet een kans...Leiderschap: de droom van CamilleDe 18-jarige Camille Dahloue studeert geografie in een stadje verderop.Hij komt uit een gezin van vijf kinderen en een invalide moeder. Zijn vaderis overleden. Camille droomt ervan om directeur te worden van eenontwikkelingsorganisatie. Om dat te bereiken moet hij verder studeren en aanvullendeopleidingen volgen. Hij gelooft in zichzelf en in zijn eigen capaciteiten als goed leider.Als youth leader geeft hij zijn leeftijdsgenoten voorlichting over hiv/aids en malaria,bijvoorbeeld na een potje voetbal.Spannend!In september hebben we een aanvraagingediend bij de Nationale PostcodeLoterij voor een eenmalige financieringvan 2,5 miljoen euro. Dit willen weinzetten voor onze ambitie om in 2018tien procent van de bevolking in Beninhongervrij te hebben. Daarnaast willenwe het geld inzetten voor het versterkenvan de capaciteit van The HungerProject wereldwijd en het vergroten vanonze impact. In februari horen we deuitslag. Duimt u mee?The Hunger Project Global2011 was een prachtig jaar voor TheHunger Project wereldwijd. Zo werd desuccesvolle SWEEP-campagne − deverkiezingscampagne voor Indiasevrouwen − van The Hunger Project Indiabeloond met de Edelgive Social InnovationAward. En tijdens het jaarlijkse fall event inNew York ontving Dr. Florence Chenoweth− Liberia’s minister van landbouw – deAfrican Leadership Prize voor haar strijdtegen honger en armoede en het vooruithelpenvan Afrikaanse boerinnen.1

Nieuwsbrief nr 2 2012 - The Hunger Project
Nieuwsbrief september 2009 - The Hunger Project
Nieuwsbrief 1 van 2013 - The Hunger Project
Nieuwsbrief augustus 2010 - The Hunger Project
Nieuwsbrief juni 2012 - Stichting Moria
Nieuwsbrief september 2012 - Het Veiligheidshuis
ECV Nieuwsbrief 2012 nr.2 (8623.6kB)
Nieuwsbrief Oktober 2012 - Driessens
Nieuwsbrief januari 2008 - project Gentse Kanaalzone
Nieuwsbrief 2012 nr. 2 - CAW De Papaver
Nieuwsbrief December 2012 - Rotterdam Chapter
HBV-Zayaz nieuwsbrief juli 2012
recente releases cine cubano the duel project ... - Cinema ZED
Nieuwsbrief 9 oktober 2012 - De Compagnonsschool
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2012 - CMV de Bazuin
Nieuwsbrief Najaar 2012 Download - Sam's Kledingactie
Nieuwsbrief 2012 nr. 2 - Zuid-Oost Limburg - Groei & Bloei
Bekijk hier ons nieuwe project voor 2012-2018. - Hove Beweegt
Nieuwsbrief Schoonheid nr 57 1.pdf - Hba