NR. 1 februari 2 0 1 3 - Wakker Dier

wakkerdier.nl
  • No tags were found...

NR. 1 februari 2 0 1 3 - Wakker Dier

WAKKER NIEuWS 16E JAARGANGNR. 1 februari 2013


ACTIE!2012: het jaarvan de plofkipgeen gigastalIn Limburg dreigt de grootste gigastal van Nederlandte verrijzen. Wakker Dier zet juridisch allesop alles om de bouw van deze stal tegen te gaan.Dankzij de hulp van onze trouwe achterban heeft Wakker Dier het afgelopen jaar Nederland wakker geschudover het leed van de plofkip.‘Plofkip’ werd door Onze Taal zelfs uitgeroepen tot Woord van het Jaar 2012.Naast enorme bekendheid voor het onderwerp, heeft de campagne vele resultaten opgeleverd. En die liegener niet om: grote merken als Unox, Olvarit, Struik en Johma stappen over op kip met 1 Beter Leven ster. Enook de eerste supermarktketen, het Noord-Hollandse DEEN, is om. Voor miljoenen vleeskuikens per jaarbetekent dit meer ruimte – met daglicht, strooisel en een overdekte uitloop.De schappen van andere supermarkten, zoals Albert Heijn en Jumbo, liggen echter nog vol met plofkip.Behalve met ons winkelwagentje, kunnen u en ik daar in ons eentje weinig tegen beginnen. Maar met z’nallen kunnen we het verschil maken. Namelijk door het leed van de plofkip aan iedereen te laten zien en deverantwoordelijken met naam en toenaam te noemen in de media.Door de resultaten van afgelopen jaar zijn we nóg vastbeslotener om onze campagne met extra kracht voortte zetten. Uw hulp is hierbij onmisbaar. Samen kunnen we alle supermarkten ende rest van Nederland definitief wakker schudden. Wij rekenen op u!Arthur Wiltink,Directeur Stichting Wakker DierHet geplande veebedrijf wil 1.1 miljoen plofkippenen 35.000 varkens gaan houden. Kippen en varkensin etages opeengestapeld en kuikens die op lopendebanden worden vetgemest? Dit kunnen wij niet latengebeuren! Wakker Dier heeft daarom beroep aangetekendtegen de vergunning bij de Raad van State. Wijhouden je op de hoogte!2


Plofkip Albert HeijnPlofkip Jumbostop de plofkip bij AH en JumboDe campagne ‘stop de plofkip’ draait op volle toeren!In januari zijn wij gestart met een mediacampagne,gericht op de verkoop van plofkip bij Albert Heijn enJumbo. Mede doordat deze twee giga plofkipverkopersde kip geen beter leven gunnen, durven anderesupermarkten niet om te schakelen. Met deze campagneprobeert Wakker Dier dit te doorbreken, wantanders blijven de kippen de dupe.Welzijnsregels structureel overtredenNiet alleen de leefomstandigheden van de plofkipzijn ellendig, ook de weg naar de slacht blijkt zeerdieronvriendelijk. In het tv-programma Radar lietenwij de schokkende beelden van het transport van dekip zien. Transporteurs blijken welzijnsregels structureelte overtreden, met ernstig dierenleed als gevolg.Jaarlijks sterven zelfs 1 miljoen kippen op wegnaar de slacht!Stop de plofkip bijMet goedkope kip lokkensupermarkten zoals Albert Heijnen Jumbo ons de winkel in.Albert Heijn & JumboMaar een kilo kip is geen stuntartikel.Voor die lage prijzen heeftzo’n plofkip een rotleven gehad.kijk op wakkerdier.nlKeurslagers liegenEn in het tv-programma Kassa werd uit ons onderzoekmet verborgen camera duidelijk dat Keurslagersliegen tegen hun klanten over de verkoop vanplofkip. Bijna de helft van de bezochte Keurslagersvertelt één of meerdere onwaarheden over het levenvan de kip in hun winkel.AH-KLANTEN OPGELETDeze verpakking bevat plofkip.Met goedkope kip lokt Albert Heijn u de winkel in.Maar zo’n kilo plofkip is geen stuntartikel. Het is een kilo dier.JUMBO-KLANTEN OPGELETDeze verpakking bevat plofkip.Stop de plofkip bij AH.Kijk op www.wakkerdier.nl.Campagnedraaitop volletoeren!t Dankzij het winnen vande NRC Charity Award mochten we dezegrote advertentie gratis in NRC Nexten NRC Handelsblad plaatsen.tp Met advertentiesin alle grote landelijkekranten waarschuwdeWakker Dier deklanten van Albert Heijnen Jumbo voor plofkip.Een ellendig leven, barre omstandigheden tijdenstransport, liegende Keurslagers: hoeveel redenenmoeten er aangedragen worden voordat supermarktenstoppen met de verkoop van plofkip? Wijblijven volhouden: die plofkip moet de winkel uit!Met goedkope kip lokt Jumbo u de winkel in.Maar zo’n kilo plofkip is geen stuntartikel. Het is een kilo dier.Stop de plofkip bij Jumbo.Kijk op www.wakkerdier.nl.3


