Aandachtspunten en tips bij het gebruik van de inhalatie medicatie

home.wanadoo.nl
  • No tags were found...

Aandachtspunten en tips bij het gebruik van de inhalatie medicatie

Aandachtspunten en tipsbij het gebruik van deinhalatie medicatie


Waarom deze folder?Deze folder is bedoeld om u een goed overzicht te geven met aandachtspuntenen tips voor het gebruik van de inhalatie medicatie. In deze folder kunt ubijvoorbeeld terugvinden hoe u de volumatic gebruikt, hoe vaak en op welkewijze u de volumatic schoon moet maken en welke punten nog meer van belangzijn om de medicatie optimaal binnen te kunnen krijgen.De VolumaticDe volumatic is een voorzetkamer die gebruikt wordt om de dosis-aërosol (hetspuitbusje, ook wel ‘puf’ medicatie genoemd) makkelijker te kunnen inhaleren.Wanneer u meerdere pufjes gebruikt, kunt u gewoon dezelfde volumaticgebruiken.Gebruikt u de volumatic voor de eerste keer?Dan is het verstandig de volumatic eerst schoon te maken, de volumatic werktdan beter omdat er aan de binnenkant een laagje ontstaat zodat de volumaticniet meer statisch is. Medicijnen kunnen anders makkelijk in de wand blijvenhangen en daardoor niet goed werken.Waar moet u op letten voordat u gaat inhaleren?Voordat u gaat inhaleren is het belangrijk dat u bekijkt of de Volumatic schoonen droog is. Dit is van belang omdat u de medicatie anders niet goedbinnenkrijgt.Daarnaast is het belangrijk dat u controleert of de volumatic nog goed werkt,dit kunt u controleren door de volumatic licht te schudden. Als u het klepjehoort rammelen dan is de volumatic in orde. Hierna kunt u de volumatic inelkaar zetten. (Zie figuur 1.)De inhalatieNu kunt u de medicatie toedienen, hiervoor zijn ook weer een aantal belangrijkeaandachtspunten.- Voordat u de dosis toedient moet u eerst het spuitbusje (dosis-aërosol)goed schudden (zie fig. 2.)Figuur 2.- Haal het dopje van het spuitbusje af (zie fig. 3)Figuur 3.- Neem de juiste houding in: goed recht op en de volumatic in eenhorizontale houding en tanden om de volumatic (zie fig. 4)Figuur 4.- Spuit maar één dosis per keer in de volumatic- Adem 5x in en uit in de volumaticFiguur 1.- Moet u meerdere pufjes innemen?1. Spuit één dosis in de volumatic2. Adem 5x in en uit3. Spuit de volgende dosis in de volumatic4. Adem 5x in en uit


Het schoonmaken van de volumaticDe volumatic moet 1x per week schoongemaakt worden1. Haal de volumatic uit elkaar2. Doe de volumatic in een schoon sopje, wat afwasmiddel en warm water3. Volumatic NIET schoonmaken met een spons of afwasborstel, dit maaktkrasjes en beschadigt de volumatic.3. Mondstuk en buitenkant kunt u afspoelen4. Binnenkant niet naspoelen5. Zet beiden helften op een droge doek en laat de volumatic drogen aan deluchtOverige aandachtspunten en tips- Het is belangrijk om de mond te spoelen of iets te eten na de inhalatie.Dit kan gewoon aan het eind van het innemen van alle pufjes en hoeft dusniet na elk pufje ook kunt u iets eten hierdoor wordt de kans op eenschimmel in de mond minder.- Past het ‘pufje’ niet op de voorzetkamer? Dan kunt u vragen om eenverloopstukje.Wanneer is het spuitbusje leeg?Op de verpakking van de medicatie staat vermeld hoeveel pufjes er in hetspuitbusje zitten. De verpleegkundige kan eventueel voor u uitrekenen hoelangu met het spuitbusje kunt doen.De AerochamberDe aerochamber lijkt in het gebruik veel op de volumatic. Hij is echter iets kleineren dus makkelijker mee te nemen. Wanneer u met de Aerochamber echtermoeite heeft om de volledige hoeveelheid medicatie binnen te krijgen is hetverstandig om over te gaan op de volumatic.De inhalatie- Voordat u de dosis toedient moet u eerst het spuitbusje (dosis-aërosol)goed schudden (zie fig. 5.)Figuur 5.- Haal het dopje van het spuitbusje af (zie fig. 6)Figuur 6.- Neem de juiste houding in: goed recht op en aerochamber in eenhorizontale houding en tanden om de volumatic (zie fig. 7.)Figuur 7.