ZO KANHET OOKbiologische kippenVan alle soorten kippen dievoor het vlees gehoudenworden, hebben die in debiologische houderij het besteleven. Zo leven biologischekippen veel langer, bijna tweekeer zo lang als een plofkip!Waar een plofkip in 6 wekentijd wordt vetgemest, hebben biologische kippen 11weken de tijd om te groeien. Mede hierdoor hebbenze een hogere weerstand en veel minder gezondheidsproblemen:zoals zweren aan poten en borst, omdatze niet de hele tijd in hun eigen uitwerpselen liggen.Waar plofkippen soms amper nog kunnen lopen, endoor hun te zware gewicht door hun pootjes zakken,kunnen biologische kippen zelfs rennen! Dat doen zedan ook graag in de buitenlucht, met natuurlijk daglicht.En dat levert deze prachtige beelden op!Biologisch vleeskuiken, 2 weken oud4Biologisch vleeskuiken, 5 weken oud


Biologisch vleeskuiken, 8 weken oudBiologisch vleeskuiken, 11 weken oud5


SUCCES!minder, maarbeter vleesEen belangrijke trendbreuk:de vleesverkopen in Nederlandzijn flink gedaald. En wat extragoed nieuws is: er werd nietminder geld aan uitgegeven.Er werd minder, maar wel diervriendelijker geproduceerdvlees verkocht! Een goede manier om dedieren in de vee-industrie een beter leven te geven.Is dit eindelijk de kentering waar we ons allemaal zolang voor ingezet hebben?plofkip inde spotlightWie nu nog niet van plofkip heeft gehoord, heeftweinig kranten gelezen de laatste tijd. De dagbladenstonden er bol van en blijven er over schrijven.Nog nooit was er zoveel media-aandacht voor deplofkip. Genootschap ‘Onze Taal’ heeft plofkip zelfsuitgeroepen tot woord van het jaar 2012.Nederland begint langzaam wakker te worden: plofkipkan echt niet meer! De Gouden Loeki nominatievoor onze tv-spot is een krachtig signaal dat deplofkip hoog op de agenda van vele Nederlandersstaat. Met de NRC Charity Awards wonnen wij advertentieruimtewaardoor er nog meer aandacht voorde plofkip was. En in de Trouw, NRC en Telegraafwas er ruimschoots redactioneel aandacht voor deplofkip. Op deze pagina’s een selectie van artikelenover de plofkip.6Parool 20-10-2012


NRC 22-12-2012Parool 20-10-2012Trouw 10-10-2012Algemeen Dagblad 27-12-2012NRC 22-12-2012Provinciale Zeeuwse Couranted. Walcheren, 5-01-20137


WAT KUNJIJ DOEN?feest voor de dierenVoor haar dertigste verjaardagsfeestbesloot Elena hetanders aan te pakken. Geencadeaus, maar donaties voorhet goede doel. “Op de uitnodiginghad ik het ook al aangekondigd:de dieren rekenen opjullie steun!”De half Argentijnse, half Surinaams-HindoestaanseElena is getrouwd met Ruben. Samen eten zij vanmaandag tot en met donderdag vegetarisch, vrijdag istraditioneel visdag en in het weekend komt er biologischvlees op tafel. Zo dragen zij bij aan dierenwelzijn,maar kunnen ze wel hun stukje vlees blijven eten.Naast haar diervriendelijke eetpatroon is Elena donateurbij Wakker Dier. De keuze voor Wakker Dier wasvoor haar een simpele: Wakker Dier pakt problemenbij de kern aan. Niet alleen consumenten aansporenom vlees met een keurmerk te kopen, maar vooral ooksupermarkten overtuigen om geen kiloknallers meerte verkopen. Daar organiseerde zij graag een inzamelingsactievoor!wakkereweetjesIn deze rubriek geven we tekst en uitleg over hetehangijzers en prangende vragen.Een donateur via de e-mail: “Op internet circuleerteen lijstje met hoge directeurssalarissen bij goededoelen. Ik heb zelf een bescheiden inkomen maargeef best wel wat aan jullie. Dus ik vroeg me af watjullie directeur eigenlijk verdient!”Wil jij zienop welke manieren jeaan Wakker Dier kuntdoneren? Ga dan naarwakkerdier.nl/donatieIn 2012 verdiende onze directeur maandelijks netto2.493 euro. Hier komt nog vakantiegeld bij (8%) eneen nette pensioen regeling. Daarnaast krijgt hij dereiskosten van en naar kantoor (met tweedeklas OV)vergoed. Verder ontvangt hij geen vergoedingen ofandere extra’s.Slechtstbetaalde directeurWeekblad Elsevier heeft Arthur Wiltink in 2011 uitgeroepentot slechtstbetaalde goededoelendirecteurvan Nederland – iets waar hij zelf best een beetjetrots op is.8


Wakkere WinkelaarDoor je winkelmandje elke dag weer diervriendelijkte vullen, maak jij echt een verschil voor de dieren.Wil jij weten welke diervriendelijke producten in deaanbieding zijn? Meldje dan aan voor deWakkere Winkelaar!De WakkereWinkelaarDe diervriendelijkste aanbiedingenvan deze weekSpreekt onswerk je aan, benje voor een dierwaardigeveehouderijen wil je bijdragen aan destrijd tegen de vee-industrie?Denk er dan eens over omWakker Dier in je testament opte nemen.Meer informatie opwww.wakkerdier.nl/nalatenschapOf bestel de brochure via(020) 460 4210Meld je aanvoor de WakkereWinkelaar opwakkerdier.nl/winkelaareen beter leven voor dieren via uw testament9nalatenschapsfolder.indb 1 18-5-2010 10:06:15


WINKELWAKKEREWakkere shopperBen jij een Wakkere Winkelaar?Draag nu moeiteloos jediervriendelijke boodschappennaar huis met deze stevigeshopper van 100% biologischkatoen. Extra milieuvriendelijk,want het scheelt ook nog inde plastic tasjes!€ 12,50KookboekPlenty ‘Het mooiste kookboek vanhet jaar’ volgens The Guardian endaar sluiten wij ons bij aan. Eenkookboek met zeer verrassende enoriginele groentegerechten.Plenty, Yotam Ottolenghi. FontaineUitgevers. Gebonden.€ 29,95Bekijk het volledigeassortiment in onzewebshop:winkel.wakkerdier.nlNIEUW!NIEUW!DVD – Facing animalsDeze prachtige en confronterende film vanJan van IJken laat zien hoe complex entegenstrijdig de mens/dierrelatie vaak is.€ 20,0010Etui (nieuw)Om al je Wakker Dier pennen in te bewaren!Polyester. 22 x 8 cm. Tweezijdig full-color bedrukt.€ 12,50


wakkere bonVul deze bon in en vergeet daarbij jerekeningnummer en je handtekening niet.Knip de bon uit en doe ‘m direct op de post.Artikel Aantal BedragHierbij machtig ik P&P Projectshet totaalbedrag éénmalig af te schrijven vanmijn rekening.Van giro/bankrekeningEtuiEDVD Facing AnimalsEWakkere shopperENaamm/vKookboek PlentyEAdresJongerenpakketHet jongerenpakket zit boordevol leuke spullen zoalseen poster, ansichtkaarten en stickers.Je hoeft alleen de verzendkosten à E 4,00 te betalen!JongerenpakketE XAdministratie- en verzendkosten E 4,00Gift aan Wakker Dier*EPostcodeWoonplaatsTelefoonnummerGebruik de wakkere bon hiernaast voor je bestelling(en).Of bestel online via winkel.wakkerdier.nlTotaalbedrag*Giften vanaf E 25,- ontvangen wij graagrechtstreeks op ons rekeningnummer 254.66.88.44.COLOFON Vormgeving Funktioneel Wit Rotterdam Fotografie menno herstel, Shariff Nasr en Reinout Steenhuizenredactie Judith Zaal, martijn scheutjensEE-mailDatumHandtekeningDeze bon in een envelop opsturen naar: P&P Projects, Wasaweg 16-C, 9723 JD GRONINGEN.Wakker Nieuws - februari 2013


WAKKERDIERPostbus 920241090 AA AmsterdamTel. 020 - 460 42 10Fax 020 - 460 42 19www.wakkerdier.nlinfo@wakkerdier.nlTriodos Bank 254 66 88 44ISSN: 1876-0635XXX-XXX-000

More magazines by this user
Similar magazines