- Spuit maar één dosis per keer in de aerochamber- Adem 5x in en uit in de aerochamber- Moet u meerdere pufjes innemen?1. Spuit één dosis in de aerochamber2. Adem 5x in en uit3. Spuit de volgende dosis in de aerochamber4. Adem 5x in en uit- Het is belangrijk om de mond te spoelen of iets te eten na de inhalatie.Dit kan gewoon aan het eind van het innemen van alle pufjes en hoeftdus niet na elk pufje ook kunt u iets eten hierdoor wordt de kans op eenschimmel in de mond minder.Het schoonmaken van de aerochamberDe aerochamber moet 1x per week schoongemaakt worden1. Doe de aerochamber in een schoon sopje, wat afwasmiddel en warmwater2. Mondstuk en buitenkant kunt u afspoelen3. Binnenkant niet naspoelen4. Laat de aerochamber drogen aan de luchtWanneer is het spuitbusje van de Aerochamber leeg?Op de verpakking van de medicatie staat vermeld hoeveel pufjes er in hetspuitbusje zitten. De verpleegkundige kan eventueel voor u uitrekenen hoelang umet het spuitbusje kunt doen.De Turbuhaler- Schroef de witte beschermkap los en haal deze vanTurbuhaler af. (ziefig. 8)Figuur 8.- Houd de turbuhaler bij het witte gedeelte vast (niet het bij hetmondstuk). Draai de gekleurde draaigreep om en weer zover mogelijkterug. U hoort dan een klik. (zie fig. 9).Figuur 9.- Neem het mondstuk tussen uw tanden en lippen (niet bijten). Ademkrachtig en diep in. U krijgt op deze manier het geneesmiddel binnen. Uproeft of voelt vrijwel niets! (zie fig. 10.)Figuur 10.


- Neem Turbuhaler uit uw mond, houd uw adem enkele tellen vast en ademdaarna rustig uit (dus niet door het mondstuk) (zie fig. 11). Indien u nogeen inhalatie moet nemen, herhaal dan vanaf stap 2.De Handihaler- Klap de beschermkap open door op de drukknop te drukken.(zie fig. 9)Figuur 11.- Zet het beschermkapje weer terug op de turbuhaler.- Spoel de mond of eet iets om een schimmel in de mond te voorkomen.Wanneer is de turbuhaler leeg?Aan de zijkant van de turbuhaler is een venster, deze geeft in cijfers aan hoeveelinhalaties er nog beschikbaar zijn. Bij de symbicort is de turbuhaler leegwanneer het gehele venster rood is en er een 0 aangegeven wordt. Bij deBricanyl, Pulmicort en Oxis is de turbuhaler leeg als er een rode streep aande onderkant van het venster te zien is.Figuur 9.- Open de beschermkap en klap hierna het mondstuk open (zie fig.10.)Figuur 10.- Haal een Capsule uit de strip en plaatse deze in de Handihaler.(zie fig. 11)Figuur 11.- Sluit het mondstuk totdat u een klik hoort. (zie fig. 12)Figuur 12.


- Houdt de handihaler met het mondstuk naar boven gericht, druk degroene knop één keer helemaal in. (zie fig. 13)Figuur 13.- Neem de juiste houding in: goed recht op en de handihaler iets schuinomhoog- Adem uit- Sluit uw lippen om de handihaler en adem krachtig in, u hoort decapsule trillen. (zie fig. 14.)Wanneer moet u de verschillende pufjes innemen?Vaak moet u meerdere pufjes per dag op verschillende tijdstippen innemen.Als u de pufjes inneemt is het gebruikelijk om te beginnen met eenluchtwegverwijder en vervolgens de ontstekingsremmer. Hieronder een overzichtvan alle pufjes op volgorde van kortwerkende luchtwegverwijder naarontstekingsremmer tot combinaties.De verpleegkundige kan voor u de pufjes aankruisen die u gebruikt met de juistetijdstippen erbij, zo heeft u een goed overzicht wanneer u welk pufje in moetnemen.Vragen?Wanneer u nog op de afdeling bent, kunt u deze altijd stellen aan eenverpleegkundige of aan de arts. Heeft u nog vragen als u thuis bent? U kunt danterecht bij de apotheker of bij uw huisarts.Figuur 14.- Houdt de adem enkele tellen vast, haal de handihaler uit de mond enadem rustig uit.- Herhaal stap 6 t/m 8 nogmaals om de capsule volledig leeg te krijgen.- Spoel de mond of eet iets om een schimmel in de mond tevoorkomen.- Verwijder de oude capsule.


Tijdschema en volgorde van innameKortwerkende luchtwegverwijders:volgorde soort inhaler naam pufje 8 12 18 22 zo nodigVolumatic AiromirVolumaticVolumaticTurbuhalerVolumaticVolumaticAtroventBerodualBricanylSalbutamolVentolinLangwerkende luchtwegverwijders:volgorde soort inhaler naam pufje 8 12 18 22TurbuhalerVolumaticHandihalerOxisSereventSpirivaOntstekingsremmers:volgorde soort inhaler naam pufje 8 12 18 22AerochamberVolumaticAerochamberVolumaticVolumaticTurbuhalerAerochamberAlvescoBecloforteBecotideBudesonideFlixotidePulmicortQvarCombinaties:volgorde soort inhaler naam pufje 8 12 18 22AerochamberVolumaticTurbuhalerFosterSeretideSymbicort

More magazines by this user
Similar magazines